╰☆ 1. leden ☆╮

NÁDHERNÝ DEN

Máš před sebou štěstí, i když ho zatím nevidíš. Nastav své vědomí na toto štěstí, by mohlo vstoupit do tvých dveří. Dívej se kolem sebe, jak je vše krásné. Najdi na každém okamžiku to nejlepší, rozhlížej se kolem sebe, a uvidíš krásu, které sis dříve ani nevšimla. Stojíme stále při tobě, hádky nejsou důležité, tvá skleslá nálada není zapotřebí. Podívej se na sebe, dívej se našima očima. Jsi ta nejkrásnější bytost, která si zasluhuje hýčkat. Připravujeme tvou cestu ke štěstí, proto nezdráhej se již a usměj se na celý svět. Usmívej se sama na sebe, na ty, které máš ráda, protože tvůj úsměv má právě dnes velkou cenu. Tvůj úsměv a tvé vnitřní štěstí přivede štěstí do tvého života. Proto se již nemrač na tento svět a vnímej krásu kol dokola. 

 

╰☆ 2. leden ☆╮

KLÍČÍCÍ ZÁZRAK

Vše má svůj čas, kterému můžeš vyjít vstříc. Vše roste z malého semínka a sílí, ale když se toto semínko zalévá láskou, sílí mnohem více. Láska mění životy, a je připravena změnit také tvůj život. Tvé myšlenky jsou dnes důležité, proto vyslov své největší přání, zasej semínko tohoto přání, abychom ti ho v krátké době mohli splnit. Dnes je den, kdy můžeš přiložit ruku k dílu a s láskou pečovat o toto své přání, dívat se každým dnem, jak roste. Abychom ti tvé přání mohli co nejdříve splnit, musíš otevřít své srdce. S otevřeným srdcem se nám mnohem lépe pracuje. Dnes poděkuj za vše, sama sobě, nám, co se ti do této doby podařilo. Tím otevřeš své srdce dokořán a my budeme moci zalévat semínko tvého přání a pečovat o něj až do jeho dospělosti. 

 

╰☆ 3. leden ☆╮

LÁSKA

Neboj se projevit svou lásku, neboj se vyjádřit své city. Projev ji nahlas, projev ji komukoliv, koho miluješ. Tvá láska je jako otevřená kniha, dovol každému v této knize číst. Nech tuto svou lásku v sobě proudit a přijímej lásku od ostatních. Tvá láska je naší láskou a pamatuj, že láska je Bůh, a Bůh tě miluje. Předávej dnes tuto Boží lásku každému, kdo si ji zaslouží. Tato láska roste přesně tak, jak jí dáváš. Pokud dáváš hodně lásky, pak se ti dnes hodně lásky vrátí. Pokud s ní budeš šetřit a budeš jí chtít dát jen sobě či jednomu člověku, pak tvá láska bude slábnout, a také láska ostatních lidí k tobě zeslábne. Toužíš po lásce, buď tedy první, kdo ji ostatním projeví. 

 

╰☆ 4. leden ☆╮

VÍRA A JISTOTA

Co pro tebe znamená víra? Je to jistota, kterou dáš na odiv, nebo spíše skrýváš v sobě? Věříš v lásku a sama v sebe? Věříš v nás, anděly? Kde je tvá víra, tam je tvá jistota. Najdi si čas, a popřemýšlej, čemu skutečně věříš. Tvé srdce je otevřené, jen občas se v něm objevují malé mráčky. Klopýtnutí dovede tě do cíle tvých snů, hladká cesta tě zavede jinam, odkud bude dlouhá cesta k tvým přáním. Co si tedy právě dnes zvolíš? Přemýšlej o všem, co se ti dnes stane, dobrého i špatného, a najdi svou vlastní cestu. Špatnými věcmi ukazujeme ti tvé chyby. Ty jsi připravena všechny chyby napravit. Jsi připravena mít vše, po čem toužíš. Stačí jen otevřít svou dlaň. Vše, co potřebuješ, vyjde z tvého srdce na tvou dlaň. Pak nalož s tím tak, bys byla spokojená. 

 

╰☆ 5. leden ☆╮

ZMĚNA JE ŽIVOT

Je něco, s čím bychom ti měli pomoci? Je něco, co bys chtěla změnit? Najdi si pár minut svého času a popřemýšlej, zda je něco takového. Je čas na změnu, i když zpočátku to bude změna nepříznivá. Vždyť i náš pán šel po kamenité cestě za svým štěstím. Chceš změnit ostatní, nebo sebe a svůj život? Odpověz si na otázku, co se ti na životě nelíbí, co bys chtěla změnit. Věz, že můžeme ti v tom pomoci, však změnu musíš nejprve udělat sama v sobě. Pak teprve může se tvůj život změnit k obrazu tvému. Soustřeď se na pokoru a lásku, soustřeď se na své nitro. Zaplníme ho pocitem blaženosti, pokud budeš ochotná nám to dovolit. A dovolení budeme mít ve chvíli, kdy ty sama budeš připravená na změnu. 

 

╰☆ 6. leden ☆╮

ZÁVIST

Závist není potřeba v tvém životě, neboť i jiní lidé závidí ti vše, co sami nemají. Někteří mají více než ty, a přesto i ty můžeš dosáhnout všeho, o čem budeš snít. Je lehké naříkat na osud, a nic pro své štěstí neudělat. Je tak snadné mít vše, mít lásku milovaného muže, mít peníze i práci podle svých vlastních představ a snů. Co si přeješ ze všeho nejvíce? Jmenuj jen jednu věc, kterou si z celého srdce přeješ.  Jediné, co musíš udělat, je věřit, že to tak skutečně bude, že splní se ti tvé velké přání. Přitom tvé přání může se splnit teď a tady, během jednoho okamžiku. Pokud toto přání máš ve svém srdci, a nemáš v něm místo na pochyby, proč by se ti toto přání nemohlo splnit. Máš pochyby? Pak se je snaž zaplašit a zaplň srdce jen radostí. 

 

╰☆ 7. leden ☆╮

OTEVŘI SVOU MYSL DOKOŘÁN

Nezavírej své srdce, ani svou mysl. Neboj se nového, neobvyklého, krásného. Naslouchej své intuici, neboť je to naše vedení. Vypusť všechny myšlenky a soustřeď se na naše vedení. Nemysli vůbec na nic a nech se vést. Zapiš si všechny myšlenky, které k tobě přijdou, a nehodnoť je, i kdyby nedávali smysl. Zkus se nad každou myšlenkou zamyslet, a objevíš svatou pravdu. Nalezneš klíč ke všem svým otázkám. Máš mnoho otázek, na které bys ráda znala odpověď. Tak naslouchej našim slovům a vnímej naše vedení. Dnes ti dáme odpovědi na vše, co tě zajímá. 

 

╰☆ 8. leden ☆╮

ANDĚLSKÝ DAR

Co ukrýváš ve své mysli? Chceme pro tebe štěstí a lásku, chceme pro tebe jen to nejlepší. Odevzdej nám svou myšlenku i svou svobodnou vůli, a my přijmeme tvou velkou prosbu. Pokud se spokojíš s málem, pak nemůžeme pro tebe nic udělat. Pokud je však tvé přání velké, pak na něm můžeme začít pracovat. Nesmíš se však podceňovat, že právě toto si nezasloužíš, že nechceme ti to dát, neboť rádi splníme tvé přání. Jen si o něj musíš správně říct, musíš se přihlásit o tento dar. Jsi připravena ho přijmout? Nebo jsi příliš skromná a neumíš vyslovit nemožné přání? Žádné přání pro nás není nemožné. Je jen na tobě, jak vroucně nás požádáš. 

 

╰☆ 9. leden ☆╮

OCHRANA

Ochráním tě dnes před ničivými silami, před vším zlem, pokud mi to dovolíš. Neohýbej se pod zátěží starostí, neposlouchej podmínky tvých blízkých. Jsi pod naší velkou ochranou, dnes můžeš dělat, co chceš. Jsi svobodný člověk. Nic tě neomezuje. Vystup z chaosu běžného života, vystup a neohýbej svůj hřbet pod tíhou okolního světa. Dnes jsi jen ty a my. Dnes budeme tě objímat svými křídly. Nesnaž se tomu bránit, odhoď vše negativní, co ve svém srdci uchováváš. Dnes není důvod truchlit, dnes je čas se radovat. Zapal tedy světlo ve svém srdci a starosti pusť z hlavy. 

 

╰☆ 10. leden ☆╮

MEDITACE

Je čas hledat odpovědi v sobě, na všechny tvé otázky existuje jednoduchá odpověď. Máš ji ve svém srdci, máš ji v sobě. Pokud utichne okolní svět, v tu chvíli dostaneš odpovědi. Ve své meditace spoj se s námi. Nezoufej, pokud ti to hned nepůjde. Vždy je vše dokonale načasováno. Otevři svou mysl i srdce, nevnímej nic, jen tlukot svého srdce. Klid a důvěra v sebe sama jest ti nápomocná. Neutíkej, zastav se, dívej se svým vnitřním zrakem. Uvidíš nás, a uvidíš sama sebe. Uvidíš se ve světle, v jakém tě vidíme my. Nikdy tě neopustíme, dnes, ani nikdy v budoucnu. Věnuj nám pár minut tvého času, bychom mohli do tebe vstoupit a pomoci ti s tvým trápením. 

 

╰☆ 11. leden ☆╮

KONEČNÝ CÍL

Je tvůj cíl nadosah a přesto ho nemůžeš dosáhnout? K tvému cíli vede tisíce cest. Kteroupak si vybereš? Obtížnou, nebo snad tu nejlehčí? Obtížná cesta je vždy nejrychlejší, lehká cesta je velice klikatá a do cíle dojdeš za dlouho. Vynořují se na tvé cestě překážky? Pak je to tím, že zastavit se máš a přemýšlet, co ti tyto překážky říkají. Mluví k tobě, vedou tě dál. Pokud se necítíš dobře, neděláš, co dělat bys chtěla, nejsi tam, kde právě teď být máš, pak zastav se a zamysli se. Kde bys chtěla právě nyní být? A co ti brání v tom přesně na tom místě být?

