╰☆ 1. říjen ☆╮

OČEKÁVEJ VŽDY JEN TO NEJLEPŠÍ

Možná tě mnoho lidí zklamalo na tvé pozemské cestě, možná jsi zklamal ty je, nebo jsi zklamal sám sebe. Podívej se do svého srdce a řekni po pravdě, zda jsi skutečně udělal to, co šlo, abys byl šťastný. Zda jsi očekával to nejlepší, i když jsi stále padal na zem a tvé vstávání bylo čím dál tím obtížnější. Nesmíš dělat nic napůl, je třeba zhmotnit to, co očekáváš. A zhmotňuje se to každým okamžikem. Pokud očekáváš to nejhorší, pak si to přivoláváš do svého života. Možná nevěříš svému partnerovi, že dokáže přijít za tebou a projevit svou lásku, možná nevěříš tomu, co děláš, že je to skutečně správné. Nepřemýšlej nad ničím takovým. Úspěch přichází ve chvíli, kdy ho očekáváš. Kdy skutečně věříš, že se tak stane. A kdy dáš mu možnost, aby skutečně za tebou přišel. A tak je to se vším ve tvém životě.

 

╰☆ 2. říjen ☆╮

PODĚL SE O RADOST A ŠTĚSTÍ

Radost a štěstí můžeš věnovat jakémukoliv člověku, kterého potkáš. Neboť nejen hmotné dary učiní člověka šťastným. Víš sám dobře, že největším darem je láska. Možná ji máš u sebe, možná na ní čekáš. Láska vždy bolí, ale to jen proto, že je tak vzácná. Skutečnou lásku umí projevit jen málo, z vás, lidí. Všichni myslíte pouze na sebe. A tak by to být nemělo. I ty to ve skrytu své duše cítíš. Cítíš, že chceš se již podělit o svou lásku s někým jiným. Udělat to můžeš právě dnes. Nemusí to být tvůj milý, neboť ve tvém srdci je mnoho místa pro dobré lidi, kteří zaslouží si tvou lásku. Je radostí být ve tvé blízkosti. Neseme ti štěstí, které si právem zasloužíš.

 

╰☆ 3. říjen ☆╮

VAŽ SVÁ SLOVA

V tvém životě je mnoho situací, kdy máš potřebu se vymlouvat nebo omlouvat. Možná jsi zapomněl na něco důležitého, možná jsi něco nevěděl, co vědět jsi měl. A pak tvá slova jsou plná omluv. Tvé výmluvy, že na někoho nemáš čas, nesouzní s tvou duší. Proč prostě neřekneš, že nechce se ti, že chtěl bys být raději sám, nebo s někým jiným? Proč vše svádíš na čas, který ani neexistuje? Existují přátelství, která jsou větší než časová tíseň. Jsou lidé, na které měl by sis udělat čas, neboť nevíš, zda to není naposledy. A pak budeš mít konečně více času, kdy ti tento člověk bude chybět, ale jemu už žádný pozemský čas nezbyl. Proto také važ svá slova, bys neudělal nebo neřekl něco, co by tě pak mrzelo a co by tě trápilo po zbytek tvého života.

 

╰☆ 4. říjen ☆╮

NEKOPÍRUJ OSTATNÍ

Zapomeň na školní léta, kdy mohl jsi opisovat, neboť duchovně můžeš růst pouze tak, že začneš sám na sobě pracovat a něco pro sebe dělat. Neptej se na zkušenosti jiných, neboť ty máš svou vlastní sílu. Někdo vyvine méně energie, někdo musí vyvinout energie více. Tak, jako v životě. Možná sám závidíš někomu, že lásku má vedle sebe, že daří se mu ve všem, na co sáhne, že penízky k němu se kutálí. Ty nemáš z toho nic. Ale proč to tak je? Nesoustřeď se na druhé, přej jim lásku i úspěch, a věz, že i k tobě toto všechno může přijít, pokud snažit se budeš. Každá negativní myšlenka letí velkou rychlostí, protože je v ní mnoho emocí, i když ne příliš kladných. Nepoddávej se proto smutku, neboť i ty můžeš být šťastný. Stačí jen neřešit nepříjemnou situaci stále dokola a věřit především sám v sebe. Nepochybuj o své jedinečnosti, neboť jedinečný jsi.

 

╰☆ 5. říjen ☆╮

NESPOKOJENOST HLEDEJ SÁM V SOBĚ

Neprocházej životem bez cíle, neber vše, jako samozřejmost. Neboť to, co dostáváš, může ti být kdykoliv odebráno. Nemysli pouze na sebe, ale i na druhé. Tvá nespokojenost pramení z tvého nastavení, tvá nespokojenost může kdykoliv zmizet. Pokud to tak skutečně budeš chtít. Možná hledáš chyby za svůj neúspěch v druhých, možná neumíš jen přijmout sám sebe. Překážky, které jsou ti vkládány do cesty,  nezpůsobují tvou nespokojenost, jen ji posilují. Neutíkej před nimi, neutíkej sám před sebou. Podívej se na svůj život, jak ho nyní žiješ, podívej se na něj a zamysli se, zda bys ho nemohl žít lépe. Neříkej, že to nejde. Buď rád za každé nové ráno, které přináší mnoho příležitostí.

 

╰☆ 6. říjen ☆╮

DNEŠNÍ DEN BUDE TAKOVÝ, JAKÝ SI HO UDĚLÁŠ

Probudil se do dnešního rána s úsměvem, nebo se starostmi, co tě dnes špatného čeká? Dnešní den bude takový, jaký si ho uděláš. Pokud chceš dnes lásku, tak také pro to musíš něco udělat. Chceš více peněz? Usměj se na svět, nedívej se na svou současnou situaci, a penízky k tobě přijdou. Musíš však pro to také něco udělat. Možná máš v hlavě spoustu nápadů, které se bojíš zrealizovat. Možná chceš se pustit do nového projektu, a stále hledáš důvody, proč to nejde. Dnes hledej způsoby, jak by se mohl tvůj život změnit k lepšímu. Nic není takové, jak to vypadá. To jen ty ho takový vidíš. Udělej si něčím radost, udělej něčím radost ostatním. Jejich úsměv je tvou odměnou. Neobávej se překážek, ale hrdě přes ně jdi, jen tak je zdoláš a tvůj den bude nádherný.

 

╰☆ 7. říjen ☆╮

DÁVEJ A NEOČEKÁVEJ

Buď sám s sebou a neobávej se, že tvá cesta je složitá. Dávej vše s láskou a nečekej žádnou odměnu. Žij tak, jak by sis přál, dopřávej ostatním to, co bys sám chtěl mít. Dej a bude ti dáno, podle tohoto hesla dnes snaž se žít. Jen tak se ti vše mnohonásobně vrátí. Pokud budeš toužit po vrácení toho, co dnes ostatním dáš, nikdy se ti to nevrátí. Pokud však budeš dávat dnes s čistým srdcem, bez podmínek, nebudeš hledět na sebe, pak vrátí se ti mnohem více. Je to pro tebe moc složité? Myslíš si, že ostatní nic si nezaslouží? Pak si to nezasloužíš ani ty. Každý člověk je jiný, má své klady i zápory, i ty je v sobě máš. Nikdy nelituj toho, co jsi již dal, neboť věz, že dals to ze své vlastní svobodné vůle, že nikdo tě k tomu nenutil. Proto nečekej za to nic, nesuď jiné, nedívej se na ně skrze prsty.

 

╰☆ 8. říjen ☆╮

NESMÝŠLEJ O SOBĚ VE ZLÉM

Nedaří se ti, a držíš si neštěstí příliš blízko u sebe. Jsi dokonalá bytost připravená na lásku a prosperitu, tvé zdraví dává ti jasné signály, že něco není v pořádku. Mysli dnes pozitivně, smýšlej o sobě jen v dobrém. Vykroč pravou nohou, s úsměvem, neboť pozitivní energie vnese do tvého života opět pozitivní energii. Nejsi zlý člověk, nejsi nešťastný člověk. Jen nevidíš to dobré, kterým tě neustále obklopujeme. Pokud upadneš v negativní myšlenky, nic se ti dnes nepodaří. Ve všem špatném hledej dobré. V lidech, ale i v situacích, které tě potkají. Dostáváš mnoho darů, je na čase, by sis jich začal vážit. Začni tedy tím, že spokojen dnes budeš se vším, co přijde ti do cesty, neboť může být ještě hůře. To vše záleží na tobě a na tvém myšlení. Věř si a ničeho se neobávej. Nic není takové, jak to právě nyní vypadá.

 

╰☆ 9. říjen ☆╮

PŘIPRAV SE PŘIJMOUT TO NEJLEPŠÍ

Každý člověk touží mít se v životě dobře, neřešit finanční situaci, mít vedle sebe člověka, kterému nezáleží jen na sobě. Ani ty nejsi výjimka. Co s tím však uděláš? Skutečně jsi připraven přijmout vše, co ti nyní nabízíme? Jsi připraven na lásku a prosperitu, jsi připraven na nebeské bohatství a bezstarostnost? Pokud tomu tak je, pak se ti toho dnes dostane. Pokud však připraven nejsi, měl bys na sobě ještě zapracovat. Změň některé své postoje, změň cokoliv ve svém životě, co brání ti ve štěstí. Pak budeš i ty připraven na vše, na lásku, na prosperitu. I kdybychom ti pomáhali sebevíc, sám sebe musíš nastavit na vše, po čem toužíš. Bez tvé pomoci a bez tvého nastavení můžeme k tobě přinést vše, ale nebudeš si toho užívat, pokud bude v tobě jen kousek špatného.

