╰☆ CO JE MÝM ÚKOLEM? ☆╮

   ☆ Jaký vztah je mi předurčen?

   ☆ Jaké zaměstnání je mi předurčeno?

   ☆ Jaká finanční situace je mi předurčena?

   ☆ Jaké poslání je mi předurčeno?

   ☆ Jaký život je mi předurčen?

objednací kód: AA8-1

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 250 kč 

   ☆ cena v €: 10,90 €

doba služby: 25 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ CO SI MÁM VZÍT Z MINULÉHO ŽIVOTA? ☆╮

   ☆ Co musím pochopit v tomto životě?

   ☆ Co musím rozvíjet z minulého života?

   ☆ Na co bych neměl zapomenout?

   ☆ Proč je nutné naplnit karmu? 

objednací kód: AA8-2

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 200 kč 

   ☆ cena v €: 8,70 €

doba služby: 20 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ DŘÍVĚJŠÍ VTĚLENÍ ☆╮

   ☆ můj současný život

   ☆ Které vlivy zasahují do mého života ze starších vtělení, než bylo poslední?

   ☆ Co spojuje všechna vtělení, co jsem v žádném životě neuzavřel?

   ☆ Jaké jsem měl podmínky a které okolnosti zasahovali do předešlého života?

   ☆ Jaký byl nejdůležitější problém minulého života?

   ☆ Jakým způsobem ho mám vyřešit, jaké možnosti k tomu mám?

   ☆ Čemu musím porozumět, abych naplnil poslání tohoto vtělení?

   ☆ Jaké bude mé budoucí vtělení?

objednací kód: AA8-3

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 400 kč 

   ☆ cena v €: 17,40 €

doba služby: 40 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ KARMA OSOBNÍ ☆╮

Jaké karmické úkoly máte naplnit? Jaké překážky vám vstoupí do života, dokud nepochopíte? Velký karmický výklad je určen pro porozumění současného života. 

objednací kód: AA8-18

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 600 kč 

   ☆ cena v €: 26,10 €

doba služby: 60 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ KARMA PARTNERSKÁ ☆╮

Jste si jako partneři souzeni? Co spolu máte vykonat a co překonat? Jaké nástrahy vás v partnerství čekají? Proč jste spolu? Jakým zůsobem naložit s bydlením, láskou a penězi? Toto a mnohem více se dozvíte v tomto výkladu.

objednací kód: AA8-19

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 600 kč 

   ☆ cena v €: 26,10 €

doba služby: 60 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ KARMA PRACOVNÍ ☆╮

   ☆ Čemu se mám věnovat, co mi přinese uspokojení?

   ☆ Čemu jsem se věnoval v minulém životě?

   ☆ Mám v této práci pokračovat?

   ☆ Co dělám špatně, že se mi nedaří najít vhodné zaměstnání?

   ☆ Jakým směrem se mám vydat?

   ☆ Co mi přinese, když naplním svůj pracovní úkol?

   ☆ Jak dosáhnu naplnění karmického dluhu? 

objednací kód: AA8-4

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 350 kč 

   ☆ cena v €: 15,20 €

doba služby: 35 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ KARMA PŘENÁŠENÁ ŽIVOTY ☆╮

   ☆ Jakým problémem se budu nyní zabývat?

   ☆ Jakým způsobem zasahuje tento problém z minulého do současného života?

   ☆ Proč tomu tak je? 

   ☆ Co mám nyní pochopit?

   ☆ Kdo z lidí v mém blízkém okolí mě doprovází z minulého života?

   ☆ Dokážu tuto karmu uzavřít? 

objednací kód: AA8-5

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 300 kč 

   ☆ cena v €: 13 €

doba služby: 30 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ KARMA RODINNÁ ☆╮

Rodinná karma odhalí, v čem je problém po ženské linii, po mužské linii, ale také u vás samotných, co nemůžete ovlivnit, ale můžete pochopit a dále s tím pracovat. Co se rozpustit a uzavřít dá a mnoho dalšího.

objednací kód: AA8-20

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 1200 kč 

   ☆ cena v €: 52,20 €

doba služby: 120 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ KARMICKÁ NIT ☆╮

   ☆ hlavní lekce, kterou jsem si přinesl do života

   ☆ činnost v minulém životě, která je vyžadována v této lekci

   ☆ postoje a emoce vyžadované v této lekci

   ☆ test, kterým jsem prošel v minulém životě

   ☆ test, kterým zatím procházím

   ☆ činnosti požadované k vyřešení karmického dluhu

   ☆ postoje a emoce požadované k vyřešení karmického dluhu

   ☆ karmický dluh v tomto životě

   ☆ karmický dar

objednací kód: AA8-6

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 450 kč 

   ☆ cena v €: 19,60 €

doba služby: 45 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ KARMICKÉ PARTNERSTVÍ ☆╮

   ☆ Znám se s partnerem z předchozího života nebo i z předešlých životů?

