andělská terapie

╰☆ ANDĚLSKÉ NAPOJENÍ ☆╮

Chcete být v bližším kontaktu s andílky, dokázat rozpoznat jejich rady? Přáli byste se andělům naslouchat? Přáli byste se naučit s nimi komunikovat, byste jim rozuměli, co vám říkají?  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor,...

╰☆ BEZPEČÍ A JISTOTA ☆╮

S pomocí andílků odstraníme vaše nejhlubší strachy, byste se ničeho nebáli. Vložíme do vašeho života pocit bezpečí a jistoty. Strach z existence, strach, že rodinu neuživíte, strach, že nejste v bezpečí. Strach milovat a jít za láskou. Jakýkoliv strach. Důležité je, zda tento strach skutečně...

╰☆ BLAHOBYT A HOJNOST ☆╮

Naučíte se transformovat myšlenky do skutečnosti. Začnete tuto transformaci používat pro hojnost a blahobyt. Nastavíme vás společně s andílky tak, by se z vašeho života odstranilo vše, co brání v příjmu hojnosti. Zbavíte se svých negativních myšlenek.  Andělská terapie je vaše nastavení...

╰☆ BOŽSKÁ MOUDROST ☆╮

Mít Božskou moudrost je vždy ku prospěchu. Pochopíte, co děláte špatně, a co byste mohli udělat lépe. Pochopíte, že to, co se vám špatného děje, je k dobru v současné době. Uvidíte smysl špatných věcí.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je...

╰☆ BOŽSKÁ SÍLA ☆╮

Posílíme vaši sílu k překonání překážek a nastolení dobrých situací. Vše vám půjde dobře od ruky, tak, jak si přejete. Uvidíte, jak je lehké překonávat překážky, a poznáte, že jdou se správným nastavením překročit a lze je zcela odstranit.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za...

╰☆ ČINORODOST A ÚSPĚCH ☆╮

Naučíte se věřit ve svůj úspěch, a také ho dosáhnete. Necháte ho vstoupit do svého života. Vneseme úspěch do vašeho života, zbavíte se nedůvěry, že jej nedosáhnete. Přestanete pochybovat o svých kvalitách.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je...

╰☆ ČISTOTA A PRŮZRAČNOST ☆╮

Naučíte se opustit iluzi a zastaralé názory, zbavíte se nepotřebného. Opustíte minulost, vyrovnáte své karmické dluhy skrze lásku a odpuštění. Uvidíte světlo a naději.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné...

╰☆ DŮSTOJNOST A POŘÁDEK ☆╮

Přivedeme do vašeho života pořádek tak, by se vám dařilo. Osvobodíte se od podmínečnosti. Vnese do vašeho života přádek a dodáme vašemu životu důstojnost.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení...

╰☆ HOUŽEVNATOST A NAPLNĚNÍ ☆╮

Ukáže se vám cesta při dosažení vašich cílů, které jste si vytyčili. Uvědomíte si skutečné cíle. Zvítězíte nad nepříjemnými zážitky a překonáte je.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení andílků....

╰☆ KLID A LEHKOST ☆╮

Naučíte se přijímat věci, jak přichází, naleznete klid. Získáte odvahu vykročit i přes těžkosti, kterým musíte čelit.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení andílků. Součástí je také mandala spojení...

╰☆ KREATIVITA A SEBEVYJÁDŘENÍ ☆╮

Naučíte se vyjádřit své vlastní pocity, dokážete mluvit o problémech, myšlenkách i o své lásce. Poznáte svou vlastní hodnotu, začnete obhajovat názory před ostatními.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné...

╰☆ LÁSKA A BEZPODMÍNEČNOST ☆╮

Probudíme ve vás odvahu pro navazování vztahů, pocítění lásky bez podmínek a očekávání. Získáte svobodu ve vztahu, naučíte se pracovat na vztahu, by mohl růst a sílit.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné...

╰☆ LÁSKA A SEBELÁSKA ☆╮

Odstraníme chyby z vašeho počínání, nastavíme život plný harmonie a lásky. Přivoláme bezpodmínečnou lásku, kdy přijímáte, co vysíláte. Naučíte se řešit mezilidské problémy, přijmete druhého, jaký je.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní...

