╰☆ BAALTO ☆╮

Hlídá tok času, by se neprodlužovalo nic zbytečně.   

╰☆ BAAMIEL ☆╮

Přivádí očišťující bouřku do vztahu, by se vše vysvětlilo a vyjasnilo.

╰☆ BABA ☆╮

Posílá lidem laskavost a dobrotu, by konali podle svého srdce.

╰☆ BABALEL ☆╮

Hlídám vás před zloději, před nepoctivostí jiných lidí, ale také před pomluvami, které by vám mohly znepříjemnit život. Odstraňuje ze vztahu nerozhodnost a posiluje lásku. 

╰☆ BABIEL ☆╮

Dává kuráž k tomu, k čemu byste se sami neodvážili. Motivuje k lepšímu životu.   

╰☆ BABLIBO ☆╮

Anděl finanční prosperity a příchodu větších peněžních prostředků přivádí k vám možnosti, nápady, ale také více zákazníků.

╰☆ BADET ☆╮

Podporuje fantazii, kterou posléze plní.   

╰☆ BADIAEL ☆╮

Nesu roh hojnosti, ze kterého dávám každému dle jeho zásluh. Proto mě také o hojnost můžete požádat. 

╰☆ BADPATIEL ☆╮

Ochraňuje před potratem i předčasným porodem.    

╰☆ BAEL ☆╮

Má v sobě andělskou i démonskou sílu. Hlídá myšlenky lidí, probouzí v nich hříšnou touhu, avšak podle Boží vůle.

╰☆ BAFA ☆╮

Dohlíží na psaní zamilovaných emailů.  

╰☆ BAGENOL ☆╮

Přivádí k vám do života lásku, která nemá finanční problémy, naopak, je to člověk, který se velice snaží ve svém povolání a nehledí na každou korunu. S ním můžete zažít skutečný život bez omezování, ve štěstí.  

╰☆ BAGIEL ☆╮

Přichází vždy, když lidé mají ěpatný úsudek, či někdo je plný zrady. Chrání před spekulacem, před zradou a nenávistí. 

╰☆ BAGLIS ☆╮

Odstraňuje závislosti, pomáhá je překonat. 

╰☆ BAGOLONI ☆╮

Posílá myšlenky toho, koho milujete, směrem k Vám.   

╰☆ BAHOLIJ ☆╮

Jako anděl léčení dohlíží na sexuální vzrušení žen, odstraňuje frigiditu. 

╰☆ BAHRAM ☆╮

Díky němu dosáhnete vítězství. 

╰☆ BAIRIM ☆╮

Podporuji v učení, otevírám mysl novým poznatkům. Držím v rukách moudrou knihu, knihu, ve které jsou zaznamenány všechny narozené duše. Má smaragdová záře obklopuje moudrostí. Mé smaragdové oči vidí do každé duše.

╰☆ BAISIM ☆╮

Stojí u lidí milujících přírodu, dává přírodě zvláštní moc, energii pomáhat lidem, vyjasňovat jim líc. Dává smysl života a úsměv na tvářích lidí.  

╰☆ BALACHIEL ☆╮

Vede kroky toho, koho milujete, směrem k vám.  

╰☆ BALACHMAN ☆╮

Podporuje znalosti v oblasti lásky, posílání myšlenek andělům.

╰☆ BALCAK ☆╮

Žene vás stále vpřed za splněním vašeho přání. 

╰☆ BALCEOR ☆╮

Anděl lásky a zázraků je připraven seslat vám malý důkaz toho, že jste se rozhodli správně. Žádá jen jediné za tuto službu, a tou je vaše víra. Pokud je skutečně silná, pak vám vyjde vstříc a ukáže vám skutečnou podstatu věci.  

╰☆ BALDAGO ☆╮

Anděl lásky vás vede po cestě dobrých skutků, kdy každý dobrý skutek je odměněn, za pomoci tohoto andílka je odměněn dvojnásobně.  

╰☆ BALEM ☆╮

Stojí u vás, když vám je nejhůře, posílá víru a lásku. 

╰☆ BALIDET ☆╮

Ovívá vás svými křídly, abyste snesli i nejtěžší období svého života.

╰☆ BALIET ☆╮

Dohlíží na světskou i Božskou spravedlnost. 

╰☆ BALIGON ☆╮

Starám se o pozemskou lásku bezpodmínečnou, horlivou, ale také věrnou a oddanou. Vnáším do této lásky emoce a city potlačované, zvláště u těch, kterým jejich ego brání, by lásku dokázali projevit, a přesto ji v srdci ukrývají.  

╰☆ BALLATONIEL ☆╮

Chrání pentagramy, dává jim magickou moc. 

╰☆ BALSAMOS ☆╮

Toužíte po štěstí ve všech oblastech života? Začněte láskou, a přijde i štěstí v práci, financích a zdraví. Tento anděl je vám ku pomoci. 

