PROFESE

1+14+15 asanátor

1+14+25  pletař

1+18+4 hlídač

1+22+19 instruktor řízení dopravních prostředků

1+22+21 betonář

1+23+34 mlékař

1+27+9 architekt filmu

1+31+13  autoelektrikář

1+33+13 automechanik

1+33+21 karosář

1+33+36  nádražní

2+9+30  pivovarník a sladovník

2+23+1 agronom

2+23+8 dezinfektor

3+1+5 námořník (pracovník na palubě)

3+1+15 kapitán plavidla

3+17+1  hydrolog

3+17+22 lodník

3+17+33 lodní strojník

3+22+19 instalatér

3+22+33 hrázný - jezný

3+34+17 plavčík

4+5+23 podlahář

4+9+13 hospodyně

4+9+34 domovník

4+17+36 pokojská

4+19+6 kominík

4+19+17 pokrývač

4+19+21 lešenář

4+21+27 bytový architekt

4+27+9 architekt

4+27+26 hospodářskosprávní referent

4+27+34 pokladník v obchodě

4+34+20 aukcionář, dražebník

4+34+36 obchodník s realitami

5+2+9 ekolog

5+7+22 košíkář a pletař

5+8+10 ortopedický bandážista

5+9+13 botanik

5+9+19 inspektor ochrany životního prostředí

5+9+32 čalouník a dekoratér

5+10+8 lékař

5+13+15 dětský lékař

5+15+9 lesní správce

5+20+33+bednář a obalář

5+25+30 genetik

5+31+6 oční optik

5+31+33optik

5+36+16 pečovatel

6+4+25 kamnář

6+16+9 barman

6+27+20 Meteorolog

6+33+3 obsluha vodárenských zařízení

6+33+5  obsluha lesnických strojů

6+33+7 obsluha plynárenských zařízení

6+33+19 obsluha stavebních strojů

6+33+21 obsluha důlních mechanismů

6+33+22 obsluha zařízení pro výrobu stavebních hmot

6+33+31 obsluha energetických zařízení

7+22+21 geodet

7+26+27 kartářka

8+13+5 dětská ošetřovatelka

8+21+9 keramik modelář

8+21+25 keramik

9+2+5 konzervátor

9+2+23 konzervář

9+4+14 malíř skla

9+4+16 malíř - tapetář

9+4+22  malíř keramiky

9+4+27 malíř pozadí

9+5+2 mikrobiolog

9+5+10 ovocnář

9+5+33 biotechnolog

9+8+1 biochemik potravinářské výroby

9+8+3 masér

9+8+5 biochemik

9+10+3 pekař

9+10+5 chemik farmaceutických výrob

9+10+6 chemický technolog

9+10+11 pečivář

9+10+12 chemik zpracování ropy

9+10+15 chemik tukového prům. a kosmetiky

9+10+16 chemik - výzkumný pracovník

9+10+21 chemik výroby neželezných kovů

9+10+22 chemik výroby chemických vláken

9+10+23 chemik - laborant

9+10+31 chemik prádelen a čistíren

9+11+22 barvíř textilií

9+14+4 natěrač - lakýrník

9+15+8 dietní sestra

9+15+31 kosmetička

9+20+6 číšník (servírka)

9+20+19 farmaceut

9+20+23 farmaceutický laborant

9+21+31 pasíř

9+23+36 mlynář

9+26+18 grafik audiovize

9+26+20 grafik

9+27+3 balič

9+27+16 aranžér

9+27+20 expedient

10+15+17 nožíř

10+19+5 fyzioterapeut

10+20+8 kaskadér

11+21+9 pedikér - manikér

11+26+13 lingvista

11+33+4 bezpečnostní pracovník

11+33+21 bezpečnostní technik hlubinných dolů

11+33+31 bezpečnostní technik

13+15+24 matka - pěstounka

13+20+1 chovatel hospodářských zvířat

13+20+3 chovatel ryb

13+20+4 chovatel koní

13+20+12 chovatel drůbeže

13+20+ 18 chovatel služebních zvířat

13+20+19  chovatel zvířat ve zvláštních zařízeních

13+20+23  chovatel laboratorních zvířat

14+4+20 kloboučník

14+15+2 krejčí

14+15+16 krejčí scénických kostýmů a krojů

14+15+18 kožišník

14+15+21 koželuh

14+15+32 kostymér

14+16+9 garderobiér

14+19+8 asistent hygienické služby

15+1+18 kartáčník

15+5+9 cukrovarník

15+16+21    maskér - vlásenkář

15+20+16 holič - kadeřník

15+20+35 manažer

15+33+5 cukrář

15+33+9 cukrovinkář

16+1+27 astronom

16+9+17 ladič pian

16+10+20 artista

16+11+33 diskžokej

16+14+20 herec, herec s loutkou

16+15+9 módní návrhář

16+15+18 hudební režisér

16+15+26 dirigent

16+17+27 choreograf

16+19+10 fotoreportér

16+19+20 kameraman

16+19+30 fotograf

16+19+33 kamerový mechanik

16+20+25 hudebník

16+26+15 inspicient

16+26+36 dramaturg

16+27+20 fotolaborant

17+3+1 modelář

17+3+6 pilot letadla

17+3+9  palubní průvodčí (letuška)

