╰☆ červenec 2018 ☆╮

 

1. PEČEŤ ČÍSLO 19 (Amutiel + Allatha)

2. PEČEŤ ČÍSLO 20 (Kyriel + Abnahaya)

3. PEČEŤ ČÍSLO 20 (Kyriel + Abnahaya)

4. PEČEŤ ČÍSLO 21 (Bethnael + Abeda)

5. PEČEŤ ČÍSLO 22 (Geliel + Zobeboluh)

6. PEČEŤ ČÍSLO 23 (Requiel + Sebadola)

7. PEČEŤ ČÍSLO 24 (Abrinael + Sadabath)

8. PEČEŤ ČÍSLO 25 (Aziel + Sadalabra)

9. PEČEŤ ČÍSLO 26 (Tagriel + Alfarg)

10. PEČEŤ ČÍSLO 27 (Atheniel + Alhalgalmoad)

11. PEČEŤ ČÍSLO 28 (Amnixiel + Albotham)

12. PEČEŤ SVATÉHO ZRCADLA

13. PEČEŤ ČÍSLO 1 (Geniel + Alnath)

14. PEČEŤ ČÍSLO 3 (Amixiel + Achaomazon)

15. PEČEŤ ČÍSLO 4  (Achariel + Aldebaram)

16. PEČEŤ ČÍSLO 5 (Gabriel + Alchatay)

17. PEČEŤ ČÍSLO 6  (Dirachiel + Alhanna)

18. PEČEŤ ČÍSLO 7 (Sheliel + Aldimiach)

19. PEČEŤ ČÍSLO 8 (Amnediel + Anatrachya)

20. PEČEŤ ČÍSLO 9 (Barbiel + Archaam)

21. PEČEŤ ČÍSLO 10 (Andifiel + Ageliache)

22. PEČEŤ ČÍSLO 11 (Neciel + Alzobra)

23. PEČEŤ ČÍSLO 12 (Abdizuel + Alzarfa)

24. PEČEŤ ČÍSLO 13 (Jezariel + Alhaire)

25. PEČEŤ ČÍSLO 14 (Ergediel + Achureth)

26. PEČEŤ ČÍSLO 15 (Ataliel + Agrafa)

27. PEČEŤ ČÍSLO 16 (Azeruel + Azubene)

28. PEČEŤ ČÍSLO 17 (Adriel + Alchil)

29. PEČEŤ ČÍSLO 18 (Egibiel + Alchas)

30. PEČEŤ ČÍSLO 19 (Amutiel + Allatha)

31. PEČEŤ ČÍSLO 20 (Kyriel + Abnahaya)

 

╰☆ srpen 2018 ☆╮

 