 

╰☆ 10. říjen ☆╮

TVÉ NITRO VYSTUPUJE NAPOVRCH

To, co máš uvnitř sebe, to vyplouvá napovrch, a nejen dnes. Pokud se obalíš negativní energií, jak můžeš očekávat pozitivní a krásné věci? Ostatní z tebe tvou energii cítí na dálku, proto také nedaří se ti a přivoláváš si jen omezení a neúspěch. Pokud se však obalíš pozitivní energií, více si budeš věřit, budeš věřit, že bude lépe, pak tak skutečně bude. Vše máš uvnitř sebe, v hloubi své duše a svého srdce. Co pustíš napovrch, to se ti vrátí. Začni dnes u sebe, podívej se na svůj život a na své nastavení, neboť tam hledej štěstí, ale i neštěstí. Soustřeď se na to, co bys skutečně v životě chtěl, a nastav se na to. Pak se tvůj život změní a ty budeš opět radovat se ze svého života. Věř tomu, co děláš, věř, že stojíme u tebe a pomáháme ti, neboť s námi nemůžeš se dopustit žádných chyb.

 

╰☆ 11. říjen ☆╮

RADUJ SE A STAROSTI HOĎ ZA HLAVU

Dnes se nezabývej žádnými problémy ani starostmi, dnes se raduj ze života. Dostal jsi svůj život ne proto, bys trpěl, ale proto, by sis ho užíval plnými doušky. Smích plodí smích, radost plodí radost. Proto dnešní den prožij v radosti, neohlížej se zpět. Je na čase, by sis dnes odpočinul od všech problémů a starostí, by ses začal konečně radovat ze svého života. Slyšíme tvůj hlas, který říká, že toto nejde, není to možné. Ale ano, je to možné. Můžeš si života začít užívat v radosti, jen musíš chtít. Vlož do svého života radost, vlož do své práce radost. Pokud radost necítíš, dělej dnes to, co tě baví, co tě naplňuje. Tvůj život není zatížen žádným břemenem, to jen ty sám toto břemeno dobrovolně vláčíš svým životem. Odlož ho a uvidíš, že se ti uleví. Nech vstoupit radost do svého života.

 

╰☆ 12. říjen ☆╮

NEBUĎ SÁM PROTI SOBĚ

Jak můžeš cítit lásku ostatních, když ty sám ji necítíš? Tvé období velkých zkoušek tě nyní prověří, zda v tvé mysli tkví, že všichni za tvé neštěstí mohou, nebo zda tam tkví, že přivozuješ si neštěstí svým postojem. Buď dnes k sobě naprosto upřímný. Kritika ostatních nemá žádnou váhu, pokud si budeš věřit. A věříš si skutečně? Tak proč nemáš to, po čem tolik toužíš? Nebo snad máš všechno? Miluješ, i když ti tvou lásku druzí neopětují? Věříš své lásce, věříš, že ostatní milují tě, i když chovají se jinak? Pokud pochybuješ o jejich lásce, pak pochybuješ především o lásce své. Pokud pochybuješ o čemkoliv, pochybuješ sám o sobě. Ale pochyby tvé jsou zbytečné a jen prodlužují tvé čekání na štěstí. Ne, nechceme po tobě, bys bezmezně věřil ostatním, ale bys bezmezně věřil sám sobě. Neboť stojíš nyní sám proti sobě, proti svým touhám a přáním, tak je pusť a nepochybuj o sobě.

 

╰☆ 13. říjen ☆╮

VŠE PŘICHÁZÍ V PRAVÝ ČAS

Nejsi spokojen, mnohých věcí, které po nás žádáš, se ti nedostává. A přesto tě vším zahrnujeme, jen ty našimi dary pohrdáš. Co skutečně potřebuješ a co jen žádáš z malichernosti a nadutosti? Věz, že vše přichází v pravý čas. Tento čas řídíš si ty sám. Chceš mít lásku kolem sebe, člověka, který tě bude milovat takového, jaký skutečně jsi? Ale vždyť ho u sebe máš, jen přes tvou bariéru, kterou si sám stavíš, nemůže nyní překonat. Až budeš skutečně na tuto lásku připraven, pak přijde k tobě. Pusť tohoto člověka dál, přijmi ho i s jeho minulostí, zapomeň na staré křivdy, kterých se snad proti tobě dopustil. Činil tak z lásky k tobě. Čas máš ve svých rukách, jak s ním naložíš, je nyní na tobě.

 

╰☆ 14. říjen ☆╮

BUĎ DOCHVILNÝ

Udělej přesně to, co nyní uděláno být má. Nevyhýbej se zodpovědnosti za svůj život, neházej vinu na druhého. Nyní máš být přesně tam, kam my tě směřujeme. Zaposlouchej se do své duše a nech nohy, nechť tě nesou za tvým štěstím. Neodkládej to, neboť jen tak můžeš dostat se v pravý čas na pravé místo. Je to stejné, jako v tvém životě. Do něčeho se ti nechce a ty víš, že musíš. Tak to uděláš, ale ne s úsměvem. Přemýšlel jsi někdy o tom, proč tomu tak je? Jsi nespokojen se svou prací? Není nic lehčího, než nechat vést své nohy tam, kde spokojen budeš. Čekáš na svou lásku? Pak poslechni svou duši a nech nohy jít tam, kde láska je, kde je na tebe čeká. Nepřemýšlej o tom, kam dnes půjdeš. Prostě jen jdi a nech své nohy, by tě vedli. Dnes máš udělat mnoho věcí, tak je udělej s radostí v srdci, neboť bolest neexistuje. Existuje jen radost z tvého počínání. Nebo zůstaň na místě a naříkej, jak je život k tobě nespravedlivý.

 

╰☆ 15. říjen ☆╮

SOUSTŘEĎ SE NA PRÁCI I NA ZÁBAVU

Kdy ses naposledy od srdce zasmál? Kdy ses bavil stejně, jako když jsi byl malé dítě? Být dítětem znamená bezstarostně žít, těšit se na zítřek. Tak, jako malé dítě netěší se do školy, ale ví, že po škole nastupují radovánky a bezstarostnost, tak i ty zkus dnes být tímto malým dítětem. Vypusť z hlavy vše, co musíš, a užívej si života. Běž do přírody, obklop se přáteli, dělej bláznivé věci. Dnes je ti dovoleno vše, co neubližuje ostatním, a tobě udělá velkou radost. Nevidíš snad možnost radovat se ze svého života? Pak neumíš odvázat se, bavit se. Ne o práci, ne o svých starostech, ale bavit se o hloupostech, o tom, co bys chtěl dokázat ve svém životě. Práce je dnes důležitá a zábava také. Nezapomínej na sebe a na své vnitřní dítě, které touží se projevit.

 

╰☆ 16. říjen ☆╮

MILUJ TY, KTEŘÍ K TOBĚ LÁSKU NECÍTÍ

Máš v sobě zášť proti některému člověku? Jak můžeš milovat ty, jež tě nemilují, ba dokonce tě nenávidí či využívají? Chceš se snad snížit na jejich úroveň? Milovat ty, jež tě milují, je tak snadné. Ale dokážeš milovat i ty, kteří k tobě žádný krásný cit necítí? Zapomeň na jejich nastavení, pokud je začneš milovat, jejich chování k tobě se změní. Jejich nenávist pramení jen z toho, že nedokážou sami sebe přijmout, nedaří se jim, závidí ti. Závidí ti to, co sami nemají, a čeho nikdy nedosáhnou, protože se nesnaží. Zbude jim jen závist. A ty? Chceš být lepší, než oni? Tak je přijmi, věnuj jim svou náklonnost, třeba jen v myšlenkách. Jsou to jen lidé s nižším duchovním nastavením. Nezlob se na ně za to.

 

╰☆ 17. říjen ☆╮

ROZVÍJEJ SE A PŘIJÍMEJ

Dnes přijmi vše, co bude přicházet. Negativní zprávy ber s humorem, neboť pocházejí z nízkých pudů druhých lidí. Lidé tě pomlouvají, protože neumí žít svým vlastním životem. Jsou nespokojeni sami se sebou, proto se soustřeďují na tebe a na pomluvy. Avšak ty se chceš rozvíjet, a přijímat jen to krásné. Neomezuj se v ničem, dělej to, co chceš. Seber svou odvahu, bys změnil svůj vlastní život, nebo se postavíš do řady k ostatním pomlouvačům. A tak hluboko přeci klesnout nechceš. Neměj strach vykročit, jen tak se dostaneš mnohem dál, než jsi právě nyní. Bojíš se udělat něco, co by tě posunulo blíže? Neměj strach, jsme stále s tebou. Tvůj život jednoho dne skončí, a ty poté zhodnotíš svůj život vlastními slovy. Budeš si u nebeské brány stěžovat na svůj život, nebo něco pro něj uděláš právě teď, a budeš stát na svých nohou, až přijde tvůj čas a povíš, že udělal jsi vše pro své štěstí?

 

╰☆ 18. říjen ☆╮

NESEME TĚ NA SVÝCH KŘÍDLECH

V dobách zlých, v dobách strádání a neštěstí, neseme tě na svých křídlech, bychom ti trochu ulehčili v tvém bytí. Necítíš naší pomoc, protože si myslíš, že jsi na všechno sám. Tak to ale není. Věř nám a nech se nést. Přeneseme tě přes všechny tvé problémy a nepohodu, bychom tě mohli opět postavit na tvé vlastní nohy. Ale ty sám musíš na nich dokázat stát. Opřít se o nás můžeš kdykoliv, když to budeš potřebovat. Jen pohodlní lidé nechají se nést celý svůj život, aniž by udělali něco sami od sebe. A ty přeci mezi ně nepatříš. Neúspěchy patří k životu, neúspěchy posílí tě. Proto nepřemýšlej o neúspěchu a soustřeď se na svůj úspěch. Neboť ho máš u sebe, i když ti to nyní tak nepřipadá. Pak se problémy rozplynou, zmizí, a ty zažiješ krásné okamžiky. Neutápěj se v sebelítosti, nelituj se, nesváděj své neúspěchy na ostatní. Jen ty držíš pero a píšeš svůj vlastní příběh života.

