╰☆ 1. MÁJ - LÁSKY ČAS ☆╮

Měsíc lásky a právě lásku nyní přinášejí andělé. Soustřeďte se na jejich lásku a láska přijde do vašeho života. 

Láska je nový život. Přichází v podobě miminka, ale také v podobě čisté lásky, kterou cítíme hluboko ve svém srdci. Naše srdce prostupuje láska a je stále silnější, teplejší. 

Co andělé lásky vzkazují na tento měsíc?

Rozhodnout nyní, co láska pro vás znamená, musíte, neb jen tak láska vstoupí do života vašeho. Některé lásky nyní zaniknou, by uvolnily místo lásce mnohem větší, než si dokážete představit. Mnoho lásek již není možné vzkřísit, však ta pravá láska může vstát jako Fénix z popela, pokud ji uděláte místo ve svém srdci i životě. Nové, krásné vibrace nyní k vám posíláme, byste byli silní a přijali lásku v podobě, ve které za vámi přichází. Možná to nebude to, co očekáváte, proto ji přijměte, by mohla přijít podoba lásky, kterou jste si vysnili. Otevřete právě nyní svá srdce, svou mysl, by láska prostoupila celou vaší duší. 

Polibek z lásky zahřeje u srdce, 

propletou se láskyplné ruce, 

však láska obnáší mnohem více, 

než polibek na růžové líce. 

Milovat sebe a usmívat se na celý svět,

přivede lásku do života,

však také růže bílý květ

láskyplný je jak andělská nota.

 

╰☆ ANDĚLÉ NESOU NÁS NA SVÝCH BĚLOSTNÝCH KŘÍDLECH ☆╮

Celý náš život doprovázejí nás na našich cestách andělé, aby nás chránili a nesli na svých křídlech, pokud prožíváme těžká období. Co však je v našem životě skutečně nejtěžší? Každý z vás jistě najde jinou odpověď, a přesto všechny odpovědi jsou správné. Nejsme všichni stejní, máme své bolesti, ale také radosti. Je třeba najít v životě více radostí, bychom se mohli postavit složitým životním obdobím. 

Andělé přinášejí na Zem lásku, přinášejí ji do všech srdcí. Pokud je naše srdce zasaženo bolestí, pak léčí ho andělskou láskou. Neboť tato láska je nekonečná. Každá bolest, kterou člověk pocítí, odráží se v jeho srdci. Proto máme anděly ku pomoci, proto nesou nás přes nejtěžší období života na křídlech svých, bychom bolest unesli a mohli se jí postavit. Nikdo z nás nechce zažívat bolesti, avšak jsou součástí pozemského života, stejně jako radost.

Někdy se nám zdá, že nás andělé opustili, že zažíváme smutek a bolest, že jsme na něj sami. Opak je však pravdou. Nejsme sami, máme andílky, na které se můžeme obrátit, by odňali naší bolest, by byli s námi a pomohli nám překonat to, co nyní tak bolí. Každou bolest si tedy musíme prožít a v každé bolesti musíme hledat to nejlepší. Čím dříve to najdeme, tím dříve bolest zmizí. 

Vydáváme se na svou pouť v době svého početí, ve chvíli, kdy naše duše vstupuje do těla. V tu chvíli začíná hořet svíčka našeho života. Není důležité, jak dlouho bude hořet, je důležité, bychom se za své jednání nikdy nestyděli, bychom dělali to, co máme ve svém srdci, šli za jeho hlasem, a byli šťastni. Když svíčka našeho pozemského života dohoří, vracíme se zpět k andělům, kteří se nás ptají, co jsme dokázali a zda jsme byli skutečně šťastní. Necháváme zde své milované, by na nás vzpomínali s láskou a úctou, neboť zůstaneme navždy v jejich srdcích. 

Na začátku naší pouti někteří z nás dostávají mnoho lásky od své rodiny, někteří však tuto lásku nikdy nepoznají. Jak je vše malicherné a maličkaté. Mnoho lidí myslí jen na sebe, neumí naslouchat andělům, a tím ani potřebám svého srdce. Někdy je to proto, že rozum je zmatený, a má převahu nad naším srdcem. Ale srdce je naším životem, měli bychom žít podle jeho přání. Pak můžeme říct andělům, že jsme zažili spoustu štěstí. 

Zanechte proto malicherných hádek, nemyslete jen pouze sami na sebe, nehoňte se za mamonem. Protože největším bohatstvím je láska a je tak velká, jak my sami chceme, aby velká byla. Pokud by se našel jen jeden jediný člověk, kterého učiníme šťastným, pak má náš život smysl. A smyslem našeho života není moc ani sláva, ale splnění našich přání, s láskou v našich srdcích. Smyslem života je žít tak, bychom v lásce došli svého štěstí. Naplňte tedy osud svého života, i když někdy to bude těžké. Nikdy se nevzdávejte a bojujte o to, co má ve vašem životě smysl.

Zapaluji nyní svíčku pro vás všechny, kdož jste na tomto světě, by se vám podařilo najít své štěstí, a zapaluji ji i pro ty, jejichž svíčka již zhasla, a přenesli se s láskou do světa andělů. 

 

╰☆ ANDĚLÉ V KAŽDÉM Z NÁS ☆╮

Každý strach podporuje negativní energie a posiluje je. Čím více nás negativní energie obklopují, tím mají andělé mnohem větší práci. Pak, pokud je požádáme, mohou do nás vstoupit, abychom objevili svou vnitřní sílu a zbavili se všech svých strachů. Můžeme je poprosit sami, pokud jsou tyto negativní energie u nás a strachy nás oslabují, nebo pro někoho, kdo má v sobě hodně strachů. Možností je spousta, však musí být souhlas duše každého člověka, musí to být jeho přání, vypořádat se se svými strachy. Proč vlastně máme v sobě strachy? Kde vzniká náš strach? Proč se tak moc bojíme, ať se jedná o cokoliv? Strach je slabost, která roste. Živíme ji, a tak u nás zůstává. Pokud se jí postavíme, strach zmizí. Každý z nás má svou vlastní vnitřní sílu, stačí ji jen nalézt a uchopit. Postavit se tomu, čeho se nejvíce bojíme. Prožít tento strach znovu, ve skutečném světě. Ukázat tomuto strachu, že se nebojíme. Pak tento strach odejde a více k nám nepřijde.  