   ☆ Kým jsem byl v minulém životě?

   ☆ Kým byl partner v minulém životě?

   ☆ Jaký vztah mezi námi byl?

   ☆ Byl jsem šťastný?

   ☆ Byl partner šťastný?

   ☆ Jaké povolání jsem vykonával?

   ☆ Jaké povolání vykonával partner?

   ☆ Jaké jsme měli společné radosti?

   ☆ Jaké jsme měli společné starosti?

   ☆ Jakými nemocemi jsem trpěl?

   ☆ Jakými nemoci trpěl partner?

   ☆ Jak jsem zemřel?

   ☆ Jak zemřel partner?

   ☆ Známe naše děti z minulého života?

   ☆ Jaký vztah k nám měli naše děti?

   ☆ Známe své rodiče z minulého života?

   ☆ Jaký vztah k nám měli naši rodiče?

   ☆ Čím si musíme společně projít, jaká je naše společná karma?

   ☆ Závěr, aneb má náš vztah hlubší smysl?

objednací kód: AA8-7

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 1000 kč 

   ☆ cena v €: 43,50 €

doba služby: 100 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ KARMICKÉ POUTO ☆╮

   ☆ nejdůležitější lekce současného života

   ☆ V jaké práci mám pokračovat, jakou práci jsem vykonával v minulém životě?

   ☆ Jak se mám postavit k současnému životu?

   ☆ Jakou zkoušku jsem absolvoval v minulém životě?

   ☆ Jakou zkoušku absolvuji v tomto životě?

   ☆ Co mám udělat, abych naplnil svůj osud?

   ☆ Jak se mám zachovat, abych tento karmický dluh nepřenesl do dalšího života?

   ☆ Jakou karmu si nyní vytvářím?

   ☆ Co mi bylo poskytnuto na pomoc k vyřešení karmického dluhu?

objednací kód: AA8-8

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 450 kč 

   ☆ cena v €: 19,60 €

doba služby: 45 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ KARMICKÉ ZHODNOCENÍ ☆╮

   ☆ Můj životní úkol, co mám naplnit, jakou cestou se vydat.

   ☆ osobnost, na které pracovat, aby se můj život změnil k lepšímu

   ☆ vhodná práce pro mě, jak k ní dojít

   ☆ finanční oblast, jak ji vylepšit, jak se nastavit

   ☆ zdraví a jeho minulý dopad na současný život

   ☆ partnerství, partneři

   ☆ vztahy rodinné

   ☆ vztahy ostatní

   ☆ majetek

objednací kód: AA8-9

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 450 kč 

   ☆ cena v €: 19,60 €

doba služby: 45 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ MINULÉ ŽIVOTY ☆╮

   ☆ Jaká je má osobnost?

   ☆ Co mě ovlivnilo z minulých životů?

   ☆ Jaká je karma, kterou si nesu ze všech minulých životů, a kterou bych měl již nyní uzavřít?

   ☆ Co se stalo v minulém životě?

   ☆ Jaké překážky jsem řešil v minulém životě?

   ☆ Jaké překážky jsem si přinesl do současného života a jak je překonat.

   ☆ Co mám pochopit, abych svou karmu uzavřel?

   ☆ Jaký bude můj příští život?

objednací kód: AA8-10

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 400 kč 

   ☆ cena v €: 17,40 €

doba služby: 40 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ MINULÝ ŽIVOT ☆╮

   ☆ Problém v současném životě, který řeším nebo v blízké době budu řešit

   ☆ Jaký byl problém v minulém životě, se kterým jsem stále konfrontován?

   ☆ Jak minulý život ovlivnil ten současný?

   ☆ Jakou lekci se má duše musí nyní naučit?

   ☆ Jakými vzory nyní procházím?

   ☆ Co je třeba se naučit?

   ☆ Co se stane, když se tuto lekce naučím?

objednací kód: AA8-11

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 350 kč 

   ☆ cena v €: 15,20 €

doba služby: 35 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ MISTROVSKÁ KARMA ☆╮

   ☆ Jaký je účel současného života?

   ☆ Jakou výzvu mi připraví současný život?

   ☆ Jaký talent jsem dostat do vínku? 

   ☆ Jaký bude výsledek současného života?

   ☆ Jaký byl účel minulého života?

   ☆ Jaké překážky jsem překonával v minulém životě?

   ☆ Jaký byl výsledek minulého života?

   ☆ Jaké okolnosti obklopují konec minulého života?

   ☆ Život mezi životy zasahující do současného života?

   ☆ Jaké dřívější vtělení mi zasahuje do současného života?

objednací kód: AA8-12

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 500 kč 

   ☆ cena v €: 21,70 €

doba služby: 50 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ NEJVYŠŠÍ KARMA ☆╮

   ☆ Co se po mně žádá v současném životě?

   ☆ Co nesmím v žádném případě obejít?

   ☆ Jakými talenty disponuji?

