Energie andělů je sloučení vaší energie a energie andílků. Andělé do vás vloží energii, kterou si vyberete. Je třeba se s energií naučit pracovat, nechat jí prostoupit celé vaše tělo. Součástí energie je také mandala spojení vás a anděla s vybraným účelem. 

andělská energie

╰☆ ANDĚLSKÁ ČÍŠE - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 741 Detail služby: Andělská číše přináší mnoho krásného, do ní od nás vtéká vše, co v životě u sebe nepotřebujeme a vlévá se k nám to, co potřebujeme ze všeho nejvíce. doba služby: 2 hodiny provedení služby - vyberte jednu možnost: ☆ osobní návštěva ☆ po...

╰☆ ANDĚLSKÁ LÁSKA - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 742 Detail služby: Energie andělské lásky přináší mnoho plodných nápadů a podporuje život jako takový, přeměňuje ho v láskyplný. Láskou záříte a přitahujete ostatní, kterým láska chybí, či jsou v lásce nespokojeni. Lidé se s vámi budou více přátelit, budou vyhledávat vaší...

╰☆ ANDĚLSKÁ SÍLA - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 743 Detail služby: Andělé stojí u člověka s touto energií a dávají mu mnoho síly, aby vše zvládnul a dočkal se plodů své práce. Má mnoho energie. Tento člověk září na první pohled, je obklopen zlatou energií. Dostává mnoho darů, ale také je ochoten mnoho darů dávat. Tento...

╰☆ ANDĚLSKÝ HLAS - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 744 Detail služby: Člověk s touto energií naslouchá hlasu andělů a ty ho vedou po nejkratší cestě za splněním jeho přání. Dokáže vycítit jejich vedení, dokáže s nimi komunikovat. Také komunikace s ostatními lidmi nečiní mu žádných potíží. Jeho výřečnost je velká, ale dokáže...

╰☆ BÍLÁ HOLUBICE - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 745 Detail služby: Tato energie je čistá, snažíme se vycházet s každým po dobrém, i když na to někdy doplácíme. Vládne mír a harmonie. Vše je krásné a čisté, stejně jako naše energie. Lidé jsou v naší společnosti velice rádi.  doba služby: 2 hodiny provedení...

╰☆ BÍLÁ KLISNA - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 746 Detail služby: Klidně pluje životem člověk s touto energií, někdy vycítí příležitost a chopí se jí. Potřebuje ve svém životě vzrušení a akci, ale přijímá vše s klidem. Soustředí se na duchovní svět více než na svět reálný, a vše z duchovního světa je schopen vnést do...

╰☆ BÍLÉ PERO - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 747 Detail služby: Tato energie je velice čistá. Pokud ji máte u sebe, můžete dosáhnout svých vytoužených cílů. Nasměruje nás na správnou cestu a pomáhá nám psát naši cestu za štěstím. Vyskytne se více možností a všechny vedou do zdárného cíle. Více používáme svůj rozum,...

╰☆ BÍLÝ JEDNOROŽEC - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 748 Detail služby: Tato energie dává nám sílu pustit se do všeho nového, i když máme rádi zaběhnutý pořádek a řád. V práci se nám daří, v milostné oblasti máme úspěch. Lidé nás mají rádi a vyhledávají naší společnost. Máme velice rozvinutou intuici, které nasloucháme....

╰☆ BOŽÍ NÁKLONNOST - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 749 Detail služby: S touto energií dostává se nám všeho, po čem naše srdce touží. Svět nám leží u nohou, stačí vyslovit přání a záhy se nám plní. Finance k nám plují a my si užíváme svého pozemského života.  doba služby: 2 hodiny provedení služby - vyberte jednu...

╰☆ ČISTÝ ROZBŘESK - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 750 Detail služby: Tato energie dává člověku úspěch na poli zdraví a financí. Člověk s touto energií nikdy neinvestuje špatně, hlídá si své zdraví a připlouvá k němu vše, co si zaslouží. doba služby: 2 hodiny provedení služby - vyberte jednu možnost: ☆ osobní...

╰☆ DIAMANT - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 751 Detail služby: Tato energie dopomáhá člověku dosahovat svých cílů a být za svou píli a práci na sobě náležitě odměněn. Záleží na tom, co si tento člověk skutečně přeje, neboť přesně toto je mu splněno.  doba služby: 2 hodiny provedení služby - vyberte jednu...