╰☆ ANDĚLSKÉ BYTOSTI ☆╮

Andělé jsou láskyplné bytosti. Jsou to naši přátelé. A tak bychom na ně vždy měli pohlížet. Jen tak nám mohou skutečně pomoci. A pomoci nám je jejich poslání. Chovají se k nám přátelsky, milují nás, a totéž očekávají od nás. Očekávají, že je pustíme do své blízkosti a dovolíme jim, by nám pomáhali a vedli nás na naší pozemské pouti tak, bychom byli šťastni. Žádají naší důvěru. Však přátelům, skutečným přátelům, také věříme, svěřujeme se jim s našimi úspěchy i neúspěchy, a víme, že nám pomohou, že nás vyslechnou a pochopí. Andělský svět je plný lásky. Nikdy neudělají nic, co by nám nebo našim blízkým ublížilo. 

Každý anděl má své poslání, svůj úkol. Všechny úkoly plní bez váhání, žádné přání pro ně není velké nebo malé. Je to prostě přání. A pokud nejde proti našemu osudu či nezapříčiní nikoho nešťastným, pak nám toto přání splní. Dříve, nebo později. Vždy ve správný čas, kdy jsme na splnění připraveni. 

Setkávám se s anděly od malička, vidím je a slyším, povídám si s nimi, a žádám je o jejich drahocenné rady. Vždy poradí tak, jak položíme otázku. Pokud je otázka správně položená, dostáváme správnou odpověď. Vždy dostaneme odpověď. Někdy však je třeba otázky přesně specifikovat. Někdy ptáme se na běžné věci, jako je třeba maturita a státnice. Pokud položíme otázku, zda toto zvládneme a úspěšně dokončíme, pak odpověď může být ano, i když třeba maturitu neuděláme. Nespecifikovali jsme otázku dostatečně. Však jednoho dne v našem životě ji uděláme, neboť stojí tak v našem osudu. Ale my se ptáme na to, zda ji nyní uděláme, složíme. V tom je rozdíl jejich odpovědí. Tedy můžeme se zeptat, zda ji složíme úspěšně společně s (třeba Frantou Vopršálkem), neboť víme, že je premiantem třídy a zajisté ji složí úspěšně. Takto bych mohla pokračovat dále. Ale netřeba slov, stačí, když se necháme andílky vést. A toto je i můj pozemský úkol. Dovést vás společně s andílky ke štěstí. 

Stejně, jako já jsem dostala od andílků jméno Nabyelah, můžete i vy dostat své jméno, které vás bude vystihovat, vaši duchovní cestu. Stačí jen být neustále s andílky v kontaktu.

Přeji Vám všem život plný lásky, porozumění a štěstí. 

 

╰☆ ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ NA ČERVEN ☆╮

Poslední dobou byli jste téměř všichni tvrdohlaví, neschopní podívat se na svět očima někoho jiného. Neviděli jste krásu, kterou vám přinášíme, neviděli jste lásku, která začíná ve vašich srdcích a pak teprve putuje do srdcí jiných. Krása je v oku diváka, láska je znamením srdce. Láska je bolestivá a krutá, a přesto tak krásná. Stačí se na ní podívat pohledem někoho jiného. Pak uvidíte mnoho krás lásky. 

Tento měsíc vše se červená, proto se budete červenat také vy. Není to na škodu, občas být přiveden do rozpaků, začervenat se, a ukázat svou pravou lidskou tvář. Skrýváte se za zlatou maskou, přetvařujete se, toužíte po lásce a přesto lásku, skutečnou lásku, dát neumíte. Teprve až pochopíte lásku toho, koho milujete, jeho pohnutky, jeho vlastní cestu, pak dojdete do míst, kde k vám láska může přijít. 

Nesoustřeďte se proto sami na sebe, nedívejte se slepýma očima, neboť tak neuvidíte to, co vám nyní přinášíme.

Je čas sklizně pozdních jarních plodů, ale také plodů vaší snahy. Jak sami jste se snažili získat to, po čem toužíte? Pomáháme vám v plnění vašich snů a přání, však bez vaší pomoci to není tak snadné. Copak může se zrodit miminko bez spojení otce a matky? Pokud po tom oba budou toužit, a ke spojení nedojde, pak celý život budou pouze snít. A tak je to se vším - přiložte také svou ruku ke splnění svého přání, abychom vám ho mohli splnit co nejdříve. Vyřčením vašeho přání vzniká mezi námi spolupráce - nenecháme vás v tom samotné, ale také nečekejte, že vše uděláme jen my sami. 

Lásku, hojnost i štěstí přinášíme vám v tomto měsíci, pokud si to skutečně zasloužíte, pokud jste v minulých časech také pro to něco udělali, svými myšlenkami, svými činy, svým pochopením, pak dočkáte se právě v tomto čase. 

Vzlétněte do oblak, vzlétněte k nám, do naší říše, a poznáte nepoznané. Zklidněte svou duši a naslouchejte. Naslouchejte a učte se. Vskutku je mnoho darů, které pro vás máme, neotáčejte se proto k nám zády, a přijměte je beze studu, bez ega, bez výčitek. Naslouchejte a uslyšíte naše vedení. Zahoďte tvrdohlavost a starosti. Veselte se s námi. 

 

╰☆ BŮH ZAVÍRÁ OČI ☆╮

To, co se děje nyní ve světě, není náhoda. Vzdáváte se skutečné lásky, nevážíte si těch, kteří vás milují, honíte se za penězi a majetkem, za svým vlastním prospěchem. Skutečná láska začíná umírat, je jen málo těch, kdož opravdu milují. Pláču nad vámi, lidské pokolení, neboť sebe stavíte na první místo, místo abyste lásku dávali, jen zloba a závist z vás čiší. Budete trpět nedostatkem a vaše děti v hladu a bázni budou žít, dokud nepochopíte, proč jste zde na Zemi, dokud opět nepostavíte lásku na první místo. Hanbím se za vás, neb války voláte sami k sobě, neboť kde jest láska, tam je i mír. Stále můžete vše změnit, milujte jeden druhého, zapomeňte na závist, neboť i k vám všem štěstí může přijít. Ale vy neposloucháte, uši vaše jsou hluché, oči jsou slepé, jen sami sebe jste schopni vidět, své vlastní utrpení, svůj žal a slzy, svůj mamon. Každý z vás dostane podle svých zásluh, až vaše hodina nadejde, potom přijde zúčtování, a vězte, že duše neskryje žádný skutek, ani dobrý, ani zlý, před mými zraky. Proto milujte své bližní, řiďte se desaterem, řiďte se svou vlastní duší, která prahne po lásce, míru a harmonii. Pak opět bude dobře na světě, pak opět spokojenost vrátí se k vám. 

