╰☆ ALIGÁTOR ☆╮

Člověk, který má v sobě toto zvíře, zdá se na první pohled nepřístupný, ve své podstatě má v sobě tolik lásky, že by jí mohl rozdávat. Nevěří však lidem, drží si své soukromí v naprosté tajnosti. Vzorově se starají o své potomky i partnera. Nedovolí, aby jim někdo ublížil, byť jen slovem. Netouží po majetku, mnoho k životu nepotřebuje. Má velkou pokoru v srdci. Lidé takovému člověku příliš nerozumí, ale to proto, že ho pořádně neznají. Přátel má velice málo. 

╰☆ ANTILOPA ☆╮

Je to velice plachý člověk, ale uvnitř velice krásný. Bohužel mnozí lidé slabost tohoto člověka vycítí a začnou toho zneužívat. Má mnoho falešných přátel a málo skutečných. Tento človíček je velice zvídavý, co se týče učení čehokoliv. Doslova je nabitý mnoha vědomostmi, nezáleží na tom, jaké vzdělání má. Každou informaci umí dobře zpracovat. Pokud potká toho správného partnera, je šťastný a snaží se, aby partnerovi nic nechybělo. Práci zastává velice svědomitě, na vůdcovské práce se však nehodí. 

╰☆ BIZON ☆╮

Jednoznačně vůdcovský typ. Tento člověk je velice úspěšný ve vedoucích pozicích, stejně jako v podnikání. Postaví se jakémukoliv úkolu, cokoliv si vezme do hlavy, to dokončí. Někdy má jen tvrdší jednání s ostatními, ale to jen proto, aby neukázal své slabiny. Bohužel je takový také na svého partnera i děti, je neústupný a musí být stále po jeho. Život s ním tedy není příliš jednoduchý, ale pokud najdete jeho slabinu, snese vám modré z nebe. 

╰☆ BOBR ☆╮

Tento člověk je materiálně založený, na prvním místě je zabezpečení rodiny. Také je velice zodpovědný. Je třeba v něm probudit více lásky, ukázat mu, že peníze a zabezpečení nejsou tou nejdůležitější věcí. Je velice pracovitý, bez práce si svůj život neumí představit. Důležité pro tohoto člověka je, aby byli všichni spokojení. Miluje děti a dokáže je zabezpečit. Avšak penězi vyznává lásku, což příliš dobré není, neboť jeho partner většinou hledá lásku a něhu jinde. 

╰☆ CHAMELEON ☆╮

Je to člověk mnoha tváří, umí se přetvařovat, nikdy nevíte, co od něj můžete čekat. Dokáže se však poprat s každou situací a nesnaží se příliš vyčuhovat. V rodinném životě je tento člověk spíše přítěží, neboť nemůžete se na něj příliš spolehnout. Avšak jako zaměstnanec na vyšším postu nebo jako podnikatel bývá tento člověk velice úspěšný. Také v oblasti peněz si dokáže poradit a získat prostředky, které potřebuje. Nebývá však v kolektivu příliš oblíbený.

╰☆ DELFÍN ☆╮

Velice přátelští lidé skrývají v sobě toto nádherné zvíře. Jsou velice zvídaví, rádi se učí novým věcem. Jsou veselí, starosti si nepřipouštějí. V lásce jsou stálí. Pracují s lehkostí, vše jim jde od ruky. Člověk by řekl, že vše, na co sáhnou, se jim podaří, bez větší přípravy. Mohou zastávat jakoukoliv funkci. Ve vedoucích funkcích jsou velice oblíbení, neboť dokážou ostatním poradit i pomoci. Mají velký smysl pro humor, v kolektivu jsou velice oblíbení. Dokážou vydělat peníze, ale také je rychle dokážou utratit, zvláště za dárky pro ty, jež milují. Mají rádi večírky a setkávání s ostatními lidmi, rádi cestují a poznávají vše nepoznané. 

╰☆ DIKOBRAZ ☆╮

Tito lidé se narodili v nočních a brzkých ranních hodinách. Proto také mají nejvíce energie večer a v noci. Chrání si své soukromí před možnými nepřáteli, ostatním však dovolují nahlédnout do nejskrytějších koutů svého soukromí. Věří, že přátelé je nezradí, a většinou mají na dobré přátele štěstí. V lásce jsou stálí, ale mají problém najít toho správného partnera. Nejsou zákeřní, ani když je někdo urazí, spíše odejdou po anglicku, velice opatrně. Své nepřátele si však drží daleko od těla. 

