učebnice výkladu karet 1

KARTY KE KNIZE

Můžete použít tytko karty, které byly vytvořeny přímo k této učebnici, nebo použít karty Lenormand. V lekcích jsem na tyto stránky použila karty Lenormand, jelikož s nimi mnoho z vás pracuje. 

příprava karet

Nejprve karty zbavte negativních energií. Rozprostřete karty na pentagram mezi dvě svíce, červenou a žlutou. Pentagram si můžete namalovat na plátno, nebo na stůl či oltář, popřípadě použijte mořskou sůl. Zapalte svíce a vonnou tyčinku. Svíce i tyčinku nechte vyhořet a meditujte. Z tohoto...

výklad velké tabule

Nyní se dostáváme k tomu, proč tato kniha vlastně vznikla. Nastíním vám výklad velké tabule tak, jak ho používám já. Vezměte karty do ruky a zamíchejte je. Sejměte tři hromádky – pokud vykládáte sobě, pokládejte hromádky směrem k sobě, pokud vykládáte někomu jinému, pokládejte je od sebe. Podívejte...

rohové karty a prostřední sloupec

Dům číslo 1 značí momentální situaci, domy číslo 2 a 10 prozradí okolnosti. Podíváme se, kde leží osobní karta a posoudíme také prostřední sloupec. Pokud leží osobní karta nalevo od prostředního sloupce, pak se prostřední sloupec týká budoucnosti, pokud leží osobní karta napravo, pak prostřední...

levý horní roh

I. DOBRÉ ZPRÁVY Jestliže se tato karta objeví na první pozici, má zesílený význam, jako každá karta, která leží na svém domě. Dostane se k vám zpráva nebo informace, na kterou již čekáte. V případě nepříznivých okolních karet se karta mění na špatné zprávy, které povedou k dobru. Například s kartou...

poloha osobní karty

Osobní karta je vždy karta tazatele – pro muže karta MILENEC, pro ženu karta MILENKA. Jejího partnera označuje opačná karta, tedy MILENEC – MILENKA. Nejprve se podíváme, kde přesně naše osobní karta leží. Pokud ji najdeme v jednom z rohů, znamená to, že vás čekají zásadní změny, kterým se bohužel...

momentální stav tazatele

Tazatel je určen kartou (milenec, milenka) 1 – osobní karta tazatele či jiné osoby (na obrázku karta 29) 2 - minulost (na obrázku karta 8) 3 – jeho myšlenky (na obrázku karta 24) 4 – blízká budoucnost (na obrázku karta 34) 5 – Co tuto budoucnost může překazit (na obrázku karta 7) Sečteme-li karty...

1 - osobní karta tazatele či jiné osoby

Tazatel má vždy kartu MILENEC, tazatelka MILENKA. další karty si můžete určit samy. Já osobně používám toto, tedy skoro vždy: Karta DOBRÉ ZPRÁVY – milenec Karta TRVÁNÍ – lékař Karta KOMPLIKACE – matka popřípadě milenka Karta SETKÁNÍ – dcera či dobrá přítelkyně Karta MALÉ PROBLÉMY – babička...

2 - minulost

KARTA DOBRÉ ZPRÁVY V minulosti jste se musel vydat na cestu, která bude mít vliv na vaší budoucnost. Na této cestě jste se setkal s osobou pro vás dodnes důležitou, která ovšem jen vaším životem projela, aniž by se zastavila. KARTA PŘEKVAPENÍ Zde vidíme velice šťastnou minulost, plnou her...

3 - jeho myšlenky

KARTA DOBRÉ ZPRÁVY Tazatel myslí na nová dobrodružství, která jsou mu umožněna. Plánuje co nejdříve odjet automobilem. KARTA PŘEKVAPENÍ Tazatel má v mysli snadný výdělek nebo výhru. Na nic jiného není schopen myslet. KARTA TOUHA Tazatel touží jet na dovolenou, nejlépe k moři, za...

4 - blízká budoucnost

KARTA DOBRÉ ZPRÁVY V budoucnu se má tazatel na co těšit. Přijde výhodná nabídka, která se neodmítá. KARTA PŘEKVAPENÍ Tazatel přechází do období, kdy se mu podaří vše, na co sáhne, zvláště pokud se na páté pozici – tedy pod osobní kartou – objeví slunce ŠTĚSTÍ. KARTA TOUHA Tazatel bude...