Pokud přijdeš na to, co ti brání, polož si otázku, co dělat máš, abys na tom místě byla co nejdříve. Zaposlouchej se do svých myšlenek a najdeš cestu ke svému štěstí. 

 

╰☆ 12. leden ☆╮

DUCHOVNÍ RŮST

Snažíš se růst a rozumět našim radám i našemu vedení. Tak jako malé dítě klopýtne a upadne, tak i ty jsi již několikrát upadla. Ale vždy ses zvedla a šla jsi dál. Nedovolila jsi, by tě něco zlomilo. I dnes mnohokrát klopýtneš, ale vstaneš a půjdeš dál. Dál, blíž k našim radám, k našemu vedení. Budeš chtít rozumět našemu světu, budeš mít touhu zažít něco opravdu krásného. Opravdu to však chceš? Chce to tvé srdce, nebo je to jen pouhá malichernost malého dítěte, které se v tobě ukrývá? Znáš odpověď na tuto otázku? Pokud je to touha tvého srdce, pak ti toto splníme, pokud je to však jen rozmar, pak pokus se soustředit na své srdce, a tento rozmar pokus se odstranit. Dnes vyrosteš v duchovním světě, proto buď připravená toto přijmout. 

 

╰☆ 13. leden ☆╮

LÁSKYPLNÉ SRDCE

Láska žádá důvěru. Věříš sama sobě? Věříš ostatním? Miluješ bez podmínek? Bez lásky není života, bez lásky je život jako prázdný pokoj, neudržovaný a špinavý. Je to nicota, která vstupuje do srdcí bez lásky. Tvé srdce hoří láskou. Zapomeň na starosti, nepodléhej dnes depresím, soustřeď se pouze na své láskyplné srdce. Je tam mnoho lásky pro všechny lidi, kteří lásku také umějí dát. Nesoustřeď se dnes na peníze, nesoustřeď se na materiálno, soustřeď se pouze na svou lásku. Cítíš teplo okolo tvého srdce? To láska chce jít ven, neboť tvé srdce dnes láskou překypuje. Neudus ji, ale rozdávej ji všude okolo. Pak k tobě zavítá i materiální bohatství. 

 

╰☆ 14. leden ☆╮

ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ

Přemýšlela jsi někdy nad tím, co bys měla skutečně dělat? Je to tvůj sen z dětství, proto dnes sedni si a rozpomeň se. Co jsi chtěla dělat jako malá? K čemu tě to celou dobu táhne? Nepřemýšlej nad tím, zda na to máš, neboť tvá cesta se ti objevuje ve vlnách a nutí tě přemýšlet. Tvé poslání je krásné. Ale proč je tak krásné? Protože sis ho vybrala dávno před tím, než jsi přišla na svět. Vybrala sis ho a ono ti teď vstupuje do tvého života. Nech se nést na našich křídlech a soustřeď své myšlenky na své velké přání. To je tvá cesta, po které se máš vydat. Nepřemýšlej, zda na to máš, nepřemýšlej, zda máš na to dostatek peněz. Stačí k tomu jen tvá vůle. Vůle ponořit se do svého nitra a objevit, co se po tobě žádá. Právě dnes je čas jít touto cestou a neuhnout z ní. 

 

╰☆ 15. leden ☆╮

ODPOČINEK

Dnes se snaž co nejvíc odpočívat. Přenechej nám své starosti, odpočívej a bav se. Vyjdi si s přáteli, nebo s těmi, které máš ráda. Relaxuj a nech o sebe pečovat. Nedělej dnes nic, co nepřináší ti potěšení. Dělej jen to, co udělá ti velkou radost. Neboť dnes je den radosti, tak raduj se z maličkostí i z velkých věcí. Raduj se ze svého života, a vše ostatní přenechej nám. Toužíme po tvé radosti, neboť tak naplňuješ vůli Boží, jen tak očistíš svou duši a zregeneruješ ji. Je příliš zanesená starostmi a obavami, proto dnes vnímej krásu přírody, krásu všeho okolo sebe. Je tolik věcí, které dnes pro sebe můžeš udělat. 

 

╰☆ 16. leden ☆╮

NEDĚLEJ NEUVÁŽENÉ KROKY

Dnes tě zahalí pochybnosti, neboť to, co máš dnes v plánu, nespěchá. Proto ani ty nespěchej a posečkej. Tvé neuvážené kroky přivedly by tě k neštěstí, proto vyčkej na správný okamžik. Dnes se o ničem důležitém nerozhoduj, ani nepodepisuj nic, čeho bys posléze litovala. Vše má svůj čas, a dnešek je časem zrání, ne činů. Ztiš se a naslouchej. Nemarni zbytečně čas ukvapeností. Dnešek není vhodný na spěchání kupředu, je však vhodný na trpělivost. I kdyby tě dnes něco nutilo, rozmysli si své další kroky. Věnuj se svým pocitům a ucítíš nejistotu. Tato nejistota je naše dílo, neboť máš dnes posečkat, až se vše ujasní, až vyvstanou jiné možnosti. 

 

╰☆ 17. leden ☆╮

MODLITBA

Dnes je čas na správnou modlitbu, a ty víš, co máš na srdci. Postůj chvíli a věnuj nám trochu svého času, zaposlouchej se do šumění našich křídel a vyslov svou modlitbu. Modlitba neměla by být sobecká, ale přesto se může týkat jen tebe samé. Soustřeď se na to, by tvá modlitba byla pozitivní a tvořivá, by tvá modlitba byla ku prospěchu tvému, však aby nikomu neublížila. Může to být jen pár slov, které nyní vyslovíš, jen poděkování za zcela zdánlivou maličkost, která však povede k velkým věcem. 

 

╰☆ 18. leden ☆╮

NEJPODIVUHODNĚJŠÍ DEN

Vše máš nyní ve svých rukách. Jednej podle svého srdce a nebudeš litovat. Dnes neposlouchej svůj rozum, poslechni pouze své srdce. Neboť srdce ti nikdy nelže, tak jako rozum. Srdce vnímá všechny vibrace a dokáže vyzdvihnout to nejlepší, co v tobě je. Dívej se v dnešním dni na vše, co je krásné, co tě potěší, co ti udělá radost. Nemysli na zklamání ani negativní věci, vnímej jen to krásné. Neboť krásné k tobě přichází, proto nesmíš pustit dnes do svého života nic špatného.

Dnes jsi krásná a jedinečná. Jsi pánem své situace, proto nedovol nikomu a ničemu, by ti vnesl do srdce pochybnosti. Nedovol žádnému problému, aby ti zabránil v dnešní radosti. Nic není dnes důležitější než tvá radost. 

 

╰☆ 19. leden ☆╮

ZMĚNA

Změna je život a ty chceš žít podle svých představ. Je třeba se na tyto změny připravit, byť budou dnes jen nepatrné, zanedbatelné. Vydej se na cestu poznání, vydej se na cestu za svým duchovním růstem, neboť změny, které se začínají probouzet, budou znamenat velkou změnu ve tvém životě v budoucnu. Chceš být šťastná? Hloupá otázka, povíš si, ale tato otázka je velice potřebná. Pokud chceš být šťastná, přijmeš tyto nepatrné změny ve svém životě. Pokud však tvá touha po štěstí není tak velká, pak uvízneš ve víru pochybností a nicoty. Rozhodnutí je na tobě. Vytrváš-li v tom, co skutečně chceš, pak přijde to. Cesta moudrosti a porozumění je ti nyní otevřena. Pojď za námi a vstup na tuto cestu. 

 

╰☆ 20. leden ☆╮

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC V ŽIVOTĚ

Jsme připraveni přinést ti dary, avšak musíš se dnes rozhodnout, co je pro tebe skutečně nejdůležitější v životě. Je to tvé zdraví? Láska? Peníze? Spokojená rodina? Nebo snad něco jiného. Zastav se a pověz, co je tím nejdůležitějším, co dáváš na první místo. Buď zcela upřímná a pověz nám, co máme vyléčit? Co tě potěší, co bys skutečně chtěla, co je tedy nejdůležitější právě pro tebe? Můžeme tvou duši na tuto věc nastavit, však musíš nám dát své svolení. Proto učiň to právě dnes. Nedívej se na to, co chtějí ostatní, ani na to, jak se ti to zrovna hodí. Co je tedy na prvním místě? Jaká priorita to je? Už víš? Ale ano, víš to již dlouhou dobu, jen jsi to správně ještě nepojmenovala. Neváhej a učiň tak nyní. 

 

╰☆ 21. leden ☆╮

DÍKŮVZDÁNÍ A POŽEHNÁNÍ

Začni svůj den právě tímto činem, který nestojí tě více než pár vteřin tvého života. Žehnáme ti právě dnes a toto požehnání pošleme i těm, na kterých ti záleží. Jsme to i my? Rozhodni sama. Nezáleží na tom, zda v nás věříš, my věříme v tebe. To je to nejdůležitější. Chceme pro tebe jen to nejlepší, a chceme to právě dnes. Chceš to také? Nedívej se do minulosti a pohleď do krásné současnosti. Je opravdu krásná, dnešní den je krásná, ale to proto, že proudí tvá láska z tvého srdce. Nezastavuj tento proud své lásky a nech ho sálat kolem sebe. Pak dočkáš se malého zázraku, náznaku, že vše jde ke tvému štěstí. Ty to dokážeš, my ti věříme. A ty si musíš věřit také. 

 

╰☆ 22. leden ☆╮

CESTA DO NEZNÁMA

Nezmítej se dnes ve svém životě, a udělej to, po čem skutečně toužíš. Máš tolik cest před sebou k prozkoumání všeho, včetně své duše. Neboj se vykročit, i když nevíš, jaký život tě čeká, neboj se nových věcí. Dokážeš vše, na co si vzpomeneš. Pokud to opravdu chceš. A ty chceš. Cítíme tvou touhu, proč se tedy bát obav. Očekávej to nejlepší a přijde to nejlepší. Očekávej překážky a přijdou překážky. Jakou cestou se tedy dnes vydáš? Mnoho krásných věcí na tebe čeká, a tyto věci čekají jen na tvé vykročení. Jsi připravena vykročit a splnit si to, po čem tolik toužíš. Je to nyní jen na tvé odvaze. Žádná cesta k poznání není nesprávná, všechny vedou ke štěstí. Překážky, které se dnes vynoří, dostala jsi darem, neboť byla jsi vybrána, abys je sílou myšlenky odstranila a mohli jsme ti seslat tvé vysněné štěstí. 

 

╰☆ 23. leden ☆╮

PRAVDA A SVOBODA

Dnes dostane se k tobě více informací, více našich znamení. Poznáš pravdu a lež? Poznáš svobodu a svázání? Dnes tě objímáme svými křídly, ochraňujeme tě a posíláme znamení pravdy a svobody. Není to jen krásný sen, je to skutečnost. Odevzdej se nám dnes a naslouchej. Nemarni dnes čas v pochybnostech a nedůvěře. Pravda tě osvobodí. Proto naslouchej, nám, lidem kolem, přírodě. Naslouchej této pravdě a uč se. Poznej nepoznané, poznej nadpozemské. Tvé srdce, mysl i duše je nyní čistá, avšak je třeba poznat celou pravdu o všem, co tě trápí. 

 

╰☆ 24. leden ☆╮

POMOC NAJDEŠ V SOBĚ

Trápí tě dnes něco zvláštního? Máš spoustu otázek? Na každou otázku existuje odpověď. A odpověď se skrývá v tvém srdci. Nespokoj se s lichými řečmi, nespokoj se dnes se sliby, odolej vábení ďábla. Tvá duše je neposkvrněná, a láká nečisté síly. Pohlédni proto do svého srdce a konej dnes podle jeho vůle. Nenech se strhnout do hádek či negací, které dnes obklopovat tě budou. Jsi pevná jako skála, jsi chráněná námi, anděly. Avšak podlehnout vábení je tak snadné, a ani naše ochrana ti poté nepomůže. Proto zachovej si své kladné vlastnosti a dnes je používej více, než kdy jindy. Nenech se ovlivnit, máš svůj vlastní rozum. Máš své srdce. A víš sama nejlépe, co je dnes pro tebe nejlepší. 

 

╰☆ 25. leden ☆╮

ČEKÁNÍ NA ZÁZRAK

Nepotřebuješ chtíč, který řídí tvé myšlenky, neboť my jsme s tebou a vidíme do tvého srdce. Duchovní život je tak skutečný, jako život pozemský, plný očekávání a vzrušení. Stačí se mu jen otevřít. Není nesplnitelných přání, pokud sídlí na dně lidského srdce, bez omezování a bez výhrad. Všechna přání se stávají skutečností, když je čekáš nejméně. Odevzdanost každého přání je jedinečná a nutná, by zázrak mohl přijít do tvého života. Žiješ-li po našem boku, dovolíš nám tě doprovázet na tvých cestách, pak věz, že tvé čekání na zázrak chýlí se ke konci. Stačí nám vpustit zcela do tvého života, stačí nám důvěřovat, stačí nemyslet na své přání. Pak stane se zázrak, který ohromí tě, neboť ho čekat nebudeš. Stane se tak dnes, brzy, nebo v budoucnu? Vše máš ve svých rukách a ve svém srdci. 

 

╰☆ 26. leden ☆╮

OPUSŤ A NAJDI SÁM SEBE

Ne, nechceme, bys dnes opouštěla svou rodinu, ale svůj starý život a své myšlení. Nelze vytvořit nový, krásný život na starém místě, pokud zůstáváš ve svém vlastním životě. Podívej se nyní do sebe a vezmi vše, co je špatné a nahraď to lepším. Najít sám sebe je tak lehké, opusť tedy své staré myšlení a podívej se na své chyby, stále opakující se chyby. Vidíš je nyní, v tuto chvíli? Je něco, co máš v sobě, a přesto by se ti to nelíbilo na ostatních? Je taková vlastnost, která ti brání v růstu a ve štěstí? Najdi ji a nahraď vlastností krásnou a čistou. Není cesty zpět, je jen cesta vpřed. To, po čem toužíš, dostaneš ve chvíli, kdy změníš sama sebe, kdy soustředit se budeš na sebe a ostatním dáš volnost, kterou potřebují ke svému růstu. 

 

╰☆ 27. leden ☆╮

ÚSMĚV PŘINÁŠÍ LÁSKU A ŠTĚSTÍ

Tvůj úsměv má velkou sílu, proto ho dnes používej více, než kdy jindy. Tvůj úsměv potěší mnoho lidí, a vrátí se ti v podobě spokojenosti. Pohlédni na svůj život, jak žiješ, jak myslíš, jak vše vnímáš, co bys chtěla ve svém životě změnit a proč. Odolej dnes nepořádku ve své duši, pustošení tvých vlastních přání a usmívej se na vše kolem sebe. Hledej ve všem to nejlepší, i když budeš smutná. Smutek není důležitý, důležité je tvé nastavení na štěstí. Soustřeď se na to nejlepší, co v sobě máš. Máš v sobě kus malinkatého, andělského světa, našeho světla lásky, proto nech ho dnes proudit a nezažiješ zklamání. To, co nyní vyšleš, vrátí se ti mnohonásobně. Proto otevři své srdce skrze úsměv a pusť naše světlo ven, nechť tě obklopí a ty staneš se zářivou bytostí. 

 

╰☆ 28. leden ☆╮

VYŠŠÍ VĚDOMÍ

Naslouchej a slyš naše slova a naší hudbu. Ztiš své kroky, ztiš své tělo, ztiš své srdce. Slyšíš tlukot svého srdce? Až přestaneš ho slyšet, pak uslyšíš naše slova pronesená k tobě. Měníme právě dnes tvůj život podle tvých představ, naslouchej a dojdeš poznání. Rozdávej lásku kolem sebe, vyslov ta kouzelná slůvka lásky ke všemu živému. Miluj vše, abys byla milována. Své bohatství máš uvnitř sebe, není to majetek, který dá se shromáždit, jsou to tvé vzpomínky, myšlenky a nápady. Toto je tvé skutečné bohatství, které roste a sílí. Stejně jako láska, kterou dnes rozdáváš. Láska nikdy nemizí, jen může sílit. Proč ji tedy dnes neposilníš svou vlastní vůlí, by k tobě přišla čistá a vroucí láska, bys mohla zažívat pocit štěstí? Přinášíme nyní radost do tvého života, otevři jí dveře, ať může vstoupit. Otevři jí dveře skrze svou lásku. 

 

╰☆ 29. leden ☆╮

RADOST VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA

Chybí ti radost v nějaké oblasti? Přemýšlíš o tom, proč tomu tak je? Není to v tvé píli, není to v tvém přání, je to v tvém srdci. Do všeho dej své srdce a dobře se ti povede. Buď hrdá na vše, co jsi zatím vytvořila, neboť to je pravé štěstí. Pokud dáš srdce do všeho, co konáš, bude to pro tvé dobro. Tvá radost z dobře odvedené práce sílí, však pokud neraduješ se, pak chybí v této neradosti právě tvé srdce. I platit složenky můžeš s radostí, pak peníze, které vydáš, vrátí se ti jinou cestou. Radost a láska jdou ruku v ruce, radost a láska vedou ke štěstí. Není to jen láska k milovanému člověku, je to láska v tobě samé, v tom, komu a čemu svou lásku dáváš. Protože pak ji můžeš jen získat. 

 

╰☆ 30. leden ☆╮

RADOST VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA

Chybí ti radost v nějaké oblasti? Přemýšlíš o tom, proč tomu tak je? Není to v tvé píli, není to v tvém přání, je to v tvém srdci. Do všeho dej své srdce a dobře se ti povede. Buď hrdá na vše, co jsi zatím vytvořila, neboť to je pravé štěstí. Pokud dáš srdce do všeho, co konáš, bude to pro tvé dobro. Tvá radost z dobře odvedené práce sílí, však pokud neraduješ se, pak chybí v této neradosti právě tvé srdce. I platit složenky můžeš s radostí, pak peníze, které vydáš, vrátí se ti jinou cestou. Radost a láska jdou ruku v ruce, radost a láska vedou ke štěstí. Není to jen láska k milovanému člověku, je to láska v tobě samé, v tom, komu a čemu svou lásku dáváš. Protože pak ji můžeš jen získat. 

 

╰☆ 31. leden ☆╮

NEOBLOMNÝ ČAS

Jsi jako slunce, které pluje na nebi a které dává ti energii. Ráno snaž se vstát s úsměvem, neboť jsi jako malé miminko, plná síly. Jsi dítě, tak hrej si. V poledne padnou na tě povinnosti a ty dospěješ. Však večer sil ti ubývá, jako staré vrásčité ženě. Chceš však toto vše? Vždyť čas nezná hranic. Pokud po ránu k sobě pustíš radost, pak jsi jako čas, který se právě zrodil. Když však vstaneš s nechutí, tvůj celý den bude stár jako celá věčnost. Co však chceš? Být mladá, krásná? Však jsi. Jsi přesně taková, jak se cítíš po ránu. Podívej se do zrcadla, podívej se do svých očí, a uvidíš krásnou bytost, hodnou milování. Tak, jako tě milujeme my, budou tě milovat i ostatní. Stačí jen sama sebe milovat. Nesužuj se věkem ani starostmi, jsi krásná a ukaž dnes všem okolo sebe, jak krásná jsi. Pak i oni o tebe pečovat budou s láskou, která dodá ti na kráse. 

 

╰☆ 1. únor ☆╮

ŽIVOT VE VÍŘE

Díváme se do tvého srdce a vidíme vše. Dnes je čas, bys také ty zhodnotila svou víru, svou skutečnou víru. Neptáme se tě na víru k nám, o té my dobře víme, ale o víru jako takovou. V co skutečně věříš? Jsi to ty sama? Věříš sama sobě? Věříš v něco jiného? Je čas, abys podle této víry začala žít. Skutečně žít. Neohlížela se na překážky, protože ty jsou jen zkouškou tvé víry. Pokud se ti něco nedaří, je třeba dívat se na svět pozitivně, stejně, jako když se ti vše daří. Pomůžeme ti s tvou vírou, pomůžeme ti s duchovní cestou, po které se vydáváš, krůček po krůčku. Ničeho se neboj a svěř se do našich rukou. Povedeme tě životem tak, bys byla šťastná a spokojená. 

 

╰☆ 2. únor ☆╮

POUŽIJ SVOU ENERGII

Máš v těle velkou energii, životní energii, čistou a zářivou, jen se jí musíš naučit dobře používat. Nemarni čas v činnostech, které jsou jen povrchní a tuto energii ti ubírají. Zajímej se o důležité věci, důležité pro tvůj osobní rozvoj a tvůj život, neboť mnoho lidí ti tvou energii odčerpává právě svým negativním postojem. Je na čase říci si "dost" a soustředit svou energii skutečně tam, kde je zapotřebí. Při řešení dennodenních úkolů soustřeď se vždy na jednu věc a snaž se jí dokončit, než započneš jinou. Jinak se tvá energie rozptýlí. Je třeba do života vložit pestrost do svého života a také si dopřát malé rozptýlení. Právě teď. 

 

╰☆ 3. únor ☆╮

BOHATSTVÍ

V čem spočívá tvé bohatství? Z našeho pohledu je to láska. Souhlasíš s tím? Pokud zachováš si naší přízeň, pak přijde do tvého života skutečná láska, láska, kterou pocítíš. Řiď se dnes svým srdcem a pověz sama sobě, zda dostáváš tolik lásky, kolik si zasloužíš. Lásku máš na dosah ruky, jen ji musíš uchopit. Dnes je třeba vše špatné napravit, odpustit všem, a žádat skrze nás o odpuštění jiných lidí. Tato odpuštění sahají až do tvého dětství, nyní je třeba tento krok udělat, abys zažila skutečnou a čistou lásku. Vystup k nám, po našem zlatém žebříku, a mi tě obklopíme skutečnou láskou, ve které není ani smutek, ani beznaděj. 

 

╰☆ 4. únor ☆╮

NEZBYTNÉ VĚCI

Podívej se kolem sebe, a zhodnoť, co již ve svém životě nepotřebuješ. Nechceme ti ubírat hmotné statky, peníze, ani věci, na kterých ti záleží. Nechceme ti ubírat ani nezbytné věci. Však nezbytné věci nejsou nezbytné. Cokoliv odevzdáš, tím uvolníš místo něčemu novému. Důležitému. Tvůj domov je příliš zahlcen nezbytnými věcmi, dnes vyber jen jednu a předej ji někomu, komu bude k užitku, protože svou úlohu ve tvém životě již splnila. Pokud zvolíš správně, dostaneš od nás odměnu, maličkost, která potěší. 

 

╰☆ 5. únor ☆╮

ZODPOVĚDNOST

Nelekej se dnes zodpovědnosti, přijmi ji s radostí. Není tak těžká, abys ji nedokázala unést. Uchop jí do svých dlaní a odevzdej nám ji. Odevzdáš nám ji tím, že ji přijmeš a postavíš se jí čelem. Splň ji a již se jí nebudeš muset zabývat. I dnes ti pomáháme, nikdy bychom ti nenaložili více, než uneseš. Je v tobě hodně spolehlivosti, lidé kolem tebe se mohou spolehnout jak na tebe, tak na tvé slovo. Je na čase, bys trochu zodpovědnosti předala také ostatním. Ale jen malinkatou, kterou zvládnou vykonat. Tvé osobní i profesní úspěchy nenechají na sebe dlouho čekat, neboť jsi postavena do čistého světla. 

 

╰☆ 6. únor ☆╮

ANDĚLSKÉ VEDENÍ

Dnes u tebe stojí mnoho andělů a sledují tvou cestu. Vedeme tě ve všem, co dnes uděláš nebo řekneš. Nic se nebude dít bez našeho vedení. Již víš, že na velké věci vyplatí se počkat, a i tak můžeš čas popostrčit. Svým vlastním nastavením na naše vedení. Harmonii a řád je dnes velice důležitý. Snaž se proto jednat s ostatními tak, jak bys chtěla, aby jednali oni s tebou. Nenech si nic líbit, ale lásku oplácej láskou. Nech vše plynout a na nic netlač. Zbytečně by ses jen vyčerpala a nabrání sil by ti dalo velkou práci. 

 

╰☆ 7. únor ☆╮

NEBER VŠE JAKO SAMOZŘEJMOST

Podívej se do svého srdce, právě teď, v tuto chvíli. Vše, co se ti dnes stane, má svůj význam. Není dobré považovat vše za samozřejmost. Spousta věcí by ti v životě chyběla, kdyby nyní přestala fungovat. Spousta věcí stává se samozřejmostí, pokud se tak děje denně, ale co když tomu tak jednou nebude? Jsi dárce, nebo příjemce svého života? Jdeš životem služebníka, který bude jednoho dne královsky odměněn. I my jsme služebníky Boží, a jsme jimi rádi. Nevadí nám plnit tvá přání, a nic za to neočekáváme. Naopak dostáváme tvůj úsměv, jako dar. Jsme příjemci i dárci své vlastní existence. Pokus se nastavit stejně, vykonej dnes dobrý skutek, bez toho, bys čekala, že se ti vrátí. Neboť dobrý skutek je jako bumerang, vrací se ve chvíli, kdy to nejvíce potřebuješ. 

 

╰☆ 8. únor ☆╮

PŘEKRÁSNÝ DEN

Probuď se zcela svěží, plná elánu, a očekávej od tohoto dne jen to nejlepší. Neboť jen tak můžeme vnést do tvého života překrásný den, bez starostí a rozčilování. Usměj se na nás hned po probuzení, a my se budeme usmívat na tebe. Budeme se na tebe usmívat a zajistíme ti opravdu krásný den plný radosti. Uvolni se a nestresuj se běžnými věcmi. Napětí dnes nepatří do tvého života, o cokoliv budeš požádána, udělej s radostí. Dnes budeš překypovat láskou, proto tuto lásku projev. Jen s radostí může se stát dnešní den opravdu překrásným. Pamatuj, že dnes je den nové cesty. Nové cesty do ještě lepší budoucnosti. Pokud dnes vykročíš tou správnou nohou s radostí, změní se tvůj život k lepšímu. 

 

╰☆ 9. únor ☆╮

TVÁ DUŠE A VĚDOMÍ

Cítíš, jak se dnes tvá duše projevuje? Projevuje se povzneseně, bez pýchy a domýšlivosti, bez negativních aspektů. Projevuje se s láskou a touží růst. Touží ti dát právě dnes to nejlepší, touží vydat to nejlepší ze sebe, aby se ti lépe žilo.

Vnímej svou duši, neboť ona k tobě dnes hovoří. Povznes se nad nízké pudy, nenech se znervóznit, nenech se sebou manipulovat, i když některé věci jako manipulaci nebereš. Žij svobodným životem. To neznamená, by ses nepostarala o ostatní, však projev to, co cítíš uvnitř sebe. Pokud toto dnes dokážeš, očekávej na konci dne malou odměnu za tvou snahu. 

 

╰☆ 10. únor ☆╮

VYSOKÉ CÍLE

Žádný cíl není tak vysoký, aby sis ho nemohla splnit. Nezabývej se malichernostmi, nezabývej se malými cíly. Neboť čeká na tebe úspěch, jen když nebudeš příliš skromná. Můžeš dělat, co chceš, máš na své straně svobodu i touhu něco dokázat. Proč to tedy nezapočít právě dnes? Co ti v tom brání? Dnes je čas na velké činy, na velké cíle. Tyto cíle přinesou ti velké změny, ale ty změny budou přesně takové, jaké je budeš chtít mít. Není nic, co bys dnes nedokázala. Postav se proto zpříma a následuj své touhy. 

 

╰☆ 11. únor ☆╮

SPOLUPRÁCE S ANDĚLY

Známe všechna tvá přání, ale je nyní čas, abys také přiložila ruku k dílu a pomohla nám splnit ti tato přání. Sladíme se s tvými přáními, ale nemůžeme všechnu práci dělat sami. Nastal čas, abys nám s tím pomohla. Polož správné věci na to správné místo, udělej to, co odkládáš a čeho se obáváš. Neboť pak můžeme otevřít dveře dokořán a tvé přání se splní. Nastal čas s námi naprosto spolupracovat, udělat to, k čemu tě nabádáme skrze tvou intuici. Nedělej ukvapená rozhodnutí, však poslechni dnes svou intuici snaž se řídit se podle ní. Pak neprohloupíš a posuneš se tam, kde chceš být právě nyní. 

 

╰☆ 12. únor ☆╮

DEN PODLE NAŠICH PŘEDSTAV

Žádné náhody nejsou, vše je předem naplánováno. I tvůj dnešní den byl naplánován v dávných časech, kdy ještě nebyla jsi na světě. Vše je dokonalé přesně tak, jak si to přejeme. Jen tvá svobodná vůle může tento plán narušit, a přesto, i toto je v plánu. V našem plánu. Nesnaž se dnes proti ničemu bojovat, vše přijmi, cokoliv k tobě bude dnes přicházet, cokoliv se ti bude dít, je pro tvé blaho a dobro, i když to tak v tento okamžik nevypadá. Máš dnes nějaké otázky na nás? Své otázky pokládat nemusíš, sama znáš na ně odpověď. I to bylo předurčeno. Otázkami posiluješ svou duši a jejich odpověďmi rosteš na své duchovní cestě. Proto se nech dnes jen vést naším vedením a tvůj den ti nic nezkazí. 

