╰☆ ASALIAH ☆╮

Anděl Asaliah dává člověku smysl pro humor.  

╰☆ ASAPH ☆╮

Pokud chcete poprosit přímo Boha o splnění vašeho přání, poproste tohoto anděla. Vaše přání musí být ryzí a čisté. 

╰☆ ASARIEL ☆╮

Tento andílek je určen pouze nemocným koním. Uzdravuje tato krásná stvoření.   

╰☆ ASASIEL ☆╮

Zajišťuje lehkost bytí, odvrací špatný osud, léčí špatnou karmu. 

╰☆ ASBOGA ☆╮

Chystáte se na turnaj a chcete vyhrát?  

╰☆ ASER☆╮

Jste ve vztahu dlouhou dobu a přemýšlíte, jak vztah okořeníte? Chtěli byste, aby také váš partner něco pro to udělal? Chtěli byste, aby vyvinul také on nějakou aktivitu, aby vše nebylo jen na vás?    

╰☆ ASHALEV ☆╮

Ochraňuje na cestách do dalekých zemí, ochraňuje na cestě za láskou. Pokud jste si vybrali partnera a i on k vám něco cítí, a chcete ho popohnat, by přijel za vámi, by nejen přijel, ale také již u vás zůstal, požádejte o pomoc tohoto andílka. 

╰☆ ASHARIEL ☆╮

Ashariel odnáší od vás veškeré zlo a přináší dobro. Chrání před zlými lidmi, by vám neublížili slovem ani činem. 

╰☆ ASHER ☆╮

Přináší štěstí do té oblasti, ve které ho potřebujete nejvíce.

╰☆ ASHIMAEEL ☆╮

Pomáhá při myšlenkách na druhého člověka, dává jim větší sílu, by vaše myšlenky druhý člověk lépe zachytil a dokázal na ně reagovat.   

╰☆ ASHIRIEL ☆╮

Toužíte po bohatství, nejen finančním, ale ve všech oblastech života? Víte, jaké je právě pro vás největší bohatství? Je to zdraví? Nebo snad láska? Nebo peníze?  

╰☆ ASHRIEL ☆╮

Léčí hloupost, dává krásné myšlenky, uzdravuje nemocný mozek a léčí deprese.

╰☆ ASINEL ☆╮

Asinel přináší štěstí ve finanční oblasti, v oblasti práce, byste dostali práci, po které toužíte, a s tím také více peněz. 

╰☆ ASLAIOH ☆╮

Roztáčí Boží mlýny spravedlnosti. 

╰☆ ASLOTAMA ☆╮

O co můžete tohoto andílka žádat: Má na starosti kvalitu času, dopomáhá, byste využili čas čekání v klidu, byste čas tolik nevnímali.  

╰☆ ASMAN ☆╮

Jsem andělem lásky, vedle Amora a Amory dohlížím na lásku dvou lidí, kteří nejsou spolu. Milujete se, a přesto spolu nemůžete být? Brání vám v tom vaše ego, nebo snad partner vaší lásky? Cítíte, že milovaný člověk je partnerem duše, a chtěli byste s ním prožít svůj život?   

╰☆ ASMIEL ☆╮

Toto je anděl nových začátků, pokud tedy chcete začít znovu, ať již v jakékoliv oblasti, nebo třeba ve svém životě, je vám k dispozici.  

╰☆ ASMODEI ☆╮

Dopomůže vám k podání žádosti k rozvodu, pokud se tak sami rozhodnete, nebo váš milovaný, a nedokážete stále učinit tento krok. Povede vaše kroky, by to pro vás bylo snazší.  

╰☆ ASMODEL ☆╮

Podporuje lásku v rodině i na pracovišti. 

╰☆ ASMODIEL ☆╮

Andílek lásky a romantiky. Pokud se vám zdá, že se romantika vytratila z vašeho vztahu, zvolte tohoto andílka.  

╰☆ ASOFEL ☆╮

Pomáhá při zavalení práce, by ji člověk dobře zvládal, avšak vždy s poctivostí. Dává člověku velkou odolnost proti agresivitě ostatních.  

╰☆ ASOREG ☆╮

Podporuje malířské umění, byste se dívali očima andělů a byli schopni namalovat vše k dokonalosti obrazu.   

╰☆ ASPADIT ☆╮

S jeho pomocí budete velmi úspěšní v oblasti podnikání. 

╰☆ ASRADIEL ☆╮

Anděl zpětné vazby, který dohlíží na to, aby se vám vrátilo to, co vyšlete. 

╰☆ ASRON ☆╮

Dohlíží na dodržení slibů.    

╰☆ ASSIEL ☆╮

Léčí zanícené rány a popáleniny. 

╰☆ ASTAFAIOS ☆╮

Toužíte odejít z partnerství, které vám již nic nedává, ale nechcete nikomu ublížit, proto v tomto partnerství setrváváte a sami se trápíte? Cítíte, že k tomuto kroku nastal pravý čas?

╰☆ ASTANFEUS ☆╮

Nudíte se ve vztahu, ve kterém jste jinak spokojeni? Chcete tento vztah posunout dále?  

╰☆ ASTOLITU ☆╮

Pomáhá otevírat zavřená srdce. 

╰☆ ASTREA ☆╮

Posílá bílé světlo všem, kdož se trápí a vidí jen tmu, bez možnosti zlepšení. Dohlíží, byste si neblokovali svými myšlenkami svá přání

╰☆ ASTRIEL ☆╮

Jako anděl věrnosti dohlíží, aby ten, koho milujete, zůstal vám věrný nejen v srdci, ale i tělem. 

╰☆ ASTUREL ☆╮

Dává lásku a soucit, dopřává lidem potěšení, by byl život pestřejší. 

╰☆ ASTURIEL ☆╮

Pomáhá všem zamilovaným, by došli své lásky a byli šťastni v objetí toho, koho milují.  

╰☆ ASURJAL ☆╮

Zavolejte mě vždy, když budete mít pochybnosti o svém přání, které bylo již v Nebi přijato.    

╰☆ ATALIEL ☆╮

Pomáhá při rozhodnutí opustit vztah, rozvést se a jít za svým srdcem.

╰☆ ATAPHIEL ☆╮

Dohlíží na to, aby ve vašem životě vše drželo, aby se nerozpadlo a nemělo destruktivní účinek. 

╰☆ ATAR ☆╮

Ochraňuje váš dům před požárem.     

╰☆ ATEL ☆╮

Dohlíží na to, aby se vám lépe dýchalo. 

╰☆ ATHANATOS ☆╮

Ukazuje cestu ke skrytým pokladům země. 

╰☆ ATHENIEL ☆╮

Rád vám přinesu bohatství, po kterém toužíte. Rád bych vás viděl šťastnými, a pokud vás peníze dovedou ke štěstí, pak mě můžete požádat. Můžete žádat o výhru, lepší finance v práci, prémie, zvýšení platu. Také pomáhám nemocným v uzdravení.  

╰☆ ATHEROM ☆╮

Pomáhá dosáhnout vedoucího postavení v oblastech intelektuálních.  

╰☆ ATIEL ☆╮

Dohlíží na to, by vaše přání došlo naplnění v pravý čas. 

╰☆ ATTARIB ☆╮

Chladí v horkých dnech, pomáhá k chladné hlavě a myšlení bez emocí.

╰☆ ATTARIS ☆╮

Posílá sněhové vločky, umožňuje zimní radovánky. 

╰☆ ATUESUEL ☆╮

Dokážete s ním věci možné i nemožné, žádná překážka nebude tak velká, abyste ji nezdolali. Chrání vás před největším zlem.

╰☆ AUEL ☆╮

Zajišťuje sluneční paprsky, které hřejí vaše smutná srdce. 

╰☆ AUFHANIM ☆╮

Učí magii a okultním vědám, dává víru a schopnost dosáhnout v tomto směru velkých výsledků.    

╰☆ AUMAKUA ☆╮

Dohlíží na bezstarostný spánek, posílá krásné sny, posílá myšlenky, které vyšlete v noci, k té správné osobě.   

╰☆ AUPHANIM ☆╮

Půjde s vámi cestou magie a okultních věd, otevře vaší mysl, byste se naučili vše, co je k tomu zapotřebí.    

╰☆ AUPHONIM ☆╮

Chrání před úrazy ve sportu.   

╰☆ AURETIEL ☆╮

Léčí stesk a trápení.

╰☆ AURIEL ☆╮

Přináší vzkazy od milovaných lidí, předává se samotnému Bohu k posouzení. 

╰☆ AURORIEL ☆╮

Přináší pestrobarevnost do života, krásné myšlenky na minulost, by vás to přimělo k činům směrem ke svému štěstí.

╰☆ AURTORA ☆╮

Tento andílek se stará o lásku, odnáší jí od nás k tomu, koho milujeme. To, co vysíláme, to také přijímáme. Cítíme-li smutek, pak i naše láska cítí smutek a neodhodlá se vykročit směrem k nám. Cítíme-li však štěstí, i naše láska bude šťastná, a tím dříve bude v našem náručí. 

╰☆ AUSIEL ☆╮

Přináším naději na krásný život podle vašich tužeb a přání.

╰☆ AUSIUL ☆╮

Poskytuje přemýšlivost, ale také bláznivé nápady, které vede k uskutečnění. 

╰☆ AVALIEL ☆╮

Pomáhá všem, kteří chtějí svůj vztah začít od začátku, bez chyb, kterých se v tomto vztahu dopustili, bez výčitek. Pokud se vám zdá, že váš vztah nejde napravit, a přesto byste ho napravit chtěli, chtěli byste začít ze začátku, chtěli byste váš vztah prožívat takový, jaký byl na začátku vašeho vztahu, pak poproste tohoto andílka. 

╰☆ AVARTIEL ☆╮

Ochraňuje proti potratu. Chrání miminko v děloze a pečuje o něj až do jeho narození. 

╰☆ AVELIEL ☆╮

Jsem andělem milostné komunikace, která v této době není žádná, a byť píšete, jak se dá, své lásce, ona neodpovídá. Víte, že v srdci chová k vám své city, i když najevo je nedává a chová se spíše tak, že o vás již nestojí. Pak jste zvolili správně a já vám mohu v tomto pomoci, by člověk, na kterého myslíte a kterému posíláte krásné zprávy, odepsal a jeho odpověď byla potěšující.   

╰☆ AVICHAI ☆╮

Tento anděl pomáhá odvrátit špatný osud a špatný zdravotní stav mužů. 

╰☆ AVIEL ☆╮

Anděl přinášející mužům možnost zplodit potomka, pokud se jim to nedaří. 

╰☆ AVIJITEL ☆╮

Avijitel je anděl finanční prosperity, přinášející zázraky v této oblasti.

╰☆ AVIV ☆╮

Andílek Aviv dohlíží na právě narozené děti, by jim nic nechybělo, byly zdravé a vyvíjely se tak, jak mají.  

╰☆ AVIVIEL ☆╮

Vaše láska k člověku, který s vámi již být nemůže, je nesmrtelná, stejně jako jeho láska k vám. Nehleďte na současnou situaci, neboť neodráží pravou podstatu skutečnosti. Je to jen iluze a klam, který vás má zmást. Jakmile tuto situaci přijmete svým srdcem, v tu chvíli může se vaše fantazie a vaše sny stát skutečností. 

╰☆ AVNER ☆╮

Přináší světlo, které vás povede cestou za vaší láskou, byste ji neminuli a byla osvícena ta správná bytost, se kterou budete šťastni.

╰☆ AVRAHAM ☆╮

Ochraňuje věřící lidi, přináší jim štěstí a klid do duše.  

╰☆ AVRAM ☆╮

Vede všechny lidi, kteří se chtějí dostat na vyšší posty, by je zastávali s pokorou v srdci, byli přátelští, ale také měli respekt ostatních.

╰☆ AYAL ☆╮

Střeží všechny, kdož se snaží prorazit, a stále se jim to nedaří. 

╰☆ AYDIEL ☆╮

Chrání všechny, kdož mají odvahu jít za svým snem, odstraňuje těmto lidem překážky z jejich cesty, by došlo k naplnění největších snů co nejdříve.

╰☆ AYIB ☆╮

Další anděl lásky, bezpodmínečné a věrné lásky, plné pochopení a porozumění.   

╰☆ AYIL ☆╮

Přináší do vztahu svobodu, by se žádný člověk necítil uvězněný a spoutaný druhou osobou.   

╰☆ AYMELEK ☆╮

Ochraňuje před usnutím na vavřínech, dává novou inspiraci.  

╰☆ AYSCHER ☆╮

Slouží při magii a rituálech, aby energie nebyla přetaktována a došlo k naplnění přání. 

╰☆ AZACACHIA ☆╮

Mění nepřátele v přátele, odstraňuje jejich zlobu a mění ji na lásku. 

╰☆ AZAEL ☆╮

Chcete mít bezproblémový odchod ze zaměstnání? Chcete, aby vše proběhlo co nejlépe?  

╰☆ AZACHIEL ☆╮

Přináší očistu a dobré zvládnutí životních zkoušek.  

╰☆ AZARIEL ☆╮

Zajišťuje správné léčení pohybového ústrojí. 

╰☆ AZAZEL ☆╮

Otevírám bránu třetího oka tak, byste postoupili v tomto, pokud již vidíte mnoho světů, a mohli vidět i samotného našeho stvořitele, Boha. Chcete vidět, poznat a cítit jeho samotného, pak vám toto umožním.  

╰☆ AZBUGAH ☆╮

Toužíte po miminku a ono stále nepřichází? Vyzkoušeli jste s partnerem již vše, ale bez výsledku? Byly vaše snahy o početí jakoukoliv cestou neúspěšné? Otěhotněla jste, ale miminko se nechtělo udržet? Pak je na čase povolat tohoto andílka.  

╰☆ AZER ☆╮

Dává hřejivý pocit štěstí, při pokoře v srdci toto štěstí máte stále u sebe. 

╰☆ AZERUEL ☆╮

Toužíte jet na zkušenou do světa? Toužíte poznat nové kultury i památky, a vydělat si nějaké peníze? Chcete získat nové zkušenosti, které by se vám mohly hodit?  

╰☆ AZIEL ☆╮

Chrání milence, ochraňuje před milováním s oficiálním partnerem, pokud to tak partner cítí v srdci. 

╰☆ AZLIEL ☆╮

Toužíte potkat co nejdříve svého osudového partnera? Stále vám v tomto setkání něco brání?      

╰☆ AZRAEL ☆╮

Odnáším duše v době fyzické smrti k nebeským branám, doprovázím je na jejich nebeské cestě, by došly v pořádku tam, kam mají. Pozůstalým pomáhám vyrovnat se se smutkem ze ztráty svých nejbližších, by mohli vést plnohodnotný život bez smutku a trápení.  

╰☆ AZRACHIEL ☆╮

Tento anděl ochraňuje před nebezpečím, dává také vědět o možném nebezpečí, pokud je o to požádán. 

╰☆ AZZA ☆╮

Podporuji a přivádím přátelství a porozumění do vztahu.