1. PEČEŤ ČÍSLO 21 (Bethnael + Abeda)

2. PEČEŤ ČÍSLO 22 (Geliel + Zobeboluh)

3. PEČEŤ ČÍSLO 23 (Requiel + Sebadola)

4. PEČEŤ ČÍSLO 23 (Requiel + Sebadola)

5. PEČEŤ ČÍSLO 24 (Abrinael + Sadabath)

6. PEČEŤ ČÍSLO 25 (Aziel + Sadalabra)

7. PEČEŤ ČÍSLO 26 (Tagriel + Alfarg)

8. PEČEŤ ČÍSLO 27 (Atheniel + Alhalgalmoad)

9. PEČEŤ ČÍSLO 28 (Amnixiel + Albotham)

10. PEČEŤ SVATÉHO ZRCADLA

11. PEČEŤ ČÍSLO 1 (Geniel + Alnath)

12. PEČEŤ ČÍSLO 2 (Enediel + Albothaim)

13. PEČEŤ ČÍSLO 3 (Amixiel + Achaomazon)

14. PEČEŤ ČÍSLO 4  (Achariel + Aldebaram)

15. PEČEŤ ČÍSLO 5 (Gabriel + Alchatay)

16. PEČEŤ ČÍSLO 6  (Dirachiel + Alhanna)

17. PEČEŤ ČÍSLO 7 (Sheliel + Aldimiach)

18. PEČEŤ ČÍSLO 8 (Amnediel + Anatrachya)

19. PEČEŤ ČÍSLO 9 (Barbiel + Archaam)

20. PEČEŤ ČÍSLO 10 (Andifiel + Ageliache)

21. PEČEŤ ČÍSLO 11 (Neciel + Alzobra)

22. PEČEŤ ČÍSLO 12 (Abdizuel + Alzarfa)

23. PEČEŤ ČÍSLO 13 (Jezariel + Alhaire)

24. PEČEŤ ČÍSLO 14 (Ergediel + Achureth)

25. PEČEŤ ČÍSLO 15 (Ataliel + Agrafa)

26. PEČEŤ ČÍSLO 16 (Azeruel + Azubene)

27. PEČEŤ ČÍSLO 17 (Adriel + Alchil)

28. PEČEŤ ČÍSLO 18 (Egibiel + Alchas)

29. PEČEŤ ČÍSLO 19 (Amutiel + Allatha)

30. PEČEŤ ČÍSLO 20 (Kyriel + Abnahaya)

31. PEČEŤ ČÍSLO 21 (Bethnael + Abeda)

 

╰☆ září 2018 ☆╮

 

1. PEČEŤ ČÍSLO 22 (Geliel + Zobeboluh)

2. PEČEŤ ČÍSLO 23 (Requiel + Sebadola)

3. PEČEŤ ČÍSLO 24 (Abrinael + Sadabath)

4. PEČEŤ ČÍSLO 24 (Abrinael + Sadabath)

5. PEČEŤ ČÍSLO 25 (Aziel + Sadalabra)

6. PEČEŤ ČÍSLO 26 (Tagriel + Alfarg)

7. PEČEŤ ČÍSLO 27 (Atheniel + Alhalgalmoad)

8. PEČEŤ ČÍSLO 28 (Amnixiel + Albotham)

9. PEČEŤ ČÍSLO 1 (Geniel + Alnath)

10. PEČEŤ ČÍSLO 2 (Enediel + Albothaim)

11. PEČEŤ ČÍSLO 3 (Amixiel + Achaomazon)

12. PEČEŤ ČÍSLO 4  (Achariel + Aldebaram)

13. PEČEŤ ČÍSLO 5 (Gabriel + Alchatay)

14. PEČEŤ ČÍSLO 6  (Dirachiel + Alhanna)

15. PEČEŤ ČÍSLO 7 (Sheliel + Aldimiach)

16. PEČEŤ ČÍSLO 8 (Amnediel + Anatrachya)

17. PEČEŤ ČÍSLO 9 (Barbiel + Archaam)

18. PEČEŤ ČÍSLO 10 (Andifiel + Ageliache)

19. PEČEŤ ČÍSLO 11 (Neciel + Alzobra)

20. PEČEŤ ČÍSLO 12 (Abdizuel + Alzarfa)

21. PEČEŤ ČÍSLO 13 (Jezariel + Alhaire)

22. PEČEŤ ČÍSLO 14 (Ergediel + Achureth)

23. PEČEŤ ČÍSLO 15 (Ataliel + Agrafa)

24. PEČEŤ ČÍSLO 16 (Azeruel + Azubene)

25. PEČEŤ ČÍSLO 17 (Adriel + Alchil)

26. PEČEŤ ČÍSLO 18 (Egibiel + Alchas)

27. PEČEŤ ČÍSLO 19 (Amutiel + Allatha)

28. PEČEŤ ČÍSLO 20 (Kyriel + Abnahaya)

29. PEČEŤ ČÍSLO 21 (Bethnael + Abeda)

30. PEČEŤ ČÍSLO 22 (Geliel + Zobeboluh)

 