   ☆ Jaký budu mít tento život?

   ☆ Co se po mně žádalo v minulém životě?

   ☆ Co jsem musel překonat v minulém životě?

   ☆ Jaký byl můj minulý život?

   ☆ Jakým způsobem jsem zemřel v minulém životě?

   ☆ Jak mě tato smrt ovlivňuje v tomto životě?

objednací kód: AA8-13

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 450 kč 

   ☆ cena v €: 19,60 €

doba služby: 45 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ PŘESTUP Z MINULÉHO DO BUDOUCÍHO ŽIVOTA ☆╮

   ☆ Co si přináším z minulého života za schopnosti?

   ☆ Jak jich mám využít v tomto životě?

   ☆ Musím se je znovu učit, nebo je již v současnosti dobře rozvíjím?

   ☆ Mám se učit sám těmto schopnostem, nebo mám vyhledat odbornou pomoc?

   ☆ Budu mít tyto schopnosti také v životě příštím?

   ☆ Jaké chyby jsem dělal v minulém životě v lásce a vztazích?

   ☆ Mám vyřešenou lásku z minulého života, nebo ji mám teprve vyřešit?

   ☆ S jakým nastavením lásky vstoupím do života příštího?

   ☆ Jak jsem hospodařil s penězi v minulém životě?

   ☆ Měl jsem jim mnoho nebo málo? Případně jak jsem s nimi nakládal?

   ☆ Mám si vzít ponaučení s hospodařením financí z minulého života?

   ☆ S jakým hospodařením vstoupím do života příštího?

   ☆ Jaké zaměstnání jsem vykonával v minulém životě?

   ☆ Co jsem si z této zkušenosti přinesl do tohoto života?

   ☆ Jaké nemoci mě trápily v minulém životě? 

   ☆ Jak se těmto nemocem vyhnout v tomto životě?

   ☆ Co dělám v tomto životě špatně?

objednací kód: AA8-14

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 850 kč 

   ☆ cena v €: 37 €

doba služby: 85 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

 

╰☆ PŘEVTĚLENÍ ☆╮

   ☆ Kým jsem byl v minulém životě?

   ☆ Jaký byl můj partnerský život, žil jsem v nějakém závazku?

   ☆ Pociťoval jsem štěstí nebo neštěstí?

   ☆ Jaké povolání jsem vykonával?

   ☆ Na jaké společenské pozici jsem byl?

   ☆ Co jsem musel řešit za starosti?

   ☆ Byl jsem uznávaný?

   ☆ Jak jsem na tom byl po zdravotní stránce?

   ☆ Jakým způsobem jsem zemřel, jaká byla příčina mé smrti?

   ☆ Měl jsem někoho, komu jsem se mohl svěřovat s čímkoliv?

   ☆ Znám svého současného partnera z minulého života? Jaký jsme spolu měli vztah?

   ☆ Znám své rodiče z minulého života, jaký jsme spolu měli vztah?

   ☆ Co musím pochopit v tomto životě, co mám udělat?

   ☆ Kým budu v příštím životě?

objednací kód: AA8-15

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 700 kč 

   ☆ cena v €: 30,40 €

doba služby: 70 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ REINKARNACE ☆╮

   ☆ Kdo jsem byl v minulém životě?

   ☆ Žil jsem v manželství?

   ☆ Byl jsem šťastný?

   ☆ Jaký druh práce jsem vykonával?

   ☆ Byl jsem ctihodný človek?

   ☆ Jaké problémy jsem řešil?

   ☆ Byl jsem slavný?

   ☆ Bylo mé zdraví dobré v průběhu minulého života?

   ☆ Jak jsem zemřel?

   ☆ Měl jsem duchovního spřízněnce?

   ☆ Znám svou současnou lásku z minulého života?

   ☆ Byl jsem spojen se svými současnými rodiči?

   ☆ Jsou ostatní členové rodiny z mého minulého života?

   ☆ Co se potřebuji naučit v tomto životě?

   ☆ Kým budu v příštím životě?

objednací kód: AA8-16

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 750 kč 

   ☆ cena v €: 32,60 €

doba služby: 75 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ ZRCADLO MINULÉHO ŽIVOTA ☆╮

   ☆ Kdo jsem byl v minulém životě?

   ☆ Co jsem řešil v minulém životě?

   ☆ Na kom jsem byl závislý?

   ☆ Co se stalo před mou smrtí?

   ☆ Čím procházím z života do života, co nemám vyřešené?

   ☆ Co jsem si vybral před svým narozením za život?

   ☆ Jak na mě pohlíželi ostatní?

   ☆ Jakými úskalími jsem procházel?

PŘEVTĚLENÍ

   ☆ Co jsem si již vyřešil?

   ☆ Jaké omyly opakuji? Jaké chyby dělám?

   ☆ Co bych měl dělat?

objednací kód: AA8-17

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 600 kč 

   ☆ cena v €: 26,10 €

doba služby: 60 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE