Na tyto výklady používám karty: Orákulum vizí. 

Otázky jsou poskládané do balíčků, pokud byste chtěli nějakou vyměnit za svou, napište její znění a i tu, kterou chcete vynechat a nahradit. Posílám vždy i s vyobrazenými taženými kartami. 

Jakýkoliv výklad z této rubriky můžete mít express do 2 dnů od přijetí peněz - za příplatek 100 kč. 

výklad na podnikání

╰☆ CO MĚ ČEKÁ V PODNIKÁNÍ? ☆╮

   ☆ budoucnost v této životní oblasti     ☆ Co pro ni mohu udělat, jak ji mohu jít naproti?    ☆ Čeho v budoucnu v této oblasti dosáhnu?    ☆ Co pro to mám udělat?    ☆ Objeví se nějaká nabídka, kterou mám...

╰☆ JAK NA ZAMĚSTNANCE ☆╮

   ☆ Jakým způsobem je donutit k lepším výkonům?    ☆ Jakým způsobem jim vytýkat nesolidně odvedenou práci?    ☆ Jakým způsobem je odměnit za výborně odvedenou práci?    ☆ Koho propustit?    ☆ Jak zajistit dobré...

╰☆ NOVÉ ZAČÁTKY ☆╮

   ☆ Je mé podnikání do budoucna perspektivní??    ☆ Jaké předsevzetí si mám dát?    ☆ Co mi tento nový počátek přinese?    ☆ Co z mého života tímto novým začátkem zmizí?    ☆ Co mohu pro to udělat já, aby byl nový...

╰☆ NOVÝ OBCHOD ☆╮

   ☆ Mám si pořídit dům se zavedeným obchodem?    ☆ Mám si pořídit dům pro účely obchodu?    ☆ Mám si obchod pronajmout?     ☆ Bude můj nový obchod výdělečný?    ☆ Mohu si dovolit přijmout zaměstnance?  ...

╰☆ NOVÝ PROJEKT ☆╮

   ☆ Je můj umělecký projekt v pořádku? Jakou má sílu uspět?     ☆ Jaké jsou jeho slabiny?    ☆ Jaké jsou jeho silné stránky?    ☆ Jak tento projekt dopadne?    ☆ Na co si mám dát pozor při jeho realizaci?  ...

╰☆ OSOBNOST ZAMĚSTNANCE ☆╮

   ☆ Jaký je to člověk?    ☆ Jaké má negativní stránky?    ☆ Jaké jsou jeho zvyklosti, zájmy?    ☆ Chce se vyvíjet v zaměstnání?    ☆ Co momentálně řeší, co by mohlo bránit ve výkonu povolání?  cena (vyberte si...

╰☆ PODNIKÁNÍ A VLASTNÍ CESTA ☆╮

   ☆ Jaké názory v sobě ukrývám, které mi brání v podnikání?    ☆ Jaké názory v sobě ukrývám, které mi pomohou v podnikání?    ☆ Mohu zdokonalovat svou pozici, mohu být úspěšný?    ☆ Je dobré zvolit spolupráci...

╰☆ PŘIJETÍ ZAMĚSTNANCE ☆╮

   ☆ Jaké má zaměstnanec předpoklady pro přijetí?    ☆ Proč bych ho měl přijmout?    ☆ Co získá má firma jeho přijetím?    ☆ Bude schopen se dále vzdělávat?    ☆ Jaký bude pracovník? cena (vyberte si jednu z...

╰☆ PROVOZOVNA ☆╮

   ☆ Potřebuji provozovnu k podnikání?    ☆ Měl bych si ji zřídit?    ☆ Mohu ji mít u sebe doma?    ☆ Co k jejímu zřízení budu potřebovat?    ☆ Pokud si ji nezřídím, co mě čeká?    ☆ Pokud si ji zřídím,...

╰☆ ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ ☆╮

   ☆ Jak je stimulovat?    ☆ Jak je napomínat, kritizovat?    ☆ Jak je chválit, odměňovat?    ☆ Jak dělat personální změny?    ☆ Jak vytvářet dobré pracovní podmínky?    ☆ Jak zvyšovat...

╰☆ ROZBOR PODNIKÁNÍ ☆╮

   ☆ Je má práce potěšením?    ☆ Těším se do práce?    ☆ Chtěl bych dělat něco jiného?    ☆ Co udělat, aby se mi práce stala koníčkem?     ☆ Jaký mám ze svého podnikání pocit?    ☆ Jsem dobrý v...

╰☆ ROZVOJ PODNIKÁNÍ ☆╮

☆ Co je v mém podnikání špatně?  ☆ Co nebo kdo mé podnikání sráží?  ☆ Mám i nadále podnikat ve stávajícím oboru? ☆ Co mohu u sebe zlepšit, aby se mi dařilo?  ☆ Mám něco změnit na svém podnikání?  ☆ Mohu něco ke svému podnikání...

╰☆ UPADAJÍCÍ PODNIKÁNÍ ☆╮

☆ Proč mi nejde v současné době podnikání?  ☆ Co dělám špatně? ☆ Upadá už můj obor podnikání? ☆ Působí někdo na mé podnikání negativně? ☆ Zlepší se tato situace, nebo se mám věnovat něčemu jinému? ☆ Mám ke svému oboru podnikání přidat ještě další? ☆ Přijde...

╰☆ ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ ☆╮

   ☆ Jaké mám předpoklady k podnikání?    ☆ V jakém oboru podnikání se mi povede nejlépe?    ☆ Co může zapříčinit konec podnikání?    ☆ Co mohu udělat pro úspěch v podnikání?    ☆ Mám podnikat? cena (vyberte si jednu...

╰☆ ZAČÍNAJÍCÍ OBCHOD ☆╮

   ☆ Jak výdělečný můj nový obchod bude?    ☆ Jaký sortiment zboží mám zvolit?    ☆ Zvládnu dělat účetnictví sám, nebo si mám na to někoho najít?    ☆ Jak velkou hotovost bych měl mít do začátku?    ☆ Jakou mám zvolit...