 

╰☆ 13. únor ☆╮

VÍCE MOŽNOSTÍ

Dnes propůjčíme ti svou nebeskou moc a sílu, a ty dokážeš cokoliv. Právě dnes ji budeš potřebovat, neboť patery dveře se ti otvírají, a ty stojíš zde jen s jedním klíčem, který vpustí tě do těch správných dveří k úspěšnému životu. Pokud zvolíš správné dveře, dnes se ti naskytne jedinečná příležitost změnit vše, na co si jen pomyslíš. Vše, co tě v minulosti trápilo, stane se minulostí a odejde z tvého života. Zadívej se do své duše, neboť tvá duše zná ty správné dveře. Žádné z nich nejsou špatné, ale jen jedny v sobě skrývají rozpuštění všeho, co ti v životě vadí či překáží, co již ve svém životě nechceš mít. Jak zvolíš, tak se budou odvíjet tvé další dny. 

 

╰☆ 14. únor ☆╮

POUPĚ LÁSKY

Tak jako malá růžička musí mít vláhu a růst do krásného květu, tak i o lásku je třeba pečovat. Toto poupátko vykvétá, a je jen na tobě, jak se dnes o něj budeš starat. Zda dáš tomuto poupátku mnoho lásky, vrátí se ti s láskou a vykvete, pokud však nevšímati si ho budeš, pak uvadne a bude trvat dlouho, než opět najde sílu kvést. Víš, co je dnes zapotřebí udělat, abys byla obklopena láskou. Musíš ji sama projevit. Jen tak rozvíří se závan lásky a rozprostře se celým tvým domovem. Až se tak stane, může vstoupit láska, její poupě může rozkvést. 

 

╰☆ 15. únor ☆╮

ÚSPĚCH NA DOSAH

Jaké je tajemství úspěchu? Tvá touha, by to, co děláš, vedlo k úspěchu, tvá láska, kterou do všeho vkládáš. Pak úspěch dostaví se a zůstane v tvé blízkosti. Úspěch můžeš žádat v kterékoliv oblasti, však věz, že bez tvé lásky nepřijde. Nedělej nic jen na polovic, věnuj všemu velké úsilí. Toto úsilí nebude tak velké, pokud tak budeš činit s radostí. Je třeba každou činnost milovat, aby se stala nakonec úspěšnou. Pamatuj na naše slova, dnes, právě dnes, kdy úspěch se ti nabízí a čeká na přijetí. 

 

╰☆ 16. únor ☆╮

NEJVYŠŠÍ HODNOTY ŽIVOTA

Staráš se dobře o vše, na čem ti záleží? Zvolila jsi správně hodnoty, které jsou pro tebe prioritní? Máš kolem sebe mnoho štěstí, stačí ho jen uchopit. Ale co tě vede k tomu, co děláš, jak se chováš sama k sobě, i k ostatním? Procházíš velkou životní lekcí a dnes jsi na jejím konci. Vedla sis dobře, někdy jsi klopýtla na své cestě, ale opět jsi vstala a šla dál. Dnes je den, kdy je zapotřebí zhodnotit toto vše, podívat se do minulosti a vyzdvihnout a povýšit vše, co se ti podařilo. Odpovědi na své otázky znáš, však je to jen teorie a nyní nastává čas uvést je do praxe. Dnes není čas na přemýšlení, dnes nastal čas jednat. 

 

╰☆ 17. únor ☆╮

ODEVZDÁNÍ A NELPĚNÍ

Dnes nám odevzdej všechna svá trápení. Nic z toho si neponechej, nemysli na ně, neboť my ti je vrátíme vyléčená. Proč lpět právě dnes na hodnotách a na svých přáních? Stále je držíš u sebe, místo aby ses radovala ze života. Tvůj život potřebuje změnu. Tato změna tkví v tvých přáních. Ale pokud je budeš držet u sebe, pokud nám je zcela neodevzdáš, nemůžeme ti je splnit. Dnes je radostný den, proto raduj se i ty. Nemysli na to, co tě trápí, však je to již nyní vyřešeno, a čeká se jen na tvá odevzdání těchto chmurů. Na nic nečekej a neboj se ničeho, neboť s námi nemůžeš být smutná. 

 

╰☆ 18. únor ☆╮

SKLÍZEJ, CO JSI ZASELA

Rozséváš-li lásku, dnes sklidíš lásku mnohonásobně. Rozséváš-li štěstí, pak dnes se ti vrátí. Rozséváš-li smutek, pak dnes smutna budeš. Co tě trápí, to dnes projeví se mnohem více. Raduješ-li se dnes ze svého života, pak radost tě neopustí ani následující dny. Vše je jen na tobě, jak nyní se rozhodneš. V některých věcech je třeba udělat velký řez, by tě již nezatěžovali a tys mohla volně dýchat. Jsi na tento řez připravena. Stačí k tomu jediné. Podívej se do svých myšlenek a všechny špatné a pochybovačné myšlenky vypusť ze své hlavy a nahraď je láskyplnými myšlenkami. Je to tak snadné, a ty to dokážeš. Pokud tedy chceš. Ale kdo by nechtěl mít kolem sebe lásku a štěstí? 

 

╰☆ 19. únor ☆╮

UDĚLEJ VŠE POTŘEBNÉ

Dnes nic neodkládej, vše, co mělo být již uděláno, udělej s radostí. Musíš se ještě hodně učit na sobě pracovat. Proč dělat věci s křikem nebo nervozitou, proč dělat věci s nechutí? Proč nemilovat to, co je dnes třeba udělat? Udělej si pořádek ve svém životě a vše, co jsi odkládala, udělej neodkladně, s radostí. Nic není takové, jak se to zdá, neboť vše vede k dobrému, lepšímu. Je třeba započatou práci dokončit, je třeba posunout se na své cestě a začít to, co leží hluboko uvnitř tvé hlavy i tvé duše. Jen tak dáš dnes věci do pohybu, jen tak můžeš dokončit jednu kapitolu svého života a vstoupit do další. Může to být maličkost, ale může to být také velké životní rozhodnutí. Neboj se vyslovit svůj názor a své přání. Nejen před námi, ale i před ostatními. My tě v tom budeme podporovat, i když celý svět bude proti tobě. 

 

╰☆ 20. únor ☆╮

SEN A REALITA

Můžeš snít dnes i po všechny své dny, ale pokud své sny neuskutečníš, pak zůstanou jen krásnými sny. Dnes zahleď se do svých myšlenek a zdokonaluj své velké i malé sny. Neboť jen sen, který je zaměřen na dokonalost, se může uskutečnit. Proto soustřeď se na své sny a sama si odpověz, co brání ti v jejich naplnění. Naplnění je nyní jen na tobě, pokud vydáš se touto cestou, budeme ti nablízku. Však ve snech není místo pro pochyby, musíš si být naprosto jistá, že to tak chceš. Každá pochybnost oddaluje tě od naplnění. Musíš být pevná jako skála, abys byla schopna svůj sen dovést do reality. Pak začneš žít, skutečně žít, neboť budeš žít v krásném snu, který stane se realitou. Dnes začni na této realitě pracovat. Nic není nemožné. 

 

╰☆ 21. únor ☆╮

POROZUMĚNÍ

Dnes máme pro tebe velký úkol. Netoužíš být nemilována, zraňována, využívána. Ani ostatní to takto nechtějí. Jednej dnes s každým člověkem tak, jak bys jednala se sebou. Dej jim prostor vyjádřit se a snaž se jim porozumět. Žádný člověk není zlý, je to vnitřní nespokojenost, která vede ke zlobě. Ale ty přeci chceš, aby tě ostatní milovali, aby neházeli ti klacky pod nohy. Mnozí lidé ti nerozumí, ale ve skutečnosti nerozumí sami sobě. Pomoz jim nyní v jejich nelehké cestě a ukaž jim svou pravou, krásnou tvář. Dnes jim půjdeš příkladem, dnes mohou zamyslet se sami nad sebou. Neboť každý člověk přeje si být milován a opečováván, jen někteří to neumí vyslovit, neumí si o to říci. Ukaž jim tedy dnes, že to není nic složitého, že dokážou to také a můžou žít v radosti. 

 

╰☆ 22. únor ☆╮

UCHOP ŽIVOT DO SVÝCH RUKOU

Jsi jedinečná, krásná duše, a přesně taková máš být. Není třeba žít životem někoho jiného, je třeba žít svým vlastním životem. Co bys chtěla na svém životě změnit? Co bys chtěla vylepšit? Není nic, co bychom ti dnes nesplnili, ale je třeba, abys byla sama s sebou. Aby tvá rozhodnutí byla tvá, ne nikoho jiného, protože ty máš své vlastní touhy a víš, jakým životem bys chtěla žít. Je nyní třeba postavit se za své názory, jasně si říci, jak by tvůj život měl vypadat, co by sis ve svém životě přála, co bys chtěla od ostatních. Jednej dnes sama za sebe a uchop svůj život do vlastních rukou. Je to tvůj život. Nepatříš nikomu, jen některé lidi na jejich cestě doprovázíš. Není třeba lpět na těchto lidech a dělat jim radost. Udělej radost sama sobě. 

 

╰☆ 23. únor ☆╮

RŮST, ROZVOJ A ROZKVĚT

Dnes je čas dávání, ale i braní. Čím víc dnes dáš, tím více se ti vrátí. Dávat můžeš cokoliv, nemusí to být nic hmotného, může to být pouhá láska. Peníze dnes vydané vrátí se ti zpět, neboť byl dnes započat růst, rozvoj a rozkvět. Tvé duše, tvého štěstí. Nastává velká změna k lepšímu. Avšak je zapotřebí také něco věnovat, něco dát, aby se ti to mohlo vrátit přesně tak, jak ty sama si přeješ. Misky vah musí být dnes vyrovnány, proto čím více dnes dáš, tím více dnes obdržíš. To dobré, i to zlé. Proto věnuj se dnes tomu, bys rozsévala jen to dobré, by mohlo se ti to vrátit zpět. 