╰☆ DVOJITÉ SRDCE - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 752 Detail služby: Tato energie dopřává mnoho lásky ve vztahu, přivádí do života vztahy nové, přesně podle přání svého nositele. Tato energie nepomáhá na poli finanční, ale pouze na poli lásky, ke spokojenosti člověka, který má tuto energii u sebe.  doba služby: 2...

╰☆ FINANČNÍ PROSPERITA - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 753 Detail služby: Při podnikání zvláště dobrá energie, která nebrání ani lásce. Přivádí do života člověka finanční prosperitu, růst v podnikání, pracovní růst, popularitu. S touto energií můžete se směle pustit do každého nového projektu, nebo posílit touto energií...

╰☆ HARMONIE - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 754 Detail služby: S touto energií vychází vše, vše je vyrovnané, je přesně takové, jaké má být, a my se začínáme radovat ze svého života i ze svých pokroků. Také se nám začíná dařit na poli vztahů, můžeme plánovat početí miminka, neboť andělé jsou nám v tomto ohledu velice...

╰☆ JASNÁ ZÁŘE - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 755 Detail služby: Tato energie dává velké vibrace vnímání, člověk má správný náhled na život i na ostatní lidi. Myšlenky tohoto člověka velice proudí a on s nimi umí pracovat ke svému potěšení. Vidí lež i pravdu, nic se před ním nedá ukrýt. Poznává taje lásky a dokáže s...

╰☆ KŘIŠŤÁLOVÁ KOULE - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 756 Detail služby: S touto energií člověk zažívá života tak, jak si ho představuje. Vše důkladně promýšlí, než začne jednat. Dokáže vycítit svou budoucnost a chopí se každé příležitosti.  doba služby: 2 hodiny provedení služby - vyberte jednu...

╰☆ KVETOUCÍ HOJNOST - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 757 Detail služby: Jak název energie napovídá, přináší do našeho života hojnost a prosperitu, a to ve všech oblastech života. Tak jako květiny rozkvétají, tak i hojnost vplouvá do našeho života. Přináší do našeho života bohatství, ale musíme pro to také něco udělat, a nyní...

╰☆ LÁSKYPLNOST - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 758 Detail služby: Tato energie velice příznivě působí na lásku i přivolání lásky. Může se jednat o lásku novou či bývalou, neboť s touto energií stává se člověk nepřehlédnutelný a velice žádaný. Kamkoliv přijde, lidé se za ním otáčejí. Proto je snadné najít lásku, která...

╰☆ LÉČITELSTVÍ - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 759 Detail služby: Člověk s touto energií umí léčit ostatní pouhou svou přítomností. Léčí skrze své ruce a své srdce, neboť má v srdci mnoho lásky, která prýští všemi směry.  doba služby: 2 hodiny provedení služby - vyberte jednu možnost: ☆ osobní...

╰☆ LETNÍ VÁNEK - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 760 Detail služby: Lidé s touto energií mají velký potenciál. Přichází k nim lehce penízky i práce, kterou si přejí. Mohou začít nové věci, pustit se do podnikání. V lásce mívají také velké štěstí, kdy potkávají svou lásku, která přetrvá až do stáří. Chopí se vždy nové...

╰☆ LUNA - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 761 Detail služby: Tato energie využívá moc měsíce a je nejaktivnější v době úplňku. Sice tito lidé špatně spí, zato mají velice plodné nápady. Mají velkou intuici a dokážou řešit problémy velice rychle.  doba služby: 2 hodiny provedení služby - vyberte jednu...

╰☆ MERIDIÁNY - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 762 Detail služby: Tato energie je velice prospěšná pro zdraví svého nositele, neboť vyrovnává v těle vše do jedné velké harmonie. Tomuto člověku nechybí nic, jedná sám za sebe a stojí si za svými názory. Velice se kontroluje, je to velký puntičkář. Věří v ten nejlepší osud...

╰☆ MĚSÍČNÍ SVIT - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 763 Detail služby: Tato energie napomáhá našim snům vplout do reality, tedy do naší blízkosti. Každý z nás má nějaké sny, které by chtěl splnit. Čerpá se také ze svitu měsíce.  doba služby: 2 hodiny provedení služby - vyberte jednu možnost: ☆ osobní...