 

╰☆ 19. říjen ☆╮

HLEDEJ ZTRACENÝ SMĚR SVÉHO ŽIVOTA

Neponořuj se do svého malicherného a nešťastného života, ale hledej ztracenou cestu svým životem. Obětuj trochu svého času a zamysli se, od kdy se ti nedaří, tam hledej své odpovědi. Neplýtvej svým drahocenným časem a nikam nespěchej. Zastav se na svém rozcestí a vydej se po správné cestě. Je tolik krás na světě, které ty nyní nevidíš. Soustředíš se jen na jednu věc, na jedno přání. Tím jsi uvízl v kruhu, odkud není cesty ven. Proto se zastav a podívej se do svého nitra. Spoustu věcí jsi neudělal správně, ale jen pokud uznáš svou vlastní chybu, budeš jí moci napravit. Budeš moci vrátit se zpět a napravit, co jsi pokazil. Zamysli se nad našimi slovy a hledej ztracený směr svého života.

 

╰☆ 20. říjen ☆╮

USPOŘÁDEJ SI SVŮJ ŽIVOT

Co si skutečně přeješ? Co potřebuješ mít ve svém životě a co se ti nedostává? Nepřemýšlel jsi někdy nad tím, proč tomu tak je? Proč někomu se daří, a tobě ne? Jsi uvnitř klidný, nebo je tvé nitro rozbouřené jako moře v bouři? Věnuješ se skutečně tomu, co je důležité? Hledej klid ve své duši a nalezneš nás a naší velkou pomoc. Uspořádej si tedy svůj vlastní život a podívej se, čemu věnuješ veškerou svou energii, a co naopak odsouváš na poslední místo. Je na čase zhodnotit vše, přesunout z posledního místa na první místo to, co si myslíš, že není důležité. Třeba hodně času věnuješ práci a na ty, jež tě mají rádi, zapomínáš. Nebo věnuješ veškerou svou pozornost lásce, která ti schází, a ostatní věci odsouváš na poslední místo. Zamysli se nad tím, neboť vše musí být v rovnováze.

 

╰☆ 21. říjen ☆╮

ZBAV SE VŠECH POUT A LEŤ

Není to tak složité, jak to na první pohled vypadá. Mnoho věcí tě svazuje a zaměstnává tvou mysl. Ty však měl bys svou mysl udržet čistou, jen tak se zbavíš všech svých pout a můžeš dělat, co tě jen napadne. Nic není nemožné, ani láska, ani prosperita. Jen se zbav neplodných myšlenek, tím se osvobodíš a budeš přijímat jen to dobré. Nic není nemožné, pokud to skutečně chceš a pokud o to stojíš. Nesoustřeď se na materiální bohatství, ale na bohatství své vlastní duše. Narodil ses pro lásku, ne pro majetek. Ten dostaneš jako dar, pokud budeš si vážit lásky a své rodiny nade vše. Bez své rodiny nebyl bys na světě, netěšil by ses ze všech těchto darů. Proto nezvyšuj hlas na své blízké, a přijmi je takové, jací skutečně jsou. Pak přijmeš i sám sebe, a tvůj osud stane se šťastnější. Dostáváš nyní to, co si zasloužíš.

 

╰☆ 22. říjen ☆╮

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC V ŽIVOTĚ

Co je pro tebe skutečně důležité? Co bys chtěl ve svém životě dokázat? Kde je pravda a kde lež? Nenalháváš si, že se ti nedaří mít to, po čem toužíš? Nenalháváš si, že my, andělé, neexistujeme, či nechceme ti štěstí přát? Věř sám sobě a uvidíš nás. Můžeš nás spatřit, pokud o to skutečně budeš stát. Ne jako důkaz naší existence, ale jako pozvání svých přátel. Jsme přátelé, kteří ti neustále pomáhají, i když naší pomoc nevidíš. Modlíš se každý den, ale jsou tvé modlitby skutečně upřímné? Nejsou to jen naučené fráze, protože právě nyní potřebuješ naší pomoc? Skutečně ti to vystupuje z tvého srdce? Spojení s námi neznamená jen modlitby nebo meditace, ale přijetí nás do svého všedního života. Co je pro tebe tedy nejdůležitější? Pokud tvé přání není sobecké, splníme ti ho. Avšak musí vycházet z hloubi tvého srdce.

 

╰☆ 23. říjen ☆╮

DĚLEJ, CO CHCEŠ, I V DOBÁCH ZLÝCH

Některé situace velice tě trápí a ty je nedokážeš přijmout takové, jaké jsou. Nemáš lásku a bojuješ sám proti sobě. Proč nepřijmeš toto období bez lásky jako něco, co je nyní pro tebe důležité? Proč stále bojuješ? Proč nenecháš prožít svou lásku to, co prožít má? I ty jdeš svou vlastní cestou, kterou právě nyní potřebuješ. Rozhodl ses pro lásku, ale milovat neumíš. Kdybys to uměl, pak bys přijal cestu bez lásky v této chvíli jak to nejlepší pro tebe. Stejné je to i v ostatních oblastech života. Řešíš stále dokola finance, však sebou si je do nebe nevezmeš. Řešíš to, co není podstatné. Pokud bys toto dokázal vytěsnit ze své hlavy, sami by k tobě přišly. Ale ty jen stále řešíš, jak nedaří se ti, a stále se do toho noříš hlouběji a hlouběji. Proto zamysli se nad tím vším, neboť my tě nenecháme padnou, avšak musíš nám cestu k tobě otevřít.

 

╰☆ 24. říjen ☆╮

DNES JE NOVÝ DEN

Nezabývej se tím, co bylo včera. Dostal jsi mnoho rad od nás, ale naše rady dnes již neplatí. Včera nastal vhodný čas nás poslechnout, pokud jsi zaváhal, pak dnes bys těmito radami vše jen pokazil. Vidíš? Všechno má svůj čas a děje se právě tehdy, kdy je nejvhodnější doba. Nepřemýšlej již proto o včerejšku a soustřeď se na dnešek. Přináší ti mnoho příležitostí, dobrých, ale i špatných. Však ve špatných hledej to dobré, stejně jako v dobrých. Nic se neopakuje, vše běží tak, jak má. Nechtěj vrátit minulost, zkus ji povýšit a začni žít život takový, jaký si ho představuješ. Mnoho úsilí jsi vložil do svého přání, nyní nastal čas, nechat vše běžet tak, jak má. Neboť tvé přání je den ode dne blíž splnění. Možná včerejší jistota změnila se dnes v nejistotu. Proč tedy neplyneš společně s časem? Vše je pomíjivé, včerejšek již není, nic z minulosti již není. Avšak může se minulost vrátit v novém kabátě, nová a krásnější. Pak dostaneš i ty příležitost začít žít život tak, jak si představuješ.

 

╰☆ 25. říjen ☆╮

SOUSTŘEĎ SE NA SVÉ VYSOKÉ CÍLE

Co je malé a co velké přání? Jaký je v tom rozdíl? Přání je prostě přání, bez ohledu na to, jakou cenu pro tebe má. Každé přání má svou váhu. Záleží na tvých cílech i na tom, co jsi pro to ochoten udělat. Čím dokonaleji své přání promyslíš, tím rychleji se k tobě dostane. Proč si přát malou rybu, když můžeš mít velrybu? Proč si přát malichernosti, když můžeš si přát skutečně velké věci? Co je pro tebe obrovské přání, to je pro druhého maličkost. Záleží na úhlu pohledu. Někdo přeje si udělat zkoušku ve škole, a zdá se mu to jako to největší přání. Pro někoho je to plýtvání naším časem. Tak to ale není. Však i tvé přání může být malé nebo velké. Proč si přát setkání s někým, koho miluješ, když si můžeš přát společný život s ním? Proč si přát dostatek peněz na dům, podnikání, rodinu, když si můžeš přát prosperitu? Avšak do každého přání musíš vložit svou vlastní energii, své emoce. Nestačí přání jen vyslovit.

 

╰☆ 26. říjen ☆╮

OTEVÍRÁ SE PŘED TEBOU TISÍCE CEST

Jsi na cestě za štěstím, láskou i prosperitou. Ptáš se stále dokola, kdy dojdeš do svého cíle. Z místa, kde se nyní nacházíš, do místa, kam toužíš dojít, je tisíce různých cest, zkratek, ale i prodloužení. Po jaké cestě se vydáš, záleží jen na tobě. Tvou volbu nijak neovlivníme, můžeme jen upozornit, že vydal ses po delší cestě. Můžeme tě navést na tu správnou cestu, ale je jen na tobě, zda po ní půjdeš. Cest je mnoho, a ty nejdelší jsou také nejlehčí. Cesty s překážkami vedou přímo k tvému cíli. Jakou si tedy vybereš? Budeš stále breptat, jak moc se ti nedaří dosáhnout svého cíle, nebo po této cestě půjdeš se vztyčenou hlavou? Čím víc překážek musíš překonat, tím dříve do svého cíle dojdeš. Nic není bez námahy, a už vůbec ne ta nejkratší cesta. Poper se s překážkami a dojdeš do svého cíle brzy. Čas držíš ve svých vlastních rukách.