5 - nevědomost

KARTA DOBRÉ ZPRÁVY Nečeká na žádné zprávy, natož pak dobré. Ale zpráva přesto přijde. KARTA PŘEKVAPENÍ Tazatel neví o svém štěstí ani o tom, kdo ho chce překvapit a co ho překvapí KARTA TOUHA Tazatel se vydá na cestu, po které už delší čas  touží, jelikož se naskytnou vhodné finanční...

další oblasti

Takto můžete použít kříž na oblasti, např.: bydlení - pozice číslo 1 bude karta číslo 4 zdraví - pozice číslo 1 bude karta číslo 5, ale také karta číslo 8 dovolená - pozice číslo 1 bude karta číslo 20 láska - pozice číslo 1 bude karta číslo 24, ale také karta číslo 25 studium - pozice číslo 1 bude...

karty do kotvy

Tento postup slouží jen jako doplnění výkladu, například u tazatele, peněz, práce atd. Od karty, která nás zajímá, se přesuneme do čtyř směrů o dvě karty, a karty nad a pod,  popřípadě vedle jsou stěžejní pro náš výklad. Uvedu zde názorný příklad. Ptáme se např. na práci. Najdeme si kartu...

karmický kříž

Podíváme se na polohu osobní karty, nemusí být vždy na místě stejném jako na obrázku. Pokud se osobní karta objeví v prvním sloupci, vidíme již jen budoucnost, minulost má tazatel již zcela za sebou. Pokud se osobní karta objeví v devátém sloupci, vidíme jen minulost, tazatel stojí na...

karty v jedné linii

Tímto způsobem zjistíme, co tazatel nebo osoba na kterou se ptáme, má či nemá. Uvedu zde příklad, abyste se zorientovali. Z tohoto výkladu je patrné, že tazatel v minulosti zdárně dokončil studia, má dítě, které mu není dovoleno vídat a je rozvedený. V současné době má práci, která...

poloha karet

Soustředíme se na karty, které jsou i nejsou na karmickém kříži. Karty neležící na karmickém kříži jsou jen tři, které posuzujeme: KARTA TRVÁNÍ Čím blíže je tato karta u karty tazatele, tím je zdravotní stav tazatele horší. Čím dále, tím lépe. KARTA MILENEC A MILENKA Pokud leží milenec vlevo a...

karty ležící na karmickém kříži

KARTA STRACH Karta napravo udává zhoršení situace, nalevo zlepšení. 6 - 34 Zlepšení finanční situace, postupné splácení všech dluhů. 34 - 6  zhoršení finanční situace, upadání do dluhů, nemožnost splácet KARTA NEBEZPEČÍ Karta vlevo naznačuje, co přijde náhle, karta vpravo je varování. 24...

kombinace karty č.1 - dobré zprávy

+ PŘEKVAPENÍ Dobrá zpráva přijde již brzy, z místa, odkud byste to nikdy nečekali. + TOUHA Vaše cesta do zahraničí bude úspěšná, uzavřete mnoho obchodů. + JISTOTA Chystá se k vám návštěva, kterou již dlouhou dobu čekáte. + TRVÁNÍ Váš plán, který máte v hlavě, zrealizujete. Domyslete...

kombinace karty č.2 - překvapení

+DOBRÉ ZPRÁVY Očekáváte velkou slávu, ale s malým překvapením nepočítáte, to berete jako samozřejmost.  + TOUHA Bylo by dobré zúčastnit se nějaké soutěže či si popřípadě koupit los, výhra je jen ve vašich rukou. + JISTOTA Nemáte si na co stěžovat, vaše rodina bude stát při vás...

kombinace karty č.3 - touha

+DOBRÉ ZPRÁVY Nemusíte ani nikam cestovat, abyste poznali příjemné lidi, kteří pocházejí z ciziny. Vstoupí vám do cesty náhle a neplánovaně  a nějakou dobu tam zůstanou. + PŘEKVAPENÍ Vždy cestujete na poslední chvíli a ani letos to nebude jinak. Stále se nemůžete rozhodnout, zda pojedete...

kombinace karty č.4 - jistota

 + DOBRÉ ZPRÁVY Uvažujete již dlouhou dobu o novém bydlení a nyní se vám naskytne dobrá příležitost na tuto změnu. + PŘEKVAPENÍ Nemáte si na co stěžovat, každý vám jen tiše závidí váš šťastný domov, který si snažíte udržet i za cenu ústupků. + TOUHA Je na čase zvednout kotvy a odjet...