╰☆ GRIMMOLIUM ☆╮

Grimmolium je chrám určený pro všechny očištěné duše, čekající na cestu do pozemského těla. Je to velký zlatý chrám se spoustou věží, vznášející se mezi Nebem a Zemí. Nachází se na vrcholku světelného paprsku, který spojuje tento chrám se Zemí, aby se duše netoulali a jejich cesta byla volná. Mohou opouštět tento chrám dle libosti, hrát si s anděly, učit se od nich, naslouchat jim. Mají kolem sebe mnoho andělů.

V tomto chrámu nejsou žádné pokoje, je to jeden velký uzavřený prostor s mnoha okny. Tak, jako andělé, i duše umí létat, i když křídla nemají. Žijí pospolu, vypráví si o lidech, jejich život jim byl poodhalen. Je to proto, aby si další duše mohly lépe vybrat své rodiče.

Každé okno míří na jinou stranu, do jiného světadílu i do jiného státu. Duše mají možnost dívat se tedy všude a na výběr mají mnoho rodičů.

Okolí Grimmolia je plné krásných květin, luk, stromu, ale také vůní. Je to proto, by se duším zde líbilo. Některé duše nechtějí však toto místo opustit, protože se jim zde líbí a bojí se života v pozemském těle. Bojí se bolesti, smutku, neboť v Grimmoliu je jen štěstí a láska. Pokud se takové duše dostanou do těla nenarozeného miminka, po narození často pláčou, a to i bez jakéhokoliv důvodu. Takováto miminka potřebují hodně lásky rodičů, potřebují cítit bezpečí.

 

╰☆ HIERARCHIE ANDĚLŮ ☆╮

Když jsem byla malá, hodně malá, chodívali za mnou andílci a povídali si se mnou. Brala jsem je jako své kamarády, kteří prostě přijdou a zase odejdou. Byla jsem zvědavá, kde mají maminku a tatínka, jak se k nim chovají, jak vlastně žijí a co dělají. Povídali mi o všem, o sobě, o Bohu, o Ježíši. Některým slovům jsem nerozuměla, zvláště pokud povídali o tom, jak to u nich vypadá, kdo na koho dohlíží... Tak jsem si je rozdělila do více skupin, které jsem si pojmenovala po svém. A nyní ráda bych se s vámi o toto podělila, i proto, že mě jistý človíček o toto požádal i s otázkou, kolik je vlastně andělů. Upřímně, nemyslím si, že znám všechny anděly, neboť rodí se stále noví, aby mohli nám pomáhat, však některé skupiny skutečně mají pevný počet andílků, který se nemění. Ale o tom všem dozvíte se zde. Chtěla bych jen podotknout, že toto je má vlastní zkušenost s andílky, pokud má někdo z vás podobnou nebo jinou zkušenost, budu ráda, když mi o ní napíšete.

Tak tedy mé rozdělení andílků - budu používat názvy, které jsem tomuto rozdělení dala já, jako malá holčička.

1) ANDĚLÍČCI

Tyto andělíčky řadila jsem do různých skupin podle toho, co mají na starosti, tedy i zde některé z nich uvedu. Kdybych měla uvést všechny skupiny, asi by to bylo na hodně dlouho, tak vyberu alespoň ty nejzákladnější. 

♥ STRÁŽNÍČCI

Jsou to andělé, které stráží naše dušičky od našeho narození. Možná jim říkáte strážní andělé, mě se však více líbí název, který jsem jim dala. Strážníčků je 72. Každý strážníček může hlídat spoustu dušiček, neboť neomezuje je čas ani prostor. Mohou být tedy ve stejnou chvíli na více místech najednou, a pomáhat. Každý z nás má svého strážníčka, který nás doprovází po našich cestách. Můžeme ho požádat o pomoc, a může nám kdykoliv pomoci, pokud jeho pomoc potřebujeme, nebo si může zavolat na pomoc jakéhokoliv jiného andílka. Svého strážníčka můžeme si pojmenovat také po svém, a také jsme to jako malé děti udělali. Možná si to jen někteří z vás nepamatují, jiní matně a někomu v hlavě usídlilo se jméno, které dal svému strážníčkovi. Můžeme se na něj obracet v dobách dobrých, i dobách zlých. Je zde proto, aby nás chránil, upozorňoval na nebezpečí. Nebudu zde každého strážníčka rozebírat podrobně, na to si vyhradím jiný článek, kde vám o nich povím daleko více. Tito andělé jsou však velice důležití v lidském životě - jejich jména mají opravdu velkou moc, pokud se použijí všechna ve správném pořadí, pak mají sílu splnit jakékoliv naše přání, které nezpůsobí bolest dalšímu človíčku. 

Tak, jako máme u sebe svého strážníčka, tak máme u sebe i svého zlobílka. Nejsou to andílkové, ale ti druzí. Našeptávají nám nepravosti, vedou nás po scestích a mají strašnou radost, pokud se jim to povede. Strážníčci doprovázejí nás po naší pravici, zlobílci po levici. Záleží jen na nás, komu budeme naslouchat. I o zlobílcích vložím sem na stránky více, neboť stejně, jako je 72 strážníčků, tak je 72 zlobílků. 

♥ KAMARÁDÍČKOVÉ

Jsou to andělé pomoci, tedy všichni, kdož mohou nás vyslyšet a pomoci s naším trápením. Tyto andílky žádáme o pomoc, pokud se ocitněme v nesnázích, vyslovíme své přání, po něčem toužíme nebo potřebujeme ochranu. Spočítat tyto andílky trvalo by dlouho a ani bychom se nedopočítali. Jsou tu tedy pro nás všechny, aby nám pomáhali v záležitostech, ve kterých pomoc potřebujeme. 

♥ BROUZDÁLCI

Jsou to andílci duše, nevím už, proč jsem je nazvala takto, snad proto, že brouzdají s námi všemi našimi životy. Když se narodí nová dušička, tak při jejím zrodu stojí právě její osobní brouzdálek, který je jí přidělen a dokud duše nedosáhne univerza, tak s ní zůstává a provází ji všemi životy. Tito brouzdálci úzce spolupracují se strážnými anděly. Tedy každý člověk má také svého brouzdálka. Vlastně dva lidičkové. Jelikož se duše rozděluje, aby se nakonec v každém životě shledala, tak dva lidé mají jednoho brouzdálka. Ten se také stará, aby se duše spojila, aby mohl pomáhat oběma lidem současně. 

♥ SVITNÍČCI

Vždy se mi líbil svit měsíce, a jelikož každému z těchto andílků náleží určitý den měsíční fáze, nazvala jsem je podle měsíčního svitu. Těchto andílků je 28, a mnozí z vás se setkali s nimi právě ve svatých pečetích, neboť tito andílci jsou v nich obsaženi, jejich domovy, ale také jejich energie. Tito andílci mohou plnit také přání, mají svůj vlastní úkol a speciální úkol právě v den, kdy mají svou vládu. Jelikož těchto andílků je přesný počet, připravím pro vás povídání i o těchto andílcích. 

♥ SRDEČNÍČCI

Toto jsou andílci pokání, je jich 6. Vyslyší modlitby a prosby lidí, jež se skutečně chtějí napravit, nebo chtějí rozhřešení svých hříchů, pokud svých činů upřímně litují. 

♥ UKRUTNÍČCI

I tito andílci jsou zapotřebí, a možná více, než ostatní. Tím nechci snižovat úkoly ostatních andílků, to v žádném případě. Tito andílci hlídají nejen kolo osudu, ale především trestají ty, jež si trest skutečně zaslouží. Mají k tomu zvláštní oprávnění. 

♥ OSTATNÍ ANDĚLÍČCI

Patří sem andělé měsíců, těch je 12, andělů dnů, andělé hodin, andělé ročních období, andělé přírody a mnozí další. Určitě v budoucnu sem vložím i něco o těchto andílcích. 

2) VELCÍ ANDĚLÉ

Takto jsem nazvala archanděly, neboť skutečně jsou velcí a mocní. Možná jsou pro lidi nejvýznamnějšími anděly, na které se člověk obrací ve chvíli, když neví, kudy kam. Mohou nám tedy sami pomoci, mají u sebe mnoho andílků kamarádíčků, ale také dohlížejí na práci strážníčků. Mezi nejznámější sem patří Rafael, Gabriel, Uriel....

3) VLÁDCOVÉ

Někdo je nazývá králi, jiný knížaty, ale vždy jsou to tito andílci. Pro obyčejné lidi jsou zcela nepoužitelní, neboť jejich úkolem je dohlížet na vládce zemí a vůdce, aby dobře panovali a byli spravedliví. Mezi další jejich úkoly patří dohlížet na práci strážníčků, pomáhají jim, pokud je toho potřeba. 

4) BOJOVNÍČCI

Tito andělé chrání lidi před démony, také s démony bojují, především s těmi, kteří by se chtěli dostat k lidem a škodit jim. 

5) VĚTŘÍČKOVÉ

Nejenže střeží přírodní zákony a dohlížejí na práci andělů přírody, ale pro člověka mají zvláštní význam - přinášejí zázraky, pokud o ně lidé úpěnlivě prosí a pomůže jim to ke šťastnému životu. Avšak štěstí představuje si každý člověk jinak, ne vždy, co považuje za štěstí, ho ke štěstí skutečně dovede. 

6) SPRAVEDLIVÍ

Pro člověka nepotřební. Jsou tu od toho, aby zajišťovali přirozený chod na Zemi i v Nebi. Nedají se tedy požádat o žádné lidské přání. 

7) POMOCNÍČCI

Tito andělé vyslyší každou lidskou prosbu, přinesou ji do nejvyšších míst k našemu Pánu a mají také možnost poskytnout rady v každé záležitosti. Jsou to andělé, jejichž vhled je důkladně zvažován a někdy mají sílu svým náhledem dopomoci ke splnění lidských přání. Proto jsem je nazvala pomocníčky, neboť pomáhají nám, pokud skutečně o něco stojíme srdcem i duší.

8) PERLIČKY

Takto jsem nazvala další skupinu andílků - cherubů. Snad zrodili se z Michaelových slz, když plakal pro lidské hříchy a žádal pro lidi smilování. Obklopují je malé perličky, které vypadají jako malé kapky deště, proto snad tento název zvolila jsem pro ně. Jsou moc roztomilí.

9) SLUNÍČKA

Sluníčka jsou andílci, na které není dobré hledět z blízka, k lidem se nepřibližují, ale jejich moc je přesto hodně velká. Ani ostatní andílci se k nim příliš nepřibližují. Jejich energie a záře je oslepující. Mnozí z vás je znáte pod názvem serafové. Provázejí lidi přes všechny zkoušky. Některé zkoušky sami dávají do lidských životů, mají nás posílit a vést po správné cestě. Říká se, že pějí chvály Bohu, toto mi ale nebylo potvrzeno, tak nevím. Ale určitě je to pravda, vždyť všichni andílci vzdali se svobodné vůle pro našeho pána, tak proč by tito andílci měli být výjimkou. 

10) PROSPĚŠNÍČCI

Pomáhají lidem v jejich víře, mírní zkoušky, a pomáhají lidem najít sebe sama. Dohlížejí na uvědomění, které přichází k člověku, by se stal lepším člověkem. Dávají lidem naději na lepší život i na splnění jejich přání. 

11) DĚDEČKOVÉ

Oni skutečně vypadají jako staří dědečkové. Pomáhají lidem s lidskými prosbami. Sedí okolo Božího trůnu. Těchto andílků je 24. Myslím, že patří mezi nejstarší anděly, rozhodně mezi nejmilejší našeho pána.  

To by bylo pro dnešek asi všechno, necháme si něco také na příště. Každopádně s více skupinami jsem se nesetkala, proto snad hovořit o konkrétních andílcích mohla bych. 

 

╰☆ JAK MOHOU ANDĚLÉ KOMUNIKOVAT S NÁMI ☆╮

1) INTUICE

Často k nám andílci hovoří skrze naši intuici. Něco se stane a my jsme přesně věděli, že se to stane. Někdy je to malichernost, jindy důležitá věc. Jistě se stalo i vám, že jste měli někam namířeno, a v tu chvíli nejelo auto, zabloudili jste či jste nemohli najít doklady, které jste potřebovali k určité záležitosti. Nebo jste naopak šli jinou cestou, zcela bezmyšlenkovitě, než obvykle chodíte. Příkladů bych mohla uvést nepřeberné množství, ale myslím, že i v tomto se mnozí z vás našli. 

2) MEDITACE

Pomocí meditace se také můžete snadno spojit s andílky. Někdo je v meditaci vidí, jiný slyší, někdo vidí jen obrazy. Stačí jen vypustit vše z hlavy, na nic nemyslet a ponořit se do stavu nevědomí. Někomu pomáhá meditační hudba, jiný na to potřebuje mít naprosté ticho. Také vůně vás může snáze do meditace přivést, vůně by měla být libá vašemu nosu, nedráždit, spíše navozovat krásný stav. Meditovat můžete sami nebo ve skupině. Andělskými meditacemi se budeme zabývat v následujícím roce, tedy v roce 2017, mnohem více, aby každý z vás tuto meditaci i toto spojení zvládl. 

3) MYŠLENKY

Andělé často hovoří k nám skrze myšlenky, kdy bleskne nám hlavou odpověď dříve, než položíme svou otázku. Také pokud nám něco andílci chtějí sdělit, používají naší mysl, hlavně v době, kdy ji nezatěžujeme starostmi nebo úkoly, které máme před sebou. Proto také mnoho vzkazů přichází, když si pustíme hudbu či jiným způsobem relaxujeme. Také u mnoha lidí používají andílci tuto metodu ve chvíli, kdy lidé uléhají ke spánku. Jistě se vám stalo, že vás něco napadlo, když jste ulehli a museli jste si to jít napsat. Naopak, pokud jste si to nenapsali, již ráno jste marně vzpomínali, co to bylo. Proto doporučuji brát si k posteli také tužku a papír, bude se vám to hodit i při metodě snů. 

4) PÍRKA A PTÁCI

Pírka nacházíme neustále, pokud však nacházíme pírka taková, jaká bychom nečekali v dané lokalitě, pak je třeba zamyslet se. Však také skrze tato pírka k nám andílci hovoří - sledujte skladbu pírek, barvu, v jakém čase jste pírko našli a kde. Také pírky se budeme v průběhu roku 2017 detailněji zabývat, neboť mnoho dotazů od vás se týká právě tohoto. 

Ptáci jsou poslové andělů, přináší nám jejich poselství, zvláště pokud vletí k nám domů, či jiným způsobem na sebe více upozorní. Je tedy třeba sledovat i to, jak létají, jaký obrazec na nebi svým letem vytváří, kam si sedají atd.

5) SNY

Andělé mnohokrát hovoří k nám skrze sny. Nejsnadnější cestou je večer, až ulehnete do postele, požádat Uriela, by ukázal vám odpovědi na vaše otázky, či by promluvil s vámi ve snu. Nezapomeňte však požádat, byste si sen, nebo to nejdůležitější z něj, zapamatovali. Někdy nám Uriel skrze sen ukáže datum, na který se ptáme, byť andílci čas neznají, někdy dokážou ho s přesností určit. Někdy ukážou nám datum, který s našimi dotazy nesouvisí, ale je pro nás důležitý, neboť něco nás v tento den čeká, a máme se na to připravit. 

6) ČTYŘLÍSTKY

Tuto metodu používá celkem hodně lidí. Je to zcela jednoduché - chcete odpověď andílků na vaši otázku, vydejte se tedy na louku či do přírody, kde roste jetel, a položte andílkům svou otázku. Pokud spatříte čtyřlístek do pár sekund po položení otázky, pak je odpověď Ano. Avšak nesmí se čtyřlístky vysloveně hledat, ale najít je musíte náhodným pohledem do jetele. 

7) OBLAKA A OHEŇ

Tak, jako se dá číst z oblak, tak se dá číst také z ohně. Opět je tato metoda jednoduchá - položte andílkům otázku a dívejte se na nebe, na oblaka, jaký obrázek vám vykouzlí. Každý symbol má svůj zvláštní význam. S ohněm je to ještě jednodušší - pokud máte krb nebo máte možnost rozdělat oheň na zahradě, tím lépe. Dívejte se do plamenů ohně a položte otázku. Soustřeďte se na plameny, dívejte se do nich a pokuste se nemrkat, ale soustředěně hledět. 

8) TICHÝ HLAS

Někteří lidé také dokážou naslouchat andílkům, slyšet je jako šepot, nebo zřetelný hlas. Tato metoda se nedá naučit, ta se musí cítit, pokud zklidníte svou duši a soustředíte se jen na andílky, také to dokážete. 

9) VŮNĚ

Andělé také dávají o sobě vědět rozličnými vůněmi, které sice nedají odpověď na vaše otázky, ale jsou důkazem, že andílci jsou u vás a jsou připraveni vám naslouchat. 

10) ZVONĚNÍ V UŠÍCH

Někteří lidé hlásí výrazné zvonění v uších, zvláště pokud mají či nemají něco udělat, nebo položí andílkům otázku. Toto zvonění je velice jemné, sotva slyšitelné. V pravém uchu značí udělat něco, co máme v plánu, nebo odpověď Ano, v levém uchu pak nedělat věc, kterou máme v úmyslu, či jasná odpověď Ne.

11) CÍTĚNÍ 

Stejné, jako zvonění v uších, je také cítění chladu, tepla, mrazení, mravenčení a dalších úkazů. Pravá strana je kladná odpověď, levá strana záporná. Dejte si však pozor na mrazení či přejíždění mrazu po zádech, neboť toto značí přítomnost také jiných bytostí, než andílků, proto raději své otázky v takovém případě odložte. 

12) OPAKUJÍCÍ SE ZNAMENÍ

Někdy se opakují situace či znamení, a andílci nám tím dávají najevo, že jsme ještě neudělali, co jsme udělat měli, motáme se v kruhu a je třeba tato znamení rozluštit, a přijít na to, co po nás andílci chtějí. K tomu pak můžete využít výše uvedené metody, jako jsou sny, meditace a další. 

13) OPAKUJÍCÍ SE ČÍSLA

Čísla jasně vypovídají o vzkazech andělů, zvláště pokud se stále opakují či vracejí ta samá čísla, nebo jejich podoby. Můžeme je vidět na hodinách, čísla na SPZ auta, někdy se také ve stejný čas budíme nebo usínáme, někdy se také zastaví hodiny vždy na stejném čase. To vše nás nabádá, abychom hlouběji o vzkazech andílků přemýšleli. 

14) ZTRACENÁ NEBO PROBLÉMOVÁ VĚC

Andílci nám tímto dávají na srozuměnou, že již danou věc nepotřebujeme, ale že poslouží někomu jinému. Občas ztratíme něco, na čem nám záleží, ale ten, kdo tuto věc najde, potřebuje ji mnohem více než my. Pokud svědí třeba náramek na ruce, nemusí to znamenat, že ho nepotřebujeme, ale že je přesycen energiemi a je třeba ho nechat také chvíli odpočinout. Pokud bychom tuto věc již nepotřebovali, pak ztratili bychom ji nebo by se nám rozbila. 

 

╰☆ KOMUNIKACE S ANDĚLY ☆╮

1) STAŇTE SE PŘÁTELI

Toto je první bod, avšak ze všeho nejdůležitější. Mnoho lidí žádá anděly v době, kdy je jim nejhůře, a zapomínají na ně, když se jim daří. Andělé jsou však nejlepšími přáteli, můžete jim sdělovat, co se vám povedlo, z čeho měli jste radost, ale i to, co se vám nepovedlo a chtěli byste na tom pracovat. Ke svému příteli také neuchylujete se jen ve chvílích smutku a trápení, ale chcete s ním prožívat vše, radovat se společně. Proto tak přistupujte i k andělům, které voláte si do svého života. 

2) SVÍČKY A VŮNĚ

Andělé milují svit svíček i rozličné vůně. Zapálením svíčky dáváte jim na srozuměnou, že je chcete ve svém životě. Můžete zapálit i různé vonné tyčinky či vůně. Komunikují  s námi skrze plamínky svíček. Zvednutím plamínku dávají nám najevo, že jsou přítomni. Odpovídat také mohou na otázky ANO-NE. Plamínek pohybuje se ze strany na stranu, značí NE, plamínek rostoucí vzhůru značí ANO. Pokud svíčka nereaguje, pak musíme položit otázku jinak.

3) ANDĚLSKÉ KARTY

Také pomocí andělských karet můžeme s andílky komunikovat. Položíme otázku a vytáhneme si jednu kartu. Tažená karta dá nám jejich radu či věštbu. 

4) AUTOMATICKÉ PÍSMO

Cesta automatického písma je složitější pouze v tom, že můžete vkládat své vlastní myšlenky, a pak nevnímáte rady andělů. Nejjednodušším způsobem je položit otázku, na nic nemyslet, a čekat na odpověď. Někdy může se nám zdát odpověď zmatená nebo nepravděpodobná. Toho si nevšímejte, protože někdy pochopíme smysl až s odstupem času. 

 

╰☆ PŘED NAROZENÍM ☆╮

Cesta do těla byla zdárně dokončena a bylo třeba učit mou duši novým věcem. O to se staral anděl jménem Gabriella. Tento anděl je s každým vyvíjejícím se miminkem, aby ho připravil na to, co ho čeká. Miminkům je dobře v bříšku maminky, neboť se tam cítí v bezpečí. Jak miminko roste, vyvíjí se a i duše se vyvíjí.

Zhruba v polovině doby strávené v bříšku, zhruba 5 měsíců od početí, je duše připravená. Čím déle v bříšku přebývá, tím lépe. Nejen z hlediska vývoje těla, ale také z klidu duše. Dříve narozená miminka jsou více neklidné a více bojácná. Pak se příliš upínají na rodiče, případně na jednoho z nich, a trvá jim mnohem déle, než se osamostatní a zbaví se strachu z opuštění.

Ve chvíli porodu Gabriella odchází a miminko je nyní odkázáno na rodiče. Na rozloučenou položí Gabriella prst přes ústa miminka. Každému miminku proto zůstává nad pusinkou malá prohlubeň. Je to proto, aby si andílky nechali ve svém srdci a nezapomněli s nimi komunikovat.

 

╰☆ PŘED POČETÍM ☆╮

Tak, jako každá duše čekající v místě zvaném Grimmolium, i má čekala na svůj vstup zpět na Zemi. Úkolem duše je zvolit si maminku a tatínka, zvolit si život a později naplnit své poslání. Můj výběr nebyl lehký. Dlouho jsem vybírala správné rodiče a nemohla se rozhodnout, koho zvolit. Dívala jsem se na životní příběhy mnoha lidí, ale nikdo z nich neměl život tak těžký, aby byl hoden mého výběru. Moje duše milovala bojovníky, a tím se může stát jen člověk bojující se svým vlastním osudem. A takového člověka moje duše našla.

Byl to velký bojovník, nemocný, který však bojoval a lidé ho milovali. Ano, tatínka jsem vybraného měla, a teď ještě vybrat maminku. Jako muzikant měl mnoho žen, krásných, a vybrat tu, jež by byla hodna stát se mou maminkou, také nebylo lehké. Mohl si z nich vybrat tu pravou, neboť mnoho z nich bylo komických, ale žádná z nich nebyla jeho anam carou, tedy polovinou duše. Tu v tomto životě potkat neměl, proto byl výběr těžší.

Zvolila jsem ženu povětrnou, toužící po majetku, slávě a penězích. Pak byl cesta do těla jednoduchá. Stačilo počkat na vhodný okamžik. Cesta z chrámu Grimmolia byla volná a má duše za pomoci andělů vstoupila do počatého tělíčka.

Říká se, že si můžeme vybrat přátele, ale rodinu si vybrat nemůžeme, rodiče už vůbec ne. Ale opak je pravdou. Rodiče své vybrali jste si sami.

Až jednou bude se vám zdát, že vaši rodiče by na vás měli být hodnější, měli by si vás víc všímat, měli by vás pochopit, uvědomte si, že jste si je vybrali a vaše duše znala jejich kladné i záporné stránky.

 

╰☆ SPOJENÍ S ANDĚLY ☆╮

Také byste chtěli vidět a slyšet andílky? Není nic jednoduššího, neboť můžete si s nimi povídat, stejně jako já. Některým z vás se to již podařilo, a z toho mám opravdu velkou radost.

Nejlepší prostředí, jak s nimi navázat kontakt, je příroda. Můžete zajít třeba do lesa nebo na louku. Ale můžete s nimi komunikovat i doma. 

KOMUNIKACE V PŘÍRODĚ

Můžete použít smluvený talisman, který při komunikaci budete používat. Vezměte si ho s sebou, když vyrazíte do přírody. Nejlepším talismanem je přírodní materiál, jako je třeba kamínek. Ten volte vždy takový, by se líbil nejen vám, ale i andílkům. Můžete volit kamínek, který najdete v přírodě, nebo si ho koupit. Poslouží vám stejně dobře oblázek, který se objevil na cestě, jako kupovaný drahokam či polodrahokam. Každý kamínek vyzařuje určitou energii. Pokud držíte kamínek v ruce, a cítíte teplo u svého srdíčka, nebo vás kamínek k sobě přitahuje, našli jste ten správný.

Tento kamínek zasvěťte 4 živlům a jejich andělům. Úplňková noc je na toto nejpříhodnější. Oheň - protáhněte kamínek skrze plamen svíce. Vzduch - protáhněte ho nad vonnou tyčinkou nebo kadidlem. Voda - ponořte ho na 3 minuty do vody a pak důkladně čistým hadříkem přeleštěte - zvláště u těch kamínků, které nemají vodu příliš v lásce. A nakonec ho položte do soli nebo čisté hlíny a tam ho nechte celou noc. Ráno je připraven k použití. 

Kamínek držte v levé ruce při komunikaci s andílky. Nejprve vyčistěte svou hlavu od všech myšlenek. Vaše mysl musí být čistá, stejně jako vaše srdce. Pokud budete chtít andílky požádat o jakékoliv přání, pamatujte, že vaše přání nesmí nikomu ublížit. Také není vhodné použít před komunikací s andílky léky - jako jsou antidepresiva nebo analgetika. Ta snižují vaše vnímání a spojení tedy není možné. Pokud berete tyto léky, nevysazujte je, ale požádat andílky stejně můžete, jen nezaznamenáte jejich odpověď. 

