╰☆ 1. červenec ☆╮

NAUČ SE RADOVAT

Raduj se z každé situace, která tě dnes potká. Nauč se velké radosti, stejně, jako když jsi byl dítě. Jistě tě něco potěšilo, něco udělalo ti radost. Zkus být opět tím malým dítětem, které nevidí zlobu a závist, jen dokáže projevit čistou radost, radost z dárku, radost, že někoho vidí, radost, že svítí sluníčko a může jít ven. Radost, když dostane svou první jedničku ve škole. Nauč se radovat, neboť tvůj život je příliš krátký na to, aby ses na svět zlobil, abys nemohl projevit alespoň trochu radosti. Důvod k radosti se ti dnes naskytne, přijde ti do cesty mnoho příležitostí, jak projevit svou radost. Pokud budeš rozdávat svou radost, třeba i z toho, že někomu se něco povedlo, co ty bys nyní nedokázal, pak radost obklopí tě a i ty budeš mít důvod k čisté radosti, k radosti malého dítěte, že splnilo se mu přání.

 

╰☆ 2. červenec ☆╮

POKUS A OMYL

Neboj se experimentovat právě dnes, a neříkej, že něco nejde. Neboť jde vše, co si usmyslíš. Neboj se omylů, však jsi jen člověk, který si může dovolit chybovat. Pokud to nevyzkoušíš, nezjistíš, že to jde. A ono jde skutečně vše, tak se neboj pustit se dnes do čehokoliv. Možná se ti to bude zdát těžké, neuskutečnitelné, ale věz, že každé začátky jsou těžké jen do té doby, dokud to nevyzkoušíš. Pak uvidíš, že hranice tvé fantazie a tvého umění jsou mnohem dále, než jsi si myslel, uvidíš, že to, čeho jsi se tak bál, nestojí za strach, kterým jsi se nechal obklopovat. Tvůj strach je tvým pánem a ty toužíš být svobodný, bez nadvlády tvého strachu. Tak se do toho pusť a ničeho se neboj, neboť my jsme u tebe a pomůžeme ti udělat první krok, pokud o to budeš skutečně stát.

 

╰☆ 3. červenec ☆╮

NAJDI PÍSEŇ UVNITŘ SEBE

Jsi jako nota ve velkém orchestru, tak se neboj vyjádřit se a nech rozeznít tuto píseň uvnitř tebe. Nejsi tuctový, neboť každá nota má své vlastní poslání, svůj úkol, každá nota je jedinečná, bez níž by nebyla píseň písní. Pamatuj proto, že ty jsi důležitý, ve svém životě, v životě ostatních, kteří se snaží navázat s tebou kontakt, i v životě těch, kteří se obávají tvé reakce a stojí opodál, a pozorují tě. Nesnaž se napodobit někoho jiného, neboť ty sám jsi jedinečný a důležitý. Buď sám sebou a nepřetvařuj se. Dělej vše tak, jak to cítíš, jak by sis přál, aby to udělali také ostatní. Neboť jsi jejich součástí, a přesto stojíš zde sám za sebe. A tím se projevuje tvá výjimečnost.

 

╰☆ 4. červenec ☆╮

SPRAVEDLNOST SE ROZPROSTÍRÁ KOLEM TEBE

Podívej se pravdě do očí a jdi za svou spravedlností. Dej si ruku na srdce a upřímně řekni, že ty jsi bez viny. Pokud toto říct nemůžeš, pak se snaž, aby tvá vina byla napravena. Tím jí vymažeš ze svého života a budeš moci prožívat život takový, jaký si skutečně zasloužíš. A zasloužíš si žít ve spravedlnosti, ve své vlastní spravedlnosti. Zamysli se nad tím, zda není na čase někomu opustit, možná to jsi ty sám, komu musíš odpustit. Uvidíš, jakmile to uděláš, že se ti uleví a tvůj život půjde jiným směrem. Neboj se hledat chyby sám uvnitř sebe, neboť jen tak může být tvé odpuštění naprosto upřímné, jen tak dojdeš svého vlastního odpuštění, i odpuštění těch, kteří ti ublížili. Hledej důvod, proč se tak stalo, možná část viny uvidíš sám v sobě.

 

╰☆ 5. červenec ☆╮

PŘEMÝŠLEJ O HOJNOSTI A PUSŤ JI DO SVÉHO ŽIVOTA

Hojnost stojí u tebe, jen ty ji stále přehlížíš. Možná jsou tvé dluhy tak velké, že zatemňují tvou mysl a ty se nemůžeš soustředit na dveře, kterými hojnost k tobě přichází. Zadívej se na tyto dveře, najdi kliku a otevři. Pokud budeš myslet na své dluhy, pak otevíráš jim dveře stále více, a ony k tobě vstupují, aniž by sis to přál. Toto tvé přání není, a přesto si nemůžeš pomoci. Zamysli se nad tím, co sám bys mohl udělat, by hojnost vstoupila k tobě. Bez tvé pomoci ti ani mi nemůžeme pomoci. Nic k tobě nechodí bez tvé účasti. Proto zamysli se nad tím, co bys chtěl a mohl udělat, by hojnost k tobě přišla. Přemýšlíš nad lepší prací? Není nic jednoduššího. Rozhlédni se kolem sebe, jistě takové místo najdeš. Nebo snad podnikáš a tvé příjmy jsou nižší než výdaje? Pak přemýšlej, proč své dluhy držíš u sebe a přemýšlíš nad splátkami, proč raději nevykonáváš své podnikání s láskou? Neboť láska, kterou do toho vložíš, přivábí také další lidi a ty budeš spokojen.

 

╰☆ 6. červenec ☆╮

NEJSI SÁM, JSME STÁLE S TEBOU

Doprovázíme tě na tvé cestě, sledujeme každý tvůj krok, a přesto nás nejsi schopen cítit, neboť připadáš si tak sám na své cestě. Točíš se stále v kruhu, neboť nenacházíš úniku. Však nikam utíkat nemusíš, pokud vložíš svůj život do našich rukou. My tě neseme přes překážky, i když ti připadá, že jsi na ně zcela sám. Neseš velký balvan na zádech, v tu chvíli ti pomáháme ho setřást. Nenaříkej, že je život na tě krutý, neboť krutým si ho děláš pouze ty sám. Pohleď na vše krásné, co tě v životě potkalo, a neříkej, že nic krásného jsi nezažil. Byť by to bylo jen nepatrné zrníčko štěstí, přesto bylo a mohlo růst, pokud bys mu to dovolil. Tvá pokora v srdci toto zrníčko zvětší do velkých rozměrů, tvůj strach z něj udělá docela malinké zrníčko, které se zmenšuje.

 

╰☆ 7. červenec ☆╮

MILUJ SVÉ BLIŽNÍ JAKO NÁS

Stále z tvých úst slýcháme, jak moc nás miluješ a potřebuješ, ale nedokážeš milovat lidi kolem sebe. Nedokážeš milovat ty, kteří nejsou tací, jako ty, ubližují a zrazují. Pokud budeš milovat každou bytost, budeš v ní nacházet to dobré, co je v nás ukryté. Neboť žádný člověk není skutečně zlý, jen je utrápený a brání se. Možná se brání také před tebou, bys mu neublížil, a proto ubližuje on sám. Napadlo tě někdy, že takový člověk je více nešťastný, než jsi ty sám? Že trápí se a neumí si se svým trápením poradit? Že jeho zloba pramení z jeho nemocnosti? Je na tom ve skutečnosti hůře než ty sám, neboť neumí si přiznat své bolesti a maskuje je svou zlobou. Pomoz tomuto člověku tím, že ho budeš milovat takového, jaký ve skutečnosti je, ne takového, jak se tváří, že je. Uvidíš, že dokážeš tohoto člověka změnit, odstranit jeho bolesti, pouhou svou láskou.

 

╰☆ 8. červenec ☆╮

ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA

Začni den v našem objetí a celý den prožiješ v klidu. Nic tě nemůže vyvést z míry, neboť objímáme tě svými křídly. V tuto chvíli tvá duchovní frekvence stoupá, nerovnováha může způsobit nízké vibrace, které snižují tvou duchovní cestu. Nemusíš dnes trávit čas v modlitbách, stačí jen se nám plně odevzdat a vyslovit svá přání. Čím více budeš duchovně růst, tím dříve se tvá přání splní. Raduj se proto z dnešního dne, neboť radost je dnes silnější než modlitby. Věnuj svůj úsměv každému živému tvoru, buď rád v jeho přítomnosti. Poslechni si zpěv ptáčků, neboť věz, že naši poslové to jsou a přinášejí do tvého života ztracenou rovnováhu. Zaposlouchej se a uslyšíš naše volání.

 

╰☆ 9. červenec ☆╮

KLID PŘINÁŠÍ ÚTĚCHU

Zůstaň dnes naprosto klidný a všechny tvé strachy odplují v dál a již se nikdy nevrátí. Nastav svou duši na naprostý klid a harmonii, jen tak pocítíš vše krásné, co ti život přináší. Zamysli si nad svým životem i svou duší. Zamysli se nad svými kvalitami, však máš v sobě více krásného, než si vůbec dokážeš představit. Přestaň bojovat sám se sebou, nedávej vinu ostatním, však jistý díl viny na nepříznivých situacích neseš i ty sám. Nechceme tě kárat, ale přejeme si, bys byl skutečně šťastný. A to budeš pouze tehdy, když přijmeš svůj díl viny a uvedeš svou duši do naprostého klidu. Nedokazuj ostatním, že jsi lepší, neobhajuj se, jen ty sám víš, jaký skutečně jsi. A jsi takový, jaký si dovolíš být.

 

╰☆ 10. červenec ☆╮

ZLEPŠI, CO SE DNES DÁ

Zamysli se nad tím, co bys dnes mohl udělat, a udělej to. Můžeš tento den začít výčitkami a špatnou náladou, nebo naopak pustit se do práce na sobě samém, a tím nastolit skutečnou podstatu nepříjemné věci. Nesvaluj vše na nás, anděly, ani na všechny ostatní, neboť za svůj život a cestu, po které se vydáš, neseš svůj díl zodpovědnosti. Pokud dnes vylepšíš, co vylepšit se dá, pak dnešní den může být tím nejkrásnějším v tvém životě. Jistě přijdeš na spoustu věcí, které můžeš dnes udělat. Pak problémy zmizí, neboť rozhodl ses dnes je řešit a dovést do zdárného konce. Podívej se na každou situaci očima diváka, jako by se tě to netýkalo, a objevíš ta nejlepší řešení. Nedíváš se nyní z toho správného úhlu, a to je tvůj dnešní úkol. Dívat se, vidět, pochopit a udělat, co je třeba.

 

╰☆ 11. červenec ☆╮

VAŽ SI SVÉHO ŽIVOTA

Zamysli se dnes nad tím, jaký život skutečně vedeš a jaký život bys chtěl mít. Vidíš ty rozdíly? Vidíš, co ti brání ve štěstí? Užíváš si svého života, tohoto daru, který ti byl dán, a který sis rozbalil při svém narození, nebo jen naříkáš a životem svým mrháš? Vážíš si toho, že můžeš být zde na Zemi, nebo bys raději svou pouť vzdal? Uvědomuješ si život jako pouť, která nikdy nekončí? Nebo počítáš dny a hodiny, a je ti líto každého okamžiku, který není podle tvého přání? Život je krásný, pokud se na něj tak budeš dívat. Pokud neupadneš v depresi, pokud budeš žít svůj život naplno. Proto važ si svého života a udělej ho lepším. Vždy se můžeš vydat na cestu za svým štěstím, vždy můžeš svůj život od základu změnit. Stačí se pouze přestat bát. Svůj život musíš povýšit nad vše ostatní, nad lásku, nad peníze, nad práci. Jen tak dostaneš, co je menší, než život tvůj.