kombinace karty č.5 - trvání

+ DOBRÉ ZPRÁVY Váš plán je velmi dobrý a zrealizujete ho v pravý čas. Nic vám nestojí v cestě, dokonce všichni, zdá se, jsou tomu také nakloněni. + PŘEKVAPENÍ Vaše zdraví nemůže již být lepší, navíc si ho udržíte velmi dlouho. Jen s tou čistotou to nepřehánějte, nebo si navodíte...

kombinace karty č.6 - strach

+ DOBRÉ ZPRÁVY Velmi se obáváte špatných zpráv, které by mohly  zasáhnout váš další život velmi intenzivně a s následky. + PŘEKVAPENÍ Dívejte se kolem sebe, sami sebe vedete do neštěstí svým chováním, přispějí k tomu také vaši takzvaní přátelé, před kterými se mějte raději na...

kombinace karty č.7 - komplikace

+ DOBRÉ ZPRÁVY Partnerský trojúhelník se již déle  tajit nedá, milenka se již brzy přihlásí o svá práva sama. Tolik slibů, už není ani poznat, co je pravda a co lež. + PŘEKVAPENÍ Jste velice šťastni jak po rodinné, tak i sexuální stránce. + TOUHA Chystá se vás poctít svou návštěvou žena ze...

kombinace karty č.8 - nemoc

+ DOBRÉ ZPRÁVY Dobré zprávy neočekávejte, tyto zprávy budou spíše velmi smutné, i když povedou k dobrým věcem. + PŘEKVAPENÍ Po všech útrapách, které jste poslední dobou zažívali , se vše začíná obracet na lepší cestu. Vaše trpělivost se vám nyní začíná vyplácet. + TOUHA I lesní cesta může...

kombinace karty č.9 - setkání

+ DOBRÉ ZPRÁVY Velmi dobré kamarádky se k vám chystají na návštěvu, přichystejte jim tedy i vy pěkné uvítání a pohoštění. Vídáte se sice často, ale toto bude velmi slavnostní příležitost, i když o tom nemáte zatím ani zdání. + PŘEKVAPENÍ Chystáte se na zdvořilostní návštěvu, kterou párkrát do...

kombinace karty č.10 - NEBEZPEČÍ

+ DOBRÉ ZPRÁVY  Velice rádi sportujete, proto si dejte pozor na své zdraví. Již brzy se do sportu obujete skoro na profesionální úrovni, úrazu se ale téměř vyhnout nedá. + PŘEKVAPENÍ Upadli jste do spárů zlého člověka, který vás jen využívá. Seberte proto veškerou svou vnitřní sílu a vzepřete...

kombinace karty č.11 - komunikace

+ DOBRÉ ZPRÁVY Chystáte se se svou záležitostí k soudu. Víte, že je pravda na vaší straně, a věříte, že máte možnost soudní spor vyhrát. Také soudce je stejného názoru jako vy. Bude záležet na přísedících, zda uspějete, ale vaše pravda je nepřehlédnutelná, proto můžete začít již nyní slavit. +...

kombinace karty č.12 - malé problémy

+ DOBRÉ ZPRÁVY Máte vztek nejen na ostatní, ale také sami na sebe. Nejde vám nic podle toho, jak jste si to představovali a proto také křičíte na ostatní. Zamyslete se nad svým jednáním a představte si, že by se někdo choval k vám tak, jak se vy chováte k ostatním. + PŘEKVAPENÍ Jste...

kombinace karty č.13 - novina

+ DOBRÉ ZPRÁVY Dozvíte se o sobě mnoho nových věcí, které ani vy sami nevíte. Sice jste již pár drbů slyšeli, ale nyní vás o všem spraví tři dvojice kamarádů. + PŘEKVAPENÍ Byli jste jako děti velmi šťastni, kolem vás byla jen samá harmonie. Také jste měli spoustu tajností, které jste střežili před...

kombinace karty č.14 - podvod

+ DOBRÉ ZPRÁVY Setkáte se s někým, s kým se sejít ani nemáte. Vlastně máte to zapovězeno, ale zakázané ovoce chutná nejlépe, že? Dejte si v současné době pozor, vaše tajné setkání nemusí být tajné a i stěna má uši. + PŘEKVAPENÍ Nemáte na lidi poslední dobou odhad, ale tuto faleš...

kombinace karty č.15 - důvěra

+ DOBRÉ ZPRÁVY Nespoléhejte se jen na sebe, důvěřujte také lidem, kteří se vám snaží pomoci. Je mezi nimi velmi vlivný muž, který vás zavede do té správné společnosti. + PŘEKVAPENÍ Přítel, který je sice mladší , zato spolehlivější než všichni ostatní, má pro vás zajímavou nabídku. + TOUHA Chystáte...

kombinace karty č.16 - vyjasnění

+ DOBRÉ ZPRÁVY Skládali jste zkoušky a stále jste napjati, jak to dopadne? Můžete být v klidu, složili jste je výborně. Něco by se dalo sice ještě vylepšit, ale nemáte čeho litovat, byť jste do toho nedali maximum. + PŘEKVAPENÍ Jste velice šťastni, vychází vám vše, na co jen pomyslíte. Na...

kombinace karty č.17 - velké změny

+ DOBRÉ ZPRÁVY Zpráva, na kterou čekáte, bude začátkem velkých změn, jak pro vás, tak i pro vaše nejbližší. Tyto změny přijdou nečekaně, a budou velice radikální. + PŘEKVAPENÍ Čekáte velké změny, ale budou jen nepatrné. Něco ve vašem životě se změní, něco musí zemřít, aby se zrodilo něco lepšího....

kombinace karty č.18 - věrnost

+ DOBRÉ ZPRÁVY Zprávám, které obdržíte od muže, můžete naprosto důvěřovat. Nemá důvod vám lhát.jeho pověst sice není zrovna dobrá, ale v tomto případě zprávy vypuštěné z jeho úst jsou z důvěryhodných zdrojů. + PŘEKVAPENÍ Hodila by se vám pomoc na zahradě a menší úpravě v bytě či...

kombinace karty č.19 - izolace

+ DOBRÉ ZPRÁVY Vydáváte se na cestu, ale není nikdo, kdo by vás chtěl do vámi zvolených šílených končin doprovodit. Nenaleznete ani jednoho dobrodruha, který by chtěl riskovat i svůj život na to,  aby probádal neprobádané. Do těchto končin se zkrátka neodváží nikdo, jen vy. + PŘEKVAPENÍ Vždy...

kombinace karty č.20 - okolí

+ DOBRÉ ZPRÁVY Chcete se dostat do lepší společnosti, ale na to se budete muset ještě více snažit. Potkáte mnoho vlivných lidí, a nakouknete na okraj jejich života, ale až na sklonku toho vašeho budete těmto lidem rovni. + PŘEKVAPENÍ Díky své práci se dostanete mezi nejvlivnější lidi světa. Díky...

kombinace karty č.21 - překážky

+ DOBRÉ ZPRÁVY Přemýšlíte o spoustě věcí a konstruujete, jak vše dopadne. Vymýšlíte strašné scénáře, které mají do pravdy hodně daleko. Fantazii se sice meze nekladou, ale všeho moc škodí. Pokud vás něco trápí, zeptejte se přímo člověka, kterého se to týká, a budete vědět, na čem jste. +...

kombinace karty č.22 - rozhodnutí

+ DOBRÉ ZPRÁVY Starosti jsou na denním pořádku  a vy nechcete stále něco řešit. Je to pořád stejné, ostatní se této zodpovědnosti vždy vyhnou a zůstane to na vás. + PŘEKVAPENÍ Vaše rozhodnutí je sice správné, ale nebude nic platné, jelikož brzy nebude k němu důvod. Rozhodli jste se příliš...

kombinace karty č.23 - ztráta

+ DOBRÉ ZPRÁVY Vaše auto není zdaleka tak v pořádku, jak si myslíte. Nechte ho raději zkontrolovat před delší jízdou, i cesty blízké vám způsobí problémy. Váš vůz je natolik poškozen, že budete muset sáhnout hlouběji do kapsy a i po této opravě bude vaše návštěva v servisu více než...

kombinace karty č.24 - láska

+ DOBRÉ ZPRÁVY Zamilujete se, a přijde to jako blesk z čistého nebe. Nevěříte na lásku na první pohled a přesto se to stane právě vám. Jako každá nová věc, i láska, se musí  hýčkat a rozvíjet, aby nestagnovala a nevyšuměla. Už si lásku zasloužíte, být milováni a milovat. + PŘEKVAPENÍ Jste...

kombinace karty č.25 - vztah

+ DOBRÉ ZPRÁVY Smlouva, na kterou čekáte již dlouhou dobu, konečně dorazí. Sice se zpožděním, ale přeci jen. + PŘEKVAPENÍ Vaše partnerství, které jste konečně po dlouhé době soužití stvrdili svatbou, bude velmi šťastné. Víte to, nebo to alespoň tušíte, protože i po letech k sobě chováte stejné...

