╰☆ AAHARON ☆╮

Dohlížím na lásku dvou lidí, kteří nemohou být spolu, a přesto to v minulosti bylo jinak. Velice se milovali, toužili být spolu, toužili se vidět i slyšet, a nyní již to není možné. Důvody mohou být různé, může se jednat o strach jednoho z lidí, nebo je tento člověk v jiném vztahu. Aaharon je anděl středně veliký, s krásnými dlouhými vlnitými plavými vlasy, modrými oči a purpurovým hávem, stojící ve změti malých, zlatých hvězdiček. V ruce drží listinu spojení, prokládanou malými smaragdy. 

╰☆ AALBIEL ☆╮

Dovedu vás k vyšším cílům, nade mnou stojí archanděl Michael, a dovolí mi vám pomoci ve vaší záležitosti. Pomůžu vám dojít spravedlnosti nejen u soudu, ale také v běžném životě. Pomáhám lidem, kteří jsou v právu a na které je činěno bezpráví. Aalbiel je vysoký anděl s delšími, hnědými vlásky, moudrost a vážnost je mu vidět ve tváři i v jeho světle hnědých očích. Je oděn v rudém hávu, jeho energie je ohnivá, stejně jako jeho háv. V ruce drží zlatou hůl spravedlnosti.

╰☆ ABAGRION ☆╮

Ochraňuji lásku proti zlým lidem, by na vás žádná zlá moc nedosáhla a vy jste žili spokojeně bez cizích vlivů. Posílám své světlo na ochranu před zlobou a nepřejícností. Odstraňuji nežádoucí vlivy, by se láska projevila v plné síle. Neboť jen čistá láska dokáže překonat vše zlé, a já vám tuto lásku přináším. Abagrion je obklopen fialovou energií, oblečen je v červeném hávu s šedým pásem. Má světlé vlasy a modré oči. V rukou má velkou stuhu, kterou pokrývá dva zamilované lidi, by je spojila a ochránila před vším zlým

╰☆ ABAN ☆╮

Dohlížím na to, by láska proudila tím správným směrem. Dohlížím na námluvy i zásnuby. Nyní rozhodujete se, kterého partnera zvolit pro šťastný život, a já vám v tom budu nápomocen. Ukážu vám pravou tvář partnerů, mezi nimiž se rozhodujete, byste zvolili toho nejvhodnějšího. Ukážu vám správnou cestu šťastným partnerským vztahem. Aban je anděl krásný a štíhlý, s rozcuchanými krátkými hnědými vlásky, v každé ruce drží červenou stuhu protkanou tlukoucími srdci. Je zahalen do světlounce fialového mlžného oparu, jeho energie má stejnou barvu. Na čela se mu zračí 7 krásných zlatých hvězd. 

╰☆ ABARIEL ☆╮

Dohlížím na početí a příchod připravené dušičky do vašich životů. Přináším plodnost a schopnost otěhotnět. Stejně jako miminko v děloze, chráním také plavce i neplavce, by neutonuli. Odstraňuji smutek a žárlivost, posiluji lásku a radost, byste byli ve vztahu šťastni a mohli přivést na svět zdravé miminko. Abariel má žluté vlásky, je obklopen fialovo červenou energií. Tato energie září a kdo se v jeho blízkosti ocitne, přijme tuto energii a je připraven na nový život, ať již doslova či v podobě miminka. Jeho pomněnkové oči jsou laskavé a hypnotizující, při něm člověk nesmýšlí negativně, ale hledí s láskou do budoucna. V každé ruce drží malý čtyřlístek pro štěstí každého páru, který si ho povolá. 

╰☆ ABASDARFON ☆╮

Dohlížím na vaše štěstí v pracovní oblasti. Vypravím vás do dalšího úspěšného dne a pomohu vám dostat se na místo, po kterém toužíte. Ať již nevykonáváte žádnou profesi, či jste na tomto místě nespokojeni,  povolejte mne a já vám pomůžu k pracovnímu štěstí. Ukážu vám správnou cestu k získání vysněného místa. Tento anděl jest obklopen zlato-žlutou energií, která přináší štěstí hlavně v oblasti práce. S jeho energií nebude pro vás nic nemožné v této oblasti. Jeho oči jsou téměř průhledné, jeho vlasy září jako letní slunce. V ruce zračí se malá zlatá mince štěstí, kterou daruje každému, kdož ho o to požádá. 

╰☆ ABASDARHON ☆╮

Ukážu vám budoucnost vašeho vztahu pomocí snů, ale také na co si máte dát pozor, zda vyčkávat, nebo je lépe jednat. Každý vztah je jedinečný, a já vám jsem ochoten pomoci na vašem vztahu pracovat, povýšit ho na Boží vztah plný lásky a porozumění. Velice starý andílek, v jeho tváři naleznete moudrost, a také jeho oči jsou velice moudré. Má čtyři páry očí, dva páry jsou modré a dva páry jsou hnědé. S nimi se dívá na dno každého srdce tak, by mohl být co nejvíce nápomocný. Jeho šat má světlounce modrou barvu. V levé ruce drží zlatou hůl. 

╰☆ ABATAR MUZANIA ☆╮

Jsem andělem milostné komunikace. Pečuji o komunikaci ve vztahu, přináším jí tam, kde schází. Soustředím se na toho, koho milujete, zesílím jeho myšlenky na vás tak, by nejen na vás tento člověk myslel, ale také aby pro to něco udělal. Popostrčím ho směrem k vám, a ukážu mu všechny krásy lásky, by nepochyboval o sobě ani o lásce k vám. Podporuji odvahu komunikovat, ale také spojit se s vámi, pokud ve spojení nejste. Dávám odvahu snít o vaší společné budoucnosti a také pro to něco udělat. Abatar Muzania má krásné rudé vlnité vlásky, hnědé oči a každé ruce drží milostné psaníčko, které vkládá do mysli člověka, na kterého působí a kterému ukazuje správnou cestu za láskou.

╰☆ ABATHUR ☆╮

Společné bydlení utužuje lásku, proto pomáhám především nalézt vhodné bydlení, podporuji myšlenky na bydlení a ukazuji krásy společného bydlení tomu, kdo se bojí osamostatnit a odejít od svých rodičů. Se mnou to zvládnete bez problémů, není třeba se bát. Pokud má tedy i vaše láska myšlenky na společné bydlení, s mou pomocí je uskuteční. Abathur má kolem sebe modrou a zelenou energii, hnědé delší vlásky a hnědé oči. Jeho šat je fialový, jeho šerpa purpurová. V ruce drží velký zlatý klíč. 

╰☆ ABBADON ☆╮

Starám se o to, by zlo bylo potrestáno tak, jak si zaslouží. Mám na starosti tresty Boží, bojuji se Satanem i jeho temnými pomocníky. Použil proti vám někdo černou magii, nebo vám snad někdo ubližuje? Přáli byste si pro tohoto člověka to, co si skutečně zaslouží? Pak mne můžete požádat, nechť roztočím Boží mlýny plnou rychlostí. Abbadon má v rukách černou skříňku, ve které ukrývá blesky, které posílá proti zlu. U nohou mu leží zlatá klika k Božím mlýnům, a v případě potřeby ji použije. Jeho vlasy jsou žluté a jeho oči modré. 

╰☆ ABBETIRA ☆╮

Jakou částku požadujete a na co ji chcete použít? Kolik lidí učiníte šťastnými? Otevřu vám dveře do prosperity, byste byli i vy šťastni a splnili si svá velká přání, však musíte učinit šťastného alespoň jednoho člověka, skutečně šťastného, splnit i jeho sen. Pak vaší prosbu s radostí přijmu. Abbetira je vyšší andílek s blonďatými vlásky, které zdobí zelené malé lístečky. Má modrozelené oči. Jeho šat je barvy fuchsie, lemován je světlounce zelenou barvou. V ruce drží peníz prosperity a bohatství. 

╰☆ ABDIEL ☆╮

Možná máte nyní se svou vírou problémy, neboť neděje se nic pozitivního, co byste zaznamenali. Avšak vězte, že tam, kam nedohlédne váš zrak, děje se mnohé a připravuje se vše na projevení i ve vaší přítomnosti. Pomohu vám s vaší vírou, vírou v Boží plán i Boží pomoc. Nedám vám znamení, neposkytnu vám důkaz, byste uvěřili, ale pomohu vám zklidnit vaší duši, byste opět získali svou víru. Abdiel je anděl buclatější, s hnědými vlnitými vlásky a hnědýma očima. V ruce drží lístečky bílé květiny, které rozsévá mezi ty, kdož svou víru ztratili. 

╰☆ ABDIZUEL ☆╮

Přináším touhu po sebezdokonalení, přináším touhu být opravdu sebevědomý ve všem, co chcete dělat. Potřebujete se zdokonalit v pracovní oblasti, nebo v oblasti lásky? Bojíte se neúspěchu, či posměchu? Se mnou na tyto pocity zapomeňte, neboť tak, jak vás vidím já, uvidí vás také ostatní lidé Dokonalost můžete hledat také v přírodě, proto také pomáhám zemědělcům, by jejich plody prospívali. Abdizuel je anděl bleděmodrých křídel, pírka jeho křídel skládají se z malých krystalků. Jeho modré oči září jako letní obloha, vlásky připomínají sluneční paprsky.

╰☆ ABEL ☆╮

Očišťuji od hříchů duše pozemské, tedy ještě v živých pozemských tělech, také duše, které již své tělo opustili. Pokud máte pocit, že zhřešili jste, a toužíte svůj hřích smýt, pak mne povolejte. Udělejte to dříve, než předstoupíte před našeho pána, neboť i váš život se tím stane šťastnější, neboť nebude vás nic tížit. Abel je anděl s bílou a světle fialovou energií, s červenými vlasy a zelenými oči.

╰☆ ABIEL ☆╮

Pomáhám všem lidem s komunikací. Také pomáhám všem těm, kdož chtějí slyšet rady andělů a neslyší, by mohli naše vzkazy zachytávat pomocí automatického písma. Přibližte se nám, andělům, a vyslechněte naše vzkazy přímo pro vás. Abiel je anděl světle modré barvy, zelených očí a hnědých vlásků. V ruce drží lístečky, které otevírají schopnost přijímat vzkazy andělů 

╰☆ ABILAEL ☆╮

Pomůžu vás zcela rozvinout a zrealizovat váš plán, kterému nikdo nevěří, v jehož úspěch nikdo nevěří. Nebojte se požádat mne o pomoc při realizaci vašeho plánu, neboť věřím, že pomůže vám zapsat se do dějin či srdcí lidí. Tak jako věřím vám, tak věřím i vašemu plánu. Abilael má krásné dlouhé žluté vlásky, modré oči a světlemodrá křídla. Na každém prstíčku obou rukou leží mu jeden smaragdový čtyřlístek. 

╰☆ ABINAEL ☆╮

V mé přítomnosti je těžké lhát, neboť každá lež se ihned pozná i u těch největších lhářů. Stačí povolat mne a mít mou energii blízko sebe. Pokud si nejste jisti, zda byste vše dobře rozpoznali, zapalte k mé energii ještě svíčku, podle plamínku poznáte, zda osoba, která je s vámi v místnosti, lže. Abinael je zahalen do tyrkysové energie, jeho oči jsou také barvy tyrkysové. Jeho vlasy mají barvu červenožlutou.

╰☆ ABRANUDSHIAH ☆╮

Pomohu vám s čímkoliv, co je v souladu s Božím osudem, konáno v lásce a z lásky. Žádat mne můžete o cokoliv, však je třeba mít v srdci pro své přání lásku, jinak má pomoc není účinná. Jsem ve službách Ježíše a zajišťuji lásku na Zemi, lásku všech tvorů, kteří mne prosí o pomoc. Abranudshiah má mnoho tváří, zjevuje se jako anděl, kterého obklopuje energie všech barev, také se zjevuje jako mlžný opar, ve kterém svítí všechny barvy jako duha. Má modré oči a žluté vlasy.  

╰☆ ABRAXAS ☆╮

Starám se o lásku, vkládám jí do vztahů, vkládám také do vztahů harmonii, schopnost starat se jeden o druhého, být si navzájem oporou. Podporuji důvěru a porozumění ve vztahu. Vkládám do vztahů čistotu, bez hádek a rozepří, bez závisti a žárlivosti. S mou pomocí docílíte čisté lásky. Abraxas má modré oči a žluté vlásky, ve kterých prosvítají červené pramínky V ruce drží velké srdce barvy bílé, lemované zelenými lístečky. 

╰☆ ABRID ☆╮

Chráním vás před zlými lidmi, ale také před těmi, kdož by vám vaší životní energii chtěli vysávat. Ochraňuji před zlem. Dohlížím také na tok času, by se nic neuspíšilo k neprospěchu lidí, ale také by se zbytečně čas nevlekl. Jako anděla rovnováhy mne můžete požádat o rovnováhu ve vašem životě. Abrid má šat z malých kapek, které se třpytí a září. Jeho oči jsou jako hluboký oceán, ve kterých můžete zahlédnout jeho neskonalou lásku a dobro, jeho vlasy podobají se zlatému dešti vystavenému slunci. 

╰☆ ABRINAEL ☆╮

Hlídám velké lásky, pomáhám všem partnerským párům, by jejich láska sílila a vztah se vyhnul stereotypu. Pokud tedy váš vztah uvadá, či necítíte lásku vašeho partnera, neprojevuje vám své city a stává se chladným, pak mne můžete požádat o nápravu. Abrinael má krásnou červeno - růžovou energii, do které je zahalen. Také jeho šat je této barvy. Jeho oči jsou modré a jeho vlasy barvy liščího ocásku.

╰☆ ABULIEL ☆╮

Jako anděl komunikace dohlížím na písemnou komunikaci mezi dvěma lidmi a na trpělivost. Pokud vám partner neodepisuje, nebo odepisuje jedním slovem a jen občas, můžete mne požádat o to, bych na vašeho partnera dohlédl. Podporuji trpělivost, byste se dočkali své lásky a mohli jí prožívat společně se svým partnerem. Neboť při netrpělivosti jste neklidní, a tudíž si můžete brzdit to, po čem tolik toužíte. Dohlédnu, by člověk, který vás má v srdci, nebál se, a napsal vám o své touze a lásce, by začal komunikovat. Abuliel je obklopen tmavě zelenou a oranžovou barvou, jeho vlasy jsou sněhově bílé, jeho oči jsou barvy duhy.

╰☆ ABUSIS ☆╮

Ztratilo se vám zvířátko, postrádáte člena rodiny? Rádi byste se s ním ještě shledali, rádi byste ho uvítali opět doma? Dívám se na všechny bytosti, kteří ztratili cestu domů, či se zatoulali, či nemohou domů přijít, neboť jim někdo brání. Pomohu jim najít opět cestu domů, by se nebáli a vydali se na tuto cestu co nejdříve.  Abusis má šat složený z mnoha cest, je na nich spousta barevných záhybů, proto také barva tohoto anděla není tak jednoznačně určitelná, neboť skrývá mnoho barev i odstínů. Má modré oči i modré vlásky. 

╰☆ ABUZAHA ☆╮

Podporuji láskyplné změny, pomáhám milencům v jejich lásce, by zdolali všechny překážky a mohli být spolu a žít společně. Někdy se stává, že lidé žijí ve vztahu, ve kterém není již láska, a oba dva se jen trápí. Pak takový člověk začne hledat lásku, a když ji najde, bojí se opustit již nefunkční vztah. Pokud to máte také tak, pak vám rád pomohu. Abuzaha má světlounce modré oči, šedé vlásky, a kol dokola obepíná ho tok energie purpurové. 

╰☆ ABUZOHAR ☆╮

Dohlížím na zamilovanost, by nevyprchala ani na začátku vztahu, ani za mnoho desítek let. Dohlížím na zdárný průběh námluv, setkání, ale i vztahu. By vztah dostal se do nadpozemské úrovně a láska a zamilovanost stále čišela z páru zamilovaných. Jako anděla lásky mne můžete požádat o pohlaví miminka. Abuzohar má sedmero bílých křídel, hnědé vlasy a tmavě modré oči. Obklopen je růžovou, červenou a zlatou energií. 

╰☆ ACALEV ☆╮

Zklidním vaší duši, byste nepřebíhali od jedné záležitosti k druhé. Cítím, jak vám myšlenky těkají, nevíte, pro kterou záležitost se rozhodnout, nebo prostě nedokážete dotáhnout nic do konce. Rádi byste nastolili ve svém životě řád, a dokončili, co jste započali? Acalev má kolem sebe oranžovou energii, jeho šat tvoří mnoho modrých zvonků, které cinkají vždy, když se pohne. Také toto zvonění můžete slyšet ve chvíli, kdy vám pomáhá. Jeho oči září fialovou barvou, jeho vlásky jsou jako klasy před sklizní. 

