☆ ANAUEL ☆

Anauel je osobním strážným andělem lidí narozených od 31. ledna do 4. února. Je to anděl velké jednoty, proto také tyto lidi spojuje s ostatními anděly. Dává lidem narozeným v těchto dnech dobrou komunikaci s ostatními lidmi, přivádí do jejich životů mnoho přátel a lidí, kterým mohou být ku pomoci. Tito lidé stanou se jednoho dne velice úspěšnými, pokud si půjdou za svými sny a touhami, neboť Anauel jim v tom pomůže. Také pokud se pustí na podnikatelskou dráhu, bude stát po jejich boku, přivede do jejich prostoru mnoho kontaktů, zákazníků i klientů, ale tito lidé pochopitelně musí pro to také něco udělat, zadarmo nic nedostanou. Bude zapotřebí rozvíjet své myšlenky a nápady a uplatňovat je v praxi. Anaulem vás obdařil velkou inteligencí a vnímavostí, máte smysl pro detail a logické uvažování. To vše můžete krásně zhodnotit ve svém životě.

Naučí vás v průběhu života nakládat s financemi tak, abyste jich měli stále dostatek, ale také abyste byli schopni pomoci těm, kteří to potřebují a vyvarovali se pochybných obchodů. Můžete si splnit jakýkoliv materiální sen, pokud Anauela správně požádáte a nesejdete ze své vytyčené cesty. Může vám ukázat cestu, jak vést ostatní lidi v oblasti finanční a hmotné prosperity, můžete jim pomoci k bohatství, pokud se sami budou snažit, tak, jako vy.

Budete milovat svou práci, především práci s lidmi, proto byste se měli vydat tímto směrem. Naučíte se žít mezi lidmi a naslouchat andělům. Vaším úkolem není sloužit lidem, ale být jim ku prospěchu. Pod vedením Anauela také můžete se vydat duchovní nebo okultní cestou, s pokorou v srdci dojdete na této cestě hodně daleko, myslete při ní nejen na svůj vlastní prospěch, ale také na blaho těch, kdož se na vás obrátí. Stanete se věčnými studenty, stále budete prahnout po vědění v tomto směru, stále se budete mít co učit. Knihy budou vaším velkým pomocníkem, ale nezapomínejte také na praxi, neboť ne vše vyčtete pouze v knihách. Nepříznivým aspektem tohoto anděla je onemocnění, které by vás mohlo postihnout, pokud byste s mocí, kterou do vás vloží, neuměli správně naložit. Je třeba si uvědomit, že vše, veškerou přijímanou energii lidí, musíte nějakým způsobem ze sebe umět také dostat ven. Jinak se ve vás bude hromadit a způsobí vám nejedno zdravotní trápení. To je daň za vaše velké napojení na andělskou říši. Proto nezapomeňte na sobě pracovat postupně, pracovat s energií a nechtějte se dostat rychle příliš daleko. Pak bude vše v pořádku a vy budete moci využívat všech výhod, které vám Anauel přináší. Máte v sobě mnoho dobra, tak ho využijte ku pomoci tam, kde je to zapotřebí a nenechte se odradit prvotními neúspěchy.

 

☆ ANDRAS ☆

Tento ďáblík u vás bude nepřetržitě stát a nabádat vás přesně k pravému opaku toho, co anděl Anauel. Proto dobře zvažte, koho poslechnete.  Pokud kdykoliv v průběhu života zaznamenáte poklesek svých financí, nebo dluhy, pak vězte, že právě dobře nasloucháte právě tomuto démonu, který vám našeptává velice zdárně a díky jeho sladkým slovům přicházíte o své peníze i o svůj majetek. Andras se nezastaví před ničím, bude vás lákat k hazardním hrám, abyste získali vše zase zpět, ale přitom vás bude stahovat ještě hlouběji do pasti dluhů. To, co vám Anauel dává, to vše vám Andras vezme s vaším velkým svolením, tedy dáte mu to vy sami. Proto se před ním mějte na pozoru a neposlouchejte ho. Zpočátku může vám poskytnout rychlé zbohatnutí, ale po něm bude následovat velice tvrdý pád. Stejně tak vás může připravit také o ty, jež milujete, stanete se jeho loutkou. Poslouchejte tedy jen své vlastní srdce, to vás povede. Nenechte se uvrhnout do vztahů, které vám budou působit bolest, neboť toto Andras také umí. Jen vaše děti ovlivnit nemůže, ty jsou pod ochranou svých vlastních andělů.

☆ 1. ÚNOR ☆

Pozitivní stránky: Neumíte být příliš trpěliví, nehledáte složité cesty ke splnění svých cílů, spíše si jdete přímo za tím, co je pro vás důležité. Umíte jednat v pravou chvíli a málokdy jste ochotni vyčkávat na příhodný okamžik. Věříte, že co můžete udělat dnes, neměli byste odkládat. Takto jednáte v lásce i v práci. Pokud hledáte práci, jdete neúnavně za tímto hledáním od rána až do večera a nezastavíte se, pokud ji nenajdete. Nevěříte, že práce není, proto ji také rychle nalézáte. I v lásce jdete přímo k věci, nemáte rádi zbytečné nadbíhání, řeknete, co chcete, a buď se váš objekt zájmu chytí, nebo o něj ztrácíte zájem. Jednoduše neradi ztrácíte čas.

Negativní stránky: Neumíte naslouchat druhým lidem, jednáte vždy podle svého, což je vám někdy k užitku, někdy na škodu. Rychleji jednáte, než myslíte. Neumíte přijmout kritiku, ale rádi si dobíráte ostatní lidi, kteří nedokázali tolik, co vy. Pohrdáte těmi, kteří jsou průměrní, a sami se považujete za nadprůměrné. Neškodilo by vám krotit trošku své ego.

 

☆ 2. ÚNOR ☆

Pozitivní stránky: Jste rozený kontrolor, který musí mít vše zmáknuté a nad vším přehled. Dokážete logicky uvažovat, dokážete používat i své srdce. Propojením srdce a rozumu získáváte více, než většina lidí. Dokážete čekat na tu správnou chvíli, neradi se vrháte do dobrodružství, pokud nemáte stoprocentní jistotu, že to vyjde. Ale někdy jdete také svému štěstí naproti, nehledíte na překážky a umíte si z každé negativní záležitosti vzít jen to pozitivní. Většinou ale přesně víte, jak se máte zachovat, cítíte, co je v které záležitosti nejlepší a také to tak děláte. Láska je přesto u vás na prvním místě, ale musí vám dávat také patřičnou svobodu, kterou nikdy nezklamete.

Negativní stránky: Pokud nemáte u sebe toho pravého partnera, stává se z vás morous, který není schopen svobodně žít. Pak se vaší láskou stává lednička a vy se začnete stranit i přátel. Proto také usilovně hledáte lásku, která by vám poskytla ten správný náboj do života a díky níž by váš život byl plnohodnotný.

 

☆ 3. ÚNOR ☆

Pozitivní stránky: Potřebujete společnost a obdiv, máte smysl pro humor a rádi bavíte velkou společnost. Jste velice oblíbení, a proto si také hledáte partnera, který by byl na vás pyšný a nežárlil na vás, neboť vám jde jen o obdiv a štěstí ostatních, ne o svůj vlastní sexuální prospěch. Svou oblibu můžete lehce uplatnit také v práci, neboť snáze se dostanete na místo, po kterém prahnete. V podnikatelské sféře budete velice vyhledávaný, neboť máte velké charisma a mnoho lidí vám věří. Jste věční optimisté s dobrou náladou a tuto dobrou náladu rádi šíříte kolem sebe. Nemáte rádi lidi, kteří se mračí. Milujete krásné věci, rádi se krásně oblékáte, někdy také výstředně, abyste nebyli jen šedé myši, ale abyste upoutali na sebe více pozornosti. Rádi se bavíte a rádi komunikujete. Většinou vám štěstí přeje, pokud se také o něj přičiníte, netrpíte žádnými nedostatky. Máte dar vidění, dokážete odhadnout chyby druhých a rádi je na ně upozorníte.

Negativní stránky: Pokud získáte partnera, který vás bude chtít držet zkrátka, pak se uzavřete do sebe a budete se snažit ne ho milovat, ale zesměšňovat před ostatními, aby pochopil, že sám něco dělá špatně. Toto však nemáte zapotřebí, nezapomínejte, že skvěle dokážete komunikovat, použijte to tedy i v tomto případě.

 

☆ 4. ÚNOR ☆

Pozitivní stránky: Jste velice zvědaví a vaše zvědavost někdy dovede vás do velkých nesnází. Většinou vám ale zachrání nejen vaše finance, ale také vás uchrání od velkých problémů. Rádi se učíte něčemu novému, rádi experimentujete, a vydržíte, dokud se vám vaše experimenty nepodaří. Je na vás velké spolehnutí, kdokoliv se na vás obrátí, neodmítnete ho. Mnohá tajemství také odhalíte a to i díky tomu, že umíte naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Může se vám stát, že vás něco uprostřed noci probudí a vy přesně víte, co máte udělat, i když jste si nad tím mnoho dní lámali hlavu. Poslechnete tento hlas a dobře uděláte. Člověk, který se do vás zamiluje, se s vámi rozhodně nudit nebude. Jste jako neposedné šídlo, jako malý rarášek, ale na druhou stranu velice vnímaví k potřebám druhých.

Negativní stránky: Pokud získáte po svém boku partnera, který vám bude chtít vládnout, veškeré pozitivní stránky budou potlačeny a vaše duchovní schopnosti oslabeny. Budete tak v moci tohoto člověka. Stanete se domácím mazlíčkem, loutkou, která vykonává jen příkazy. Pak se projeví vaše negativní já, budete na všechny kolem zlí, zlomyslní a nespolehliví.

 

☆ MEHIEL ☆

Mehiel je osobním strážným andělem lidí narozených od 5. února do 9. února. Mehiel vám dává do vínku dlouhý život, jak ho využijete, je jen na vás. Můžete ho poprosit o co největší podporu, proto je také vaším strážným andělem. Pokud jste se narodili v tomto období, pak do vás vloží také velkou inspiraci, tedy můžete si naplánovat nejen svůj život, neboť jste spisovateli vlastního života, ale můžete se s jeho pomocí vydat také na spisovatelskou dráhu, kdy mnohé nápady a myšlenky vám pomůže rozvinout, abyste se v této oblasti stali úspěšnými. Možná si teď říkáte, že nemáte pro psaní vlohy, ale nemůžete to vědět, pokud to nezkusíte. Možná jste to v minulosti již zkusili, ale požádali jste opravdu o inspiraci nebo rozvoj příběhu či básní Mehiela? Nezáleží na tom, zda je vám 10 nebo 80, začít můžete kdykoliv.

Mehiel jako ochránce jakéhokoliv života nevede vás pouze po dobrých cestách, ale ochraňuje vás také před zlem, neboť patří do skupiny andělů bojujících proti zlu a druhé straně. Máte kolem sebe jeho velkou ochranu proti černé magii a úskokům, závisti a zlu, stačí ho jen požádat o odstranění toho, co vám kazí vaší pozemskou cestu za štěstím.

Mehiel přináší také touhu po učení a znalostech, abyste všemu, co se chcete naučit, dobře rozuměli, a nedělalo vám to problémy. Ukazuje vám někdy mnohé překážky, ale ne proto, aby vás trestal, ale proto, aby vás vedl po cestě poznání. Z každé negativní zkušenosti měli byste si vzít tedy ponaučení, nejen takové, aby se událost již neopakovala, ale aby vás událost posunula vpřed. Váš život bude pak velice zajímavý, dosáhnete mnohých cílů, které si stanovíte, vaše osobní energie poroste a váš život stane se příkladem pro mnohé lidi, kteří chtějí také něčeho v životě dosáhnout. Ostatní lidi budete přitahovat svou moudrostí a tím, čeho dosáhnete ve svém životě, lidé vás budou mít rádi a rádi budou ve vaší společnosti. Mehiel vám dává také velkou moudrost, která bude časem velice vyhledávaná. Na lidech hledáte jen to dobré, věříte, že každý člověk je ve své podstatě dobrý a hodný, a těmto lidem jste ochotni naslouchat i pomoci. Pokud ucítíte Mehiela ve své blízkosti, budete mít stále mnoho energie a dobré nálady. Rodina pro vás znamená mnoho, stejně jako láska. Ty, které milujete, jste připraveni ochraňovat za každou cenu.

 

☆ HAURAS ☆

Bude vás nabádat k různým věcem, někdy se vám bude zdát, že vám přeje jen samé dobro. Alespoň se snaží o to, abyste mu co nejvíce důvěřovali, že je hodný a že chce jen vaše blaho. Není však tomu tak. Přivádí do vašeho života různé lidi, kteří vás mohou dostat až na samé dno. Jsou to lidé, kterým budete zpočátku důvěřovat, však mohou vás připravit o vše, mohou s vámi manipulovat tak, aby z vás měli co největší prospěch. Tito lidé jsou ve službách Haurase, a proto vám také vstupují do života. Může to být partner, který vás nenechá volně dýchat, přikazuje vám, co máte dělat, může to být obchodní partner, kterému jde jen o jeho vlastní blaho a bohatství, mohou to být přátelé, kteří se k vám otočí zády, když budete v úzkých. Jakmile se s těmito lidmi setkáte, měli byste zbystřit, neboť Hauras je nyní mocnější než Mehiel. Hauras vás také bude přesvědčovat, že za nic nestojíte, že nemá cenu, abyste něčeho dosáhli, neboť ničeho stejně nedosáhnete.

☆ 5. ÚNOR ☆

Pozitivní stránky: Máte v sobě velkou odvahu dokázat cokoliv, co si vezmete do hlavy. Rozprostírá se kolem vás velká sluneční energie, se kterou jste se narodili. Nikdy neporušujete své zásady, lidé se na vás mohou spolehnout. Své názory neměníte, jakmile jste o něčem přesvědčeni, vaše přesvědčení mohou změnit jen pádné důkazy nebo přesvědčení o opaku. Máte rádi pravdu a nesnášíte lháře. Vždy děláte jen to, co sami chcete, nenecháte si nikým nic diktovat. Také rádi pracujete samostatně, kde můžete být kreativní a pány svého vlastního času. Vaše duše je velice široká, nemáte rádi malé prostory. Nebojíte se postavit se za svou pravdu a za své názory, hlasitě dokážete vyslovit to, co se jiní vyslovit bojí. Avšak pokud zjistíte, že jste se v něčem zmýlili, přiznáte svou vlastní chybu a omluvíte se, pokud to situace vyžaduje. Vyhledáváte láskyplné vztahy, plné důvěry a porozumění. Máte rádi autority, a i vy jste jednou z autorit. Nebojíte se pomoci slabším, neváháte pomoci člověku v nouzi.

Negativní stránky: Nechcete se za žádných okolností přizpůsobovat, a to ani v případě, že je to to nejlepší řešení pro danou situaci. Máte rádi svou svobodu a pro ní byste byli ochotni udělat cokoliv. Pokud jste nespokojeni, střídají se u vás nálady, jste naštvaní a podráždění.

 

☆ 6. ÚNOR ☆

Pozitivní stránky: Záleží vám na lásce, přátelství, ale i na materiálním zabezpečení. Potřebujete být v kontaktu s ostatními lidmi, neboť čerpáte z jejich vědomostí, ale i z jejich pouhé přítomnosti. Milujete svobodu, ale rádi si ji užíváte ve více lidech. Samotu příliš v lásce nemáte. Stále po něčem pátráte, rádi bádáte, a toužíte po nepoznaném. Jste neradi ve stresu, raději se obklopujete veselími lidmi, nebo společností. Rádi navštěvujete umění a máte rádi vše krásné. Láska je však pro vás na prvním místě, jen s láskou dosahujete velkých úspěchů i v ostatních oblastech života. Rádi se vracíte domů a jste rádi, když vás tam někdo čeká s úsměvem na rtech. Máte rádi pohodu, ale také rádi zažíváte něco nového, nepoznaného. V lásce jste však věrní, pokud cítíte lásku od druhé osoby. Pak nedokážete zradit. Nedokážete zradit ani své přátele, na kterých vám záleží.

Negativní stránky: Pokud nenajdete svou lásku, stáváte se apatickými a velice nudnými společníky. Není s vámi rozumná řeč a nestojíte ani příliš o lidskou společnost. Pak se začnete uchylovat do ústraní nebo vyhledáváte společnost zvířecí.

 

☆ 7. ÚNOR ☆

Pozitivní stránky: Jste velice dobří pozorovatelé, máte rentgenové oči, nic vám neunikne. Pokud se zaměříte na určitý cíl, vydáte se směle po této cestě a nezaleknete se žádnýh překážek. Máte velice citlivou duši, a někdy ji až příliš často dáváte na odiv. Jste schopni se naučit cokoliv, nebojíte se jít do neznámého prostředí, i když se v něm někdy ztrácíte. Většinou si vše dobře promyslíte, než jednáte, někdy máte ale tendenci jednat, zvláště pokud si jste jisti, že je to správná cesta. Jinak vyčkáváte na tu nejvhodnější příležitost. Do čehokoliv se pustíte, to děláte s velkým nasazením i nadšením. Toužíte zažít nepoznané. Láska je pro vás velice důležitá, na tu pravou lásku dokážete dlouho čekat. V lásce si chcete být jisti, že jste milováni, to je hlavní kritérium vaší lásky. Milujete bezmezně a z celého srdce. Jste neradi sami, ale společnost více lidí příliš nevyhledáváte.

Negativní stránky: Nemáte příliš v lásce autority, zvláště pokud mají jiný názor na věci vám dobře známé, než vy sami. O mnohých věcech dokážete si udělat svůj vlastní úsudek, a to je potom příčina sporů právě s autoritami. Jednáte podle sebe a vše si potřebujete zažít. Někdy se více vznášíte ve světě snů, a nedovede je uskutečnit, někdy se obáváte jednat. Ale to již musíte být hodně sklíčení a smutní, abyste tuto negativní vlastnost ukázali.

 

☆ 8. ÚNOR ☆

Pozitivní stránky: Úspěch je pro vás velice důležitý, a to úspěch v lásce i v práci. Nemáte rádi odmítnutí a vždy se snažíte pro úspěch také něco udělat. Jdete směle vpřed a nehledíte na překážky. V podnikání se vám většinou daří, pokud uplatňujete stále nové nápady a máte stále co nabídnout. Jste workoholik, který miluje svou práci, nebo člověka, který je spojen právě s prací. Můžete organizovat malou i velkou firmu, můžete stát v čele velké korporace. Na toto vše máte nadání a odvahu. Jste rádi sami sebou, když si svůj život můžete řídit. Nemáte rádi, když se vám někdo šťourá v soukromí, nebo ho nějakým způsobem narušuje. I v lásce snažíte se být velitelem, dáváte až okatě najevo, že jste něco víc, což k vám přivádí spíše submisivní partnery.

Negativní stránky: Pokud nejste spokojeni nebo vás něco nahněvá, pak neváháte použít jakékoliv metody, abyste potrestali viníka. Při vlastní nespokojenosti začnete být náladoví, hádaví, jdete za svým cílem jakýmikoliv prostředky, i kdyby to ostatním lidem mělo ublížit.

 

☆ 9. ÚNOR ☆

Pozitivní stránky: Jste velcí mystici, kteří se snaží zachránit ostatní lidi i celý svět. Není vám lhostejné, co se ve světě děje, není vám lhostejný osud žádného člověka. Chtěli byste pro lidstvo lásku a mír. Lidé vám velice věří a můžete si získat mnoho svých následovníků v této své ideologii. Láska je pro vás hodně důležitá, avšak ne jen ta vaše. Nebojíte se posměchu a jste ochotni veřejně postavit se za svou vizi. Lidé se na vás mohou spolehnout, nikomu neodmítnete pomoc. Proto se na vás také mnoho lidí obrací se svými problémy, a to i lidí zcela cizí. Radit ostatním umíte velice dobře, ale občas neumíte poradit sami sobě.

Negativní stránky: Někdy zažíváte velké deprese, zvláště pokud vás rozčílí nějaká záležitost týkající se vás samotných. Nejste rádi, když vás ostatní kritizují, nemáte rádi, když vás upozorňují na vaše chyby. Někdy utíkáte před svými vlastními problémy, někdy jste jen vyčerpaní z pomoci ostatních, jelikož neumíte nikoho odmítnout.

 

☆ DAMABIAH ☆

Damabiah je osobním strážným andělém lidí narozených mezi 10. únorem a 14. únorem. Je to velice moudrý anděl a tuto moudrost vám také předává. Na koho Damabiah působí, ten pociťuje laskavost ve svém srdci, je dobrosrdečný, taktní k ostatním, umí pohladit dlaní i slovem. Lidé pod jeho vedením jsou velice velkorysí, dokážou se rozdat pro ostatní, ale dokážou také pracovat sami na sobě. Mají velkou vnitřní sílu a odvahu, jen tak je něco nepoloží. Někdy zůstávají sami, aby mohli co nejvíce pomáhat ostatním, avšak většinou žijí v harmonickém vztahu, který šíří mezi své okolí. Dlouhodobý harmonický vztah je pro ně prioritou, stejně jako dlouhodobé pracovní spojení. Tito lidé znají jen čistou lásku, nejsou hamižní, netouží po majetku, i když ho získávají celkem snadno, netouží po vládnutí ani ovládání, nikoho nenutí, aby je miloval. A touto láskou získávají si lásku dalších lidí. Damabiah je čistý a průzračný, jako čistá obloha, jako čisté moře, proto má kolem sebe také velice jemnou modrou energii. Jelikož láska spadá do vodního živlu, i tento anděl ho používá k ochraně vás samotných. Tedy voda stává se vaší ochranou, čistí vás a udržuje takové, jací jste. Skrze vodu dokážete také díky Damabiahovi odplavit z těla veškeré nečistoty a negativní energie. Někdy se v životě těchto lidí objevují překážky, které nejsou vůbec snadné. Pak je třeba povolat Damabiaha, neboť on je dokáže rozpustit a vás očistit od nepříznivých vlivů. Podnikatelům přináší úspěch a velké zisky v podnikání, vyplatí se tedy udělat mu ve vašem pracovním prostoru místo a přinést mu dary, aby byl vám ku pomoci. Dary musí být přírodního rázu, spojené s vodou, s mořem, s oblohou. Může to být pírko jakéhokoliv ptáka, avšak čistého, tedy nevolte například havrana, neboť ten nenosí štěstí, ale psychické trápení a smrt, ale třeba holubice, racka, domácích opeřenců chovaných pro okrasu, dále určitě misku s vodou, vodní kameny, tedy modré barvy, můžete použít také mořskou sůl, svíčku modré barvy, ale spíše jemně světlounce modré, jako je letní obloha. To vše můžete Damabiahovi věnovat a obětovat, aby se vám v podnikání dařilo. Z drahých kamenů můžete použít chalcedon, larimar, angelit a jiné světle modré kameny. Pak obdaří vás také skvělými nápady, jak své podnikání ještě více posílit, jak dojít úspěchu a štěstí v této oblasti.

Damabiah však působí také na vás po zdravotní stránce, neboť jelikož jste se narodili v tomto čase, máte tendence k nerovnováze ve své váze, buď k tloustnutí, což je častější, nebo naopak k velkému, až nezdravému hubnutí. Vaše tělo Damabiah může dostat do rovnováhy, abyste měli přesně takovou váhu, jaká je zdravá pro váš organismus, tedy s jeho pomocí se vám podaří také docílit ideální váhy. Damabiah přináší štěstí a štědrost, tak ji využijte nejen pro svůj vlastní prospěch, ale také pro prospěch mnoha lidí. Čím více lidí učiníte šťastnými, tím více štěstí budete mít vy sami.

 

☆ ANDREALPHUS ☆

Tento ďáblík bude vám brát vaší životní sílu, vždy když se vám něco povede, dá o sobě vědět. Pokud ho necháte, aby zasahoval do vašeho života, sebere vám veškerou sílu v dobro, ve vaše schopnosti, postupně bude vám našeptávat, že vaše snažení nemá žádný smysl, že stejně ničeho nedosáhnete. Stanete se člověkem, který nebude věřit ve světlé zítřky, vše začnete negovat, na vše začnete negativně reagovat, až nakonec zůstanete docela sami, bez příjmů, bez práce, bez partnera, a začnou se projevovat různé nemoci. Váš pesimismus bude růst a vy ztratíte smysl svého života, radost ze života. Nebudete věřit nikomu a ničemu, všechno vám bude jedno. Ve chvíli, kdy taková situace nastane, kdy se vám vše začne hroutit, obraťte se ještě vroucněji na Damabiaha, který vás vyslyší a pomůže vám opět nalézt správnou cestu. Neupadejte tedy do depresí a postavte se tomuto démonovi, jen tak nad vámi ztratí svou moc. A i když stále zůstane po vašem boku, stanete se hluší k jeho slovům a dobře se vám povede.

☆ 10. ÚNOR ☆

Pozitivní vlastnosti: Jste velice samostatní a tato samostatnost se vám vždy vyplácí. Jen vy sami víte, jak se nejlépe máte zachovat v určité situaci, víte, jak co nejlépe zvládnout. A většinou se vám to také podaří, neboť máte velkou odvahu plnit i ty nejnáročnější úkoly a vyřešit je. V tom vám pomáhá také váš vnitřní hlas, který vám říká, co je pro vás dobré a co nikoliv. Vždy tedy dojdete nakonec uspokojivého výsledku. Dokážete tvrdě pracovat, dokážete vést ostatní, dokážete pracovat také samostatně. Za vše přejímáte plnou zodpovědnost, i když se vám něco nepodaří. Proto také většinou dojdete zaslouženého úspěchu, neboť se na něm přičiníte. Nikdy neměníte směr svého cíle, ani když je úkol nebo váš sen téměř nesplnitelný, neboť v nesplnitelnost nevěříte. Máte v hlavě spoustu nápadů, které lehce uvedete do praxe. Uznání ostatních vás velice těší, ale neděláte to pro uznání ostatních, ale proto, abyste sami sobě dokázali, že zvládnete vše, co si usmyslíte. V partnerství potřebujete člověka, který vás bude obdivovat a milovat.

Negativní vlastnosti: Někteří lidé vám však špatně rozumí, nebo vám nechtějí rozumět. Nikdy nemluvíte o svém soukromí, svěřujete se hodně málo. Mohli byste být trošku vstřícnější k ostatním a méně se obávat, že vám vaše nápady vezme někdo jiný. Pokud nenaleznete partnera, u kterého byste si získali respekt, raději zůstanete sami a ještě více se uzavřete do sebe a vrhnete se do své práce.

 

☆ 11. ÚNOR ☆

Pozitivní vlastnosti: Jste velice společenští lidé, neumíte žít v samotě a o samotě. Rádi zkoumáte nové věci, však nikomu tím nikdy neubližujete. Rádi se bavíte a rádi bavíte ostatní. Máte velký smysl pro humor a ostatní lidé vám rádi naslouchají, rádi jsou ve vaší společnosti. Pro všechno se rychle nadchnete, na druhou stranu musíte vědět, co je pro vás nebo jiné lidi důležité. Nikdy nikoho neraníte, ani slovem, proto vás mají ostatní rádi. Máte v sobě velké nadání, které můžete i nadále rozvíjet. Jelikož máte velký přehled, umíte dobře mluvit, umíte jakékoliv téma rozvinout, mohli byste se stát úspěšnými spisovateli, i když tato dráha je pod andělem Damabiahem ojedinělá. Z každé obtížné situace se dostanete poměrně snadno. S penězi umíte dobře nakládat, proto se k vám peníze také vracejí ve větší míře, než potřebujete.

Negativní vlastnosti: Najít toho pravého partnera je však složitější. Neradi dáváte najevo své pravé city, a i když skutečně někoho milujete, neumíte mu to říct do očí. Proto si také hledáte partnera velice obtížně, neboť lidé, kteří vás milují, chtějí také slyšet, co k nim cítíte.

 

☆ 12. ÚNOR ☆

Pozitivní vlastnosti: Na cokoliv sáhnete, to se vám podaří. Máte hodně starou duši, proto budete mít v životě štěstí. Cokoliv zlého se vám přihodí, přebijete smíchem. To vás uchrání od mnohých nepříjemností. Umíte přemýšlet, a vaše myšlenky rychle plynou. Proto také dokážete jakékoliv záležitosti přijít rychleji na kloub, než většina lidí. Nic se vám nemusí říkat dvakrát, vše pochopíte hned na poprvé. Se všemi se snažíte dobře vycházet, neboť jak se chováte vy k ostatním, očekáváte od ostatních, že se budou chovat k vám. Nemáte problém komukoliv poradit, pokud vás o to požádají. Rádi sbíráte různé informace, setkáváte se se zajímavými lidmi, rádi navštěvujete zajímavá místa. Lidi, kteří vám nevěří, nechcete mít ve své blízkosti, neboť potřebujete k životu podporu těch, na kterých vám záleží. Té se vám také většinou dostává.

Negativní vlastnosti: Pokud vás od malička někdo srážel, pak lidem nevěříte, projeví se vaše nedůvěra, podezřívavost a žárlivost. Pak můžete trpět menší sebedůvěrou a jen člověk, který bude stát pevně po vašem boku, vám tuto důvěru v sebe může opět navrátit.

 

☆ 13. ÚNOR ☆

Pozitivní vlastnosti: Jdete si svou vlastní cestou, a víte, co byste chtěli v životě dokázat. Umíte vyslechnout také názory ostatních, umíte nad nimi přemýšlet a zvolit tu nejlepší cestu pro vás. Dokážete také ostatním poradit nebo říci svůj vlastní názor. Jste velice pracovití, žádné práce se nebojíte. Neradi však rozhodujete za ostatní, zodpovědnost nesete pouze za své vlastní činy, pokud se na nich podílí také někdo jiný, zodpovědnost příliš v lásce nemáte, neboť nemůžete ovlivnit výsledek. Jste však připraveni bojovat za svou pravdu, pokud jí skutečně věříte. Ostatně neděláte nic, čemu byste sami nevěřili. Milujete svou rodinu, láska a harmonie ve vztahu je u vás na prvním místě. Dokážete se o svou rodinu postarat, jak citově, tak i finančně. Vaše rodina nemá důvod ke strádání. Udělali byste pro rodinu cokoliv, aby byli šťastni.

Negativní vlastnosti: Pokud jste nespokojení, pak se urazíte i kvůli maličkostem, i když posléze toho litujete. Nedokážete se ale následně omluvit za své chování. Měli byste si tedy pozor dávat především na to, abyste neranili slovem ty, které milujete, neboť většinou vypuštěná slova z úst nemyslíte vážně.

 

☆ 14. ÚNOR ☆

Pozitivní vlastnosti: Dokážete podstoupit mnoho nových situací a vůbec se nedíváte, co vám přinesou do budoucna, neboť věříte, že vám budou ku prospěchu. Jste lidé, kteří potřebují stále něco dělat, něco podnikat, nedokážete sedět jen tak bez přičinění. Nepřátel se nebojíte, neboť vaše slovní zásoba je dostatečně velká a argumenty účinné. Málokterý člověk s vámi vydrží diskutovat dlouhé hodiny, většinu lidí odzbrojíte svými znalostmi během krátkého okamžiku. Přesto hledáte pro život partnera, se kterým byste si mohli povídat o čemkoliv a kdykoliv. Vaše energie je neúnavná, proto dosáhnete velkých úspěchů především v pracovní či podnikatelské oblasti.

Negativní vlastnosti: Do dluhů byste se mohli dostat jen svou vlastní hloupostí nebo leností. Na toto většinou si budete dávat dobrý pozor. Pokud budete nespokojeni ve svém životě, pak můžete chtít vše hned za každou cenu, čehož následně nedosáhnete. Mohli byste unáhleně rozhodnout o něčem, co vás povede spíše směrem dolů, než směrem k výšinám.

 

☆ MANAKEL ☆

Manakel je osobním strážným andělem lidí narozených od 15. února do 19. února. Tento anděl dává vám velice dobrou intuici a dobrý odhad na lidi. Dokážete vycítit, co je pro vás dobré, a co naopak by vám mohlo velice ublížit. Nedůvěřujete jen tak někomu, sladké řeči na vás příliš neplatí. Cokoliv se vám na někom zdá podivné, snažíte se tomu přijít na kloub. Máte raději upřímnost, než milosrdnou lež. Věříte sami sobě, ale to neznamená, že nevěříte ostatním lidem. Jen si vaší důvěru musí zasloužit. Ovšem v lidech lstivých často se můžete mýlit, neboť umí se dobře přetvařovat a vám trvá, než poznáte jejich pravou podstatu i jejich úmysly. Občas míváte z něčeho strach, a tohoto strachu se nedokážete sami zbavit. Nechápete, z čeho tyto strachy pramení, na druhou stranu však bádáte, co je mohlo způsobit, a nebojíte se zajít do svého podvědomí, dětství nebo minulých životů. Teprve pak je dokážete zpracovat a zbavit se jich. Věříte, že máte na této Zemi poslání, a snažíte se toto poslání nalézt. Věříte v sílu života, svého života si velice ceníte. K životu potřebujete lásku, harmonii a klid, velké výkyvy vám příliš dobře nedělají. Vaše laskavost si zaslouží laskavost druhých lidí, i když se setkáváte spíše s lidmi, kteří využívají vašeho dobrého srdce. Ale jsou i tací, kteří jsou jako vy, laskaví a vstřícní, milující, a ti k vám také nacházejí svou cestu. Nikdy nikomu nechcete ublížit, vždy o svých činech a slovech nejprve přemýšlíte. Štěstí stojí u vás hodně blízko, neboť štěstí přináší Manakel tomu, kdo mu naslouchá a kdo nechá Manakela, aby ho doprovázel. Nemáte rádi podlost a lež, dáváte přednost lidem moudrým, spravedlivým, kteří to s ostatními myslí dobře a jednají v lásce k bližnímu. Manakel vám také může přinést mnoho věšteckých snů, pokud něco zrovna řešíte a nevíte, jak se máte rozhodnout, nebo jak se v určité záležitosti zachovat, případně pokud si přejete znát, jak konkrétní záležitost dopadne. To vše pro vás Manakel může udělat. S jeho vedením vás ostatní budou nejen respektovat, ale budete také vyhledávanými poradci a společníky, přáteli. Nikdy nikoho nenecháte na holičkách, vždy jste každému připraveni pomoci. Nedíváte se na překážky, neboť věříte, že vše se dá dovést do spokojeného konce, pokud jednáte v lásce. Proto také ostatním lidem lásku přejete.

☆ KIMARIS ☆

Také tohoto ďáblíka máte od svého narození u sebe, je trošku zlomyslný a nabádá vás, abyste mysleli pouze sami na sebe a jednali pouze ve svůj vlastní prospěch. Není dobré tohoto démona příliš poslouchat, neboť pak budete negovat vše, každou větu, kterou pronese někdo jiný, začnete odporovat rodičům i partnerům, s dětmi nebudete si rozumět. Budete se cítit ukřivdění, jakoby se proti vám všichni spikli a všichni to s vámi mysleli špatně. Nebudete schopni dávat lásku a lidé se od vás začnou obracet. Stanete se postupně velkým bručounem, který ví všechno nejlépe, a názory ostatních ho nebudou zajímat. Zůstanete nakonec sami, nemilováni. A tohle přeci nechcete. Jakmile se tedy Kimaris začne projevovat, bojujte s ním, ukažte mu, že ho ve svém životě nechcete.

☆ 15. ÚNOR ☆

Pozitivní vlastnosti: Víte, co chcete, a víte, jak toho dosáhnout. Čas jakoby se zastavil, čas nezanechává na vás příliš mnoho změn, jako na ostatních lidech. Jdete si za svými cíly, přesto se ale díváte na to, abyste tím nikomu neublížili. Nesnášíte nudu a nic nedělání, stále musíte něco vytvářet, něčím se zabývat. Život s vámi je velice zajímavý, člověk se s vámi v žádném případě nenudí. I v pracovní oblasti umíte vzít za práci, ať je jakákoliv, jen vás práce musí naplňovat a bavit. Jste rádi ve společnosti, ale čas od času si také rádi dopřejete samotu. Jste děti přírody, příroda vás nabíjí pozitivní energií, dokážete v ní relaxovat, dokážete se pomocí ní léčit. Ruch velkoměsta vám příliš neprospívá. Rádi pracujete sami, nemáte rádi, když se vám při práci někdo dívá přes rameno. Rozdáváte dobrou náladu, kamkoliv přijdete, i když vám právě do smíchu není. Nedáte na sobě znát, že vás něco trápí, umíte se skvěle ovládat. Žádnou slabost neukážete na veřejnosti. Milujete vše krásné a rádi vyděláváte peníze, abyste mohli hýčkat ty, teré milujete. Tito lidé jsou pro vás hodně důležití. Jste rádi, pokud stačí vašemu tempu, neboť někdy můžete mít trošku odlišné představy o životě než jiní lidé, proto hledáte partnera podobně založeného, abyste to s ním mohli sdílet.