 

╰☆ 24. únor ☆╮

VLASTNÍ CESTA

Pro každého člověka je dobré něco jiného. Proto se dnes soustřeď na to, co je dobré pro tebe. Ne pro tvou rodinu, ani pro ostatní lidi, kteří patří do tvého života. Jen pro tebe. Nelze kráčet ve stopách někoho jiného, nelze jednat podle toho, jak si to ostatní přejí. Máš své vlastní stopy v písku, máš svou vlastní cestu. Proto dnes vydej se po této cestě a nenechávej se vést. Ty sama musíš vykročit, a zhodnotit, co pro tebe samou je tím nejlepším. Co chceš jen ty sama, nikdo jiný. Můžeš mít stejný cíl jako jiný člověk, ale je to tvůj cíl a tvá cesta. Tvé stopy v písku vedou až k branám štěstí, avšak musíš jít po této cestě sama, v doprovodu ostatních také, ale jen v jejich doprovodu. Ty máš svůj život na dlani, a tento život je dobrý. Stačí ho jen následovat. 

 

╰☆ 25. únor ☆╮

ŽIVOTNÍ VÝZVA

Dívej se na překážku, která se objevila v tvém životě, jako na možnost nového startu. Je to tvá životní výzva. Nezáleží na tom, co si ostatní myslí, záleží dnes na tom, co chceš ty. Cíl se ti otevírá, a tato výzva ti právě dnes ukazuje, jakým směrem se máš vydat. V oblasti, kde se noří překážka, je třeba udělat změny. Je třeba využít svou vnitřní sílu a odhodlat se k těmto změnám. Protože jen tak můžeš uchopit svou životní výzvu, která se objevuje, za ten správný konec. Vnímej vše, co přichází v tento den - dobré i špatné. Jakmile se na tuto cestu vydáš, uvidíš, že všechny dveře do života, kterým jsi žila, již se uzavřely. Přijmi tuto výzvu života a nalož s ní ke své spokojenosti. 

 

╰☆ 26. únor ☆╮

NEBRAŇ SE ZMĚNÁM

Změny ve tvém životě jsou důležité a proto dnes je nech plynout. Nemusíš pro to dnes udělat vůbec nic, jen nechat plynout vše, co bude přicházet. Změnám nelze zabránit, lze je jen posunout o pár dní, o pár měsíců, o pár let. Změny ve tvém životě nastanou tak jako tak, tak proč se bránit něčemu, co nyní přichází, a oddálit si život ve štěstí? Změny jsou bolestné jen na chvíli, jen do té doby, než pochopíš, že jsou ku tvému prospěchu a otevírají bránu do něčeho krásného. Průchod touto branou může se zdát nepříjemný, ale za branou čeká štěstí. Nech ho tedy dnes projít k tobě a nebraň ničemu, co bude přicházet. 

 

╰☆ 27. únor ☆╮

ZLATÁ KLEC

Dnes otevírají se vrátka od tvé klece, od tvých omezeních, abys mohla svobodně vystoupil a vzlétnout až do oblak. Tato vrátka byla vždy otevřená, ale tys setrvávala v této kleci, čekajíc... Na co vlastně? Na zázrak? Ale vždyť zázrak máš ve svém srdci, ve svém nitru. Svoboda tě nesváže, dodá ti vše, co v životě potřebuješ. Můžeš vzlétnout a přesto zůstat s těmi, které tolik miluješ. Nebraň se novému, které přichází, neboť toto nové je dobré pro tebe. Pro tvou svobodu. Svoboda znamená žít podle svých představ. Vystup proto dnes ze své zlaté klece na diamantovou cestu za štěstím a spokojeností. 

 

╰☆ 28. únor ☆╮

PŘIHLAS SE O ZÁZRAK

Nestačí jen modlit se a být s námi po všechen čas, je zapotřebí říci si o to, co ti náleží. Narodila ses, abys prožívala vše krásné a starosti se ti vyhýbali, tak proč jich nevyužíváš ku prospěchu svému? Proč nepřihlásíš se o zázrak, který ti nyní nabízíme? Je to tvá důvěra v nás, důvěra,  že splníme ti vše, co si přeješ, která přihlásí se o to, co skutečně náleží ti a co zasloužíš si. A zasloužíš si velice mnoho, neboť tvá duše je čistá a zářivá. Tato tvá duše chce být odměněna. Tak nebraň jí už více a přihlas se o to, co ti po právu náleží. 

 

╰☆ 29. únor ☆╮

LADNOST TVÉ DUŠE

Tvá duše dnes ladí se do vyšších vibrací, by k tobě mohlo přijít to krásné, co očekáváš. Proto nastav svou duši a nejednej v rozporu s ní, by mohlo vyladění být co největší. Odstranit se dnes musí zmatek a chaos, který tvá duše prožívá. Dnes v noci prožiješ mnoho snů, které pamatovati si nemusíš, není do důležité, ale je to zakončení ladění tvé duše, by dokázala jsi mnohem více, než doposud. 

 

╰☆ 1. březen ☆╮

ZÁZRAK

Dnes očekávej zázrak a nastane. Nesnaž se spoutávat se s ničím a buď co nejvíce tomuto zázraku otevřená. Čím více se dnes otevřeš, tím více zázraků dnes pocítíš. Zavřeš-li však dnes svou duši, zázrak nenastane. Je to jen na tobě, zda přijmeš otevření své duše nebo zda proti tomuto otevření budeš bojovat. Špatné nálady dnes snaž se nahradit spokojeností. Ničeho se neboj, neboť strach dnes není podstatný. Podstatné je, bychom ti tento zázrak mohli přinést. To je náš velký úkol dnešní den, však i ty musíš nám v tom pomoci a otevřít svou duši a své velké srdce. 

 

╰☆ 2. březen ☆╮

LÁSKA MOCNĚJŠÍ NADE VŠE

Žít v lásce a podle lásky. Nevidíš nás a přesto tvou lásku k nám cítíme. Vyjadřuješ jí všude kolem, vyjadřuješ jí těm, kteří jsou poblíž tebe, a přesto, i tyto duše hlídáme a jsme jejich součástí. Stejně jako jsme tvou součástí a ve tvé blízkosti. Říci miluji, a nežít podle svých slov, je stejné jako nemilovat. Každý člověk má své chyby, ale to neznamená, že si nezaslouží naší lásku. Milujeme všechny bez rozdílu, s jejich chybami, s jejich kladnými stránkami. Podívej se na lásku našima očima a uvidíš nás. Poznáš skutečnou lásku, kterou kol tebe rozprostíráme, poznáš, co je to žít v lásce. Dnes je pro tě láska mnohem mocnější, než cokoliv jiného. Pamatuj na naše slova a nešťastná nebudeš. 

 

╰☆ 3. březen ☆╮

PŘIJMI TO, CO PŘICHÁZÍ

Obklopujeme tě svou láskou a vedeme tě vstříc novému, krásnému životu. To neznamená, že bys měla opouštět starý život, jen ho povýšit do nových úrovní. Pracuj dnes sama na sobě, přijmi to, co nyní přichází, protože vše přichází pro tvé dobro. Nastav se na klid a harmonii. Nech proudit kolem sebe vše, co přichází, a nech to prostupovat vnitřkem tvého srdce. Nebraň se tomu, ubránit se stejně nemůžeš. Jen zastavíš to, co nyní blíží se k tobě. 

 

╰☆ 4. březen ☆╮

PROMARNĚNÝ ČAS

Jednat zbrkle nemá příliš cenu, pokud nepocítíš naše vedení. Také dlouho otálet a odkládat věci na později nemá příliš velký význam. Vše je to promarněný čas. Čas, který můžeš využít jiným způsobem. Lidský čas utíká jak voda, tak proč nežít životem, jaký sis vysnila a udělat to, co udělat máš? Každý den, promarněný den, je zbytečné plýtvání času. Tvá duše ví, co by ráda, tvá duše zná tvá přání, neboť jsou to přání tvé duše, bys byla skutečně šťastná. Proto udělej vše, co je neodkladné, by tě to dále nezatěžovalo. Nemarni svůj čas, ale snaž se ho využít podle přání své duše. 

 

╰☆ 5. březen ☆╮

SEBEPOZNÁNÍ

Dnes se zamysli sama nad sebou. Skutečně se znáš velice dobře? Víš, jak zareaguješ v určitých situacích, pokud nastanou? Jak pak chceš znáš ostatní a porozumět jim, když sama v sobě se občas nevyznáš? Máš svá přání, ale skutečná podstata tkví v tobě. Ve tvém životě a ve tvém chování. Musíš vědět a znát, kam jdeš a kam míříš ve svém životě, co děláš a co chceš udělat ke svému štěstí. Postůj a podívej se do svého nitra, podívej se do sebe. Nalezneš tam mnoho dobrého, ale také toho, co ve svém nitru nechceš. Posaď se dnes a napiš si vše, co v sobě ukrýváš. Negativní vlastnosti pokus se dnes nahradit pozitivními. Je třeba, bys na sobě pracovala, neboť pak dosáhneš na vše, po čem tak dlouho toužíš. 

 

╰☆ 6. březen ☆╮

JEDINÁ MYŠLENKA KE ŠTĚSTÍ

Jen jedna jediná myšlenka, pronesená dnes, přinese ti štěstí či neštěstí v dalších dnech. Jaká je to myšlenka? Co by sis přála ze všeho nejvíce? Jediná tvá pozitivní myšlenka přivede ti do života lásku, radost, štěstí, úspěch i zdraví. Přemýšlej dobře, jakou myšlenku k nám dnes vyšleš. Tvá myšlenka měla by být laskavá, zajdi v ní co nejvíce do detailů, ale tak, by ses v této myšlence neztratila. Štěstí máš na dosah, tak proč ho nepodpořit právě jednou jedinou myšlenkou? Nepřemýšlej nad ní dlouho, objeví se z tvého srdce. 

 

╰☆ 7. březen ☆╮

HARMONIE V SOBĚ SAMÉ

Tvá duše je rozpolcená, neboť hledáš harmonii a mír všude, jen ne v sobě samé. Snažíš se o to, ale samotná snaha nestačí. Začni dnes maličkostmi, které tě potěší. Dnes chceme vidět tvůj úsměv, slyšet tvůj smích. Dosti bylo starostí o jiné, i ty si zasloužíš být hýčkána a prožít harmonický den, a nejen jeden den. Proto si dopřej nějakou maličkost, která tě potěší, začni den s péčí sama o sebe. Odpočiň si a hýčkej se. Není dnes nic důležitějšího, než ty sama. Abys mohla vytvářet harmonii, musíš ji sama mít ve své duši. 