╰☆ MOCNÉ ZRCADLO - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 764 Detail služby: Tento člověk má velkou osobní i duchovní sílu. Na cokoliv pomyslí, to se mu záhy plní. Každého odzbrojí svým šarmem, vše dokáže. Je to člověk velice tvořivý a populární.  doba služby: 2 hodiny provedení služby - vyberte jednu...

╰☆ NEBESKÉ ŠTĚSTÍ - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 765 Detail služby: Tato energie dává pozitivní změny v životě člověka, který má tuto energie u sebe. Otevírá se mu mnoho možností, jeho přání se plní. A to ve všech oblastech života. Má u sebe zářivou energii posvěcenou samotnými nebesy. Má však kolem sebe hodně závisti,...

╰☆ NEBESKÉ VEDENÍ - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 766 Detail služby: Tato energie je velice krásná, neboť člověk ví, co udělat má, a nebojí se to skutečně udělat. Vidí anděly a umí jim naslouchat. Pomáhá mnoha lidem, i když ví, že všem se zavděčit nemůže. Přesto pomáhá stále dál. Umí naslouchat a je velice inteligentní....

╰☆ NEBESKÉ VĚDOMÍ - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 767 Detail služby: Energie tato dává velké pochopení vlastního života a vede člověka po cestě poznání až k jeho dokonalosti. Do života tohoto člověka pomalu vstupuje vše, co jen si přeje. Nebojí se nových začátků, naopak je vyhledává, neboť dokážou mu mnohé poskytnout a...

╰☆ NEBESKÝ CHRÁM - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 768 Detail služby: Poskytuje velmi rychlý duchovní vývoj. To, co přináší, jsou krásné dary, ale také přijetí svého osudu, který není zlý. Naopak, vše zlé se obrací v dobré, všechny překážky začínají mizet. Objevuje se láska a štěstí, a s tím také peníze a zdraví. Je to...

╰☆ NEBESKÝ VÍR - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 769 Detail služby: Tato energie otevírá dveře do štěstí, podporuje nové začátky. Přináší duchovní svět do světa pozemského, kdy člověk vnímá více svou identitu a hodnotu svého života. Přicházejí mnohé změny, které se již odehrávají v duchovním světě, ale do našeho ještě...

╰☆ NESPOUTANOST - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 770 Detail služby: Energie velice divoká, a přesto tak čistá. Uvolňuje se vše krásné a my to s pokorou přijímáme. Špatné události odplouvají a připlouvají k nám nové možnosti. Můžeme i riskovat, neboť s touto energií risk je zisk. Odpoutáváme se od svých návyků, zlozvyky...

╰☆ NOVÉ MOŽNOSTI - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 771 Detail služby: Tato energie je velice krásná, kdy vás nic nesvazuje, rozhodujete se snadno a jdete si za svými sny a plníte si svá přání. Otevírá se vám svět nových, krásných možností, roztříštěné a zmatené energie se vám vyhýbají. Můžete plánovat cokoliv, jakékoliv...

╰☆ PEGAS - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 772 Detail služby: Tato čistá energie má v sobě kouzlo i odvahu. Naše tělo se začíná uzdravovat, naše mysl jakbysmet a naše duše získává rovnováhu. Činíme důležitá rozhodnutí, která vedou k našemu štěstí. Pouštíme se do bláznivých nápadů, které jsou předurčeny ke splnění....

╰☆ PLUTÍ ŽIVOTEM - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 773 Detail služby: Energie plutí životem je nastavení energie podle toho, co byste si skutečně ve svém životě přáli mít, co potřebujete a co nakonec dostanete. Proplouvat se dá všelijak, se štěstím za zády je to však mnohem lepší, než se smůlou v popředí. Přináší také klid...

╰☆ PROČIŠTĚNÍ - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 774 Detail služby: Tato energie je velice dobrá, neboť pročišťuje vše, co ve vašem životě dělá vám starosti, problémy odnáší a nastoluje klid a porozumění. Ve všech oblastech života přináší nové, krásné možnosti, lepší časy. Posune vás dál na vaší cestě a nasměruje vás na...