╰☆ říjen 2018 ☆╮

 

1. PEČEŤ ČÍSLO 23 (Requiel + Sebadola)

2. PEČEŤ ČÍSLO 24 (Abrinael + Sadabath)

3. PEČEŤ ČÍSLO 24 (Abrinael + Sadabath)

4. PEČEŤ ČÍSLO 25 (Aziel + Sadalabra)

5. PEČEŤ ČÍSLO 26 (Tagriel + Alfarg)

6. PEČEŤ ČÍSLO 27 (Atheniel + Alhalgalmoad)

7. PEČEŤ ČÍSLO 28 (Amnixiel + Albotham)

8. PEČEŤ SVATÉHO ZRCADLA

9. PEČEŤ ČÍSLO 1 (Geniel + Alnath)

10. PEČEŤ ČÍSLO 3 (Amixiel + Achaomazon)

11. PEČEŤ ČÍSLO 4  (Achariel + Aldebaram)

12. PEČEŤ ČÍSLO 5 (Gabriel + Alchatay)

13. PEČEŤ ČÍSLO 6  (Dirachiel + Alhanna)

14. PEČEŤ ČÍSLO 7 (Sheliel + Aldimiach)

15. PEČEŤ ČÍSLO 8 (Amnediel + Anatrachya)

16. PEČEŤ ČÍSLO 9 (Barbiel + Archaam)

17. PEČEŤ ČÍSLO 10 (Andifiel + Ageliache)

18. PEČEŤ ČÍSLO 11 (Neciel + Alzobra)

19. PEČEŤ ČÍSLO 12 (Abdizuel + Alzarfa)

20. PEČEŤ ČÍSLO 13 (Jezariel + Alhaire)

21. PEČEŤ ČÍSLO 14 (Ergediel + Achureth)

22. PEČEŤ ČÍSLO 15 (Ataliel + Agrafa)

23. PEČEŤ ČÍSLO 16 (Azeruel + Azubene)

24. PEČEŤ ČÍSLO 17 (Adriel + Alchil)

25. PEČEŤ ČÍSLO 18 (Egibiel + Alchas)

26. PEČEŤ ČÍSLO 19 (Amutiel + Allatha)

27. PEČEŤ ČÍSLO 20 (Kyriel + Abnahaya)

28. PEČEŤ ČÍSLO 21 (Bethnael + Abeda)

29. PEČEŤ ČÍSLO 22 (Geliel + Zobeboluh)

30. PEČEŤ ČÍSLO 23 (Requiel + Sebadola)

31. PEČEŤ ČÍSLO 24 (Abrinael + Sadabath)

 

╰☆ listopad 2018 ☆╮

 