Negativní vlastnosti: Pokud jste nespokojení nebo nedosahujete v životě toho, po čem toužíte, pak se vrháte po hlavě do práce až do úplného vyčerpání, peněz si příliš nevážíte a upadáte do různých závislostí, jako je alkohol a nikotin. Při velké nespokojenosti pak může jít dokonce o drogy, v tomto případě byste se měli zamyslet, kde děláte chybu a pokusit se změnit svůj život k lepšímu. 

 

☆ 16. ÚNOR ☆

Pozitivní vlastnosti: Nemáte rádi stereotyp, ve vašem životě se vždy musí dít něco nového. Každou změnu vítáte, však musí se vždy jednat o změnu k lepšímu. Práce se nebojíte, právě naopak. Vyhledáváte složité úkoly, abyste mohli být nakonec spokojení s výsledky vaší práce. Vše se snažíte dotáhnout do konce. Stanovujete si vysoké cíle, malé cíle vás příliš nezajímají. Vždy se snažíte svého vytčeného cíle dosáhnout. Rádi pracujete pod tlakem, ale neradi pracujete pod nespolehlivým vedením. Raději sami vedete ostatní, než aby tu bylo naopak. Milujete život a nesnesete vedle sebe submisivního partnera. Na svého partnera chcete být dostatečně hrdí, musí také v životě něčeho dosáhnout. V podnikání býváte úspěšní, pokud zužitkujete energii, kterou do podnikání vložíte. Dokážete prodat cokoliv, máte velkou slovní zásobu a pro každý produkt či službu naleznete vždy správné pojmenování, aby zaujaly. Peníze jsou pro vás stejně důležité jako láska, většinou je spojíte v jedno.

Negativní vlastnosti: Pokud vzroste mnoho vaše ego, je druhými podporováno, pak máte tendenci diktovat druhým, jak mají pracovat i žít, vnímáte svůj názor jako ten sprváný. Nesnesete neúspěch, pokud k němu dojde, vinu hledáte u ostatních, místo abyste se soustředil na své chyby nebo na to, co byste mohl vylepšit.

 

☆ 17. ÚNOR ☆

Pozitivní vlastnosti: Jste jako malé dítě, které sice vyžaduje pozornost, ale je schopno také át mnoho lásky. Máte velkou vnitřní sílu, kterou jste připraveni použít, pokud je to zapotřebí. Nedokážete se dlouho zlobit, a hádky se snažíte co nejdříve urovnat. Soucítíte s ostatními. Osudy ostatních vám nejsou lhostejné, rádi byste pomoháli všem, kdož to potřebují. Avšak sami v lásce si občas poradit nedokážete, a to vás velice trápí. Snažíte se žít pro lásku, a toho někteří partneři spíše zneužívají. Rozdali byste se pro ostatní, a to samé očekáváte od nich. Navenek vystupujete nepřístupně, ale pokud vás člověk pozná blíže, uvidí člověka velice citlivého toužícího po teplém krbu domova.

Negativní vlastnosti: Někdy nemáte dobrý odhad na lidi, a zvláště v přátelích nemíváte štastnou ruku, stejně jako v partnerech. Pak se stáváte osamělým vlkem hledajícím samotu, netoužíte pomáhat, bojíte se zrady a ublížení.

 

☆ 18. ÚNOR ☆

Pozitivní vlastnosti: Jste rozený vůdce, a této vlastnosti jste si velice dobře vědomi. Neumíte poslouchat jiné autority, raději sami se stáváte autoritami, avšak umíte také pohladit slovem, podpořit, a tím se vaše vlastnosti stávají kladnými. Jste vyhledávány pro svou moudrost a pro svou neúnavnost. Do čehokoliv se pustíte, to dokončíte. Někdy jdete do extrémů, ale vždy je vám to ku prospěchu. Mezi přáteli jste oblíbení, neboť máte rádi dobrodružství, zkoušíte nové věci, nebojíte se mírného nebezpečí. V tu chvíli stáváte se dobrodruhy, kterými ve své podstatě jste. I v partnerství jste spíše pro každou legraci, máte velký smysl pro humor.

Negativní vlastnosti: Pokud neuplatníte svou velkou energii a ta je zašlapána do země, pak jste náladoví a velice hádaví. V pracovní oblasti pak stáváte se rebely a v partnerské oblasti zase velkými sobci, myslící pouze sami na sebe. Může se projevit také velká žárlivost, kterou pak nedokážete kočírovat. Proto byste se měli snažit hledat v životě spokojenost.

 

Další kapitoly se připravují k digitalizace a vložení na tyto stránky. Vyčkejte, budou přidány co nejdříve.