 

╰☆ 8. březen ☆╮

ROZDÁVEJ SMÍCH A LÁSKU

Narodila ses, bys rozdávala radost ostatním lidem. Proto se soustřeď na své dobro, které uvnitř sebe ukrýváš, a neváhej ho darovat ostatním. Jsi moudrým člověkem pro mnoho lidí, mnoho lidí rádo by čerpalo z tvého světla a moudrosti. Zapomeň na konflikty, které dnes nic řešit nebudou. Zapomeň na kritiku, neboť není nic, co bys dnes učinila špatně. Jsi jen ty a my. Posílej svou moudrost, která z tebe vyzařuje, ať i ostatní lidé prozřou a začnou se chovat ve jménu lásky. I těmto lidem můžeš ty sama ukázat cestu, i tito lidé mohou být příjemní a šťastní ve tvé blízkosti.. Ukaž jim proto svou cestu. 

 

╰☆ 9. březen ☆╮

PŘÍJÍMÁNÍ LÁSKY

Dnes obklopíme tě velkou silou lásky, by všichni, kdož se ve tvé blízkosti ocitnou, tuto lásku byli schopni ti projevit, či jiným způsobem věnovat. Pamatuj, co dnes ostatním dáš, jak se po ránu nastavíš, to také budeš po celý den přijímat. Neztrať svou odvahu, pokud není láska opětována. Jen se ještě více otevři, by mohla tvá láska proudit a přitahovat další lásku. By prozřela srdce lidí, na kterých ti záleží, ještě více, a byli schopni velké lásky bez všech podmínek. 

 

╰☆ 10. březen ☆╮

UŽÍVEJ VŠE, CO TI PŘINÁŠÍME

Proč bys nemohla využít vše, co jsme pro tebe dnes připravili? Proč bys nemohla být zrovna v tento den nejšťastnější? Vše je možné, však máme pro tebe dnes připraveno mnoho darů, stačí jen nastavit svou dlaň. Stejně, jako vodu v kohoutku musíš otočit, by ses mohla osvěžit, a bez tohoto tvého úkonu netekla by a nedala by ti osvěžení, stejně tak musíš otevřít své srdce a osvěžit se naším darem, který není dnes jediný. Dnes dostaneš vše, co si zasloužíš. Tak, jak ses chovala k sobě samé, jak ses chovala k ostatním, to vše bude nyní odměněno. Miluj sebe a budeš milovat nás, miluj ostatní, a budeš milovat nás. Proč tedy dnes nepřipravit těm, které máš ráda, zvláštní překvapení a nevnímat jejich radost? 

 

╰☆ 11. březen ☆╮

NEBOJUJ PROTI OSUDU

Vše dobré, co je ti předurčeno, stane se tak. Proč dnes měla bys bojovat proti tomu, co se ti nelíbí? Vše negativní je jako zlá nemoc, která nechce odejít. Čím víc na ní myslíš, tím více se roztahuje a nechce odejít. Jakmile ji však přijmeš, v tu chvíli odchází. Chybí jí tvůj boj proti ní. Stejné je to s tvým osudem. Přijmi dnes vše bez rozdílu, a uvidíš, jak tvůj dnešní den krásně skončí. Nemrač se na sebe ani na ostatní, přejeme si jen tvé největší dobro, a to ti také dnes přinášíme. Dovol nám tedy vstoupit a pobýt v tvé blízkosti. Nic víc dnes po tobě nežádáme. 

 

╰☆ 12. březen ☆╮

ZRCADLO DUŠE

Nepochybuj o sobě, neboť jsi tak krásná, jako my. Tvá duše je krásná, ty jsi krásná, není na tobě špetka ošklivosti. Také ostatní vidí na tobě jen to, co jim skutečně ukážeš. Ukážeš-li jim své nedostatky, pak uvidí pouze tvé nedostatky. Ukáže se jim však v plné své vnitřní kráse, nebude nic, co by na tobě kritizovali. Dnes se tedy na sebe podívej, podívej se na krásnou, inteligentní bytost, kterou v sobě máš a ukaž tuto bytost také všem ostatním kolem sebe. Nepřipouštěj si své nedostatky, neboť žádné nedostatky nemáš. To jen rozum tyto nedostatky si vytváří. To je tvůj úkol na dnešní den. 

 

╰☆ 13. březen ☆╮

ŽIVOTNÍ SÍLA

Máš v sobě přesně tolik síly, kolik chceš mít. Pracuj dnes na své mysli, posiluj jí, neboť vše, co jde přes překážky, nakonec dojde pozitivní změny a lepšího života. Tak, jako miminko musí překonat překážku lůna, by mohlo přijít na svět, tak i překážky, které se dnes objeví, jsou nutné k tvé obnově a získání větší životní síly. Dnes ráno jsi to miminko, které probudilo se v lůnu a touží vidět svět, skutečný svět plný lásky. Stejně jako to miminko můžeš mít obavy z neznámého, ale přesto je třeba posunout se dál. Zabránit změnám je jako uvíznout v hoře času, pustit změny do svého života je jako plout na klidném moři. Jakou cestu si dnes vybereš? Přijmeš překážky jako start do láskyplného světa, nebo zůstaneš stát v jistotě a uvízneš? Volba je jen na tobě. 

 

╰☆ 14. březen ☆╮

NÁKAZA A LÉK

Máš dnes v rukách velkou moc. Moc přeměnit svět k obrazu svému, žít šťastným a spokojeným životem. Využiješ této moci? Budeš dnes poslouchat negativní zprávy z okolí, z televize a rozhlasu, staneš se součástí této nákazy, nebo spíše lékem pro svůj další život? Tvůj život může se vyléčit jako mávnutím proutku, může být harmonický, láskyplný, milující. Nebo může být pochmurný a nevyléčitelný. Vím, co si vybereš. Odhodíš svůj strach a staneš se lékem svého života. Zázračným lékem, neboť zahodíš svůj strach a vše negativní změníš na pozitivní. Není to lehký den, není lehké být pozitivní v negativním světě, ale i v tomto světě je místo na skutečnou lásku a skutečné štěstí. Proto si nenech dnes nikým a ničím svou dobrou náladu zkazit. 

 

╰☆ 15. březen ☆╮

POZITIVNÍ NÁLADA

Dnes máme pro tebe velice lehký úkol. Buď s námi a raduj se s námi. Zachovej si pozitivní náladu za všech okolností. Děl se s námi o své štěstí, o své myšlenky. Jsme s tebou při běžných věcech, které dnes vykonáš, stejně jako je vykonáváš každý jiný den. Pomůžeme ti jít bez obtíží po tvé cestě za štěstím. Tajemství čeká na tvé odhalení, ale proč odhalovat něco, co má zůstat skryto? Vše, co je potřebné pro tebe a tvou rodinu, dozvíš se v pravý čas. Zůstaň s námi, a my tě budeme opatrovat, by pozitivní náladu měla jsi každý další den. Nic nemůže zastavit splnění tvých přání, pokud si s námi budeš hrát. Máš v sobě malé dítě, které nebaví soustředit se jen na povinnosti, všední život, ale chtělo by zažít něco opravdu krásného, nového. Hrej si tedy s námi dnes. 

 

╰☆ 16. březen ☆╮

SOUTĚŽIVOST

Chceš být nejlepší a dnes se ti toto přání splní. Soutěžíš s ostatními neuvědomujíc si, že jde jen o soutěž. O to, kdo vyhraje, kdo bude nakonec vítězem. Tvým dnešním úkolem je být nejlepší a přesto nevyhrát. Nač dohady, nač se bít za své štěstí, když to dnes máš na své straně. Nezáleží na tom, kdo je nejlepší, protože ty jsi nejlepší, i když prohráváš. Prohra stává se výhrou, neboť jsi součástí své rodiny, do které patříš, a vyhráváte všichni. Vyhráváte lásku a porozumění, právě dnes, tak nebojuj v tento den sama se sebou. Oddej se krásným okamžikům, které právě nadcházejí. Započni den oddáváním se své vlastní spokojenosti, a uvidíš, že i ostatní tuto spokojenost budou mít dnes na své straně. Nic není tak stresující, jako pocit vlastní nedostatečnosti. 

 

╰☆ 17. březen ☆╮

ROZVOJ

Rozvíjej se dnes, jako malé poupátko, rozvíjej svou moudrost i své znalosti, neboť nic není dnes důležitější, než obohacení vlastní duše. Co bys chtěla právě dnes dokázat? Je něco, co bychom ti mohli splnit či ti v něčem pomoci? Týká se tvé přání tvého vlastního rozvoje? Najdi takové přání a uvidíš, že splníš si ho nakonec sama, svým studiem své vlastní duše. Neboť tvá duše touží po rozvoji, touží se zdokonalovat, touží růst a kvést. Věnuj se proto dnes svému vlastnímu rozvoji. Někdy udělujeme ti lekce, které se ti nelíbí. Avšak stejně, jako malé dítě musí vyzkoušet vše, tak i ty chceš vyzkoušet to, co tě láká. Sedni si a znázorni svou vlastní duši. Jakou má barvu? Jak bys ji namalovala? 

 

╰☆ 18. březen ☆╮

ODEVZDEJ NÁM SVÉ OBAVY

Proč se trápit, když mi ti můžeme pomoci a tvé obavy rozptýlit? Proč se zabývat něčím, co ti způsobuje vrásky, když můžeš mít pleť jemnou a zdravou, nezasaženou starostmi? Dnes odevzdej nám všechny své obavy, neboť obavy vedou ke strachu a strach vede do propasti bezmocnosti. Soustřeď se dnes na to, z čeho obavy plynou, na to, kde se tvé obavy vzali, a odevzdej nám je beze zbytku. Toužíme dnes po tom, abys byla šťastná a nic tě netrápilo. Neboť trápení není součástí tvého života, je to stav, kterému jsi dovolila vstoupit. Proto dnes netrap se ničím a spolehni se na naší pomoc. 