 

╰☆ 12. červenec ☆╮

KRÁSA JE VŠUDE KOLEM TEBE

Vnímáš tuto krásu, nebo ji bereš jako samozřejmost? Krása ve všude kolem tebe, je i v tobě. Slunce má svou vlastní krásu, a když nesvítí delší čas, začne ti chybět. Zvykl sis na vymoženosti dnešní doby, ráno se můžeš umýt, aniž bys šel ke studánce. Zvykl sis jezdit autem, a vše považuješ za samozřejmost. Přestal ses dívat kolem sebe, obdivovat čisté nebe, různorodost živočišné i rostlinné říše. Dej si ruku na srdce a pověz, kdy naposledy jsi hledal a viděl krásy kolem sebe. Jdeš jen stále dál a honíš se za mamonem, místo toho, by ses zastavil a díval se na krásu, která ti může přinést klid v tvé duši. Pokus se to dnes napravit.

 

╰☆ 13. červenec ☆╮

ZAMYSLI SE SÁM NAD SEBOU

Neviníš někoho, že opustil tě a nechal tě na cestě samotného, bez slova rozloučení? Nemyslíš, že tě tento člověk zradil? Svaluješ vinu za svůj nehezký život právě na tohoto člověka? Nebo snad se cítíš ukřivděn, že někdo jiný získal lepší místo, které sis ty zasloužil? Pak je třeba zamyslet se sám nad sebou. Každý má právo se rozhodnout, a rozhoduje se podle současné situace. Nikdo za tvůj život nenese odpovědnost, jen ty sám. Pokud někdo zradil tě, pak sis to zasloužil. Tento člověk chtěl být volný, tak proč jeho volnost nedokážeš přijmout? Jen tak může tento člověk najít opět cestu k tobě, za tebou. Jen tím, že přiznáš, že vlastně zradil ses ty sám, že bránil jsi mu v tuto chvíli ve štěstí, po kterém tak toužil. Uchop pero a piš příběh svého života. Pak získáš to, co získali jiní, jen tak můžeš docílit svého vlastního přání.

 

╰☆ 14. červenec ☆╮

VĚNUJ SE SVÉMU RŮSTU A ROZVOJI

Tak, jako květinka roste a sílí, tak i ty se nyní zaměř na svůj růst a rozvoj. Nespoléhej se na ostatní, zkus se spolehnout, alespoň dnes, sám na sebe. Objevuj své vlastní krásy a věz, že mnoho jich v sobě ukrýváš. Oprosti se ode všech a od všeho, a zůstaň dnes jen sám se sebou. Možná to nebude jednoduché, ale alespoň poznáš, jak složité to mají ostatní, když musí snášet tvé rozmary malého dítěte. Vydržet sám se sebou je někdy obtížnější, než vydržet s někým jiným. Miluj se takový, jaký skutečně jsi. Zamysli se nad tím, co jiným na tobě vadí a popřemýšlej, zda by ti to vadilo na ostatních. Tím nalezneš své vlastní chyby a můžeš se z nich poučit. Zůstaň dnes sám se sebou, a snaž se nenahněvat se sám na sebe.

 

╰☆ 15. červenec ☆╮

PŘESTAŇ BLOUDIT SVÝM ŽIVOTEM

Dostal ses na bludnou cestu, která tě svádí z tvé vlastní cesty. Bloudíš a nenalézáš své vlastní poslání. Nebo jsi ho nalezl, ale závisti kolem tebe je tak mnoho, že o svém životním poslání pochybuješ. Přestaň o sobě pochybovat, přestaň bloudit po cestě svého života. Neboť zabloudit je tak snadné, však vidět světlo na své cestě je mnohdy obtížnější. A přesto toto světlo svítí a vede tě tvým životem. Sleduj toto světlo a nevymlouvej se na tmu. Neboť tmy není, to jen tvá mysl zastíňuje toto čisté světlo a ty ho přehlížíš. Najdi svůj životní směr, své vlastní životní poslání, jen tak dojdeš do svého cíle již nyní, bez překážek a zakopávání. Neboj se vydat se za tímto světlem, neboť na jeho konci objeví se štěstí.

 

╰☆ 16. červenec ☆╮

ZHORŠENÍ SITUACE VEDE K JEJÍMU ZLEPŠENÍ

Je mnoho situací, které se ti nelíbí, které se zdánlivě zhoršují. Je to proto, aby vyplavily všechno zlé na povrch a toto zlé mohlo se rozplynout. Až se tak stane, pocítíš úlevu a s ní přijde i láska a štěstí. Musíš nyní zažívat toto zhoršení, jakékoliv situace, neboť jen tak můžeš poznat zlo, které tato situace nesla v sobě. Jen tak můžeš vidět skutečné jádro problému, jen tak můžeš nakonec zažívat také krásné dny. V tomto zlu hledej dobro, které se zde ukrývá. Žádná situace nevydává své zlo bez jasného důvodu a účelu. A to si musíš právě nyní uvědomit. Necháš toto zlo vyplout na povrch a nebudeš se jím zabývat, nebo naopak toto zlo ještě posílíš svými myšlenkami? Toto záleží jen na tobě, zda ve zhoršení uvidíš zlepšení. Však i tvé tělo, pokud jsi nemocen, vyplaví horečkou to špatné, aby se mohlo uzdravit. A tak je to se všemi záležitostmi ve tvém životě.

 

╰☆ 17. červenec ☆╮

DĚLEJ JEN TO, CO POMŮŽE OSTATNÍM

Možná se cítíš velice osamělý, ale osamělost je jen zdánlivá. Dnes nemysli pouze na sebe, ale věnuj se také ostatním. Však každá tvá pomoc bude nakonec odměněna, pokud tuto pomoc však nebereš jako samozřejmost. Neboť samozřejmostí není, není něčím, co bys musel udělat, je tím, co bys udělat chtěl. Co by si přáli ostatní? Chceš pro ně právě dnes něco udělat? Nebo se tvé nitro vzbouzí? Pokud je to tak, pak nedělej nic, co necítíš. Soustřeď se na ostatní, ale tak, aby ti to neublížilo. Nepřemáhej se, neboť pomoct musíš s láskou, jen tak má tvá pomoc skutečný smysl. Pokud něco tak necítíš, pak raději odmítni pomoci, neboť jen ty bys pak trpěl a ostatním by se lépe žilo. Pokud však s láskou pomůžeš a budeš to tak cítit, pak láska vstoupí také do tvého života.

 

╰☆ 18. červenec ☆╮

POSTAV SE NA SVÉ VLASTNÍ NOHY

Splň si dnes zdánlivě malicherný a maličký sen. Postav se na své nohy a nespoléhej se na ostatní. Dnes se nespoléhej ani na nás. My tu budeme stále stát a pomáhat ti, ale neudělá ti větší radost, když něco dokážeš sám, bez cizí pomoci, bez naší pomoci? S vědomím, že jsi to dokázal sám od sebe? Čím rychleji se postavíš na vlastní nohy, tím dříve začne se ti plnit jeden sen za druhým. Musíš jen vytrvat v tomto přání, neupínat se na něj, neboť jen tak k tobě může přijít jeho splnění. Je na čase, abys byl sám sebou, a nespoléhal se na ostatní. Měj toto dnes na paměti, jdi si za svými sny, bez jakékoliv pomoci, neboť tak docílíš všeho, co chceš u sebe mít. Pak přijde i láska a prosperita.

 

╰☆ 19. červenec ☆╮

ŽIJ SVŮJ ŽIVOT V RÁJI

Myslíš si, že je to nesplnitelný sen. Nebo snad že nejprve musíš zemřít, aby ses dostal do ráje? Ani nevíš, jak jsou tvé názory mylné. Můžeš zažít ráj na Zemi, pokud se o to přičiníš. Způsobem svého života a svým chováním. Neboť co činí ráj rájem? Je to krásné prostředí? To si můžeš vytvořit také. Je to bezstarostnost? Tu můžeš mít také. Jsou to andělé a nebeské bytosti? Ty jsou u tebe také. Tak vidíš, není důvod nežít v ráji. Možná si nyní řekneš, kolik zloby a závisti je kolem tebe, která v ráji není. Ano, ta skutečně v ráji není, však ani u tebe nemusí být, pokud si jí nepustíš blízko sebe. Tak jako blízko Nebe je Peklo, tak i blízko tebe je závist. Ale jen proto, že snažíš se více než ostatní, že svůj život chceš prožít ve spokojenosti. To je důvod závistivých lidí, ale oni tvých úspěchů nikdy nedosáhnou, neboť nemají čisté úmysly.

 

╰☆ 20. červenec ☆╮

OČEKÁVEJ TO NEJLEPŠÍ

Pokud budeš očekávat splnění svého přání, či lepší komunikace mezi těmi, které máš rád, pak se stane i nemožné. Neházej flintu do žita a vyčkej na správný okamžik. Neboť tvé očekávání stane se skutečností, možná ne dnes, ale dnes můžeš se posunout mnohem blíže splnění, než kterýkoliv jiný den. Neboť tvé očekávání je krásné a milé, a taková je také cesta ke splnění, byť se to může zdát nyní jako holý nesmysl. Co si skutečně přeješ a co potřebuješ? Není tvé přání jen to, co si přeješ? Nebo to skutečně potřebuješ ve svém životě? Máš pocit, že bez toho nemůžeš být? Užíváš si nyní každé minuty, kdy toto přání ještě zcela splněno není? Přemýšlej, co ti tvé přání přinese, co vnese do tvého života. Přemýšlej, proč chceš právě to, co chceš. Je to pro tvou spokojenost? Nebo je účel tvého přání mnohem hlubšího smyslu? Odpověz si dnes na tyto otázky a čekej jen to nejlepší.

 

╰☆ 21. červenec ☆╮

HLEDEJ ODPOVĚDI SÁM V SOBĚ

Tvá duše je průzračná a zachytává odpovědi na všechny tvé otázky. Proč se tedy nepohroužíš do své vlastní duše a nevyslechneš si tyto odpovědi na otázky, které tě tak tíží? Proč stále ptáš se na věci, které cítíš uvnitř sebe? Je to jen pro tvé potvrzení, že vše jde tak, jak má jít? Nebo příliš své intuici a našemu vedení nedůvěřuješ? My stojíme u tebe a jsme připraveni zodpovědět ti vše, na co se chceš zeptat. Ale proč stále používáš slůvko proč nebo kdy? Nech věci plynout, vše přijde ve správný okamžik a přesně tak, jak ty sám si to přeješ.

 

╰☆ 22. červenec ☆╮

NEOMEZUJ SE, VŠE, CO JE NAŠE, JE I TVÉ

Přinášíme ti mnoho darů, které odmítáš. K tomu ale nemáš jediný důvod. Můžeš přijmout s radostí vše, co nyní ti přinášíme, nemusíš se bát, že nám toho ubude, neboť naše dary jsou nekonečné, stejně jako naše láska a laskavost. Natáhni svou ruku a neměj výčitky, že přijetím obohatíš se. Obohatíš pouze svou vlastní duši, která si těchto darů žádá. Neomezuj se ani ve svých přáních, neboť není velkých nebo malých přání. Jsou jen přání vyslovená ze srdce, nebo vyslovená bez srdce. Dej energii svým přáním právě dnes tím, že vyslovíš je z hloubi svého srdce. Dej do svého přání mnohem větší emoce, než kdykoliv předtím. A čekej, co se stane. Pokud tvé přání bude vysloveno s láskou a ze dna tvého srdce, pak pocítíš jeho naplnění.

 

╰☆ 23. červenec ☆╮

PROBUĎ SE DO REALITY ŽIVOTA

Přestaň jen snít a pro své štěstí také něco udělej. Je krásné spoléhat se na naší pomoc, však věz, že je to právě tvé vědomí, co nás volá k sobě, co nás žádá o splnění tvého snu. Není člověk, který neměl by svůj vlastní vnitřní sen. Každý člověk po něčem touží, stejně jako ty. Po čem skutečně toužíš? A co jsi pro to ochoten udělat a obětovat? Uvolni se a tvé přání dojde naplnění. Možná ještě nenadešel ten správný čas, možná sis splnění svého přání ještě nezasloužil, nebo na něj nejsi připravený. Upínáš se k tomuto přání a nevíš, že stále běží v linii času a splní se ve chvíli, kdy budeš naprosto připraven. Vstoupí do tvé vlastní reality, a ty přestaneš snít. Probudíš se. Ale probudit se můžeš již nyní.

