Na tyto výklady používám karty: Orákulum vizí. 

Otázky jsou poskládané do balíčků, pokud byste chtěli nějakou vyměnit za svou, napište její znění a i tu, kterou chcete vynechat a nahradit. Posílám vždy i s vyobrazenými taženými kartami. 

Jakýkoliv výklad z této rubriky můžete mít express do 2 dnů od přijetí peněz - za příplatek 100 kč. 

výklad na zaměstnání

╰☆ AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ POZICE ☆╮

   ☆ Proč jsem nespokojený se svou současnou pracovní pozicí?    ☆ Jak na mě nahlíží můj šéf, je se mnou spokojen či nespokojen?    ☆ Jak na mě nahlíží mí spolupracovníci ohledně práce?    ☆ Co bych si skutečně v hloubi své duše...

╰☆ ANDĚLSKÁ PŘÍTOMNOST ☆╮

   ☆ blízká budoucnost    ☆ Co je třeba uvolnit?    ☆ dlouhodobá budoucnost    ☆ Co je třeba oživit?    ☆ Jakého uznání se mi dostane?    ☆ Jakého cíle mohu dosáhnout?    ☆ Jakou nabídku...

╰☆ BUDOUCÍ PRACOVNÍ POZICE ☆╮

   ☆ Na jakém místě se nyní nacházím?    ☆ Jak vycházím s ostatními?     ☆ Co si o mně myslí ostatní?    ☆ Jak se mám zachovat, abych se udržel ve firmě?    ☆ V čem mi ostatní budou házet klacky pod nohy?  ...

╰☆ CESTA NA POHOVOR ☆╮

   ☆ Jak se mám na pohovor připravit?    ☆ Budu žádaný pro zaměstnání, o které se ucházím?    ☆ Je toto zaměstnání pro mě vhodné?    ☆ Jak se mám chovat na pohovoru?    ☆ Jakým nástrahám budu muset čelit?  ...

╰☆ JAK SE BUDE ZAMĚSTNÁNÍ VYVÍJET? ☆╮

   ☆ Jakou mám osobnost?    ☆ Co se stalo v minulosti, o čem nevím?    ☆ Co se stane pozitivního v této situaci?    ☆ Co se stane negativního v této situaci?    ☆ Jak se situace bude vyvíjet?    ☆ Budu...

╰☆ JAKOU PRÁCI ZVOLIT? ☆╮

   ☆ Jaké jsou mé schopnosti?    ☆ práce 1 (uveďte pozici, o kterou se ucházíte)    ☆ Jaké jsou v této práci finance?    ☆ Jaká budoucnost mě čeká v této práci?    ☆ práce 2 (uveďte pozici, o kterou se...

╰☆ MŮJ POSTOJ K PRÁCI ☆╮

   ☆ Co bych měl použít při výkonu svého povolání?    ☆ Jaké potřeby v této práci jsou uspokojeny?    ☆ Na které potřeby často zapomínám?    ☆ Co udělat, abych měl práci rád, naplňovala mě a uspokojovala?    ☆ Co mohu...

╰☆ NAŠEL JSEM ZAMĚSTNÁNÍ ☆╮

   ☆ Je toto zaměstnání pro mě vhodné?    ☆ Bude se mi v práci líbit?    ☆ Zvládnu pracovní náplň?    ☆ Jak budu vycházet s nadřízenými?    ☆ Jak budu vycházet s kolegy?    ☆ Mám šanci na...

╰☆ NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ ☆╮

   ☆ Najdu si práci v blízké době?    ☆ Co pro to mohu udělat?    ☆ Která práce je pro mě vhodná?    ☆ Bude tato práce dobře ohodnocená?    ☆ Mohu se již nyní připravit na změnu, případně jak?    ☆ Bude...

╰☆ POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ ☆╮

   ☆ Jaké je mé postavení v zaměstnání?    ☆ Jaké bude v budoucnu mé postavení v zaměstnání?    ☆ Jak na mě nahlíží spolupracovníci?    ☆ Jak docílit toho, abych se do práce těšil?    ☆ Jak to bude s mou prací v této...

╰☆ PRACOVNÍ OVZDUŠÍ ☆╮

   ☆ Jaká je má situace ve firmě?    ☆ Jak vidím své spolupracovníky, co si o nich myslím?    ☆ Jak mě vidí spolupracovníci, co si o mně myslí?    ☆ Jak se mám chovat, jak k nim mám lépe přistupovat?    ☆ Co od nich...

╰☆ PRACOVNÍ POMĚR ☆╮

   ☆ Jaké je mé současné postavení v zaměstnání?    ☆ Co si myslím o kolektivu, jak ho přijímám?    ☆ Co si myslí kolektiv o mně, jak mě přijímá?    ☆ Co mám dělat, abych o tuto práci nepřišel?    ☆ Co mohu očekávat od...

╰☆ PRACOVNÍ POZICE - KOLEGA A ŠÉF ☆╮

   ☆ Jaký je můj vztah s kolegy?    ☆ Jaký je můj vztah s nadřízeným?    ☆ Jak hodnotím já sám své výkony v práci?    ☆ Jak jsem spokojen se svým platem?    ☆ Jaký tu je problém?    ☆ Jak vše dopadne -...

╰☆ PRACOVNÍ POZICE 2 - KOLEGA A ŠÉF ☆╮

   ☆ Jsem na správném místě, jsem ve správném zaměstnání?    ☆ Pracuji rád se svými kolegy?    ☆ Jaký je můj vztah s nadřízenými?    ☆ Jsou mí nadřízení čestní?    ☆ Jsem v zaměstnání potřebný a důležitý?  ...

╰☆ PRACOVNÍ POZICE 3 - KOLEGA A ŠÉF ☆╮

   ☆ Je můj plat odpovídající odvedené práci?    ☆ Jsem způsobilý na postup v kariéře?    ☆ Budu mít s někým problémy?    ☆ Co mám udělat?    ☆ Co nemám dělat?    ☆ Jaký postoj ke mně zaujmou mí...

╰☆ PRACOVNÍ POZICE ☆╮

   ☆ Jak mě má práce naplňuje, co mi v ní přináší radost?    ☆ Chodím do práce rád, mám důvod být za tuto práci šťastný?    ☆ Je to práce podle mých představ?    ☆ Co bych měl udělat, abych tuto práci miloval?    ☆ Co...

╰☆ SOUČASNÁ POZICE VE FIRMĚ ☆╮

   ☆ Jaká je má současná pozice, jak mě ostatní vnímají?    ☆ Jakou pracovní pozici mohu očekávat v budoucnu?    ☆ Jak mě vnímají ostatní spolupracovníci?    ☆ Co mám dělat, aby mě práce více bavila?    ☆ Co získám...

╰☆ VEDENÍ A ORGANIZOVANOST ☆╮

   ☆ Jakou sílu v sobě uchovávám?    ☆ Jaký jsem vedoucí pracovník nebo bych mohl být?    ☆ Jak dobře dokážu využít logiku a myšlení?    ☆ Jak velké je moje charisma a má sebedůvěra?    ☆ Dokážu pracovat...

╰☆ VÝBĚR POVOLÁNÍ ☆╮

   ☆ Jaká je nabídka práce na trhu přímo pro mě?    ☆ Co by mě mohlo naplňovat?    ☆ Nabídka č. 1. Co mě čeká, když tuto nabídku přijmu? (napište profesi, která vám byla nabídnuta)    ☆ Nabídka č. 2. Co mě čeká, když tuto nabídku...