☆ úvod ☆

Tato kniha vznikla za podpory strážných andělů, kdy vám vyjeví, jaké kladné a záporné stránky vám byly dány do vínku. Se zápornými stránkami můžeme pracovat, abychom je co nejvíce eliminovali a zůstali nám jen kladné stránky. Obsahuje popis tohoto andílka, co vše má na starosti, co může pro lidi narozené pod jeho ochranou udělat a kam je může dovést.

Najděte si tedy svůj den narození - a přeji vám příjemné čtení a co nejlepší práci na sobě. Před svým datem narození si můžete přečíst o svém andílkovi i ďáblíkovi.

 

☆ NEMAMIAH ☆

Nemamiah je osobním strážným andělem lidí narozených od 1. ledna do 5. ledna. Těmto lidem dává možnost rozlišování pravdy a klamu, dobra a zla. Poskytuje jim určitou dávku nezávislosti a odhodlání. Pod jeho vedením stávají se tito lidé dobrými pozorovateli. Problémy, které se v jejich životě vyskytnou, řeší s velkou lehkostí a elegancí. Téměř vždy odhalí příčinu svých potíží a berou si z ní ponaučení.

Nemamiah pomáhá rozvinout schopnosti, jako je předvídání věcí budoucích. Tito lidé jsou také velice svobodní a tuto svobodu potřebují ve všem, co dělají, tedy především v lásce a zaměstnání. V lásce jsou stálí, avšak trošku nedůvěřiví. To proto, že všechno rádi analyzují. Málokdy tito lidé dosahují velkých finančních zisků, z důvodu, že je nepotřebují. Jejich priority nejsou zaměřeny na pozemský svět. Pokud se najde človíček narozený v tomto čase, který staví majetek a finance na první místo, nikdy nedojde pravého štěstí.

Tito lidé potřebují, aby si jich ostatní vážili a byli jim oddáni. Jsou pro to schopni udělat cokoliv. Mají své poslání a jsou si tímto posláním jistí, ví přesně, co se od nich žádá, znají svou cenu, pod kterou nikdy nejdou. Málokdy jsou tito lidé líní. Své nápady a plány uskutečňují ve svém životě.

Tento anděl lidi narozené v tomto čase chrání také před závistí a pomstou. Tito lidé nemají rádi nespravedlnost, bojují za lepší svět, svět v lásce a porozumění. Milují své děti a jsou šťastni, pokud se jim dobře daří.

Tito lidé také rádi pomáhají ostatním, trpí, pokud trpí někdo v jejich okolí, koho mají rádi a na kom jim záleží.

 

☆ VOSO ☆

Voso dlí u lidí narozených od 1. ledna do 5. ledna. Je to pěkný šibal, neboť jeho rady spíše lidem škodí při cestě za svým štěstím.

Našeptává lidem, by neměli odvahu pro to, co chtějí udělat, snižuje jejich sebedůvěru, proto jsou také lidé pod jeho vlivem velice nejistí ve svém počínání. Nevěří si příliš a příliš neriskují. Zdravé riskování nemá tento démon v náplni své práce, ale riskování, které by lidi dovedlo ke štěstí, po jakém touží. Lidé pod jeho vlivem, poslouchající jeho rady, nepouštějí se téměř do ničeho, bojí se následků všeho a připadají si méněcenní. Hlavním úkolem jeho je zpochybnit strážného anděla, odklonit ho od lidí. Pokud lidé narození v těchto dnech poslouchají tohoto ďáblíka, pak obviňují své okolí ze svých neúspěchů, nepřipustí si, že by mohla být chyba na jejich straně. V pokročilém stádiu jeho působení lidé začnou podezřívat také svého strážného anděla, že jim škodí a nepřeje jim nic dobrého. Pokud tedy pociťujete něco z výše uvedeného, obraťte se na svého andílka a poproste ho o větší vedení, o větší působení, byste byli ochráněni před tímto ďáblíkem.

 

☆ 1. leden ☆

Kladné stránky: Jste velice výjimečná osobnost. Jste ctižádostiví a cílevědomí, proto máte předpoklady být v životě velice úspěšní. Vaše pevná vůle vás vede do zdárných konců. Potřebujete k životu nezávislost a svobodu, a to jak v pracovní oblasti, tak v osobní. Nevyhýbáte se lidem, právě naopak. Potřebujete být v centru dění, nesnášíte nudu. Máte velký smysl pro humor. Rodina je pro vás velice důležitá, stejně jako zázemí. Pokud máte krásné a klidné zázemí, pak vám ke štěstí nic nechybí. Avšak i v partnerství chcete rozhodovat o všem sami, což není příliš dobré. Na druhou stranu dokážete také učinit ostatní šťastné, proto také nemají problém splnit vám všechna přání a poslechnout. Vždy dokážete vycítit jejich potřeby a jste připraveni vyslechnout a pomoci.

Záporné stránky: Jste velice žárliví, zvláště pokud jste se již dříve zklamali v lásce. Svou důvěru nedáváte každému, vaši důvěru si člověk musí zasloužit. Při velkém úspěchu a bohatství stáváte se sobečtí. Rozčílí vás, pokud někdo udělá něco špatně, pak jste kritičtí až příliš. Nejraději si proto vše uděláte sami. Lpíte na svých přátelstvích i láskách, pokud ztratíte partnera, pak propadnete těžkým depresím. 

 

☆ 2. leden ☆

Kladné stránky: Nemamiah vám nadělil intuici a schopnost naslouchat druhým. Jste velice citliví lidé, kteří by rádi chtěli každému pomoci, ale někteří toho jen využívají a pak jste to vy, kdož by pomoc potřebovali. Myslíte hodně na druhé, a málo na sebe. Lidé ani nemusí mluvit, abyste poznali, co je trápí. Vždy zachováte všechna tajemství, ale nemáte tendence velet ostatním, spíše jim chcete být ku pomoci. 

Záporné stránky: Pokud nemůžete pomáhat, pak jste netrpěliví a nerozhodní, s velice malou sebedůvěrou, připadáte si zbyteční a k ničemu. Lidé s vámi mohou snadno manipulovat, proto si dejte pozor na to, komu jste se rozhodli pomoci. 

Nemamiah vás proto vede cestou sebeúcty, byste si vážili sebe samých, věřili si a také trochu času věnovali sami sobě, ne jen ostatním. 

 

☆ 3. leden ☆

Kladné stránky: Nedokážete zůstat v nečinnosti, stále máte něco na práci. Dokážete na sobě pracovat a mít dobré výsledky. Máte smysl pro humor, nikdo se ve vaší společnosti nenudí. Potřebujete komunikaci, bez ní si svůj život představit nedokážete. Máte velké charisma. Nic pro vás není nemožné, vždy najdete způsob, jak udělat to, co chcete, i když ostatní říkají, že to nejde. to vás vyburcuje ještě k větší píli. Ve vztahu nepotřebujete žádná pouta, důvěra je pro vás to nejdůležitější. Také nikdy své partnery nepoutáte k sobě, necháváte jim prostor. Avšak neradi sedíte doma, rádi se bavíte, máte rádi společnost, a takového partnera také hledáte. Pokud dosáhnete úspěchu, pak jste skutečně spokojeni. Rádi cestujete a poznáváte nejen jiné kraje, ale také kultury. 

Záporné stránky: Mnoho vynakládáte svou energii na vše, i na zbytečné aktivity a věci. Jste hyperaktivní, měli byste se naučit více odpočívat. 

 

☆ 4. leden ☆

Kladné stránky: Máte organizační vlastnosti a vytrvalost. Díky své pevné vůli dosáhnete všeho, co si usmyslíte, ale nic nedostanete zadarmo. Jste však ochotní jít také do rizika, které se vám většinou vyplatí. Zde je třeba dát na svou intuici, na první myšlenku. Máte velké šance dosáhnout úspěchu, neboť vždy vycítíte, co je možné a co nikoliv. Rádi vynaložíte dostatek námahy, byste dosáhli svého. Jste přátelští, proto také nemíváte problém dopojit do svého projektu ostatní lidi, neboť lidé vám věří a vkládají do vás všechny své naděje na úspěch. 

Záporné stránky: Pozor si dejte, ať nemanipulujete lidmi, spíše se je snažte získat na svou stranu nenásilnou a láskyplnou formou. Pozor si dejte také na své sobectví, které se může objevit při rychlém úspěchu, pamatujte, že pak přijde pád velice tvrdý. Je třeba proto vždy zůstat takoví, jací jste byli, když úspěch ještě nepřišel. Dávejte najevo také svou lásku, jinak propadnete smutku a zbytečnosti. 

 

☆ 5. leden ☆

Kladné stránky: Máte touhu po dobrodružství, nemáte problémy změnit prostředí, protože rádi cestujete a poznáváte nová místa i lidi. Milujete společnost, dokážete myslet dopředu, ale tuto vlastnost málokdy používáte, protože máte v sobě mnoho impulsitivity. Jste velice vnímaví vůči svému okolí, sbíráte mnoho informací, které poté dokonale použijete. 

Záporné stránky: Nejste příliš zodpovědní, neradi plánujete, rádi žijete dneškem. Dejte si pozor na svou náladovot, protože při špatné náladě a podrážděnosti se nedíváte na to, co vypouštíte ze svých úst, a poté vás vaše slova mrzí. Není dobré zůstávat ve vztahu, který vás nenaplňuje, ale je třeba také pro to něco udělat a nečekat, až to udělají druzí. 

 

☆ YEIALEL ☆

Anděl Yeialel je strážným andělem lidí narozených od 6. ledna do 10. ledna. Těmto lidem dává velkou vnitřní sílu, posiluje jejich duchovní stránku, vede je a přináší mnoho znamení. Tito lidé dlouho přemýšlí, než se odhodlají určitému kroku, který je pak většinou nevratný. Poku zjistí, že svým krokem udělali chybu, snaží se jí napravit, ale ne hned. Napravení chyb jim trvá hodně dlouho, někdy i několik let. Mají velký přehled, i když nejsou mnoho upovídaní. Dokážou naslouchat druhým lidem, a dokážou také skrze své myšlení lidem také pomoci. Někdy se však zatvrdí a pak s nimi není rozumná řeč. Odpouštět příliš neumí, alespoň ne hned Jejich myšlení vykazuje velkou logiku, nad vším dumají. Své myšlenky dokážou eliminovat na podstatné a nepodstatné. Soustředí své myšlenky pouze na podstatné věci a dlouho si je v hlavě uchovávají. Nechtějí být spoutáni, hledají ve všem spravedlnost. S nespravedlností se proto potýkají celý život. Hodně lidí se snaží být v jejich blízkosti, avšak ne všichni mají dobré úmysly.

Pro tyto lidi je hodně důležitá láska. Chtějí prožívat nikdy nekončící lásku, ve které se také mohou sami rozhodovat. Nesnesou vedle sebe člověka, který by s nimi manipuloval. Tito lidé jsou odvážní a stateční, v partnerství se s nimi nikdo nenudí. Dokážou se vydat do nebezpečí, ale musí vědět, že se jim nic nestane. Problémy řeší dlouho, avšak s rázným koncem. Nedělají si starosti, pokud nemusí, snaží se všemu přijít na kloub. V lásce velice milují, a důvěřují. Pokud je někdo zklame, jejich důvěru si musí poté velice zasloužit, neboť ne vždy dokážou odpustit vše. Jsou trpěliví, až se někdy může zdát, že se nedokážou hned rozhodnout. Trpělivě však vyčkávají na správný okamžik. Pokud si chcete získat jejich náklonnost, musíte je nejdříve dobře poznat a pochopit. Celý život hledají hranici mezi hmotným a duchovním světem. Své přesvědčení si nenechají vzít, od nikoho. Pokud najdou pravého partnera, zůstávají s ním celý život. Tento partner však musí být trpělivý, neboť tito lidé trpí různými rozmary.

 

☆ AVNAS ☆

Tento ďáblík dlí u lidí narozených od 6. ledna do 10. ledna. Pokud posloucháte jeho rady, pak máte velice těžký život, plný různých zkoušek, které se vám zdají být nepřekonatelné. Dopouštíte se mnoha omylů, ale neumíte uznat také svou porážku, nebo to, že ostatní lidé mohou mít pravdu a vy se mýlíte. Vaše zatvrzelost je veliká, proto také nemíváte mnoho přátel. Vztahy krachují a vy si marně lámete hlavu, jak je to možné. Někdy toho, koho milujete, opustíte ze dne na den, aniž byste k tomu měli jediný pádný důvod. Je pod vaší úroveň jít za tímto člověkem a žádat o odpuštění. Připravujete se tak o své vlastní štěstí, lásku a spokojenost. Můžete se uzavřít do sebe ale to Avnas v žádném případě nechce. Chce, aby ve vás probudil agresivitu a špatnou náladu. Stanete se zlomyslní a zlí. Bojovat s tímto démonem můžete, pokud se ponoříte do svého vlastního Já, uvědomíte si, co je ve vašem životě špatně a začnete napravovat to, co jste svou rozmařilostí způsobili.

☆ 6. leden ☆

Kladné stránky: Jste tvořiví a velice citliví. vnímáte lásku všemi smysly, jakmile se vám lásky nedostává, sráží vám to vaše sebevědomí. Rodina je velice důležitá, a chcete, by se všichni členové měli dobře. Také domov máte útulný, vyzařuje z něj pořádek a mnoho lásky. Cokoliv děláte, děláte s láskou. Proto pokud najdete toho pravého partnera, máte vyrovnaný vztah plný harmonie a porozumění. Je na vás spolehnutí. Jste ochotni postavit se za ty, které máte rádi. Do vašeho života patří smích a velký optimismus. 

Záporné stránky: Hledáte sami sebe, a dokud se nenajdete, můžete být až přehnaně úzkostliví. Slzy patří do vašeho života, je to v důsledku emocí, které příliš prožíváte. Pozor si dejte na návykové látky, na kterých byste se mohli stát závislými.

 

☆ 7. leden ☆

Kladné stránky: Přitahujete pozornost mnoha lidí, a přestože mnozí z nich nevědí, co od vás mohou čekat, láká je vaše společnost ještě více. Jste zahaleni do roušky tajemství, kterému by mnoho lidí rádo přišlo na kloub. Pokud vám o něco jde, snažíte se toho dosáhnout. Také máte velkou touhu vědět a znát co nejvíce, všechny taje a záhady byste nejraději rozluštili. Chcete být nejlepší a snažíte se o to. Rádi pomáháte ostatním. 

Záporné stránky: Můžete lehce uvíznout v říši snů, a pak je těžké od těchto snů oddělit realitu. Vyhledáváte samotu, která vás ničí a může přivést až k zoufalství. Někdy nastupuje strach, zda jste skutečně tak dobří, pak se uzavřete do sebe a neříkáte raději vůbec nic, protože si příliš nevěříte. Tomuto stavu se snažte vyhýbat, neboť jste bytosti krásné a je třeba se milovat, i se svými chybami. 

 

☆ 8. leden ☆

Kladné stránky: Máte v sobě velkou sílu a zdatnost, toužíte mít dostatek peněz a jste ochotni pro to také mnohé udělat. Stojí vás to však velké úsilí. Do čehokoliv se pustíte, to vidíte jako správnou cestu, jdete si za tím systematicky, a nechybí vám vytrvalost a píle. Jakmile dosáhnete svého vytouženého bohatství, poznáte, že právě láska je tím článkem, který vám v životě chybí. Proto vrhnete se také na tuto cestu s velkou pílí. Pracovní nasazení máte velké, je třeba i ve vztazích mít velké nasazení a být schopni na sobě i na vztahu pracovat. Pokud toto dokážete, pak jste šťastní. Také pokud najdete člověka, svou životní lásku, nastupuje štěstí ve všech oblastech života. 

Záporné stránky: Ve vztazích je zapotřebí být naprosto upřímní, říci, co vám vadí, jinak budete stále hledat lásku. Málo lidí vám stačí a vy nechcete zvolnit. Neizolujte se od ostatních, ale na druhou stranu samota vám prospěje, neboť můžete přemýšlet o sobě samých i o tom, co ve vašem životě stojí za pozornost.

 

☆ 9. leden ☆

Kladné stránky: Zodpovědnosti máte až příliš. Vše musí být v rovině, tedy i práce, i vztah. Máte velice citlivou duši, a dokážete vnímat víc, než mnozí lidé. Dlouho zůstáváte v nejistotě, necháte ostatní, by řídili váš život, avšak pokud toho máte dost, pak neváháte odejít ze zaměstnání či ukončit vztah ze dne na den. Hlubší smysl života hledáte na duchovní cestě, hledáte odpovědi na své otázky. Rádi poznáváte nepoznané. Ve vztahu jste věrní, pokud jste spokojení. Ve chvíli, kdy spokojenost není, ukončíte vztah. 

Záporné stránky: Nedokážete říct, co vás skutečně trápí, nedokážete řešit věci v klidu, ale necháváte je zajít tak daleko, že poté je náprava téměř nemožná. Trvá vám dlouho, než uděláte to, co skutečně cítíte. Pokud vás někdo zklame, vytvoříte si negativní postoj a tohoto postoje se jen tak snadno nevzdáte. Dejte si pozor na svou energii, při jejím ubývání vyskytuje se nespavost či noční můry. 

 

☆ 10. leden ☆

Kladné stránky: Máte v sobě velkou sílu, jen se občas obklopujete lidmi, které táhnete za sebou. Jste cílevědomí a zásadoví, máte však rádi nteké nezávislost. Máte vysoké sebevědomí. Své soukromí si chráníte a nenecháte nikoho, by do něho nahlédl, když o to sami nestojíte. Jste velice uzavřený člověk, někteří lidé vás vnímají jako člověka, který si o sobě mnoho myslí, ale opak je pravdou. Neradi dáváte najevo, když vás něco trápí, nejraději vše řešíte sami. Pokud máte problémy doma, pak zůstávají pouze doma, s nikým o těchto problémech nemluvíte. Spoléháte se jen sami na sebe, a to způsobuje problémy ve vztazích. 

Záporné stránky: Pozor na svou hrdost, na kterou byste mohli doplatit. Také si dejte pozor na sklon manipulovat s ostatními, ustupte, když cítíte, že to máte udělat, nestůjte si za svým názorem za každou cenu. Nebuďte odtažití, když vám někdo nabízí pomoc, ale přijměte ji. 

 

☆ HARAHEL ☆

Anděl Harahel je strážným andělem lidí narozených od 11. ledna do 15. ledna. Tito lidé jsou věčnými studenty, především pokud se týká duchovního bohatství. Také ostatní studia jim jdou velice snadno, jen musí mít tu správnou motivaci k učení a čerpání vědomostí.  Plní se jim sny a přání, které vedou k větším vědomostem a odkrývání tajemství. Oplývají velkým šarmem, jejich aura je čistá, neposkvrněná. Jsou velice inteligentní. Dostávají do vínku duševní krásu, milují dobro a pravdu, i když na své dobro někdy velice tvrdě doplácí.

Jsou velice produktivní, a brzy získají také pozemské bohatství, neboť jsou velice snaživí. Netouží po úspěchu ani obdivu, ale když přijde, přijmou ho s pokorou v srdci. Díky svému studiu mohou být úspěšnými spisovateli nebo vydavateli. Milují vše nové, krásné. Neustále hledají nová vědění, nespokojí se s málem. Mají více kladných vlastností, a minimum těch záporných. Vědí, co v životě chtějí a jdou si za svými sny přes všechny překážky. Jejich odvaha je obrovská.

Nezřídka se z nich stávají duchovní učitelé, kteří vedou ostatní po jejich životních cestách. Také nezřídka stávají se mučedníky. Rádi své znalosti a zkušenosti předávají ostatním. Mají velkou trpělivost s těmi, koho vedou. Mnoho z těchto lidí začíná svůj dar uplatňovat na poli léčení. Jsou to děti štěstěny. Negativní stránkou jejich je vysoké ego, pokud mu podlehnou, tak skvělý život nemívají. Pokud si však zachovají pokoru v srdci, netrpí nouzí ani nedostatkem lásky. Do vztahu vkládají harmonii a něhu. Harahel je tedy velkým učitelem lidského i vesmírného poznání. Pokud chcete něco pochopit, Harahel vás povede.

 

☆ ORIAS ☆

Tento ďáblík sedí na levém rameni lidí narozených od 11. ledna do 15. ledna. Toto je velice krutý démon, který se vám bude snažit svést na scestí. Je to však démon financí, dopomůže vám k pohádkovému bohatství, ale jen dočasně. Pod jeho vládou budete více utrácet, a to i prostředky, které nemáte. Vede vás k braní stále větších půjček, kdy vždy po jejich získání se vám bude dařit. Spíše do finanční záhuby vás přivede, může vás ponoukat k hazardním hrám, kdy nebudete moci odolat možnosti zisku velkých částek.

Přátelé se vám budou vyhýbat, neboť se budou obávat o své vlastní finance. Rádi by vám pomohli, ale po předchozích zkušenostech budou se raději od vás držet dál.

V lásce se vám bude na první pohled dařit, ale získáte člověka, který bude stejný jako vy, se stejným nasloucháním. Budete v něm mít podporu, po sexuální stránce si budete velice rozumět, avšak oba byste se měli zamyslet nad svým osudem a společně se pokusili odehnat tohoto démona ze svých životů.

 

☆ 11. leden ☆

Kladné stránky

Tito lidé jsou velice citliví a otevření. Nebojí se říci, co si skutečně myslí. Jsou tvořiví a manuálně velice zruční. Nejdůležitější jsou pro ně vztahy. Pokud nejsou vztahy takové, jaké mají být, stávají se tito lidé velkými rádci a spojkou mezi dvěma lidmi. Rádi dávají lidi dohromady, rádi usmiřují rozhádané dvojice. Mají velký rozhled a jsou objektivní. Nikdy nikomu nenadržují. Do každého problému se pohrouží a snaží se najít to nejlepší řešení. Věří, že vše má své řešení. Jsou velice zodpovědní, můžete se na ně spolehnout za všech okolností. Pokud si však nejsou jisti sami sebou, uzavírají se do svého vlastního světa. Ten jim dává pocit bezpečí a jistoty. Lásku dlouho hledají, protože jsou až moc otevření a lidé jejich dobroty často zneužívají. Jsou to rození diplomaté, avšak jen dočasně svou diplomacii používají.

Záporné stránky

Pokud je někdo velmi rozzlobí, nenechají si nic líbit a pak jsou velice jedovatí. Pokud se dostanou do úzkých, nedívají se napravo ani nalevo. Říkají, co si myslí, a neberou si žádné servítky. Pokud jim někdo ublíží, dokáží také ublížit, a to nejen slovem. Tyto záporné stránky dají se eliminovat jejich touhou pomáhat ostatním.

 

☆ 12. leden ☆

Kladné stránky: Lidé narození v tento den jsou velice bystří a jen tak někomu nenaletí. Studují veškeré detaily, zabývají se maličkostmi. Jsou všestranní, mohou se tedy zabývat vším, co je baví a co mají rádi. Většinou se jim povede vše, co započnou, dokončit, protože mají smysl pro detail. Tito lidé jsou velice samostatní, touží po nezávisosti, rádi vše dělají sami, do ničeho si nenechají mluvit. Jsou velice přátelští, avšak jejich přátelství si musíte zasloužit. Ne každý je chce za přátele, neboť hodně analyzují chování ostatních. Pokud získáte jejich přízeň, můžete si být jejich velkým přátelstvím jistí. Nejsou to samotáři, rádi jsou mezi lidmi a komunikují s nimi. Komunikace je pro ně velice důležitá. Téměř nikdy nic netají, o vše se dělí s ostatními. Jsou velice rozumní a bývají také brzy úspěšní. Možná je to jejich ohnivá povaha, kdy se jen tak lehce nevzdávají. Mají velkou vnitřní sílu, která je vede stále dál. Málokdy žijí v iluzi, mají rádi pravdu, ať již je jakákoliv. Věří, že dokážou vše, co si usmyslí.

Záporné stránky: Pokud projeví se jejich velké ego, pak touží po slávě a bohatství, a to za jakoukoliv cenu. V očích ostatní chtějí být nejlepší. Někdy se velice výstředně oblékají nebo chovají, touží být středem pozornosti. Nesnesou, pokud o jejich kvalitách kdokoliv pochybuje. V tom případě začnou být zlí, hádaví a panovační.

 

☆ 13. leden ☆

Kladné stránky: Tito lidé jsou velice samostatní a ctižádostiví. Mohou zastávat jakékoliv funkce, ke všemu se staví velice zodpovědně. Jsou velice vnímaví, dokážou tedy i na vedoucích pozicích projevit pochopení s ostatními. Na duchovní úrovni bývají velice daleko, neboť rádi na sobě pracují. Pokud hledáte člověka, který vás povede s láskou a něhou, bude mít s vámi trpělivost, a na něhož se můžete spolehnout, pak zvolte člověka s tímto datem narození.

Velice se snaží, aby jim nic nechybělo, a nejen jim, ale také lidem, na kterých jim záleží. Úspěchu a materiálního blahobytu dosahují své vlastní pílí, která se zdá nevyčerpatelná. Také v osobním životě chtějí být úspěšní, mít rodinu, která je bude reprezentovat a za níž se nebudou muset stydět. Každý vztah berou naprosto vážně a zodpovědně. Svého partnera, pokud se skutečně zamilují, milují a chrání. Také nemívají sklony k nevěře, totéž vyžadují také od partnera.

Záporné stránky: Materiální zabezpečení berou jako projev velké lásky, pokud nejsou schopni rodinu zabezpečit, pak jsou velice nevrlí a nervózní, a začnou se uzavírat do sebe. Pak přestávají si věřit a nevěří ani nikomu jinému. Často kladou na ostatní velké požadavky, a na sebe samé ještě větší. Při nespokojenosti říkají věci, které ani nemyslí vážně, a které ostatním ubližují. Pak jsou nedůtkliví a snadno se urážejí. Při osobní nespokojenosti také dělají mnoho chyb, ze kterých neumí si vzít ponaučení.

 

☆ 14. leden ☆

Kladné stránky: Cílevědomějšího člověka byste asi dlouho hledali. Tito lidé vědí, čeho chtějí dosáhnout, a také si za tím jdou. Nespokojí se s málem. Někteří z těchto lidí jsou puntičkáři, to jim ale neubírá na charismatu, spíše naopak. Vyžadují preciznost u sebe, ale i u ostatních. Mnoho lidí jejich tempu nestačí. Skvěle organizují svou práci. Nejsou to však žádní puritáni, dokážou také udělat něco bláznivého, a naprosto nečekaného. Milují svobodu a nespoutanost, pokud si ji jednou za čas mohou dovolit. Tito lidé vám do očí řeknou, co si o vás myslí. Neradi přiznávají však svou chybu, proto pokud nejsou dokonalí ve svých očích, stávají se z nich velice vznětliví lidé. Pokud je vše v pořádku, jsou to naprostá zlatíčka. Potřebují stále něco dělat, není tedy moudré je od jejich cílů jakkoliv odrazovat. Jsou věrní a dokážou se vžít do partnera a jeho potřeb. Avšak v lásce žádají velkou dávku svobody, kterou nikdy nezneužijí. Jen tak se však nezamilují, člověk, se kterým by mohli žít, musí mít v sobě velké charisma a musí si věřit. Žárlivé scény je ubíjí.

Záporné stránky: Často nerespektují druhé lidi a dělají si, co sami chtějí. V tom je trošku kámen úrazu pro lidi, kteří se vyskytují v jejich blízkosti. Pokud tato negativní vlastnost přeroste do obřích rozměrů, pak jsou velice panovační a musí být vždy po jejich. Stávají se z nich lidé, kteří neumí udělat kompromis, a dávají přednost svým vlastním zájmům.

 

☆ 15. leden ☆

Kladné stránky: Tito lidé mají odvahy na rozdávání. Nechybí jim kuráž k čemukoliv. Potřebují porozumění druhých. Často se zaměřují na svou vlastní dokonalost. Ve všem musí být porozumění, bez toho by žít nedokázali. Jsou to velice vzdělaní lidé, kteří se stále něčemu novému učí. Milují vše krásné, avšak někdy dívají se pouze na duševní krásu. Fyzická krása je však pro ně také velice důležitá, proto se snaží vždy vypadat co nejlépe a reprezentovat všechny, koho si pustí ke svému tělu. Rádi pomáhají ostatním, často na to sami doplácejí.

Umí dobře vše zhodnotit, umí vše rozebrat do nejmenších detailů. Vyhýbají se stresovým situacím, už proto, že stres na ně velice negativně působí. Proto se možná s těmito stresovými situacemi tak často setkávají.

Milují svou rodinu, doma musí být vše v pořádku. Rodina je pro ně na prvním místě, vyžadují porozumění od partnera i ostatních členů rodiny. Málokdy o svém rodinném životě mluví, neboť nenechají si ho narušovat.

Záporné stránky: Někdy jsou vzpurní, zvláště když jim nejde něco tak, jak si to naplánovali. Někdy jsou nevybíraví ve svém projevu, řeknou vše tak, jak si to myslí, neberou si žádné servítky. Je jim pak jedno, jak to druzí pochopí, zda jako výtku, nebo urážku. K tomu musí mít ale velice pádný důvod, a většinou tento důvod poskytuje druhá strana, tedy musí být k tomu vyprovokováni. Pak jsou uječení, ale také pomstychtiví. Proto je dobré takového člověka nenahněvat, protože pak nevíte, co vzápětí udělá. U těchto lidí je také velký workoholismus, ve kterém si dokazují své vlastní kvality.

 

☆ MITZRAEL ☆

Tento andílek je strážným andělem lidí narozených od 16. ledna do 20. ledna. Je to andílek napravující nejrůznější chyby, kterých se lidé dopouštějí v životě. Lidem narozeným v těchto dnech pomáhá eliminovat chyby a hlavně jejich následky. Díky němu se lépe můžete poznat, být pokornější a vstřícnější k ostatním lidem. Léčí duši těchto lidí, kteří jsou náchylnější na duševní choroby. Ukazuje mnoho uvědomění, bez kterého byste své chyby těžko pochopili.

Ladí také srdce, rozum a duši do jedné linie, zachovává patřičnou rovnováhu těchto oblastí. Ukazuje správnou cestu životem. Pomáhá těmto lidem také při pochopení psychiky ostatních lidí. Dopomáhá vám pochopit sebe sama, a tím také ostatní.

Dává velice čistou duši, napomáhá pochopit vše, co pochopit máte. Ukazuje vám vaše vlastní Já, probouzí moudrost, kterou máte v sobě ukrytou. Je to jeden z mála andílků, který vám pomáhá s vaší vlastní karmou skrze pomoc ostatním lidem. Čím více pomáháte, tím jste více očistěni. Ukazuje vám andělskou krásu a Boží moudrost. Dává vám mnohá znamení, které mají vás navést na správnou cestu. Ukazuje cestu k rovnováze vašeho života.

Chyby, kterých se dopouštíte, jsou vám ku prospěchu. Máte se zastavit a přemýšlet sami o sobě. Také v případě, že vám někdo ublížil, máte nahlédnout do své vlastní duše a zkoumat možnosti svých cest. Ujasnit si, co ve vašem životě se stalo, a také proč se to stalo. Pomáhá vám napravit vše, co jste v životě zkazili.

 

☆ NAPHUL ☆

Tohoto ďáblíka mají u sebe lidé narození od 16. ledna do 20. ledna. Tento démon vidí do vašeho nejhlubšího nitra a probouzí ve vás neposlušnost a svéhlavost. A to jak v práci, tak v lásce. V práci pod jeho vládou neposloucháte své nadřízené a děláte si sami, co chcete. Možná si myslíte, že vše víte nejlépe, možná jen chcete podrazit autoritu toho, kdo má více zkušeností než vy sami. Naphul ale přináší do vašeho života pouze neúspěchy a nešikovnost. Nechce, abyste se něčemu naučili, ale aby jste vzdorovali a lidé vás neměli rádi. Jste nahněvaní, rozzlobení na celý svět, své neúspěchy přisuzujete jiným, vždyť vy přeci děláte všechno nejlépe.

Také v lásce vkládá do vás vzdor, hádavost a rozmary. Váš partner nemusí dlouho tolerovat tyto vaše vlastnosti, neboť nechce být jen vaší hračkou. Také na něho můžete se často zlobit za něco, za co nenese žádnou vinu. Naphul se však nevzdá jen tak snadno, je třeba zklidnit svou duši a nasměrovat hněv právě na tohoto démona. Vraťte mu ho zpátky, váš vzdor proti němu samému nemá rád.

 

☆ 16. leden ☆

Kladné stránky: Vaše nezávislost způsobí vám mnoho problémů v životě, je třeba se všemu postavit čelem. Lidé narozeni v těchto dnech mají smysl pro zodpovědnost a harmonii. Mají velké odhodlání se svým životem něco udělat a nenechat si ho řídit ostatními. Vše rádi zkoušejí, varování přehlížejí. Rádi pozorují ostatní lidi i přírodu, ale také sami sebe. Jsou to velice pozorní pozorovatelé, vidí chyby ostatních lidí. Tito lidé rádi vše prožívají osobně, rádi se stýkají s ostatními lidmi, a přesto zůstávají nepozorováni ostatními. Mají velké charisma, kterého využívají ve svůj vlastní prospěch. Za svými názory si stojí, málokdo jim je dokáže vyvrátit.

V lásce potřebují zažívat vášeň, bez té si vztah představit nedokážou. Nechtějí být v lásce spoutáni, chtějí požívat lásku po celý svůj život, živočišnou, žádoucí, nesvazující.

Záporné stránky: Tito lidé rádi se převádějí a dirigují ostatní, zvláště pokud jsou nejistí nebo v depresi. Musí na sebe vždy upoutat pozornost. Milují život i sebe, proto je někdy těžké dosáhnout jejich vyhledávaných kvalit. Rádi zasahují do života ostatním, pokud nejsou spokojeni se svým životem, bývají vypočítaví a nepříjemní. Pokud nemají svůj hnací motor, pak přechází jejich impulzivnost v lenost, kdy je nic nebaví a netěší.

 

☆ 17. leden ☆

Kladné stránky: Jsou to velice schopní lidé, co se týče jakékoliv práce. V práci jsou velice výkonní a ctižádostiví. Jsou to však takové neřízené střely, které si občas dělají, co chtějí. Jejich myšlení je někdy rychlejší než mluvení, proto občas zapomínají, co chtěli říct. Avšak jsou velice učenliví, naučí se vše velice snadno, proto se také s nimi dobře pracuje. Mají soucit s ostatními, dokážou dobře poradit. V pracovní oblasti jsou lepší pro ně vedoucí funkce, neboť se zde mohou dobře uplatnit. Mají v hlavě spoustu nápadů, které by se dali využít v pracovní oblasti.  Ostatní je mají rádi, váží si jich, někteří k nim také vzhlíží. Avšak v práci i v osobním životě těžko hledají partnera, který jim stačí, a to dokonce i v sexu. Jak jsou výkonní po pracovní stránce, tak jsou výkonní také v milostném životě.

Záporné stránky: Druhé lidi rádi kontrolují, snaží se z nich dostat to nejlepší. To se některým lidem příliš nelíbí, zvláště lidem bez velkých ambicí. Rádi ostatním říkají, co si myslí, což vyvolává někdy velké hádky. Mají v sobě velkou panovačnost, kterou mohou krotit právě zodpovědnější prací. Milují hmotné věci, někdy dávají přednost úspěchu v zaměstnání a s tím souvisejícím vysokým finančním ohodnocením, před láskou a něhou. Pokud nevydělávají dostatek peněz, přivádí je to k šílenství. Stejně, jako když nemají vysněnou práci.

 

☆ 18. leden ☆

Kladné stránky: Tito lidé znají své vlastní hodnoty, a umí je náležitě využít ke svému prospěchu i životnímu úspěchu. Jen tak je něco nerozhází, ke všemu se dokážou postavit čelem. Mívají velice silnou osobnost, také velkou autoritu. Jsou inteligentní, rychle se učí novým věcem. Rádi se pasují do vedoucích rolí, neboť rádi přebírají zodpovědnost za ostatní lidi. Dalo by se říci, že věří sami sobě a svým schopnostem. Nikdo to přeci neudělá lépe než oni. Chtějí přijít každému problému na kloub, jen tak se nevzdávají. Mají velkou fantazii, díky níž se dostanou hodně daleko. V jejich životě fantazie stává se skutečností. Mnoho lidí jde za těmito lidmi, neboť mluví velice přesvědčivě. Milují pravdu, ať je jakákoliv, nesnesou lež a podvod.

V osobním životě hledají partnera, který bude ochoten dávat stejně, jako oni sami. Rádi dávají, pokud milují, ale totéž očekávají od partnera. Touží po duchovně hlubokém vztahu, nic povrchního je neláká.

Záporné stránky: Pokud není po jejich, pak jsou vzteklí a urážliví, hodně křičí a snaží se svou pravdu vykřičet. Čím více lidí to slyší, tím lépe. Dokážou být také velice náladoví, v takovém případě je nechte se uklidnit. Žárlivost od partnera nesnáší, neboť to považují za projev nízkého sebevědomí, avšak když sami milují, jsou velice žárliví, a to i zcela bezdůvodně. Pokud jim něco nejde, utíkají do svých snů a přání, a hledají motivaci k uskutečnění. Ne vždy se jim to podaří, je třeba zcela vyčistit veškeré myšlenky.

 

☆ 19. leden ☆

Kladné stránky: Mají rádi pravdu a pro pravdu se také bijí. Jsou velice schopní dosáhnout velkých výsledků. Jsou to moudří lidé a velice štědří, pokud mají důvod. Rozlišují dobro a zlo. Mají mnoho uměleckých schopností, je třeba jen najít tu pravou a na té pracovat. Jsou kreativní a hodně si věří. Jejich intuice je velká, vždy dokážou odhadnout důsledky každé situace. Svých možností většinou dokážou dobře využít. Překážky překonávají snadno, bez větší námahy. Nepřipouští si tyto překážky, berou je jako součást života, která dřív nebo později zmizí. Rádi jsou však také o samotě, kde velice přemýšlí o svém životě. Jsou trpěliví, dokážou čekat na to, co je pro ně důležité, hodně dlouho.

Záporné stránky: Tito lidé bývají často sobečtí a myslí jen na svůj vlastní blahobyt. Dávají jasně najevo, kdo jsou, a co dokázali. Žádají po ostatních, aby je obdivovali. Jsou rádi, když jim ostatní děkují, a pokud k tomu mají velké publikum, tím lépe. Mají velké ego, kterého se jen zřídka vzdávají. Tyto záporné stránky souvisí s jejich dětstvím a dospíváním, ne všichni narození v tomto dni jsou takoví.

 

☆ 20. leden ☆

Kladné stránky: Tito lidé jsou velice laskaví a oddaní těm, koho maj rádi. Potřebují druhé lidi k životu, ale nesnadno hledají své přátele. Mají pozitivní náladu za všech okolností, svou dobrou náladu si nenechají zkazit. Potřebují v životě hodně klidu a co nejméně stresů. Do vedoucích pozic se příliš nehodí, spíše jako součást týmu jsou úspěšní.

Láska je pro ně velice důležitá, komunikace v partnerství a úcta partnera. Neumí žít o samotě, proto se snaží najít partnera, který by rozuměl jim, i jejich potřebám. Mají velký smysl pro humor, ale také velké charisma díky své pozitivní energii. Proto také mnoho lidí touží být v jejich společnosti.

Záporné stránky: Tito lidé často updají do stresu, zvláště pokud je na ně kladen nepřiměřený tlak. Jak jsou veselí, tak při velké zodpovědnosti a mnoha problémech se neumějí ovládat. Pak se hněvají na všechny kolem sebe. Tím ztrácejí i své přátele, neboť jejich hněv dokáže ustát málokdo. V těchto případech mají snahu manipulovat s druhými. Jinak umí vše řešit s naprostým klidem a tolerancí.

 

☆ UMABEL ☆

Umabiel je strážným andělem lidí narozených od 21. ledna do 25. ledna. Těmto lidem nadělil přátelskou povahu, snaží se, aby tito lidé byli zadobře se všemi, se kterými se setkají. Dokážou projevit mnoho přízně a dokážou lidem vyhovět, aniž by se dívali na sebe. Pokud jste se narodili pod jeho patronátem, pak můžete využít studia psychologie nebo astrologie, případně esoterických věd. Při všem tomto studiu vás Umabel vede. Tyto lidi občas trápí špatné svědomí, a někdy zcela bezdůvodně. Na druhou stranu v meditacích vás vede správnou cestou k objevení sebe sama. Můžete se ho ptát na cokoliv, co se týká věcí mezi Nebem a Zemí. Otevře vám mnoho svých znalostí a předá vám je, pokud budou ku prospěchu většímu množství lidí. Vede vás, byste i vy tyto znalosti mohli předávat ostatním.

Pod jeho vedením nebudete mít rádi změny, ale také zlí a agresivní lidi. Vkládá do vás velkou trpělivost s ostatními lidmi. Mnohokrát v životě odpustíte, ale musíte to tak cítit. Nikdo vás nemůže přimět k něčemu, co sami nechcete.

Lidé vás budou mít velice rádi a také si budete hledat partnera, který vás bude milovat. Láska a porozumění je cesta, po které vás Umabel vede neochvějně. Někdy vás povede cestou osamění a meditace. Zvláště v době, kdy je to k vašemu prospěchu a duchovnímu růstu. S problémy vám bude ochoten kdykoliv pomoci, proto ho můžete požádat, když sami si nebudete vědět rady. Také u vás bude stát v období školních i životních zkoušek, stačí jen mu naslouchat.

 

☆ ZAGAN ☆

Zagan je u lidí narozených od 21. ledna do 25. ledna. Toto není až tak zlý démon, spíše má rád legrácky, a touto cestou vás vede. Rád si hraje s ostatními lidmi, miluje černý humor, jeho zlomyslnost je ovšem velice velká. Také vy pod jeho vládou stanete se zlomyslnými, budete si dobírat partnera i přátele, budete vyvádět lotroviny a nezastavíte se před ničím. Ovšem nebudete mít rádi, když takto budou jednat ostatní s vámi. Proto také můžete být dlouho bez partnera i bez práce. Lidé nevědí, co od vás mohou čekat. Rozhněvat vás se jim nevyplatí. Zagan také bude na vás naléhat, abyste radili ostatním, jak mají žít a jak se mají chovat. Budete mít pocit, že víte vše nejlépe, dejte však pozor, abyste lidem tímto spíše neubližovali. Ponechte si pokoru v srdci, nepokládejte se za spasitele, spíše svými činy než slovy vryjte se do srdce ostatních lidí. Tím odkloníte Zagana ze svého prostoru. Ani legrácky na pracovišti nebudou vám ku prospěchu, važte si ostatních lidí, jako sami sebe, Važte si každé práce, neboť každá práce je důležitá. Neposmívejte se lidem s podřadnou prací, neboť podřadná práce neexistuje. Může se vám lehce stát, že vás Zagan dovede právě k práci, kterou tak pohrdáte a jež je vám k smíchu.  

☆ 21. leden ☆

Kladné stránky: Tito lidé mají velmi dobrou intuici, je třeba, aby jí více poslouchali. Někdy dají více na srdce než na rozum, a tím si přivozují překážky, kterým by se jinak zdárně vyhnuli. Potřebují mít ve své blízkosti lidi, neboť jsou velice vstřícní a na dnešní dobu až moc hodní. Říkají, co si myslí, ale nechtějí nikomu ublížit, proto tuto kladnou stránku trošku polačují. Potřebují někam patřit. Jejich charisma je velké, mohou si do života přitáhnout lidi, se kterými se budou cítit dobře. Záleží jim však také na štěstí ostatních, a jsou ochotni pro to mnohé udělat. Nemají rádi omezování své ani nikoho jiného. Velice dobře komunikují, dá se s nimi diskutovat o čemkoliv, neboť jejich rozhled je velký.

Záporné stránky: Dokážou však také slovně ublížit, pokud cítí, že je to zapotřebí, nebo pokud jsou nahněvaní. Pak si neberou servítky, nedívají se na následky svých slov a svého chování. Při nahněvání jsou velice netrpěliví a náladoví.

 

☆ 22. leden ☆

Kladné stránky: Lidé narození v tento den jsou velice citliví jedinci. Vše si berou osobně. Jejich laskavost a pochopení pro druhé je velká. Ve vztahu hledají nejen lásku, ale také podporu. Touží být hýčkáni, ale dokážou také druhého hýčkat. Pocit blízkosti je pro ně nenahraditelný. Rodinné zázemí je tedy pro ně velice důležité. Mnohokrát se spálí, než naleznou toho pravého partnera. Vytrvale doufají v lásku a něhu, až ji nakonec získají. Dokážou se smířit s porážkou, avšak raději se porážkám vyhýbají. Pokud nejsou milováni, upínají se alespoň na svůj domov, který si pečivě chrání. Problémy kolem nich většinou plují velice rychle, pokud se na problém neupnou, ten záhy mizí. Při velké píli dosahují velkých úspěchů, zvláště v oblasti finanční a pracovní.

Záporné stránky: Pokud nenaleznou pravého partnera, stahují se až příliš do sebe, také v případech, kdy jsou zklamáni. Člověk, který o ně stojí, musí jim dokázat svou podporu a lásku. Začínají více věcí najednou a mnohdy žádnou věc nedokončí. Neumí se tak snadno rozhodnout, i když jsou netrpěliví a chtěli by mít v každé věci hned jasno.

 

☆ 23. leden ☆

Kladné stránky: Jsou to velice podnikaví lidé, nesnáší nudu a málokdy zahálí. Dokážou se ponořit do jakékoliv činnosti, kterou dotáhnou do konce. Nebojí se jít do rizika, nebojí se podniknout něco naprosto bláznivého. Vítají každou příležitost a umí jí uchopit za správný konec. Avšak žijí svým vlastním životem, málokterý partner jim stačí, a to ve všech směrech. Nestraní se přátel, nestraní se žádné práce, ale občas samotu potřebují mít ve svém životě. Svoboda je pro ně velice důležitá, pokud bude u partnera podporovaná, nebude ve vztahu nic chybět. Mají v sobě hodně mužského elementu, proto nesnáší, pokud je někdo jakkoliv omezuje či jim dokonce něco zakazuje. Vždy si udělají, co chtějí sami. Většinou rádi poznávají jiné kraje, ale hlavně jiné lidi.

Záporné stránky: Pokud jsou nespokojení, pak se stávají velice sobečtí a panovační. Nedívají se, co bude zítra, žijí pouze dneškem. Nějak bylo, nějak bude, to je jejich heslo. Pokud nenaleznou partnera, který by jim svobodu dopřál, hledají ji jinde, a neohlíží se, zda partnerovi tím ublíží či nikoliv.

 

☆ 24. leden ☆

Kladné stránky: Tito lidé mají velkou fantazii, kterou se nebojí rozvíjet do jakýchkoliv rozměrů. Mají smysl pro krásu a vše krásné, umí dívat se lidem do jejich duše i do jejich srdce. Před tímto člověkem nic neutajíte. Vyhledává harmonii ve všem, s čím se v životě setká. Má své vlastní metody, které používá na své životní cestě a nenechá se nikým jen tak zvyklat. Intuice těchto lidí je velká, avšak mají také velmi zranitelné srdce, jsou citliví a mohou si vše brát osobně. Pokud se do něčeho vrhají, pak jejich nápady jsou plné originality. Dokážou si zorganizovat svůj život, ale dokážou také podvolit se tomu, koho milují. Nemusí mít kolem sebe zástupy přátel, stačí jim jich jen pár, avšak takoví, na které se budou moci ve všem spolehnout. Mají svou vlastní osobnost, kterou spousta lidí nechápe. Podporu nejbližších potřebují, aby se stali úspěšnými v tom, co si usmyslí.

Záporné stránky: Pokud jsou ovládáni partnerem, pak nemají moc velké sebevědomí a trvá dlouho, než ho zase získají. Pokud nemají podporu, stávají se z nich lidé, kteří netouží po dalším snažení, proto je dobré tyto lidi co nejvíce podporovat v jejich snech, neboť dokážou je dotáhnout do zdárného konce. Někdy bývají také hodně umínění, ale to jen při vlastní nespokojenosti.

 

☆ 25. leden ☆

Kladné stránky: Jsou to velice milující lidé, kteří potřebují podporu zejména v partnerském životě. Nemají rádi žárlivost a málokdy tito lidé žárlivost projevují. Důležitá je pro ně důvěra, pokud ji jednou projeví, nepřemýšlí o zklamání, nepřipouštějí si ho, a tím si ho také do svého života nevtahují. Rádi se baví, avšak nikdy na úkor ostatních. Jsou velice dobrými pozorovateli, kdy nemusí mluvit, aby vyjádřili, co skutečně cítí. Slova pro ně pramálo znamenají, raději touží po činech. Kritiku velice špatně snáší, ale na druhou stranu dokážou nad každou kritikou přemýšlet a vzít si z ní ponaučení. Jsou rádi, pokud lidé v jejich okolí jsou šťastní. Osobní zkušenosti velice vítají. Mnoho si nechají líbit, ale když jim dojde trpělivost, dokážou říct, co si myslí. Nemají rádi nudný nebo stereotypní život, stále se v jejich životě musí něco dít.

Záporné stránky: Pokud je kritiky na jejich osobu mnoho, uchylují se do své samoty a přestávají věřit sami sobě, i když to jsou velice společenští lidé. Pak bývají nerozhodní a náladoví.

 

☆ IAHHEL ☆

Iahhel je osobním strážným andělem lidí narozených od 26. ledna do 30. ledna. Do těchto lidí vkládá mnohé znalosti a vědomosti. Pokud jste se v tomto čase narodili, možná vám šlo učení velice dobře, či víte věci, které vědět nemůžete, nikde jste o nich nečetli, a přesto jste o nich skálopevně přesvědčeni. Také vám dává možnost projevit své skryté vlohy, které jakoby jen u vás dřímaly. Dává vám velký smysl pro zodpovědnost. Díky němu naleznete sami sebe, své vlastní vnitřní já. Máte mnoho myšlenek, kterých se nemůžete jen tak zbavit. Dokud je nepřeměníte v činy, stále se vám budou vracet, jako byste se motali v kruhu.

Budete vyhledávat samotu a také klid, který budete vyžadovat od ostatních.

Tento strážný anděl je velice důležitý právě pro vás, neboť pomáhá vám s karmickými záležitostmi, a díky jeho pomoci můžete být šťastnější, než ostatní lidé. Pokud toužíte po jasnozření, pak vězte, že tuto schopnost v sobě máte, stačí ji jen s pomocí Iahhela probudit. Potřebujete ke svému životu klid a pozitivní energie, proto také Iahhel při požádání čistí váš domovský prostor. Cítíte, že domov je tam, kde je láska.

Pomáhá vám také v lásce a partnerských vztazích. Ukazuje vám cestu, jak nelpět na člověku, který vás jednou zradil, ale jak ho pustit z hlavy a již se do takového vztahu nevracet. Pokud vás někdo zradí, nejste schopni tomuto člověku odpustit, ale snažíte se na něho co nejdříve zapomenout. Dodržujete všechny sliby, které dáte, na to také Iahhel dohlíží.

Vaše životní cesta je pomoci lidem, kteří o pomoc skutečně stojí. Iahhel vám dává důvěru ostatních lidí, zvyšuje vaše charisma. Nikdy nehledáte důvody, jak něco nejde, raději hledáte způsoby, jak dospět do cíle i přes překážky.

Tento anděl má velkou moc, neboť dokáže vás postavit na stranu vítězství, pokud si ho skutečně zasloužíte.

 

☆ VALAK ☆

Ďáblíček tohoto jména drží stráž u lidí narozených od 26. ledna do 30. ledna. Tento démon vede vás k nestálosti a věčné nespokojenosti, také k hledání dokonalosti a vysokému egu. Stále budete chtít dokázat si svou dokonalost, krásu a charisma. U flirtu jen nezůstanete, budete chtít mnohem více. Zakázané ovoce pro vás bude nejchutnější. Své trofeje v oblasti nevěry budete stále rozšiřovat. S Valakem budete skákat z postele do postele, ovšem budete v tom mistři a vstanete se vyhledávanými milenci či milenkami. Nezastavíte se před ničím, ve vašem diáři budou lidé svobodní, ale i zadaní. Nebudete toužit po skutečné lásce, ale po divokém sexu plném uznání. V pracovní oblasti vás však tento démon vést nebude, záleží mu jen na chtíči, který u vás bude probouzet.

☆ 26. leden ☆

Kladné stránky: Tito lidé jsou velice přátelští, avšak své přátele si pečlivě vybírají. Nedělá jim problémy komunikovat s kýmkoliv, kdo je na stejné vlně jako oni. Doslova se dokážou rozdat a mají starost o ty, které milují. Mají v sobě však také velkou vnitřní sílu a dokážou vycítit jakékoliv nebezpečí. Velice rádi říkají, co si myslí, nestydí se za své názory, nehledí na to, co si ostatní o nich budou myslet. Cokoliv si usmyslí, to udělají. Někdy jednají velice impulzivně. Přestože dokážou pozorovat soukromí ostatních lidí, to své si velice střeží. Mnohokrát v životě tito lidé musí volit mezi láskou a kariérou, pokud se však velice soustředí, dokážou prolínat tyto dvě oblasti, aniž by jednu nebo druhou museli omezovat. Pokud se zamilují, není nic, co by druhému nedokázali vyplnit. Ke svému životu potřebují stále něco dělat, nedokážou zůstat na jednom místě. V pracovní oblasti jsou velice výkonní, zvláště pokud mají dostatečnou motivaci.

Záporné stránky: Při přehnaném stihomamu dokážou zpozorovat každý detail v životě ostatních lidí, rádi se zajímají o osudy ostatních, jsou připraveni dokonce dívat se tam, kam by neměli. Dalo by se říci, že jsou to vnímaví, že jim nic neunikne, a pak začínají být pro své okolí nebezpeční. Pokud jsou sami se sebou nespokojení, pak se z nich stávají despotové citově týrající ty, které by spíše měli milovat, než jim ubližovat. Při nespokojenosti touží ovládat jiné lidi, pokud se jim něco nedaří, pak mohou být až agresivní. Pokud je někdo urazí, pak se dokážou nepříjemně pomstít.

 

☆ 27. leden ☆

Pozitivní stránky: Těmto lidem vyjde vše, co si usmyslí, převážně v oblasti práce a financí. Mají velkou touhu po úspěchu a tato touha bude naplněna, pokud si za svými sny v tomto ohledu půjdou. Jejich svobodné jednání předurčuje jen na dráhu podnikatelů či do vyšších pracovních pozic, jejich citlivost a velká intuice předurčuje však také psychické problémy, neboť by si neúspěch mohli brát více, než ostatní lidé. Jsou velice otevření, tedy i v oblasti jednání s ostatními budou velice úspěšní a v lásce dosáhnou velikého štěstí, pokud takoví zůstanou. Mají mnoho přátel, někteří však chtějí jen získat na jejich úspěchu. Jsou to lidé, kteří si jdou za svými sny, dokud nedojdou do cíle, dokud nedojdou naplnění svých představ a snů. Netouží dokázat ostatním, že jsou úspěšní a milí, ale sami sobě. Proto také vytvářejí většinou trvalé vztahy, neradi vztahy mění. Pokud se zamilují, jdou si za svou láskou přes všechny překážky a dokážou vydržet dlouhá léta jejího naplnění.

Negativní stránky:

Pokud je někdo zklame, uzavírají se příliš do sebe, než naleznou opět touhu pracovat na sobě a hledat novou lásku. Jsou velice citliví, i když to na sobě nedávají znát, proto také každé zklamání může vést až k sebepoškozování, nebo stranění se lidí a apatii. Pak ztrácejí smysl života a jen pravá láska jim ho opět může navrátit.

 

☆ 28. leden ☆

Pozitivní stránky: Tito lidé rádi řídí svůj život i těch ostatních, mají rádi vše pod svou kontrolou, neradi se podřizují a nemají rádi autority. Úspěchu dosahují vlastní pílí. Pod tvrdou slupkou jsou však velice citliví, mají velkou vnitřní sílu a velké odhodlání. Oplývají duchovním nadáním, šestým smyslem, nezřídka jasnozřivostí. Jsou velice ctižádostiví, a proto to také dotáhnou daleko. Neúspěhů se nelekají, spíše je vítají. I když se neradi podřizují, velice respektují názory ostatních lidí, ze kterých čerpají vždy také něco pro sebe, jak se zdokonalit. Vymýšlení nové věci, inovují staré metody a mají spoustu nových nápadů. Avšak i když jsou nepřístupní a průbojní, přesto věří spíše svému srdci než rozumu. Tím se také dopouštějí mnoha chyb, kterých posléze litují. Ze svých chyb se však umí poučit. Láska je tedy pro ně velice důležitá a je na prvním místě, stejně jako komunikace, i když komunikovat v lásce příliš neumí.