 

╰☆ 24. červenec ☆╮

NEDĚLEJ NIC NAPŮL

Vše, co děláš, dělej tak, by si byl se sebou spokojen a nemusel ses za sebe stydět. Dokonči vše, co započneš, a nepřestaň, dokud nedojdeš do svého cíle. Neboť polovičně dělané věci jako by nebyly nikdy započaty. Nelekej se překážek, neboť ty tě jen posilují. Co jde snadno, není nikdy dobré do budoucna. Co jde snadno, toho si přestáváš vážit, neboť nezažiješ to vzrušení a strach, jak to dopadne. Měl by ses soustředit na dokončení každé záležitosti, kterou jsi nedokončil v minulosti, neboť stále tě tato záležitost bude strašit a nedá ti spát, dokud nebude dokončena. Proto dodělej dnes vše, co jsi v životě započal, pusť se do toho směle a neobávej se ničeho. Neboť my jsme stále s tebou a pomáháme ti usnadnit dokončení jakékoliv záležitosti a jakéhokoliv úkolu.

 

╰☆ 25. červenec ☆╮

VYTVOŘ SI SVŮJ DOMOV

Nyní nastal čas, abys uspořádal své věci ve svém domově a udělal tam místo nejen pro nás, anděly, ale také pro svou lásku. Pokud máš v disharmonii domov, nemůže k tobě láska přijít. Jen s místem pro lásku vstoupí do tvého domova také láska. Ukliď vše, a udělej místo pro toho, na koho čekáš. Musí mít ve tvém domově pocit bezpečí, musí se tam cítit jako doma. A ty také. Proto věnuj dnešní den tomu, bys udělal místo pro lásku, jako by stála za dveřmi a čekala, až bude vše připravené, až nebude se u tebe cítit jako na návštěvě, ale bude tam mít své stálé místo. Tvůj domov musí zářit štěstím a pohodou. Jistě víš, jak by se ti líbil a jak by sis ho představoval. Není to jen místo, kam si přicházíš odpočinout, je to místo, které s tebou koresponduje, stává se tvou součástí. A jaké je toto místo, takový jsi i ty sám uvnitř sebe. A neuspořádaný přeci uvnitř sebe nechceš být.

 

╰☆ 26. červenec ☆╮

VŠECHNO JE VŠECH

Pamatuj, že vše, co ve svém životě máš, máš jen půjčené na určitou dobu. Jen život je skutečně tvůj, tak se snaž si ho užívat podle svého. Veškeré věci, na kterých lpíš, a které vlastně ani nepoužíváš a slouží jen na to, by prach na ně usedal, půjčeny ti byly, čas, který tak neúprosně plyne, také ti nepatří. Patří ti tvé city, patří ti láska, kterou cítíš ve svém nitru. Patří ti tvá duše. Vše, co ti patří, zasluhuje si mnohem větší pozornost, než materiální věci, které ti nepatří, i když je vlastníš. Však co zbude, až na tomto světě nebudeš? Co ti skutečně zůstane? Nebude to čas, auto, ani dům, bude to tvá duše a tvé vzpomínky. Proto se snaž, by tvé vzpomínky byly nejkrásnější a duše stále čistá.

 

╰☆ 27. červenec ☆╮

POHLEĎ NA CESTU, KTEROU TI UKAZUJEME.

Dnes ukážeme ti cestu přímou, za láskou, za splněním tvého snu, pokud nám budeš naslouchat. Pokud tuto cestu nezvolíš, nezbude nám, než ukázat ti cestu delší, po které vydati se můžeš. Dnes sešleme ti mnoho znamení, neboť dnes je svatý den, kdy vše krásné začíná a vše špatné končí. Užívej si proto tohoto dne, a přijmi naše vedení a naše znamení. Dnes je den, kdy přejeme si tvé štěstí mnohem více, neboť každý duchovní člověk v tento den činí správná rozhodnutí, činí je pro sebe, ale i pro ostatní. Vložíme do tvého života dnes mnoho lekcí, bys pochopil, jaká je tvá nejkratší cesta za tvým štěstím. A od tebe žádáme jen přijetí těchto našich darů, našeho vedení. Naslouchej nám, dívej se na znamení kolem sebe a vykroč vstříc krásným zítřkům.

 

╰☆ 28. červenec ☆╮

DNES JE ČAS NA TVÉ MODLITBY

Jistě se probudíš pln radosti a očekávání, co dnešní den ti přinese. Modli se proto dnes k Bohu, a on vyslyší tvé modlitby lásky. Nezapomeň mu děkovat za vše, za dobré i za zlé, za sebe i za ostatní. Neboť tvé díky lahodí jeho uším, tvá vlídná slova působí jako cukr v teplém nápoji, kdy roztávají všechny ledy a je připraven vyhovět tvému přání. Nesmýšlej dnes negativně, neboť ničeho tím nedosáhneš. Nadávat nemá smysl, ani Bohu, ani nám, ani nikomu jinému, neboť zloba dnes nemá své vlastní místo. Nepouštěj jí tedy k sobě, modli se a medituj. Pěj písně chvály našemu pánu a on odmění tě za tvé díkůvzdání. Pamatuj, modli se a pros skrze své srdce.

 

╰☆ 29. červenec ☆╮

ČAS JE JEN RELATIVNÍ

Vše se děje tak, jak má, vše přichází k tobě v ten správný čas. I překážky, které se objevují v tvém životě, přichází v čase potřeby. Nemusíš s námi souhlasit, můžeš nám nyní oponovat. Vše špatné probouzí tvé slzy, místo, aby tě to posílilo. Proč lpíš na něčem, co ovlivnit nemůžeš? Stalo se snad něco, co nemůžeš přenést přes své srdce? Pak není tvé přání upřímné, pak tvá láska není tak silná. Do všeho musíš vložit svou lásku, do každé oblasti života. Čas není důležitý, i když ti utíkají měsíce, týdny, dny, dokonce i hodiny. Vše přichází skrze připravenost a spokojenost, skrze klid. Pokud připraven a spokojen se svým životem jsi, pak můžeš očekávat ve svém životě velké zlepšení. Jedině tak pohneš časem kupředu, jedině tak můžeš obelstít čas.

 

╰☆ 30. červenec ☆╮

DOSTANE SE TI POŽEHNÁNÍ

Možná dnes očekáváš zázrak, možná jen toužíš dojít svého klidu. Dnes ti přinášíme velké požehnání. Za mnoho věcí můžeš vzdát své díky, ale pak děkuj také sobě, neboť náš pán je v tobě a vede tě tvým životem, radí ti, jak mám postupovat. Proto také velké díky patří tobě, že nasloucháš a posloucháš jeho i naše rady. Projevuješ mu vděčnost každým úsměvem, a on láskou ti opětuje. Možná ti dlouho láska chybí, ale co naše láska? Co láska našeho pána? To pro tebe nic neznamená? Je to méně, než láska tvého milého? Možná bereš naší lásku jako samozřejmost, možná spíláš nám za překážky, které objevují se v tvém životě. Tak či tak se ti dnes dostane požehnání a záleží jen na tobě, jakým způsobem ho využiješ, jak ho zúročíš.

 

╰☆ 31. červenec ☆╮

VE TVÝCH MYŠLENKÁCH JE VELKÁ MOC A SÍLA

Soustřeď se nyní na své myšlenky a napiš si vše, co se ti dnes bude honit hlavou nebo co ti v hlavě jen probleskne. Veškeré tvé myšlenky míří k nám, ale uvědomuješ si vůbec, jaké to myšlenky jsou? Možná nevíš, co skutečně si přeješ, co honí se tvou hlavou. Zkus si dnes všechny své myšlenky sepsat a uvidíš, že ne vše koresponduje s tvým velkým přáním. Někdy si tvá mysl protiřečí, a i když se snažíme tě vést a plnit tvá přání, můžeš zažívat zdržení právě skrze své myšlenky, kdy přeješ si nevědomě pravý opak toho, co skutečně chceš. Někdy neuvědomuješ si to, ale je to tak. Pokud se naučíš pracovat se svými myšlenkami, pak je můžeš ovládat a vysílat k nám skutečně pouze to, co je tvým přáním. Buď tedy vesel a nezabývej se věcmi, které mohou ovlivnit tvůj další život, tvou budoucnost, neboť i my si přejeme tvé štěstí, tak nám to alespoň dnes usnadni.

 

╰☆ 1. srpen ☆╮

NEZAMĚSTNÁVEJ SVOU DUŠI

Jsi mnoho zaneprázdněn, než abys slyšel naše vedení. Zaměstnáváš mnoho svou vlastní duši, zaměstnáváš ji a ona neklidnou se zdá nyní být. Proč nenecháš ji v klidu, by mohla naslouchat našim radám, by ve zklidnění nalezla spojení s tebou, bys mohl být skutečně šťastný? Ztiš se a zaposlouchej se do nářků své duše, která potřebuje klid, místo toho, bys ji zahlcoval hlukem svých myšlenek, hlukem svého neklidného života. Tak, jako nemocný člověk potřebuje klid, tak i tvá duše ho potřebuje. Je velice nemocná, neboť nemá souznění s tebou. Pokud dosáhneš klidu, tvá duše se uzdraví, a nic již jí nebude rozrušovat. Zaměstnáváš tedy svou duši věcmi, které ji jen rozrušují a dráždí. Zamysli se nad tím nyní. Pak dojdeš svého klidu i ty.

 

╰☆ 2. srpen ☆╮

POSLECHNI SVOU INTUICI

Tvá intuice ti dobře radí, proto dělej jen to, co cítíš. Neboť toto vychází z tvého srdce. Rozum tvůj snaží se vymýšlet překážky, přes které potom tvé srdce vede. Ale tvé srdce zná pravdu, ví, jakým směrem bys měl nyní jít. Smějí se tvým plánům a nápadům ostatní? Říkají o tobě, že jsi blázen, že věříš bludům? Nic na to nehleď, oni nevidí do tvého srdce a tvé duše. Co pošetilé dnes je, to v příštích dnech může stát se realitou a ostatním zůstanou jen otevřená ústa. Jednej dnes ve jménu lásky, nezastavuj se u ničeho, jen u toho, co právě dnes je pro tebe velice dobré a prospěšné. Jen to zasluhuje si tvou pozornost, nic jiného.

 

╰☆ 3. srpen ☆╮

ČERPEJ ZE VŠEHO TO NEJLEPŠÍ

Možná se ti poslední dobou příliš nedařilo a zažíval jsi mnoho pádů a nepříjemných situací. Však za těmito situacemi ukrývalo se mnoho příznivého, co jsme ti chtěli sdělit. Zamysli se nyní nad tím, proč se ti toto právě nyní děje, proč jsi tímto vším musel právě nyní projít a objevíš nové možnosti, které se ti naskýtají. Neboť pokud se dveře k nepříjemnostem zavírají, nesou s sebou vše zlé, které se začíná objevovat. Ty musíš objevit to dobré v tomto zlu a použít ho na zavření těchto dveří. Už víš, co právě dnes máš udělat? Sílíš s každým poznáním. Tak tuto sílu využij ve svůj prospěch a ničeho se neobávej. Tvá síla je mnohem větší, než si vůbec myslíš.

 

╰☆ 4. srpen ☆╮

JSI DOKONALÁ BYTOST

Možná jsi dnes vstal levou nohou, možná jen nemáš tu dobrou náladu. Nalaď se na lásku a spokojenost, a uvidíš, že lépe ti hned bude, že úsměv budeš mít celý den na tváři. Máš v sobě dobro, a my tě dnes povedeme k tomu, bys toto dobro v sobě objevil. Možná se díváš na ostatní, a nevidíš nic, co by tě potěšilo. Zkus se dnes na lidi dívat naším zrakem, tak, jak každého člověka vidíme my sami. Je mnoho bolu mezi vámi, lidmi, proto nechováte se dobře. Nenech svůj bol cloumat svou duší, a ukaž, že jsi dokonalý, neboť tak tě skutečně vidíme. Dokonalého, šťastného. Záleží jen na tobě, zda se tak také uvidíš. Dokonalost skrývá se za spokojeností, a spokojenost skrývá se za láskou. Miluj a projev svou dokonalost, daruj radost těm, kteří moc radosti ve svém životě nezažívají.

