╰☆ EGO ☆╮

   ☆ Co si myslím o svém chování?

   ☆ Kdy používám lži nebo výmluvy? 

   ☆ Jak na sebe pohlížím?

   ☆ Z jakých důvodů si nestojím za svým názorem?

   ☆ Jak vnímám zodpovědnost a nezodpovědnost u sebe?

   ☆ Dokážu uznat chybu?

   ☆ Jsem na někom závislý?

   ☆ Přemýšlím o dopadu, než se rozhodnu nerozvážně?

   ☆ Myslím si, že vím všechno?

   ☆ Nad čím přemýšlím? 

objednací kód: AA10-1

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 500 kč 

   ☆ cena v €: 21,70 €

doba služby: 50 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ JSEM OSOBNOST ☆╮

   ☆ Kdo vlastně jsem?

   ☆ Jak mě vnímají ostatní?

   ☆ V čem se přetvařuji?

   ☆ Co nedokážu pochopit?

   ☆ Co mi schází?

   ☆ Jaké jsou mé negativní stránky?

   ☆ Jaké jsou mé pozitivní stránky?

objednací kód: AA10-2

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 350 kč 

   ☆ cena v €: 15,20 €

doba služby: 35 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ MŮJ POTENCIÁL ☆╮

   ☆ V čem se podceňuji?

   ☆ Proč mám v této oblasti nízké sebevědomí?

   ☆ Jak bych to mohl změnit?

   ☆ Co nastane, když nic neudělám?

   ☆ Jak se mám zachovat?

objednací kód: AA10-3

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 250 kč 

   ☆ cena v €: 10,90 €

doba služby: 25 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ NESEŠEL JSEM Z CESTY? ☆╮

   ☆ Jak jsem na tom po zdravotní stránce?

   ☆ Jaké myšlení mě provází?

   ☆ Jakými vztahy procházím?

   ☆ Jak získat postup v zaměstnání?

   ☆ Co bych měl dělat?

   ☆ Jak vše dopadne?

objednací kód: AA10-4

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 300 kč 

   ☆ cena v €: 13 €

doba služby: 30 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ OSOBNOST ČLOVĚKA ☆╮

   ☆ Jak ho vidí ostatní?

   ☆ Na co myslí?

   ☆ Co miluje?

   ☆ Bez čeho by se neobešel?

   ☆ Co by opustil?

   ☆ Jak ho poznamenala minulost?

   ☆ Čeho by chtěl dosáhnout?

   ☆ Jaká skrytá tajemství?

   ☆ Na co nechce myslet, co by nejraději zapomněl?

   ☆ Jaké je jeho největší přání?

   ☆ Z čeho má obavy?

   ☆ Čemu se nevyhne do 6 měsíců?

   ☆ Čemu se nevyhne do 1 roku?

   ☆ Co dokáže uskutečnit v krátké době?

   ☆ Co dokáže uskutečnit později?

   ☆ Co to bude znamenat pro mě, proč mi vstoupil do života? 

objednací kód: AA10-5

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 800 kč 

   ☆ cena v €: 34,80 €

doba služby: 80 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ OVLIVNĚNÍ ČLOVĚKA ☆╮

   ☆ Jakou mám osobnost?

   ☆ Jaký mám vztah k člověku, jehož náklonnost chci ovlivnit?

   ☆ Jakou osobnost má člověk, kterého chci ovlivnit?

   ☆ Jakým způsobem ho chci ovlivnit?

   ☆ Co mi přijde na pomoc? 

   ☆ Jaké překážky budu muset překonat?

   ☆ Co bych měl udělat?

   ☆ Čemu se mám vyhnout, jak se nezachovat?

   ☆ Co tím získám?

   ☆ Co nezískám nikdy?

   ☆ Jak vše dopadne?

objednací kód: AA10-6

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 550 kč 

   ☆ cena v €: 23,90 €

doba služby:  55 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ POZNEJ SÁM SEBE ☆╮

   ☆ Co o sobě vím, jaké mám vlastnosti?

   ☆ Co o sobě nevím, nebo co nechci vědět?

   ☆ V čem jsem si se sebou jistý?

   ☆ Jak se dokážu rozvíjet?

   ☆ Čeho bych chtěl dosáhnout?

   ☆ Čeho mám dosáhnout?

   ☆ Čeho se bojím?

   ☆ Co mi osud přichystal?

objednací kód: AA10-7

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 400 kč 

   ☆ cena v €: 17,40 €

doba služby: 40 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ PRAVDA A LEŽ ☆╮

   ☆ Co si o sobě myslím?

   ☆ Jaký doopravdy jsem?

   ☆ Jak vnímám partnerství a lásku?

   ☆ Jaký vztah mám doopravdy?

   ☆ Co si myslím o přátelích?

   ☆ Jací jsou ve skutečnosti mí přátelé? 

   ☆ Co si myslím o svém zaměstnání?

   ☆ Jak je to ve skutečnosti s mým zaměstnáním?

   ☆ Co si myslím o penězích, kterými disponuji?

   ☆ Jak jsem ve skutečnosti na tom finančně? 

objednací kód: AA10-8

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 500 kč 

   ☆ cena v €: 21,70 €

doba služby: 50 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ PROFIL ČLOVĚKA ☆╮

   ☆ Jaké má kladné vlastnosti?

   ☆ Jaké má záporné vlastnosti?

   ☆ Jak se chová sám k sobě, co si o sobě myslí?

   ☆ Jaký k tomu má Jak se staví k materiálním věcem?

   ☆ Jaký k tomu má důvod?

   ☆ Jaký má vztah k rodině?

   ☆ Jaký k tomu má důvod?

   ☆ Jak se staví k plnění svých povinností?

   ☆ Jaký k tomu má důvod?

   ☆ Jak se chová v partnerském životě a k partnerovi?

   ☆ Jaký k tomu má důvod? 

   ☆ Jak se staví k jídlu, pití, sexu...?

   ☆ Jaký k tomu má důvod?

   ☆ Jak se staví k práci?

   ☆ Jaký k tomu má důvod?

   ☆ Jaké je jeho tajné přání?

   ☆ Co ho dovedlo k tomuto přání? 

   ☆ Proč bych tomuto člověku měl věřit?

   ☆ Proč bych tomuto člověku neměl věřit? 

objednací kód: AA10-9

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 1000 kč 

   ☆ cena v €: 43,50 €

doba služby: 100 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ SEBEPOZNÁNÍ ☆╮

   ☆ Jak se mohu nejlépe poznat?

   ☆ Jak začít se sebepoznáním?

   ☆ Jakou cestou se mám vydat?

   ☆ Co přesně chci najít? 

   ☆ Čeho se mám vyvarovat?

   ☆ Zvládnu to?

objednací kód: AA10-10

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 300 kč 

   ☆ cena v €: 13 €

doba služby: 30 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ STRACH KOMPLIKUJÍCÍ ŽIVOT ☆╮

   ☆ Proč mám strach?

   ☆ Jaký je důvod mého strachu?

   ☆ Je můj strach zapotřebí?

   ☆ Jak se zbavím svého strachu?

   ☆ Na co jsem se snažil zapomenout? 

objednací kód: AA10-11

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 250 kč 

   ☆ cena v €: 10,90 €

doba služby: 25 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE