╰☆ ANABIEL ☆╮

Vložím do srdce upřímnost, pokud tedy cítíte, že někdo k vám upřímný není, povolejte mě ku pomoci.   

╰☆ ANADI ☆╮

O co můžete tohoto andílka žádat: Poskytuji léčení duchovních příčin, navracím harmonii do vztahu.    

╰☆ ANAEL ☆╮

Jsem andělem manželství, ochraňuji páry, které spolu žijí v jedné domácnosti. Dohlížím, by jejich láska byla harmonická, by si rozuměli a podporovali se. Milujte se, podporujte, myslete jeden na druhého s láskou, pak budu střežit vaši lásku a ochraňovat ji, neboť vznikla za Boží podpory.

╰☆ ANAELLE ☆╮

Odstraňuje problémy mezi duchovními partnery, by se duše opět spojila v jednu a dva lidé s jednou duší mohli být spolu šťastni.

╰☆ ANAFIEL ☆╮

Dopomáhá nalézt životní poslání, žít přítomností a nalézt svůj osud. Otevírá vaše srdce novým možnostem.  

╰☆ ANAHEL☆╮

Mám rád upřímnost, a nestrpím lež. Proto také vkládám upřímnost do srdce každého člověka, který touto andělskou vlastností neoplývá. Chcete se dozvědět pravdu bez nástinu lži, pak mě povolejte. 

╰☆ ANAHITA ☆╮

Je andělem těhotenství a plodnosti vůbec. 

╰☆ ANACHIEL ☆╮

Pomáhá v jednání s lidmi.  

╰☆ ANAMIL ☆╮

Dohlížím nad harmonií mezi mužem a ženou, aby každý zastával v partnerství úkol k tomu určený. Muži dávám možnost dobrého výdělku, ale i lásky ke své partnerce, a ženě lásku k muži, do kterého se kdysi zamilovala.    

╰☆ ANANCHEL ☆╮

Anděl otevírající všechna srdce. 

╰☆ ANANIEL ☆╮

Přináší teplo domova, spokojený rodinný život.    

╰☆ ANAS ☆╮

Matka Panny Marie, jménem Anna, byla vzata mezi anděly. Hlídá lásku dětí a rodičů. Pokud máte problémy s dětmi, či rodiči, povolejte anděla jménem Anas. Chrání veškerá tajemství, udržuje je v kruhu rodiny. Dohlíží, aby nepřekročily brány rodiny.      

╰☆ ANAUEL ☆╮

Anděl Anauel pečuje o vaše zdraví, díky němu budete mít fyzickou sílu a vytrvalost. Také pomáhá při vydělávání peněz a dobrém chodu obchodu. 

╰☆ ANAVIEL ☆╮

Přivádím do života toho, kdo vás opustil, láskyplné myšlenky na vás. Tak, aby se mu stýskalo a uvědomil si, o co přišel, a co by chtěl zpět.    

╰☆ ANDIFIEL ☆╮

Jsem připraven splnit vám jakékoliv přání, které se týká vašeho vztahu. Přivedu toho, koho milujete, v nejkratším možném čase. Jakmile vám ho přivedu, již nikdy nebude chtít odejít. A oba dva budete šťastni. Nezáleží na tom, kolik překážek musí vaše láska překonat, zda je držena někým jiným či vlastním strachem.  

╰☆ ANDRACHOR ☆╮

Voda je mocný element, a já vás naučím splynout s touto velkou silou. 

╰☆ ANDREAS ☆╮

Provedu vás cestou vzdělání, pomohu vám pochopit složitou učební látku.

╰☆ ANDROMAHUS ☆╮

Přáli byste si svatbu, a váš milý či vaše milá nechce o tom ani slyšet? Nebo chcete, aby s touto nabídkou přišla vaše láska sama?  

╰☆ ANDROMALIUS ☆╮

Ukážu vám cestu k ukradeným předmětům. Osvítím tuto cestu, aby se tyto předměty vrátily zpět k vám.    

╰☆ ANDUACHIEL ☆╮

Naučím vás důvěřovat svým pocitům, projevovat více lásky a touhy.  

╰☆ ANEDIEL ☆╮

Ať již toužíte po čemkoliv, nastává nová doba. Otevřu vaší mysl i srdce tak, aby k vám proudilo to, po čem tolik toužíte. Nezáleží na tom, zda je to smysluplná práce, peníze, nebo láska, vše vám vyplním.  

╰☆ ANEFEXETON ☆╮

Přivedu vám do života člověka, se kterým nebudete strádat ani citově, ani finančně. 

╰☆ ANEMALON ☆╮

Vedu vás cestou lásky, osvětluji tuto cestu, abyste neviděli nic jiného než skutečnou lásku a šli za hlasem svého srdce. 

╰☆ ANEVAL ☆╮

Vedu vás cestou lásky, osvětluji tuto cestu, abyste neviděli nic jiného než skutečnou lásku a šli za hlasem svého srdce. 

╰☆ ANFIAL ☆╮

Tak jako v nebi dohlíží na Nebeskou síni, tak i ochraňuje naše domovy.  

╰☆ ANGELA ☆╮

Vyzařuji růžové světlo, láskyplné světlo, obklopuji jím srdce nejen vaše, ale také vašeho milého či vaší milé. Vaše srdce spojím v jedno velké tlukoucí srdce, tlukoucí pro velkou lásku.

╰☆ ANGELICA ☆╮

I já patřím k zástupům andělů dohlížejících na lásku. Dávám lidem něžnou lásku, objevující jeden druhého, podporující se a spatřující jen čistotu a důvěru.  

╰☆ ANGERECTON ☆╮

Pomáhá rozptylovat vaše obavy, ať se týkají čehokoliv. Vytváří mlžný opar, díky kterému poznáte, že něco děláte špatně.

╰☆ ANIEL ☆╮

Anděl Aniel zajišťuje vaše pracovní nasazení bez větší únavy. Cokoliv v práci započnete, to dokončíte. 

╰☆ ANINAUEL ☆╮

Hlídám lékaře, dávám do jejich rukou moc léčivou, uzdravující. Také vaše ruce zažijí zázrak léčení a vyléčení. 

╰☆ ANITOR ☆╮

Pomáhá těm, kdož mají sílu se svým životem něco udělat, pracují na sobě a nestěžují si na špatný osud, ale snaží se jít naproti lepšímu. 

╰☆ ANIXIEL ☆╮

Toužíte po partnerovi, který nebude řešit peníze, nebude se utápět v dluzích, bude umět hospodařit a peněz bude mít dost?  

╰☆ ANNAN ☆╮

Dopřeji vám krásné láskyplné chvíle s tím, koho milujete. Pomohu vám zapomenout na vše v jednom jediném okamžiku, kdy se vaše oči střetnou a již více nemyslet na nikoho jiného.

╰☆ ANNIEL ☆╮

Je ve vás umělec, ale stále si netroufáte vydat se cestou uměleckou. Požádejte mě a já vás povedu touto cestou. 

╰☆ ANNUZIAIEL ☆╮

Jsem andělem zpráv, proto pokud čekáte na zprávu, která stále nepřichází, jsem připraven vám pomoci tak, by tato zpráva přišla co nevidět. Nezáleží na tom, zda tato zpráva týká se lásky, práce, miminka či něčeho jiného, však já přináším jen samé dobré zprávy, proto můžete mě požádat o tuto maličkost.  

╰☆ ANOFIEL ☆╮

Stojím při seznámení s rodinou vaší lásky, aby vše proběhlo bez problémů.     

╰☆ ANOSH ☆╮

Chtěli byste partnera mladého, z dobré rodiny, s ucházejícími příjmy, pracovitého, který touží po lásce a bude ochoten pro vás cokoliv udělat?   

╰☆ ANPIEL ☆╮

Hlídám šťastný spánek vašich opeřených kamarádů, navracím jim zdraví. 

╰☆ ANST ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na léčbu kvasinkových infekcí. 

╰☆ ANTARRES ☆╮

Přináším do vašich srdcí mír a pohodu, lásku a porozumění. Nejen v partnerských vztazích, ale také ve vztazích ostatních. Nechci se dívat na vaše hádky a vy si to nepřejete také. Lásku máte ukrytou v srdci, nastoluji porozumění, pokud o to skutečně stojíte. 

╰☆ ANTHRIEL ☆╮

Toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí vás ke zdrženlivosti a pomáhající vám zůstat vždy klidnými.     

╰☆ ANUNNAKU ☆╮

Toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidnými.     

╰☆ ANUON ☆╮

Anuon přináší finance skrze velkou píli, poskytne vám příležitosti k jejich získání.  

╰☆ ANYDIEL ☆╮

Dohlížím na ty, jež chtějí pracovat, dávám dobré pracovní příležitosti podle vašich přání. 

╰☆ AOGUM ☆╮

Přináším lásku toho, na koho myslíte, ale netroufnete si oslovit ho.  

╰☆ APOLLO ☆╮

Přináším moudrost, inteligenci. Pomůžu nahlédnout na pravou podstatu věci s rozumem. 

╰☆ APOLLYON ☆╮

Dohlíží, aby vás nepohltili vaše strachy a obavy.  

╰☆ APRAGSIN ☆╮

Ochraňuje vás před zlými démony, chrání vaše soukromí. 

╰☆ AQUARIEL ☆╮

Vede vás na vaší duchovní cestě, odkrývá staré pravdy o lidstvu i andělech.  

╰☆ ARABIM ☆╮

Léčím všechny choroby, které souvisí s psychikou. Léčím duchovní příčinu, a tím i nemoc, která v jejím důsledku se objevila.   

╰☆ ARAD ☆╮

Je Boží posel víry. Pokud není vaše víra dost pevná, požádejte ho, aby vám s tím pomohl.  

╰☆ ARAEL ☆╮

Jsem andělem andělských poslů - racků. Tito racci vám přinášejí naději na lepší časy a na návrat ztracených nadějí.  

╰☆ ARAGOR ☆╮

Je třeba oprostit se od přátel, kteří vám vaší lásku nepřejí. Mají pravdu, nebo jen závidí? Kdo to s vámi myslí skutečně dobře?

╰☆ ARAKIEL ☆╮

Chcete se dozvědět co nejvíce o nás, andělech? Máte k někomu z nás otázku, ale nevíte, komu ji položit? Já vaší otázku doručím do těch správných rukou a přinesu vám odpověď zpět.

╰☆ ARAKUSON ☆╮

Dohlížím na moudrost v lásce, na přemýšlení o lásce i na myšlenky vaší lásky směrem k vám.   

╰☆ ARAL ☆╮

Probudím chladné city člověka, který žije s vámi, nebo zatím spíše vedle vás.

╰☆ ARALIM ☆╮

Přináší do vašich domovů lásku a ochranu. Dává lidem sebeúctu a schopnost vzepřít se nepravostem. 

╰☆ ARARIEL ☆╮

Ochraňuje léčivé prameny, rybářům vhání ryby do jejich sítí.   

╰☆ ARATHIEL ☆╮

Ochraňuje noční tvory, zvířata i lidi, kteří v noci nemohou spát, jelikož musí plnit své úkoly.  

╰☆ ARATHRON ☆╮

Pomůžu vám naplnit vaší karmickou zátěž, abyste překonali vše, co vás nyní svazuje. 

╰☆ ARATOR ☆╮

Vzývejte mě při výrobě nápoje lásky, dám do tohoto nápoje velkou moc.

╰☆ ARATRON ☆╮

Pomáhá při získávání znalostí v alternativní medicíně, pomáhá ke změnám vašeho života k lepšímu. Dohlíží na přírodní krásy.

╰☆ ARAUCHIA ☆╮

Pomáhá vyrovnat se s pomluvami a lží, vidět pravdu skrze svou intuici. Pochopit zradu druhého člověka.   

╰☆ ARBATEL ☆╮

Odkrývá nepravosti na vás spáchané, které jsou vám ukryty. 

╰☆ ARCAN ☆╮

Přinesu k vám vhodnou dušičku, abyste se o ni mohli starat a vychovat z ní dobrého člověka. 

╰☆ ARCTURUS ☆╮

Posílá své fialové světlo tam, kde vidí soužení s láskou, nebo čekání na návrat lásky.    

╰☆ ARDAREL ☆╮

Udržuje žár v našich srdcích, aby neochladla láska. 

╰☆ ARDEFIEL ☆╮

Jako anděl nových začátků a zapomenutí na staré chyby, které vedly ke krachu vztahu, působí na člověka, který je nejvíce těmito chybami zasažen, odstraňuje je a posílá kuráž a lásku. 

╰☆ ARDESIEL ☆╮

Přináším vaše životní poslání, abyste věděli, jakou cestou se máte vydat na poli zaměstnání.    

╰☆ ARDIFIEL ☆╮

Láska je to nejdůležitější, čím se máte nyní zabývat. Skrze svou lásku budete komunikovat s ostatními členy rodiny. Vaše pravé já vyjde na povrch a lidé vás uvidí ve zcela jiném světle. Zmizí všechny problémy, které vás doposud tížili.

╰☆ ARDOUISUR ☆╮

Dohlíží na správné složení mateřského mléka.   

╰☆ ARDOUSIUS ☆╮

Připravuje tělo ženy na početí, posílá do jejího těla nový život a dušičku, která byla dvou lidem přislíbena jako jejich miminko.  

╰☆ ARDUSTUS ☆╮

Zrodil se zárodek, ale vy ještě na mateřství nejste připraveni? Nevíte, zda svého potomka budete milovat? Probudím vaše mateřské pudy.   

╰☆ AREHANAH ☆╮

Ukazuje cestu ke smysluplnému životu.  

╰☆ AREL ☆╮

Poskytuje logické myšlení, správnou dedukci i následné rozhodnutí. 

╰☆ ARELLA ☆╮

Anděl ochraňující lidi, kteří mají vysoké cíle, ale jejich sebedůvěra je nízká z důvodu zklamání.     

╰☆ ARESUT ☆╮

Zajistím štěstí v oblasti, které považujete za nejdůležitější. 

╰☆ ARFUGITONOS ☆╮

Přivedu vaší lásku zpět k vám. 

╰☆ ARGARO ☆╮

Dohlížím na magické operace, ale také na tajná přání. 

╰☆ ARGILO ☆╮

Jsem andělem vztahů, dohlížím na mezilidské vztahy, aby byly krásné a čisté.

╰☆ ARGUI ☆╮

Střeží posvátnou horu Emio, posílá lidem více odvahy na překonání všech překážek.  

╰☆ ARHUMHII ☆╮

Cítíte se ve vztahu omezováni, nemáte dostatek svobody? Chtěli byste, aby se váš partner v tomto směru změnil? 

╰☆ ARCHER ☆╮

Poskytuje klid, soustředění se na důležité věci, a vytrvalost.  

╰☆ ARIAL ☆╮

Pokud vám někdo zemřel, žádejte tohoto anděla o shovívavost s jeho duší.  

╰☆ ARIAS ☆╮

Pomáhá cítit vůně, pokud ho zavoláte, i on vydává specifickou vůni, která vás omámí a pozitivně naladí.  

╰☆ ARIEL ☆╮

Stará se o všechna zvířata i rostliny tak, aby co nejvíce prospívali. Také pomáhá léčit naše domácí mazlíčky.    

╰☆ ARIELLA ☆╮

Co dnes hledáte, co chybí ve vašem životě? Co ode mě dnes žádáte? To, co žádáte, jste schopni také dát? Pokud ano, pak vyslovte své přání. Dejte si záležet, byste uvedli všechny detaily, neboť čím více detailů, tím snáze se mi bude vaše přání plnit. Avšak přání musí být takové, aby bylo reálné. Avšak které přání je reálné a které nereálné? Čehokoliv chcete dosáhnout, je reálné, pokud na sobě budete pracovat tak, aby vaše přání splynulo s vámi. 

╰☆ ARIOT ☆╮

Ochraňuji všechny nastávající maminky, aby dostávaly tu správnou výživu pro své miminko.     

╰☆ ARISAKA ☆╮

Dohlížím na všechny začínající hudebníky, aby se jejich hudba líbila, aby hlas zaujal a měli mnoho fanoušků. 

╰☆ ARIUCH ☆╮

Pomohu vás s početím miminka z čisté lásky. Dám mu do vínku lásku, porozumění a odvahu. 

╰☆ ARMAIT ☆╮

Pomohu dostat do srdce dobrotu a laskavost.    

╰☆ ARMAROS ☆╮

Proklel vás někdo, cítíte se, jako kdyby se vám lepila smůla na paty ve všech oblastech života? 

╰☆ ARMEFIA ☆╮

Byli jste nespravedlivě souzeni, či vás tento soud čeká? Pomohu nastolit spravedlnost. 

╰☆ ARMILLEE ☆╮

Ochráním vás před nakažlivými chorobami.  

╰☆ ARMISAEL ☆╮

Anděl Armisael je Andělem zrození, dohlížející na zdárný průběh porodu.

╰☆ ARSTAT ☆╮

Udělali jste chybu a chcete ji napravit? Chcete vše urovnat a zapomenout? Opakuje se něco stále dokola a vy byste si již přáli tento koloběh zastavit a posunout se dál?  

╰☆ ARTIJAIL ☆╮

Chcete někomu poslat dárek, a chcete, aby byl přijat? Rádi byste někomu udělali radost, kdo vaše dary odmítá?  

╰☆ ARUMIEL ☆╮

Toto je anděl ochrany, žádáte-li ochranu v některé záležitosti, nebo ochranu sebe samých před zlem či závistivými lidmi, můžete ho požádat. Také pokud potřebujete rozlišit pravdu od lži, zlé lidi od hodných.  

╰☆ ARYEH ☆╮

Pomáhá všem, kdož se chtějí postavit na vlastní nohy, touží po lepších financích, a zároveň také po lásce. Pomáhá podnikatelům s jejich nápady, by byli úspěšní.  

╰☆ ARZAEL ☆╮

Dává velkou bojovnost, dává velkou sílu postavit se všem překážkám ve vztahu a zdolat je s grácií, dává možnost prosadit si svou lásku a nestydět se za ní.  

╰☆ ARZAL ☆╮

Je jedním z nejlaskavějších andělů, tuto laskavost může předat i vám. 

╰☆ ARZIEL ☆╮

Toužíte dostat novou šanci, ať již v lásce, nebo v zaměstnání? Bojíte se svého selhání?