VÍTEJ NA STRÁNKÁCH ESOTERICKÉ A DUCHOVNÍ POMOCI

Ráda tě provedu tímto světem, půjdu s tebou po tvé cestě životem, jako prostředník mezi nebeským a pozemským světem. 

Nastup na lod Naděje, nebo zvol svou vlastní cestu. 

Pokud máš dobré srdce, pak vstup a vítej, 

pokud však tvé srdce dobré není,  

odejdi v pokoji a klikni na jiné stránky. 

Jsem poslem mezi nebem a Zemí, 

poskytuji poradenství v oblasti duchovní i pozemské.

Nahlížím do budoucnosti, však každý máme v rukách vlastní osud.

Je jen na nás samotných, kterou cestou se vydáme, 

bychom dosáhli spokojenosti, lásky a hojnosti.

Uchop tedy osud do svých vlastních rukou

a vydej se na cestu dobra.

Ráda tě budu na stezkách osudu doprovázet do doby,

dokud tvé srdce bude dobré a dokud má pomoc bude opravdu potřebná,

nebo do doby, kdy mi dovolíš doprovázet tě na tvé cestě.

Stále jsi v rukách andělů, jež na tebe a tvou spokojenost dohlížejí. 

Nezapomínej však na jedno:

"Dostáváme, co si zasloužíme, ztrácíme, čeho si nevážíme. "

S láskou a úctou

Denisa Marie

Andělé spřádají zlatou nit,

jak pavoučci pletou síť,

lidské osudy do ní chytí,

pomáhají nám v našem žití, 

po nitkách přivádí lásku, prosperitu i štěstí,

odstraňují ze životů překážky i klestí, 

trnitou cestou je nám souzeno jít,

bychom nakonec šťastni mohli být.

Andělé bytosti jsou čisté,

naději přináší do našich životů,

nic v lidském životě není jisté,

proč zažíváme smutek a lopotu?

Vždyť kdyby život lidský jednoduchý byl,

kdo z nás by o čem snil?

Kdo spokojen by mohl být,

kdyby jen jako loutka musel žít?

Nespokojenost dostali jsme do vínku,

k tomu na minulé životy vzpomínku,

by smysl života svého jsme hledali,

pak lásku a štěstí od andělů dostali.

Svíčka našeho života poklidně hoří,

plujeme životem jak rybky v moři,

někdo rodí se rybkou, jiný žralokem,

v životě lidském, jak v moři velikém.

Žralok své zuby velmi rád cení,

lidský život se stále mění,

misky vah jsou dobře vyrovnané,

jen málo z našich osudů je pevně dané.

Andělé doprovázejí nás na cestách,

do chvíle, než změníme se v prach.

Žijme proto život, jaký si vysníme,

o zítřku nikdo nic nevíme. 

Zítřek do velkého tajemství je zahalen,

však může nám být lehce odhalen,

pokud svým srdcem nasloucháme, 

a hlas duše své posloucháme.