17+3+15 palubní důstojník

17+3+33 palubní inženýr letadla

17+13+20 obuvník

18+14+5 veterinář

18+11+20 hlasatel

19+11+1 dopravní policista

19+11+3 celník

19+11+8 detektiv

19+11+13 koncipient - právní asistent

19+11+14 policejní vyšetřovatel

19+11+15 advokát

19+11+18 policejní inspektor

19+11+20 komerční právník

19+11+27 notář

19+11+26 policejní referent

19+11+35 podnikový právník

19+31+3 izolatér

20+9+34 hostinský

20+16+13 animátor

20+16+15  obchodní zástupce

20+16+25 konferenciér

20+18+25 hosteska

20+19+11 kurátor (správce sbírky)

20+35+20 organizační pracovník

20+36+ 16 politolog

21+1+4 dlaždič - asfaltér

21+5+4 horník

21+9+33 báňský úpravář

21+19+4  kopáč

21+20+9 horský průvodce

21+22+1 kameník

21+22+23 hutník neželezných kovů

21+26+27 geolog

21+31+11 formovač keramiky a kameniny

21+31+23 hutník vysokopecař

21+33+1 normovač ve sklářské a keramické výrobě

21+33+15 dispečer důlní výroby

21+33+23 hutník ocelář

21+36+28 báňský záchranář

22+7+31 geofyzik

22+20+15 kariérní diplomat

22+31+35 kabelář

22+35+22 figurant

23+9+5 fyzik

25+28+35 ergonom

26+1+3 knihovník - bibliograf

26+1+25 knihař

26+1+27 knihovník

26+3+22 kartograf

26+9+5 kontrolor jakosti

26+13+35 mistr odborné výchovy

26+16+2 litograf

26+20+9 etnograf (národopisec)

26+20+35 lektor odborných kurzů

27+1+3 administrativní pracovník    

27+1+5 operátor v jaderné elektrárně

27+1+6 operátor v tabákovém průmyslu

27+1+9 celulózař

27+1+19 inspektor telekomunikací

27+1+20 operátor výpočetní techniky

27+1+31 operátor bloku

27+1+36 normalizační technik

27+13+31 personalista

27+26+1 komentátor, reportér

27+26+10 novinář

27+26+13 matrikář

27+26+18 papírník

27+34+26 fakturant

29+17+16 manekýnka - fotomodelka

31+8+5 hasič

31+20+35 osvětlovač

31+21+19 elektrokeramik

31+22+7  energetik

31+33+1 elektromontér pevných trakčních zař.železniční dopravy

31+33+11elektromechanik

31+33+15 elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

31+33+17 elektromechanik letadlových přístrojů

31+33+19 elektromontér

31+33+35  kalič

32+17+13 filosof

33+1+11  informátor železniční dopravy

33+1+15 dozorčí provozu (přednosta stanice)

33+1+20 kovář

33+1+21 Gumař

33+3+15 dozorčí přepravy

33+4+17 klempíř

33+5+2 dřevařský technolog

33+5+7 dřevařský normovač

33+5+8 chirurgický nástrojař

33+5+19 dřevařský konstruktér

33+10+5 nástrojař

33+11+1 mechanik zařízení pro přenos dat

33+11+6 mechanik chladírenských zařízení

33+11+13 mechatronik

33+11+20 mechanik

33+11+21  mechanik báňské záchranné služby

33+11+22 mechanik geologicko-průzkumných zařízení

33+11+25 mechanik spojovacích zařízení

33+11+27 dispečer telekomunikačního provozu

33+11+31 dispečer rozvodu elektrické energie

33+11+32 mechanik optických přístrojů

33+11+36  mechanik opravář

33+13+31 hodinář 33+21+7 důlní měřič

33+17+3 letecký mechanik

33+19+4 jeřábník

33+19+6 montér kotlář

33+19+9 montér skleněných aparatur

33+19+11 montér antikorozní ochrany

33+19+12 montér vzduchotechniky

33+19+16  montér anténních zařízení

33+19+17 montér nadzemních telekomunikačních sítí

33+19+20 montér výtahů 

33+19+21 montér potrubář

33+19+22 montér kabelových telekomunikačních sítí

33+19+25 montér ocelových konstrukcí

33+19+27 montážník v polygrafii

33+19+31 montér bleskosvodů

33+19+35 montér točivých strojů

33+21+9 galvanizér

33+21+14 důlní revírník

33+21+19 důlní zámečník

33+21+22 brusič kovů

33+21+31 důlní elektrikář silnoproudých zařízení

33+21+23 důlní geomechanik

33+21+35 brusič skla

33+21+36 frézař

33+25+35 Metalurg

33+30+6 plastikář

33+31+21 konstruktér elektrotechnických zařízení

33+36+14 defektoskopický technik

34+1+33 pokladník železniční dopravy

34+3+6 bankovní pokladník

34+11+14 odhadce cen

34+11+20 finanční referent

34+11+35 mzdový referent

34+15+20 cenový referent

34+19+6 investiční referent

34+20+14 krupiér

34+27+5 auditor

34+27+6 daňový specialista, daňový poradce

34+27+35 ekonom 34+27+22 burzovní makléř

34+32+6 finanční analytik

34+32+26 bankovní expert

34+32+27 bankovní úvěrový pracovník

34+33+36 matematik pojistného

36+1+27 archivář

36+8+20 archeolog

36+11+25 manipulační dělník

36+19+4 duchovní církví a náboženských institucí

36+20+26 historik

36+21+33 likvidátor pojistných událostí

36+32+20 památkář