kombinace karty č.26 - tajemství

+ DOBRÉ ZPRÁVY Dozvíte se velmi tajnou zprávu. Budete šokovaní, jelikož je vlastně o vás, ale musíte dělat, že nic nevíte. Bude to velmi složité, ale pokud to zvládnete, dozvíte se podstatně víc a i to, co byste se jinak nedozvěděl. + PŘEKVAPENÍ Připravujete se na zkoušku a máte strach, zda ji...

kombinace karty č.27 - zpráva

+ DOBRÉ ZPRÁVY Chtěli byste vidět člověka, který se vám ztratil z očí a nemáte o něm žádné zprávy. Setkáte se dřív, než si myslíte, jelikož i on hledá vás. + PŘEKVAPENÍ Na tuto informaci nečekáte dlouho, zato z ní máte velkou radost. Takovou pozitivní zprávu jste nečekali ani ve snu. +...

kombinace karty č.30 - sex

+ DOBRÉ ZPRÁVY Musíte mít sex takřka denně, a je vám jedno, s kým. Proto si udržujete více milenců, kdyby některý zrovna nemohl, aby byl po ruce jiný. Nemáte žádné výčitky vůči ani jednomu z nich, koukáte jen na své potřeby a ostatní vás nezajímá. + PŘEKVAPENÍ Jediné dvě věci, na kterých...

kombinace karty č.31 - štěstí

+ DOBRÉ ZPRÁVY Svou volnost byste nevyměnili za nic na světě. Nechcete se vázat a poslouchat druhé, chcete si dělat jen to, co chcete a nic neřešit. Toto všechno se dá dělat i v partnerství, pokud se na tom dohodnete. Určitá volnost by ponechána být měla. + PŘEKVAPENÍ Chodíte se často bavit, a...

kombinace karty č.32 - myšlenky

+ DOBRÉ ZPRÁVY Zauvažujte o možné relaxaci ducha, zajděte si na meditaci a nechte svou duši unášet kamsi do dalekých, voňavých krajin. Ve vašem okolí je jistě člověk, který by vás tímto provázel. Také zapřemýšlejte o harmonizaci energetických center ve vašem těle. Máte v nepořádku hned první,...

kombinace karty č.33 - činnost

+ DOBRÉ ZPRÁVY Vaše plány jsou skvělé, jen od nich neupouštějte. Jednoho dne přijde čas na jejich realizaci a naplnění vašeho života. + PŘEKVAPENÍ Chodíte za psychology, kartářkami i svými známými, a stále nemůžete přijít na příčinu svého problému. Správně hledáte příčinu, protože až ji naleznete,...

kombinace karty č.34 - finance

+ DOBRÉ ZPRÁVY Dostanete zprávu o svém ztraceném dokladu, o kterém jste ani nevěděli, že jej nemáte. + PŘEKVAPENÍ Pracujete  ve firmě již hodně dlouho a máte nárok na zvýšení platu. Každý rok dostáváte jen prémie, a nyní se dočkáte. Za své zásluhy a skvěle odvedenou práci se dostanete o třídu...

kombinace karty č.35 - povolání

+ DOBRÉ ZPRÁVY Jste sice zaměstnán, ale na pracovišti tolik času nepobudete. Spíše jen vše řídíte z povzdálí a pobíráte svůj podíl. + PŘEKVAPENÍ Chodíte sice do zaměstnání, ale není do čeho píchnout. Zaměstnavatel nezajišťuje již tolik práce, jak by měl a proto zvažujete svůj odchod. +...

kombinace karty č.36 - osud

+ DOBRÉ ZPRÁVY Dostane se vám do rukou parte, z čehož nemáte vůbec žádnou radost. Naopak, starosti vám teprve začnou. S tímto člověkem jste neměli vše urovnáno a vzniklé resty již nikdy nesplatíte. + PŘEKVAPENÍ Vaše štěstí je u konce, dny, kdy jste měli vše, na co jste jen pomysleli,...

pár slov na závěr

Dostali jsme se společně až na samý konec I. dílu a já budu velmi ráda, pokud vám bude tato kniha dobrým společníkem při vašich výkladech. Také druhý díl věnovaný problematice Domů patří k této knize, aby byla kompletní. Možná ani pak kompletní nebude. Velice se zajímám o reinkarnaci, a měla...
Záznamy: 1 - 53 ze 53