1. PEČEŤ ČÍSLO 24 (Abrinael + Sadabath)

2. PEČEŤ ČÍSLO 25 (Aziel + Sadalabra)

3. PEČEŤ ČÍSLO 26 (Tagriel + Alfarg)

4. PEČEŤ ČÍSLO 27 (Atheniel + Alhalgalmoad)

5. PEČEŤ ČÍSLO 28 (Amnixiel + Albotham)

6. PEČEŤ SVATÉHO ZRCADLA

7. PEČEŤ ČÍSLO 1 (Geniel + Alnath)

8. PEČEŤ ČÍSLO 2 (Enediel + Albothaim)

9. PEČEŤ ČÍSLO 3 (Amixiel + Achaomazon)

10. PEČEŤ ČÍSLO 4  (Achariel + Aldebaram)

11. PEČEŤ ČÍSLO 5 (Gabriel + Alchatay)

12. PEČEŤ ČÍSLO 6  (Dirachiel + Alhanna)

13. PEČEŤ ČÍSLO 7 (Sheliel + Aldimiach)

14. PEČEŤ ČÍSLO 8 (Amnediel + Anatrachya)

15. PEČEŤ ČÍSLO 9 (Barbiel + Archaam)

16. PEČEŤ ČÍSLO 10 (Andifiel + Ageliache)

17. PEČEŤ ČÍSLO 11 (Neciel + Alzobra)

18. PEČEŤ ČÍSLO 12 (Abdizuel + Alzarfa)

19. PEČEŤ ČÍSLO 13 (Jezariel + Alhaire)

20. PEČEŤ ČÍSLO 14 (Ergediel + Achureth)

21. PEČEŤ ČÍSLO 15 (Ataliel + Agrafa)

22. PEČEŤ ČÍSLO 16 (Azeruel + Azubene)

23. PEČEŤ ČÍSLO 17 (Adriel + Alchil)

24. PEČEŤ ČÍSLO 18 (Egibiel + Alchas)

25. PEČEŤ ČÍSLO 19 (Amutiel + Allatha)

26. PEČEŤ ČÍSLO 20 (Kyriel + Abnahaya)

27. PEČEŤ ČÍSLO 21 (Bethnael + Abeda)

28. PEČEŤ ČÍSLO 22 (Geliel + Zobeboluh)

29. PEČEŤ ČÍSLO 23 (Requiel + Sebadola)

30. PEČEŤ ČÍSLO 23 (Requiel + Sebadola)

 

╰☆ prosinec 2018 ☆╮

 

1. PEČEŤ ČÍSLO 24 (Abrinael + Sadabath)

2. PEČEŤ ČÍSLO 25 (Aziel + Sadalabra)

3. PEČEŤ ČÍSLO 26 (Tagriel + Alfarg)

4. PEČEŤ ČÍSLO 27 (Atheniel + Alhalgalmoad)

5. PEČEŤ ČÍSLO 28 (Amnixiel + Albotham)

6. PEČEŤ SVATÉHO ZRCADLA

7. PEČEŤ ČÍSLO 1 (Geniel + Alnath)

8. PEČEŤ ČÍSLO 2 (Enediel + Albothaim)

9. PEČEŤ ČÍSLO 3 (Amixiel + Achaomazon)

10. PEČEŤ ČÍSLO 4  (Achariel + Aldebaram)

11. PEČEŤ ČÍSLO 5 (Gabriel + Alchatay)

12. PEČEŤ ČÍSLO 6  (Dirachiel + Alhanna)

13. PEČEŤ ČÍSLO 7 (Sheliel + Aldimiach)

14. PEČEŤ ČÍSLO 8 (Amnediel + Anatrachya)

15. PEČEŤ ČÍSLO 9 (Barbiel + Archaam)

16. PEČEŤ ČÍSLO 10 (Andifiel + Ageliache)

17. PEČEŤ ČÍSLO 11 (Neciel + Alzobra)

18. PEČEŤ ČÍSLO 12 (Abdizuel + Alzarfa)

19. PEČEŤ ČÍSLO 13 (Jezariel + Alhaire)

20. PEČEŤ ČÍSLO 14 (Ergediel + Achureth)

21. PEČEŤ ČÍSLO 15 (Ataliel + Agrafa)

22. PEČEŤ ČÍSLO 16 (Azeruel + Azubene)

23. PEČEŤ ČÍSLO 17 (Adriel + Alchil)

24. PEČEŤ ČÍSLO 18 (Egibiel + Alchas)

25. PEČEŤ ČÍSLO 19 (Amutiel + Allatha)

26. PEČEŤ ČÍSLO 20 (Kyriel + Abnahaya)

27. PEČEŤ ČÍSLO 21 (Bethnael + Abeda)

28. PEČEŤ ČÍSLO 22 (Geliel + Zobeboluh)

29. PEČEŤ ČÍSLO 22 (Geliel + Zobeboluh)

30. PEČEŤ ČÍSLO 23 (Requiel + Sebadola)

31. PEČEŤ ČÍSLO 24 (Abrinael + Sadabath)