andělská terapie

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - ANDĚLSKÉ NAPOJENÍ ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B19 Chcete být v bližším kontaktu s andílky, dokázat rozpoznat jejich rady? Přáli byste se andělům naslouchat? Přáli byste se naučit s nimi komunikovat, byste jim rozuměli, co vám říkají?  doba služby: 2 hodiny Termín objednání...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - BEZPEČÍ A JISTOTA ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B20 S pomocí andílků odstraníme vaše nejhlubší strachy, byste se ničeho nebáli. Vložíme do vašeho života pocit bezpečí a jistoty. Strach z existence, strach, že rodinu neuživíte, strach, že nejste v bezpečí. Strach milovat a jít za láskou....

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - BLAHOBYT A HOJNOST ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B21 Naučíte se transformovat myšlenky do skutečnosti. Začnete tuto transformaci používat pro hojnost a blahobyt. Nastavíme vás společně s andílky tak, by se z vašeho života odstranilo vše, co brání v příjmu hojnosti. Zbavíte se svých...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - BOŽSKÁ MOUDROST ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B22 Mít Božskou moudrost je vždy ku prospěchu. Pochopíte, co děláte špatně, a co byste mohli udělat lépe. Pochopíte, že to, co se vám špatného děje, je k dobru v současné době. Uvidíte smysl špatných věcí.  doba služby: 2...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - BOŽSKÁ SÍLA ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B23 Posílíme vaši sílu k překonání překážek a nastolení dobrých situací. Vše vám půjde dobře od ruky, tak, jak si přejete. Uvidíte, jak je lehké překonávat překážky, a poznáte, že jdou se správným nastavením překročit a lze je zcela...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - ČINORODOST A ÚSPĚCH ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B24 Naučíte se věřit ve svůj úspěch, a také ho dosáhnete. Necháte ho vstoupit do svého života. Vneseme úspěch do vašeho života, zbavíte se nedůvěry, že jej nedosáhnete. Přestanete pochybovat o svých kvalitách.  doba služby: 2...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - ČISTOTA A PRŮZRAŘNOST ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B25 Naučíte se opustit iluzi a zastaralé názory, zbavíte se nepotřebného. Opustíte minulost, vyrovnáte své karmické dluhy skrze lásku a odpuštění. Uvidíte světlo a naději.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - DŮSLEDNOST A POŘÁDEK ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B26 Přivedeme do vašeho života pořádek tak, by se vám dařilo. Osvobodíte se od podmínečnosti. Vnese do vašeho života přádek a dodáme vašemu životu důstojnost.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - HOUŽEVNATOST A NAPLNĚNÍ ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B27 Ukáže se vám cesta při dosažení vašich cílů, které jste si vytyčili. Uvědomíte si skutečné cíle. Zvítězíte nad nepříjemnými zážitky a překonáte je.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - KLID A LEHKOST ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B28 Naučíte se přijímat věci, jak přichází, naleznete klid. Získáte odvahu vykročit i přes těžkosti, kterým musíte čelit.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se předem můžete informovat o volných...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - KREATIVITA A SEBEVYJÁDŘENÍ ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B29 Naučíte se vyjádřit své vlastní pocity, dokážete mluvit o problémech, myšlenkách i o své lásce. Poznáte svou vlastní hodnotu, začnete obhajovat názory před ostatními.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - LÁSKA A BEZPODMÍNEČNOST ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B30 Probudíme ve vás odvahu pro navazování vztahů, pocítění lásky bez podmínek a očekávání. Získáte svobodu ve vztahu, naučíte se pracovat na vztahu, by mohl růst a sílit.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - LÁSKA A SEBELÁSKA ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B31 Odstraníme chyby z vašeho počínání, nastavíme život plný harmonie a lásky. Přivoláme bezpodmínečnou lásku, kdy přijímáte, co vysíláte. Naučíte se řešit mezilidské problémy, přijmete druhého, jaký je.  doba služby: 2...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - LÁSKA A VZTAHY ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B32 Naplníme vás současný vztah láskou, ale také ostatní vztahy, kde je problém. Budete mít větší touhu a odvahu jít za svou láskou, stejně tak i lidé, kteří s vámi přijdou do kontaktu.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - LÉČENÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B33 Propojíte se s archandělem Rafaelem, s jeho pomocí se vám podaří léčit každou oblast u sebe, ale také u ostatních. Bude vám dovoleno vyléčit, co vyléčit být má.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání,...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - MATERIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B34 Naučíte se pracovat s penězi na bází přivolání peněz do vašeho života, dovolíte vylepšení vaší finanční situace. Naučíte se, že vše v životě má svou cenu. Poznáte svou vlastní cenu a také cenu financí.  doba služby: 2...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - MÉ VLASTNÍ JÁ A MOUDROST ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B35 Pohlédnete až na samé dno svého nitra, na záležitosti, které jsou již dávno zapomenuty, naučíte se hledat ve špatných věcech to dobré, co vám mají přinést i říci.