╰☆ ACARIEL ☆╮

Opatruji duše zvané anam cara. Dvě poloviny duše hledám po celém světe vedu jejich cesty k sobě, by došlo ke spojení a štěstí těchto dvou bytostí. Spolu s Thelielem jim ukazuji cestu opět ke společnému život, dohlížím, by se duše spojila a již nikdy nerozpojila. Acariel je obklopen lístky kvítků všech barev, peříčka na křídlech skládají se z tlukoucích srdcí. Jeho oči jsou světlounce modré a vlásky má žluté.

╰☆ ACERUEL ☆╮

Přináším krásné sny o budoucnosti, o všem, co vás čeká, nepěkného - tedy čemu je třeba se vyhnout, ale i toho krásného, co vás čeká. Čeká snad vaše láska a neví, zda se rozhodnout pro společný život s vámi? Přinesu mu mnoho krásných snů o vaší společné budoucnosti. Také pro vás a vaše blízké jsou mé sny důle žité, proto pokud stojíte před důležitým rozhodnutím ve svém životě, ukážu vám správnou cestu. Aceruel je obklopen tyrkysovou a růžovou energií, dívá se na vás skrze své modré oči a hýčká vás svými bledě modrými křídly. Jeho vlasy jsou hnědé.

╰☆ ACIEL ☆╮

Pomohu vám ve složitém rozhodnutí. Nevíte, který partner je pro vás ten nejlepší pro život? Rádi byste zvolili správně a šli za svým štěstím? Chtěli byste partnera, se kterým můžete strávit krásný život v lásce a porozumění? S tímto vším vám velmi rád pomohu. Aciel v každé ruce drží klíč otevírající brány štěstí v oblasti, ve které žádáte. Má světle žluté vlásky a světle modré oči. 

╰☆ ACOLOM ☆╮

Strážím planetu Venuši. Hlídám nenaplněnou lásku a dávám jí naplnění. Jste smutní a nešťastní při čekání na svou lásku? Chtěli byste ji mít vedle sebe, by váš smutek odešel a slzy se osušili? Stačí mě požádat a já probudím city v mysli vaší lásky, vašeho milovaného. Acolom má modré oči, do kterých vtahuje váš smutek a slzy, jeho vlásky podobají se večernímu slunci 

╰☆ ADAD ☆╮

Podporuji zdraví skrze plody přírody, které si sami vypěstujete. Vkládám do ovocných stromů, keřů i zeleniny potřebné vitamíny k udržení a zajištění zdraví. Přináším vám minerály a vitamíny, které vašemu tělu chybí. Adad je obklopen světle zelenou energií, kterou obklopuje plody i člověka, který je konzumuje. Má modré, velké oči a krátké červené vlásky.

╰☆ ADAE ☆╮

Hlídám lásku v kruhu rodiny, zvláště dětské lásky, mateřské a otcovské. Dohlížím na soulad mezi otcem, matkou a dětmi, také mezi páry nejen heterosexuálními, neboť láska je vždy od Boha. Nestyďte se za svou lásku, pokud pramení z vašeho srdce, dejte o ní vědět celému světu. Nenechte si ji vzít a bojujte za ní. Adaeho poznáte podle dlouhých, světlých vlásků, světle modrých očí, obklopují ho labuťě a hrdličky. 

╰☆ ADANAEL ☆╮

Dohlížím na chování dětí, na jejich poslušnost, by se vždy chovali tak, jak mají, zachovali si svou svobodu a přesto nepřidělávali starosti rodičům. Dohlížím na jejich správný duchovní vývoj, by si zachovali nevinnost dítěte, ale lásku andělskou.  Adanael má dlouhé hnědé vlasy, světle modré oči, šaty má posety zelenými trojlístky. 

╰☆ ADATIEL ☆╮

Jsem andělem milenců, chráním čisté lásky. Ukazuji cestu ke společnému životu, dávám odvahu opustit stávající, nefunkční vztah a být šťastní. Neboť jen v lásce naleznete to skutečné štěstí, jen někdy jeden z vás stále váhá a bojí se udělat ten správný krok. Nač je vám však váš strach, když můžete přijít o to nejcennější, co nyní u sebe máte, a tím je velká láska? Nebojte se ničeho, však ochráním vás, vaše láska za to stojí. Adatiel má krátké, hnědé, kudrnaté vlásky a světle zelené oči. Jeho šat je jako zářící slunce za letního jitra.

╰☆ ADIEL ☆╮

Ukončuji všechny záležitosti, které již ve svém životě nepotřebujete. Je spousta věcí a situací, na které se upínáte, však nejsou již zapotřebí, proto nebojte se mi je odevzdat. Odevzdejte mi také bolestné zkušenosti a věřte, věřte v lásku, neboť láska vám neublížila. Ubližovat umí jen lidé, však v mnoha lidech ukrývá se dobro. Proto nebojte se opět věřit. Adiel má šat poset červenými a modrými kvítky, v ruce drží zlatý kříž. Jeho energie je zářivě fialková, vlasy jeho jsou bělostné, oči jeho modré jako pomněnky. 

╰☆ ADIMIL ☆╮

Hlídám lásku všech zamilovaných lidí, kteří nežijí ve společné domácnosti, avšak nechtějí na tom nic měnit, ze strachu, že selžou, ze strachu, že neuvidí nikdy více své milované děti. Adimil má u sebe mnoho pomocníčků, kteří starají se o lásku dvou lidí. Jeho šat poset jest červenými mašličkami, jeho vlásky září jako polední slunce, oči jeho mají světle modrou barvu. 

╰☆ ADIMUS ☆╮

Jsem anděl dohlížející na vzplanutí lásky na pracovišti. Zamilovali jste se do svého nadřízeného nebo podřízeného a přejete si více, než jen profesionální vztah? Přejete si krásný vztah s tímto člověkem? Toužíte po vztahu milostném, nebo snad partnerském s tímto člověkem? Pomohu vám získat jeho náklonnost i lásku.  Zjeví se vám anděl se světle hnědými vlásky a světle hnědýma, velkýma očima. Drží v pravé ruce listinu s posetými srdci, které vystupují z této listiny.  

╰☆ ADINAEL ☆╮

Jsem andělem lidských něžností. Dávám do vztahu něhu a touhu, vkládám ji jen mužům, by ženy tuto něhu mohli pocítit od svého milovaného partnera. Pokud se vám tato něha nedostává a chybí vám, nehledejte ji jinde, jen vyslovte své přání.  Zjeví se vám anděl s bílými, dlouhými vlásky, s jasně modrýma očima. Na jeho tváři spatříte vždy úsměv, pocítíte objetí jeho křídel.  

╰☆ ADNACHIEL ☆╮

Nemám rád velká rizika, ale přesto pomáhám všem, kdož se rozhodnou velice riskovat. Riskovat můžete vztah, peníze, nebo práci, však při riskování vašeho života vám nepomohu. Život je svatý a není na hraní.  Zapalte svíčku a zavřete oči. Přivolejte tohoto andílka. Zjeví se vám anděl s černými vlasy jako havraní křídla, s hlubokýma, hnědýma očima. 

╰☆ ADNAI ☆╮

Milovali jste se v minulosti, či jste milovali někoho jen platonicky, a tento člověk vaší lásku neopětoval? Možná byl tenkrát příliš mladý na lásku a vztah s vámi, možná nyní nastal ten správný čas. Nemyslíte na tohoto člověka jen tak náhodou, možná myslí i on na vás a touží po vás. Máte ho ve svém srdci a chtěli byste ho mít také ve svém životě? Zjeví se vám anděl s velkou, zlatou knihou ve svých rukách, s krátkými světlými vlasy a zelenýma očima.

╰☆ ADONAEL ☆╮

Probudím ve vás logické myšlení, ale také duchovní štěstí. Byste ho pocítili a mohli být šťastni. Potřebujete pomoci se strategií plánu či svého života? I v tom vám mohu být nápomocen. Stačí mne o to požádat.  Zjeví se vám anděl obklopen fialovou energií, s lehce fialovými vlásky a modrýma očima.  

╰☆ ADONAI ☆╮

Máte potíže s láskou? Nerozumíte si se svým milým, se svou milou? Jsou hádky na denním pořádku? Chtěli byste tyto potíže odstranit?  Zjeví se vám anděl se světle zelenou energií, žlutými vlásky a bledě modrýma očima. V ruce drží bič zlatý jako sluneční paprsky.  

