výklad velké tabule

Nyní se dostáváme k tomu, proč tato kniha vlastně vznikla.

Nastíním vám výklad velké tabule tak, jak ho používám já.

Vezměte karty do ruky a zamíchejte je.

Sejměte tři hromádky – pokud vykládáte sobě, pokládejte hromádky směrem k sobě, pokud vykládáte někomu jinému, pokládejte je od sebe. Podívejte se na spodní kartu každé hromádky, tato kombinace určuje téma výkladu. Tyto 3 karty si někam poznamenejte. Poté karty opět složte v obráceném pořadí, tak aby balíček zůstal tak, jak se zamíchal.

Rozložte 9 karet po 4 řadách – zleva doprava. Podívejte se, kde leží karty, které jste si poznamenaly – na kterém místě velké tabule – na kterých karetních domech. Výkladem Domů se budeme zabývat podrobněji v druhém díle. Na tyto karty si položte třeba kamínek.

Nutno podotknout, že v této sadě máte dvě osobní karty, milenku a milence. Ty se přiřazují tazateli a tazatelce, případně životním partnerům.