╰☆ ACHADIEL ☆╮

Hlídám první lásky, pokud objevím společnou cestu i v budoucnosti, pak jí ukážu vám dvěma, neboť jste se kdysi dávno velice milovali a nedokážete na sebe zapomenout. Avšak neodvážíte se udělat první krok sami, či tento krok neumí udělat vaše první láska. Posílám lásku do vaší cesty, bych napomohl této lásce. Achadiel září jako slunce, barva vlásků jeho jest červená jako žár ohně, jeho oči jsou modrobílé. Obklopuje ho zelená a červená záře. 

╰☆ ACHAIACH ☆╮

Jsem andělem trpělivosti, pokud trpělivost ztrácíte nebo vám chybí, rád vám pomohu. Pomáhám všem, kdož nevidí náznaky ve vašem lidském světě, a přesto chcete věřit, že cesty zpět není, že vydati se musíte směrem za splněním svého přání. Achaiah je obklopen fialovou září, má bělostné vlásky a zelené oči. 

╰☆ ACHAIM ☆╮

Dám vám na vybranou - přejete si lásku nebo zaměstnání? Honbu za penězi a bezstarostný život, nebo méně financí s velkou láskou? Vyberte si nyní a pokud dobře vyberete, získáte nakonec obojí. Achaim drží v jedné ruce zlatou minci, v druhé ruce velké, tlukoucí srdce. Jeho šat je tmavě zelený, jeho oči tmavě modré a vlásky má jako ranní červánky. 

╰☆ ACHAR ☆╮

Povolejte mne vždy, když komunikace vázne, či zcela chybí, neboť pro váš vztah je velice důležitá. Odstraňuji bloky, které brání svěřit se sobě navzájem se svým štěstím i trápením. Pod mými křídly roztávají ledy v srdcích lidí, by komunikovalo se jim snadno. Zahřívám všechna láskyplná srdce. Pokud je vaše komunikace skvostně ledová, je na čase požádat mne o pomoc. Achar je obklopen letním teplým deštěm, v ruce drží fialový květ se zelenými lístky. Jeho oči jsou jako čistá studánka, modré a jasné, jeho vlásky mají barvu bílých svatebních šatů - barvu čistoty. 

╰☆ ACHAVAHICHTA ☆╮

Dohlížím na velké lásky, které končí ze dne na den, ze zcela malicherných důvodů. Netrapte se již odchodem své lásky, byť milovali jste tohoto člověka a on miloval vás. Jeho rozhodnutí bylo jistě ukvapené, proto nesnažte se ho pochopit. Opět nastolím touhu a lásku ve vašich srdcích, však trápení nyní pusťte ze své hlavy a nemyslete na nic zlého. Achavahichta sídlí ve velké nebeské  věži a dívá se na ty, jež spolu již nejsou. V ruce drží rozetnutá srdce, která lepí dohromady a zaceluje je. Jeho energie je světlounce zelená, jeho vlásky jsou světle žluté. Pronikající oči má modré. 

╰☆ ACHAZRIEL ☆╮

Hledím do vašich srdcí a nabádám vás k rozhodnutí. K rozhodnutí pro lásku. Milujete člověka, který vám svou lásku nedává, necítíte jeho lásku nebo jí sami neumíte vyslovit? Proč tomu tak je? Odpověď najdete ve svém srdci. Víte, že právě tohoto člověka chcete mít po svém boku, i když důvod neznáte. Cítíte, že je to ten pravý člověk pro život, ale chtěli byste také jeho lásku dostávat a cítit. Je snadné popostrčit ho kupředu, pokud takovouto lásku sami máte ve svém srdci. Kolem Achazriela létají nebeští motýli - víly, které schovává do svého blankytně modrého hávu. Jeho oči mají barvu stejnou jako jeho háv, jeho oči jsou tmavě hnědé. 

╰☆ ACHELIAH ☆╮

Rozprostírám svá velká křídla kolem vašich těl, by zářili jste vnitřní i vnější krásou. Stejně jako had dokáže svléci svou kůži a být ještě krásnější, dokážete okouzlit každého, na koho si pomyslíte. Dávám charisma lidem, jež si to zaslouží a jež to potřebují k nalezení skutečné lásky. Acheliah má jasně modré oči a světle hnědé vlásky, jeho šat zdobí průzračné kapičky deště, do kterého je zahalen. 

