╰☆ 1. duben ☆╮

UŽÍVEJ SVOBODY A VOLNOSTI

Nastává čas pravé dokonalosti. Vnímej tuto dokonalost v každém okamžiku a přijde k tobě. Jsi svobodný člověk, který se může pohybovat tak, jak sám si představuje. Přetrhej stará pouta k nedokonalosti a starostem, objevuj nové, krásné možnosti, které se ti nyní otevírají. Cokoliv se dnes může stát, a ty to přijmi jako svou vlastní cestu. Začínáš růst a rozvíjet se. Začínáš se měnit - k lepšímu. Tak neváhej a prožij dnešní den v radosti. Nic neodkládej na jindy a důvěřuj lásce i sobě samému. 

 

╰☆ 2. duben ☆╮

VYČKEJ NA SPRÁVNÝ OKAMŽIK

Dnes může se ti zdát, že vše stojí a nevyvíjí se. Ale je to jen zdání, klam, který produkuje tvůj rozum. Nevidíš žádný pokrok, a přesto vše se děje ve správném okamžiku. Důvěřuj svým vnitřním pocitům. Čas je relativní pojem. Proto na nic netlač a vyčkej na ten správný okamžik. Nauč se radovat z tohoto stavu ticha, neboť jen tak přijde opravdový smích tvůj. Vše konej s láskou a pro lásku. Postupuj na své cestě a nehleď zpět. 

 

╰☆ 3. duben ☆╮

KLÍČ KE ŠTĚSTÍ

Dnes otevírá se brána ke tvému štěstí a spokojenosti, ale musíš ji pocítit ve svém vlastním srdci i mysli. Podle svého nastavení vykročíš levou, nebo pravou nohou? Budeš se zabývat malichernostmi, svými starostmi, nebo si dnešní den užiješ v radosti? Miluj tento den, ať se stane cokoliv. Neboť láska přichází s nastavením srdce a s láskou. Pokud chmuřiti se dnes budeš, překážky tě neminou. Pusť tedy všechny starosti a problémy ze své mysli, vyžeň je a nepřiživuj. Jen tak přivoláš si krásné chvíle do svého života. Dnešní den a klíč ke svému štěstí držíš dnes ve svých rukách. Odemkneš-li tuto bránu ke štěstí, začne se otevírat. Však zlomíš-li dnes klíč, pak nést následky budeš v následujícím čase. 

 

╰☆ 4. duben ☆╮

ZVOL HODNOTY SVÉHO ŽIVOTA

Dnes se pohodlně posaď a zhodnoť, kde ty sám jsi na svém žebříčku hodnot, kde se nachází láska a kde ostatní oblasti života. Postav sebe na začátek těchto hodnot, miluj se a lásce nebude trvat dlouho a vstoupí do tvého života. Miluj nás, anděly, jako bys miloval sám sebe. Pokud neprojevíš dnes k sobě dostatek lásky, pak neprojevíš ji ani nám a lásku si nezasloužíš. Nedívej se na to, co o tobě myslí si ostatní, jak tě vnímají, neboť záleží na tom, jak se vnímáš jen ty sám. Vydáš se tedy s námi po cestách lásky, nebo projevíš negativní emoce v lásce? Naslouchej svému srdci a nech se vést, námi, anděly. 

 

╰☆ 5. duben ☆╮

ZKOUŠKA VE VÍŘE

Věříš, nebo jsi svou víru ztratil? Tak jako  květinka roste ze semínka, občas uvadá, aby se nakonec vzchopila, tak je to i s lidskou vírou. Čím více je víra podrobována zkouškami, tím více sílí a roste. Někdy však nemusíš mít dostatek síly na svou víru, když je hodně zkoušena, neboť nevidíš výsledky. Však výsledky nejsou o víře, to jen pokouší tě tvé vlastní ego. Vnímej naší pomoc každým okamžikem, vnímej sílu a inspiraci a nezapomínej poděkovat. Naše dary nejsou samozřejmostí, dostáváš je za svou snahu a píli. 

 

╰☆ 6. duben ☆╮

NEZABÝVEJ SE MALIČKOSTMI

Mnoho maličkostí uvádí tvou duši v nesoulad a smutek. Proto se jimi nezabývej, dívej se vpřed a zkoumej jen velké věci, důležité věci. Miluj sebe i svou rodinu, neboť jen láska je v životě důležitá. Vše ostatní přichází s láskou, vše ostatní není důležité. Nesoustřeď se příliš na svou cestu, nech se vést námi, anděly, neboť vedeme tě cestou přímou do zdárného cíle. Nepůsobíme bolest ani utrpení, to tvá soustředěnost na nepodstatné věci ti činí smutek a slzy. Pokud pocítíš napětí ve své duši, nenasloucháš nám dostatečně. 

 

╰☆ 7. duben ☆╮

VNÍMEJ VŠE, CO K TOBĚ PŘICHÁZÍ

Tvá duše vidí vše, co se děje v astrálním světě, co čeká na svůj zrod ve světě lidském. Vnímej proto každý záchvěv, každou změnu, neboť tyto změny dovedou tě ke štěstí. Dívej se kolem sebe a naslouchej svou duší. Otevři své srdce této cestě, těmto změnám. Nebojuj sám se sebou. Nenaslouchej svému rozumu, který je dnes špatným rádcem. Plýtváš tím zbytečně drahocenným časem, který můžeš využít pro naplnění svého přání. Žij tak, jak si představuješ, chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě. Tvá vyšší úroveň duše tě povede. Nepřemýšlej nad problémy, obklop se pozitivní energií. Pak spatříš světlo, které tvou duši přitahuje. Toto světlo je na konci tvé cesty, na konci trnité cesty plné problémů a překážek. 

 

╰☆ 8. duben ☆╮

SPOLÉHEJ SE JEN SÁM NA SEBE

Nepotřebuješ žádného člověka, který povede tvé kroky za štěstím. Tvá duše cestu zná, je ukrytá hluboko v tobě. Soustřeď se nyní na velký vnitřní klid a nezkoumej překážky. Svůj klid nalezneš, pokud ho budeš hledat. Dáš dnes na prázdná slova ostatních lidí, nebo přijmeš vše, co tě obklopuje, jako jedinou Boží pravdu? Tvá víra je mocnější, než si dokážeš představit. Věřit věcem, které nevidíš, lásce, kterou necítíš, nebo přijmout to, co prožíváš a vytváříš si nepřízeň osudu? Jakou cestu si právě dnes vybereš? Radost a sílu své duše, nebo překážky, které se kupí? Tvé rozhodnutí bude mít dohru v následujících dnech. Při sebemenší pochybnosti hledej pravdu uvnitř sebe, neboť jen tam se nalézá, pokud dobře nasloucháš. 

 

╰☆ 9. duben ☆╮

VŠE MÁ SVÉ PEVNÉ PILÍŘE

Proč stavíš na něčem, co není dobře ukotveno? Zasel jsi lásku a sklízíš bouři? Je to jen klam, kterému jsi vystaven. Neboť láska plodí lásku. S láskou nestane se ti nic zlého, pokud to zlé nepustíš do svého života. Každé semínko nějakou dobu klíčí, než z něj vyroste krásná květina. Tak je to i s tvou láskou. Je zaseta hluboko pod zemí, avšak ty ji nevidíš. Pokud bys ji chtěl spatřit, musel bys jí vyjmout z hloubky Země. Pokud tak učiníš, láska zemře, neboť přerušíš proces, který jí byl dán. Počkáš-li však, láska vykvete. Můžeš jí pomoci, stejně jako pomáháš květině sluncem a vláhou, by vykvetla, stejně můžeš pomoci i své lásce, pokud ji obklopíš důvěrou a pozitivním náhledem. Nesuď druhé a neber jméno Boží nadarmo. Neobviňuj anděly, že nyní se ti nedaří, neboť vše je na dobré cestě. Andělé pomáhají ti pochopit pravou podstatu lásky. 

 

╰☆ 10. duben ☆╮

VYTVOŘ SI SVŮJ ŽIVOT

Možná tomu nyní nevěříš, ale stane se to, co si skutečně přeješ. Jak si nyní napíšeš svůj příběh, takový se zrodí. Proto přemýšlej, co je v tvých myšlenkách špatně, co vysíláš, přesto že nemáš. Nacházej v každé situaci to, co si přeješ. Začni s malými věcmi, a uvidíš, že i tvé velké přání dojde naplnění. Pokus se v současné situaci nevinit nikoho, ani sám sebe. Neboť situaci můžeš si přetvořit k obrazu svému. Je to láska, co nyní chceš zažívat? Neříkáš si někdy, že to tvůj milý nedokáže? Neříkáš si, že jsou na tebe všichni zlí a nic ti nedopřejí? Popřemýšlej o svých myšlenkách. V těch nalezneš také klíč ke svému šťastnému životu. Možná ne hned, ale zasadíš tím další stavební kámen ke splnění svého štěstí. Také každý úkol vnímej jako hru, všechny úkoly od nás slouží k tvému cíli. 

 

╰☆ 11. duben ☆╮

NAUČ SE VŠE POTŘEBNÉ

Nevlastníš čas ani žádnou situaci, která k tobě přichází. Vše máš jen půjčené. Nesyp si popel na hlavu, neboť v tobě dřímá něco většího, než si vůbec dokážeš představit. Stačí vše přijmout a uvidíš, jak se vše začne měnit k lepšímu. Jsi dítě Boží, které zasluhuje lásku. Ale zasluhuješ ji skutečně? Není to jen láska falešná? Nechceš druhého spíše jen vlastnit, chlubit se s ním? Nebo skutečně miluješ a dokážeš tuto lásku dát najevo a obětovat jí cokoliv? Dokážeš-li toto všechno, láska se objeví znenadání. Svoboda vede k lásce, a svobodu musíš nejen mít, ale musíš ji umět také dát. 

 

╰☆ 12. duben ☆╮

PODĚKUJ ZA VŠE

Nauč se děkovat, nám, andělům, za vše, co nyní dostáváš, za vše, co jsi dostal, ale také za vše, co teprve dostaneš. Vytvoříš si tím pozitivní přístup nejen k nám, ale také k lásce a sobě samému. Na vše je třeba, by ses nyní díval pozitivně. Co špatného se ti v posledních dnech stalo? Co ti tyto špatné události chtěli říci? Poučil ses z nich? Viděl jsi v nich to dobré? To jediné zrníčko v nicotě, které má touhu růst a proměnit vše v dobro? Hledej v negativních událostech to krásné, malé zrníčko, a probudíš lásku a prosperitu. Neboť jen ty máš tu sílu. Máš dnes požehnání našeho pána, dokaž, že zasloužíš si ho, by mohl ti vyplnit tvé největší přání. 

 

╰☆ 13. duben ☆╮

PŘIJMI NAŠÍ HOJNOST

Toužíš po hojnosti a my ti ji odevzdáváme. Naše bohatství je veliké, nekonečné, a rádi se s tebou o něj podělíme. Nemysli na svou bídu, nemysli na svůj nedostatek a soustřeď se na hojnost. Pokud nestojíš o bohatství peněz, třeba budeš stát o bohatství lásky. Tvé vědomí roste, proto ho nech růst a nepřipouštěj si porážku. Neboť jsi dnes tak silná, jak silná toužíš být. Zahoď veškeré své obavy. Nauč se dávat i přijímat, stejným dílem. Nehromaď své touhy, nehromaď své peníze, neboť nejsou ve skutečnosti jen tvé, slouží pouze k tomu, bys mohla být šťastnější. Tak je to i s láskou. Pokud budeš jí chtít získat pro sebe a sebe učinit šťastnou, pak dojdeš pouze k neštěstí, i kdyby ti pomáhali všichni andělé v nebi. Pokud však budeš chtít lásku pro radost a štěstí toho, koho miluješ, bude ti přivedena do tvého života. 