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - MILOSRDENSTVÍ ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B36 Otevřeme a necháme vstoupit do vás milosrdenství, byste nezažívali zlé situace.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se předem můžete informovat o volných termínech. Tuto službu můžete využít...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - NOVOTA A VÝVOJ ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B37 Nastavíme samoléčení celého vašeho těla. Přijmete novoty a zanecháte za sebou shon i spěch. Nastoupí dušení naplnění. Odložíte vše staré a vpustíte do života nové.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - OCHRANA VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B38 Andělé rozprostřou mezi vás svou energii, abyste byli chráněni nejen vy, ale také vaše práce, penízky nebo majetek.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se předem můžete informovat o volných...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - ODPUŠTENÍ A SPASENÍ ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B40 Odpustit je snadné, ale zapomenout člověk nemůže po celý svůj život. Naučte se odpouštět, aby vám to nezasahovalo do vašich životů, a netočili jste se stále v kruhu. doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání,...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - ODVAHA A VYTRVALOST ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B41 Obstojíte ve všech situacích vyžadujících odvahu a vytrvalost. Budete mít větší odvahu udělat, co chcete již delší čas a naučíte se vytrvat a nevzdat to. Budete schopni postavit se za partnera, nebudete se ostýchat postavit se proti všem,...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - OPĚTOVNÉ MYŠLENKY A ŘEŠENÍ ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B42 Opustíte své myšlení a začnete nalézat řešení, byste se ve svém životě pohnuli dále. Změníte perspektivu a způsob pohledu. doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se předem můžete informovat o volných...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - OPTIMISMUS A KRÁSA ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B43 Nastolíme do vašeho života optimismus. Začnete růst do krásy, získáte obdiv a úctu ostatních lidí. Odstraníme váš smutek, přivoláme radost do vašeho života. Vaše sny a představy obklopíme velkým světlem, které vás vyvede z temnoty. Budete...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - OPUŠTĚNÍ ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B39 Opustíte vše, co vás tíží. Naučíte se pustit své přání tak, by se vám mohlo splnit. Naučíte se nelpět na materiálních hodnotách.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se předem můžete informovat...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - OSVOBOZENÍ OD ZÁVISLOSTI ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B44 Odhodíte strach a emoce, naučíte se vzdorovat závislostem, především na jiných osobách. Osvobodíte se.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se předem můžete informovat o volných...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - OTEVŘENÍ SRDCE ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B45 Otevřít srdce po zklamáních a bolestech není jednoduché, s andělskou pomocí však opět dáte lásce šanci a přestanete se zatěžovat předchozími vztahy.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - POZNÁNÍ A PŘIJETÍ ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B46 Najdete pochopení pro činy ostatních, a tím dosáhnete pozitivního směru ve vašem životě. Změníte situace, posílíte je vyššími hodnotami. Zbavíte se strachu, který vám nedovolí jít dál.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - PROSVĚTLENÍ ZÁLEŽITOSTÍ ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B47 Někdy je třeba, abychom viděli věci takové, jaké skutečně jsou, sundali své růžové brýle, které nosíme. Viděli také to dobré, co nám náš život přináší.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - RADOST ZE ŽIVOTA ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B48 Smutní lidé jsou nešťastní, a někdy nevědí, co si s životem počít. Mohou za to situace, kterými prošli, je třeba tyto situace pojmenovat a poslat ze své blízkosti pryč.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - ROZHODNOST A NOVÁ ORIENTACE ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B49 Naučíte se poslouchat hlas své duše i svého srdce. Poznáte, co je pro vás nejlepší a vydáte se po této cestě.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se předem můžete informovat o volných...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - SEBEHODNOCENÍ A SEBEDŮVĚRA ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B50 Naučíte se věřit si co nejvíce, přestanete se podceňovat. Získáte větší jistotu. Naučíte se přijmout lidi i situace takové, jaké jsou, bez pocitu viny. Naučíte se přeměnit negativní vlivy v pozitivní.  doba služby: 2...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - SÍLA A ODOLNOST ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B51 Naučíte se pomáhat druhým, aniž byste strádali. Nabudete ztracené síly a získáte novou energii. Dostanete velkou sílu pro pomoc při plnění vašeho přání. Rozlišíte soucit a utrpení. Budete chráněni před energetickými upíry.  doba...