 

╰☆ 27. říjen ☆╮

POJMI ŽIVOT TAKOVÝ, JAKÝ K TOBĚ PŘICHÁZÍ

Malé ptáče musí se samo vyklubat přes tvrdou skořápku, rostlinka musí prodrat se přes nános hlíny. Pak může růst a sílit a užívat si života. Stejně, jako malý ptáček musí překonat mnoho nástrah v životě, a každé vítězství ho posiluje, tak i ty musíš překonat mnoho překážek. Nic není bílé nebo černé, vše má své barvy. I tvůj život má své barvy. Nedaří se ti nyní v životě? Pusť to tedy z hlavy. Buď šťastný za každý nový den, který přináší něco dobrého. Však tvůj nezdar nebude trvat dlouho. Daří se ti v životě? Neber to jako samozřejmost, nebo vše zmizí jako mávnutím kouzelného proutku. Zachovej si pokoru ve svém srdci, a věz, že my tě vedeme k tvému štěstí. Buď trpělivý na své cestě, buď vděčný za svůj život, který můžeš žít. Neboť všechno zlé zmizí a bude zase lépe.

 

╰☆ 28. říjen ☆╮

ZDOKONALUJ SE

Můžeš studovat, můžeš se učit ze svých chyb a omylů. To všechno nyní můžeš udělat. Nebyl jsi stvořen, bys uměl všechno a hned, vždy se může vyskytnout něco, co jsi ještě nezažil a co musíš se naučit. Nauč se vnímat ostatní a přijmout je takové, jací jsou. Nehleď na jejich chyby, zkus hledat jejich klady. Neboť i ty máš své chyby, které se ostatním nelíbí, ani ty nejsi dokonalý. Pokud bys byl, život by byl nudný a jednotvárný. Pokud by se ti v životě pouze dařilo, neměl by tvůj život smysl, nevážil by sis ničeho. Vážit si můžeš pouze toho, čeho dosáhneš s námahou, pak budeš si cenit každého okamžiku, který přijde. Zapomeň na svou bolest a uč se z ní. Bolest je neocenitelná zkušenost, a bolest duše je zkušeností mnohonásobnou. Pak nemožné stane se možným, pak tvá bolest změní se v radost.

 

╰☆ 29. říjen ☆╮

HLEDEJ A OČEKÁVEJ ŠTĚSTÍ

Nehledej důvody, proč něco nejde, hledej jen své štěstí, hledej to nejlepší, co v sobě máš. Věř si a věř, že budeš šťastný. Jen s touto vírou můžeš dosáhnout skutečného štěstí. Každá tvá myšlenka míří k nám, každou tvou myšlenkou se důkladně zabýváme. Říci, že něco nejde nebo nebude, protože situace tomu napovídá, je snadné. I tyto myšlenky míří k nám. Vše se ti vrací, dobré i zlé. Pokud s někým nerezonuješ a šíříš o něm řeči, byť by se zakládali na pravdě, pak zle se ti povede. Hledej v těchto lidech to dobré, a nalezneš to. Odpusť jim, odpusť sobě. Nehněvej se na ostatní, neboť tím se hněváš sám na sebe. Každý člověk má v sobě dobré i zlé, tak proč si máš přitahovat jejich zlé k sobě? Přitáhni si raději to dobré, co v sobě tito lidé ukrývají.

 

╰☆ 30. říjen ☆╮

PŘIJMI SVOU SVOBODNOU VŮLI

Byla ti ponechána svobodná vůle, by sám ses mohl rozhodnout, co ve svém životě chceš a co nechceš. Také každé tvé přání podléhá tvé svobodné vůli. Pokud by sis něco nepřál svou vlastní vůlí, nemohli bychom ti to splnit. Každé přání vyslovuješ svobodně a proto, bys byl šťastný. Ne každé přání však můžeme splnit hned. Svobodně vyslovuješ své přání, svobodně volíš si cestu ke svému přání. My tě jen vedeme a odstraňujeme z tvé cesty některé překážky. Už víš, co si skutečně přeješ? Nehleď na to, jakou námahu to stojí, neboť tato námaha je potřebná. To, co uděláš na této své cestě, zapomeň. Nesoustřeď se na to, co vše tě to stálo, jaké úsilí jsi musel vynaložit, jak trpěl jsi, neboť vše toto je jen minulostí, která musí být zapomenuta. Důležité je teď a tady. Ty sám řídíš si události, které nastanou, my ti je jen pomáháme vyplnit v co nejkratším možném čase. Proto nesoustřeď se na minulost, ale prožívej každý okamžik tak, jak sám si přeješ.

 

╰☆ 31. říjen ☆╮

TVÁ VÍRA JE TAKOVÁ, JAK SI SÁM PŘEJEŠ

Proč necháváš všechno na nás, andělech? Proč nepřiložíš svou ruku k dílu? Když budeš jen mlčky sedět a čekat, až vyplníme tvé přání, tak budeš sedět ještě dlouhý čas. Víra není o tom, na co si můžeš sáhnout. Dobře se věří, když jde vše tak, jak má, ale hůře se víra zachová, když jde vše jinak, než si přeješ. Nemůžeme tvou víru nijakým způsobem zvýšit, když ty sám víru ztrácíš. Ale proč jí ztrácíš? Protože se neděje nic z toho, co sis přál? Nepleť si víru s důkazy. Proč někteří lidé věří, i když nedaří se jim, nemají lásku, peníze, práci, a přesto věří v nás, že nenecháme je padnout? Pak změní se jejich život ze dne na den, pak pochopí, že víra není hmatatelná. Tak, jako matka nemocného dítěte věří, že se uzdraví, i když lékaři mnoho šancí nedávají, tak i ty věř, že splníme tvé přání.

 

╰☆ 1. LISTOPAD ☆╮

DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Jsi připraven na splnění svého přání? Skutečně připraven? Žil jsi po celý rok tak, by sis splnění nyní zasloužil? Nezapochyboval jsi ani na malý okamžik, že ti tvé přání splníme? Neprožíval jsi napětí a stresy? Přijal jsi život takový, jak k tobě přicházel, s pokorou a bez řečí? Ani jedna tvá myšlenka nezpochybnila naší pomoc tobě? Pokud je to tak, pak splníme tvé největší přání právě dnes. Pokud to tak není, pak budeš si na splnění ještě nějaký čas muset počkat. Přijmout i to špatné není vždy pro člověka tak snadné, jak se může zdát. Jsi jako zakuklený motýl, nebo máš ve své kukle trhliny? Přijímáš svůj osud, věříš, že bude lépe? Otázek na tebe je mnoho, však jen s pevnou vírou můžeme ti seslat zázrak, na který čekáš.

 

╰☆ 2. LISTOPAD ☆╮

NEVZDÁVEJ SE

Nerezignuj při sebemenší prohře, neboť toto není tvá cesta. Když jsi byl malý, učil ses první krůčky, a několikrát jsi spadl, aby ses zvedl a zkoušel to znovu a znovu. Tak je to i s tvým životem. Někdy spadneš na zem, a připadá ti, že nikdy se již nezvedneš, ale nevzdáš to a jdeš dál po své cestě. Na konci tě čeká velká odměna, stejně jako malé dítě dostává za odměnu stabilitu na svých nohách, tak i ty dosáhneš stability ve svém životě. Tvé úsilí vložené do tvého života se ti vrátí. Vrátí se ti ve tvých snech a přáních. Tvé úsilí bude nakonec tím, co dokáže překonat vše. Proto nevzdávej se, i když nevidíš konec své cesty. Pamatuj, že co je teď, v tuto chvíli, nemusí za pár okamžiků být. Vzdát se všeho je tak snadné, ale vydržet je mnohem složitější.

 

╰☆ 3. LISTOPAD ☆╮

DOKONALÝ DEN

Dnešní den je výjimečný, ale jen tím, že ty sám ho takovým uděláš. Proto vkroč do tohoto nového dne s úsměvem a radostí. Buď šťastný, že žiješ, ať již je tvůj život jakýkoliv. Těš se na celý tento den a dostane se ti odměny. Mysli nejen na sebe, ale také na druhé. I oni probudili se do krásného dne, jen o tom ještě sami nevědí. Daruj jim lásku, neboť láska je to největší bohatství. Možná sám lásku vedle sebe nemáš, ale co není, může být. Stačí se jen na příchod lásky pořádně nastavit. Uděláš dnešní den krásným, nebo se budeš mračit na celý svět a stěžovat si, jak jsou na tebe všichni zlí, a ty jediný jsi dobrý a spravedlivý? Zapřemýšlej dnes o tomto všem a prožij den takový, jaký si ho přeješ. Vypusť všechny starosti z hlavy, a soustřeď se jen na krásu tohoto dne.

 

╰☆ 4. LISTOPAD ☆╮

OTEVŘI SVÉ OČI A DÍVEJ SE

Možná máš oči otevřené, však nevidíš veškerou krásu, která se ti nabízí. Hledáš jen to špatné, na každém a na všem, ale nevidíš to dobré. Dokud neotevřeš své oči dokořán, budou ti příležitosti stále unikat. Vše máš na dosah své ruky, stačí se jen natáhnout a uchopit. Přichází nyní, v tento den, k tobě hodně dobrého, ale se zavřenýma očima nic neuvidíš. Dívej se svým vnitřním zrakem a uvidíš svýma očima. Nezmeškej příležitosti, které nyní vchází do tvého života. Sen stává se skutečností, pokud prohlédneš. nic není nemožné, pokud to skutečně chceš. Poděkuj proto za vše, co ti dnešní den přinese, neboť jakmile uvidíš to, co vidět máš, budeš děkovat se slzami v očích. Nebuď dnes slepý k pravdě a ke skutečnosti, že tvé přání může se splnit kdykoliv, klidně i dnes.

