╰☆ CO MĚ ČEKÁ V PODNIKÁNÍ? ☆╮

   ☆ budoucnost v této životní oblasti 

   ☆ Co pro ni mohu udělat, jak ji mohu jít naproti?

   ☆ Čeho v budoucnu v této oblasti dosáhnu?

   ☆ Co pro to mám udělat?

   ☆ Objeví se nějaká nabídka, kterou mám přijmout? Případně jaká?

   ☆ Jaké překážky budu muset překonat?

   ☆ Budu k tomu mít dostatek sil? 

objednací kód: AA11-1

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 350 kč 

   ☆ cena v €: 15,20 €

doba služby: 35 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ JAK NA ZAMĚSTNANCE ☆╮

   ☆ Jakým způsobem je donutit k lepším výkonům?

   ☆ Jakým způsobem jim vytýkat nesolidně odvedenou práci?

   ☆ Jakým způsobem je odměnit za výborně odvedenou práci?

   ☆ Koho propustit?

   ☆ Jak zajistit dobré pracovní podmínky?

   ☆ Jakým způsobem docílit zdokonalování pracovníků?

objednací kód: AA11-2

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 300 kč 

   ☆ cena v €: 13 €

doba služby: 30 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ NOVÉ ZAČÁTKY ☆╮

   ☆ Je mé podnikání do budoucna perspektivní??

   ☆ Jaké předsevzetí si mám dát?

   ☆ Co mi tento nový počátek přinese?

   ☆ Co z mého života tímto novým začátkem zmizí?

   ☆ Co mohu pro to udělat já, aby byl nový začátek přínosný?

   ☆ Čeho se mám vyvarovat, abych to nepokazil?

   ☆ Potřebuji někoho pro zrealizování nového začátku?

   ☆ Budu muset něco investovat do tohoto nového začátku?

   ☆ Co mi tento začátek přinese pro mou lepší budoucnost?

objednací kód: AA11-3

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 450 kč 

   ☆ cena v €: 19,60 €

doba služby: 45 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ NOVÝ OBCHOD ☆╮

   ☆ Mám si pořídit dům se zavedeným obchodem?

   ☆ Mám si pořídit dům pro účely obchodu?

   ☆ Mám si obchod pronajmout? 

   ☆ Bude můj nový obchod výdělečný?

   ☆ Mohu si dovolit přijmout zaměstnance?

   ☆ Budu si moci v budoucnu dovolit přijmout zaměstnance?

   ☆ Jak moc je mám ohodnotit do začátku?

   ☆ Z jakých kritérií mám vybírat?

   ☆ Mám přijmout spíše muže nebo ženu? 

   ☆ Budou tito zaměstnanci loajální?

   ☆ Budou tito zaměstnanci v mém obchodě spokojeni? 

objednací kód: AA11-4

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 550 kč 

   ☆ cena v €: 23,90 €

doba služby: 55 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ NOVÝ PROJEKT ☆╮

   ☆ Je můj umělecký projekt v pořádku? Jakou má sílu uspět? 

   ☆ Jaké jsou jeho slabiny?

   ☆ Jaké jsou jeho silné stránky?

   ☆ Jak tento projekt dopadne?

   ☆ Na co si mám dát pozor při jeho realizaci?

   ☆ rada

objednací kód: AA11-5

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 300 kč 

   ☆ cena v €: 13 €

doba služby: 30 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ OSOBNOST ZAMĚSTNANCE ☆╮

   ☆ Jaký je to člověk?

   ☆ Jaké má negativní stránky?

   ☆ Jaké jsou jeho zvyklosti, zájmy?

   ☆ Chce se vyvíjet v zaměstnání?

   ☆ Co momentálně řeší, co by mohlo bránit ve výkonu povolání? 

objednací kód: AA11-6

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 250 kč 

   ☆ cena v €: 10,90 €

doba služby: 25 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ PODNIKÁNÍ A VLASTNÍ CESTA ☆╮

   ☆ Jaké názory v sobě ukrývám, které mi brání v podnikání?

   ☆ Jaké názory v sobě ukrývám, které mi pomohou v podnikání?

   ☆ Mohu zdokonalovat svou pozici, mohu být úspěšný?

   ☆ Je dobré zvolit spolupráci někoho, kdo je v mém oboru skutečně dobrý?

   ☆ Mohu si dovolit zaměstnat lidi nebo člověka, bude mi to ku prospěchu?

   ☆ Přijdou ke mně nápady, které budu moci uplatnit ve svém podnikání?

   ☆ Mám zredukovat služby nebo zboží a nahradit je jiným?

   ☆ Jaká vlastnost mi chybí, abych byl skutečně úspěšný?

objednací kód: AA11-7

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 400 kč 

   ☆ cena v €: 17,40 €

doba služby: 40 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ PROVOZOVNA ☆╮

   ☆ Potřebuji provozovnu k podnikání?

   ☆ Měl bych si ji zřídit?

   ☆ Mohu ji mít u sebe doma?

   ☆ Co k jejímu zřízení budu potřebovat?

   ☆ Pokud si ji nezřídím, co mě čeká?

   ☆ Pokud si ji zřídím, půjde mé podnikání lépe?

   ☆ Bude mě to něco stát, kromě peněz?

   ☆ Je rozumný nápad si ji zřizovat?

   ☆ Jak na tom budu finančně, než ji uvedu do chodu?

   ☆ Může mě průběh zřízení provozovny dostat do finančních nesnází?

   ☆ Pomůže mi s tím někdo, nebo vše zvládnu sám?

objednací kód: AA11-80

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 550 kč 

   ☆ cena v €: 23,90 €

doba služby: 55 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ PŘIJETÍ ZAMĚSTNANCE ☆╮

   ☆ Jaké má zaměstnanec předpoklady pro přijetí?

   ☆ Proč bych ho měl přijmout?

   ☆ Co získá má firma jeho přijetím?

   ☆ Bude schopen se dále vzdělávat?

   ☆ Jaký bude pracovník?

objednací kód: AA11-8

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 250 kč 

   ☆ cena v €: 10,90 €

doba služby: 25 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ ROZBOR PODNIKÁNÍ ☆╮

   ☆ Je má práce potěšením?

   ☆ Těším se do práce?

   ☆ Chtěl bych dělat něco jiného?

   ☆ Co udělat, aby se mi práce stala koníčkem? 

   ☆ Jaký mám ze svého podnikání pocit?

   ☆ Jsem dobrý v tom, co dělám?

   ☆ Chci se zdokonalovat?

   ☆ Proč jsem si zvolil tento obor? 

   ☆ Mám dobré zázemí v podnikání?

   ☆ Jsem schopen uplatnit nové nápady?

   ☆ Postavím se i těžkým úkolům?

   ☆ Bude se mi dařit?

   ☆ Měl bych si dopřát odpočinek?

   ☆ Mám podnikání věnovat více času?

   ☆ Budu mistrem ve svém oboru? 

   ☆ Budou mě lidé vyhledávat pro mé znalosti?

   ☆ Jak dlouho budu v tomto oboru podnikat? 

objednací kód: AA11-9

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 850 kč 

   ☆ cena v €: 37 €

doba služby: 85 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ ROZVOJ PODNIKÁNÍ ☆╮

☆ Co je v mém podnikání špatně? 

☆ Co nebo kdo mé podnikání sráží? 

☆ Mám i nadále podnikat ve stávajícím oboru?

☆ Co mohu u sebe zlepšit, aby se mi dařilo? 

☆ Mám něco změnit na svém podnikání? 

☆ Mohu něco ke svému podnikání přidat? 

☆ Podařil by se mi rozjet nový projekt? 

☆ Dostanu se do dluhů, nebo větších dluhů, než mám nyní? 

☆ Co dělat pro zvýšení spokojenosti a přílivu zákazníků?

objednací kód: AA11-13

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 450 kč 

   ☆ cena v €: 19,60 €

doba služby: 45 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ ☆╮

   ☆ Jak je stimulovat?

   ☆ Jak je napomínat, kritizovat?

   ☆ Jak je chválit, odměňovat?

   ☆ Jak dělat personální změny?

   ☆ Jak vytvářet dobré pracovní podmínky?

   ☆ Jak zvyšovat kvalifikaci? 

objednací kód: AA11-10

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 300 kč 

   ☆ cena v €: 13 €

doba služby: 30 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ UPADAJÍCÍ PODNIKÁNÍ ☆╮

☆ Proč mi nejde v současné době podnikání? 

☆ Co dělám špatně?

☆ Upadá už můj obor podnikání?

☆ Působí někdo na mé podnikání negativně?

☆ Zlepší se tato situace, nebo se mám věnovat něčemu jinému?

☆ Mám ke svému oboru podnikání přidat ještě další?

☆ Přijde mi nějaká nabídka, nad kterou bych měl uvažovat?

☆ Jak se mi bude v budoucnu v podnikání dařit?

objednací kód: AA11-14

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 400 kč 

   ☆ cena v €: 17,40 €

doba služby: 40 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ ☆╮

   ☆ Jaké mám předpoklady k podnikání?

   ☆ V jakém oboru podnikání se mi povede nejlépe?

   ☆ Co může zapříčinit konec podnikání?

   ☆ Co mohu udělat pro úspěch v podnikání?

   ☆ Mám podnikat?

objednací kód: AA11-11

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 250 kč 

   ☆ cena v €: 10,90 €

doba služby: 25 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ ZAČÍNAJÍCÍ OBCHOD ☆╮

   ☆ Jak výdělečný můj nový obchod bude?

   ☆ Jaký sortiment zboží mám zvolit?

   ☆ Zvládnu dělat účetnictví sám, nebo si mám na to někoho najít?

   ☆ Jak velkou hotovost bych měl mít do začátku?

   ☆ Jakou mám zvolit propagaci?

   ☆ Kolik zaměstnanců mám přijmout?

   ☆ Jak velký úvěr si mohu vzít?

   ☆ Jak velké zásoby si mám pořídit?

   ☆ Mám do toho jít sám, nebo si najít obchodní partnery?

   ☆ U jaké banky zvolit podnikatelský účet?

   ☆ Na jakém místě zvolit prodejní prostory?

   ☆ Kolik strojů a vozidel si mám pořídit?

   ☆ Mám si zřídit také e-shop?

objednací kód: AA11-12

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 650 kč 

   ☆ cena v €: 28,30 €

doba služby: 65 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE