Proč zvolit zasvěcení, když jsou andílci stále s námi? Pokud vám stačí andílci, kteří jsou u vás, pak toto zasvěcení nepotřebujete. Pokud s nimi umíte hovořit a přivolat si je do svého života, pak toto zasvěcení také nepotřebujete. Toto zasvěcení je nejen na přivolání andílka do vašeho života, ale stává se vaší součástí, stejně jako vy jeho. Dává vám možnost s ním komunikovat, kdykoliv to budete potřebovat. Vede vaše kroky, abyste došli toho, po čem skutečně toužíte. Při zasvěcení tedy přivolává se vámi vybraný andílek do vašeho života, prostupuje celým vaším tělem, srdcem i duší. 

andělské zasvěcení

╰☆ ABAGRIONOVO ☆╮

S jeho spojením budete vaše láska chráněna proti zlým lidem, proti zlu i před cizími vlivy.  cena (vyberte si jednu z možností):    ☆ cena v kč: 1000 kč     ☆ cena v €: 43,50 € doba služby: 2 hodiny způsob provedení (vyberte...

╰☆ ABARIELOVO ☆╮

Toto spojení je vhodné zvláště pro ty, jež touží po miminku a stále se nedaří. Tento andílek odstraňuje z vašeho těla vše, co brání početí, nastavuje a připravuje tělo pro příchod dušičky, která si vás vybrala. S jeho spojením bude také vaše počaté miminko pod velkou ochranou, dokud bude v...

╰☆ AGYXAELOVO ☆╮

Toto zasvěcení je zaměřeno na příchod velkých financí do vašeho života. Nedaří se vám v této oblasti, nebo byste chtěli být více svobodní a rádi byste se nemuseli ohlížet na to, že nemáte dostatek financí na to, co je pro vás důležité? Toto zasvěcení přináší do života čistou hojnost a...

╰☆ AILSY ☆╮

Toto zasvěcení je zaměřeno na příchod financí do vašeho života. Ailsa otevírá bránu prosperity, dává nové možnosti zisku, ukazuje cestu k lépe placené práci, povede vás v podnikání. Pokud chcete být prostoupeni právě tímto andílkem, být pod jeho ochranou a vedením, pak můžete zvolit právě...

╰☆ ARUMIELOVO ☆╮

Toto zasvěcení je zaměřeno na odstranění negativních energií z vašeho života. Arumiel odklání závist ostatních lidí, by se k vám nedostala, poskytuje ochranu před zlem a černou magií.  cena (vyberte si jednu z možností):    ☆ cena v kč: 1000 kč   ...

╰☆ ASMIELOVO ☆╮

Toto zasvěcení je zaměřeno na životní cestu. Otevře vám cestu do nových začátků v oblastech, kde potřebujete nabrat nový směr. Asmiel vám pomůže odhalit vaši životní cestu, povede vás po ní a bude vás na ní ochraňovat.  cena (vyberte si jednu z možností):  ...

╰☆ AZRAELOVO ☆╮

Toto zasvěcení je vhodné pro všechny, jež se chtějí nadobro rozloučit s duší zemřelého člověka, která se vyskytuje v blízkosti či nějakým způsobem ohrožuje a ovládá tělo živého člověka. Pokud máte pocit, že jste se změnili k horšímu, a neumíte to ovládat, pokud cítíte, že se chováte jako člověk,...

╰☆ BALSAMOSOVO ☆╮

Toto zasvěcení je zaměřeno na štěstí ve vašem životě. Balsamos je vyšší anděl přinášející štěstí a povolávající další anděly k vašemu štěstí. Splyňte s jeho energií a štěstí přijde za vámi. Nezáleží na tom, v jaké oblasti žádáte štěstí, neboť jen s láskou v srdci ho dosáhnete. Tuto lásku po...

╰☆ CHAMUELOVO ☆╮

Toto zasvěcení probíhá za spolupráce archanděla Chamuela, který odnáší ze života bolest a utrpení. Přináší štěstí, smích a radost. S těmito emocemi dojdete klidu a štěstí, získáte vše, po čem toužíte. V oblasti vztahů partnerských, rodinných i pracovních přináší klid a pohodu.  cena...

╰☆ CHEKINY ☆╮

Toto zasvěcení vás očistí od negací, od špatných myšlenek, zlepšuje duchovní růst. Chekina jako nevěsta našeho pána do vás vloží také jeho sílu, a věší napojení právě na Božskou čistotu. Také po tomto zasvěcení získáte podporu právě Chekiny, pokud žádáte o zázrak našeho pána, více se za vás bude...

╰☆ FORLACHOVO ☆╮

Toto zasvěcení probíhá za spolupráce Forlacha, který se stará o domácí mazlíčky. Naučíte se, jak léčit zvířata. Naučíte se rozpoznat nemoci zvířat, budete schopni určit, zda léky, které zvířátko užívá, jsou skutečně dobré pro uzdravení zvířátka, naučíte se pracovat s touto energií, by se zvířátka...

╰☆ GABRIELOVO ☆╮

Toto zasvěcení probíhá za spolupráce archanděla Gabriela, který vám ukazuje vaše pravé Já a dopomáhá vám, byste šli cestou svého vyššího Já, tedy cestou úspěchu, lásky a štěstí. Vkládá do vašich rukou váš vlastní osud, byste si mohli přát ho změnit přesně tak, jak byste si přáli, a povede vás ke...