Při komunikaci doma můžete použít kromě kamínku také vlastnoručně vyrobenou svíčku. Již při výrobě ji zasvěťte andílkům. Barvu a tvar volte podle svého srdce. Jednou zasvěcenou svíčku však používejte i nadále. Tedy jaký tvar a barvu použijete, použijte i na další svíčku, pokud jí budete potřebovat. Po komunikaci s andílky svíčku můžete zhasnout, ale ne sfouknout, toto se považuje za neúctu. Použijte zhášedlo nebo cokoliv jiného. U zapálené svíčky musíte být, tedy od ní neodcházejte. Pokud si vyrobíte malou svíčku, můžete jí nechat vyhořet, u větších svíček nelze udržet pozornost delší dobu, tu můžete po komunikaci zhasnout. Pokud se vám nepodaří navázat spojení hned na poprvé, nezoufejte. Andílci vás slyší i tak. A později se vám to jistě podaří. 

 

╰☆ TĚŽKÁ PRÁCE RAFAELA ☆╮

Rafael má někdy s námi hodně těžké pořízení. I když se snaží léčit naše těla, my mu to svou myslí stále ztěžujeme, blokujeme. Téměř každá nemoc začíná naší myslí. Náš život odráží se v našem zdravotním stavu. Zvláště, pokud náhle onemocníme, je třeba hledat příčinu v minulosti. Každá nemoc začíná se objevovat 7 let po prodělané psychické zátěži. A pak žádáme Rafaela o uzdravení. Ale může nás uzdravit, když naše psychika motá se v kruhu a řeší nedořešenou minulost? Těžko.

Pak nastupují lékaři a zdravotní sestřičky. Zaplať pánBůh za ně. Mají nelehkou práci s námi, ale léčí povětšinou jen naše tělo. Nezávidím jim jejich službu. Je to hodně náročné, na jejich vlastní psychiku, a přesto nám pomáhají většinou s láskou. Jejich práce je bohulibá a nelehká. Pokud se jim nepodaří nás vyléčit, pak na ně nadáváme. A přesto si toto naše jednání nezaslouží. Jsme to jen my sami, kdo si může za zdravotní stav. Jak můžeme očekávat okamžité vyléčení, když sami nemáme v sobě minulost zpracovanou? Jak můžeme na ně nadávat, když sami se vyléčit nedokážeme? Jak můžeme nadávat samotnému Rafaelovi, který se snaží zbavit nás naší nemoci, když sami mu nepomáháme, a stále dokola se noříme do svých negativních myšlenek? 

Tímto bych chtěla poděkovat všem lékařům a sestřičkám, kteří se o nás starají, když je potřebujeme. Děkuji za vaši péči pro nás všechny a mějte s námi trpělivost. Jsme přeci jen lidé. Ale měli bychom si uvědomit, jak těžkou práci zastáváte, máte své vlastní problémy a starosti, a přesto nám pomáháte - s láskou vám vlastní. Děkuji také Rafaelovi, který nás vede do těch správných rukou, který léčí nejen naše tělo, ale i naší duši, spolu s ostatními andílky. Stejně jako vy, milí lékaři a sestry, tak i archanděl Rafael má s námi velkou práci, a přesto, stejně jako vy, každý den i každou noc je připraven být nám ku pomoci. Je to nelehká služba, stejně jako vaše. A my? Měli bychom být za vás rádi, za to, že jste si toto povolání a poslání zvolili, neboť společně s vámi všemi, i s archandělem Rafaelem, můžeme dojít našeho uzdravení. 

Začněme tedy především sami u sebe, u svých bolestí a hněvů, u neodpuštění druhému, u ponořování se do negativních situací a hňácání se v nich. Vyřešme jednou provždy minulost, veškeré bolesti, které nám působí bolesti těla. Buďme šťastni v každém okamžiku. Protože štěstí i zdraví navrací. Milujme a buďme milováni, ne jen svými partnery, ale také rodinou a všemi, kdož nás mají rádi. 

Přeji vám všem štěstí a lásku, porozumění a úctu, a také to nejcennější, a tím je zdraví. 

 

╰☆ VZKAZ ANDÍLKA SIRAELA ☆╮

Mnozí z vás střetli svou lásku, mnohým z vás vstoupil do života člověk, o kterém si myslíte, že je tím pravým. Pravá láska někdy bolí, přicházejí rozloučení a návraty, ale jak máte, vy lidičky, poznat, který človíček je pro vás testem, který trestem a který darem?

Mnozí z vás přemýšlejí, proč láska tak bolí, proč bolí vaše srdíčka. Rozloučení patří k životu, stejně jako shledání. Človíček, který vás vroucně miluje, možná opustil vás právě pro svou velkou lásku. Pokud byl pro vás darem, tak vrátí se do vašeho života, až bude si vážit všeho, co jste pro něho udělali. Někdy je to složitější, než si dokážete představit. Pokud dostáváte dar v podobě lásky, pak musíte si tento dar zasloužit. Od nás tyto dary dostáváte, protože jste a máme vás rádi. Lidé dávají vám dary z obdobných důvodů. I láska je dar, o který musíte i nadále pečovat. Možná máte zlomená srdce, ale každé srdce se jednou zacelí. 

Pokud však dostáváte človíčka jako trest, pak nejste s ním spokojeni od samého začátku, vztah vám ukazuje, co skutečně ve svém životě nechcete. Jen vy sami můžete se rozhodnout, co jste ochotni přijmout a co nikoliv. Láska se nedá vynutit, ani nakázat, ale dá se na ní stále pracovat. Člověk, který si vás nezaslouží, odchází většinou ve vzpurném rozpoložení, kdy myslíte si, že je mu to všechno jedno. A máte pravdu. Takový člověk nepatří do vašeho života a za vaše slzy nestojí. Pokud však na něj máte jen krásné vzpomínky, pak jeho láska je pro vás darem, který jste ztratili, ale můžete ho opět objevit. 

Člověk, kterého dostáváte jako test, je jiný, než človíček, po kterém toužíte. Přichází ve chvílích největšího smutku, by vás rozveselil, byste si mnoho věcí v životě ujasnili, byste byli schopni opravdu milovat.

Nyní slyším vás, jak říkáte - ale já jsem miloval a jsem stejně sám. Pokud však byla láska oboustranná, nejste sami, žijete v myšlenkách milující osoby, jen její láska je zatím jen v myšlenkách. I myšlenky musí uzrát, aby se láska mohla naplnit. 