 

╰☆ 14. duben ☆╮

ZACHOVEJ ROVNOVÁHU

Vše má svůj řád a musí být v dokonalé rovnováze - dobro a zlo, příjímání a dávání... Každá situace má své pro i proti, nic není dobré nebo špatné. toto měj na paměti. Proto ponechej všemu volný průběh, neboť jen ten dovede každou situaci do šťastného konce. Násilí, byť jen myšlenkové, není ti dnes ku prospěchu. Nic nedopadne špatně a ve tvůj neprospěch, pokud přijmeš každou situaci takovou, jaká je, pak poznáš, že je mnohem lepší, než sis původně myslela. Neznamená to sedět jen tak bez hnutí a nic nedělat, to ne, můžeš zasahovat, ale jen v souladu s proudem situace. Nesnaž se tedy dnes nic změnit, pokud vyvstanou další překážky, ale změň to, co další překážky nebude vytvářet. 

 

╰☆ 15. duben ☆╮

ZAPOJ SE AKTIVNĚ

Proč se rozčilovat a vybuchovat v kterékoliv situaci? Proč se rozčilovat a ničit si tím tento krásný den? Proč vinit všechny okolo, proč vinit sám sebe? Proč právě dnes cítíš takovou bezmocnost, když můžeš s celou situací něco udělat? Je třeba zachovat klid v kterékoliv situaci, ať je jakkoliv napjatá. Raději než zúčastnit se hádky je lépe dnes někomu pomoci. Určitě nalezneš ve svém okolí někoho, kdo potřebuje tvou pomoc. Nikomu nepůjčuj peníze, neboť toto není pomoc, tímto ničeho nedosáhneš a tomu člověku pomůžeš jen na chvíli. Je třeba pomoci jiným směrem - pomoz skutečným dobrým skutkem komukoliv, ať již člověku nebo zvířeti. Každý má právo na život, každý si zaslouží pomocnou ruku, pokud o ní žádá. Zkus se rozhlédnout kolem sebe a určitě najdeš mnoho možností, jak se zapojit aktivně do pomoci ostatním. 

 

╰☆ 16. duben ☆╮

UČIŇ SI POTĚŠENÍ

Udělej to, co tě těší, může to být maličkost, ale může to být také velká věc. Pamatuj, že svým činem dnes nesmíš nikomu ublížit. Udělej to tím nejvhodnějším způsobem, s láskou v srdci, ale i v mysli. Raduj se dnes ze svého života, neboť všichni andělé se na tebe dnes smějí. Přinášejí ti své dary, tak proč se dnes neradovat ze svého života? Nesoustřeďuj se sám na sebe, a přesto si dopřej potěšení. Nedělej nic, co dnes MUSÍ být uděláno, udělej jen to, co chceš a jak to cítíš. Nenuť se dnes do žádné činnosti, neboť v tom není žádná radost. A my chceme, aby ses dnes radovala. Dělej vše jen z lásky a s láskou. Dnes také můžeš někoho obdarovat - svým úsměvem, nebo věcí, kterou dlouho nepoužíváš, a jinému by udělala radost. 

 

╰☆ 17. duben ☆╮

HLEDEJ CESTU K BOHU

Vydala ses na dlouhou cestu a dnes potřebuješ Boží pomoc. My ti pomáháme stále, ale náš pán má mnohem větší moc, než si myslíš. Hledej proto cestu za naším pánem, skrze své srdce. Až nalezneš ho, stane se tvou součástí. A vyplní tvá nejtajnější přání. Cesta k němu vede přes velkou propast, propast nevědomí, kterou musíš s vírou překonat. Ničeho se nemusíš bát, však hledej a nalezneš své štěstí. Jednej podle Božích zákonů a nehleď na obtížnost tohoto poznání.

Až najdeš cestu, najdeš našeho pána, pak může tvá duše předstoupit před něj a vznést své požadavky, své přání. Pokud bude tvé hledání u konce, dočkáš se zázraku a svého zaslouženého štěstí. Pak bude k tobě přicházet zázrak za zázrakem. 

 

╰☆ 18. duben ☆╮

PROŽIJ SVŮJ VNITŘNÍ MÍR

Uprostřed tvé duše nalézá se věčný klid a mír. Čeká na své probuzení, proto se dnes o svou duši musíš náležitě starat. Tak jako miminko v bříšku roste a sílí, tak i tvá duše sílí, pokud jí věnuješ dostatek lásky. Tak, jako miminko k růstu potřebuje dobré podmínky a klid, tak i tvá duše potřebuje dobré podmínky a klid. Zklidni se tedy dnes a naslouchej. Nech se unášet svými pocity, zkoumej každý pocit, který k tobě dnes bude přicházet. Nesleduj chaos kolem sebe, nebo tě strhne s sebou do hlubin věčného zapomnění. 

 

╰☆ 19. duben ☆╮

ZMĚNA JE ŽIVOT

Dnes se zamysli nad tím, zda je vše ve tvém životě v pořádku. Pokud chceš zažít změnu, je třeba začít u sebe. Je více věcí, které je třeba změnit, ve tvém vlastním nitru, opustit staré a zažité programy a nahradit je novými. Zamysli se nad svými vlastnostmi, nad tím, co by bylo třeba změnit a začni na tom dnes pracovat. Neboť s tvou změnou přijde změna i do tvého života. Zamysli se nad svými touhami, žádná z nich není nereálná, každá tvá touha může se stát skutečností, však je zapotřebí zahodit vše, co ti v tom brání. Svůj život a své štěstí máš nyní ve svých rukách. Proto udělej radost sobě i nám a pracuj na tom, by tvá bytost byla co nejčistší. 

 

╰☆ 20. duben ☆╮

NEDĚLEJ NEUVÁŽENÉ VĚCI

Dnes si vše dobře rozmysli a nedělej nic unáhleně. Nad vším velice přemýšlej, zda skutečně je to k tvému dobru. Máš Boží požehnání, proto ho přijmi. Ukážeme ti dnes cestu, kterou se máš vydat, proto dobře naslouchej. Dostaneš dnes mnoho úkolů a se všemi se můžeš vypořádat s grácií a nadhledem, by byly nakonec k tvému dobru. Neboť vše dopadne tak, jak dopadnout má. Neboj se udělat dnes správná rozhodnutí, neboť vedeme tě na tvé cestě. Jakmile ucítíš záchvěv nervozity či strachu, v tu chvíli budeš vědět, co dělat nemáš. Na některá rozhodnutí nedozrál čas, jiná jsou zapotřebí udělat. Měj to na paměti a naslouchej svému vnitřnímu hlasu, neboť je to hlas Boží a dobře ti radí.

 

╰☆ 21. duben ☆╮

HLEDEJ SVÉ MÍSTO NA ZEMI

Hledej a nalezneš své místo, nalezneš svůj domov. Nalezni, kam patříš, zda jsi právě dnes tam, kde být máš. Nebraň dnes nikomu v jejich počínání, neboť i ostatní právě dnes hledají své místo. Také chtějí být šťastni. Všichni lidé, na celém světě, dnes něco hledají. A kdo hledá, ten nalezne. Je tvé místo tam, kde je láska? Nebo tam, kde mají tě rádi a váží si tě? Nebo je to svět prosperity? Vyber si své místo, a pokud dnes nepomůžeme ti, věz, že je na tobě, bys byl v hledání úspěšný. Vše dnes konej svým srdcem. Vydej dnes ze sebe to nejlepší - v práci, doma, mezi svými blízkými, ale také sám v sobě. Už víš, kam patříš? Znáš lidi, kteří patří do tvého života? Jsi ochoten jim pomoci ke štěstí? Nebo jen toužíš dnes nečinně přihlížet? V každém člověku je kousek tvého místa, které dnes hledáš.

 

╰☆ 22. duben ☆╮

PODMAŇ SI ČAS

Ne, čas vlastnit nemůžeš, neboť nepatří ti, jen ti je zapůjčen. Však dnes otevírají se brány nebeské a ty můžeš čas učinit svým služebníkem, můžeš urychlit tok času. Raduj se z každého okamžiku, sdílej tuto radost s ostatními. Pokud máš v srdci dobro, pak můžeš uspíšit čas čekání na své největší přání. Jen s láskou v srdci a milosrdenstvím našeho pána dokážeš čas ovládat, alespoň dnešního dne. Nedovol, aby tě dnes čas tísnil a bral ti tvou energii. Vše potřebuje svůj čas. Tak proč nevykonáš, co skutečně od života chceš, a nepopostrčíš tok času? Záleží na tom, jak svůj čas využiješ, zda poslouchati tě bude a ty budeš spokojen, či zda jsi jen sluhou času, který tiše sedí v koutě na jeho příkazy.

 

╰☆ 23. duben ☆╮

PRVNÍ KROK SPRÁVNÝM SMĚREM

Dnes je správná doba přiblížit se co nejvíce Bohu, neboť jen on má v ruce moc zázraků. Jakmile to dokážeš, on přiblíží se k tobě a bude moci k tobě více promlouvat. Je jedno, jakým způsobem se k němu přiblížíš, zda přes nás, anděly, přes svou víru, nebo pro svůj klid, který je nastolen v tvé duši, jen ho musíš pocítit na vlastní kůži. Možná zpočátku to bude složitější, ale pokud se budeš snažit, dokážeš to. Tento první krok směrem k Bohu a zároveň velkým krokem v tvých přáních. Pak přijde zázrak, a ne jen jeden. Nezůstávej tedy dnes stát na místě a pro své štěstí také něco udělej. Vykroč a naslouchej. Neboť pokud budeš očekávat to nejlepší, zahodíš negativní myšlenky, to nejlepší se projeví v tvém životě. Možná to nebude to, co očekáváš, ale věz, že je to to nejlepší, co v této chvíli můžeš dostat. A pak je jen krůček k tomu, co skutečně si přeješ.

 

╰☆ 24. duben ☆╮

ZAHOĎ SVÉ NÍZKÉ PUDY

Někdy nemáš rád některého člověka, možná ti velice ublížil, či nechová se tak, jak by měl. Nebo možná někoho z celého srdce nenávidíš, nebo kritizuješ ostatní. Každý kráčí po své vlastní cestě, a všichni, tebe nevyjímaje, kráčeti mají s láskou a vírou. Vírou v sebe sama, v Boží spravedlnost. Zamysli se dnes nad tím, koho nemáš rád a pošli těmto lidem svou upřímnou lásku. Neboť co dnes vyšleš, třikrát se ti vrátí. Pokud budeš rozsévat zlobu, vrátí se ti zloba nazpět, pokud budeš rozsévat lásku, vrátí se ti láska. Proto zamysli se nad svým životem, neviň nikoho kolem sebe, a soustřeď se pouze na sebe samého. Přemýšlej, co můžeš ve svém životě zlepšit, čeho bys chtěl skutečně dokázat. Podívej se na své nedostatky a pokus se je odstranit. Neboť dnes každá snaha se cení, pokud je snažení provázeno láskou. Pak také problémy zmizí.

 

╰☆ 25. duben ☆╮

POZOR NA SVÉ CHYBY

Dnes budeš dělat chybu za chybou, však tyto chyby mají tě posílit. Dnes nebudeme zasahovat do tvého života a varovat tě, protože tyto chyby dovedou tě ke štěstí. Více o nich budeš přemýšlet, více budeš hledat, proč děláš chyby, proč je musíš dělat. Dnes máš svůj život plně ve svých rukách. Je to proto, by ses naučil jednat také podle sebe, ne podle ostatních. Povýšíš na své duchovní cestě, i když budeš padat dolů. Však je to zapotřebí. By sis uvědomil mnoho souvislostí, bys posílil vnitřně. Duchovní růst spočívá také v postavení se na vlastní nohy. A ty to dokážeš, protože my ti věříme.

 

╰☆ 26. duben ☆╮

VYKROČ SPRÁVNOU NOHOU

Dnešní den je velice slavný, a může být i pro tebe. Proto se snaž vykročit tou správnou nohou a usmívej se dnes na celý svět. Starosti hoď za hlavu, dnes není čas je řešit. Vstaň z postele s úsměvem, naplň své srdce klidem a láskou. Buď vděčný za to, co máš. Neboť není toho málo, co bylo ti dáno, a mnoho krásného na tebe ještě čeká. Radost nech proudit celým dnem, pak radost přijde i do tvého života. Nedívej se dnes na svět zamračeně, nebo se celý svět bude mračit na tebe. Deprese dnes hoď za hlavu, neboť přivádějí do tvého života další deprese a smutek. Jsi krásná duše, která si zaslouží krásu. Tvé srdce bije dnes pouze pro tebe, a tento tlukot půjde slyšet na míle daleko. A možná je zachytí osoba, na které ti velice záleží. Vše je na tvém prvním vykročení a na prožití tohoto dne.

 

╰☆ 27. duben ☆╮

PĚSTUJ SI DNES OPTIMISMUS

Pokud budeš dnes očekávat to nejlepší, pak to také nalezneš, neboť dnes to nejlepší máš u sebe a můžeš vše utvářet k obrazu svému. Optimismus ti dodá velkou sílu. Tak proč tu sílu nezkusíš uchopit, bys byl i ty šťastný? Pesimismus je nízký pud, který vede jen k záhubě. Ukážeš tím své slabosti a lidé tě budou jen využívat. Jen optimističtí lidé dosahují velkých věcí a naplnění svých přání. Tak proč to alespoň nezkusíš? Optimismus se nedá předepsat, nedá se předvádět, ten musíš cítit ve svém nitru. Buď proto dnes vesel a přijímej vše, tak jak to přichází. Chovej se tak, jako by dnešní den byl tvým posledním v životě. Vždy je naděje, že vše dobře dopadne, jen se na to musíš dívat těma správnýma očima. Pokud to dokážeš, budeš žít v optimismu každý den a tvá přání se splní.

 

╰☆ 28. duben ☆╮

NASTAV DRUHOU TVÁŘ

Máš si dnes nechat vše líbit? Je snadné bojovat proti osudu, plout proti proudu, když život ti dává jednu facku za druhou. Ale nastavit osudu druhou tvář, to je mnohem obtížnější. Však kdo by se chtěl nechat vláčet osudem? Čím více bojuješ proti svému osudu, proti špatným situacím, které přichází, tím více v tomto stavu zůstáváš. Pokud však nastavíš druhou tvář, pak poznáš, že osud není tak zlý, jak se zdá být. Poznáš, že můžeš změnit svůj osud, pokud začneš plout po proudu. Pokud toto nedokážeš, budeš žit v chaosu a zmatku, zůstaneš slepý a neuvidíš, kolik krás se ti otvírá a kolika krásám se tak urputně bráníš. Čím více lásky dáš, tím více lásky dostaneš. Čím méně se budeš bránit osudu, tím dříve odejde a změní se k lepšímu.

 

╰☆ 29. duben ☆╮

OTEVŘI SVOU DUŠI SVĚTLU

Posíláme ti mnoho lásky a světla. Jsi uzavřen do své temnoty a bráníš se Božskému světlu, by vstoupilo do tvého života. Přitom stačí jen vzít za kliku a otevřít dveře dokořán, by světlo mohlo vstoupit do tvého života. Vpusť toto světlo do svého života, nech se jím prohřát a vnímej blahodárné účinky tohoto světla. Dovol lásce, by proudila do tvého života, dovol štěstí vstoupit do tvých dveří. Nezavírej dnes tyto dveře, vnímej krásy přírody, vnímej zpěv ptáků, vnímej krásu, kterou život přináší. Toto světlo je jako potůček, který teče do řeky. Pokud přehradíš ho, přestane téci a voda vyschne. Tak je to i s naším světlem, které ti právě dnes posíláme. Však život je tak krásný. Ale proč je tak krásný? Protože jsi zamilovaný a toužíš po lásce. Protože vnímáš jeho krásu a umíš jí ocenit.

 

╰☆ 30. duben ☆╮

DEJ A BUDE TI DÁNO

Dnes obdaruj někoho, o kom si myslíš, že nemá v životě tolik štěstí, jako máš ty sám. Tato radost, která bude z tvého srdce proudit, zasadí malé semínko návratů. Toto semínko začne růst a ty poznáš, že brzy i tebe někdo obdaruje. Proč lpět na něčem, co nepoužíváš již dlouhou dobu, když někomu jinému to přinese velké štěstí? Proč neobdarovat někoho, kdo je nešťastný, nemocný, nebo prostě jen sám? Samota tíží každého člověka, tak proč tuto samotu nevyhnat o dům dál? Cokoliv dnes dáš z čistého srdce, ne proto, že musíš, ale proto, že chceš, by někdo jiný byl šťastný a darovaná věc udělala mu radost, získáš mnohonásobně zpět, ve formě, kterou si přeješ ty. Přivolej dnes k sobě to nejlepší tím, že dáš někomu to nejlepší pro něho.

 

╰☆ 1. květen ☆╮

SOUSTŘEĎ SE NA MALIČKOSTI

Velké věci stávají se skutečností, pokud soustředíš se také na maličkosti, na obyčejné věci, které jsou tak samozřejmé, kdy pocítíš jejich nedostatek teprve, když zmizí z tvého života. To, co vzniká z nepatrných částiček, se rozvíjí mnohem více, než to, co vzniká z velkých věcí. Není malých a velkých přání, ale je malých a velkých věcí. Cesty Boží jsou nevyzpytatelné, a občas velké věci plní se mnohem dříve snadněji, než si vy lidé uvědomujete. Soustředěním se na maličkosti získáš do svého života lásku, prosperitu i vše ostatní. Člověk zahleděný jen do velkých věcí zapomíná na pokoru, která je tou nejmenší maličkostí, kterou by sis dnes měl hýčkat.

 

╰☆ 2. květen ☆╮

POZNEJ LÁSKU VE SVÉM SRDCI

Bez lásky nemůžeš být šťastný, bez lásky nemůžeš jít dál po své duchovní cestě. Láska je to, co přivede tě ke štěstí. Ukazuje ti správnou cestu, pokud svou lásku ve svém srdce poznáš, pak vydáš se vstříc svému štěstí. Nemluv o lásce jako o samozřejmosti, nepociťuj lásku pouze k jednomu člověku, neboť láska je nekonečná a zasluhuje si být hýčkána. Láska se probouzí s prvním tlukotem srdce, a v srdci je místo pro všechny lidi, kteří lásku svou ve svém srdci mají. Milovat můžeš jen jednoho člověka, ale rozdávat lásku můžeš všem lidem kolem sebe. Probuď a poznej tuto lásku, čistou a bez podmínek. Neboť taková láska skutečně je. Můžeš dnes někomu dát kousek své lásky? Můžeš se na někoho usmát, aniž bys čekal také jeho úsměv?

 

╰☆ 3. květen ☆╮

PODÍVEJ SE POD POVRCH VĚCÍ, KTERÉ TĚ TÍŽÍ

Vnímej vše, co tě trápí a pokus se sundat slupku, která tvé problémy halí. Neboť pod slupkou je více věcí k prozkoumání, podívej se na svůj problém nezávislýma očima, dívej se na něj, jako cizí člověk. Zapomeň na to, co o problému víš, podívej se na něj jako na věc neznámou. Pak uvidíš mnohem více cest k vyřešení svého problému, uvidíš to, co dosud nevidíš. Až pochopíš, kde vznikl tvůj problém, jak se na něj máš dívat, tak nezapomeň za tento problém poděkovat. Neboť tvůj strach tento problém živí, tvá touha zabývat se tímto problémem tento problém sytí. Avšak pokud se jím nebudeš zabývat, sám odejde z tvé blízkosti, neboť nebudeš mu věnovat svou pozornost, a problém si bude připadat sám, opuštěný, nemilovaný.

 

╰☆ 4. květen ☆╮

CHÁPEJ, CO CHÁPEŠ

Stále hledáš odpovědi na své otázky, však mnohým odpovědím nejsi schopen porozumět. Neboť je v tom vyšší cíl, od tebe se žádá, žít dnes v klidu a míru, proto nesnaž se chápat pro tebe tak nepochopitelné. Pravda a srozumitelné odpovědi odhalí se ti až ve chvíli, kdy na ně budeš připraven. Pak zahlédneš světlo pravdy a nebudeš pochybovat. Stále jedno semínko pochyb ve svém nitru máš. Jak ho posiluješ, roste. Však nebudeš-li si ho všímat, zahyne. Zahyne celá pochybnost a ty prozřeš a uvidíš, že vše, co nelíbilo se ti a chtěl jsi změnit, změnilo se samo a dostalo nové jméno. Vyvaruj se proto napětí i úsilí, nebojuj proti tomu, co změnit nemůžeš právě nyní. Nezoufej a neplakej, neboť tvůj pláč není nyní důležitý. Je důležitá jen tvá víra ve vyšší konání. Neboť jen ta může události změnit k lepšímu, ba dokonce nejlepšímu.

 

╰☆ 5. květen ☆╮

VYJDI SI DO PŘÍRODY

Jdi, a pusť všechny starosti z hlavy. Obdivuj krásy přírody, neboť tuto krásu máš i ty ve svém srdci a ve své duši. V každé maličkaté rostlince, v každém zvířátku, je kus Boží lásky. Je i v tobě. Pokud splyneš s přírodou, zaposloucháš se, uslyším i hlas ve své duši, jak na tebe volá. Shon velkoměsta ti dnes neudělá dobře, zavření mezi čtyřmi stěnami také ne. Rozhlédni se kolem sebe, a uvidíš zázrak zrození a růstu. Tento zázrak může být dán i tobě. Zázrak tvého splněného přání. Avšak ptáčátko se vylíhne s velkým úsilím, neboť ví, že nastal jeho čas. Tak, jako ses jednoho dne zrodil i ty. Nepřemýšlí nad tím, co má udělat, prostě to udělá. A tak je to i s tebou. Nech se nést na křídlech lásky přímo za láskou, nech se nést na křídlech prosperity za bohatstvím. Nasávej lásku stromů, rostlinek i zvířat. Nasávej a uč se od nich. Nauč se splynout s přírodou a být její součástí.

 

╰☆ 6. květen ☆╮

PŘIJMI SVOU NESPOKOJENOST

Tvá nespokojenost je tvá slabina. Můžeš být spokojen, pokud budeš hledat směr a vedení. Pokud hledáš, nalezneš ho. Mnohokrát byla ti podána pomocná ruka, tys ji však neviděl. Přinesli jsme ti tvou situaci, ve které cítíš nespokojenost, přímo před tebe, ale tys nebyl schopen vidět, co vše ti nabízíme. Pokud odmítáš vnitřně pomoc, jak máme ti pomáhat? Proto odpověz si sám, jsi v některé oblasti nespokojen? Tvá nespokojenost halí tě do temnoty, ve které žádné světlo nevidíš. Nespoléhej se na jiné, spoléhej pouze sám na sebe a na nás. Neboť my ti cestu ukazujeme, a tvým úkolem je vydat se po ní, neochvějně a se vztyčenou hlavou.