 

╰☆ 5. LISTOPAD ☆╮

JSI HODEN VELKÉ LÁSKY

Ničeho se neboj a poddej se andělské lásce, která ti přináší lásku skutečnou. Miluj sebe, miluj své blízké, miluj lidi, které dnes potkáš, i ty, jež se na tebe mračit budou. I oni si zaslouží lásku, stejně jako ty. Jdi své lásce naproti, nedívej se na nástrahy, které tato cesta přináší. Lásku máš v sobě, jako každý člověk. Kdo skutečně miluje, ten u sebe dnes lásku svou bude mít. Miluješ tedy opravdu? Nebo je tvá láska jen předstíraná? Možná miluješ a toužíš po lásce, bys nebyl sám. Možná miluješ a toužíš po lásce, by všichni věděli, že k sobě patříte. Toto však není skutečná láska. Proč tedy nemiluješ tak, že cítíš štěstí druhého člověka? Proč nemiluješ bez podmínek? Pokud nevěříš lásce svého milého, pak nevěříš v lásku vůbec. A láska se ti bude vyhýbat.

 

╰☆ 6. LISTOPAD ☆╮

PODIVUHODNÉ ZMĚNY

Dnes nastraž své uši a otevři své oči. Nastává den velkých změn, proč bys nemohl být jeho součástí? Buď dnes připraven na cokoliv. Převezmi zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou. Převezmi lásku do svých rukou. Neboť láska čeká na tebe, stejně jako veškeré změny. Musíš být ale na lásku skutečně připraven. Můžeš mít vedle sebe někoho, na kom ti záleží, ale toužíš po někom jiném. I to je láska. Nemusíš sedět doma v koutě, by sis mohl užívat svého života. Nedopouštíš se ničeho, ani nevěry, když čekáš na svou lásku po boku toho, kdo tě rozptyluje a přináší ti uspokojení. Připrav se tedy na změny. Nenastanou, pokud nebudeš připraven, protože způsobí mnoho krásných emocí, které nepřipravení neustojí.

 

╰☆ 7. LISTOPAD ☆╮

NAJDI SVÉ MÍSTO

Jaké je tvé místo na této pozemské cestě? Máš stát sám opodál a čekat na splnění svých přání, nebo spíše máš být součástí všeho? Nebuď dnes sám, nalezni sám sebe. Bez ostatních nejsi nic. Neříkej, že nikoho k životu nepotřebuješ. Nemůžeš být úspěšný, pokud budeš jednat sám za sebe a nikomu nedovolíš, by se k tobě přiblížil. Jsi součástí přírody, všech lidí, které potkáváš, své rodiny, přátel. Toužíš být potřebný, toužíš být milován. Dokud však budeš stranit se ostatních lidí, budeš stále sám. Máš snad potřebu již někoho obejmout, políbit? Proč to tedy neuděláš? Co ti v tom brání? Dej lásku a láska se ti vrátí. Však to nemusí být člověk, po kterém toužíš, může to být někdo, komu na tobě záleží. Stačí jedno objetí z lásky a přátelství, a uvidíš, nejenže nalezneš své místo, ale nastavíš se více na lásku.

 

╰☆ 8. LISTOPAD ☆╮

VYHNI SE SVÁZANOSTI

Svazují tě finance? Máš jich snad málo? Máš jich přesně tolik, kolik nyní potřebuješ ke svému životu. Nechceš je vložit do něčeho, co ti je zhodnotí, utratil bys je, a byl bys na tom stejně, jako jsi nyní. Nauč se rozpoznávat mezi tím, co skutečně potřebuješ a mezi tím, co chceš mít. Nepotřebuješ hmotné statky, nepotřebuješ hodně peněz, nepotřebuješ nic z toho. Toto pouze ty sám chceš. Chceš cestovat, utrácet za zbytečnosti, které budeš pouze hromadit. Cesta možná dá ti odpočinek na chvíli, nezbytné věci dají ti pocit, že udělají ti radost, do chvíle, než je odložíš do kouta a nevšimneš si jich. Polož si tedy dnes otázku, na co peníze chceš, zda je skutečně potřebuješ. Pokud je to tak, a potřebuješ je, budou ti poslány, pokud přiložíš ruku k dílu. Pokud bys je však utratil za zbytečnosti, pak poslány ti nebudou. Stavíš-li peníze na první místo, pak nedočkáš se jich, neboť tě svazují a vládnou ti.

 

╰☆ 9. LISTOPAD ☆╮

ŽIJ TAK, ABY SES ZA SEBE NEMUSEL STYDĚT

Možná máš ústa plná milých slov, co tě těší, co bys chtěl pro sebe a druhé udělat. Avšak skutečnost je taková, že to jsou pouze prázdná slova. Pokud nezačneš jednat, pokud svá slova neuvedeš v činy, nikdy nebudou mít tu správnou váhu. Naslouchej ostatním a uč se, z jejich vlastního života. Dělej vše tak, by ses mohl podívat sobě do očí a nemusel ses stydět. Věř si, a konej podle svého nejlepšího přesvědčení. Dělej jen to, co cítíš svým vlastním srdcem. Nezáleží na tom, co si o tobě ostatní myslí, neboť ty musíš mít čisté svědomí. Pokud ho máš, je vše v pořádku a nic ti dnešní den nezkazí. Pokud ho nemáš, pak přemýšlej, jak by ses zachovat mohl, bys napravil to, co tvou duši tíží.

 

╰☆ 10. LISTOPAD ☆╮

PŘIJMI SVÉ MYŠLENKY A NEPŘEMÝŠLEJ NAD NIMI

Dnes bude ti chodit mnoho myšlenek. Nech je jen tak plout, nezasahuj do nich svou logikou. Neboť nejsou to myšlenky tvé, ale tvých andělů, kteří chtějí tě upozornit na něco, co bys měl vědět a jak by ses měl zachovat. V myšlenkách mohou se objevit špatné i dobré věci. Možná přijmeš dnes i myšlenky někoho jiného. Zhodnoť proto, do jaké míry jsou to myšlenky tvé, a do jaké míry nejsou. Pokud se na tebe dnes někdo napojí svým myšlením, má to svůj zvláštní význam. Pokud budeš si jist, že nejsou to tvé myšlenky a budeš vědět, čí jsou, můžeš se s tímto člověkem zkontaktovat. Třeba se jen bojí k tobě přiblížit, aby nebyl posléze zklamán.

 

╰☆ 11. LISTOPAD ☆╮

PODÍVEJ SE DO SVÉHO NITRA

Vše, co potřebuješ nyní, máš uvnitř svého nitra. Toto vše čeká na odhalení a rozvinutí, i na probuzení k životu. Vše, co nyní pocítíš, co ukrýváš ve svém nitru, probouzeti se právě dnes bude ke svému životu. Dnes musíš zcela prozkoumat své nitro, a vyzdvihnout vše, co tam najdeš. Dřív, než se vše může uskutečnit, musí se probudit k životu. Dokážeš vše, pokud posloucháš své srdce. Svůj velký potenciál skrývaný uvnitř sebe probouzí se právě dnes a ty jsi obalován krásnou, láskyplnou energií, která září do širokého okolí. Mnoho lidí tuto energii vycítí. Nech probudit v sobě vše, co doposud jen spalo, neboť chce být probuzeno a vysvobozeno. Již nechce ukrývat se ve tvém nitru, ale chce konat - v lásce a pro lásku.

 

╰☆ 12. LISTOPAD ☆╮

NEDÍVEJ SE NA SVOU DALEKOU CESTU

Ať již v duchovním postupu, tak i v případě tvého přání nedívej se na to, jak dalekou cestu máš ještě před sebou. Neboť i když dlouhá může se zdát, může skončit ze dne na den. Čím více své pozornosti na ní budeš zaměřovat, tím delší tato cesta bude. I když jsi teprve možná na jejím začátku, můžeš být na jejím konci velice brzy. Neřeš proto čas ani její délku, neboť vše má svůj vlastní čas, vše přichází k tobě v době, kdy to skutečně potřebuješ nebo když jsi na to dostatečně připraven. Nedělej si starosti, neboť i na jejím konci můžeš udělat mnoho chyb, které tvou cestu jen prodlouží. Ať jsi na začátku nebo na konci, nevěnuj tomu svou pozornost, věz, že jsi právě v tom místě, kde nyní být máš.

 

╰☆ 13. LISTOPAD ☆╮

PŘIVOLEJ SI, CO V ŽIVOTĚ CHCEŠ MÍT

Pozitivní myšlení přivolává pozitivní věci. Pokud smýšlíš o sobě i ostatních pozitivně, pak věz, že tvé přání je již nyní před splněním. Na každou tvou otázku existuje odpověď, položíš-li otázku s láskou, pak dostaneš odpověď v podobě upozornění a navedení na správnou cestu. Pokud však je v tvé otázce zloba, nečekej pomoc od nás, andělů, v této chvíli. Můžeš si přivolat cokoliv, stačí pouhá myšlenka a dobré zdůvodnění, proč bychom měli ti to splnit právě v této chvíli. Důvod, že dlouho čekáš na splnění, není dobrým důvodem. Zamysli se nad tím, co jsi žádal a proč, jak změnilo se tvé myšlení po dobu tvé cesty, neboť změnit se muselo. Pokud se nezměnilo a ty máš stejné názory a důvody pro své přání, počkáš si ještě na jeho splnění. Cestou od vyslovení po splnění přání rosteš a vyvíjíš se, co bylo důležité na začátku, na konci zdá se velice malicherné.