 

╰☆ 5. srpen ☆╮

DOSTÁVÁŠ, CO VYSÍLÁŠ

Soustřeď se dnes na své myšlenky, neboť ty se vrací jako bumerang právě dnes. Dnes mají velkou sílu, dnes se zhmotňuje mnoho myšlenek. Proto se snaž myslet jen na to, co skutečně chceš. Nepřemýšlej nad tím, proč to nejde, nebo proč to nemáš teď, mysli jen na to krásné a pozitivní, ať s tím můžeme pracovat mnohem více. Každá tvá myšlenka k nám dnes letí jako blesk, proto se soustřeď na to, na co skutečně chceš myslet. Láska přináší lásku, závist přináší zlo a další závist, nepřejícnost se obrací k tomu, kdo ji vyšle. Jistě nám dnes rozumíš, a víš, co po tobě žádáme. Přejeme si tvé štěstí, tak nám v tom pomoz, ať dojdeš svého štěstí v blízké době. Pamatuj, že vždy dostáváš vše ve správném čase, tak proč tomu nepomoci a nedokázat, že zasloužíš si to již nyní, v tomto čase, nebo hodně brzy.

 

╰☆ 6. srpen ☆╮

TICHO LÉČÍ

Zkus se dnes zastavit a prožij svůj den v naprostém tichu. Navštiv místa, které mají v sobě velké ticho, a načerpej jejich energii. Ruch měst není příliš vhodný pro dnešní den, neboť jen v tichu můžeš se zastavit a naslouchat našim slovům, našemu vedení. Modlitby tvé jsou krásné, ale když máš ruch ve své vlastní duši, tak nejsou účinné. Jsou jako slova, která jsou pronášená bez citu, jen proto, aby se něco řeklo. A tak je to i s tvými modlitbami. Jsou prázdné a studené. Jen v tichu můžeš se do nich pohroužit a porozumět jim. Sleduj proto dnes svou vlastní duši a zkus si odpovědět na otázku, proč je tvá duše delší čas tak neklidná, co říci ti vlastně chce. Jen ticho spojí tě více s tvou duší a porozumíš.

 

╰☆ 7. srpen ☆╮

ZÁŘIVÁ PRAVDA

Pravda je ozářena velkým světlem, které pálí a bolí. Proto také mnohá pravda bolí. Ale bolí jen v případě, že si bolest pravdy připustíš. Pokud na ní budeš připraven, pak bolest nepřijde žádná. Bolest je jen tvou slabinou. Pokus se pravdu přijmout, ať je jakákoliv. Přijmi ji s klidem, bez slz, bez rozčilování, bez nářků. Jen tak můžeš uchopit tuto pravdu a dostat z ní jen to nejlepší. Pak pravda ocitne se v záplavě radosti. A radost přináší lásku a harmonii. Proč tedy bojuješ proti pravdě? Útěcha vede k pravdě, pravda vede k lásce, láska vede ke štěstí, a štěstí je to, co nyní ke svému životu potřebuješ nejvíce. Proto neboj se pohlédnout pravdě do tváře. A neboj se ostatním říci svou vlastní pravdu. Neboj se projevit svůj vlastní názor, buď ho ostatní přijmou, nebo ne. Ale to je již jejich cesta, ne tvá. Tvá cesta je jít cestou pravdy a porozumění.

 

╰☆ 8. srpen ☆╮

VNITŘNÍ KLID A SOUZNĚNÍ

Spoj se s naším pánem a nech se doprovázet po svých cestách. Neboť jen tak budeš kráčet ty po jeho cestách, a tvůj život bude veselejší a láskyplnější. Jsme stále s tebou, on je stále s tebou. Nevadí, jestli na něj nevěříš, on věří v tebe. A to je velký závazek pro tvou vlastní duši. Dojít ve spojení nejen s tvou druhou polovinou duše, která tě volá, ale také dojít ve spojení Božské, pocítit to krásné, rozlévající se teplo, které obklopuje tvou duši po tomto spojení. Však také zasloužíš si být šťastný. Soustřeď se proto dnes na vnitřní klid a souznění s naším pánem. Uvidíš, že tvůj život stane se plnější a hodnotnější. Uvidíš, co jsi dříve neviděl, uvidíš mnohé souvislosti a pochopíš, proč musel jsi trpět, proč tvé přání trvalo tak dlouho, než došlo naplnění.

 

╰☆ 9. srpen ☆╮

BUĎ OPTIMISTOU

Co vede tě k negativním myšlenkám? Proč jsi se stal pesimistou na své vlastní cestě? Pokud nevěříš, pak nevěříš především sám sobě. A to bychom si neradi mysleli, že přestal sis věřit, že tě ovládly tvé strachy a obavy. Však obavy nejsou na místě, zkus se na svět podívat trochu veseleji. Neboť takový svět skutečně je, veselý a barevný, prosvícený sluncem a teplem. Dívej se tedy na svět rozjasněnýma očima, však také rozjasněnost ve svém srdci přechováváš. Podívej se na svět pozitivně, dívej se na vše, co ti život přináší, a co ti přinesl. Už jen to, že jsi tady a můžeš bojovat za svou lásku, je velkým darem. Proto tento boj přijmi jako skutečný dar. Jednoho dne boj skončí a ty vstoupíš do říše lásky a štěstí.

 

╰☆ 10. srpen ☆╮

ZÁZRAK PŘICHÁZÍ SKRZE TVÉ SNY

Vše, co se děje, pochází z tvého nitra. Pokud chceš lásku, musíš jí dnes umět projevit. Pokud chceš prosperitu, musíš obdarovat někoho, kdo to potřebuje více než ty. Tvé sny tě povedou, a ukážou ti správnou cestu. Dnes prožij ve snění, nejen v noci, ale i ve dne. Skrze svou lásku můžeš dostat cokoliv, jen za předpokladu, že je tvá láska čistá a bez podmínek. Přej štěstí ostatním lidem, a štěstí přijde za tebou. Může se dnes zjevit zázrak, pokud pustíš ho do svého života. Pokud na něj jsi skutečně připraven. Pokud dáš prostor svým snům a poslechneš jejich rady. Neboť rady a vedení tyto sny ti nyní přinášejí. Naslouchej tedy svým snům a přijmi zázraky, které se kolem tebe rozprostírají.

 

╰☆ 11. srpen ☆╮

MILUJ SVÉ BLIŽNÍ

Není kolem tebe náhodou někdo, koho nemáš rád? Nebo snad jsi v hádce a rozepři s někým z tvého okolí? Tyto zlé energie negativně působí na tvůj život. Tví bližní zasluhují si také tvou pozornost, i když jen vzdálenou. Nemusíš se jim přímo vnucovat, pokud o to nestojí, však úsměv ti neublíží a nikdy nevíš, zda je vnitřně nezahřeje na duši. Proč se tedy hněvat, když se mračí? Jen ti to zkazí den, a ty chceš mít přeci den co nejkrásnější. Pokud víš, co můžeš dnes udělat pro někoho, koho máš rád, tak to udělej. Neodkládej to, třeba je to poslední, co pro tohoto človíčka uděláš. Vždy měj na paměti, že je třeba žít život nyní a pomáhat, jako by to byl poslední den. Jen tak uděláš vše s láskou.

 

╰☆ 12. srpen ☆╮

ODLOŽ SVÉ NAPĚTÍ

Uveď svou duši do klidu a zbytečně se nestresuj. Pak vykonáš mnohem více věcí v mnohem kratším čase. Pracovat pod tlakem vede tě dál, ale pracovat v klidu a pokoji přinese mnohem větší výsledky. Proto odlož dnes své napětí, s úsměvem ti půjde vše lépe. Jsi vnitřně rozerván, a proto je tvé zklidnění dnes velice potřebné. Dělej vše, co tě baví, co ti přináší radost, nenech se dnes do ničeho zatlačit, neboť poté bys byl v mnohem větším napětí, než jsi nyní. Dnes dokážeš velké věci, dokážeš dokončit, cos kdysi započal. Veškerá práce musí ti dnes přinášet radost.

Nesnaž se ovlivnit svůj život, neboť dnes se stane přesně to, co státi se má. Ty jen svou dobrou náladou a svým klidem můžeš dnes uspíšit tok života a času. Proto zklidni dnes svou duši co nejvíce.

 

╰☆ 13. srpen ☆╮

NEDĚLEJ OSTATNÍM NIC, CO NELÍBÍ SE TOBĚ

V tento čas zkus se zamyslet nad tím, zda není nic, co bys dělal ostatním, co tobě samotnému by se nelíbilo. Může to být cokoliv, třeba jen maličkost. Možná máš občas jen špatnou náladu a dáváš to ostatním najevo. Možná jen řekneš něco, co tě potom mrzí. Zkus se zamyslet také nad jejich chováním k tobě. Možná jen odrážejí tvou vlastní náladu, ani by sis to uvědomil. Možná ukazují ti tvou vlastní tvář, tvé nastavení vlastní duše. Otevři dnes své srdce a zkus ostatní pochopit, proč se chovají tak, jak se ti nelíbí, jaký k tomu mohou mít důvod. Pak přijdeš i na důvod, proč ty se chováš někdy tak, jak si nepřeješ, jak ostatním se nelíbí. Každé zlo musí se vyhnat dobrem, pokud ti dnes někdo ublíží, zkus mu odpustit. Naslouchej našemu vedení a našemu slovu, a prožij dnešní den ve spokojenosti.

 

╰☆ 14. srpen ☆╮

NEBESKÉ A POZEMSKÉ DARY

Zákon přijímání a dávání je v tento den velice důležitý. Dej a bude ti dáno, toto dnes platí dvojnásobně. Veškeré dobré skutky se zdvojnásobují. Každý dar, který dnes daruješ, vrátí se ti zpět formou lásky. Musí být však darovaný z čisté lásky. Nemusíš za tyto dary zaplatit ani korunu, neboť dary vyrobené mají své zvláštní kouzlo, mají tvou energii. Každý špatný čin v tvém životě mizí ve chvíli, kdy ho dnes nahradíš dobrým skutkem. Nelpění na věcech, které ti již neslouží, posune tě opět dál k tvému štěstí. Zkus projít svůj byt a podívej se, zda neukrývá nějaké umělé květiny. Ty vytváří negativní energii, stejně jako naprasklé nádobí. Může to být jen trhlinka, která je branou pro vše špatné. Pokud něco z toho najdeš, vyhoď to. Neboť nepůsobí dobře na tvou duši. Uvolníš tím místo něčemu novému, krásnému, něčemu, co dlouho hledá místo ve tvé blízkosti.

 

╰☆ 15. srpen ☆╮

MĚJ RÁD Z HLOUBI SRDCE

Dnes je zapotřebí dělat jen to, co skutečně cítíš svým srdcem. V minulých dnech přijal si bližní své a naučil ses je milovat a odpouštět jim, dnes nastal čas, by ses nepřemáhal a ty, jež nemilují tebe, vypustil ze svého života. Ponech si tam pouze ty, kdož rádi byli by v tvé blízkosti a mají kolem sebe své vlastní strachy. Všichni lidé, které dnes potkáš, předají ti něco ze sebe, něco, co skutečně potřebuješ. Všichni bez rozdílu, ať dobří či špatní lidé, ti dnes něco předají a ty najdeš v jejich chování své vlastní poučení. Poučení svého vlastního nastavení. S duší se dá pracovat jen v případě, že to tak skutečně chceš a jsi na to připraven. A připravenost spočívá na odvaze jít kupředu.

 

╰☆ 16. srpen ☆╮

ŽIVOTNÍ POSTOJ

Každý člověk má svůj životní postoj a své priority. Máš ho i ty. Jsou tvé priority i životní postoj v pořádku? Cítíš svým srdcem a jednáš podle své svobodné vůle? Skutečně? Pokud ano, tak je vše v pořádku. Neboť dnešního dne je třeba nastavit své priority, zvolit, co je u tebe na prvním místě, a čeho by ses dokázal vzdát. Nemluvíme zde o oběti, ale o tvém skutečném nastavení na příchod toho, co si v hloubi duše přeješ. Neboť jen přání vyslovené z hloubi tvé duše má velkou váhu. Životní postoj uplatni dnes i v zaměstnání a osobním životě. Pokud do zaměstnání nemusíš, buď rád, neboť nebude to dnes lehké, ujasnit si, po čem skutečně toužíš i v této oblasti, a ostatní ti to dnes zřejmě neulehčí. To proto, že vidí, jak se měníš k lepšímu, a jejich růst stagnuje. Ale ty snažíš se s tím něco udělat, a oni ne. V tom je největší problém jejich.

 

╰☆ 17. srpen ☆╮

PŘIZPŮSOB SE, ALE NENECH SE OVLÁDAT

Dělej dnes, co cítíš, bude zapotřebí, bys splynul s davem a přizpůsobil se konvencím, však pamatuj také na svou vlastní svobodnou vůli, nenech se ovlivnit ani ovládat, a to ani dobrým slovem. Možná tě dnes bude někdo nepřímo přemlouvat k něčemu, co bys nikdy neudělal, odhoď lítost, pokud to tak necítíš, neboť pomáhat někomu z lítosti není tím správným krokem. Lítost nemůžeš stavět před své vlastní zájmy, před své priority. Lítosti se nelze přizpůsobovat, neboť lítost tě pohltí a ty upadneš v tuto lítost pro ostatní lidi. A po tom přeci netoužíš. Na mnoho lidí dnes budeš působit jako velice hodný člověk, který je ochoten udělat cokoliv. Však je na čase ukázat ostatním, jak moc zdání klame, jak moc se dnes mýlí.

 

╰☆ 18. srpen ☆╮

ZÁZRAKY PŘICHÁZEJÍ

Dnes přicházejí mnohé zázraky, však pokud se budeš zabývat starostmi, pak tyto zázraky kolem tebe proletí a nebudou se k tobě chtít uchýlit. Neboť starosti odrazí všechny zázraky, bez ohledu na to, jak moc ti je chceme přinésti. Nedělej si starosti dnes s ničím, nemysli na problémy, které stejně se vyřeší v ten pravý okamžik. Zbytečně se proto dnes budeš trápit něčím, co tvou pozornost vůbec nezasluhuje. Celý den naplň láskou a spokojeností, soustřeď se pouze na krásné věci, které se ti dnes přihodí, a těm ostatním ukaž, že v tvém životě nemají žádné místo, že si nezaslouží být v tvé blízkosti. Jen tak to negativní energie pochopí a odejde z tvého života.

 

╰☆ 19. srpen ☆╮

POZNEJ A NASLOUCHEJ

Nemusíš hledat odpovědi někde jinde, nemusíš hledat duchovní život, neboť ho máš stále v sobě, roste a klíčí, a hovoří k tobě srozumitelnou řečí. Podívej se do svého nitra, do své duše, neboť tvá cesta, po které jsi doposud šel, stala se tou jedinou správnou. Vše, co chceš poznat, co chceš zažít, na své duchovní pouti, zažíval jsi po mnoho životů a stačí se jen rozpomenout. Rozpomenout, na to krásné, na cesty, kterými jsi procházel, na cesty, na kterých jsi bloudil a hledal jasné světlo. To vše jsi již kdysi dávno zažíval, stačí jen naslouchat své duši, poznat to, co poznáno již bylo a vydat se po té správné cestě životem. Není to tak složité, jak se to nyní zdá. Vše probíhá v cyklech, také naše rady probíhají v určitých cyklech, a čím víc se jimi řídíš, tím víc jsi silnější a postupuješ dále na své duchovní cestě. Jednoho dne již nebudeš potřebovat naše rady, neboť s námi splyneš.

 

╰☆ 20. srpen ☆╮

SEBEKÁZEŇ A POKORA V SRDCI

Jen s pokorou v srdci můžeš nám být co nejblíže a poslouchat naše vedení. Pokora v srdci jde ruku v ruce se sebekázní, kdy je zapotřebí vyvarovat se negativním emocím. Negativní emoce velice ovlivňují tvůj život. Patří mezi ně závist, nespokojenost, žárlivost... Dej si ruku na srdce a pověz zcela upřímně, zda skutečně nic z toho necítíš? Každý den se probudíš s pocitem spokojenosti a radosti ze života? Pokud to tak je, pak jsi dosáhl dalšího stupně duchovního vývoje. Pokud to tak není, pak víš, na co je třeba se zaměřit právě dnes, právě nyní. Vše, co nekoresponduje s tvou duší, oslabuje jí a ty máš více práce nastavit se na šťastný život. Pokud jsi všechno toto zvládl, můžeš se pustit do dalšího růstu, a tím je dokonalé spojení s námi, v tuto chvíli již nás můžeš vidět a slyšet. Pokud tomu tak není, máš ještě na své duchovní cestě svou práci.

 

╰☆ 21. srpen ☆╮

NEDEJ NA CIZÍ SLOVA

Mnoho lidí snaží se tě zranit, říci o tobě, co pravda není. Ty se však těmto planým řečem nepoddávej, a věz, že pokud se o tobě mluví, tak žiješ. Žiješ a to je tvůj úkol. Proto nedej na cizí slova, která někdy zraňují, neboť pochází od nevyspělých lidí, kteří jsou nízkého duchovního růstu, jsou věčně nespokojeni a nemají potřebu na sobě pracovat. Tací lidé budou vždy hledat chyby na druhých, místo toho, aby se soustředili sami na sebe a se svým životem něco udělali. Pokud se poddáš jejich slovům, zasáhnou tě, jako otrávený šíp. Proto nehleď na jejich slova, soustřeď se sám na sebe, neboť jsi dokonalejší než tito lidé.

 

╰☆ 22. srpen ☆╮

OTEVŘI OČI A NECHOVEJ SE JAKO SLEPÝ

Tvá cesta temnotou je jen uměle vyvolaná tvým vlastním nastavením. Jsme stále u tebe, proto je jedno, kde a s kým jsi, pokud nás přivoláš, tak ucítíš naší přítomnost. Otevři své oči, dívej se na svou cestu. Vidíš ty kamínky, překážky, které se ti stále ukazují ve tvém životě? Nemyslíš, že je na čase začít je pomalu z této cesty odklízet? To však můžeš pouze tehdy, když otevřeš oči a zahodíš svou slepeckou hůl. Stále se motáš v kruhu a nevidíš, že každá starost dá se snadno odklidit, stejně jako když zvedneš kamínek a dáš ho do trávy, pryč z tvé cesty. Představ si, že tvá cesta je plná takových kamínků, některé jsou maličké, jiné velké. Sehni se pro jeden kamínek, drž ho v ruce a soustřeď se na to, co by to mohlo být za problém, co tento kamínek představuje. Až si to plně uvědomíš, odlož ho do trávy. Uvidíš, jak se celá situace rázem změní, a ty můžeš pokračovat. Někdy je těch kamínků více v určité záležitosti, proto postupuj dále, až nezbude na tvé cestě ani jeden maličkatý kamínek.

 

╰☆ 23. srpen ☆╮

SÍLA TVÉ DUŠE A PŘIPRAVENOST

Připrav se dnes pocítit pravou a velkou sílu své duše. Je mnohem silnější, než si umíš představit, neboť ji hlídáme a posíláme ji svou energii. S touto silou a naší energií můžeš dokázat cokoliv. Můžeš dnes udělat to, na co by sis v minulých dnech a letech netroufal. Můžeš si více věřit, neboť vyzařuješ kolem sebe fialové světlo, které se šíří po okolí a pohlcuje také ty, s nimiž se dnes setkáš. Věř proto této síle a nehledej problémy tam, kde vlastně ani žádné nejsou. Čerpej dnes z této síly, využij ji ku prospěchu svému i ku prospěchu ostatních. Máš v rukách velkou sílu, ale záleží na tom, kdo této síle vládne. Pokud ji umíš správně využít, pak máš napůl vyhráno, protože dokážeš nemožné. Pokud však této síle vládne ego a nenávist, pak napáchá mnohem více škody, než by se mohlo na první pohled zdát.

 

╰☆ 24. srpen ☆╮

SOUSTŘEĎ SE NA SVÉ SRDCE

Prozkoumej každé zákoutí svého srdíčka, tím získáš mnohem více informací, po kterých tak moc toužíš. Možná zažíváš stavy, kterým příliš nerozumíš. Je ti do pláče, nebo dostáváš náhlé záchvaty smíchu? Jsou to skutečně tvé vlastní pocity? Nebo je to pocit někoho, kdo je s tvou polovinou duše navždy spojen? Tvé srdce zažívá různé stavy a ty si s nimi občas neumíš poradit. Nevadí, pokud jim nerozumíš, soustřeď se na tyto pocity a uvidíš neviditelné. Uvidíš druhou polovinu své duše, jak tě volá a žádá o pomoc. Tvé srdce ti napoví, co dělat, jak této duši pomoci.

 

╰☆ 25. srpen ☆╮

NESOUSTŘEĎ SE NA ROZDÁVÁNÍ

Vždy se najde něco, co můžeš druhým věnovat. Nevymlouvej se na to, že ti to pak bude chybět, protože jsou věci, které ti chybět nebudou. Čím více o tom budeš přemýšlet a soustředit se na možnost dávání, tím hůře se ti to bude dařit. Však také úsměv můžeš rozdávat, a bude ti skutečně chybět? Tak je to i s hmotnými věcmi, pokud něco daruješ, uvolníš tím místo něčemu, po čem dlouho toužíš. Pokud budeš lpět na věcech a schraňovat je, pak neuvolní se místo pro věci nové. Tak je to i s láskou, čím více jí dnes rozdáš, tím více se k tobě může dostat láska nová. Pokud jí uděláš místo ve svém životě i srdci, může za tebou přijít. Pokud ji však nemáš potřebu rozdávat, tak ani láska nemá potřebu si tě najít a přijít za tebou. Rozdávej jen tak pro radost, a skutečně to, co již nepotřebuješ, co brání ti v životě růst a zdokonalovat se.

 

╰☆ 26. srpen ☆╮

MILUJ VŠE, CO DNES UVIDÍŠ

Dnes je čas lásky, proto se soustřeď především na lásku. Dávej lásku své práci, bez které bys nebyl živ, nebo bys strádal, miluj svou rodinu, která tě miluje také, i když to někdy nedávají najevo. Miluj také sebe, se svými chybami, neboť nejsi bez chyby a chyby ti ukazují správnou cestu. Dnes můžeš milovat i své kila navíc, neboť pokud je přijmeš a budeš je milovat, pak se uvolní a ty pocítíš nádherný, lehký pocit. Poté pro tebe nebude problém rozloučit se se svými kily navíc, neboť i ony rádi by již odebraly se na odpočinek a odešly od tebe. Dokud jim však věnuješ pozornost, pohled v zrcadle, kdy ti překáží a vadí, tak u tebe zůstávají. Proto je miluj a uvidíš, jak rychle od tebe budou utíkat. Miluj i svou samotu, neboť pak sám již nebudeš a budeš mít po svém boku skutečnou lásku. Miluj prostě vše, dej lásku do všeho svého bytí tento den.

