╰☆ AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ POZICE ☆╮

   ☆ Proč jsem nespokojený se svou současnou pracovní pozicí?

   ☆ Jak na mě nahlíží můj šéf, je se mnou spokojen či nespokojen?

   ☆ Jak na mě nahlíží mí spolupracovníci ohledně práce?

   ☆ Co bych si skutečně v hloubi své duše přál?

   ☆ Co se stane, když dám výpověď? Najdu novou práci v blízké době? Mám se vydat svou vlastní cestou?

   ☆ Co se stane, když v této práci zůstanu? Co mě v této oblasti v případě rozhodnutí zůstat čeká?

   ☆ Pro jakou variantu bych se měl rozhodnout?

   ☆ Jaké mám šance do budoucna ohledně nové práce?

   ☆ Co mě v práci čeká v nejbližší době, na co bych se měl připravit? 

objednací kód: AA13-1

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 450 kč 

   ☆ cena v €: 19,60 €

doba služby: 45 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ ANDĚLSKÁ PŘÍTOMNOST ☆╮

   ☆ blízká budoucnost

   ☆ Co je třeba uvolnit?

   ☆ dlouhodobá budoucnost

   ☆ Co je třeba oživit?

   ☆ Jakého uznání se mi dostane?

   ☆ Jakého cíle mohu dosáhnout?

   ☆ Jakou nabídku obdržím?

   ☆ Jak se budou chovat lidé okolo mě?

   ☆ Jakou vnitřní sílu budu mít?

   ☆ Jaké těžkosti mě potkají?

objednací kód: AA13-2

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 500 kč 

   ☆ cena v €: 21,70 €

doba služby: 50 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ BUDOUCÍ PRACOVNÍ POZICE ☆╮

   ☆ Na jakém místě se nyní nacházím?

   ☆ Jak vycházím s ostatními? 

   ☆ Co si o mně myslí ostatní?

   ☆ Jak se mám zachovat, abych se udržel ve firmě?

   ☆ V čem mi ostatní budou házet klacky pod nohy?

   ☆ Jak bych mohl povýšit?

   ☆ Jaké jsou překážky v mém povýšení?

   ☆ Na jaký post se vypracuji?

objednací kód: AA13-3

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 400 kč 

   ☆ cena v €: 17,40 €

doba služby: 40 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ CESTA NA POHOVOR ☆╮

   ☆ Jak se mám na pohovor připravit?

   ☆ Budu žádaný pro zaměstnání, o které se ucházím?

   ☆ Je toto zaměstnání pro mě vhodné?

   ☆ Jak se mám chovat na pohovoru?

   ☆ Jakým nástrahám budu muset čelit?

   ☆ Bude toto zaměstnání uspokojující po finanční stránce?

   ☆ Budu v tomto zaměstnání delší dobu? 

objednací kód: AA13-4

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 350 kč 

   ☆ cena v €: 15,20 €

doba služby: 35 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ JAK SE BUDE ZAMĚSTNÁNÍ VYVÍJET? ☆╮

   ☆ Jakou mám osobnost?

   ☆ Co se stalo v minulosti, o čem nevím?

   ☆ Co se stane pozitivního v této situaci?

   ☆ Co se stane negativního v této situaci?

   ☆ Jak se situace bude vyvíjet?

   ☆ Budu s vývojem spokojený či nespokojený?

objednací kód: AA13-5

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 300 kč 

   ☆ cena v €: 13 €

doba služby: 30 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ JAKOU PRÁCI ZVOLIT? ☆╮

   ☆ Jaké jsou mé schopnosti?

   ☆ práce 1 (uveďte pozici, o kterou se ucházíte)

   ☆ Jaké jsou v této práci finance?

   ☆ Jaká budoucnost mě čeká v této práci?

   ☆ práce 2 (uveďte pozici, o kterou se ucházíte)

   ☆ Jaké jsou v této práci finance?

   ☆ Jaká budoucnost mě čeká v této práci?

   ☆ práce 3 (uveďte pozici, o kterou se ucházíte)

   ☆ Jaké jsou v této práci finance?

   ☆ Jaká budoucnost mě čeká v této práci?

   ☆ rada, jaká práce z hlediska budoucnosti a profesního růstu je nejvhodnější

objednací kód: AA13-6

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 550 kč 

   ☆ cena v €: 23,90 €

doba služby: 55 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ MŮJ POSTOJ K PRÁCI ☆╮

   ☆ Co bych měl použít při výkonu svého povolání?

   ☆ Jaké potřeby v této práci jsou uspokojeny?

   ☆ Na které potřeby často zapomínám?

   ☆ Co udělat, abych měl práci rád, naplňovala mě a uspokojovala?

   ☆ Co mohu čekat v této práci?

   ☆ Jak se mám skutečně v této práci zachovat?

objednací kód: AA13-7

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 300 kč 

   ☆ cena v €: 13 €

doba služby: 30 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ NAŠEL JSEM ZAMĚSTNÁNÍ ☆╮

   ☆ Je toto zaměstnání pro mě vhodné?

   ☆ Bude se mi v práci líbit?

   ☆ Zvládnu pracovní náplň?

   ☆ Jak budu vycházet s nadřízenými?

   ☆ Jak budu vycházet s kolegy?

   ☆ Mám šanci na postup v zaměstnání?

   ☆ Zůstanu v tomto zaměstnání delší dobu?

   ☆ Budu časem přeřazen na lepší pozici?

objednací kód: AA13-8

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 400 kč 

   ☆ cena v €: 17,40 €

doba služby: 40 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ ☆╮

   ☆ Najdu si práci v blízké době?

   ☆ Co pro to mohu udělat?

   ☆ Která práce je pro mě vhodná?

   ☆ Bude tato práce dobře ohodnocená?

   ☆ Mohu se již nyní připravit na změnu, případně jak?

   ☆ Bude se mi v zaměstnání líbit?

   ☆ Bude kolektiv příjemný?

   ☆ Bude toto zaměstnání na delší čas?

objednací kód: AA13-9

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 400 kč 

   ☆ cena v €: 17,40 €

doba služby: 40 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ ☆╮

   ☆ Jaké je mé postavení v zaměstnání?

   ☆ Jaké bude v budoucnu mé postavení v zaměstnání?

   ☆ Jak na mě nahlíží spolupracovníci?

   ☆ Jak docílit toho, abych se do práce těšil?

   ☆ Jak to bude s mou prací v této firmě do budoucna?

   ☆ Dostanu výpověď?

objednací kód: AA13-10

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 300 kč 

   ☆ cena v €: 13 €

doba služby: 30 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ PRACOVNÍ OVZDUŠÍ ☆╮

   ☆ Jaká je má situace ve firmě?

   ☆ Jak vidím své spolupracovníky, co si o nich myslím?

   ☆ Jak mě vidí spolupracovníci, co si o mně myslí?

   ☆ Jak se mám chovat, jak k nim mám lépe přistupovat?

   ☆ Co od nich nemám očekávat?

   ☆ Jaká situace či lidé mi pomůže dostat se dál?

   ☆ Co bude překážet mé práci, mému postupu?

objednací kód: AA13-11

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 350 kč 

   ☆ cena v €: 15,20 €

doba služby: 35 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ PRACOVNÍ POMĚR ☆╮

   ☆ Jaké je mé současné postavení v zaměstnání?

   ☆ Co si myslím o kolektivu, jak ho přijímám?

   ☆ Co si myslí kolektiv o mně, jak mě přijímá?

   ☆ Co mám dělat, abych o tuto práci nepřišel?

   ☆ Co mohu očekávat od ostatních?

   ☆ Co mi pomůže jít směrem vpřed?

   ☆ Co mě brzdí v postupu?

   ☆ Jakou budoucí pozici mohu očekávat? 

objednací kód: AA13-12

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 400 kč 

   ☆ cena v €: 17,40 €

doba služby: 40 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ PRACOVNÍ POZICE ☆╮

   ☆ Jak mě má práce naplňuje, co mi v ní přináší radost?

   ☆ Chodím do práce rád, mám důvod být za tuto práci šťastný?

   ☆ Je to práce podle mých představ?

   ☆ Co bych měl udělat, abych tuto práci miloval?

   ☆ Co při této práci pociťuji?

   ☆ Jsem prospěšný v této práci?

   ☆ Jsem schopen se učit nové věci? Jsem schopen se dále vzdělávat?

   ☆ Co je pro mě v této práci důležité?

   ☆ Jaké máme vztahy na pracovišti?

   ☆ Jsem kreativní, nebo můžu být kreativní?

   ☆ Jsem schopen zvládnout obtížné úkoly? Mám na to?

   ☆ Panuje na mém pracovišti klidná atmosféra? Pokud ne, mohu to nějak změnit?

   ☆ Angažuji se až příliš? Mám zvolnit?

   ☆ Mám pracovat více? 

   ☆ Jaké mám výhody?

   ☆ Co mi pomůže k vzestupu?

   ☆ Co mám udělat, abych mohl postoupit výše?

   ☆ Musím ještě něco vydržet? 

objednací kód: AA13-13

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 900 kč 

   ☆ cena v €: 39,10 €

doba služby: 90 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ PRACOVNÍ POZICE - KOLEGA A ŠÉF ☆╮

   ☆ Jaký je můj vztah s kolegy?

   ☆ Jaký je můj vztah s nadřízeným?

   ☆ Jak hodnotím já sám své výkony v práci?

   ☆ Jak jsem spokojen se svým platem?

   ☆ Jaký tu je problém?

   ☆ Jak vše dopadne - pro mě?

objednací kód: AA13-14

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 300 kč 

   ☆ cena v €: 13 €

doba služby: 30 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ PRACOVNÍ POZICE 2 - KOLEGA A ŠÉF ☆╮

   ☆ Jsem na správném místě, jsem ve správném zaměstnání?

   ☆ Pracuji rád se svými kolegy?

   ☆ Jaký je můj vztah s nadřízenými?

   ☆ Jsou mí nadřízení čestní?

   ☆ Jsem v zaměstnání potřebný a důležitý?

   ☆ Zhodnocení mé práce i mých vztahů na pracovišti. 

objednací kód: AA13-15

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 300 kč 

   ☆ cena v €: 13 €

doba služby: 30 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ PRACOVNÍ POZICE 3 - KOLEGA A ŠÉF ☆╮

   ☆ Je můj plat odpovídající odvedené práci?

   ☆ Jsem způsobilý na postup v kariéře?

   ☆ Budu mít s někým problémy?

   ☆ Co mám udělat?

   ☆ Co nemám dělat?

   ☆ Jaký postoj ke mně zaujmou mí spolupracovníci, pokud povýším?

   ☆ Hodím se na pozici šéfa?

objednací kód: AA13-16

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 350 kč 

   ☆ cena v €: 15,20 €

doba služby: 35 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ SOUČASNÁ POZICE VE FIRMĚ ☆╮

   ☆ Jaká je má současná pozice, jak mě ostatní vnímají?

   ☆ Jakou pracovní pozici mohu očekávat v budoucnu?

   ☆ Jak mě vnímají ostatní spolupracovníci?

   ☆ Co mám dělat, aby mě práce více bavila?

   ☆ Co získám svou současnou prací? Kam se poposunu?

   ☆ Chtějí mě dát výpověď z práce?

   ☆ Mám dát já sám výpověď z práce?

   ☆ Najdu mnohem lepší uplatnění, pokud pracovní poměr ukončím? 

objednací kód: AA13-17

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 400 kč 

   ☆ cena v €: 17,40 €

doba služby: 40 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ VEDENÍ A ORGANIZOVANOST ☆╮

   ☆ Jakou sílu v sobě uchovávám?

   ☆ Jaký jsem vedoucí pracovník nebo bych mohl být?

   ☆ Jak dobře dokážu využít logiku a myšlení?

   ☆ Jak velké je moje charisma a má sebedůvěra?

   ☆ Dokážu pracovat s disciplínou v sobě samém?

   ☆ Jak na sobě v tomto směru mohu ještě pracovat?

   ☆ Dosáhnu v životě velkých výsledků, pokud na sobě budu pracovat?

   ☆ Mohu stát v čele organizace nebo podniku?

objednací kód: AA13-18

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč:400  kč 

   ☆ cena v €: 17,40 €

doba služby: 40 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE

╰☆ VÝBĚR POVOLÁNÍ ☆╮

   ☆ Jaká je nabídka práce na trhu přímo pro mě?

   ☆ Co by mě mohlo naplňovat?

   ☆ Nabídka č. 1. Co mě čeká, když tuto nabídku přijmu? (napište profesi, která vám byla nabídnuta)

   ☆ Nabídka č. 2. Co mě čeká, když tuto nabídku přijmu? (napište profesi, která vám byla nabídnuta)

   ☆ Nabídka č. 3. Co mě čeká, když tuto nabídku přijmu? (napište profesi, která vám byla nabídnuta)

   ☆ Pro kterou nabídku bych se měl rozhodnout?

   ☆ Bude to práce, která mi bude vyhovovat po všech stránkách?

   ☆ Bude tato práce stabilní, vydržím v této práci delší čas? 

objednací kód: AA13-19

cena (vyberte si jednu z možností):

   ☆ cena v kč: 400 kč 

   ☆ cena v €: 17,40 €

doba služby: 40 minut

způsob dodání / provedení (vyberte jednu možnost): 

   ☆ emailem

   ☆ whatsappem (písemně)

informace o objednání a platbě - klikněte ZDE
objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami ZDE