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - SMĚR A CÍL ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B52 Naučíte se definovat vaše cíle a touhy, naučíte se jich dosáhnout. Budete lépe hospodařit s časem, nebudete s ním mrhat, zbytečně dlouho čekat. Půjdete směle až do samotného cíle.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - SMRT A ZNOVUZROZENÍ ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B53 Vše staré a nepotřebné ve vás odumře a zrodí se to, co potřebujete nyní nejvíce. Budete připraveni na nový začátek, v kterékoliv oblasti života. Opustíte temnotu a vydáte se za světlem.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - SPIRITUÁLNÍ RŮST ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B54 Ucítíte pohyb mezi Nebem a Zemí a váš růst se zněkolikanásobí, tudíž se dostanete na vyšší úroveň na své duchovní cestě.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se předem můžete informovat o...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - SPIRITUÁLNÍ SÍLA A REALIZACE ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B55 Nastoupíte na spirituální cestu, začnete se duchovně rozvíjet, snáze překonáte překážky a uvedete své sny do reálného světa.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se předem můžete informovat o...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - STARÉ VĚDĚNÍ ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B56 Vyzdvihneme společně vaše vnitřní vědění a moudrost, naučíte se vnímat více svou intuici a řídit se jí.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se předem můžete informovat o volných...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - TRPĚLIVOST A NEZÁVISLOST ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B57 Naučíte se trpělivosti tak, abyste nejednali ukvapeně, ale nechali vše plynout. Zkvalitní se čas vašeho čekání. Přijmete tento čas bez zásahů a prodlužování.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání,...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - TVŮRČÍ MOUDROST ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B58 Přineseme do vašeho života kreativitu, tvůrčí myšlení, získáte podporu pro vaše nadání. Budete následovat hlas duše i srdce, naučíte se poslouchat své pocity.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání,...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - TVŮRČÍ SLOVO ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B59 Naučíte se vyjádřit to, co máte na srdci. Místo mlčení, abyste něco nepokazili, dokážete stát si za svým názorem. Také otevřeme brány k tvůrčímu psaní.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - VĚDOMÍ ODPOVĚDNOSTI ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B60 Získáte přirozenou autoritu a stabilitu. Získáte velkou sílu v rozhodování.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se předem můžete informovat o volných termínech. Tuto službu můžete využít při...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - VÍRA A DŮVĚRA ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B61 Nastavíte se na důvěru v Boží cestu. Odstraníme váš vnitřní boj. Pochopíte smysl svého života. Naučíte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se předem můžete...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - VŠELÁSKA ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B62 Naučíte se milovat především sami sebe, aby mohla láska vstoupit do vašeho života. Naučíte se na sebe pohlížet jinýma očima, andělskýma očima, abyste pochopili, proč se vám láska vyhýbá.  doba služby: 2 hodiny Termín...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - VYŘEŠENÍ KARMY ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B63 Karma je ošidná záležitost, a když nám vstupuje do života a brání ve štěstí, je to zlé. Andělé rozpustí vaší karmu, abyste tvořili sami svou krásnou budoucnost.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání,...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - VZTAHY K BLIŽNÍM ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B64 Sladíme vztahy ve vaší rodině, naučíte se pomáhat ostatním. Ucítíte, zda vás někdo jen využívá nebo skutečně potřebuje pomoc. Získáte ochranu proti vysávání energie jiných lidí.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - ZDÁNÍ A SKUTEČNOST ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B65 Poznáte faleš i pravdu ostatních lidí. Prožijete život bez tlaku.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání obdržíte při objednání, nebo se předem můžete informovat o volných termínech. Tuto službu můžete využít při osobní...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B66 Každý člověk má své poslání a mnoho lidí ho po celý život bez úspěchu hledá. Objevte své vlastní životní poslání, byste mohli naplnit svůj osud. Bude vám odkryto životní poslání v mnoha oblastech vašeho života.  doba služby: 2...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - ZMĚNA A PROMĚNA ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B67 Odstraníme vaše bolesti, smutek a traumata prožitá v minulosti. Naučíte se podstoupit a prožít transformaci k vašemu štěstí. Změníte se k lepšímu, budete dávat i přijímat více lásky.  doba služby: 2 hodiny Termín objednání...

☆ ANDĚLSKÁ TERAPIE - ZRALOST A MOUDROST ☆

☆ 900 kč ☆ 39,13 € ☆ objednací kód: B68 Vyléčíme bolestné zkušenosti, následně je odstraníme. Získáte podporu na vaší pozemské cestě. Získáte více moudrosti, přestanete mít manýry malých dětí. Přijmete odpovědnost za vše ve vašem životě. Tím vše negativní pošleme...
Záznamy: 1 - 50 ze 50