 

╰☆ 27. srpen ☆╮

PODĚKUJ ZA VŠE

Dnes poděkuj za vše, za krásné ráno, kdy se probudíš a vstaneš z postele, za vodu, ve které se můžeš opláchnout, za slunce, které svítí, nebo je schované za mraky, a přesto ti dodává potřebnou energii a vitamíny. Poděkuj za práci, kterou máš, i když se ti v ní třeba nelíbí. Poděkuj za každou špatnou zkušenost, kterou dnes prožiješ, neboť i v nich najdeš poučení. Poděkuj dnes zkrátka za vše, za zpěv ptáků a i za úsměv, který ti někdo daruje. Poděkovat můžeš v duchu, nebo nahlas. Nemáš se tak špatně, jak by se mohlo zdát, neboť je spousta těch, kteří se mají hůře než ty. Ale jen proto, že zapomněli děkovat, že vše berou jako zradu nebo jako samozřejmost.

 

╰☆ 28. srpen ☆╮

ZHODNOŤ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC SVÉHO ŽIVOTA

Co považuješ za tu nejdůležitější věc svého života? Je to život samotný, ať je jakýkoliv? Je to láska, kterou je ti dovoleno prožívat, nebo na kterou čekáš? Je to zdraví? Jsi snad nemocen a hledáš duchovní příčinu své nemoci? Nebo jsi zdravý a děkuješ za tento dar, že nemusíš prožívat bolesti těla? Nebo je to práce, na které ti tak moc záleží, kterou vykonáváš rád? Soustřeď se na tu nejdůležitější věc ve svém životě a snaž se, bys v této oblasti byl co nejvíce spokojen. Pamatuj, že peníze nejsou všechno, mnoho věcí si za ně koupit můžeš, ale zdraví a lásku si za ně nikdy nekoupíš. Ani svůj život si za ně nekoupíš. Koupíš si jen věci, které si k nám, do říše andělů, odnést nemůžeš. Proto jsou tyto věci bez ceny, ať jsou levné, nebo drahé. Odneseš si k nám jen to, co je skutečně důležité a prospěšné pro tvůj další život.

 

╰☆ 29. srpen ☆╮

POMOZ SI SÁM A BUDE TI POMOŽENO

Jen s tvou vlastní pílí můžeme stát při tobě a pomáhat ti. Pokud projevíš snahu dosáhnout svých cílů a budeš ochoten pro to něco udělat, kdy nebudeš říkat, že něco nejde nebo že něco neuděláš, pak i my ti můžeme pomoci při dosažení tvého velkého i malého přání. Neboť pro nás velká a malá přání neexistují, jsou to jen přání, která plníme. Ale bez tvé pomoci a snahy je to i pro nás velice obtížná práce, neboť nic nedostáváš zadarmo. Je třeba snahy, bychom mohli i my více se snažit. Víš sám dobře, jaké to je, když někomu pomáháš a on se nesnaží. Pak je tvá práce velká a nedojdeš cíle, dokud se ten člověk nezačne také snažit. A stejné je to s naší pomocí. Pomůžete ti, kdykoliv nás o to požádáš, musíš však být připraven také ty nám pomoci.

 

╰☆ 30. srpen ☆╮

NEPOCHYBUJ O SVÉ CESTĚ

Možná nejsi zcela spokojen, možná hledáš to, co nikdy nalézt nemůžeš. Pochybuješ někdy o své lásce, o své práci, o svém životě? Připadá ti, že jsi na jiném místě, než bys chtěl být? Přemýšlíš o tom, že si zasloužíš jinou lásku, než tu, které se ti dostává? Chtěl bys něco ve svém životě změnit? Nic není nemožné, ale proč pochybovat o své vlastní cestě, kterou jdeš? Tato cesta je ti prospěšná, tato cesta je důležitá pro tvůj další růst. Pokud se ti něco na tvé cestě nelíbí, proč to tedy nezměníš? Krásné je říkat, že něco nemůžeš, ale nemůžeš to opravdu? Skutečně je to tak nemožné, nebo jen nechceš na tom nic změnit? Dokážeš cokoliv, pokud přestaneš sám o sobě pochybovat, pokud přestaneš pochybovat o vyšším plánu, který právě plníš.

 

╰☆ 31. srpen ☆╮

BUĎ VYTRVALÝ A DŮSLEDNÝ

Tvá vytrvalost na tvé duchovní cestě je velice důležitá, neboť jen vytrvalost a trpělivost dovede tě do zdárného konce. Vše, co je krásné a trvalé, hledá si dlouho cestu pro své naplnění. Co trvá krátkou dobu, má také krátkého trvání. Svět by byl nudný, kdybys dostal vše hned a vše bylo krásné. Přestal by sis toho vážit. Při sebemenší překážce bys utekl a nechtěl problémy řešit. Proto je důležité, bys byl vytrvalý na této cestě a neuhýbal z ní, i když není tak jednoduchá, jak se ti na začátku této cesty zdálo. Také důslednost ve tvém životě je důležitá, neboť nic bys neměl dělat napůl, vše má svůj vlastní řád a ty svou důsledností plníš jeho smysl. A smysl je to, co v životě hledáš.

 

╰☆ 1. září ☆╮

ZMĚŇ SVĚT V JEDINÉM OKAMŽIKU

Trápí tě situace ve světě, trápí tě, že nemůžeš ji změnit? Však každý člověk musí začít u sebe, stejně jako ty. Pokud má být mír a harmonie na celém světě, svět bez válek a násilí, pak je třeba, by každý člověk hledal mír a harmonii sám v sobě, ve svém srdce, ve své duši. Jen tak může se nastolit mír na celém světě. Možná si říkáš dnes, že stejně nic nezměníš, však věz, pokud to uděláš, a s tebou mnoho dalších, pak změníte i svět. Bude na světě více lásky, více pochopení. Ale každý člověk musí začít u sebe. I ty tak učiníš, neboť toužíš po lásce, míru a harmonii. O tebe my se nebojíme, neboť dlouhou dobu s námi putuješ a snažíš se být nám co nejblíže. Možná díky svému přání, možná jen tak, protože to cítíš uvnitř svého srdce.

 

╰☆ 2. září ☆╮

ZMĚŇ SVĚT V JEDINÉM OKAMŽIKU

Trápí tě situace ve světě, trápí tě, že nemůžeš ji změnit? Však každý člověk musí začít u sebe, stejně jako ty. Pokud má být mír a harmonie na celém světě, svět bez válek a násilí, pak je třeba, by každý člověk hledal mír a harmonii sám v sobě, ve svém srdce, ve své duši. Jen tak může se nastolit mír na celém světě. Možná si říkáš dnes, že stejně nic nezměníš, však věz, pokud to uděláš, a s tebou mnoho dalších, pak změníte i svět. Bude na světě více lásky, více pochopení. Ale každý člověk musí začít u sebe. I ty tak učiníš, neboť toužíš po lásce, míru a harmonii. O tebe my se nebojíme, neboť dlouhou dobu s námi putuješ a snažíš se být nám co nejblíže. Možná díky svému přání, možná jen tak, protože to cítíš uvnitř svého srdce.

 

╰☆ 3. září ☆╮

SPAL VŠECHNY MOSTY A NESMUTNI

Vše, co v životě získáš, můžeš obětovat. Neupínej se na věci, neupínej se na lásku. Vše nech plynout, neboť jinak si vše můžeš pozdržet. Také své přání tímto způsobem nám odevzdej. Za vyslaným přáním také musíš spálit všechny mosty a přestat truchlit. Neboť my na tom pracujeme od první chvíle. Můžeš svými dalšími přáními své přání posílit, avšak není dobré žádat nás každý den o to samé, neboť my jsme tvé přání přijali a snažíme se splnit ti ho co nejdříve. A to je také naše velké přání, splnit ti vše nejlépe v tomto okamžiku, v době tvého vyslovení přání. Ale někdy to tak snadné není, a i od tebe žádáme v tomto směru pomoc. A tvůj duchovní růst nám ve splnění tvých přání velice pomáhá, neboť s námi spolupracuješ na nejvyšší duchovní úrovni.

 

╰☆ 4. září ☆╮

KAŽDÝ ČLOVĚK JE DOKONALÝ, OBJEV TUTO KRÁSU

Stejně jako ty máš vlastnosti, na které nejsi hrdý, tak je má každý jiný člověk. A přesto jste v našich očích, v očích Boha, dokonalé bytosti. Však také jste jeho děti, které občas zlobí a občas poslouchají na slovo. A on je dokonalý, tedy i vy všichni jste dokonalí. I ty jsi dokonalý. Jen tuto dokonalost musíš v sobě objevit. Vyzdvihnout vše, co ses na své cestě naučil, soustředit se na své kladné vlastnosti a zapracovat na nich mnohem více. Neboť pokud budou kladné vlastnosti vítězit nad zápornými, pak se ti podaří odstranit také ty záporné, aniž by ses o to snažil. A to je tvůj další úkol, na dnešní den, i na dny příští. Soustřeď se pouze sám na sebe, na svou dokonalost a nesrážej se na samé dno. Neboť nemáš toto zapotřebí.

 

╰☆ 5. září ☆╮

BER VŠE TAK, JAK JE A TAK, JAK TO PŘIJDE

Vidím občas tvůj smutek, vidím občas, že trápíš se. Musíš se nyní naučit brát vše, tak jak to k tobě přichází. Tvůj vnitřní boj není příliš dobrý, bojuješ s tím, co změnit prozatím nemůžeš, s tím, co nelíbí se ti. Avšak vše má svůj vlastní důvod. Potřebuješ přijímat nejen to dobré, ale také to špatné. Špatné tě posiluje, dobré tě zdržuje na tvé cestě a působí, že zůstáváš stát na místě a tvá pokora z tvého srdce odchází. Pokud potkává tě jen to dobré, zapomínáš na nás, anděly, a začínáš brát vše jako samozřejmost. A to není tvá cesta. Pokud si zachováš pokoru ve svém srdci při tom dobrém, pak se ti to špatné bude vyhýbat. Musíš se naučit přijímat i to zlé a přemýšlet nad tím, proč chodí to do tvého života. Vzít vše, jako to nejlepší v současné chvíli pro tebe.

 

╰☆ 6. září ☆╮

PROŽÍVEJ SVOU PŘÍTOMNOST

Zapomeň na to, co bylo včera, nepřemýšlej nad tím, co bude zítra. Soustřeď se na to, co je dnes, v této chvíli, v tomto okamžiku. Starosti, které tě trápili včera, nech za sebou, neber si je do dnešního dne, neboť dnes je nevyřešíš a jen by tě trápili. Zapomeň na to, kde jsi byl a co jsi dělal. Jsou to pouze vzpomínky, které v budoucnu nemají své místo. Nepřemýšlej ani o tom, co budeš dělat zítra, kam půjdeš, s kým se setkáš, co budeš prožívat. Je to hudba budoucnosti a zítřek je tak moc vzdálený, že nestojí za tvé myšlenky. Věnuj se pouze tomu, co je dnes, co bys chtěl dělat, a také to udělej. Kam bys chtěl jít, a běž tam. S kým bys chtěl mluvit a promluv si s tímto člověkem. Nebo se chceš věnovat nás, andělům, hovořit s námi skrze meditaci či docela jinak? Nic není nemožné. Jsi teď a tady, jiný čas neexistuje.

 

╰☆ 7. září ☆╮

ZMĚŇ PŘÍSTUP K TOMU, CO SE TI NELÍBÍ

Možná je to láska, na kterou dlouho čekáš. Tvůj přístup může být negativní, aniž by sis to uvědomoval. Možná svému milému nevěříš, možná příliš tlačíš na to, aby byl v tomto okamžiku s tebou. Změň svůj postoj ve svém myšlení, a pokus se dostat do jeho situace. Není to lehké, viď? Opustit vše, zavřít za sebou dveře a jít. Do neznáma. Neboť i vztah s tebou je krokem do neznáma, kdy nevíš, co bude zítra. Může se stát cokoliv. A ty máš jistotu, kterou zatím nechceš vyměnit za lásku v nejistotě. Cítíš to? Tak to cítí i tvůj partner. Nebo snad se ti nelíbí práce, kterou vykonáváš? Netěšíš se do ní, vidíš jen překážky a znuděné lidi, kteří stejně ti nepřinášejí potěšení. Nebo netěší tě práce samotná? Možná. Zkus se zamyslet, co vlastně se ti nelíbí. Vše jde změnit, pokud o změnu skutečně stojíš. Pokud to není jen rozmar či pouhá nespokojenost.