 

╰☆ 7. květen ☆╮

KLID JE ZÁKLADNÍM KAMENEM

Soustřeď se dnes na svůj vnitřní klid, ať není tvé nitro jako rozbouřená řeka, ale jako čistá a průzračná studánka, ve které se odráží letní slunce. Tvá duše je jako odraz slunce ve vodní hladině. Nevidíš v ní nic, co zůstává skryto. Jen tak můžeš svůj klid pustit ven a nastavit také rozum pomocí tohoto klidu. Netrap se vůbec ničím, nečti zprávy, které by tě mohly rozhodit či zasadily by semínko hněvu. Vše se vyvíjí, tak jak má, s tímto nastavením dá se vše mnohem více do pohybu. Směj se sám sobě, směj se, když něco vtipné přijde ti. Raduj se ze života a nedovol smutku, aby tě pohltil. Odlož svůj kříž, který nosíš na svých ramenou, a podívej se na svět z té veselejší stránky, s úsměvem na tváři.

 

╰☆ 8. květen ☆╮

ODDANOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Pokud chceš stoupat na své duchovní cestě, je třeba zcela se oddat Bohu i andělům, neboť jen naprosto oddané duše postupují stále výše. Neoddaní lidé jsou na této cestě velice vyčerpáni. Mnoho věcí tě nyní může vyvést z rovnováhy a způsobit tvůj smutek, však pokud se oddáš vyššímu směru, pak tvůj smutek zmizí. Žít ve štěstí znamená prožívat štěstí po všechny dny, ne jen v ty, kdy se ti daří, ale také v ty, které bys nejraději ze svého života vymazal. Nerozmýšlej nad svým osudem, přijmi ho takový, jaký je, pak poznáš, že dostaneš mnoho darů, které se právem zasloužíš. Naslouchej a postupuj po své cestě stále dál. Nezastavuj se. Není důvod k zastavení. Tvá cesta je správná, neboť jsi na ní veden s láskou a oddaností.

 

╰☆ 9. květen ☆╮

NEPLUJ PROTI PROUDU

Nebojuj proti tomu, co stane se ti, neboť tím si to jen přivoláváš do svého života. Život je změna a ty musíš být připraven na každou změnu ve svém životě. Stačí každou změnu přijmout, a uvidíš, že zle se ti nepovede. Otevři se všemu, co přichází, neboť přichází k tobě dobro a láska. V každém okamžiku přichází mnoho změn, pokud je nepřijmeš, pak uvízneš v síti času a vše se zastaví. Ale ty musíš pokračovat dál a neohlížet se za tím, co již bylo, neboť to vše upadlo v zapomnění. Krásné chvíle z minulosti opět se navrátí, pokud pustíš je zcela ze svých otěží, pak vrátí se opět v plné síle a povýší. Proto nebojuj, neboť bojuješ jen sám se sebou, bojuješ se svou budoucností. A budoucnost je krásná, pokud ji krásnou přijmeš.

 

╰☆ 10. květen ☆╮

PODĚKUJ ZA VŠE ŠPATNÉ

Vkládáme do tvého života lekce a zkoušky, které nejsou zrovna příjemné, však tvým úkolem je za ně s láskou poděkovat. Nestačí díky jen vyslovit, musíš to myslet zcela vážně. Neboť jen tak tyto zkoušky překonáš. Co se má stát, to se stane, tak proč bys nemohl vyhnout se všemu zlému? Čím dříve toto pochopíš, tím dříve můžeme splnit vše, co si přeješ. Stačí jen jediné. Poděkovat. A myslet to zcela vážně. Každá zkouška je pro tvé dobro, každá zkouška tě posiluje. Někdy můžeš zažívat zkoušky, které se ti nelíbí, které bych chtěla ze svého života vypustit, ale aby mohl jsi všechny zkoušky splnit, je třeba je přijmout. A přijmeš je právě svým poděkováním. Tím se vyhneš stále stejným chybám, které ve svém životě děláš. Můžeš vše zastavit teď hned, můžeš změnit vše k dobrému. Stačí se pro to rozhodnout a udělat tu nejsnazší věc. A ty víš, co nyní se po tobě žádá.

 

╰☆ 11. květen ☆╮

PŘIJMI HOJNOST A BOHATSTVÍ

Jen Bůh může do tvých rukou vložit bohatství a hojnost, která nezná hranic. Dnes musíš si uvědomit, co pro tebe hojnost a bohatství znamená a na co bys chtěl tyto dary využít. Pokud budeš je chtít využít ke svému prospěchu, pak budeš čekat tak dlouho, dokud nezměníš priority svého života. Budeš-li však chtít bohatství použít pro ostatní, pak sešle ti ho. Uvědom si, proč chceš být bohatý. Chceš  žít bezstarostným životem bez lásky, nebo chceš prožít svůj život v lásce? S láskou přijde vše, jen nesmíš být hamižný. Ani v lásce nebuď takový, aby mohla vstoupit do tvých dveří. Respektuj vše, co ti láska přinese. Přijmi vše, a nebudeš litovat. Dopřej lásku ostatním, i tomu, koho miluješ, neboť jen tak tuto lásku věnuje právě tobě.

 

╰☆ 12. květen ☆╮

MILUJ SVÉ BLIŽNÍ I SÁM SEBE

Respektuj sám sebe, miluj se, také své bližní, neboť tak miluješ i nás a samotného Boha. Nemohu tě vést po dobrých cestách, pokud na sobě vidíš nedostatky. Bůh stvořil tě k obrazu svému, a Bůh nemá nedostatků. Proto ani ty nemáš žádné nedostatky. Nedostatky, které na sobě či jiných vidíš, jsou pouhým klamem. Pokud přijmeš se a budeš se milovat, pak tvé nedostatky stanou se tvou předností. Pamatuj, že klíčem ke všemu je láska, bez podmínek, čistá a bezelstná. Jen taková láska zasluhuje si opětování, jen taková láska, láska k bližním, láska ke zvířatům, láska k sobě samému přivede tvou duši do nebeského království a ty pocítíš pravé štěstí. Láska je klíčem, který držíš celou dobu ve svých rukách. Stačí dojít ke správným dveřím a odemknout je. Stojíš před tisíci dveřmi, proto soustřeď se na lásku a ty pravé objevíš.

 

╰☆ 13. květen ☆╮

PROJDI PO TRNITÉ CESTĚ

Tvá cesta není vždy bez překážek, a ani dnes tomu tak nebude. Prohýbáš se pod tíhou svých starostí, klopýtáš a upadáš. Vždy se musíš zvednout, bys došel na konec své cesty. Nemusí však být taková. To jen ty sám ji děláš takovou, svým myšlením, svými pocity, svými činy. Vždy máš na výběr, dnes, ale i kdykoliv jindy. Vždy můžeš kráčet po rovné cestě obklopené krásnými růžemi, nebo můžeš zvolit cestu plnou kamení a trnů. Kráčíš bos, tak, jak tě Bůh stvořil, a vybíráš si svou cestu. Posloucháš negativní zprávy, které tě obalují do přesně takové energie. Pokud nepřipustíš si je, pokud přebiješ je krásami, které kolem sebe vidíš, pak vybereš si krásnou cestu plnou darů. Dívej se na současný okamžik, a uvidíš, co dlouho ti bylo skryto.

 

╰☆ 14. květen ☆╮

NAJDI TO, CO HLEDÁŠ

Pokud zapojíš do hledání úsilí, najdeš to, co právě nyní hledáš. Je to láska, zdraví, nebo dobrá práce? Vše máš před sebou, vše můžeš s naší pomocí změnit. Nebyli jsme určeni, abychom za tebe dělali veškerou práci, byli jsme stvořeni, bychom ti pomáhali dojít tvého štěstí, plnili tvá přání, pokud i ty přiložíš ruku k dílu. Jsme tu ku tvé pomoci, pokud jsme o to požádáni. Ani miminko nemůže se zrodit bez přičinění svých rodičů, a přesto je to zázrak, tak ani my nemůžeme dělat všechnu práci bez tvé pomoci. Duchovní cesta tvá pokračuje, pokud chceš dojít poznání. Pokud jsi zvědavý a toužíš objevovat, toužíš bádat, pak můžeš na své duchovní cestě jít stále dál. Pokud však zastavíš se na jednom místě, pak pomáháme ti opět jít vstříc krásným zítřkům, však bez tvé pomoci je naše pomoc lichá, neplodná. Začni žít svůj život a důvěřuj nám, my tě povedeme.

 

╰☆ 15. květen ☆╮

DŮVĚŘUJ SI

Věř ve své schopnosti, věř, že vše, co má se stát, stane se. Neboť vše, do čeho se pustíš, naplní tvůj život. Vše můžeš dokončit, dovést do zdárného konce, pokud budeš důvěřovat především sám sobě. Těš se z dnešního dne, těš se ze svého života, neboť nic není důležitější, než tvůj život. Tvůj život stojí za lásku a touhu, tvůj život stojí za život. Pokud chceš žít pro lásku, a nemůžeš žít bez lásky, pak věnuj veškerou svou pozornost této lásce. Ploužíš se svým životem, noha nohu mine, cítíš, jak tvé nohy těžknou. Ale nohy jsou lehké, to jen tvá mysl cítí jejich tíhu, vkládá tuto tíhu do tvých nohou. Nohy chtějí utíkat, utíkat za láskou. Ale láska je v tvém srdci, tam nohy tě nedonesou. Soustřeď se na tuto lásku ve svém srdci, a přitáhneš lásku toho, kdo o tebe stojí, kdo tvou lásku cítí.

 

╰☆ 16. květen ☆╮

PŘÁNÍ A SKUTEČNOST

Pokud vyslovuješ svá přání, pokud medituješ, nemysli při tom na sebe, ale na štěstí druhých. Jen tak budou tvá přání přijatelná pro našeho pána, jen tak bude moci ti je splnit. Vypusť ze svých myšlenek smutek i své ego, vyšli své přání celým svým srdcem. Pamatuj, že nestačí pouze ho vyslovit, ale musíš to přesně tak cítit. Děkuješ za vše zlé, a přesto tvůj rozum se brání. Pak nebude tvé děkování upřímné. Jen pokud to tak cítíš ve svém srdci, má velkou váhu. Slova někdy bolí, proto se snaž dnes nikomu na své cestě neublížit, neboť tvá pozdější lítost těchto slov je zbytečná a nenaplněná. Nauč se jednat s těmi, které dnes potkáš, neboť i oni mají své city, a ubližovat jim nechceš. Pak přestanou ubližovat tobě a vysloví, co skutečně ve svém srdci cítí.

 

╰☆ 17. květen ☆╮

JSI SOUČÁSTÍ VELKÉHO CELKU

Možná se dnes cítíš osamělý, ale věz, že nejsi sám. Ani na své štěstí, ani na své problémy. Obklopujeme tě a chráníme. Dnes jen naší blízkost přijmi. Začni žít, netrap se maličkostmi a malichernostmi, které si nezasluhují tvou pozornost. Život je to, na co se nyní máš soustředit. Dáváme ti velkou vnitřní sílu, tak ji využij nejen pro sebe, ale také pro ostatní, kdož jí právě dnes potřebují. Hledej lásku a porozumění ve všech lidech, kteří ti dnes přijdou do cesty, neboť i oni ti nevědomky přináší poučení, beze slov, skrze svou vlastní duši. Pak můžeš očekávat velké změny ve svém životě, pak můžeš jít lehkým krokem za svým štěstím. Také ty jim předáš mnohé, proto nezlob se dnes na nikoho. Duchovní růst nemá žádná omezení, pokud jsi schopen vidět svým srdcem.

