ROK ZÁZRAKŮ 

Úderem půlnoci 31. října 2018 končí rok utrpení. zvaný Miseria. Byl to rok utrpení a trval od 1. listopadu 2017, avšak té pravé síly začal nabírat v polovině listopadu. 

Tento rok doznívá do 15. listopadu 2018, kdy slábne a předává vládu roku zázrkaků, zvanému Mirabilia. 

Miseria s sebou přinesl mnoho bolesti, smutku a trápení. Události nešly tak, jak si lidé naplánovali, ztrácely se lásky, přátelé, ale i práce a penízky. Mnoha lidem ubývaly síly a nic je netěšilo. Hledali cosi, co nenalézali. Byl to rok velkých zkoušek a pádů. 

Pohleďme tedy raději společně do roku Mirabilia, který nastupuje a už se těší na to, co přinese. Za své utrpení zaslouží si mnoho lidí nyní nejen odpočinek, ale také mnohé dary. To, co je čisté, a je v lidských srdcích, započne se zhmotňovat.  

Je to rok zázraků, růstu, prosperity, velkých lásek. Nesobecké lásky začnou hledat cestu k sobě, lidem zrodí se v mysli mnoho krásných nápadů, které si říkají o realizaci. 

To, co bylo v roce Miseria nemožné, je nyní reálné. Lidem započne se dařit, pokud očistí svá srdce a budou připraveni na přísun lásky. Neboť tento rok je především rokem lásky, čisté a nesobecké. Je to rok nebeských darů. 

Andělé spřádají zlatou nit,

jak pavoučci pletou síť,

lidské osudy do ní chytí,

pomáhají nám v našem žití, 

po nitkách přivádí lásku, prosperitu i štěstí,

odstraňují ze životů překážky i klestí, 

trnitou cestou je nám souzeno jít,

bychom nakonec šťastni mohli být.

Andělé bytosti jsou čisté,

naději přináší do našich životů,

nic v lidském životě není jisté,

proč zažíváme smutek a lopotu?

Vždyť kdyby život lidský jednoduchý byl,

kdo z nás by o čem snil?

Kdo spokojen by mohl být,

kdyby jen jako loutka musel žít?

Nespokojenost dostali jsme do vínku,

k tomu na minulé životy vzpomínku,

by smysl života svého jsme hledali,

pak lásku a štěstí od andělů dostali.

Svíčka našeho života poklidně hoří,

plujeme životem jak rybky v moři,

někdo rodí se rybkou, jiný žralokem,

v životě lidském, jak v moři velikém.

Žralok své zuby velmi rád cení,

lidský život se stále mění,

misky vah jsou dobře vyrovnané,

jen málo z našich osudů je pevně dané.

Andělé doprovázejí nás na cestách,

do chvíle, než změníme se v prach.

Žijme proto život, jaký si vysníme,

o zítřku nikdo nic nevíme. 

Zítřek do velkého tajemství je zahalen,

však může nám být lehce odhalen,

pokud svým srdcem nasloucháme, 

a hlas duše své posloucháme.