╰☆ ACHCHTI ☆╮

Starám se o velké lásky. I velká láska může zažít odloučení. I člověk s velkou láskou v srdci může si zkusit být s tím, koho nemiluje, a opustit toho, koho miluje. Je to věčné lidské hledání. Avšak co stále hledáte? Co je víc, než láska? Nepřetvařujte se a nepředstírejte štěstí, neboť takto k vám nepřijde. Ukažte svou pravou tvář, poslechněte své srdce, a štěstí za vámi přijde společně s láskou. Achchti je obestřen fialovou energií, v rukou dřímá tři velké dýky, ze kterých místo krve však odkapává štěstí. Bodá je do srdce těch, kdož štěstí potřebují. Jeho oči jsou modré a vlasy světlounce hnědé. 

╰☆ ACHILA ☆╮

Hlídám tajná setkání milenců, kteří se musí skrývat, neboť ještě nenadešel čas k prozrazení jejich vztahu. Poskytuji vám setkání, byste mohli být spolu a užívat si nerušeně svou lásku až do dna. Jednoho dne přijde čas, kdy budete svou lásku moci ukázat celému světu. Tento čas se již blíží. Achila dívá se na svět lidí modrýma očima, jeho vlásky jsou světle hnědé. 

╰☆ ACHIVANUHI ☆╮

Ochraňuji vztah dvou lidí, které dělí od sebe velká vzdálenost. Dohlížím na jejich věrnost a lásku, by nezradili sebe ani jeden druhého. Podporuji myšlenky, dávám velkou touhu po setkání. Zkracuji tuto vzdálenost alespoň v srdcích, dopomůžu setkání v pravý čas. Achivanuhi je anděl s vlajícími červenými vlasy, s očima temnýma, jako mořská hlubina

╰☆ ACHUSATON ☆╮

Pomohu vám nahlas vyslovit, co si myslíte, či říkáte jen v duchu. Nebojte se vyslovit se, nestyďte se za svou lásku, neskrývejte již své city. Neboť nepřinesou vám nic zlého, osvobodíte se ze spárů svého strachu. S láskou přijde k vám velké štěstí. Proto nebojte se ničeho a utíkejte za svou láskou. Achusaton je zahalen do zelených hvězdiček, u nohou mu leží zlaté šišky, jeho oči jsou modré a vlásky tmavě hnědé. 

╰☆ AIONES ☆╮

Jsem andělem času, dohlížím na jeho dobrý tok, by se stalo vše, co má, přesně ve chvíli, kdy jsou všichni na to připraveni. Osvěcuji lidi a také je halím do soumraku, by byli co nejvíce připraveni na splnění svého přání a tímto darem poté nemrhali. Aiones je zahalen do bledě modrého světla, které prozařují zlaté paprsky štěstí. Nese tolik čtyřlístků, kolik člověk potřebuje ke splnění svého přání. Jeho vlasy jsou zlaté a jeho oči temně modré. 

╰☆ AKABUS ☆╮

Jsem  ochráncem zvířátek, především hlodavců, kteří se socializovali v našich domácnostech a chováte je jako mazlíčky. Pokud tedy máte doma osmáka, pískomila, myšku, veverku či jiného hlodavčího mazlíčka, pomohu vám s jeho péčí a dohlédnu na jeho spokojený život. Akabus je andílek velice malý, s krásnými růžovými křídly, v rukou třímá malé jetelíčky. Jeho vlasy i oči jsou světle hnědé.

╰☆ AKARABEL ☆╮

Vyzařuji velké teplo, kterým obklopuji dva lidi tak, by i ten, kdo jest chladný a zůstává v pozadí se svými city, procitl a ucítil mé teplo. By toužil po náručí toho, koho miluje, nebál se vykročit za láskou. S mými mocnými paprsky ucítí skutečnou lásku, podívá se do svého srdce a nechá své srdce, aby jednalo. Akarabel je andílek, který je obklopen zářivým, fialovým světlem, také jeho pomocníci vyzařují toto světlo. Má krásné světlé vlásky a bleděmodré oči, kterými se dívá po světě a hledá spřízněné duše tak, aby se našli a mohli být spolu šťastni. 