╰☆ DIVOČÁK ☆╮

Tito lidé nedívají se napravo ani nalevo, pokud je něco rozvteklení. Pak jsou velice nebezpeční a nebojí se zajít tak daleko, jak sami uznají za vhodné. Lépe je tyto lidi mít za své přátele než za nepřátele. Ovšem pro svou rodinu udělají vše, co jim na očích vidí. Nepřijímají nevěru, nikdy ji neodpustí, stejně jako lež. Raději je lépe jim říci čistou pravdu, ať je jakákoliv, pak si vás budou velice cenit. Těžko však získávají finance, ale nikdy nejsou chudí. V práci jsou pracovití, pokud mohou zodpovídat za svou práci sami. Nemají příliš rádi autority. 

╰☆ HAD ☆╮

Tento člověk vždy se oklepe a jde dál. Ze všeho si bere ponaučení, přemýšlí velice nad každou kritikou. V životě má mnoho komplikací, kterým se staví čelem. O své děti stará se, ale nechává jim velkou volnost. Už od malička je učí zodpovědnosti. V partnerství je však velice nestálý, někdy nespokojený. Zůstává však v partnerství především kvůli dětem. Ty jsou nejdůležitějšími lidmi v jeho životě. Dokáže snadno vydělat peníze, nápadů má víc než dost. Za honbou k povýšení udělá cokoliv, nebojí se odstranit ty, jež by mu v tom chtěli zabránit. Hodí se velice pro podnikatelskou činnost, v té jsou úspěšní.

╰☆ HAVRAN ☆╮

Je to rozený čaroděj, cokoliv si usmyslí, to dokáže. Má štěstí ve všech oblastech života, jen vstupují mu do cesty lidé, kteří mu chtějí toto štěstí překazit. Bývá velice mocným člověkem, někdy postavením, většinou však svou vnitřní černou silou. Nemá většinou mnoho dětí, a když, tak brzy opouští domov. Také tito lidé brzy opouští domov a spoléhají se jen sami na sebe. Paradoxně mají velice harmonické vztahy s partnery. V práci to dotahují tito lidé velice vysoko, mají své vlastní charisma, proto mívají také mnoho následovníků. Jen tak je něco nezlomí, i když mívají hodně nepřátel. 

╰☆ JAGUÁR ☆╮

Je to člověk, který se nerad váže a partnerství jako takové pro něho nemá žádný velký význam. Nerad se váže na jednoho partnera. Pokud vstoupí do partnerství, pak je toto partnerství velice volné, neboť neodolá žádnému pokušení. Tento člověk střídá partnery pro své vlastní potěšení, stále hledá něco nového. Nikdy však nepřekročí hranici jiného partnerství, tedy nezačne si s člověkem, který je v jiném partnerství. Miluje mladé lidi, ať je sám mladý nebo starý. V partnerství je velice hádavý, prosazuje si své názory. V práci vždy hraje prim, ale jen, pokud má z takové práce užitek. Pokud užitek z práce nemá, práce mu neposkytuje výhody, pak pracuje velice nezodpovědně. Peníze u něho jsou velice střídavé, když je má, rychle je utratí.

╰☆ JEŠTĚRKA ☆╮

Tento člověk je nejraději sám, nevyhledává zábavu ani partnerství. Děti většinou nemá, neboť o ně příliš nestojí. Neumí se domluvit s ostatními lidmi, proto zůstává celý život sám. Pracuje také nejraději sám, do kolektivu se příliš nehrne. Sám si rád zodpovídá za své úspěchy i neúspěchy, proto často se vydává na podnikatelskou dráhu, v oborech, kde se nemusí s lidmi setkat tváří v tvář. Peníze umí vydělat, neutrácí za zbytečnosti. 