 

╰☆ 8. září ☆╮

DOVOL NÁM OBKLOPIT TĚ LÁSKOU

Rádi bychom dnes do tebe vstoupili a tvou duši prosvětlili naší energií, naší láskou. Dovol nám tedy vstoupit do tvé duše, do tvého srdce, a rádi bychom zde zůstali delší čas. Rádi bychom tě ještě více doprovázeli na tvých cestách, vedli tě tam, kde nyní máš být, rádi bychom tě chránili před všemi nepříjemnostmi. Postoupil jsi hodně daleko na své duchovní cestě, proto dovol nám dnes vstoupit do tvého života naplno. Ukážeme ti mnoho krás, pokud nám dovolíš otevřít ti oči a uvidět. Také mnoho darů ti dnes přineseme, pokud nám dovolíš ti je dát. Tato volba je dnes jen na tobě, zda necháš nás ve svém prostoru, zda můžeme tě ovívat svými křídly, zda můžeme tě vést po tvé cestě za štěstím.

 

╰☆ 9. září ☆╮

ZÍSKAT VŠE A NEDAT NIC

Toto skutečně fungovat nemůže, nemůžeš dojít ke svému štěstí, pokud tvá ruku bude natažená a ty nebudeš ochotný nic dát. Neboť rovnováha musí být mezi dáváním a braním, tak jako je rovnováha mezi láskou a štěstím. Toužíš být šťastný, a nechceš nic obětovat. Tím si bráníš jen ve svém štěstí. Pokud povedlo se ti dojít až sem, bez podvodu, pak jsi připraven obětovat cokoliv pro své štěstí, jsi připraven mnohé dát. Pak věz, že tvé dary budou odměněny. Nezoufej, pokud dary dnes nepřijdou, neboť již jsou na cestě za tebou. Přinášíme ti je tak rychle, jak rychle postupuješ na své cestě. Pokud zastavil ses nyní, pak i my se zastavili. Proto soustřeď se na to, bys stále postupoval kupředu, pak i my poletíme velice rychle s dary za tebou.

 

╰☆ 10. září ☆╮

VĚŘ A DOJDEŠ SVÉHO CÍLE

Možná se v tvém životě, v tvém přání, neděje právě nic, nebo spíše se zhoršuje celá situace a ty přestáváš věřit. Ale v našem světě vše je na pochodu, vše jde směrem kupředu. Jen ty to zatím nevidíš. Nevidíš, protože tvá víra je v tento čas důležitá. Je snadné věřit, když vidíš pokroky ve svém vlastním světě, horší je věřit, když je nevidíš. Kde je však hranice víry a nevíry? Umíš na tuto otázku odpovědět? Pokud znáš odpověď, pak je tvá víra silná. A tvá víra dovede tě do zdárného konce. Jen nevěřící lidé nedočkají se splnění svého přání, neboť se vzdávají velice brzy. Ty se ale nevzdáš a budeš bojovat. A tvou největší zbraní je tvá víra. Ta má tak velkou moc, že pochyby nemají zde místo. A ty chceš, by se ti tvé přání splnilo. Nyní tedy víš, jak nastavit se máš.

 

╰☆ 11. září ☆╮

DĚLEJ VŠE, CO SES NAUČIL, POUŽIJ TO VE SVÉM ŽIVOTĚ

Již mnoho postoupil jsi na své cestě, mnohému ses naučil, však nyní budeš muset z duchovního světa přenést to do světa svého, hmotného. Začni pomalu, s menšími věcmi, pak teprve můžeš přistoupit na věci větší, až dojdeš k těm nejsložitějším, a těmi je láska. Stejně jako celý život procházíš ve škole, učíš se, bys to mohl zhmotnit v dospělosti a využít ke svému prospěchu, tak i učení z duchovního světa je na čase zhmotnit a začít používat. Nemůžeš čerpat ze zkušeností jiných, stejně jako ve škole nemohl jsi opisovat. Pokud tak učiníš, není to tvůj duchovní růst, ale je někoho jiného. To měj stále na paměti. Rozpomeň se, co ses zatím naučil a uveď to do chodu.

 

╰☆ 12. září ☆╮

LÁSKYPLNÝ VZTAH NADE VŠE

Pokud budeš láskyplně milovat všechny bytosti ve svém okolí, pak k tobě vstoupí láska tak nečekaně, že ji nestihneš ani postřehnout. Budeš vědět, že je u tebe, ale nepostřehneš, jak rychle přišla. Možná ještě musíš ujít kus své cesty, než za tebou láska přijde, možná přijde právě dnes. Tak nastav se na láskyplný vztah k bytostem ve svém okolí, a nezapomeň na zvířátka. Každý má právo být milován, a každý tvor by chtěl milovat. Ani ty to nemáš jinak, dnes, ani kdykoliv jindy. Také toužíš po lásce, ať ji máš po svém boku nebo na ni teprve čekáš. Proto soustřeď se dnes na láskyplný vztah ke všemu živému tvorstvu, které potkáš.

 

╰☆ 13. září ☆╮

NIKDY NEDOSTANEŠ VÍCE, NEŽ UNESEŠ

Dnes odebereme část tvého nákladu, ze tvých zad, neboť nemůžeš dostat naloženo více, než uneseš. I s tím, co dostal jsi naloženo v minulosti, pomáháme ti, by tento náklad na tvých bedrech nebyl velký, neboť nesmíš trpět, ale spíše přemýšlet, proč máš tolik naloženo. Každý náklad však dá se každý den odložit, pokud pochopíš, z jakého důvodu ho musíš nést. Neboť každý náklad neseš z určitého důvodu, určitou situaci musíš pochopit do důsledků a musíš přijmout její průběh tak, jak přichází. Pak můžeme ti tento náklad odebrat, by se ti lépe kráčelo po tvé cestě a bys mohl volněji dýchat. Jen zodpovědnost na tvých bedrech ponecháme, neboť bez ní by tvůj život byl plný chaosu a nepořádku. A to by nebylo dobré ani pro tebe, ani pro ty, které miluješ a kterým přeješ jen to nejlepší.

 

╰☆ 14. září ☆╮

ROZDĚL SI PRÁCE A ČAS SÁM NA SEBE

Je v pořádku, že se snažíš nebýt závislý na ostatních, pracuješ a za svou práci dostáváš svůj plat. Práce však není všechno, nemusíš v ní trávit mnoho času. Jen tolik, abys uživil se. Pak přichází na řadu odpočinek. Dopřej si také čas sám pro sebe, udělej si radost, hrej si, nebo zajdi za přáteli. Odpočinek je velice důležitý, bys nabral ztracenou sílu a tvá práce nevysilovala tě. Raduj se z tohoto odpočinku, raduj se sám ze sebe. Neboť pokud budeš mít radost ty sám, pak budou mít radost také lidé kolem tebe, pak radovat se mohou s tebou, a tuto radost ti projevit. A také ten, koho tolik vroucně miluješ, bude moci projevit svou radost. Neboť radovat se musíte naučit společně, by svůj život prožili jste ve společné radosti a štěstí.

 

╰☆ 15. září ☆╮

DOSÁHNEŠ JEN TOHO, PO ČEM SKUTEČNĚ TOUŽÍŠ

Nikdy se ti nesplní nic, po čem tvá duše a tvé srdce netouží. Vždy dostaneš jen to, o co si tvá duše řekne. Neboť po čem netoužíš s čistým srdcem, to vlastně ani nechceš. A co skutečně nechceš, to přinést ti nemůžeme. Jen tvá touha může posílit každé přání, jen ve spojení s námi můžeš docílit skutečného splnění tvého přání. Možná se přání týká někoho jiného, u koho nevíš, zda skutečně touží po splnění. Pokud však jeho duše touží, je to stejné, jako bys toužil po tom ty sám. A duše není náladová, nerozmyslí si to, i když tělo a mysl člověka někdy chová se jinak. Duše prostě buď chce nebo nechce. Pokud chce, musí se i rozum člověka přesvědčit, že není se čeho bát, že duše má vždy pravdu a chce pro svého nositele jen to nejlepší. A i ty mu můžeš pomoci, tím, že po tom skutečně budeš toužit.

 

╰☆ 16. září ☆╮

VSTUP DO NOVÉHO ŽIVOTA

Je spousta věcí, které chceš udělat již dávno. Nové věci a situace klepou na dveře, nový život tě volá k sobě. Pak musíš opustit starý život, jen tak uděláš místo tomu novému. Nechce se ti do toho, protože nevíš, co tě čeká? Ale pokud to neuděláš, tak to nikdy nezjistíš. Jen vykročením můžeš jít vstříc novému životu. Je těžké nechat vše za sebou, vše, co jsi budoval, a teď to máš opustit. Ale jsou to jen věci, stavby nebo cokoliv jiného. Jsou to jen věci, které opustíš. To nejcennější máš v sobě, a to odneseš si do nového života. O to nepřijdeš. Nepřijdeš sám o sebe. Pokud chceš být šťastný, skutečně šťastný, tak musíš riskovat a věřit, že nový život bude prosvícen světlem a teplem, že najdeš v něm skutečnou lásku. Vykroč a ničeho se neobávej, neboť my jsme s tebou a nenecháme tě trpět ani padnout.

 

╰☆ 17. září ☆╮

ANDĚLÉ ROZDÁVAJÍ LÁSKU

Abychom ti mohli přinést lásku, musíš tuto lásku nejdříve pocítit sám v sobě, musíš pocítit naší lásku, pak může láska vstoupit do tvého života. Vždy dostáváš, co si právě nyní zasloužíš. To, že jsi bez lásky, neznamená, že si ji nezasloužíš. To, že lásku máš, neznamená, že o ni nemůžeš přijít. Tak vidíš, my jsme láska, kterou cítíš ve svém srdci, ty jsi láska, kterou cítíme my z tebe. Vše je prostoupeno láskou, bez lásky není života. Bez lásky člověk umírá, umírá sám. Ale s láskou může žít věčně. S láskou nás, andělů, kterou dáváme do všech srdcí. Tak vidíš, cítíš naší lásku, protože jsi součástí této lásky. Jsme jedna velká láska. Už jí cítíš? Už cítíš to teplo, které se kolem tebe rozprostírá? Pak jsi součástí lásky a zasluhuješ si žit v lásce. Pak jsi skutečně připraven na lásku, na její vplutí do tvého života.

 

╰☆ 18. září ☆╮

NESPOKOJENOST A SPOKOJENOST

Máš vše, po čem jsi vždy toužil? Nebo jsi nespokojen, že nemáš to, po čem toužíš. Člověk je tvor věčně nespokojený, ale malá nespokojenost je zdravá. Bez ní by ses neposouval na své duchovní cestě. Pokud jsi naprosto spokojen, pak nemáš, proč žít dál. Neboť usneš na místě a dál se nerozvíjíš. Cítíš-li velkou nespokojenost v jakékoliv oblasti, pak je to také špatně, protože si vytváříš situace, které bys jinak nezažil. Máš-li však vše, nebo téměř vše, a jsi jen trochu nespokojen, pak můžeš jít dál po své duchovní cestě, a věz, že ještě jsi nezažil všechno, co zažít máš. Proto buď spokojený, ale pokračuj dál na cestě nespokojenosti.

 

╰☆ 19. září ☆╮

NAPOJENÍ NA ANDĚLY

Pokus se s námi dnes sladit co nejvíce, neboť nebude to k dobru jen pro tvůj duchovní růst, ale budeme ti moci také více pomáhat. S námi nepocítíš špatné myšlenky, s námi nic zlého se ti nestane. Nepřízeň osudu chodí jen k lidem, kteří s námi nejsou v souladu, kteří nenechají se námi vést, kteří pochybují o naší přítomnosti. Neboť prostupujeme dnes tvé tělo, ladíme tvou duši. Máš-li dnes nějaký problém, zavři oči a na nic nemysli. Odpověď dostaneš skrze své myšlenky, které ti vložíme do tvé mysli. Ničeho se proto dnes neboj a napoj se na nás co nejvíce. My jsme stále s tebou, vedeme tě po tvých cestách, a nedovolíme, bys byl nešťastný. Skutečně nešťastný, neboť štěstí je to, co si pro tebe přejeme.