 

╰☆ 18. květen ☆╮

CHOVEJ SE TAK, JAK ŽÁDÁŠ OD OSTATNÍCH, BY SE CHOVALI K TOBĚ

Každý tvůj dnešní čin bude po zásluze odměněn nebo potrestán. Záleží jen na tobě, jak se právě dnes k ostatním budeš chovat. Pamatuj, že dobré se ti vrátí skrze dobro, zlé se ti vrátí skrze zlo. Snaž se dnes žít podle tohoto hesla, a poznáš, jak chutná pravá láska, láska k bližním. Nic dnes od nikoho neočekávej, však také ty dnes svou energii dáváš ostatním, aniž bys čekal slova díků a chvály. Děláš to, protože to tak cítíš. Svoboda a štěstí nespočívá v sobeckosti, co dnes chceš ty sám, ale ve štěstí druhých. Pokud dosáhneš tohoto bodu duchovního vzrůstu, může se stát to, na co tak dlouho čekáš. Pamatuj, že slova jsou prázdná, jen činy konané čistotou srdce mají tu správnou moc a dokážou zázraky. Zamysli se nad tím, jakých chyb se dopouštíš, jen tak poznáš smysl svého života. Tak, jako má každý člověk svého anděla, má i každá otázka tu správnou odpověď. Hledej a nalezneš.

 

╰☆ 19. květen ☆╮

NEZABÝVEJ SE TÍM, CO STALO SE VČERA

Možná právě dnes budeš přemýšlet nad tím, co včera se ti přihodilo, cos udělal špatně, co způsobilo tvůj smutek. Včerejšek je v řece zapomnění, proto ani ty ho neoživuj svými vzpomínkami a myšlenkami. Je tu nový den. Krásný den. Ale proč je tak krásný? To láska dává každému dnu krásu a štěstí. I když ji možná nemáš u sebe, soustřeď se na ní. Láska je ve všem, co tě obklopuje. Není nic, co by rostlo bez lásky, vše potřebuje lásku ke svému životu. Jakmile uvidíš, co nyní přijímáš se samozřejmostí, naplněné láskou, pak láska vstoupí do tvého života. Život má mnoho krás, které je třeba objevit. A to je tvůj dnešní úkol.

 

╰☆ 20. květen ☆╮

BUĎ VOLNÝ JAKO PTÁK

Svazuje tě mnoho povinností, svazují tě ostatní lidé, a ty jsi lapen do klece, stejně jako ptáček, kterého lapili a on nemůže uniknout. Stejně jako tento ptáček, i ty toužíš vyletět z klece a volně dýchat. Dopřej tuto volnost ostatním, neboť ten, kdož tě miluje, neuletí od tebe příliš daleko, ale časem se vrátí. Dopřej mu tedy svobodu, dopřej mu dlouhý nádech a vyčkej jeho návratu. Pokud cítit se bude lapen do sítí, nebude se chtít vrátit zpět. Stejné je to nyní i s tebou. Dopřej si svobodu, dělej, co chceš udělat, přesně tak, jak to cítíš. Pak pocítíš velký vnitřní klid, pak budeš opravdu svobodný, pak budeš moci činit svobodná rozhodnutí, která máš ve svém srdci.

 

╰☆ 21. květen ☆╮

KAŽDÁ DUŠE MÁ SVOU VLASTNÍ CESTU

Vše na Zemi má svou vlastní cestu, máš ji ty, mají ji i ostatní. Dnes se nesnaž zasahovat do této pozemské cesty žádnému živému tvoru, každý se musí rozhodnout sám pro svou vlastní cestu životem, pro svou vlastní cestu za štěstím. Nikdo není tak slabý, by nedokázal jít za láskou. Ano, někomu to trvá příliš dlouho, někomu krátkou chvíli, ale všichni nakonec spočinete tam, kde máte být. Hledáš způsob, jak mnohé věci urychlit, jak ostatním duším pomoci, ale každá duše musí tu sílu v sobě objevit. Jinak se dostanou do velkého bludiště, ze kterého hledají cestu ven a tím si jen prodlužují vstup opět na tu správnou cestu. Někdy pomoci jim skutečně můžeš, ale dnes nechej vše na nich samých, nepřemlouvej je, ani je nekontaktuj. I pro ně nastává čas rozhodnutí, stejně jako pro tebe. Je čas rozhodnout se, jakou cestou se skutečně chceš vydat.

 

╰☆ 22. květen ☆╮

ANDĚLÉ STOJÍ V POZADÍ

Dnes stojíme v pozadí a díváme se, jak sám si vedeš, zda dobře, nebo zle. Dnes budeš muset učinit mnoho rozhodnutí, zda skutečně chceš to, po čem tak dlouho toužíš, nebo zda vše vzdáš a budeš jen z povzdálí vše sledovat. Dnes přijde mnoho překážek, dnes přijde mnoho uvědomění. Může být pro tebe velice složité, ale na tvé akci a reakci závisí tvůj vlastní další osud, tvá další cesta, po které se vydáš. Můžeš nás dnes povolat, však jen z dálky můžeme dnes dohlížet na to, co uděláš. Dnes nesmíme zasahovat do tvého života, proto zvol moudře všechny své kroky a přemýšlej o všem, co dnes uděláš. Pokud vydáš se špatnou cestou, sešleme ti pouze znamení, bys věděl, že něco děláš špatně.

 

╰☆ 23. květen ☆╮

NAJDI SPRÁVNÝ POSTOJ KE VŠEM ZÁLEŽITOSTEM

Jen s láskou můžeš dojít do konce svého cíle, jen s láskou můžeš zvolit ten nejlepší postoj. Pak vše dopadne dle vašeho přání, přesně tak, jak si přejete. Láska je ve tvém srdci, láska je v práci, kterou vykonáváš. Ne v zaměstnání, ale v životě. Každý tvůj krok je provázen správným postojem, každý tvůj krok je provázen láskou. A láska je vše, co potřebuješ. Žádná dřina není, pokud vše děláš s láskou. Vše dělej s radostí, každou činnost vykonávej s úsměvem. Nemusíš dělat nic, co nechceš, jen to, co činí ti potěšení. A potěšení je láska. Každá tvá minuta tvého života je protkaná láskou, i pokud ji nevidíš, nejsi připraven na lásku. Dnes dělej jen to, co bude činit ti radost.

 

╰☆ 24. květen ☆╮

NEOMEZUJ SE SVÝMI PROBLÉMY

Proč se stále omezuješ problémy, které jsou tak malicherné, že nestojí za tvou pozornost, ani za námahu, kterou vydáváš ze své duše. Nevěř svým problémům, neboť žádné problémy neexistují. Problémy si vytváříš jen ty sám, svou nedůvěrou sám v sebe. Zbav se nyní svých závislostí, a uvidíš, že tvůj svět je krásný, bez problémů, bez překážek. Každá překážka je jako malý kamínek, který můžeš sebrat a zahodit. Každý problém je jako pírko, které můžeš fouknutím odstranit. Dojde k velkým změnám ve tvém životě, pokud si uvědomíš, že problémy jsou jen výplodem tvé mysli, které sílí a rostou s tvým strachem. Proto neboj se nových, krásných věcí.

 

╰☆ 25. květen ☆╮

VĚNUJ SE SVÝM BLIŽNÍM

Kdy naposledy řekl jsi někomu, že máš ho rád? Jen tak, aniž by to byla tvá povinnost? Kdy naposledy jsi toto vyslovil svým rodičům, svým kamarádům? Kdy naposledy jsi někomu řekl, jak moc si vážíš, že patří do tvého života? Nemyslíš, že dnes je právě ten správný čas udělat radost ostatním a říci jim, jak moc ti na nich záleží? Vše bude pak jednodušší. Láska přináší lásku, vlídné slovo přináší mnoho vlídných slov. Proč toužíš po lásce, proč po ní tak prahneš, když nedokážeš vyslovit slova lásky těm, kteří tě skutečně milují? Projev svou lásku, neboť jen láska plodí lásku. Jsi spojen s mnoha lidmi, kteří tě milují, je na čase, projevit jim lásku a vyslovit jí. Ve slovech lásky k bližním je velká síla, která probudí skutečnou lásku a přivede ji do tvého života.

 

╰☆ 26. květen ☆╮

ZMĚŇ SVŮJ PŘÍSTUP K ŽIVOTU

Chceš zažívat štěstí, lásku, spokojenost? Nic není nemožné, můžeš království nebeské přinést na Zem. Vše, po čem sníš, se může vyplnit, krásu, kterou si přeješ uvidět, můžeš uzřít. Království nebeské je jen dalším světem, který se prolíná s tím tvým. Není nic, co by bylo nemožné, pokud si to skutečně přeješ, pokud tvé srdce je neskonale čisté, pokud pokora v tvém srdci je velká. Jen tak uvidíš krásy, které ti přinášíme, jen tak pocítíš a poznáš nepoznané. Uvidíš jen dobré věci v tvém životě, a těm špatným budeš se smát. A smích odnese je v dál jako vítr, který cítíš ve svých vlasech. Přestaneš si všímat zlého, přestaneš vnímat překážky a utrpení, bude jen čistá krása a láska. Zastav se naslouchej našemu hlasu, zastav se, a uvidíš, co skryto je tvému zraku, uslyšíš, co skryto je tvým uším.

 

╰☆ 27. květen ☆╮

NAJDI KLID A MÍR, KTERÝ TĚ OBKLOPUJE

Zastav se a hledej klid a mír ve své duši. Zastav se a rozpomeň se na vše dobré, co v životě se ti stalo. Není špatných věcí, jsou věci dobré, i ty špatné věci jsou dobré, neboť v nich nalezneš poučení a posuneš se na své cestě dál. Musíš prožít to špatné, bys nalezl smysl svého života, bys uviděl, co zažívat nechceš, by tě to posílilo a tys mohl jít dál a dívat se na svůj krásný život. Neboť život je to nejdůležitější, není nic důležitějšího, a proto život musí být naplněn láskou a spokojeností, naplněn klidem. Kráčíš po neznámých cestách, a přesto ti jsou tak známé, pokud se na ně rozpomeneš. V každém svém životě vydáváš se na stejnou cestu, v každém svém životě hledáš dokonalost a lásku. Přestaň hledat a naslouchej své duši. Tím vyhneš se cestám, které nejsou dobré a vydáš se po cestě, která je právě nyní pro tebe tou nejlepší.

 

╰☆ 28. květen ☆╮

TVŮJ ŽIVOT JE JAKO ZLATÁ, DLOUHÁ NIT

Duchovní svět je plný krás, a ty jsi zde proto, bys poznal všechny slasti a krásy tohoto světa. Svůj život zasvěcuješ právě tomuto světu, však tvá zlatá nit je tak křehká, a mohla by se snadno přetrhnout. Čas není tím, co měl bys nyní řešit, neboť duchovního poznání nedosáhneš ze dne na den, ale studiem své vlastní duše. Nač ptát se někoho na svou vlastní duši, nač ptát se ostatních, co v sobě jen ty sám ukrýváš? Skrýváš v sobě mnohé poklady, které jsou ukryté hluboko ve tvé duši. Stačí je jen nalézt a začít využívat tohoto daru. Není nic jednoduššího, než ponořit se do svého vlastního nitra a dary použít pro svůj vlastní užitek.