 

╰☆ 19. březen ☆╮

ODKRYJ SVÁ TAJEMSTVÍ

Je na čase, bys byla čitelná pro všechny, komu na tobě záleží. Neboť i tvé starosti zmizí, jakmile je nebudeš držet v sobě a podělíš se o ně s těmi, kteří tě milují. I my tě moc milujeme. Víme o tobě vše, a přesto jsme moc rádi, když sdělíš nám svá trápení. Tak je od tebe lépe můžeme odejmout. Nepospíchej za tím, co může počkat, ale řeš to, co k řešení je právě v této chvíli. Neboť dnes je den zúčtování, proto otevři se ostatním a oni se otevřou tobě. 

 

╰☆ 20. březen ☆╮

DVEŘE DO BUDOUCNOSTI

Otevírají se ti nyní dveře do krásné budoucnosti a ty stojíš před nimi. Zhodnoť svůj dosavadní život, ponech v něm to, co funguje a rozluč se s tím, co již nefunguje. Neboť do těchto dveří vstoupíš pouze s čistou myslí, s čistým srdcem. Neboj se otevřít tyto dveře dokořán, není nic, čeho by ses měla bát. Čeká na tebe to, na co jsi připravená. A připravená jsi na vše krásné. Snažíš se na sobě pracovat, snažíš se, aby tvůj život byl příjemným proplutím. Nechceš plavat proti proudu, ale toužíš se vznést až do oblak. Proto vstup bez váhání do těchto dveří a neboj se, my tě zachytíme. Nesmíš si s sebou však nést žádná trápení ani starosti. Je čas je nyní vyřešit. Jednou pro vždy. 

 

╰☆ 21. březen ☆╮

PROBUĎ SE

Je na čase se probudit ze svého současného života. Co ti na něm vadí? Co bys chtěla změnit? Jakmile si tyto věci uvědomíš, mohou zmizet ze tvého života, mohou být nahrazeny tím, co skutečně ve svém životě chceš. My tě nikdy nezradíme ani neopustíme. Ale je tomu tak skutečně ve tvém vlastním okolí? Mnoho lidí dívá se na tebe jinak, než by mělo. Mnoho lidí chce přetvořit tě k obrazu svému. Dovolíš jim to? Nebo zůstaneš sama sebou, zůstaneš taková, jaká skutečně jsi? Dnes je rozhodnutí jen na tobě, komu dovolíš, by tě na tvé cestě doprovázel a kdo si tuto poctu nezaslouží. 

 

╰☆ 22. březen ☆╮

POSTAV SE ZA SPRÁVNOU VĚC

Touha vykonat něco správného je pouze touhou, pokud nenajdeš odvahu to udělat. Je mnoho bezpráví, je mnoho věcí, které mohla bys změnit právě dnes. Stačí jen postavit se za správnou věc a nic neodkládat. Vždyť toto vede tě tvou cestou stále dále, i když pokušení být zticha je tak velké. Je to jen vnitřní strach, aby nebylo nakonec ublíženo tobě, aby sis nenaběhla nebo co víc, aby se celá záležitost neotočila proti tobě. Dokážeš to dnes? Dokážeš se postavit za něco, co se ti nelíbí? 

 

╰☆ 23. březen ☆╮

MYŠLENKY NA HOJNOST

Můžeš mít peněz, kolik jen budeš chtít. Ctnost být chudým není ctností, ale omezením. My, andělé, přejeme si, by se ti dařilo natolik, bys nemusela dívat se na krásné věci, které by mohly patřit tobě. Je to o myšlence, je to o tom, bys dokázala vyslovit, co by sis přála. Téměř vše se dá koupit, a my ti tuto hojnost chceme dopřát. Proto dnes soustřeď se na to, kolik by ti stačilo k tomu, by sis mohla dovolit koupit to, po čem toužíš. Jen pouhá myšlenka znásobí počet financí, proto neostýchej se a tuto myšlenku právě dnes vyslov, bychom na ní mohli začít pracovat. 

 

╰☆ 24. březen ☆╮

STANOV SI CÍL

Není moudré dívat se daleko do budoucnosti, pokud žiješ teď a tady. Dalekosáhlé plány se většinou nevyplní, ale zvolený cíl dává prostor času, by mohl se rozpohybovat mnohem více. Stanov si dnes svůj velký cíl, však máš v hlavě mnoho přání. Jedno z nich vyber a pak se pokus vypustit to z hlavy, abychom mohli tok času urychlit a posunout tě blíž tvému cíli. Stanov si proto svůj cíl a neboj se vyslovit to, co zdá se nyní nesplnitelné. Vše se dá uskutečnit, pokud znáš svou cestu, a tu poznáš ve chvíli, kdy svůj cíl si stanovíš. 

 

╰☆ 25. březen ☆╮

PŘICHÁZEJÍCÍ KLID

Klid nyní vložíme do tvé duše, neboť láska se probouzí a chce vyjít na světlo. Tato láska léčí staré rány, hojí vše, co v lásce nebylo tak, jak by mělo být. Nastav nám tedy svou duši, bychom do ní mohli tento klid vložit co nejhlouběji, bys byla obklopená láskou, čistou a harmonickou, láskou bez podmínek a neutuchající. Nehledej již klíč ke klidu, nehledej klíč k lásce, neboť nic z toho nenajdeš. Láska je jako déšť, který přijde ve chvíli, kdy zem potřebuje vláhu, stejně jako láska se rozroste a zesílí, když má přijít tento čas. 

 

╰☆ 26. březen ☆╮

ŽIVOT V POHYBU

Dnes nastal čas, abys postoupila výše, než jsi sestávala doposud. Ničeho se neboj a jdi svému štěstí naproti. Však život je změna, je tedy třeba něco ve svém životě nyní změnit, něco vyvýšit. V něčem postoupit. Neboť denní starosti ubírají ti na tvé kráse, vnitřní kráse, a je třeba s tím opět něco udělat. Je třeba právě dnes začít více žít, plánovat, starat se o ostatní, ale hlavně o sebe. Je čas...

 

╰☆ 27. březen ☆╮

VNITŘNÍ STABILITA

Utiš se a naslouchej. Buď dnes sama s sebou, dáváme ti klid do tvého srdce i duše. Tento klid bude dnes prostupovat tvou duši a naladí tě na správné hodnoty, které ve svém životě tolik potřebuješ. Vnitřní stabilitu nemusíš hledat, tu máš uvnitř sebe, jen je zapotřebí nenechat se strhnout proudem vášní a nervozity. Tuto vnitřní stabilitu nemůže nikdo překazit, pokud se rozhodneš ji pocítit. Jen ty máš tu moc tuto stabilitu dnes narušit. Je to tvá ochrana proti všemu zlému, proti nebezpečí a tvé zranitelnosti. 

 

╰☆ 28. březen ☆╮

JSME STÁLE S TEBOU

Nehledej již odpovědi na své otázky, ztiš se a odpovědi nalezneš sama v sobě. Stačí ti k tomu jediné, zklidnit svou mysl a zaposlouchat se do našeho vedení. Vedeme tě po správné cestě, jen občas zvolíš cestu jinou a neposloucháš. Máš svou vlastní hlavu, ale nakonec dostaneš se zpět na cestu, po které tě vedeme. Nebojuj již sama se sebou, najdi si klidné místo a zaposlouchej se. Jsme v tvém srdci, jsme v tvém nitru. Veškeré odpovědi nalezneš uvnitř sebe. Dopřej si chvíli času a poslouchej. 

 

╰☆ 29. březen ☆╮

PROSTÝ ŽIVOT

Prostý život dovede tě k bohatství. Nejen finanční, ale ve všech oblastech. Plně vnímej všechny krásy, které se ti otevírají, však nesnaž se některou z nich vlastnit. Neboť nic, co doma máš, není tvým majetkem. Možná teď budeš odporovat, ale vše máš jen půjčené, až do doby, kdy splní to svůj účel u tebe doma. Věci, které rozbijí se, a nejdou již opravit, vyhodíš, tedy odevzdáš je zase dále, tam, kam patří, kam jít mají. Oprosti se od věcí a zažiješ něco nečekaného. Stejně jako čas je jen půjčený, také všechny věci jsou jen půjčené, jsou jen na krátkou či dlouhou chvíli. 

 

╰☆ 30. březen ☆╮

NÁHODY NEEXISTUJÍ

Jsi součástí velkého celku, jsi Boží dítě. Vše, co se ti děje, je předem předurčeno. Nic není náhoda. Jsi součástí Božího plánu a právě dnes přihodí se ti mnohé nečekané, pokud to skutečně tak ve svém nitru chceš. Nestane se nic, pokud to nedovolíš. Pokud zůstaneš Božím dítětem, pokud uvěříš, že jsi pod velkou ochranou a nebudeš se zabývat myšlenkami, které tě jen uvádějí v chaos. Rozhodnutí je jen na tobě. Pamatuj, my jsme s tebou, abys i ty byla šťastná. To je náš velký úkol, dnes, stejně jako po zbytek tvých dnů. 

 

╰☆ 31. březen ☆╮

HLEDEJ NEPOZNANÉ

Tvůj život plyne jako voda, která je ukrytá na dně velké přehrady. Každý den přelévá se z místa na místo, ale to, co čeká za hranicemi této přehrady, nevidí. Neboť nehledá. Dnes je čas pohlédnout do svého nitra a rozhodnout se. Zda budeš zůstávat v tomto světě, který dobře znáš, nebo zda riskneš malé dobrodružství a vyhledáš nepoznané. Stačí jen vystoupit za obzor a rozhlédnout se. Nevíš, co tě může čekat, ale tato nabídka je lákavá. Udělej dnes něco, co jsi nikdy neudělala, nebo dlouho neudělala. Neboj se probudit své vnitřní dítě uvnitř sebe.