╰☆ PTAČÍ HNÍZDO - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 775 Detail služby: Tato energie ladí vztahy v rodině, v partnerství, ale také mezi přáteli. Člověk se cítí v bezpečí. Veškeré problémy mají dveře zavřené, přichází klidný čas. Člověk se posouvá na své cestě za štěstím, má velkou víru a pokoru v srdci a věří svým vlastním...

╰☆ PTAČÍ PÍRKO - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 776 Detail služby: Tato energie je pozitivní, neboť pomáhá partnerům najít společnou řeč, ale také dopřává mnoho intimity. Lidé s touto energií bezmezně milují, tělem i duší. Využívají svou kreativitu také v pracovní činnosti. Posunují se ve své profesi dále a jsou...

╰☆ RADOST - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 777 Detail služby: Tato energie vnáší do života mnoho radostí, odnáší veškeré problémy, kterými člověk musel procházet. Přináší uvolnění a vydechnutí.  doba služby: 2 hodiny provedení služby - vyberte jednu možnost: ☆ osobní návštěva ☆ po skypu...

╰☆ RAJSKÁ ZAHRADA - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 778 Detail služby: Tato energie je velice pozitivní, dostává se nám Boží milosti a my můžeme požádat o cokoliv. Tato energie obklopuje nás po naší zásluze. Přichází k nám finance, mnohem více financí, než ve skutečnosti dokážeme utratit. Hojnost nás zcela obklopuje, a i...

╰☆ ROVNOVÁHA - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 779 Detail služby: Tento člověk je velice vyrovnaný, jak po stránce emocionální, tak po všech ostatních stránkách. Rovnováha symbolizuje život tohoto člověka, neví, co jsou starosti. doba služby: 2 hodiny provedení služby - vyberte jednu možnost: ☆ osobní...

╰☆ ROZKVETLÁ LOUKA - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 780 Detail služby: Stejně, jako rozkvetlá louka přináší potěšení, tak i tato energie přináší potěšení do našeho života. Stejně jako chmýří pampelišky je stále v pohybu a poháněné větrem stále dál, tak i naše nohy začínají být neposedné a my se chceme zvednout a jít dál, ve...

╰☆ ROZPUŠTĚNÉ STRACHY - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 781 Detail služby: Tato energie rozpouští obavy a strachy, které jste nashromáždili po mnoho dní, měsíců i let. Čím více strachů, tím déle trvá rozprostření této energie kolem vás. S touto energií budete klidní, a nebudete se posléze bát udělat to, kam vás vaše srdce i duše...

╰☆ SLONÍ LÁSKA - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 782 Detail služby: Tato energie sahá hodně hluboko a poskytuje člověku opravdu věrnou a dlouhotrvající lásku. Je to člověk něžný, soucitný, milující. Pokud toužíte po lásce na celý život, pak se nalaďte právě na tuto energii.  doba služby: 2 hodiny provedení...

╰☆ SOUCIT - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 783 Detail služby: Tato energie přináší soucit se vším živým, ale také poskytuje mnoho darů pro svého nositele. Člověk s touto energií je schopný přijímat i dávat lásku. Soucit ho sice trochu omezuje, neboť uvědomuje si, že nelze pomoci každému, a přesto to zkouší stále...

╰☆ SPLNĚNÁ PŘÁNÍ - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 784 Detail služby: Je to energie velkého Božího požehnání, kdy stojí sám Bůh u vás a je připraven splnit vám všechna přání mnohem rychleji, než doposud. Může to být finanční bohatství, krásná práce, romantická láska nebo uzdravení. Udělali jste mnoho dobrého a zasloužili...

╰☆ SPRAVEDLNOST - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 785 Detail služby: Tato energie přivolává k vám spravedlnost, nespravedlnost se vám s touto energií bude vyhýbat. Můžete podepsat cokoliv, podvodníci tuto energii ucítí a budou se vám vyhýbat. Také vám pomůže při hledání nové práce. V soudních a právních záležitostech budou...

╰☆ SPRÁVNÝ SMĚR - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 786 Detail služby: Tato energie pluje s vámi životem, ukazuje správnou cestu - správný směr, kudy se máte vydat. S touto energií spolupracuje mnoho andílků, z každé životní oblasti je jich 7. Budete více naslouchat své intuici, která vás povede vaším životem. doba...