 

╰☆ 14. LISTOPAD ☆╮

NECH VŠE PLYNOUT A ZRÁT

Netlač na nic, co ti nemůže být splněno v tuto chvíli, neboť vše má svůj vlastní vyšší důvod a vyšší cíl. Dostane se ti všeho, co žádáš, pokud zůstaneš sám v sobě svobodný, nesvázaný. Možná posloucháš příběhy ostatních, možná jim přeješ jejich štěstí, možná jim ho nepřeješ. Vše má svůj vlastní čas, ani květinku po zasazení nemůžeš donutit rychleji vyrůst, můžeš však o ní s láskou pečovat a vykoukne na tebe mnohem dříve, než si myslíš. I ta květinka potřebuje svobodu, potřebuje zesílit. Pečuj o ni a vyroste ti. Pečuj o lásku sám v sobě, a láska k tobě přijde. Pečuj o své zaměstnání či podnikání, a dobře se ti povede. Používej toto vše ve svůj vlastní prospěch, a nedočkáš se zatím dobrého výsledku. Přetváříš se každým dnem, procházíš transformací, kdy musíš ještě hodně zesílit, aby ses mohl osamostatnit, neztratil jsi svou svobodu a přesto došel jsi na konec svého přání.

 

╰☆ 15. LISTOPAD ☆╮

NEKOMPLIKUJ SI SVŮJ ŽIVOT

Tvůj život je tak prostý, stejně jako vše v něm. Narodil ses nahý, neměl jsi co skrývat. Přišel jsi na svět bez oblečení, které by bylo komplikací tvého zrození. A stejně měl bys nahlížet na svůj život. Někdy sám si ho komplikuješ svým myšlením, svými činy. Ale proč tak činíš? Copak nemůžeš stejně nahý, bez oděvu, ukázat se světu? Tvá duše je čistá, stejně jako bylo tvé tělo, a této duši nyní věnuj velkou pozornost. Proč si komplikuješ život něčím, co vlastně v životě nepotřebuješ, či co k tobě pomalu, ale jistě, přichází. Stačí jen otevřít dveře a vpustit dobré do tvého života. Nemáš se za co stydět, tak nevytvářej si zbytečně překážky.

 

╰☆ 16. LISTOPAD ☆╮

NAUČ SE MILOVAT

Možná nyní povíš, že nemusíš se učit milovat, že toto přeci již dávno umíš. Ale miluješ skutečně bez výčitek? Necháváš ostatní volně dýchat, nebo je dusíš svou láskou? Lásku nemůžeš vlastnit, láska je tam, kde chce nyní být. Nemůžeš si připoutat k sobě jiného člověka svými myšlenkami. Můžeš ho milovat, a on bude milovat tebe, pokud mu dopřeješ svobodu. Možná je člověk, kterého miluješ, ale je mnoho věcí, co mu neodpustíš. V mysli jsi možná odpustil, ale ve svém srdci? Neříkáš si, jak mohl tě opustit? Zda na to měl právo? Neříkáš si, že dívá se po jiných, tak jak tě může milovat? Myslíš, že se mu to líbí, toto tvé sevření, toto tvé nařčení? Vždyť láska je krásná právě proto, že je svobodná, kdy může kdokoliv ze vztahu odejít, pokud se cítí svázán či nespokojen. Láska je krásná, pokud jsou oba dva zamilovaní. A zamilovanost může trvat po celý život, pokud na lásce oba dva pracujete. Jakmile se duše cítí svázaná, pak nevstoupí do tohoto vztahu do chvíle, než se bude cítit volná.

 

╰☆ 17. LISTOPAD ☆╮

PŘIJMI VŠECHNY NOVÉ SKUTEČNOSTI

Ve tvém životě vše se převrací naruby, možná se již vše převrátilo. Nedokážeš zatím vše přijmout v klidu, bez emocí, bez slz, bez vzteku. Možná ti nejde podnikání, a místo, bys to nyní přijal, snažíš se proti tomu bojovat. Možná nemáš u sebe lásku, zamilovala se do jiného, opustila tě. Ani toto nedokážeš přijmout bez emocí. Místo toho, by sis říkal, že je to v pořádku, však užije si něco svého a vrátí se, pokud naše láska skutečně za to stála, bojuješ proti tomu všemi možnými prostředky. Láska trvá mnoho desítek let a nevyhasne, pokud to byla skutečná láska. Pokud nebyla, pak nestojí za to na ní čekat. Avšak pokud někde láska byla, jen tak se nevytratí, jen na malou chvíli usne, aby byla následně opět probuzena k životu.

 

╰☆ 18. LISTOPAD ☆╮

PODĚL SE O SVOU RADOST

Jistě ti dnes něco udělá velkou radost. A radost plodí opět radost. Proto poděl se s tím, komu věříš, o svou radost, neboť jen tak může růst a ty zažiješ mnoho radostí dnes. Také člověk, kterému se svěříš se svou radostí, zažije dnes radost. Nemusí to být radost velkých rozměrů, může to být maličkost, co tě potěší. Třeba ti napíše tvůj milý, třeba vyděláš pár korunek navíc, třeba potkáš někoho, kdo ukáže ti, že tě rád vidí. Radost plodí radost a lásku, ale také přivádí štěstí do života. Proto raduj se ze všeho, z malých i velkých věcí, ze slunce i z deště... Radost najdeš všude kolem sebe, stačí se jen dívat. Otevři srdce své této radosti a láska vstoupí do tvého života.

 

╰☆ 19. LISTOPAD ☆╮

NEJSI NA SVÉ STAROSTI SÁM

Nemáš, komu se svěřit se svými starostmi? Zapomínáš na nás? My tě rádi vyslechneme a také ti rádi pomůžeme. Nemusíš vše řešit jen sám, důvěřuj také ostatním, že vyřeší to možná lépe než ty sám. Máš určitou zodpovědnost, ale také je kolem tebe hodně lidí, kteří pomoci by ti chtěli, kdybys je o to požádal. Žádáš pravdu a dnes se ti pravdy dostane. Však jí cítíš ve svém srdci. Ne ve své mysli, neboť mysl plodí neskutečné závěry, které nezakládají se na pravdě. Naslouchej jen svému srdci, to povede tě a ukáže ti správnou cestu. Pokud budeš mít dnes nutkání cokoliv udělat, udělej to. Neboj se následků, i když by byly zpočátku negativní. Nenech se rozčílit, ale přijmi vše s klidem. Uvidíš, že se situace v tu chvíli vyjasní k tvé spokojenosti.

 

╰☆ 20. LISTOPAD ☆╮

STAŇ SE SOUČÁSTÍ NÁS, ANDĚLŮ

Není to vůbec složité, stačí, když tvé srdce přenese se do tvé mysli. Můžeš být svobodný, můžeš mít lásku, můžeš využívat nebeského bohatství, které se ti nabízí. Tak, jako jsme my s tebou, tak ty můžeš být s námi. Každý jsme ve svém světě, a přesto můžeme přejít do světa toho druhého. I ty k nám můžeš vstoupit, skrze své čisté srdce, skrze meditace, skrze láskyplné myšlenky. Zavři oči a nech splynout své tělo s námi. Budeš překvapen, jak jednoduché to je. Stejně, jako se stáváš součástí větru, kdy vane skrze tebe a rozevlává tvé kadeře, tak se můžeš stát také naší součástí. Toužíš po tom již velice dlouhou dobu, stačí jen naslouchat našemu vedení a nechat se doprovodit přesně tam, kde nyní být máš.

 

╰☆ 21. LISTOPAD ☆╮

VYZKOUŠEJ VŠE A NEVYMLOUVEJ SE, ŽE NĚCO NEJDE

Nikdy nemůžeš vědět, co přijde, co nastane, když nevyzkoušíš všechny možnosti. Stojíš velice o něco, ale vše jsi ještě nevyzkoušel. Zapoj tedy ruku k dílu, neříkej, že něco nejde, nebo že nemáš zájem něco udělat. Toužíš-li po něčem, pak jistě vyvineš také patřičnou námahu, abys toho dosáhl. Nestačí jen nás, anděly, požádat o pomoc, neboť rádi ti pomůžeme, pokud uvidíme také tvou vlastní snahu. Chceš, bychom ti přivedli příležitosti, bys mohl mít více peněz? Zapoj svou ruku k dílu, přijmi nabídky, které ti přijdou. Chceš snad svou lásku? Proč se s ní nespojíš, nebo jen náhodně nejdeš někam, kde víš, že se zdržuje? Nemusíš s ní přeci hned komunikovat, stačí, když uvidí tě, když bude tě mít v mysli. Pokud toto vykonáš vícekrát, pak sama osloví tě. Počítej také s tím, že nyní není sama, pokud si tuto cestu vybrala.

 

╰☆ 22. LISTOPAD ☆╮

DÍVEJ SE ČISTÝMA OČIMA

Každá situace ve tvém životě je pro tebe dobrá. Podívej se na svůj život z té lepší stránky. Pokud nyní se ti nedaří, pak hledej chybu u sebe, přemýšlej, zda udělal jsi vše, a jiné možnosti již nejsou. Třeba je to tvá velká touha, která brání zdaru nebo lásce. Třeba jen nejsi připraven a překážky jsou ti k dobru, neboť můžeš přemýšlet, proč tyto překážky den za dnem musíš překonávat. Nic není náhoda, a ani překážky ve tvém životě náhoda nejsou. Musíš se jim umět postavit, čelit jim, nebo je hodit za hlavu a věřit, že zítra bude lépe. Pak tak skutečně se stane. Nikdo ti nechce ubližovat, nikdo nechce, bys prožil svůj život bez lásky, bys obracel v ruce každou korunu. Tvůj úsudek je zahalen bolestí, tuto bolest pokus se odstranit ze svého života.

 

╰☆ 23. LISTOPAD ☆╮

NESUĎ DRUHÉ LIDI, NEBO BUDEŠ SOUZEN

Nelíbí se ti, jak se k tobě někteří lidé chovají? Využívají tě, a pak zahodí, když tě již nepotřebují? Skutečně máš tento pocit? Vidíš, jak někteří lidé jsou k tobě krutí? Pak je dobré zamyslet se, zda na tom nemáš také svůj díl viny. Ne, nechceme soudit tvé myšlenky právě dnes, žádáme, bys nesoudil druhé, když neznáš jejich motiv. Třeba je vše jinak, třeba myslí to s tebou dobře, třeba chtějí ti tím pomoci postavit se na své vlastní nohy. Proč se snižovat na jejich úroveň nebo ještě níže? Odsoudit někoho je tak snadné, a ulevující, však čistá duše nesoudí, čistá duše přijímá vše, co přichází, a nachází ve všem poučení. Nepouštěj tyto lidi již do svého života, nenech se omezovat. Jsi svobodný.