╰☆ ALAM ☆╮

Podporuji lásky partnerské, a to ať spolu žijete či nikoliv, důležité je, zda jeden druhého milujete. Vše máte ve svých srdcích, stačí je jen otevřít. Někdy se stane, že jeden z vás lásku cítí, ale bojí se jí projevit, nebo převládá rozum nad srdcem, který vymýšlí vždy důvody, proč nebýt s milovanou bytostí. Nastolím opět vládu vašeho srdce tak, byste cítili lásku toho druhého, ale také by vám tuto lásku také dokázal. Alam je středně vysoký s fialovou a světle modrou září, má tmavě modré oči a blond vlásky. Okolo něho létají malý motýlci lásky, které také Alam posílá tam, kde je toho zapotřebí. 

╰☆ AMIXIEL ☆╮

Jsem andělem modliteb, přináším vzkazy a prosby našemu pánu, předávám i jiným andělům. Žádám vás jen o jediné, mějte víru a pokoru v srdci, pak mě můžete povolat. Amixiel má 3 modré oči, světlé vlásky a stojí v bráně do Nebeské říše. Přilétá vždy ku pomoci lidem, kteří prosí o splnění přání. V ruce drží dřevěný kříž. 

╰☆ AMNEDIEL ☆╮

Přináším velkou lásku i přátelství, neboť toto jde ruku v ruce s krásnými pocity, které umí jen láska vytvořit. Chystáte se za svou láskou, přáli byste si lásku tak velkou, která překoná vše a zůstane s vámi do konce vašich dnů na Zemi? Amnediel má světlé vlásky, světle modré oči, jeho energie září smaragdovou a vínovou barvou. 

╰☆ AMOR ☆╮

"Podívejte se do svého srdce a povězte mi upřímně, proč chcete právě toho či tu, o něž mě žádáte. Jaký je pravý důvod toho, že chcete tohoto člověka, co jste pro něj ochotni obětovat, a co jste mu ochotni nabídnout? Pro tohoto člověka milujete?" Lidé si ho vybavují jako buclatého malého andílka, a takový skutečně je. Má žluté kudrnaté vlásky a většinou se objevuje nahý, tak, jak byl stvořen. Obklopuje ho červená a růžová záře, které se prolínají v dokonalé harmonii. Ovšem k lidem chodí s fialovým pásem, by mu připomínal, že jen na požádání může seslat lásku a jen tomu, kdo o ni opravdu stojí a kdo si ji zaslouží. 

╰☆ AMORA ☆╮

Dohlížím na lásku skrze srdce, by rozum neměl moc nad srdečními záležitostmi. By se srdce dostalo do rozumu a jednali jste podle svého srdce. Našeptávám vám slova lásky, vedu vás po správné cestě, byste se nesoustředili na rozum, ale na srdce. Neboť jen srdce vás může učinit šťastnými Amora je buclatý andílek nesoucí zlatou harfičku jako symbol lásky. Má kudrnaté hnědé vlásky a modré oči.

╰☆ ANAEL ☆╮

Jsem andělem manželství, ochraňuji páry, kteří spolu žijí v jedné domácnosti. Dohlížím, by jejich láska byla harmonická, by si rozuměli a podporovali se. Milujte se, podporujte, myslete jeden na druhého s láskou, pak budu střežit vaši lásku a ochraňovat ji, neboť vznikla za Boží podpory. Anael je andílkem střední postavy, mající kudrnaté bílé vlásky, šat oranžový, stejně jako světlo, které ho obklopuje. Šat zdobí šerpa ze čtyřlístků zlatých a zářících jako slunce. V ruce drží zelenou podkovičku. 

╰☆ ANDIFIEL ☆╮

Jsem připraven splnit vám jakékoliv přání, které se týká vašeho vztahu. Přivedu toho, koho milujete, v nejkratším možném čase. Jakmile vám ho přivedu, již nikdy nebude chtít odejít. A oba dva budete šťastni. Nezáleží na tom, kolik překážek musí vaše láska překonat, zda je držena někým jiným či vlastním strachem. Andifiel je obklopen purpurovou září, jeho vlásky jsou žluté, každé oko má jiné. Jedno má barvu červenou, druhé fialovou. Na koho se podívá, ten zatouží po skutečné lásce. 

╰☆ ANTARRES ☆╮

Přináším do vašich srdcích mír a pohodu, lásku a porozumění. Nejen v partnerských vztazích, ale také ve vztazích ostatních. Nechci se dívat na vaše hádky a vy si to nepřejete také. Lásku máte ukrytou v srdci, nastoluji porozumění, pokud o to skutečně stojíte. Antarres má ve vlasech plno fialových hvězdiček. Jeho oči jsou světle modré, jeho vlasy sahající na ramena jsou bílé. 

╰☆ ASJANERIUS ☆╮

Vedu vás pozemskou pozemské pouti pře všechny překážky, které se vám připletou do cesty, a dohlížím, byste nesešli a na rozcestí pevní byli, byste stáli pevnýma nohama na zemi až do posledních vašich dnů. Byste našli směr své cesty a zvolili tu nejkratší. Byste naplnili svůj osud a viděli světlo, které vám posílám. Asjanerius je anděl střední velikosti, s hnědými vlasy, modrými oči. Jeho energie je světle zelená, protínající zářivou žlutou a bílou energií. Rozsévá stříbrné čtyřlístky na správné cesty, po kterých vede ty, kteří dívají se svým srdcem a svou duší.  

╰☆ ATHENIEL ☆╮

Rád vám přinesu bohatství, po kterém toužíte. Rád bych vás viděl šťastnými, a pokud vás peníze dovedou ke štěstí, pak mne můžete požádat. Můžete žádat o výhru, lepší finance v práci, prémie, zvýšení platu. Také pomáhám nemocným v uzdravení. Atheniela obklopuje mnoho zelených kapříků, jeho barva šatů a energie je také zelená, stejně jako jeho oči. 

╰☆ AVIVIEL ☆╮

Vaše láska k člověku, který s vámi již být nemůže, je nesmrtelná, stejně jako jeho láska k vám. Nehleďte na současnou situaci, neboť neodráží pravou podstatu skutečnosti. Je to jen iluze a klam, který vás má zmást. Jakmile tuto situaci přijmete svým srdcem, v tu chvíli může se vaše fantazie a vaše sny stát skutečností.  

╰☆ AZRAEL ☆╮

Odnáším duše v době fyzické smrti k nebeským branám, doprovázím je na jejich nebeské cestě, by došli v pořádku tam, kam mají. Pozůstalým pomáhám vyrovnat se se smutkem ze ztráty svých nejbližších, by mohli vést plnohodnotný život bez smutku a trápení.  Azrael je anděl zahalen do černého hávu, ze kterého prosvítá jeho zlatá energie. Jeho vlasy jsou temně hnědé, stejně jako oči. 

╰☆ BABALEL ☆╮

Hlídám vás před zloději, před nepoctivostí jiných lidí, ale také před pomluvami, které by vám mihli znepříjemnit život. Odstraňuje ze vztahu nerozhodnost a posiluje lásku. Babalel má mnoho očí, které dívají se na skutky všech lidí. Oči jeho jsou modré, vlasy jeho jsou jako zapadající letní slunce.

╰☆ BADIAEL ☆╮

Nesu roh hojnosti, ze kterého dávám každému dle jeho zásluh. Proto ho také o hojnost můžete požádat. Badiaela obklopuje žlutá a světle zelená barva, má sytě zelené oči a dlouhé hnědé vlásky. 

╰☆ BALSAMOS ☆╮

Toužíte po štěstí ve všech oblastech života? Začněte láskou, a přijde i štěstí v práci, financích a zdraví? Tento anděl je vám ku pomoci. 
Balsamos je obklopen perleťově bílou září, se světle zeleným šatem, modrýma očima a žlutými vlásky.

╰☆ BARBIEL ☆╮

Hvězdy dokážou prozradit mnohá tajemství, ukrývají mnoho moudra i osudů všech lidí, proto také nestřežím jen hvězdy na nebi, ale také všechny, kdož dokážou v nich číst. Také chráním zamilované, kteří dívají se na hvězdy, by jejich láska nevyhasla, stejně jako nevyhasnou hvězdy po mnoho milionů let. Barbiel září jako slunce na nebi, v ruce drží lístky štěstí, které rozsévá mezi ty, jež rozumí hvězdám. Obklopen je zářivou, fialovou, energií. 

╰☆ BELETH ☆╮

Oheň lásky musí hořet a já přikládám nebeská polínka, by tento oheň nevyhasl. Pokud již jen doutná, a vy potřebujete mou pomoc, rozfoukám tento oheň, by ten, koho milujete, projevil skutečné city k vám bez ostychu a bez zábran. Beleth je malý vzrůstem, ale velký svou pomocí. Nemá téměř žádné vlásky a jeho oči jsou průzračně modré. V ruce drží malou zlatou podkovičku. 

╰☆ BMAMGAL ☆╮

Přináším lásku, která nemá hranic. Lásku bez omezování, lásku beze strachu, čistou lásku bez lží a přetvářek. Lásku, kterou vám budou ostatní závidět, neboť bude trvat po celý váš život. Bmamgal je zahalen do šatů z malých modrých kvítků, se zlatými vlásky, jeho oči jsou pomněnkově modré, stejně jako kvítky jeho šatu. Má velká bílá křídla, která se rozpínají široko daleko, by mohl obejmout dva lidi, kteří nejsou příliš blízko sebe, nebo je dokáže stáhnout do malých křidélek, pokud objímá ty, kteří u sebe jsou.

╰☆ CABRIEL ☆╮

Dohlížím, by vám příležitost neutekla mezi prsty. Každý člověk si zaslouží krásnou životní cestu, do každého pozemského okamžiku přichází mnoho příležitostí. Je jen na vás, lidech, zda tuto příležitost uvidíte a využijete. Cabriel nosí svůj fialový džbánek a rozhazuje příležitosti, které dopadají do našich životů. Má modré oči a žluté, dlouhé vlásky.

╰☆ CALAMOS ☆╮

Přináším do lidských obydlí penízky na rekonstrukci, na nový dům i na dům velice starý. Toužíte po svém domově, rádi byste rekonstruovali svůj vlastní domeček, byt, nebo snad palác? S mou pomocí toto není nemožné, jsem připraven splnit vám váš sen o bydlení. Calamos je anděl s modrou září, skrze které prosvítá zelenkavá energie prosperity. Jeho oči jsou jasně modré, jeho vlásky jsou světle hnědé. Jeho šat je červeno-žlutý. 

╰☆ CARAHAMI ☆╮

Dohlížím na tok času, a starám se o to, aby každé přání bylo splněno v pravý čas. Mohu splnění vašeho přání také urychlit, pokud jste na splnění v tomto okamžiku připraveni. Pokud by však splnění vašeho přání mělo za následek, že vaše přání nebude mít dlouhého trvání, pak ještě s jeho naplněním posečkám. Avšak poprosit mě můžete, vaši žádost si ponechám, a až to bude možné, splním vaše přání dříve, než je psáno. Carahami má žluté vlásky plné malých, drobných peříček, a velké hnědé oči. V ruce drží obálky s přáníčky všech lidí, a až nadejde správný čas, přáníčko letí do řeky zapomnění. V tu chvíli již to není přání, ale stává se přání skutečností. 

╰☆ DABEC ☆╮

Pomáhám zrealizovat neuskutečnitelná přání. Možná celý svět stojí proti vám, možná je to jen vás vlastní rozum, který říká, že přání je nesmyslné. Avšak je to právě váš mozek, který je třeba nastavit na vaše přání, by se vám mohlo splnit. Pomohu vám dojít na konec vašeho přání, pokud o toto přání skutečně stojíte, pokud jen se k němu neupínáte z vlastního požitku. Dabec je obklopen tmavě modrými květy a tyrkysovými čtyřlístky. Jeho oči jsou taktéž tyrkysové a jeho vlásky dlouhé a plamenné. 

╰☆ DANIJEL ☆╮

Jsem jedním z nejbližších a nejoblíbenějších samotného našeho pána a také prosím o smilování pro všechny, kdož mě o to požádají. Pokud čekáte na splnění svého přání dlouhý čas, pak mne požádejte a já vaší žádost přednesu našemu pánu. Daniel má 7 párů křídel i očí, je velice starý s prošedivělými vlásky. Jeho oči jsou modré a laskavé. Vyslechne každého a všechna přání vždy spolehlivě donese tam, kde dojdou nakonec naplnění, tedy do rukou našeho pána. Z očí mu vytékají modré a červené slzy. 