╰☆ HANIELOVO ☆╮

Toto zasvěcení probíhá za spolupráce archanděla Haniela, který vás obdaří vnitřní i vnější krásou, šarmem, dodá vám charisma, byste okouzlili právě ty, které okouzlit chcete, by se ve vaší přítomnosti cítili andělsky a neměli potřebu být na vás zlí, by měli potřebu zůstat ve vaší...

╰☆ IEIAIELOVO ☆╮

Toto zasvěcení uvede vaše vibrace do rovnováhy, byste mohli plánovat budoucnost přesně takovou, jakou si jí přejete. Vhodné zejména, pokud jste v některé oblasti nespokojeni, a toužíte svůj život prožívat jinak, než doposud. Po tomto zasvěcení od Ieiaiela dostanete také mnoho duchovních...

╰☆ JAELOVO ☆╮

Toto zasvěcení je zaměřeno na odpuštění sobě i ostatním. Vhodné pro ty, kteří zažívají neštěstí ve svém životě, a to díky tomu, že neodpustili sobě nebo ostatním. Jael vás provede celým procesem odpuštění, by se vám v životě dařilo.  cena (vyberte si jednu z možností):  ...

╰☆ JEŽÍŠE KRISTA ☆╮

Toto zasvěcení probudí Ježíše ve vašem srdci, budete ho více vnímat a bude vás provázet na vaší pozemské cestě za čistou láskou.  cena (vyberte si jednu z možností):    ☆ cena v kč: 1000 kč     ☆ cena v €: 43,50 € doba služby: 2...

╰☆ LABRYCIELOVO ☆╮

Toto zasvěcení je vhodné, pokud chcete poznat a naplnit své poslání a životní cestu. Tento archanděl ukazuje správný směr vašeho bytí, vede vás po cestě lásky, ale i prosperity. V jeho spojení půjdete cestou života, pochopíte svůj úkol na tomto světě. Na této cestě napravíte chyby, kterých jste...

╰☆ METATRONOVO ☆╮

Toto zasvěcení probíhá za spolupráce archanděla Metatrona, poskytuje vám naprosté bezpečí, pomáhá, byste necítili prázdnotu ve svém srdci a v duši. Pomáhá zpracovat emoce tak, by vám byly ku prospěchu. Odstraňuje nízké vibrace, zvyšuje sílu vysokých vibrací.  cena (vyberte si jednu z...

╰☆ MICHAELOVO ☆╮

Toto zasvěcení probíhá za spolupráce archanděla Michaela, napojíte se na jeho sílu a spravedlnost, a již se vás nespravedlnost nedotkne. Propůjčí vám svůj meč spravedlnosti a ten vás bude před nespravedlností ochraňovat. Toto zasvěcení také přináší hojnost do vašeho života.  cena (vyberte...

╰☆ NADIELOVO ☆╮

Toto zasvěcení je zaměřeno na vlastní sebedůvěru, na hodnotu člověka, na vážení si sebe sama a dosáhnutí tím všeho, po čem toužíte. Cesta k sebedůvěře je jednoduchá, odstraňují se nízké vibrace vlastního ega. Dochází k sebepoznání, pochopíte, jakou cestou se máte vydat za svými sny a přáními, a...

╰☆ PRAXILOVO ☆╮

Toto zasvěcení je vhodné, pokud ztrácíte svou vnitřní sílu, a slábnete. Třeba čekáte na to, co stále nepřichází, a docházejí vám síly. Ve vašich rukách se v duchovním světě objeví velká koule andělské energie, kterou můžete použít vždy, když se budete cítit vnitřně slabí či unavení. Nemůžete ji...

╰☆ RAFAELOVO ☆╮

Toto zasvěcení probíhá za spolupráce archanděla Rafaela, dostanete velkou moc léčit sebe i ostatní, bude vám celý život pomáhat, by vaše léčení bylo skutečně takové, jaké má být - tedy vedlo k vyléčení jakéhokoliv člověka, který o to požádá.  cena (vyberte si jednu z možností):  ...

╰☆ RAGUELOVO ☆╮

Toto zasvěcení probíhá za spolupráce archanděla Raguela. Je zaměřeno na lásku k ostatním, na poklidný partnerský život, na přivolání velké lásky. Raguel přináší také lásku k sobě samému, obklopuje člověka láskyplným světlem, by i ostatní viděli vaší lásku a mohli dříve přijít do vašeho...

╰☆ RAGUIELOVO ☆╮

Toto zasvěcení je zasvěcení duchovní víry, tedy vhodné pro ty, kdož svou víru v srdci mají, ale občas přestávají andělům věřit, či jsou nedočkaví a tím si svá přání brzdí. Vhodné pro ty, kteří se upínají na čas, či dávají andělům ultimáta v podobě data splnění, protože tím si cestu nevědomky...

╰☆ SANDALFONOVO ☆╮

Toto zasvěcení probíhá za spolupráce archanděla Sandalfona, který pomáhá také podnikatelům a lidem, kteří si chtějí řídit svůj život sami ke své spokojenosti, přináší jim hojnost i lásku. I s tímto zasvěcením získáte vyšší vnímání pro svůj duchovní růst. cena (vyberte si jednu z...

╰☆ URIELOVO ☆╮

Toto zasvěcení probíhá za spolupráce archanděla Uriela, který vkládá vám dar vidění a věšteckých snů, které varovat vás budou před vším nebezpečím. Dá vám dar poslat jakémukoliv člověku svou lásku skrze sny tak, by tento člověk na vás myslel ve dne v noci a byl schopen jít za svou láskou. Nesmíte...