 

╰☆ 24. LISTOPAD ☆╮

NASLOUCHEJ PRAVDĚ

Proč posloucháš našeptávače, kteří nevěří tvému snu? Cožpak nemáš své vlastní cítění? Cožpak necítíš ve svém srdci skutečnou pravdu? Copak tě tvé srdce klame? Nezáleží na tom, co říkají ostatní. Někteří tváří se, že ti přejí štěstí, a přitom radují se z tvého neštěstí. Sami sebe označují za přátele a za ty hodné, však hodného v nich není nic, neboť jsou plni závisti. Sami neuvědomují si to, a vše konají v dobré víře, ale jen navenek. Spoléhej se proto jen sám na sebe, na svůj vlastní úsudek. Ostatní lidé nežijí tvým životem, nepíšou kapitoly tvého života. Ty sám víš nejlépe, jaký jsi a zda věřit si můžeš. Proto naslouchej pravdě svého srdce a nenech se ovlivňovat nikým a ničím.

 

╰☆ 25. LISTOPAD ☆╮

NEMUSÍŠ TRPĚT, NEJSI MUČEDNÍK

Proč tvé tělo trpí, proč trýzníš svou duši neštěstím, které ani nezažíváš? Utrpení není tě hodno, neboť v lásce a pro lásku máš žít a udělat pro ni všechno. Jen láska má tu moc vyléčit tvůj smutek, jen ty sám dáš tuto moc pravé lásce. Nedívej se na sebe jako na mučedníka, máš mnoho důvodů být šťastný, pokud budeš ty sám skutečně toužit být šťastný. Neboť své štěstí máš na dosah své ruky. Proč tedy prožíváš utrpení, proč se zbytečně trápíš? Pokus se změnit to, co se ti nelíbí. Jen tak dojdeš svého štěstí. Pověz si upřímně, co ti chybí a co ti vadí, a zapracuj na tom, aby se vše změnilo. Neboť změna může nastat, i když to nyní tak nevidíš. Je velice prověřována tvá víra.

 

╰☆ 26. LISTOPAD ☆╮

UDĚLEJ V PRAVÝ ČAS, CO JE POTŘEBA

Dnes k tobě bude chodit mnoho vzkazů, nazývat je můžeš intuicí. Budeš mít nutkání udělat něco, co přispěje ke splnění všech tvých přání. Tak to udělej, neboť musíš být velice připraven být v pravý čas na pravém místě. Probudíš se možná již s pocitem, že je třeba něco vykonat, oslovit milovanou bytost, rozjet nový projekt, upravit své podnikání. Může to být cokoliv. Tak to udělej a neboj se ničeho. Buď vytrvalý a nedej se odbýt. Splnění máš nyní na dosah své ruky. Nenech se vyvést z rovnováhy, i když ostatní budou proti tobě. Neposlouchej jejich řeči, a jdi vstříc naplnění svého přání. Dej na svou intuici a budeš na konci tohoto dne šťastný.

 

╰☆ 27. LISTOPAD ☆╮

NECH ROZKVÉST SVOU DUŠI

Duše rozkvétá skrze lásku, skrze lásku k milovanému člověku, skrze lásku ke svým bližním, skrze lásku ke svému poslání či povolání. Láska uzdravuje a dodává mnoho sil do dalších bojů. A ty jsi nyní připraven bojovat, prát se za to, co ve svém životě máš mít. Rozhodni se proto, zda skutečně máš v sobě sílu lásky, nebo si to jen namlouváš. Nech svou duši rozkvést, ať obdaří tě mnoha květy lásky, prosperity i zdraví. Nech ostatní, ať dělají špatná rozhodnutí, i když víš, že chybují, neboť oni sami přijdou jednoho dne na to, kde pochybili a napraví své chyby. Nepleť se druhým do života, a věnuj se jen rozkvětu své vlastní duše. I ty dělal jsi chyby, nyní nastal čas, bys všechny chyby napravil.

 

╰☆ 28. LISTOPAD ☆╮

UŽÍVEJ DNEŠNÍ, KRÁSNÝ DEN

Dnes je nádherný den, který máš jen ty ve svých vlastních rukách. Cokoliv dnes uděláš, vrátí se ti mnohonásobně. Proto dej pozor, zda tvé myšlenky a činy dnes budou spíše pozitivní, nebo negativní. Započíná se nová éra tvého života, započíná se tvé štěstí nebo neštěstí. Pokud musíš se dnes rozhodovat, rozhoduj se s láskou. Pokud nemusíš nic dělat, udělej něco jen sám pro sebe a pro ty, které máš tolik rád. Vždyť dnešní den skýtá ti tolik možností, byla by škoda promarnit byť sebemenší příležitost. Rozdávej radost a lásku, obklopuj druhé lidi pozitivní energií, předávej jim světlo, které dnes z tebe vyzařuje. Užij si dnešní den podle svého a podle svých vlastních představ.

 

╰☆ 29. LISTOPAD ☆╮

PŘEHODNOŤ SVŮJ ŽIVOT

Jdeš po duchovní cestě již dlouhou dobu a měl bys být správně nastaven. Co je pro tebe v životě nejdůležitější? Hned teď řekneš, že láska. Ale co když porouchá se ti něco, na co sis zvykl a používáš to v každodenním životě? Nahněvá tě to? Nebo to přejdeš a zjistíš, že to vlastně v životě nepotřebuješ? Myslím, že první odpověď je správná. Tak skutečně je to láska, co považuješ za nejdůležitější. Zvol jen jednu věc, a tu postav na první místo. Napiš si, co pro tebe tato věc znamená, co od ní vyžaduješ, co jí jsi schopen nabídnout. Pokud bychom ti vzali vše ostatní, stále byl trval na tom, že toto je nejdůležitější a na prvním místě? Zkus si to představit, jak o všechno ostatní přicházíš a zůstává ti jen ta jedna jediná věc. Pokud je to láska, stojíš bez peněz, ale zamilovaný. Možná s chatrným zdravím. Jsi toto pro lásku ochoten obětovat? Pokud ano, nemusíš se o zbytek obávat. Ale odpověz svým vlastním srdcem.

 

╰☆ 30. LISTOPAD ☆╮

PŘEVELIKÝ ÚKOL

Dnes od nás, andělů, dostaneš velký úkol. Rádi bychom ti splnili vše, co po nás žádáš, ale i ty musíš pro to něco udělat. Odpusť všem, co ti ublížili, zahoď zášť k ostatním lidem. Vše je tak, jak být má. Pokud připravili tě o něco, co ti nyní chybí, mělo to tak být, mělo se to právě k nim dostat, nebo se to mělo dostat od tebe. Udobři se s každým a požádej ty, komu jsi ublížil, o odpuštění. Požádej tak, bys odpuštění od nich získal. Ne tedy jen ve své mysli, musíš to udělat přímo. Nebude to pro tebe lehké, ale nastolíš tím harmonii ve svém životě. Zahoď vše ze svého života, co do něho nepatří. Nemluvím zde o nezbytných věcech, které stejně dlouhé roky nepoužíváš a jen oprašuješ, mluvím o tvém vlastním nitru a nastavení, jako je žárlivost, nenávist, nedorozumění, zlost, hněv a další negativní emoce. Zachovej si toleranci, lásku a pozitivní emoce.

 

╰☆ 1. PROSINEC ☆╮

NEBESKÉ DARY SE OTEVÍRAJÍ

Stejně, jako se země na jeden den v roce otevírá a vydává své největší poklady, tak dnes otevírají se nebeské dveře a vydávají své velké poklady. Zvol, který poklad chceš si právě dnes odnést s sebou do svého života. Stačí s láskou v srdci uchopit to, co nejvíce potřebuješ. Jsou-li to peníze, seber spoustu nápadů, které lze uskutečnit, nebo měšec, který rozsype se v našem hmotném světě, tedy tyto penízky můžeš zdědit, vyhrát, získat jakýmkoliv způsobem. Je-li to zdraví, seber léčivou runu z nebeské pokladnice a přilož si ji na místo onemocnění. Je-li to láska, pak vezmi si velké rudé srdce, a dej ho člověku, po kterém toužíš. Vše toto je součástí tvé proměny, záleží na tobě, jakým způsobem dostaneš se k těmto darům. Svou cestu si zvol nyní sám.

 

╰☆ 2. PROSINEC ☆╮

VĚŘ SI A POSTUPUJ VPŘED

Nyní je zapotřebí, by sis naprosto důvěřoval. Není to jen póza, nejsou to prázdná slova. Jen tak můžeš nyní postupovat vpřed svým duchovním vývojem. Sebedůvěra je velice důležitá, věř tomu, co děláš, neboť své poslání děláš dokonale. Nepochybuj o sobě jen proto, že o tobě pochybují jiní. Nedej na jejich úsudek, ty sám musíš vědět, zda to, co děláš, naplňuje tvůj život, zda tě uspokojuje. Jsi jedinečný, proto nekopíruj ostatní. Jen ty sám musíš vědět, zda věřit si můžeš, a věz, že pokud jsi došel na své cestě až sem, tak věřit si skutečně můžeš. Nebuď v pozadí a věnuj se sobě a svému přesvědčení, nenech se zadupat do země, neboť tvým úkolem je stále růst a postupovat.