╰☆ JEZEVEC ☆╮

Tento člověk miluje okázalost a přepych, obklopuje se krásnými věcmi. Totéž vyžaduje také od partnera. Je puntičkář, pořádek je u něho na prvním místě. Nerad něco mění, v bydlišti většinou setrvává celý život. Lenivý stává se pouze v práci, pokud nemá motivaci. I v práci je obklopen krásou a pořádkem, chaotická pracoviště ho příliš nelákají. Lásku hledá dlouho, pokud ji najde, pak v partnerství zůstává po celý život. Člověk, který chtěl by získat jeho srdce, musí být pořádný, pracovitý a musí o sebe dostatečně dbát. Děti má rád, ale vlastní narušují mu jeho pořádek, proto i děti vede ke stejnému pořádku, kráse a ladnosti, jakou zastává on sám. 

╰☆ KOJOT ☆╮

Je aktivní, sportuje, na majetku mu příliš nezáleží, ale většinou ho má dostatek. Peníze umí vydělat, má početnou rodinu, Je velice žárlivý, S partnerem zůstává celý život, partnery nemění. Miluje svou rodinu, s celou rodinou si rozumí. V práci je velice zodpovědný, je spíše společenský člověk, v pracovním procesu je velice vynalézavý. Avšak vždy dává přednost rodině před prací, na přesčasy ho příliš nenalákáte. Umí udržet rovnováhu mezi prací a osobním životem, proto se mu také většinou velice daří. 

╰☆ KOLIBŘÍK ☆╮

Tento člověk jako by nebyl ani z tohoto světa, mnohým připadá jako pozemský anděl. Na lidech hledá jen to nejlepší, věří, že každý člověk je ve své podstatě hodný, jen se musí vnitřně najít. Ostatním pomáhá rád, většinou za cenu omezení svého vlastního osobního života, neboť ostatní lidi a jejich spokojenost je u něho vždy na prvním místě. Většinou na svou dobrou povahu doplácejí, pak na čas ztrácí motivaci, upadají do depresí, ale vždy se vzchopí a pomáhají dál. Hledají partnery s velkým pochopením.

╰☆ KROCAN ☆╮

Tito lidé staví lásku a tělesná potěšení na první místo. Rádi střídají partnery, u nikoho dlouho nevydrží. Lehce se zamilují, a stejně lehce se pak odmilují. Mívají mnoho dětí, avšak vždy s jiným partnerem. V pracovním procesu zastávají vyšší posty, nebo se o ně alespoň snaží. Většinou si kariéru vybudují velice snadno, neboť nehledí v tomto směru na ostatní a jdou si jen za svým vlastním užitkem. Možná proto se jich také peníze drží, málokdy mají finanční nouzi. 

╰☆ KŮŇ ☆╮

Tito lidé jsou velice krásní, a své krásy jsou si vědomi. Mají velké sebevědomí a umí získat ostatní na svou stranu. Mají hluboké oči, do kterých není radno příliš zpříma hledět. Dokážou okouzlit svou upřímností a bezprostředností. Vždy říkají, co si o ostatních myslí. Milují svobodu, ale cení si i celoživotního partnera. Jsou naprosto věrní, ale čas od času chtějí trávit také se svými přáteli. V práci jsou velice svědomití a mají rádi dobré výsledky, o které se snaží. Jejich práce je většinou také jejich koníčkem, proto nezřídka pracují sami na sebe. 

╰☆ LABUŤ ☆╮

Tento člověk hledá celoživotního partnera, a když ho najde, nikdy ho nezklame. Je velice věrný. Dokáže držet se svým partnerem v dobrém i zlém, zlé časy jejich vztah většinou ještě utužují. Rád pečuje o své blízké. Práci si volí zodpovědnou, fyzicky nenáročnou, raději pracuje hlavou než rukama. Proto je jeho práce spíše intelektuálního charakteru. Peníze nijak neřeší, má jich dostatek na vše, co potřebuje. 

╰☆ LASIČKA ☆╮

Tento člověk je velice útočný, pokud hájí své vlastní potřeby. Neumí uznat svou chybu, chyby vidí jen na druhých lidech. Nikdy neodpouští, jeho srdce je zahořklé. Proto také s ním dlouho většina lidí nevydrží v partnerství. Avšak v práci je velice pracovitý a aktivní. Nemusí se starat příliš o peníze, neboť je umí vydělat. Mnoho přátel však nemá, ani v osobním, ani v pracovním životě.