╰☆ AFBRI ☆╮

Jsem andělem lásky a zázraků spojených s láskou. Zázraků, na které tak netrpělivě čekáte. Zázraků stvoření lásky nebo návratu lásky. Uvolním pro vás tento zázrak v tu správnou chvíli, stačí mne jen o to požádat. Afbri má bledě modrou záři, modré oči a žluté vlásky. Je seslán Bohem k plnění zázraků. 

╰☆ AFBRIEL ☆╮

Jsem nebeský kníže přinášející nebeskou lásku všem, kdož dlouho na svou lásku čekají, či čekají na návrat partnera, na jeho vyslovení lásky. Rozdmýchávám oheň lásky v srdcích lidí, kteří chovají se jinak, než by měli, kteří nemají na první pohled zájem, ale vnitřně je to trápí a rádi by byli se svou láskou. Jen odvaha jim chybí. Afbriel je zahalen do modrého hávu, nesoucí v ruce dvě srdce, jeho vlasy září jako sluneční paprsky, proto také není dobré dívat se na něj příliš zblízka, neboť člověk by mohl oslepnout.

╰☆ AFTIEL ☆╮

Přináším lepší časy, odnáším časy zlé. Neprožíváte právě nejlepší období? Zdá se, že se vám nic nedaří? Děláte pro to vše, ale bez výsledku? Týká se vaše trápení lásky? Týká se snad financí? S tím vším vám mohu pomoci. Aftiel je anděl s červenými vlasy, své temné oči používá na odstranění časů zlých, vtáhne tyto časy do nich a vypustí před propastí nebeskou, by se již nevrátili zpět na Zem. 

╰☆ AGROMAUMA ☆╮

Přestaňte si brzdit lásku, kterou můžete prožívat v krátké době. Vysílejte ke mne a k ostatním andělům je krásné, barevné, pozitivní myšlenky, bychom vám mohli vaši lásku poslat zpět do života. Máte pocit, že to nedokážete? Pak mne můžete povolat a já vám s tím pomohu. Agromauma je ušlechtilý andílek velice drobné postavy, ale s velkou vnitřní silou. Jeho záře je růžovo červená, obklopuje dva lidi svou láskou. Dívá se na ně modrýma, velkýma očima. 

╰☆ AGUM ☆╮

Pomůžu vám nalézt porozumění a klid ve vztahu, pokud čelíte velkým překážkám a problémům. Otevřu vaše oči, byste viděli jen to krásné na vašem vztahu a zapomněli na malichernosti, které vás nyní sužují. Pomohu vám rozpomenout se a opět zažívat krásný vztah, jakým byl na začátku vašeho vztahu. Sám zapomnění všeho zlého a rozprostřu před vámi důvod, proč jste se do sebe kdysi zamilovali, neboť na tento důvod jste již zapomněli. Agum má tyrkysově modré oči, je obklopen červenožlutými květy, jeho vlásky jsou zahaleny do fialového hávu, který splývá s jeho obličejem. V ruce drží tyrkysovou svíci, která září červenožlutým plamenem lásky a porozumění. 

╰☆ AGYXAEL ☆╮

Jako anděl finanční prosperity připravuje duši člověka na přísun velkých peněz. Člověk, který žije chudobně či si nemůže dovolit vše, co by si chtěl koupit, nemusí unést přísun větších částech, nemusí umět dobře nakládat s těmito částkami, a od toho tu je Agyxael, by vás na to připravil a pomohl vám tak v větším finančním prostředkům. 

╰☆ AHAHBON ☆╮

Povedu vás po cestě rozpomnění ne svůj skutečný důvod vaší pozemské cesty. Součástí této cesty je nalézt pravou lásku, vydat se za ní a nedívat se na překážky. Neboť překážky jsou jen důkazem, že láska stojí za všechno trápení, že trápení jednoho dne bude konec a vy prožijete krásný společný život. Najděte svou lásku a zakončete svůj karmický dluh ohledně tohoto krásného citu. Pak dojdete svého štěstí. Ahahbon stojí u kola osudu s velkým štítem ve svých rukách, kterým odráží vše, co má přijít do cesty a posílá k lidem. U jeho nohou leží velký džbán s pramenitou vodou, která očišťuje vše špatné. Jeho vlásky jsou žluté, jeho oči světle modré.