 

╰☆ 29. květen ☆╮

NEPODCEŇUJ SE, PŘIJMI SE TAKOVÝ, JAKÝ SKUTEČNĚ JSI

Máš velice krásnou duši, jako každý, kdo kráčí po duchovní cestě za svým poznáním. Nepochybuj o sobě, ani o svých schopnostech. Máš více schopností, než si vůbec dokážeš představit. Nejsi žádná šedá myška, kterou všichni přehlíží, tak přestaň se tak chovat. Ukaž celému světu, jak krásná bytost jsi. Ukaž celému světu, že stojíš za pozornost. Miluj se takový, jaký skutečně jsi. Není nikdo lepší ani horší, než jsi ty. Všichni jste stejní, neboť všichni jste děti Boží. A ty nemáš důvod nevěřit si a shazovat se, neboť i ty jsi krásný ve své podstatě. Lidé, kteří nedokážou ocenit tvou krásu, do tvého života nepatří. Nezaslouží si být v tvé blízkosti, pokud tě podceňují, neboť tím ukazují, jak maličcí jsou a ty neber ohledy na jejich řeči. Sami si nevěří, i když se tváří přesně naopak. Každý člověk, který sám sebe označuje za hodného, ve své podstatě takový není, každý člověk, který myslí si, že je něco víc než ty, nesahá ti ani po kotníky.

 

╰☆ 30. květen ☆╮

PROŽÍVEJ SVOU DUCHOVNÍ PRAVDU

Mnoho lidí může tě uvést do duchovního světa, ale jsi to právě a jen ty, kdo do něho vstupuje dobrovolně. Tvá touha po poznání je hnacím motorem, bez tvého souhlasu a práce na sobě nezmůže nikdo nic. Je jen na tobě, jak skutečně se zachováš, zda vstoupíš a prožiješ tento duchovní svět, nebo zda budeš jen naslouchat a snít o něm. Můžeš vstoupit kdykoliv, pokud si to budeš přát. Také tvá přání se ti mohou splnit kdykoliv, za předpokladu, že pro ně jsi schopen něco obětovat. Oběť nemusí být vždy špatná, nebo taková, která tě strhne zpět do hmotného světa, oběť tvá musí být prostoupena láskou a vírou. To je základním kamenem tvé duchovní cesty a poznání pravé duchovní pravdy.

 

╰☆ 31. květen ☆╮

PŘEMÝŠLEJ O HOJNOSTI A HOJNOST PŘIJDE ZA TEBOU

Vše je ve tvých myšlenkách - láska, štěstí, prosperita, bohatství. Každou tvou myšlenku přijímáme, pokud nevěříš svému přání a pochybuješ, oddálíš si jen jeho splnění. Hojnost může být probuzena právě v této době, hojnost může přijít k tobě. Trápíš se nedostatkem peněz? Pak věz, že trápiti se budeš i nadále. Pokud přijmeš tento stav, a uvědomíš si, že mnozí lidé jsou na tom ještě hůř, že vlastně nemáš se tak zle, i když trpíš nedostatkem, odeženeš toto trápení a hojnost přijde do tvého života. Trápíš se snad láskou? Tvé trápení posiluje stav, kdy stále sám čekáš na lásku, a čekati budeš, dokud nepřijmeš tento stav jako požehnání, kdy máš více času na sebe. Pak přijde i láska, na kterou čekáš. A tak je to se vším.

 

╰☆ 1. červen ☆╮

PŘISTUPUJ KE VŠEMU S RADOSTÍ

Otevírá se před tebou mnoho možností, proto ke všemu přistupuj s radostí dítěte, které nic neočekává, a přesto má spoustu tajných přání. Otevírá se před tebou brána neutuchajících možností, a tvůj přístup k životu nyní může tuto bránu otevřít dokořán, nebo ji zavřít na delší čas. To nejlepší je kolem tebe, stačí jen se lépe dívat. Přejeme ti jen to nejlepší, přejeme ti, abys došel svého vlastního štěstí. Neohýbej se nad těžkými břemeny, které neseš si svým životem, neboť z toho radost mít nemůžeš, a přesto můžeš se radovat a tato břemena shodit a již je svým životem nenést. Nedělej si starosti, že něco ti nevychází, neboť vše, co si přeješ, může dojít naplnění, pokud to skutečně chceš, pokud dáváš do těchto záležitostí radost a nermoutíš se zbytečnostmi. Neboť každý zármutek je zbytečný, vždy můžeš vykročit do světa štěstí.

 

╰☆ 2. červen ☆╮

ODHOĎ VŠECHNY OBAVY A DOKÁŽEŠ NEMOŽNÉ

Proč se stále něčeho obáváš? Proč stále hledáš překážky, které ti nakonec kříží tvou cestu? Není nic, co bys nemohl udělat. Stejně, jako ráno otevřeš své oči, zcela samozřejmě, a nebojíš se, co uvidíš, stejné je to i s tvými strachy. Bojíš se něčeho, čeho se bát vlastně ani nemusíš. Chceš vykročit, tak to udělej. Možná se zapotácíš, jako batole při svém prvním krůčku, ale stejně jako ono batole nesmíš se bát vykročit a jít naproti svým snům a přáním. Tento krok za tebe nikdo neudělá. Představ si sebe, jako to batole, které věří, že rozběhne se za svou maminkou, že nenechá ho spadnout na zem, představ si sebe ve všech záležitostech. Neupadneš, jen lépe vykročíš. Neboj se mít velké cíle, neboť i to, co v tvé mysli nikdy uskutečnit se nemůže, stane se najednou tvou součástí, stane se skutečností. Pak teprve si oddechneš, a povíš si, že tak složité to přeci jen nebylo.

 

╰☆ 3. červen ☆╮

DŮVĚRA A VÍRA

Jen s vírou v lásku, jen s vírou sama v sebe, jen s důvěrou v naší pomoc můžeš duchovně růst. Přenechej nám dnes své starosti, neboť starosti do tvého života nepatří. Věz, že pokud to dnes dokážeš, uvidíš nevídané věci. Nech se vést, sami tě povedeme, co jest třeba právě dnes udělat, aby se tvůj život změnil. Stačí nám dnes jen naslouchat. Povedeme tvé kroky blíže ke štěstí. Je na čase dnes projevit lásku - sama sobě, i všem ostatním, jen svou vlastní přítomností. Proto se dnes nemrač na celý svět, usmívej se a láska bude blíž, než si myslíš. Tím roztočíš více kolo osudu.

 

╰☆ 4. červen ☆╮

PROJEV TROCHU NESPOKOJENOSTI

Pokud budeš spokojený ve všech oblastech života, zastavíš se a nebudeš se dál rozvíjet. Proto jsou tvé sny tak důležité, proto trochu nespokojenosti musíš pocítit, bys mohl jít dál svým životem, dál si plnit své sny a přání. Neznamená to, že máš upadat do depresí, nebo že máš projevit melancholickou náladu, jen máš pokračovat na své cestě a plnit si další a další sny. Pokus se nezůstat stát na jednom místě, pokus se splnit si všechny své sny, nebo sny těch, které máš tak rád. Každý člověk sní svůj vlastní sen, a každému člověku může se jeho sen vyplnit, pokud pro něj také je ochotný něco udělat. Neseď v koutě a neříkej, že je něco nemožné, že něco nejde, protože jde vše, pokud to uchopíš za ten správný konec. Musíš vyvinout také trochu snahy, pak i my, andělé, můžeme ti lépe naslouchat a pomoci ti splnit tvůj největší sen.

 

╰☆ 5. červen ☆╮

NAPLŇ SVÉ SRDCE LÁSKOU

Možná si teď povíš, že srdce naplněné láskou máš, ale je tomu skutečně tak? Nezlobíš se na někoho? Nevyčítáš někomu něco? Necítíš k někomu zlost? Toto vše odráží se v tvém srdci a v tvé lásce. Naplněné srdce můžeš mít láskou jen v tom případě, že miluješ všechny kolem sebe, nezlobíš se na nikoho. Protože tyto negativní vlastnosti ovlivňují tvůj vlastní život, ovlivňují to, jak se k tobě ostatní chovají. Nastavují ti jen tvé vlastní zrcadlo, zrcadlo tvé duše, a ty nedíváš se na ně, ale na sebe. Pokud přijmeš vše, co přichází, jako to nejlepší v této chvíli, nebudeš marnit čas zlobou, nebudeš se litovat, pak tvé srdce naplní se tak velkou láskou, že láska k tobě navrátí se zpět. Zapomeň na žárlivost, závist, nenávist, pocit ukřivdění, a věnuj se krásným citům, jako je láska a porozumění. Pak nastavíš ostatním svou vlastní duši a oni uvidí čistotu tvého srdce a jejich jednání k tobě samému se změní.

 

╰☆ 6. červen ☆╮

STANE SE JEN TO, CO DOVOLÍŠ, ABY SE STALO

Zadívej se dnes do své duše, podívej se sám na sebe. Skutečně chceš žít tímto životem? Skutečně jen budeš stále snít o lepším životě, a nic pro něj neuděláš? Nic, co nechceš, se nestane, pokud k tomu nedáš nevědomý souhlas. Svůj život držíš pevně ve svých rukách, rozhoduješ, zda dobře či špatně se ti povede, zda láska vstoupí do tvých dveří, nebo ji necháš čekat přede dveřmi. Rozhlédni se kolem sebe a upřímně pověz, co vidíš. Soustřeď se na to, co se ti nelíbí, a pokus se to změnit, svým postojem, svým myšlením. Neplakej, že láska nebo práce k tobě nepřichází, neboť nedovolíš, aby k tobě přišla. Sám ve svém nitru její vstup blokuješ. Nic ve tvém životě není nemožné, vše se může v jednom okamžiku stát reálné, záleží jen na tom, zda dovolíš sám sobě být šťastný.

 

╰☆ 7. červen ☆╮

BUĎ NEJLEPŠÍ VE VŠEM, CO DĚLÁŠ

Stále se uč něco nového, stále se zdokonaluj ve všem, co děláš. Neboť jen tak dosáhneš dokonalosti a budeš úspěšný. Na svůj úspěch však musíš být dokonale připraven. S úspěchem jde ruku v ruce závist, a té se nesmíš poddávat. Musíš si věřit, že vše, co děláš, konáš s láskou a tak, abys byl spokojen, by sis jednoho dne neřekl - toto jsem udělal špatně, za toto se stydím. Neboť pokud do svého konání dáš lásku, pak tyto myšlenky nepřijdou, a přesto, byť by tě někdo mohl označit za padoucha ženoucího se jen za bohatstvím, zůstane ve tvé duši pokora, která je zapotřebí k udržení úspěchu. Neposlouchej tedy ostatní lidi, neboť jen sám musíš vědět, zda jsi se sebou spokojený, nebo zda ještě něco můžeš vylepšit. A vždy je něco, co můžeš na sobě vylepšit, vždy je něco, v čem se můžeš zdokonalit.

 

╰☆ 8. červen ☆╮

SOUSTŘEĎ SE NA SVOU PRVNÍ MYŠLENKU TOHOTO DNE

Tato myšlenka bude mít zásadní vliv na tvou dnešní náladu, na vše, co se dnes stane. Vzbudil ses s radostí v srdci a těšíš se, co ti dnešní den přinese? Nebo se obáváš, co se dnes opět stane, co špatného ti přijde do cesty? Tvá první myšlenka bude se nést v duchu celého dnešního dne, proto soustřeď se na to, bys vstával s radostí. Podívej se kolem sebe a zaposlouchej se, dřív než otevřeš své oči. Slyšíš zpěv ptáků a šumění stromů? Cítíš na své kůži sluneční paprsky? Vnímáš letní teplo, které tě obklopuje? Ponoř se do této nebeské hudby, do světa bez starostí a uvidíš, že dnešní den bude krásnější, než dny předchozí. Nezapomeň proto vstát s úsměvem a tou správnou nohou. Nemysli na zítřek a soustřeď se jen na dnešní krásný den. Neboť každý den je krásný, pokud mu dovolíš takový být.