╰☆ LIŠKA ☆╮

Tento člověk je velice stálý v lásce, hlídá si svůj vztah před všemi. Ostatním lidem příliš nevěří, je velice obezřený. Je to ale velice chytrý člověk, který dává na svůj vlastní úsudek a ostatní názory ho příliš nezajímají. Mívá krásnou tvář, lidé si myslí, že tohoto člověka musí hýčkat a opatrovat, pak přichází zklamání, neboť zjistí, že člověk s liškou ve své duši je průbojný a dominantní. Nerad o sebe nechá pečovat. Má velké charisma, proto to i v prác daleko dotáhne. Jeho finanční situace je vždy taková, jakou chce on sám. Pokud chce na něco vydělat peníze, vždy toho dosáhne. 

╰☆ LOS ☆╮

Tento člověk je velice přelétavý, má rád milostné hrátky, nespokojí se s klasickým sexem. V této oblasti hledá stále něco nového, a pokud mu to partner není ochoten nebo schopen poskytnout, hledá to jinde. Pokud však najde člověka, který sdílí s ním tyto vášně, pak je jeho přelétavost ta tam. Není ani výjimkou, že má rád ve své posteli více lidí. Děti miluje, ale plodný příliš není. V práci nemá rád konkurenci, vždy musí být tím nejlepším. 

╰☆ LOSOS ☆╮

Tento člověk miluje svůj domov, přesto velice rád cestuje. Jeho domov musí být dokonalý, cesty plné dobrodružství. V lásce je věrný, pokud je spokojený. Pokud však spokojený není, ze vztahu odchází. Práci také nerad mění, neboť vždy volí práci, která ho naplňuje. Vyhledává práci spojenou s cestováním. Peněz mívá více, než stačí utratit. 

╰☆ MEDVĚD ☆╮

Tento člověk je důvěryhodný, zastává většinou práci, která vyžaduje velké soustředění a zodpovědnost. Umí dávat souvislosti dohromady, proto se hodí na vyšetřovatele, psychologa nebo člověka, který se zabývá mnoha detaily, Hledá své soukromí, své místo, kde může být sám. V partnerství je většinou také sám, neboť příliš se věnuje svému zkoumání, pak pro něj není žádný partner dost dobrý. Nejvíce peněz utrácí za sladkosti. 

╰☆ MOTÝL ☆╮

Jsou to velice citliví lidé, Milují barvy, obklopují se jimi. V práci se uplatní v oblasti umění, krásy. Také v lásce hledají krásu, většinou jimi partnery jsou křehká bytost, rádi se o ostatní starají. Peníze používají pro krásy života. 

╰☆ MRAVENEC ☆╮

Jsou velice pracovití, rádi pracují pro ostatní, málokdy se ženou do vedoucích pozic. Rádi poslouchají příkazy ostatních, ale mají svůj vlastní rozum. Milují rodinu, pro svého partnera jsou schopni udělat cokoliv. Peněz mnoho nepotřebují, hodně se věnují charitě, ať již pomocí fyzickou nebo finanční. 

╰☆ MYŠ ☆╮

Milují svou rodinu i své děti, peníze jim padají do kapsy, často se stěhují, jsou hodně neklidní. O ostatní lidi se příliš nestarají, ale dokážou vyjít s každým. Volí práci v kolektivu, ale i ve vedoucích pozicích jsou velice schopní. 

╰☆ MÝVAL ☆╮

Jsou velice roztomilí lidé, udržují si mladost po dlouhou dobu. V práci většinou spokojeni nejsou. Milují teplo a vyhledávají teplo domova. Jsou to velice čistotní lidé a čistotu vyžadují i od svých blízkých. V lásce jsou stálí, práci mění velice často. 

╰☆ NETOPÝR ☆╮

Tito lidé jsou citliví na denní světlo, trpí bolestmi hlavy. Většinou volí práci v noci, přes den jsou hodně pasivní, v noci dokážou přestavět třeba celý byt. Nemají rádi stereotyp. V lásce nejsou moc věrní, ale pokud naleznou tu pravou lásku, zůstávají s ní po celý život. Mají velice dobrou orientaci. Umí vydělat peníze, jako noční tvorové je však příliš neutrácejí. 

╰☆ OREL ☆╮

Mají velice silnou vůli a velkou víru v život a sami v sebe. O své děti se starají zodpovědně, někdy až příliš majetnicky. Chtějí mít děti k obrazu svému, proto také děti často opouští domov hodně brzy. V práci jsou pracovití, dosahují často na nejvyšší příčky. S penězi umí dobře hospodařit, věnují se charitě a pomoci slabším. 

