andělské příběhy

ADUACHIEL

Bylo pozdní odpoledne, slunce se pomalu chystalo ke spánku. Každou minutou ztrácelo svou sílu.  Evelínka šla lesní cestou, a dívala se na padající listí. Na chvíli se zastavila, neboť uchvátila ji rozmanitost barev. Jeden list zvedla ze země ve chvíli, kdy si podzimní vítr hrál s jejími...

ASJANERIUS

Lucinka chvíli stála v předsíni, beze slova. Stála tam, a přemýšlela, kolik lidských neštěstí je všude okolo ní. Měla v sobě silné pocity, proto se rozhodla zeptat se Asjaneria, proč lidé musí tolik trpět. Odešla do pokoje a posadila se na zem. Sepjala ruce a počala meditovat. Ve své meditaci...

CHAJEL

Janička celá nedočkavá očekávala svůj den D. Těšila se na tento den, neboť si měla vzít muže, který jí nade všechno miloval, stejně jako ona jeho. Nepotřebovala žádat andílky, neboť si byla tímto mužem jistá, stejně jako sebou. Neznali se dlouho, jen pár let, ale i tato doba jí připadala jako...

FIRL

„Možná se musí pravá láska vybojovat, možná je mi souzeno trpět až do konce života.“ přemítala Žofinka. Seděla pod velkým, košatým stromem, dívala se do jeho koruny a poslouchala šelest listů a zpěv ptáků. Najednou zaslechla známou melodii a ucítila vůni fialek. Tato vůně přišla ji tak známá, jistě...

GOGOLCHON

Jiřík vyrazil do přírody, jako každé ráno. Prozkoumával neznámý kus pralesa, kam se nikdo jiný neodvážil vkročit. Už i proto, že nikdo nevěděl, jaká nebezpečná zvířata zde mohou přebývat. Měl na starosti sběr vzorků, ale zajímavější pro něj byli malí živočichové, kteří se nikde jinde neobjevují....

JANIEL

Apolenka byla velice unavená. Neměla sílu na nic, špatná nálada ji provázela dnem i nocí. Chtěla již zažít v životě také trošku štěstí. „Janieli, proč mě Bůh trestá? Žádala jsem ho o miminko, o dítě, které by bylo šťastné.“, vzlykala Apolenka. „Bůh ti tvé přání splnil, máš velice šťastné...

JAZAR

Bylo krásné, slunečné léto, a Johanka přemýšlela, kam půjde. Toužila po lásce, ale ne jen tak ledajaké. Muž, do kterého se zamilovala, choval se k ní chladně a s nezájmem. Probrečela mnoho dní i nocí, až si jednoho dne řekla, že s tím něco udělá. Toužila po jeho lásce, po jeho objetí, a byla...

MAHANANEL

Josífek byl velmi smutný, protože žádné děvče o něho nemělo zájem. Připadal si jiný. Jeho myšlenky často soustředily se na dívky z okolí, žádná však o něj ani pohledem nezavadila. Začal se nenávidět, neměl se rád. Nic mu nečinilo potěšení. Neměl radost ani ze své práce, i když stále vstoupal...

MEHER

„Pláču a nemůžu svůj pláč utišit. Proč mě zradil ten, komu jsem tak moc věřila? Copak se nenajde jediný andílek, který by mě utěšil?“ vzlykala Janička. „Jsem tu a usuším tvé slzy. Pověz mi, proč se cítíš zrazena? Cožpak jsi udělala vše pro to, aby se tak nestalo?“ zeptal se Meher. Janička tiše...

PRACHIEL

Naděnka seděla na zápraží a nervózně pokyvovala nohama. Toužila po lásce, ale ta stále nepřicházela. Dívala se kolem na zamilované dvojice, jak míjeli jí i její samotu. V duchu jim lásku záviděla, i když nevěděla, co tyto dvojice vlastně prožívají v soukromí. Přesto, jak se k sobě měli, přimělo ji...

QADDIS

Jindřiška byla smutná. Její jediná dcera odjela do zahraničí se školou na praxi, a ona se najednou cítila uvnitř strašně prázdná. Tyto pocity ostatně měla vždy, když nebyla rodina pohromadě, možná také proto, že měla strach, aby se někomu z její rodiny něco nestalo. Uchýlila se tedy k andělu...

SENGUEL

Rád bych se vám představil. Náš pán mi dal jméno Senguel. Narodil jsem se z první kapky vody, která ukápla Dgibrilovi z prvního pravého křídla. Tohoto andílka jistě všichni znáte, netřeba ho představovat.  Dohlížím na lásku vás, lidí. Láska je to nejdůležitější v Nebi, stejně jako na Zemi. S...
Záznamy: 1 - 12 ze 12