Chtěl bych vás navést na cestu lásky, ukázat vám světlo, které nyní nejste schopni vidět. Nevidíte jej, protože se pozorně nedíváte. V každé lásce je malý plamínek, který se rozhoří, dnes nebo v jiný den, a pak tento žár bude tak velký, že přivede vám milovaného člověka. 

Pokud se v mých slovech poznáváte a jste si jistí, že láskyplný člověk byl pro vás darem, pak vrátí se zpět k vám, neboť dary jsou od přijímání, ne odmítání. 

I vy pro svou lásku můžete mnohé udělat, a cesta každého z vás leží na dně vašeho srdce. Tam hledejte odpovědi. 

 

╰☆ ZHODNOCENÍ ANDĚLŮ ☆╮

Motto: Mrtvý člověk není ten, jenž přestal dýchat a jehož srdce přestalo bít. Mrtvý je ten, kdo přestal věřit, kdo přestal snít.

Co na to andílci?

Lidský život neměří se časem, ale lidským přáním. Čím více přáníček vyslovíte, tím více času dostanete. Každé přáníčko živí vaší duši, posiluje jí. Však pouze tehdy, pokud přání vychází z čistého srdce.

Dětská přáníčka plní se velice brzy, neboť dětské srdce je čisté a nevinné. Děti jsou ochotné pro svá přáníčka mnohé udělat. Vysloví je a zapomenou, avšak jen zdánlivě. Jejich duše cítí, že přichází vše ve chvíli, kdy přijít vše má.

Dětská přáníčka jsou prostá – láska, dobré známky, dobří kamarádi. V jejich prosbách je vše čisté. I vy jednou byli jste dětmi, a žili jste. Pro své sny a touhy, pro svá přáníčka. Toto dítě je uvnitř vás všech. Stačí ho jen probudit.

Ale jak probudit dítě, které spí hlubokým spánkem? Ponořte se do ještě většího spánku. Není to složité, pokud se ponořit chcete.

Najděte si něco, co vás spojuje s vaším dětstvím, nebo s vaším přáníčkem. Může to být kresba, talisman, jakýkoliv předmět, vzpomínka, kdy jste byli skutečně šťastní. Soustřeďte se na toto velice pečlivě. Splyňte s tímto předmětem či vzpomínkou, navoďte si pocit bezmezného štěstí. Počítejte velice pomalu od 10 do 0 se zavřenýma očima. Zjeví se vám jeden z nás, andělů, který vás vynese do oblak, za hranici lidského zraku, do naší říše. Nechte se nést a ničeho se nebojte. Dobře se rozhlédněte a dobře si zapamatujte, co uvidíte. Vyslovte své čisté přání a přeneste si ho zpět do vašeho světa. Pokud je vaše přáníčko čisté, budete brzy šťastni. Pokud však je v přání stín zla, pak nepovede se vám dobře a vaše přání obrátí se proti vám. Proto volte čistá slova z ryzího srdce.

Z našeho světa přinesete si sebou semínko toho, co si zasloužíte. Toto semínko vložte do květináče s čistou hlínou. Hlínu musíte nejprve vhodit do vody a vyvařit. Sceďte ji a vysušte. Pak vložte do květináče.

Uprostřed druhým prstem levé ruky udělejte důlek, zavřete oči a semínko skrze svou sílu nechte proudit do hlíny. Vezměte 4 kameny čtyř barev: červené, modré, žluté a zelené. Červený kámen položte na jih, žlutý na východ, modrý na západ a zelený na sever. Květináč postavte na místo, kde se s ním nebude hýbat. Každý den ho naplňte láskou. Přistupte k němu, usmějte se, položte levou ruku přes kameny, jako byste hýčkali někoho, koho milujete.

Pokud uděláte vše správně, výsledek na sebe nenechá dlouho čekat. Někteří z vás čekají dlouhý čas na splnění svého přání, nyní dostáváte možnost pro to také něco udělat vy sami, skrze vaši velkou energii.

Všemi vašimi přáníčky se zabýváme, splnění blíží se každým dnem, a vaše energie vaše přáníčko ještě více posílí. K vašemu semínku přidáme i my naší energii, čistou a průzračnou.

Pokud budete semínko svého přáníčka přelévat láskou, zahyne. Pokud si ho nebudete všímat, zahyne. Dejte mu jen tolik lásky, kolik je zapotřebí. 

 

╰☆ ZNAMENÍ OD ANDĚLŮ ☆╮

Předtuchy provází lidstvo od nepaměti. Každý z nás měl někdy nějakou předtuchu, divný pocit, sen, který se stal skutečností. Jak je to ale možné? Jak můžeme vědět něco, co se ještě nestalo, a posléze se to stane skutečností? 

Možná i vám se zdálo něco, co se pak stalo. Mohlo to být o pár metrů dál, jako v případě mé klientky, která viděla přejet svého pejska modrým autem, přímo u pouliční lampy. Druhý den skutečně se jí pejsek "splašil" a přejelo ho modré auto, ale pár metrů od pouliční lampy.

Jiným příkladem je nemožnost někam dojet. Sednete do auta, a ono nejede. Zkoušíte ho nastartovat, ale beznadějně. Rozhodnete se tedy jet autobusem a autobus vynechá, prostě nepřijede. Doběhnete na místo ze všech sil, kde jste měli být, a zjistíte, že tam nikdo není ani nebyl. Prostě jste tam jet neměli.

Dalším příkladem je opět automobil. Vždy nastartuje v pořádku, ale dnes ne a ne naskočit. Když se vám to po pár desítkách minut povede, odjedete a projíždíte nehodou, která se stala přesně o ty minuty dříve, kdy jste měli vyjet. A vy jste rádi, že vám auto nechtělo naskočit. 

Dalším příkladem je klient, který se měl dostavit na jednání. Byla zima, náledí, tak šel pěšky. Upadl a narazil si "prdelku". To by asi nebylo nic zvláštního, zvláště, když to místami klouzalo. Přišel na schůzku, která proběhla celkem v pohodě. Za hodinu mu však volali, že nedodal určité materiály, které oni potřebují pro zdárné vyřízení žádosti, které bylo součástí této schůzky. Náhoda? Nebo mu andílci "podrazili nohy", aby ho upozornili, že mu to přece dávali najevo, když se mu tam ten den nechtělo, když hledal dlouho klíče od bytu, když nemohl najít svůj občanský průkaz, který má vždy v peněžence, ale teď tam nebyl, a on si nebyl vědom, že by on nebo někdo jiný vyndaval? 

Takto bych mohla pokračovat dlouho. Jsou to předtuchy? Ale kde se berou? Kde bereme tuto schopnost? Nebo to jsou andělé, kteří nám dávají znamení, že je něco v nepořádku?  Posouzení nechám na vás.