╰☆ BALTHIAL ☆╮

Pomáhá překonat žárlivost. 

╰☆ BALTIAL ☆╮

Pokud chcete někomu odpustit a sami to nedokážete, pak je tento anděl nejvhodnější. Pomáhá překonat vztek, zahořklost, žárlivost, závist.     

╰☆ BAMNODE ☆╮

Přináší zázrak i požehnání v oblasti lásky. 

╰☆ BANAA ☆╮

Lepí se na vás smůla, lidé vám závidí či vám nepřejí? Chtěli byste zažít také trochu štěstí?     

╰☆ BANAMOL ☆╮

Máte velké ambice, chcete si splnit svůj sen a ostatní vás od vašich plánů zrazují? Rádi byste, by stáli při vás a podpořili vás? Chcete si splnit svůj sen?    

╰☆ BAPNIDO ☆╮

Mou starostí a úkolem je starat se o komunikaci ve vztahu, by promlouvali jste spolu beze slov, byste byli správně napojeni jeden na druhého. Vkládám do vás obou půvab, byste se přitahovali a toužili spolu prožít každou volnou chvíli.

╰☆ BARADIEL ☆╮

Poskytuje zelenině vitamíny, které vašemu tělu schází.  

╰☆ BARACHEL ☆╮

Ukončuje vleklé a složité soudní jednání ku prospěchu toho, kdo je v právu.

╰☆ BARACHIEL ☆╮

Hlídá životní funkce malých dětí. Posílá duše do těl, když přijde jejich čas. 

╰☆ BARAKIEL ☆╮

Barakiel stojí při vás, byste měli štěstí v obchodě, by vám vaše podnikání vzkvétalo a byli jste ve svém oboru úspěšní. S úspěchem přináší také finance, které rostou velkou rychlostí.

╰☆ BARAQUIEL ☆╮

Pošle blesk a ten rozetne to, co je již nefunkční, nebo to, co vás nejvíce svazuje.  

╰☆ BARATIEL ☆╮

Podporuji vaše ambice v zaměstnání. Můžete cokoliv, jen je zapotřebí více si věřit. Můžete se dostat na vrchol, stačí jen chtít. Pomohu vám s tím.   

╰☆ BARBARA ☆╮

Dohlížím na velkou lásku, dohlížím na dvě půlky duše, aby se našly a dokázaly se spojit v jednu krásnou duši.    

╰☆ BARBELÓ ☆╮

Barbeló je anděl prosperity a štěstí, přináší do cesty nové možnosti výdělku. 

╰☆ BARBIEL ☆╮

Hvězdy dokážou prozradit mnohá tajemství, ukrývají mnoho moudra i osudů všech lidí, proto také nestřežím jen hvězdy na nebi, ale také všechny, kdož dokážou v nich číst. Také chráním zamilované, kteří dívají se na hvězdy, by jejich láska nevyhasla, stejně jako nevyhasnou hvězdy po mnoho milionů let.  

╰☆ BARDHA ☆╮

Odežene mlhu z mysli jakéhokoliv člověka. 

╰☆ BARDIEL ☆╮

Poskytuje úrodě vláhu, ničí parazity v těle.  

╰☆ BAREEL ☆╮

Chcete od své lásky dostat pěkný dárek, po kterém už dlouhou dobu toužíte? Chcete, aby vám vaše láska vyjádřila svou lásku i menším dárečkem? Pak se obraťte na tohoto andílka.

╰☆ BARESCHAS ☆╮

Stojí při narození holčiček, dohlíží, aby všechny životní funkce byly správné. 

╰☆ BARFARANGES ☆╮

Andílek všech dobrých čarodějek.  

╰☆ BARFORT ☆╮

Přejete si slyšet láskyplná slova od toho, koho milujete? Neříká vám je a vám to chybí? Rádi byste občas také slyšeli, jak moc vás miluje?  

╰☆ BARCHIEL ☆╮

Dává soucit s těmi, kdož nemají lehký život, dává velkou vnitřní sílu.  

╰☆ BARIEL ☆╮

Tento anděl dohlíží na správnou reinkarnaci v příštím životě, poskytuje dlouhý život v tomto životě.     

╰☆ BARIGES ☆╮

Anděl lásky do vás vloží velkou sílu, pokud vám síly ubývají, také vloží velkou sílu vaší lásce, byste mohli být co nejdříve spolu šťastni.  

╰☆ BARKIEL ☆╮

Poskytuje vize, díky němu můžete nahlédnout do světa, který není běžným zrakem vidět.   

╰☆ BARMON ☆╮

Dohlíží na všechna zvířata na Zemi.   

╰☆ BARNABEL ☆╮

Utěšuje lidi, které postihl smutek ze ztráty, ať se jedná o ztrátu zemřelé duše, nebo žijící, tedy ztrátu lásky a vztahu.