╰☆ ŠŤASTNÁ RODINA - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 787 Detail služby: Tato energie přináší radost a spoustu oslav. Také vylepšuje vztahy rodinné i partnerské. Přináší také více lehkomyslnosti, která však není na škodu. Pro svobodné přivádí do života partnera, pro zadané stabilizuje partnerský vztah. Přináší velkou životní...

╰☆ SVATÁ RODINA - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 788 Detail služby: Tato energie přivádí do života krásné vztahy, jak přátelské, tak partnerské. Budete více vnímaví v oblastech lásky, dokážete dát ze sebe maximum a také přijmout maximum. Lásku budete přitahovat, ale budete ochotni ji také dávat. Dává velkou intuici, kdy...

╰☆ TICHÁ PŘÍTOMNOST - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 789 Detail služby: Tichá přítomnost zdá se bez pohybu. Je to velice jemná a klidná energie, která má na všechno dostatek času. Člověk na nic nenaléhá a přijímá, co k němu přichází. Uvědomuje si, že s tímto nastavením může být již zítra vše jiné, lepší. Takovýto člověk jedná...

╰☆ VAJEČNÝ ŽLOUTEK - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 790 Detail služby: Tato energie přináší nový život, ať již početím miminka, tak i životadárnou sílu něco se svým životem udělat. Silně sítí své emoce a nebojí se je ukázat na veřejnosti. Jde si za tím, po čem tolik touží.  doba služby: 2 hodiny provedení služby -...

╰☆ VDĚČNOST - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 791 Detail služby: Jedná se o velice ušlechtilou energii, která přináší do života krásu těla i duše. Přivádí do života mnoho andělů. Mizí starosti a nastupují radosti. S touto energií dostává se člověku požehnání. Člověk je vděčný za vše, co přichází, a podle toho také...

╰☆ VELKÁ LÁSKA - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 792 Detail služby: Tato energie dává velkou naději na lásku, přivádí lásku do života. Necítíme bolest, všechna traumata z minulosti jsou již vyřešeny, a k nám přichází láska. Velká láska, oboustranná láska, tedy cítíme, že jsme milováni. Smutek nepociťujeme, jen radost ze...

╰☆ VOLNOST - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 793 Detail služby: S touto energií dočkáte se volnosti, ale i vážného vztahu. Všechna tajemství jsou vyřešena, nebo dobře uschována. Nic vám nehrozí. Můžete se pustit do nového projektu, štěstí stojí při vás. I vaše zdraví se začne zlepšovat. Nastanou změny, které povedou k...

╰☆ VYCHÁZEJÍCÍ SLUNCE - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 794 Detail služby: Tak jako slunce, když ráno vstává, má mnoho síly, jako malý chlapec, a přináší požehnání a radost všem tvorům na Zemi, tak i tato energie je požehnáním v životě. Přináší do života nový, světlý začátek, kdy se začínají uskutečňovat sny a touhy. Tato...

╰☆ ŽIVÁ VODA - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 795 Detail služby: Tato energie dává člověku větší hloubání a chuť do života. Takovýto člověk věnuje se hodně meditacím a odpočinku, spojení s Bohem i anděly. Nechává se vést a vše se v jeho životě uzdravuje. Přináší moudrost a pochopení.  doba služby: 2...

╰☆ ZLATÝ HOLOUBEK - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 796 Detail služby: Tato energie dává velkou lásku, vztah k rodině, dobré finanční zabezpečení, přichází mnoho nových lidí do života člověka, a každý z těchto lidí přináší svůj dar. Takovému člověku je každou chvíli podávána pomocná ruka, aby prožíval svůj život ve štěstí a...

╰☆ ZLATÝ PRINC - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 797 Detail služby: Tato energie vás ochraňuje před falší, klamem a závistí. Pracujete v klidném a přátelském prostředí, také lásky máte dostatek. Můžete pomýšlet na povýšení či na vlastní podnikání, neboť čeká vás v této oblasti úspěch. Obklopuje vás velice pozitivní...

╰☆ ZLATÝ VAVŘÍN - 1200 kč ☆╮

objednací kód: 798 Detail služby: S touto energií máme vítězství na dosah ruky. Dokážeme vše, co si usmyslíme, náš život provází úspěch za úspěchem. Cokoliv započneme, to také dokončíme. Můžete stoupat vzhůru, bez finančního omezení. Naše tělo se začíná uzdravovat. Také v lásce zažíváme...