 

╰☆ 20. září ☆╮

ŽIVOT JE TŘEBA ŽÍT

Můžeš dnes cítit velkou beznaděj, velkou lásku, také pocit, že vše je zbytečné, že vše se jen prodlužuje a ty nevidíš na jeho konec. Opak je však pravdou, čím více pochyb dnes v sobě budeš mít, tím více se vše dává do pohybu a ty musíš svou duši uvést do velkého klidu. Neboť klid dnes odstartuje další etapu tvého života. Dnes neodmítej nic, co bude do tvého života přicházet, dnešní den užij si v krásném rozpoložení. Jen tak posuneš krásné čekání dopředu, bys mohl být brzy tím nejšťastnějším člověkem na světě. A ty chceš zažívat již jen samé štěstí. Problémů a překážek zažíval jsi již dosti, tak proč se bránit štěstí a lásce, když je téměř u tebe. Nikdy ji nebudeš vlastnit, ale může tě doprovázet na tvé vlastní cestě životem. Jen taková láska má smysl, jen takový život stojí skutečně za to.

 

╰☆ 21. září ☆╮

VŠE PŘICHÁZÍ V PRAVOU CHVÍLI

Bylo by bláhové chtít vše teď najednou, neboť vše má svůj čas. Tak jako miminko, by bylo plně vyvinuté a zdravé, potřebuje svůj čas dozrání, než se zrodí, tak i tvé přání potřebuje svůj čas. Tak, jako maminka trpělivě čeká na příchod miminka a věří, že narodí se jí zdravé a plné síly, tak i ty věř, že tvé přání přijde s novou silou a přinese nové, krásné časy. Tak jako příchod miminka na svět není bez bolesti, tak ani splnění tvého přání není bez bolesti. Co tím chceme ti říci? Pokud skutečně věříš, že splní se ti tvé přání a hýčkáš ho v době čekání, pak věz, že splní se ti. Narodí se stejně neočekávaně, jako právě narozené miminko. Možná se ti zdá, že čekáš již dlouho, možná ztrácíš svou trpělivost. Ale věz, že jen pravá víra může splnit tvé přání. Pokud budeš mít v sobě zlobu nebo zášť, zbytečně si svůj čas čekání prodloužíš.

 

╰☆ 22. září ☆╮

NEPŘIDÁVEJ SE K NIJAKÝM DEBATÁM

Tak, jako tvé myšlenky měly by být láskyplné a klidné, tak i tvá slova měla by být taková. Nepouštěj se do hovorů s lidmi, kteří jen sbírají informace, drbou ostatní, aniž by sami něco v životě dokázali. Neboť ten, komu se splnila jeho přání, nemá potřebu rozebírat jiné lidi, dívat se na to, jak žijí a jak by měli žít. Jsou spokojeni sami se sebou a věnují se pouze sobě a svému duchovnímu růstu. Přemýšlejí, jak svůj život zdokonalit, jak docílit ještě větší spokojenosti. Lidé nízkých pudů, věčně nespokojení, hledají chyby v druhých, věnují se druhým více, než sami sobě. A ty takový přeci nejsi. Proto pouštěj se do debat, které nikomu neubližují, které jsou plodné a prospěšné. Také své myšlenky nastav tímto směrem, a uvidíš, jak šťastný nakonec budeš. Nyní víš, co udělat se svým životem, neboť bude přesně takový, jaký si ho uděláš. Pokud do něj vložíš lásku, láska přijde do tvého života. Pokud tam však vložíš výčitky, budeš osamělý.

 

╰☆ 23. září ☆╮

JEDNEJ PODLE SVÉHO VLASTNÍHO PŘEDSVĚDČENÍ

Nic se nedává do pohybu bez tvé pomoci. Nic se nedává do pohybu bez tvého přičinění. Toto bys měl mít stále v mysli, a snažit se svůj život změnit. Je to stejné, jako když se ráno probudíš. Chceš mít krásné, bílé zoubky, voňavé od pasty, bez zápachu z úst, ale pokud budeš jen stát u umyvadla s kartáčkem a pastou v ruce, a nevložíš si kartáček do svých úst, nikdy si své zoubky nevyčistíš. Budeš jen stát u tohoto umyvadla, budeš se dívat na sebe do zrcadla, a budeš mít nevyčištěné zoubky. Pokud však vložíš kartáček do svých úst a začneš jednat, pak vyčistíš si je a budou zářit. Stejně je to s tvým životem. Pokud budeš stát opodál a nic neuděláš, neuděláš ten první krok, pak jen budeš čekat. Ale pokud se pohneš, vyšleš láskyplné myšlenky, budeš chtít něco se svým životem udělat, pak se rázem změní a zkrásní. A ty vydáš se cestou štěstí.

 

╰☆ 24. září ☆╮

BÝT NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

Tento den je pro tebe velice důležitý, protože musíš být právě dnes tam, kde být máš, kam tě tvá duše vede. Nepřemýšlej tedy nad tím, kam půjdeš, nech se vést svými kroky do krásné budoucnosti. Předem určené místo, kde nyní máš být, nemůžeš minout, pokud nebudeš dnes používat rozum, ale necháš se vést svým srdcem, které ovládá tvé nohy. Nech prostoupit andělský klid svým tělem, srdcem, myslí i duší. Jen tak dojdeš na místo, které jsme ti dnes určili. Toto místo je důležité pro tvou další budoucnost. Toto místo je tvým startem do nového života. Toto místo je narozením tvých snů a přání.

 

╰☆ 25. září ☆╮

DOSTANEŠ, CO SI ZASLOUŽÍŠ

Nauč se dávat a na ničem nelpi. Jen tak můžeš dostávat to, co si zasloužíš. Dostaneš to i v případě, že dávat nebudeš, ale tyto dary příliš líbit se ti nebudou. Dávej svou lásku, svou moudrost, svůj úsměv, své porozumění pro ostatní lidi. Dávej tyto dary, uvolníš tak místo našim nebeským darům. Dávej to, co nepoužíváš a jen se na to práší. I toto uvolní místo něčemu, po čem tak dlouho toužíš. Tak, jako plnou sklenici musíš vypít či vylít, by sis mohl do ní nalít něco lepšího, tak i tyto dary uvolní místo pro lepší věci. Pokud je daruješ z celého svého srdce, pak mají zvláštní moc a kouzlo, pak přijde to nejlepší do tvého života. Pokud obdarovávat budeš s pocitem štěstí, pak toto štěstí také přijde k tobě. Všichni lidé na světě, všechny živé bytosti, mají něco k darování. Zvířátka darují svou lásku, svůj úsměv, svou péči, aniž by za to něco čekali. A pokud se dočkají pohlazení, je to pro ně ten největší dar. Tak vidíš, nejen hmotné dary jsou dary, které můžeš dát.

 

╰☆ 26. září ☆╮

RADUJ SE Z KAŽDÉHO OKAMŽIKU

Všichni máte vyměřen svůj pozemský čas, ale záleží, jak si ho užijete. To platí i pro tebe. Kdo je však šťastnější? Člověk, který zemře ve 40 letech a prožije svůj život naplno, nebo člověk, kterému je na sklonku života 90 let, a lopotí se a jen stále sní svůj velký sen, ale nikdy pro jeho naplnění nic neudělal? Nezáleží na tom, jak dlouho jsi zde na Zemi, ale zda jsi skutečně šťastný. Zda plníš si své sny a přání, zda pomáháš lidem a rozdáváš jim radost a smích. Na tom záleží ze všeho nejvíce. Pokud raduješ se z každého okamžiku, děkuješ za vše, co do tvého života přijde, za každé krásné nové ráno, pak žiješ svůj život naplno. Čas se stává tvým pánem, nebo jsi pánem svého času? Umíš si zorganizovat svůj čas, nebo ho necháš jen tak plynout? Pokud plánuješ, můžeš být zklamán. Proto neplánuj nic předem, neboť vždy ti přijde do života to, po čem skutečně toužíš, jen někdy jinak, než si na začátku své cesty představuješ.

 

╰☆ 27. září ☆╮

PŘIJMI VŠE TAK, JAK PŘICHÁZÍ

Mnohokrát tě napadlo, že bys chtěl být někde jinde, dělal něco jiného, než děláš nyní. Vše má svůj účel, a ten je třeba přijmout. Přijmi bolest, smutek, zklamání. Přijímáš možná jen svou radost, ale je lehké přijmout to, co se ti líbí. Těžší je přijmout to, co se ti nelíbí, než to, co se ti líbí. Je to stejné, jako když chodíš kolem výlohy a moc stojíš o nějakou věc, ale nemáš na ní peníze. Pokud se budeš utápět ve smutku, že peníze na tu věc nikdy mít nebudeš, pak to tak skutečně bude. Pokud však přijmeš, že peníze nyní nemáš, ale ta věc na tě počká, neboť máš ji mít, pak objeví se peníze znenadání a ty si ji budeš moci koupit.

 

╰☆ 28. září ☆╮

SJEDNOCENÍ MYSLI, SRDCE I DUŠE

Dnes nastává den, kdy budeš moci sjednotit vše, co ti brání v naplnění tvých snů a přání. Vše je v tvé mysli, ve tvém dokonalém nastavení. Můžeš udělat cokoliv, a vše se ti vydaří, pokud sjednotíš všechny tři hmoty v jeden celek. Pak přijdou do tvého života nejprve malé věci, bys byl co nejvíce připraven na věci velké a nezaskočilo tě, jak se vše plní v jednom okamžiku. Mohl by sis říkat, že tolik štěstí najednou není jen tak. A mohl by ses naplnění začít v poslední chvíli bránit. Proto přijdou do tvého života nejprve ty malé věci, až pak nastoupí věci větší až po ty největší. Pak užasneš, jak krásný život prožíváš. Pak nastane ve tvém životě mnoho změn, a ty na ně budeš připraven a s láskou je přijmeš.

 

╰☆ 29. září ☆╮

VŠE JE TAKOVÉ, JAK SI TO UDĚLÁŠ

Pokud očekáváš to nejlepší a nejkrásnější, bude přesně takový. Můžeš dělat, cokoliv chceš, pokud tomu skutečně věříš. Tvůj život může být plný štěstí, pokud toto štěstí do svého života pustíš. Můžeš být úspěšný a bohatý, pokud prosperitě otevřeš svá vrátka a budeš jí naprosto důvěřovat. Důvěra je v tvém životě to jediné správné. Pokud očekáváš překážky, pak překážky skutečně přijdou. Pokud očekáváš lásku, lásku vstoupí do tvých dveří. Pokud budeš optimista, někdy bláhový pro ostatní lidi, přijde do tvého života jen to krásné. Pokud však staneš se pesimistou a budeš chtít vše uspěchat, neustále budeš si říkat, jak je život nespravedlivý, nic pěkného tě nepotká. Pověz, co s dnešním dnem uděláš?

 

╰☆ 30. září ☆╮

VYTYČ SI SVOU CESTU A SMĚLE VYKROČ

Tvá cesta čeká před tebou, čeká, až na ní vstoupíš. Musíš si stanovit své cíle, kterých chceš dosáhnout. Nic není nemožné, zázrak může přijít v kterýkoliv den. Tvým úkolem je vydat se na cestu a nepřemýšlet, zda něco nejde, zda něco je jinak, než si přeješ. Neboť na této cestě leží jen samé dary, pro které se můžeš sehnout. Pokud sehnutí je pro tebe složité, pak projdeš jen kolem a neotevřeš ani jeden balíček. Pak budeš jen zasněně dívat se na dary, které ti leží u nohou. A ty chceš přeci získat všechny ty dary, které ti přinášíme. Proto neboj se vynaložit námahu na jejich zvednutí. Neboť jen tak je můžeš otevřít a čerpat z nich pro své štěstí, pro svou lásku, i pro svou prosperitu.