╰☆ BARNAFA ☆╮

Anděl lásky do vás vkládá poznání, kdy uvidíte věci v jiném úhlu, kdy dokážete podívat se na situaci z jiné, láskyplné, perspektivy a pochopíte, co v sobě máte změnit, byste došli svého štěstí.  

╰☆ BARNEL ☆╮

Probouzí v lidech sympatie k druhému člověku.  

╰☆ BAROA ☆╮

Pomáhá ke kráse a dokonalosti v očích toho, komu se chcete líbit.

╰☆ BARPHARANGES ☆╮

Pokud si myslíte, že si někdo zaslouží potrestat za své chování či činy, obraťte se na tohoto anděla. 

╰☆ BARTILEUS ☆╮

"Pohlédněte do svých srdcí, uvidíte tam lásku. Jakmile k vám pravá láska přijde, poznáte to, neboť v tu chvíli bude se vám dařit ve všech oblastech života, uzdravíte se, najdete práci snů a s ní také, pro vás lidi, tolik potřebné peníze. Jen s láskou obdržíte tyto dary, proto hledejte a nalezněte takového partnera, který přinese do vašeho života štěstí."

╰☆ BARTIRO ☆╮

Neslyšeli jste již dlouho slova: „Miluji tě“? Odtáhnul se váš partner a vy byste přesto chtěli vědět, zda v něm ještě zbylo kousek citu, zda se tento cit může probudit? Chtěli byste žít s člověkem, kterého milujete, ale on vám tvrdí pravý opak, tedy že vás nemiluje? Cítíte, že to tak není, že jen v sobě ukrývá strachy, kterých je třeba, by se zbavil? 

╰☆ BARTOLOMAEUS ☆╮

Anděl radosti ze shledání. Pokud plánujete setkání či milostnou schůzku, povolte právě tohoto andílka. 

╰☆ BARTZACHIAH ☆╮

Napravuje lidi, kteří se chovají jako neřízená střela. 

╰☆ BARUCH ☆╮

Pokud hledáte své kořeny a chcete nalézt své předky a něco o nich zjistit, poproste tohoto anděla, aby vám s tím pomohl.

╰☆ BARUCHIN ☆╮

Očišťuje od chyb, kterých se dopouštíte. S ním nebude vaše rozhodnutí špatné, povede jen k vaší spokojenosti.  

╰☆ BARZABEL ☆╮

Pomáhá překonat nástrahy druhých lidí, zvláště v milostném trojúhelníku.  

╰☆ BASANOLA ☆╮

Odnáší starosti od vašeho srdce. 

╰☆ BASJAUN ☆╮

Hlídá všechny stromy, by vám dodávaly sílu, kterou od nich žádáte.  

╰☆ BASLEDF ☆╮

Chráním lásku stvrzenou sňatkem, by vám vydržela po zbytek vašich dnů, by byla čistá jako lilie, by nad ní neměly moc nečisté síly. 

╰☆ BASMELO ☆╮

Anděl lásky je vám ochoten pomoci s tím, co opravdu nyní potřebujete. Může to být setkání, může to být kontakt. Musíte být na toto připraveni a musí to být vaše největší přání. 

╰☆ BASPALO ☆╮

Anděl lásky ukazuje vám přítomnost, ukazuje vám situace, které přehlížíte, a přesto po jejich přijmutí mohou vést k lásce.

╰☆ BASTET ☆╮

Podporuje radost z lásky, radost vedle milovaného člověka, přináší radost a potěšení z vaší přítomnosti také druhým lidem.

╰☆ BATAMBUB ☆╮

Dohlíží na to, byste zvolili to nejvhodnější oblečení pro určitou příležitost.

╰☆ BATHIN ☆╮

Povede vaše kroky tam, kde máte nyní být. Na místo, které povede k vaší spokojenosti v budoucnu.    

╰☆ BATHOR ☆╮

Hlídá stabilní stropy v životě lidí, aby neměli nereálná přání a tato přání mohla dojít naplnění. 

╰☆ BATIRUNOS ☆╮

Vzbudí touhu a rozkoš vašeho partnera, byste prožili spolu krásné chvíle. 

╰☆ BATKOL ☆╮

Anděl věštění. Vhodný pro každého, kdo se tomuto daru věnuje. 

╰☆ BAULU ☆╮

S jeho pomocí dokážete vše, v oblasti svých koníčků a zájmů.  

╰☆ BAZPAMA ☆╮

Anděl lásky, který vám posílá do života novou lásku, krásnou a dlouhodobou. V případě, že čekáte na někoho, koho milujete, ukazuje vám příležitost, jak docílit svého přání.

╰☆ BDOPA ☆╮

Dohlíží na plnění vašich přání, na překážky, ale také na dary.