╰☆ VACHABIEL ☆╮

Je na čase bojovat za svou lásku, získat si její přízeň. Pomohu vám nezůstat stát jen nečinně v koutě, a také pro to něco udělat. 

╰☆ VAIU ☆╮

Pomohu vám postavit se nespravedlnosti, kterou se nyní musíte zabývat. Dotýká se vás tato nespravedlnost a vy sami nemůžete se bránit?    

╰☆ VALOEL ☆╮

Poskytnu vám klid, spokojenost a pochopení. Možná zažíváte bouřlivé období, možná nespokojenost. Z čeho ale pramení? Ze sebe samých? Copak neexistuje nic, co byste chtěli změnit? Neexistuje ani jedna věc, která dovede vás ke spokojenosti? S mou pomocí dojdete pochopení a můžete změnit svůj neklidný život.  

╰☆ VALU ☆╮

Osvobozuje vás od minulosti, od nepodařených vztahů, by vám do současného života nezasahovaly a mohli jste prožívat štěstí v lásce.

╰☆ VAOL ☆╮

Přináší velký talent a úspěch. Povolejte ho před vystoupení, pak přináší vítězství. 

╰☆ VARCAD ☆╮

Anděl lásky pomáhá všem, kdož své přání již vyslovili a stále se jim zdá, že se nic neděje. Umocní vaše přání natolik, by tok času plynul rychleji a vy jste se dočkali svého přání v kratším čase.  

╰☆ VARCAN ☆╮

Pomáhá přehodnotit život, zbavit se nepotřebného, a přijmout potřebné.

╰☆ VASARIAB ☆╮

Anděl Vasariab stojí v soudní síni při právních zástupcích i při vás.

╰☆ VASARIAH ☆╮

Potřebujete finanční jistotu, finanční prosperitu? Nedaří se vám v práci? Rádi byste byli občas také pochváleni?  

╰☆ VASIARIAH ☆╮

Dovedu vašeho milého do vašeho domova, kde vám vyzná svou lásku. 

╰☆ VASIARIEL ☆╮

Anděl Vasiariel je Andělem milosti, dohlížejícím na spravedlnost, ať již v jakékoliv oblasti.   

╰☆ VASSAGO ☆╮

Pomáhá navrátit majetek (nemovitosti), o který jste přišli. 

╰☆ VATALE ☆╮

Přináší vnitřní mír, otevření se lásce a naplnění srdce.    

╰☆ VEGUENIEL ☆╮

Pomůže vám vést ostatní, postavit se do čela společnosti a nebát se vyjádřit pro blaho všech. 

╰☆ VEHAEL ☆╮

Milujete jiného, a přesto toužíte po člověku, který vám zkřížil cestu? Rádi byste znali, zda s tímto člověkem můžete vytvořit plnohodnotný vztah? Pochybujete o své lásce?  

╰☆ VEHIEL ☆╮

Pomáhá k úspěšnému zakončení jednání a dohodnutí výhodných transakcí. 

╰☆ VEHUEL ☆╮

Anděl Vehuel vám pomůže přečkat nejhorší období.  

╰☆ VEHUIAH ☆╮

Anděl Vehuiah vám dodá vedoucí postavení, vůdcovství.   

╰☆ VEL ☆╮

Přejímá vaše starosti, ve všech oblastech života.    

╰☆ VENDECIUS ☆╮

Tento Cherubín patří mezi 4 anděly Božského čtyřlístku. Jeho růžičky na hlavě jsou zlaté, neboť je obklopen zlatou barvou. Jako jeden z nejvyšších Cherubínů dohlíží na plnění zkoušek, ale také přináší velkou náruč lásky.  

╰☆ VENIBBETH ☆╮

Dopomůže stát stranou v pravou chvíli, nevyčnívat z davu. 

╰☆ VENLIAH ☆╮

Anděl Venliah vám dodá sebevědomí.  

╰☆ VERCHIEL ☆╮

Chrání lásku, dopomáhá k náklonnosti a přátelství.   

╰☆ VERETHRAGNA ☆╮

Trestá zlé a kruté lidi. 

╰☆ VESTAEL ☆╮

Hlídá oheň zapálený ve vašem srdci, aby nevyhasl a měli jste co nejkrásnější vztah.    

╰☆ VEVALIAH ☆╮

Pokud se bojíte udělat ten správný krok do budoucnosti, pak poproste tohoto anděla.   

╰☆ VHAURVATÁT ☆╮

Pomáhá k dokonalosti.

╰☆ VHNORI ☆╮

Pomůže vám najít povolání, ve kterém budete moci růst. 

╰☆ VIIT ☆╮

Cítíte nebezpečí jiné osoby, která by mohla způsobit rozpad vašeho vztahu? Cítíte, že partnerka vašeho milého má v rukách něco, co vám schází, a díky čemuž byste nikdy nezískali svého milého? Zasahuje někdo do vašeho vztahu a vy byste chtěli v tomto vztahu uchovat čistotu, lásku a porozumění? 

╰☆ VIKTORIKUS ☆╮

Povedu vás za štěstím, proto vyslovte jen jedno své největší přání. Je to snad láska, co vás trápí? Pak pošlu vám energii lásky, byste sami sebe milovali a dovolili tak lásce, by vstoupila do vašeho života. Jsou to peníze, kterých se vám nedostává? Pak obklopím vás energií prosperity, jen přestaňte myslet na to, že nemáte hojnost u sebe. Přejte si. Přejte si to, co je pro vás nejdůležitější. 

╰☆ VIRTUES ☆╮

Anděl pomáhající v boji proti lidským právům.      

╰☆ VOHAL ☆╮

Dodává sílu k dalšímu boji v životě, přináší krásné dny.

╰☆ VOHUMANA ☆╮

Poskytuje sebeúctu, zbavuje žárlivosti, chrání lásku. Ochraňuje také dobytek.  

╰☆ VOIZIA ☆╮

Pomůže vám ve vašem rozletu, pokud se již nechcete držet zpět, a něco také udělat pro dokonalost svého života. 

╰☆ VRANIEL ☆╮

Pomůže vám s péčí o vaše dítě, aby dobře prospívalo, a mohlo naplnit své poslání.    

╰☆ VRETIL ☆╮

Vkládá svou moudrost do vaší mysli, byste pochopili vše, co je pro vás podstatné a důležité.    

╰☆ VYVAEL ☆╮

Pomůže vám odreagovat se od každodenního stresu a napětí.