╰☆ PÁSOVEC ☆╮

Tito lidé jsou velice pracovití, pokud mají motivaci. Dokážou vést ostatní lidi. V lásce je takový člověk spíše samotář, straní se dlouho lásce, a stále hledá tu pravou. Má velké nároky na lásku i na práci.V pracovním životě bývá velice úspěšný. 

╰☆ PAVOUK ☆╮

Milují své děti, a dokážou je ochránit před kýmkoliv. Také o svou rodinu velice dbají, avšak nejsou příliš v partnerství šťastni. Vyčkávají na správnou příležitost. Ve větší firmě jsou jako ryby ve vodě, nesnesou práci o samotě. Peníze umí vydělat. 

╰☆ PES ☆╮

Tak tomuto človíčku nelze snad nic vytknout. Možná jen jeho upnutost na partnera, kdy si neumí představit být jen byť minutu bez něho. To druhého partnera velice vyčerpává. Pro ostatní lidi by se rozdal, pokud cítí z jejich strany dobro. A to platí jak v přátelských vztazích, tak i těch pracovních. Nelpí na penězích a vysokých pracovních postech. Slouží také jako vrba, lidé se mu mnoho svěřují, a on bezmezně věří každému. Proto ho také mnoho lidí může zneužívat pro svůj vlastní prospěch. Nezkazí žádnou legraci a má smysl pro humor, ale i pro zodpovědnost. Příliš si bere k srdci neúspěchy své i ostatních lidí, proto je také často nemocný. 

╰☆ PTAKOPYSK ☆╮

Tento člověk nebývá krásný, ale má krásnou duši. V noci tento človíček dostává nejvíce nápadů, které se nebojí uskutečnit. Proto je u těchto lidí důležité sledovat své sny, neboť bývají jasnovidné. Nechá si dlouho všechno líbit, a pokud to již přerostlo všechny meze, neváhá zaútočit. Jejich útok je pak velice bolestivý. Životem proplouvá celkem snadno. V partnerství je velice oddaný a svou rodinu si bedlivě hlídá. V pracovní oblasti uplatní se nejlépe jako zaměstnanec, a pokud může pracovat v noci, umí být neskonale vděčný a loajální. 

╰☆ PUMA ☆╮

Tito lidé jsou většinou štíhlí, hodně sportují. Hledají si partnera, který je také takoví, neboť sport je pro ně velice důležitý, stejně jako dobré zdraví. Stravují se zdravě, nezdravým potravinám se vyhýbají. V pohybu je tento člověk jak v lásce, tak v práci. 

╰☆ RYS ☆╮

Jedná se o člověka, který hledá partnera, který bude milovat přírodu jako on. Děti vychovává volněji, avšak umí je skvěle připravit do života. Na vzdělání mu příliš nezáleží, umět se o sebe postarat, to je jeho priorita. Přesto umí vydělat peníze. 

╰☆ SKUNK ☆╮

Nehledí příliš na svůj vzhled ani na vzhled ostatních lidí, dívají se jim pouze do duše. Pracují často v pracovním procesu, ale rádi pracují sami, nebo zodpovídají za svou práci sami. Je jim jedno, co si o nich ostatní lidé myslí, protože sami si velice věří, a věří všemu, co dělají. 

╰☆ SOKOL ☆╮

Volí práci ve společnosti, rádi se vrhají do složitějších úkolů. V lásce jsou stálí, odchod partnera chápou jako zradu. V práci jsou zodpovědní i na těch nejnižších postech. O peníze se příliš nestarají, nepotřebují je k životu. 

╰☆ SOVA ☆╮

Velice moudrý člověk, ke kterému chodí pro radu ostatní. Nejraději pracují v noci, ale i ve dne mají velkou energii. V práci volí spíše poslání učitelské nebo poradenské. V lásce ale mnoho štěstí nemívají. 

╰☆ SRNA ☆╮

Velice důvěřivý člověk, pokud ho někdo zradí, tuto zradu neodpustí a pamatuje si jí celý život. Svého partnera miluje a stará se, aby byl šťastný a spokojený. Mívá méně dětí, ale stará se o jejich vzdělání, stará se o ně také v jejich dospělosti. Rád pracuje v kolektivu. 

╰☆ další totemoví lidé se připravují ☆╮