╰☆ DIRACHIEL ☆╮

Dohlížím na lásku dvou lidí, vnáším do ní romantiku a jemnost, byste si dokázali navzájem projevit své city, nestyděli se za ně a byli si oporou. Někdy se, vy lidé, bojíte projevit své city, by vám nikdo neublížil, mlčíte, nebo říkáte pravý opak. Není to však zapotřebí. Láska je krásná právě proto, že jste zamilovaní. Nemáte se čeho bát. Povedu vás cestou lásky, byste byli šťastni. Dirachiel je anděl planoucí růžovou a červenou barvou, se světlými vlásky a modrými oči. Na křídlech nosí nikdy nehasnoucí svíce, obklopující fuchsiové květy. 

╰☆ ECDULON ☆╮

Pomáhám při návratu lásky, podporuji rozhodnutí v lásce. Jestli není srdce pro vaší lásku již dávno mrtvé, mohu rozdmýchat touhu a rozhodnost člověka, který stojí o to se vrátit. Někdy chybí, vám lidem, odvaha jít za svou láskou a raději v koutku trpíte. Proč však nejít za hlasem svého srdce, které tak hlasitě volá? Ecdulon dívá se na svět svýma modrýma očima, jeho vlasy vlají jako hříva grošovaného koně. Své penízky rozsévá po cestě zbloudilých dušiček, by našli cestu za svou láskou. 

╰☆ ELIEL ☆╮

Jsem andělem hlídajícím koně a ty, jež jsou s nimi v kontaktu. Dohlížím na správný a zdárný porod malých hříbat, by mohla státi se z nich majestátná zvířata. V jejich očích zračí se moudrost všech andělů, proto také pomáhám jokejům, by porozuměli právě těmto zvířatům a mohli vítězit. Eliel má stejně hluboké oči, jako ti, o něž se stará. Jeho oči jsou jako průzračná studánka, jeho vlasy září jako polední slunce. 

╰☆ ELLORIUS ☆╮

Hlídám všechny děti a plním jejich dětská přáníčka. Nebojte se požádat o cokoliv, co vám udělá radost, neboť váš úsměv je tím nejkrásnějším, co mi můžete poslat. Ellorius je krásný malý andílek, se žlutými vlásky a modrýma očima, obklopen stovkami slunéček sedmitečných a malými čtyřlístky. V každém čtyřlístku skrývá se síla splnit jakékoliv přání. 

╰☆ EMFALION ☆╮

Oživuji buňky v každém kousíčku těla tak, byste se cítili mladí, byste vypadali mladší, by se za vámi každý otočil a díval se na tu krásu, která z vás vyzařuje. Dávám mladistvý vzhled, s mou pomocí si budete více věřit a i váš partner bude pozorovat tuto změnu, kterou započnete procházet. Emfalion má kolem sebe jemně fialovou energii, jeho šat pokývají červeno-žluté lilie, do nichž je zahalen, má světle modré oči a vlasy ohnivé. 

╰☆ ENEDIEL ☆╮

Jsem připraven pomoci každému, kdo žádá spravedlnost, vidí týrání či zná zlé lidi, kterým všechno prochází. Trestám ty, jež páchají zlo, ale nemohu bez vyslovení přání zasahovat, byť ani nám, andělům, se nelíbí zlo. Enediel drží v jedné ruce černý mrak, v druhé ruce kapky očistného deště. Jeho oči jsou temné, stejně jako vlasy. 

╰☆ ERZLA ☆╮

Ve světě andělů je vše v pohybu, ale někdy se vám, lidem, zdá, že se nic neděje, že se nic nehýbe kupředu. Možná vám připadá, že stojíte stále na místě, a nemůžete se pohnout kupředu, nebo dokonce, že vše jde jiným směrem, než je vaše přání. Trochu vám poodkryju roušku pravdy, ukážu vám, že cesta, po které kráčíte, je správná, dám vám znamení, že vše je na pochodu a vše jde směrem ke splnění vašeho přání. Erzla je anděl, který má jen jedno velké oko, které skrývá mnoho dalších očí. Jeho vlasy jsou barvy zrající pšenice. 

╰☆ FELICITAELA ☆╮

Nebojte se jít za svou láskou, přes všechny překážky, a i když vás láska bolí a nejraději byste vše vzdali, bojujte za svou lásku, bojujte za toho, koho milujete, bojujte a nebojte se odmítnutí. Vydejte se se mnou na cestu za láskou, učiňte pro ní vše, možné i nemožné, a nakonec budete za své snažení odměněni čistou láskou, která přináší radost a zklamání již zažívat nebudete. Vytrvejte na této cestě a neodkloňte se. Jen tak si svou lásku skutečně zasloužíte, stejně jako štěstí. Felicitaela je anděl velmi moudrých rysů stáří, se stříbrnými vlasy a laskavým pohledem. Ve vlasech nosí rudý diadém, jeho šaty, zrovna jako květy aksamitníku, které drží v pravé ruce, jsou oranžové se žlutým nádechem. V levé ruce má hvězdný prach barvy měsíčního kamene. 