 

╰☆ 9. červen ☆╮

JSI POTŘEBNÝ V KAŽDÉM OKAMŽIKU

I malé záležitosti vyžadují tvou velkou pozornost. Nevymlouvej se, že bez tebe se vše taky stane a vyřídí, protože to tak rozhodně není. I nepatrná tvá pomoc sobě samému může znamenat velký skok v každé tvé záležitosti. Nenamlouvej si, že tě nikdo nemá rád, že nikdo tě nepotřebuje, neboť je spousta lidí, kteří cítí se v tvé přítomnosti skvěle a bez ní by jim stále něco chybělo. Jsi potřebný nejen ve svém životě, ale také v životě ostatních. Máš svou cenu a pod ní bys nikdy neměl jít, nikdy bys neměl se podceňovat. Neboť jsi stejně důležitý, jako ostatní. I malé zrníčko písku v poušti má svou velkou úlohu, proto na to nezapomínej. Nestraň se ostatním, když potřebují tvou společnost, ale nenech se zneužívat či využívat. Máš právo na svůj klid, když to tak cítíš.

 

╰☆ 10. červen ☆╮

ŽIVOT JE ŽIVÝ, PROTO HO ŽIJ

Možná si nyní řekneš, jak obyčejný či nudný život vedeš, ale na tvé duchovní cestě dostává se ti mnoha darů, stačí se jim jen otevřít. Tvůj život žije si vlastním životem, a přesto do něho vstupuješ každým okamžikem a utváříš si ho. Nic není stejné, jednotvárné, a ani tvůj život takový není. Zahalen povinnostmi všedního života neužíváš si krásu, kterou ti tvůj život nabízí. Zahalen do svých starostí zapomínáš na mnohé radosti, které ti tvůj život přináší. Dostal jsi svůj život ne proto, že by sis ho zasloužil, ne proto, aby ses utápěl v neštěstí, ale proto, abys ho prožil tak, jak si představuješ, jak si přeješ. Proto žij svůj život, den po dni, tak, bys byl sám se sebou spokojený. Jen tak prožiješ svůj život tak, jak si přeješ, a jak si ho přeješ, takový si ho zasloužíš.

 

╰☆ 11. červen ☆╮

TICHO A KLID PŘINÁŠÍ ZÁZRAKY

Zklidni svou mysl, srdce i duši a naslouchej klidu, který nalezneš uvnitř sebe. Nezabývej se ničím, co by dnes tě rozčílilo, nečti negativní zprávy ani emaily, a soustřeď se na klid. Zklidni se natolik, až uslyšíš tlouci své vlastní srdce. Zaposlouchej se do toho tlukotu, zaposlouchej se a uslyšíš krásnou hudbu. Můžeš také meditovat a povolat nás do svého života, hovořit s námi skrze své zklidnění. Zatím jsi slepý a hluchý ke všem našim radám a vedení, proto zaposlouchej se, a uslyšíš nás, uvidíš nás. Pokud dáš přednost své zlobě nebo svým starostem, nikdy nás nebudeš schopen zcela vnímat. Přicházíme k tobě v tichosti, proto také musíš pocítit ticho a klid uvnitř sebe, bys dokázal se dostat na naší úroveň. Pak můžeš vyslechnout svou cestu vedoucí k zázraku.

 

╰☆ 12. červen ☆╮

ŽIVOT JE NÁDHERNÝ

Život se rozprostírá všude kolem tebe. Každý tvor, každá rostlina, žije svým vlastním životem. Nenič proto život kolem sebe, i když je ti život ostatních nepříjemný, či tě obtěžuje. Nebuď krutý ke kytičkám, netrhej je a nezbavuj je jejich života. Nebuď krutý ke zvířátkům, byť je ti jejich společnost nepříjemná. I malý mraveneček, i malá moucha má své právo na život. Stejně, jako jsi ty důležitý v tomto shluku všech životů a tvoříš společně se vším živým jeden celek, i tato zvířátka jsou důležitá pro tento celek. Jednoho dne třeba ty staneš se tímto mravenečkem, a budeš chtít mít právo na život. Proto chovej se dnes ke všemu živému, jako bys jím byl ty sám. Nedělej to, co by sis nepřál, aby ti dělal někdo jiný.

 

╰☆ 13. červen ☆╮

SPRÁVNÝM POSTOJEM KE ŠTĚSTÍ

Jak můžeš očekávat, že dobře se ti povede, když máš v sobě mnoho negací? Nemáš? Tak proč, když po něčem toužíš, vyslovuješ dvě slova - co když a proč?

Co když se mi to nesplní? Co když dělám něco špatně? Proč se mi to ještě nesplnilo? Proč se někdo má lépe než já? Proč se mi nedaří? Co když budu trpět celý život? Co když... Proč... Nacházíš se v mých slovech? Proč tedy přemýšlíš, že to nejde, nebo to nejde teď, v tuto chvíli, místo toho, abys přemýšlel, co pro to můžeš ty sám udělat? Postav se čelem svým starostem a problémům a přijmi je, jako něco, čím nyní projít musíš. Jen tak odejdou od tebe a tyto otázky budou zbytečné. Proč se tedy někomu daří ve všem, a tobě ne? Protože nad tím neuvažují, žijí život teď a tady, a nepřemýšlí, co bude zítra. Nepřemýšlí nad tím, co je špatně, protože vnitřně ví, že život line se tak, jak má, že přijde k nim to krásné, pokud to dovolí.

 

╰☆ 14. červen ☆╮

NAPRAV SVÉ CHYBY

Neodsuzuj se za své chyby, které se již staly, neponořuj se do svých nedostatků. Každá chyba dá se napravit, pokud o to skutečně stojíš. Nevymlouvej se na to, že někdo jiný nestojí o tvou přítomnost, protože to tak není. Ty sám nestojíš o přítomnost takového člověka, a namlouváš si, že to tak není. Neboť pokud jsi skutečně dobrý a hodný, pak jsou takoví také lidé ve tvém okolí. Nikdo z lidí není neomylný, každý dělá své vlastní chyby, každý má nedostatky. Proč bys měl být zrovna ty výjimkou? Důležité je uvědomit si své chyby, a pokusit se je napravit. Uvědomit si, co děláš špatně, uvědom si své vlastní chyby. Jen tak je můžeš odstranit a vydat se po zcela jiné cestě, lepší cestě za svým štěstím.

 

╰☆ 15. červen ☆╮

MÁŠ VE SVÝCH RUKÁCH VELKOU SÍLU

Tvá síla je velká, dokážeš, co si usmyslíš, však tuto sílu musíš naučit se používat pro blaho všech, ne jen pro sebe samého. Máš přání, které ovlivnilo by byť jen jednoho člověka? Máš úspěch a moc, a myslíš jen na sebe? Věříme, že na všechny otázky odpovíš záporně. Pak využíváš moc přesně tak, jak jí využívat máš. Představ si, že ve svých rukách držíš velkou ohnivou kouli. Pokud ji budeš chtít použít pro zlo nebo sám pro sebe, bude tě pálit ve tvých dlaních. Použiješ-li ji však pro dobro ostatních, pak bude tě příjemně hřát. A tak je to i s tvou vnitřní silou. To, co držíš ve svých dlaních, to se ti vrací jako bumerang. Je to štěstí, které chceš rozdávat? Pak zažiješ štěstí také ty sám. Je to láska a dobrota, kterou rozdáváš kolem sebe? Pak láska přijde k tobě a zůstane, dokud ji budeš hýčkat. Zvol si svou vlastní sílu, kterou držíš, neboť dostáváš, co sám používáš pro ostatní.

 

╰☆ 16. červen ☆╮

VYTYČ SI SVŮJ ŽIVOTNÍ CÍL

Vždy se snaž dosahovat stále větších věcí, urči si svůj životní cíl. Urči si dnes přesně to, co bys chtěl mít u sebe, jak bys chtěl žít. Určením tohoto cíle dosáhneš posunu právě v této záležitosti, tvůj životní cíl vydá se směrem k tobě. Pak ti jen zbývá jediné, aktivně se snažit svého cíle dosáhnout. Můžeš plout životem a stále si stěžovat, jak je život nespravedlivý, jak jsou lidé zlí, jak se ti nedaří. Pak budeš jako pírko v bouři, které nechá se vláčet silou větru. Nebo uchop svůj život do svých rukou, a pro svůj cíl také něco udělej. Pak staneš se právě tou bouří, která podmaňuje si vše, co bránit se neumí nebo nemůže, stejně jako to malé pírko. Co si vybereš? Budeš pírkem, nebo budeš bouří?

 

╰☆ 17. červen ☆╮

NIC NENÍ ZBYTEČNÉ

Všechny cesty vedou domů, stejně jako všechny cesty vedou ke splnění tvého přání. Některé cesty jsou delší, jiné kratší, některé cesty jsou trnité a kamenité, některé cesty jsou obrostlé krásným kvítím. Záleží jen na tobě, jakou si vybereš. Nic ve tvém životě není zbytečné. Ani radost, ani smutek, ani láska, ani bolest. Vše má svůj důvod, vše je užitečné ve chvíli, kdy to k tobě přichází. Možná trápíš se pod tíhou svého osudu, ale tvá tíha je jen zdáním, klamem, který vidíš pouze ty sám. Důležité věci jsou všude kolem tebe, proto věz, že tak, jako ty nejsi zbytečný a jsi milován, tak ani nic v tvém životě není zbytečné. Vše má svůj důvod a svůj skrytý cíl. Pro tvé uvědomění, pro tvé probuzení, pro to, bys uchopil věci a situace za ten správný konec a nenaříkal, když se ti to hned nepovede. Někdy je čas dlouhý a vyčerpávající, ale čas není důležitý, důležitý je život. Proto snaž se, by tvůj život nebyl zbytečný, bys ho prožil naplno.

 

╰☆ 18. červen ☆╮

ZKOUŠKA TVÉ VÍRY A SÍLY

Dnes setkáš se s pochybami, s názory ostatních, kteří nepřejí ti, neboť sami zažívají bolest ve svém srdci. Přijde ti mnoho myšlenek, zda tvá cesta je správná, zda máš prožívat, co právě prožíváš, zda nebylo by ti lépe, kdybys vše opustil a zaměřil se na něco docela jiného. Budeš dnes velice důkladně zkoušen. A tvá zkouška prověří, zda jsi již připraven na to, co si přeješ, co chceš mít ve svém životě. Pokud připraven jsi, pak spustí se zázrak a ty dočkáš se svého vytouženého přání. Pokud však připraven ještě nejsi, pak očekávej zkoušky po mnoho dnů, kdy dotkneš se samého dna, by sis uvědomil, co se po tobě žádá, co je tvým úkolem, co chybí ti ke splnění tvého největšího přání.

 

╰☆ 19. červen ☆╮

JSI TAK MLADÝ, NA KOLIK SE CÍTÍŠ

Dnes můžeš dělat velké věci, ale jen za předpokladu, že se cítíš mlád a plný síly. Nezáleží na tom, kolik je ti ve skutečnosti let. Nezáleží na tom, kolik vrásek máš na svém těle. Záleží na tom, zda jsi skutečně spokojen sám se sebou. Pokud spokojen jsi, pak jsi mladší než malé dítě, plný síly, a schopný velkých věcí. Jsi schopný dosáhnout všeho, co si usmyslíš. Jsi schopný být skutečně šťastný. Štěstí jde ruku v ruce se spokojeností, kde starosti nemají své místo. Stačí se jen radovat a nezabývat se myšlenkami stárnutí, neboť nikdo není tak starý, aby nemohl dokázat vše na světě. Ani ty takový nejsi. Jen se zbytečně trápíš a stáří vpouštíš do svého života. Svěžest je mládí, a mládí je spokojenost. Pak budeš zářit a šířit pozitivní náladu všude kolem sebe.

