♥ DENNÍ RADA ANDĚLŮ - 16. července 2019 ♥

ZHORŠENÍ SITUACE VEDE K JEJÍMU ZLEPŠENÍ

Je mnoho situací, které se ti nelíbí, které se zdánlivě zhoršují. Je to proto, aby vyplavily všechno zlé na povrch a toto zlé mohlo se rozplynout. Až se tak stane, pocítíš úlevu a s ní přijde i láska a štěstí. Musíš nyní zažívat toto zhoršení, jakékoliv situace, neboť jen tak můžeš poznat zlo, které tato situace nesla v sobě. Jen tak můžeš vidět skutečné jádro problému, jen tak můžeš nakonec zažívat také krásné dny. V tomto zlu hledej dobro, které se zde ukrývá. Žádná situace nevydává své zlo bez jasného důvodu a účelu. A to si musíš právě nyní uvědomit. Necháš toto zlo vyplout na povrch a nebudeš se jím zabývat, nebo naopak toto zlo ještě posílíš svými myšlenkami? Toto záleží jen na tobě, zda ve zhoršení uvidíš zlepšení. Však i tvé tělo, pokud jsi nemocen, vyplaví horečkou to špatné, aby se mohlo uzdravit. A tak je to se všemi záležitostmi ve tvém životě.

♥ DENNÍ RADA ANDĚLŮ - 17. července 2019 ♥

DĚLEJ JEN TO, CO POMŮŽE OSTATNÍM

Možná se cítíš velice osamělý, ale osamělost je jen zdánlivá. Dnes nemysli pouze na sebe, ale věnuj se také ostatním. Však každá tvá pomoc bude nakonec odměněna, pokud tuto pomoc však nebereš jako samozřejmost. Neboť samozřejmostí není, není něčím, co bys musel udělat, je tím, co bys udělat chtěl. Co by si přáli ostatní? Chceš pro ně právě dnes něco udělat? Nebo se tvé nitro vzbouzí? Pokud je to tak, pak nedělej nic, co necítíš. Soustřeď se na ostatní, ale tak, aby ti to neublížilo. Nepřemáhej se, neboť pomoct musíš s láskou, jen tak má tvá pomoc skutečný smysl. Pokud něco tak necítíš, pak raději odmítni pomoci, neboť jen ty bys pak trpěl a ostatním by se lépe žilo. Pokud však s láskou pomůžeš a budeš to tak cítit, pak láska vstoupí také do tvého života.

♥ TÝDENNÍ KARTA - 29. týden ♥

Tento týden otevírá se brána prosperity dokořán. Vše přichází s přílivem energie, vše přichází zaslouženě. Je to týden dobrých finančních transakcí, přichází vhodná doba pro podnikatele, aby si polepšili. Bohatství a prosperita vstoupí do vašich životů, pokud v předchozích časech měli jste trpělivost a zaseté semínko jste řádně zalévali. Nic nepřijde jen tak, i tato brána otevře se jen na malou chvíli, avšak můžete čerpat to, co si skutečně zasloužíte. Pokud zasloužíte si prosperitu, pak k vám přijde mílovými kroky. Peníze však kazí charakter, čerpejte tedy z brány prosperity pouze tolik, kolik ve svém životě nyní potřebujete. Vše ostatní je nepotřebné, proto zvažte dobře své možnosti. I vstup do této brány musíte si vybojovat. Otevírá se všem bez rozdílu, tedy i těm, kterým štěstí, úspěch a penízky nepřejete. A ti dostanou dvojnásobně. Tedy řiďte se pravidlem - přej a bude ti přáno. Pokud budete chtít, byť jen v myšlenkách, někoho připravit o penízky, o prosperitu, pokud zvítězí nepřejícnost, pak váš díl prosperity obdrží právě tito lidé. Pak můžete si říkat, že zlo opět vyhrálo, je to však vaše vlastní nastavení v srdci, které otevře bránu prosperity nejen u vás, ale také u ostatních. Vstupte tedy do této brány s čistým srdcem a čistými úmysly, a úspěch se dostaví. 

♥ svatá pečeť pro 16. červenec 2019 ♥

Najděte si svou pečeť a vložte si ji do peněženky své. 

♥ svatá pečeť pro 17. červenec 2019 ♥

Najděte si svou pečeť a vložte si ji do peněženky své.