╰☆ FIDENTIUS ☆╮

Přináším lidem rozhodnost a vzepření se ve vztahu, ve kterém zůstávají lidé ze strachu. Takoví člověk ubližuje jen sám sobě, přináším mu rozhodnost opustit, co je již dávno mrtvé, pomůžu mu odejít a zavřít dveře do minulosti a vkročit do láskyplné budoucnosti. Zůstává váš partner ve vztahu ze strachu, nedokáže se postavit svému partnerovi, který ho svírá a nenechá ho volně dýchat, nenechá ho odejít? Pak mne požádejte o pomoc. Fidentius se na vás podívá svýma modrýma očima a vy pocítíte velkou rozhodnost a odvahu udělat to, co již dlouho plánujete, odejít za svou skutečnou láskou. Jeho vlásky třpytí se jako hladina rybníčku za šera. 

╰☆ FIRL ☆╮

Dodávám odvahu tomu, kdo je již jinde vázán, a přesto vás miluje a chce být s vámi. Dodávám odvahu k prvnímu kroku tohoto člověka, by přišel za vámi a zůstal s vámi. Dodávám do jeho nohou neposednost, by nezůstali chvíli stát až do doby, kdy se ocitnete ve společném objetí. Firl je anděl obklopen energií připomínající mnoho krásných, tlukoucích srdcí. Jeho oči jsou pomněnkově modré, jeho vlasy sahající dál než na k jeho nohám jsou zářivě žluté. 

╰☆ FORLACH ☆╮

Jsem ochráncem rostlin i zvěře chodící po zemi. Dohlížím na správný růst rostlin, na jejich správné zavlažování i na jejich úrodu. Dohlížím na zvířata chodící po zemi, by byla zachována rovnováha a hierarchie. Forlach je obklopen mnoha barvami, řadí se mezi duhového prince nebes. Jeho oči jsou hnědé a průzračné, stejně jako jeho vlásky. 

╰☆ GABRIEL ☆╮

Stojím připraven ku pomoci všem, kdož pomáhají ostatním lidem, zvířatům, i přírodě. Také pomáhám rodičům vést jejich potomky tou správnou cestou, neboť i ty pomáhají těmto človíčkům získat své místo na Zemi a najít cíl své pozemské pouti. Gabriel je anděl s modrýma očima a světlými vlásky, okolo nějž se rozprostírá oranžová energie sálající jako teplý oheň. 

╰☆ GAFUJICIEL ☆╮

Přivedu vám do cesty dobře placené zaměstnání, pomohu vám v rozvoji podnikání. Jsem andělem zasloužených finančních prostředků, dávám je těm, kdož se snaží a nechtějí zůstávat na jednom místě, ale touží po profesním růstu. Gafujiciel je anděl obklopen fialovými kapkami připomínajících hvězdný prach, jeho oči jsou modré, stejně jako jeho vlásky prosvítají světlounce modrou barvou.

╰☆ GENIEL ☆╮

Mám na starosti všechny bylinky, by působili na lidské zdraví a pomáhali léčit neduhy. Dohlížím na výrobu léčiv a bylinných směsí, by obsahovaly jen léčivé složky a neubližovaly lidem Geniel je anděl s velkým vlčím mákem v levé ruce, v pravé drží zlatou, zářící kuličku. Jeho vlásky jsou světlounce žluté a oči modré. 

╰☆ HAAMIAH ☆╮

Dohlížím na duchovní poznání těch, kdož o to usilují. Odkrývám vše, co je lidskému oku skryto, by uvidělo spoustu krás, které toto duchovní poznání obnáší. S mou pomocí procitnete a ocitnete se ve zcela jiném světě. Světě, kde panuje jen láska a spravedlnost. Haamiah je obklopen temně fialovou září, jeho vlásky připomínají tisíce krystalků ametystu. Jeho oči jsou tmavě modré.