 

╰☆ 20. červen ☆╮

DEJ A BUDE TI DÁNO

Nejsou to jen prázdná slova, však můžeš to pocítit také na sobě - dáváš nám svou víru a lásku a my ti naší láskou oplácíme, staráme se o tebe, přinášíme ti různá znamení. Dnes vše, co vyšleš, bude ti navráceno tak, jak to vyslovíš. Dáš-li dnes úsměv, vrátí se ti od člověka, do kterého bys to nikdy neřekl. Dáš-li dnes nenávist k jakémukoliv člověku, také ona se ti vrátí, opět od toho, od koho bys to nikdy nečekal. Dej pozor na to, co si právě dnes přeješ, neboť všechna přání letí k nám, a pokud do nich vložíš své emoce, pak splní se ti přesně tak, jak si to přeješ. Proto rozmysli si dobře, co dnes vyslovíš, napíšeš, nebo si jen pomyslíš. Stane se to tak, jak nás o to požádáš, ale také ty dostaneš trojnásobek svého přání. Tedy přej si dnes, ale dej pozor, by se ti nesplnilo něco, o co vlastně nestojíš.

 

╰☆ 21. červen ☆╮

DNEŠNÍ DEN JAKO LILIE

Nezabývej se tím, co stalo se před lety, před týdnem, ba ani tím, co stalo se včera. Tyto dny již odvál čas, leží před tebou nový, krásný den, čistý a bílý jako lilie, a je jen na tobě, jak si ho prožiješ. Pokud budeš tento den, každý okamžik, hýčkat, pak i tento den bude hýčkat tebe. Nech se prostoupit klidem, andělskou láskou, a v tomto duchu užívej si celého dne. S nikým se dnes nehádej, neber vše tak vážně a řeš problémy s úsměvem. Jen tak je vyřešíš ke své spokojenosti. Zanech tento den čistý, jak se zrodí, neznečišťuj ho negativními emocemi. Neboť jen ty sám sebe znáš nejlépe, tak se nerozptyluj tím, co si kdo o tobě myslí, neboť i ty sám jsi tak čistý, jako tento den.

 

╰☆ 22. červen ☆╮

NEBOJ SE ZMĚNY

Uvíznul jsi v dávných, naučených situacích, chováš se tak, jak tě naučili rodiče či lidé, kteří starali se o tebe a měli tě rádi. Už jsi však dospělý a měl by ses chovat podle svého, tak, jak se ti to líbí. Přetvařovat se ti nesvědčí, musíš vypustit ven to, co se v tobě ukrývá. Proto neobávej se změn, pokud cítíš, že to budeš skutečně ty. Není dobré se přetvařovat, hrát si na hodného člověka, který jen doplácí na svou hodnost. Žiješ v dravém světě, kde musíš se o všechno poprat, pokud to skutečně chceš. Lidé kolem tebe cítí, že to nejsi ty, cítí, jak uvnitř jsi rozervaný na kusy, neboť nesvědčí ti to. Pokud však cítíš, že přesně takový chceš ty sám být, pak nic neměň. Buď prostě sám sebou. Dřímá v tobě mnoho krásného, tak proč si nejít za tím, co skutečně chceš? Situace jsou ti nyní nakloněni, stejně jako my, andělé, tak jdi svému štěstí vstříc přímou cestou. 

 

╰☆ 23. červen ☆╮

VELKÁ ZKOUŠKA KE ŠTĚSTÍ

Je na čase, bys prošel svou velkou zkouškou a dokázal, že si zasloužíš vše, co si přeješ. Bude zkoušena nejen tvá víra, ale také tvá trpělivost. Můžeš dnes přijít o velké peníze, nebo se přiblíží doba splacení tvých závazků, a my ti cestu k penězům neotevřeme, naopak, necháme ji zavřenou. Budeš se strachovat o svou budoucnost, nebo přijmeš tento den a využiješ ho k rozjímání, ke klidu, kdy nebudeš na svou situaci myslet? Toužíš po lásce? Přivedeme ti do cesty velké překážky, které jen velká láska může ustát. To, co dnes prožiješ, co se dozvíš, nebude se ti líbit. Uneseš tento tlak velké zkoušky? Nebo se budeš zlobit a propadneš depresi, smutku nebo vzteku? Co pro tebe vlastně tato láska znamená? Umíš přijmout v jakékoliv oblasti života vše, co přichází? To právě nyní budeš mít příležitost dokázat.

 

╰☆ 24. červen ☆╮

DNES SE SOUSTŘEĎ NA OSTATNÍ

Je mnoho lidí, kteří se nemají tak dobře jako ty. Svět se netočí jen kolem tebe a tvých přání, také ostatní mají svá vlastní přání, a ty jim nyní můžeš pomoci je uskutečnit. Věnuj se dnes také modlitbám, nevyslovuj přání sám pro sebe, ale pokus se poprosit pro někoho, na kom ti skutečně záleží, a kdo nemá tak velké štěstí jako ty. Zkus se podívat očima těch, kteří nezaslouží si trpět a přesto se tak děje. Tyto duše vybrali si utrpení, ale z každého utrpení je cesty ven. Čím více dnes budeš myslet na ostatní, tím více pomůžeš sám sobě, přiblížíš se svému snu, aniž bys ho vyslovil.

 

╰☆ 25. červen ☆╮

HLEDEJ A NAJDI SVOU SVOBODU

Možná si připadáš svobodný a přesto jsi v zajetí svých emocí a chmur. Proto nejsi tak docela svobodný a je zapotřebí tuto svobodu nalézt. Neboť, kde je svoboda, je i láska. A láska dokáže zázraky. Avšak přichází pouze k člověku vnitřně svobodnému, který má své emoce pod kontrolou a kterého nic nerozhází, ani nenahněvá. Změny nálad dnes se projeví v mnohem větší míře, než si dokážeš představit. To tvá duše bojuje proti tomu, co se jí nelíbí. Zklidni proto svou duši a své nálady pokus se přeměnit na co nejvíce pozitivní. Dnes tě zasáhne vlna emocí, kdy chvíli budeš v klidu, chvíli se budeš zmítat v bouři. Jen skutečně svobodná a láskyplná duše se této bouři vyhne. 

 

╰☆ 26. červen ☆╮

NENÍ CESTY ZPĚT

Vydal jsi se na svou vlastní cestu, na dlouhou pouť za svým štěstím, a musíš se umět postavit všem překážkám, které tě na této cestě potkají. Nasedl jsi do vlaku snů, který nikde nestaví, a vystoupit budeš moci až na poslední stanici, zvané štěstí. Není cesty zpět, je jen cesty tam. Vyslovil jsi své přání, které musí dojít naplnění. Zda pojedeš tímto vlakem hodně pomalu, nebo naopak velkou rychlostí, záleží jen na tom, jak úspěšně překážky, které se objeví na této cestě, budeš schopen překonat. Dnes máš další možnost popohnat tento vlak do svého cíle, máš možnost ho zastavit a vystoupit tam, kde končí jeho cesta. Pokud bys chtěl vystoupit z tohoto vlaku již nyní, musel by ses vrátit na samý začátek jeho dlouhé cesty, a pak nasednout do vlaku jiného. Byla by to obtížnější cesta, a na její začátek v tomto životě nemusel bys dojít. Pak ztratil by ses a nenalezl již to, co hledáš. Proto není cesty zpět.

 

╰☆ 27. červen ☆╮

POPUSŤ UZDU NOVÝM MYŠLENKÁM

Neobávej se ničeho, odhoď svůj strach a vydej se po nových cestách, které dovedou tě přesně tam, kde chceš nyní být. Nemusíš jít fyzicky, však duchovně poposunout se nyní máš na zkratku, která pomůže ti překonat mnohé překážky. Ale je to skutečně nová cesta? Nešel jsi již po ní a neodbočil jsi z ní na cestu zapomnění? Nesešel jsi z této předem určené cesty, nepostavil sis hlavu? Možná. Ale i na této cestě naučil ses mnoho nového, co bude ti ku prospěchu na tvé další cestě. Celý tvůj život je jedna velká cesta, mnohokrát dostaneš se na rozcestí a budeš se muset správně rozhodnou, kudy se máš vydat. I dnes na jednom takovém rozcestí stojíš. A je jen na tobě, jakou cestu si nyní vybereš.

 

╰☆ 28. červen ☆╮

UVOLNI LÁSKU, KTEROU V SOBĚ UKRÝVÁŠ

Uvolni se na své cestě, zastav se a přemýšlej. Máš kolem sebe mnoho negativních lidí, které musíš propustit, by mohli kráčet svou vlastní cestou směrem ke svému štěstí. Nedrž je násilím u sebe, neboť oni tě jen stahují zase zpět, hluboko do propasti, a ty prožíváš jejich životy společně s nimi, místo aby ses vydal po cestě svého života. Láska, kterou uvolníš, hrnouti se bude velkou silou vpřed, bude s sebou brát vše, co jí přijde do cesty, tedy i tvou vlastní lásku k jinému člověku. Pokud ji pustíš, opravdu pustíš a uvolníš, pak tě tato láska obklopí a ty zažiješ nepoznané. Pokud ji však budeš bránit, pak uvízneš ve světě, kde lásky není, kde je jen závist a neštěstí. Pusť tedy tuto lásku ze svého sevření, by mohla tě obklopit.

 

╰☆ 29. červen ☆╮

UDĚLEJ KROK VPŘED

Nedívej se na to, co vše musíš právě dnes udělat. Nech se vést naším vedením, které nazývati můžeš intuicí. Vše, co dnes uděláš, bude mít pozitivní dopad na tvůj další život. Stačí jen jeden malý krůček, neboť velký skok by znamenal tvůj pád. Tak jako malé dítě musí udělat krůček, než začne běhat, tak i ty dnes můžeš udělat malý krůček ke svému štěstí. Nezáleží na tom, jakou odezvu tento krůček bude mít, záleží na tom, zda se odvážíš ho udělat. A odvaha je to, co dnes budeš muset prokázat.

 

╰☆ 30. červen ☆╮

PROBUĎ SE S VDĚČNOSTÍ

Jsi obklopen svou nadějí, nadějí na krásnější život, na lásku, na hojnost? Hýčkáš se touto nadějí, nebo jsi ochoten také pro ni něco udělat? Kde je naděje, tam je i naplnění. Proto probuď se s vděčností, prokaž nám, andělům, alespoň poloviny vděčnosti za to, že vedeme tě po tvé cestě. Nechceme tě trápit, chceme tvé štěstí. Avšak pokud nezažiješ to špatné, jak si můžeš vážit toho dobrého? Jak můžeš být vděčný za to dobré, co chceme ti přinést? Tak vidíš, i to špatné je ve tvém životě důležitý, by sis uvědomil, co skutečně chceš, co je skutečným tvým přáním. Možná je to láska, na kterou čekáš. Ale umíš přijmout i nepříjemnosti spojené s touto láskou? Dokážeš skutečně odpustit druhému člověku? Nebo v tobě dřímá zloba? Nebo možná je to hojnost, kterou žádáš. Pokud upadneš do nehojnosti, pak trápíš se, jak vše zaplatíš, nebo to necháš být a řekneš si, že zítra je taky den, že zítra může být lépe? Řekneš si, že andělé jen zkouší tvou trpělivost a skutečnou touhu po splnění tvého přání?