Negativní stránky:

Mají problémy vyjádřit, co skutečně cítí, nedokážou vyjádřit slovy lásku. To může vést k mnohým nedorozuměním s partnery. Pokud jsou nespokojeni v lásce nebo lásku nemají, pak jsou nevrlí, nespokojení a hádaví. Někdy to v sobě dokážou dlouho dusit, až nakonec vybuchnou, když se to u nich očekává nejméně.

 

☆ 29. leden ☆

Pozitivní stránky: Tito lidé jsou velice vnímaví po duchovní stránce, mají velkou intuici, šestý smysl je přímo ukázkový. Někdy k nim jdou samovolně vize, aniž by si je nějakým způsobem přivolávali. Také mnoho z těchto lidí prožívá věštecké sny, které se dříve nebo později plní. Jsou však také velice zranitelní, neboť jejich duše je hodně citlivá. Také pomoc ostatním nikdy neodmítají, někdy to považují za své poslání a staví to před svůj rodinný život. Umí se rychle všemu naučit, chápou mnohem více, než by bylo zapotřebí. Proto také se stávají učiteli pro ostatní lidi.

Negativní stránky: Přes to všechno se neradi otevírá jiným lidem, a pokud to již udělají, většinou na to doplácení. Nedokážou se smát nebo plakat, neradi vyjadřují své vlatní pocity. Proto není lehké v těchto lidech číst. Pokud jim nejde vše tak, jak by chtěli, jsou velice výbušní s nevypočitatelným chováním.

 

☆ 30. leden ☆

Pozitivní stránky: Jste rozený vůdce s velkou komunikativní schopností, vše dokážete „okecat“, ale také máte velký náhled do mnoha věcí a situací. Chcete být nejlepší a to vás žene dál. Nemáte rádi lidi, kteří se nesnaží něčeho dosáhnout a stále si na něco stěžují. Nemáte rádi, když s vámi někdo manipuluje. K problémům se stavíte čelem, a s lehkostí je řešíte. Máte dobrou smyslovou i prostorovou orientaci. Máte velké sebevědomí a nenecháte si ho nikým snížit. Prostě si věříte, ať již děláte cokoliv.

Negativní stránky: Rádi manipulujete s jinými a rádi jim podsouváte své vlastní názory. Pokud tuto negativní stránku dokážete ovládnout, pak musí být alespoň podle vše podle vás. Kritizujete ostatní a neradi se omlouváte. Někdy si nedokážete přiznat své vlastní chyby a hledáte je na druhých lidech. Měli byste mít na paměti, že to, co nemáte rádi u sebe, není dobré dělat druhým.

 

☆ ANAUEL ☆

Anauel je osobním strážným andělem lidí narozených od 31. ledna do 4. února. Je to anděl velké jednoty, proto také tyto lidi spojuje s ostatními anděly. Dává lidem narozeným v těchto dnech dobrou komunikaci s ostatními lidmi, přivádí do jejich životů mnoho přátel a lidí, kterým mohou být ku pomoci. Tito lidé stanou se jednoho dne velice úspěšnými, pokud si půjdou za svými sny a touhami, neboť Anauel jim v tom pomůže. Také pokud se pustí na podnikatelskou dráhu, bude stát po jejich boku, přivede do jejich prostoru mnoho kontaktů, zákazníků i klientů, ale tito lidé pochopitelně musí pro to také něco udělat, zadarmo nic nedostanou. Bude zapotřebí rozvíjet své myšlenky a nápady a uplatňovat je v praxi. Anaulem vás obdařil velkou inteligencí a vnímavostí, máte smysl pro detail a logické uvažování. To vše můžete krásně zhodnotit ve svém životě.

Naučí vás v průběhu života nakládat s financemi tak, abyste jich měli stále dostatek, ale také abyste byli schopni pomoci těm, kteří to potřebují a vyvarovali se pochybných obchodů. Můžete si splnit jakýkoliv materiální sen, pokud Anauela správně požádáte a nesejdete ze své vytyčené cesty. Může vám ukázat cestu, jak vést ostatní lidi v oblasti finanční a hmotné prosperity, můžete jim pomoci k bohatství, pokud se sami budou snažit, tak, jako vy.

Budete milovat svou práci, především práci s lidmi, proto byste se měli vydat tímto směrem. Naučíte se žít mezi lidmi a naslouchat andělům. Vaším úkolem není sloužit lidem, ale být jim ku prospěchu. Pod vedením Anauela také můžete se vydat duchovní nebo okultní cestou, s pokorou v srdci dojdete na této cestě hodně daleko, myslete při ní nejen na svůj vlastní prospěch, ale také na blaho těch, kdož se na vás obrátí. Stanete se věčnými studenty, stále budete prahnout po vědění v tomto směru, stále se budete mít co učit. Knihy budou vaším velkým pomocníkem, ale nezapomínejte také na praxi, neboť ne vše vyčtete pouze v knihách. Nepříznivým aspektem tohoto anděla je onemocnění, které by vás mohlo postihnout, pokud byste s mocí, kterou do vás vloží, neuměli správně naložit. Je třeba si uvědomit, že vše, veškerou přijímanou energii lidí, musíte nějakým způsobem ze sebe umět také dostat ven. Jinak se ve vás bude hromadit a způsobí vám nejedno zdravotní trápení. To je daň za vaše velké napojení na andělskou říši. Proto nezapomeňte na sobě pracovat postupně, pracovat s energií a nechtějte se dostat rychle příliš daleko. Pak bude vše v pořádku a vy budete moci využívat všech výhod, které vám Anauel přináší. Máte v sobě mnoho dobra, tak ho využijte ku pomoci tam, kde je to zapotřebí a nenechte se odradit prvotními neúspěchy.

 

☆ ANDRAS ☆

Tento ďáblík u vás bude nepřetržitě stát a nabádat vás přesně k pravému opaku toho, co anděl Anauel. Proto dobře zvažte, koho poslechnete.  Pokud kdykoliv v průběhu života zaznamenáte poklesek svých financí, nebo dluhy, pak vězte, že právě dobře nasloucháte právě tomuto démonu, který vám našeptává velice zdárně a díky jeho sladkým slovům přicházíte o své peníze i o svůj majetek. Andras se nezastaví před ničím, bude vás lákat k hazardním hrám, abyste získali vše zase zpět, ale přitom vás bude stahovat ještě hlouběji do pasti dluhů. To, co vám Anauel dává, to vše vám Andras vezme s vaším velkým svolením, tedy dáte mu to vy sami. Proto se před ním mějte na pozoru a neposlouchejte ho. Zpočátku může vám poskytnout rychlé zbohatnutí, ale po něm bude následovat velice tvrdý pád. Stejně tak vás může připravit také o ty, jež milujete, stanete se jeho loutkou. Poslouchejte tedy jen své vlastní srdce, to vás povede. Nenechte se uvrhnout do vztahů, které vám budou působit bolest, neboť toto Andras také umí. Jen vaše děti ovlivnit nemůže, ty jsou pod ochranou svých vlastních andělů.

☆ 31. leden ☆

Pozitivní stránky: Máte mnoho skvělých nápadů, které se snažíte nejen vymyslet, ale také zrealizovat. Vždy se snažíte něco nového vymyslet, nuda vás přímo ubíjí. Máte velké organizační schopnosti, které uplatníte v práci i doma. Nebojíte se zodpovědnosti, naopak, spíše ji vhledáváte. Nebojíte se ničeho, do každého úkolu se pouštíte po hlavě, a nemáte rádi, když vás v tom někdo brzdí. Žádný úkol pro vás není dostatečně velký, abyste ho nezvládli. Svůj život máte jasně daný ve svých představách a jdete si za svými sny. Víte, kam byste chtěli dojít, čeho byste chtěli dosáhnout. Nemáte rádi tichou domácnost, rádi komunikujete s partnerem o všem, a pokud se vám doma toho nedostává, hledáte si komunikaci mezi přáteli. Stále máte o čem vyprávět, témata jsou u vás nevyčerpatelná. Jste velice nároční, ale vždy natolik, abyste dostáli svým slibům a svým cílům.

Negativní stránky: Pokud se dostanete do společnosti, která brzdí vaše ambice, přestáváte si věřit, a uzavíráte se příliš do sebe. Neumíte říci ne, a to je vám někdy spíše ke škodě. Velké nároky máte také na své děti, které vašich nárokům někdy nestačí a nedokážou držet tempo vašim požadavkům. Měli byste se naučit nechat jim také prostor na hraní.