╰☆ LÁSKA A VZTAHY ☆╮

Naplníme vás současný vztah láskou, ale také ostatní vztahy, kde je problém. Budete mít větší touhu a odvahu jít za svou láskou, stejně tak i lidé, kteří s vámi přijdou do kontaktu.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace...

╰☆ MATERIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ☆╮

Naučíte se pracovat s penězi na bází přivolání peněz do vašeho života, dovolíte vylepšení vaší finanční situace. Naučíte se, že vše v životě má svou cenu. Poznáte svou vlastní cenu a také cenu financí.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je...

╰☆ MILOSRDENSTVÍ ☆╮

Otevřeme a necháme vstoupit do vás milosrdenství, byste nezažívali zlé situace.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení andílků. Součástí je také mandala spojení vás a andílka, který řídí tuto terapii....

╰☆ NOVOST A VÝVOJ ☆╮

Nastavíme samoléčení celého vašeho těla. Přijmete novoty a zanecháte za sebou shon i spěch. Nastoupí dušení naplnění. Odložíte vše staré a vpustíte do života nové.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné...

╰☆ ODVAHA A VYTRVALOST ☆╮

Obstojíte ve všech situacích vyžadujících odvahu a vytrvalost. Budete mít větší odvahu udělat, co chcete již delší čas a naučíte se vytrvat a nevzdat to. Budete schopni postavit se za partnera, nebudete se ostýchat postavit se proti všem, pro svou lásku. Andělská terapie je vaše nastavení pro...

╰☆ OPĚTOVNÉ MYŠLENKY A ŘEŠENÍ ☆╮

Opustíte své myšlení a začnete nalézat řešení, byste se ve svém životě pohnuli dále. Změníte perspektivu a způsob pohledu. Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení andílků. Součástí je také mandala spojení...

╰☆ OPTIMISMUS A KRÁSA ☆╮

Nastolíme do vašeho života optimismus. Začnete růst do krásy, získáte obdiv a úctu ostatních lidí. Odstraníme váš smutek, přivoláme radost do vašeho života. Vaše sny a představy obklopíme velkým světlem, které vás vyvede z temnoty. Budete lépe vycházet s lidmi.  Andělská terapie je vaše...

╰☆ OPUŠTĚNÍ ☆╮

Opustíte vše, co vás tíží. Naučíte se pustit své přání tak, by se vám mohlo splnit. Naučíte se nelpět na materiálních hodnotách.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení andílků. Součástí je také...

╰☆ OSVOBOZENÍ ZE ZÁVISLOSTI ☆╮

Odhodíte strach a emoce, naučíte se vzdorovat závislostem, především na jiných osobách. Osvobodíte se.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení andílků. Součástí je také mandala spojení vás a andílka,...

╰☆ POZNÁNÍ A PŘIJETÍ ☆╮

Najdete pochopení pro činy ostatních, a tím dosáhnete pozitivního směru ve vašem životě. Změníte situace, posílíte je vyššími hodnotami. Zbavíte se strachu, který vám nedovolí jít dál.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor,...

╰☆ ROZHODNOST A NOVÁ ORIENTACE ☆╮

Naučíte se poslouchat hlas své duše i svého srdce. Poznáte, co je pro vás nejlepší a vydáte se po této cestě.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení andílků. Součástí je také mandala spojení vás a...

╰☆ SEBEHODNOCENÍ A SEBEDŮVĚRA ☆╮

Naučíte se věřit si co nejvíce, přestanete se podceňovat. Získáte větší jistotu. Naučíte se přijmout lidi i situace takové, jaké jsou, bez pocitu viny. Naučíte se přeměnit negativní vlivy v pozitivní.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je...

╰☆ SÍLA A ODDANOST ☆╮

Naučíte se pomáhat druhým, aniž byste strádali. Nabudete ztracené síly a získáte novou energii. Dostanete velkou sílu pro pomoc při plnění vašeho přání. Rozlišíte soucit a utrpení. Budete chráněni před energetickými upíry.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků....

╰☆ SMĚR A CÍL ☆╮

Naučíte se definovat vaše cíle a touhy, naučíte se jich dosáhnout. Budete lépe hospodařit s časem, nebudete s ním mrhat, zbytečně dlouho čekat. Půjdete směle až do samotného cíle.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a...

╰☆ SMRT A ZNOVUZROZENÍ ☆╮

Vše staré a nepotřebné ve vás odumře a zrodí se to, co potřebujete nyní nejvíce. Budete připraveni na nový začátek, v kterékoliv oblasti života. Opustíte temnotu a vydáte se za světlem.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor,...

╰☆ SPIRITUÁLNÍ RŮST ☆╮

Ucítíte pohyb mezi Nebem a Zemí a váš růst se zněkolikanásobí, tudíž se dostanete na vyšší úroveň na své duchovní cestě.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení andílků. Součástí je také mandala...

╰☆ SPIRITUÁLNÍ SÍLA A REALIZACE ☆╮

Nastoupíte na spirituální cestu, začnete se duchovně rozvíjet, snáze překonáte překážky a uvedete své sny do reálného světa.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení andílků. Součástí je také mandala...

╰☆ STARÉ VĚDĚNÍ ☆╮

Vyzdvihneme společně vaše vnitřní vědění a moudrost, naučíte se vnímat více svou intuici a řídit se jí.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení andílků. Součástí je také mandala spojení vás a andílka,...

╰☆ TRPĚLIVOST A NEZÁVISLOST ☆╮

Naučíte se trpělivosti tak, abyste nejednali ukvapeně, ale nechali vše plynout. Zkvalitní se čas vašeho čekání. Přijmete tento čas bez zásahů a prodlužování.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení...

╰☆ TVŮRČÍ MOUDROST ☆╮

Přineseme do vašeho života kreativitu, tvůrčí myšlení, získáte podporu pro vaše nadání. Budete následovat hlas duše i srdce, naučíte se poslouchat své pocity.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení...

╰☆ TVŮRČÍ SLOVO ☆╮

Naučíte se vyjádřit to, co máte na srdci. Místo mlčení, abyste něco nepokazili, dokážete stát si za svým názorem. Také otevřeme brány k tvůrčímu psaní.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení andílků....

╰☆ VĚDOMÍ ODPOVĚDNOSTI ☆╮

Získáte přirozenou autoritu a stabilitu. Získáte velkou sílu v rozhodování.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení andílků. Součástí je také mandala spojení vás a andílka, který řídí tuto terapii. K...

╰☆ VÍRA A DŮVĚRA ☆╮

Nastavíte se na důvěru v Boží cestu. Odstraníme váš vnitřní boj. Pochopíte smysl svého života. Naučíte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení andílků. Součástí je...

╰☆ VZTAHY K BLIŽNÍM ☆╮

Sladíme vztahy ve vaší rodině, naučíte se pomáhat ostatním. Ucítíte, zda vás někdo jen využívá nebo skutečně potřebuje pomoc. Získáte ochranu proti vysávání energie jiných lidí.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a...

╰☆ ZDÁNÍ A SKUTEČNOST ☆╮

Poznáte faleš i pravdu ostatních lidí. Prožijete život bez tlaku.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor, relaxace a samotné nastavení andílků. Součástí je také mandala spojení vás a andílka, který řídí tuto terapii. K této...

╰☆ ZMĚNA A PROMĚNA ☆╮

Odstraníme vaše bolesti, smutek a traumata prožitá v minulosti. Naučíte se podstoupit a prožít transformaci k vašemu štěstí. Změníte se k lepšímu, budete dávat i přijímat více lásky.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci andílků. Součástí terapie je úvodní pohovor,...

╰☆ ZRALOST A MOUDROST ☆╮

Vyléčíme bolestné zkušenosti, následně je odstraníme. Získáte podporu na vaší pozemské cestě. Získáte více moudrosti, přestanete mít manýry malých dětí. Přijmete odpovědnost za vše ve vašem životě. Tím vše negativní pošleme pryč.  Andělská terapie je vaše nastavení pro život za pomoci...