 

╰☆ 3. PROSINEC ☆╮

NEKRITIZUJ OSTATNÍ

Možná se ti na ostatních něco nelíbí, však věz, že i oni mají svou vlastní cestu, svůj vlastní duchovní vývoj. Proto nekritizuj jejich činy ani myšlenky, neboť jsou stejně ušlechtilé, jako jsou tvé vlastní myšlenky a činy. Možná ještě nevidí, nebo nechtějí vidět, chyby, kterých se dopouštějí. Ponoř se do jejich nitra a uvidíš čistou duši. Možná jsou jen zranění, proto nechovají se láskyplně, a nechtějí, by jim někdo ublížil. Nevidíš do jejich duše jako my, proto buď k nim tolerantní. Pokud je nechceš ve svém životě, pak se s nimi nestýkej a oprosti se od nich zcela. Jednoho dne setkáte se opět, až budou vaše duše rezonovat, tak, jako kdysi. Nemůže být každý, jako jsi ty, neboť pak by ztrácel váš pozemský život svůj význam. Proto věz, že jsi jedinečný, že druhého takového člověka na světě není.

 

╰☆ 4. PROSINEC ☆╮

PEČUJ O DARY, KTERÉ DOSTÁVÁŠ

Neber naše dary jako samozřejmost, nebo ti budou odejmuty. Vše, co dostáváš, dostáváš darem jako pochvalu za tvou duchovní cestu. Dostaneš-li lásku, nemysli si, že je na celý život, ale snaž se o to, aby tomu tak bylo. Každý z vás dvou může kdykoliv ze vztahu odejít, pokud to tak bude cítit. Někdy je to to nejlepší řešení, abyste si oba dva uvědomili, co skutečně ve vztahu chcete a co pro vás láska znamená. Dostaneš-li penízky, dost penízků, pak nepočítej s nimi každý měsíc, a nestav je na první místo, neboť kdykoliv se tento přísun může uzavřít. Dostaneš-li zdraví, važ si ho více, než sám sebe, neboť dostáváš ho jako odměnu za svou bolest, a za svou víru, že zdraví se ti opět navrátí do tvého života. Vše, co dostáváš, je darem, važ si proto těchto darů, važ si i dnešního, výjimečného, dne.

 

╰☆ 5. PROSINEC ☆╮

ROZVAŽ STUŽKU KOLEM SVÝCH OČÍ

Nepřehlížej věci, které se ti dějí, nezavírej před nimi oči ani svou mysl. Vše, co se nyní děje, je pro tvé dobro. Nebuď hned urážlivý a podrážděný, když něco nejde tak, jak si to ty sám představuješ. Tvá duše má v sobě mnoho moudrosti, a moudré je postavit se čelem problémům, které vešli do tvého života. Jen tak můžeš s nimi pohovořit skrze svou duši, jen tak zase v tichosti odejdou. Uvnitř tvé duše skrývá se vše, co potřebuješ ke svému životu. Je tam láska, je tam soucit, je tam moudrost. Co víc bys ještě chtěl? Chceš něco více? Pak zaposlouchej se do své vlastní duše, která ráda ti odpoví, jak máš dále naložit se svým životem. Svět se ti otevírá dokořán, láska vchází do tvých dveří. Necháš ji tam jen tak stát, nebo jí půjdeš naproti? Necháš sypat penízky z pytlíčku prosperity jen tak do nenávratna, nebo si sáhneš také pro trošku toho, co ti po právu náleží?

 

╰☆ 6. PROSINEC ☆╮

ODHOĎ PÝCHU A PŘEDSUDKY

Možná jsi příliš pyšný na to, bys uznal svou vlastní chybu. Máš určité nastavení z dětství, které nechceš opustit. Svět není ani dobrý, ani zlý. Je takový, jaký si ho ty sám uděláš. Pokud nechceš uznat svou vlastní vinu, jak ji mají uznat ostatní? Pokud nechceš zahodit své předsudky o životě, jak můžeš žít plnohodnotný život? Jak chceš žít, když vše, co si myslíš, nepochází z tvé duše, ale od lidí, kteří tě od malička ovlivňovali a předkládali ti jen zodpovědnost? Ano, zodpovědnosti se nevyhýbej, však máš již nyní svůj vlastní rozum, proto udělej si sám svůj vlastní obrázek situací, ve kterých se nacházíš, a věř svému srdci.

 

╰☆ 7. PROSINEC ☆╮

ZAHOĎ SVOU MINULOST

Neseš si velké bolesti v blízké i daleké minulosti, a je vše nyní potřeba uzavřít. Ten, kdo ti ublížil, jistě na to již dávno zapomněl, nebo tě v duchu požádal o odpuštění. Nemusíš se probírat tím, co bylo, soustřeď se na to, co je teď a co bude. Všechno, čím sis již prošel, je již dávno pryč. Netahej si minulost do svého života, jen tě to brzdí v tvém růstu. Vezmi si jen z minulosti ponaučení, a věz, že všechno špatné, co se ti v životě stalo, bude ti ku prospěchu na tvé další pozemské cestě. Buď vděčný i za negativní zkušenosti, neboť tě posílili a ty víš, že je již ve svém životě mít nechceš. Soustřeď se na současnost, na své kroky vedoucí ke štěstí, to je nyní tvůj úkol.

 

╰☆ 8. PROSINEC ☆╮

BUĎ S NÁMI PO CELÝ DNEŠNÍ DEN

Vzpomeň si na nás, anděly, každičkou chvíli v tento den, pozoruj, co právě dnes pro tebe děláme. Často na nás zapomínáš, a vzpomeneš si jen občas, a my jsme přitom stále s tebou. Zahleď se do oblak, a uvidíš nás. Zaposlouchej se do šumění větru, a uslyšíš naše slova. Dnes je zvláštní den, kdy chceme ti pomáhat více, než kdykoliv předtím. Chceme, by ses dneska cítil jako král, by ti bylo skutečně dobře. Bys poznal mnoho krás, které ti dennodenně nabízíme, bys byl aspoň chvíli sám se sebou spokojený. Neboť nemáš žádný důvod být nespokojen, neboť vedeme tě ke tvému štěstí, doprovázíme tě na tvé cestě, neseme tě, když je to zapotřebí.

 

╰☆ 9. PROSINEC ☆╮

TVÁ PRVNÍ MYŠLENKA STANE SE SKUTEČNOSTÍ

Neřiď své myšlenky hned po probuzení, neboť první myšlenku vložíme ti my, andělé, do tvé mysli. Bude to rada, jak nejlépe se máš nastavit, bys mohl být konečně šťastný. Soustřeď se na tuto myšlenku dříve, než se pustíš do myšlenek souvisejících s tvých běžným životem a tím, co dnes musíš udělat. První myšlenka tvá bude velice jasná, nemůžeš jí nezaznamenat, neboť bude také velice silná. Svou druhou myšlenku soustřeď na lásku a očekávání toho nejlepšího, co tě v životě může potkat. Ztiš svou duši a naslouchej. Uslyšíš lépe naše vedení, budeš lépe cítit naše rady pro dnešní den. Jak tento den započne, tak také skončí. Jsi připraven na změnu a na to, co se po tobě dnes bude žádat?

 

╰☆ 10. PROSINEC ☆╮

NEZVTEKEJ SE A UKLIDNI SVOU DUŠI

Jsi jako malé ptáče, které vypadlo z hnízda na zem a snaží se vzlétnout a dostat se zpět do bezpečí. Sám vypadl z hnízda, protože byl moc zvědavý. Takový jsi i ty, příliš zvědavý na to, bys mohl pochopit naše záměry a svůj život, který nyní vedeš. Svést svůj neúspěch na někoho jiného je tak snadné. Je to tvůj život, tak o něj bojuj, stejně jako malý ptáček na zemi bojuje se svým životem. Ty máš výhodu, neboť můžeš se zvednout a svůj život začít žít. Proto se nevztekej a v klidu prober si celý svůj život. Kdo první ti ublížil? A jakým způsobem? Všichni nejsou stejní, jsi už dospělý a můžeš jít životem přesně tam, kam chceš. Uvolni se a naslouchej. Zklidni svou duši na příchod lepších zítřků. Věř sám sobě, věř, že dokážeš cokoliv, stačí jen chtít.

 

╰☆ 11. PROSINEC ☆╮

ŽEHNEJ VŠEMU A VŠEM A DOSTANE SE TI, PO ČEM TOUŽÍŠ

Začni u sebe a požehnej si za vše, co se ti do této doby podařilo. Může to být maličkost, třeba nespálené jídlo, včasný budíček či jen úsměv, který se ti dnes podařil vyloudit na své krásné tváři. Neboť i ty zasloužíš si pochvalu a požehnání. Tak, jako žehnáme my tobě, tak žehnej dnes i ostatním. Žehnej a chval. Chval za maličkosti, které se ostatním podaří, nenadávej jim, pokud se jim něco nepodaří. Chyby dělají všichni, dnes se soustřeď pouze na to, jak nehledat chyby na ostatních, jak hledat jen to dobré. Pak dosáhneš na lásku i úspěch, pak všechno toto může vplout do tvého života. Máš šanci změnit nyní svůj život, máš šanci změnit svět kolem tebe, by byl láskyplnější. Není nic jednoduššího, jen chval a žehnej naším jménem, pokud se za nás, anděly, nestydíš.

 

╰☆ 12. PROSINEC ☆╮

JSI UMĚLCEM SVÉHO ŽIVOTA

Tak, jako zpěvák věnuje každý den zpívání a zdokonalování mnoho hodin, tak, jako malíř maluje bez přestání svůj slavný obraz, tak i ty nyní věnuj dostatek času svému duchovnímu růstu. Dělej to s lehkostí, neboť násilím nikam nedojdeš. Buď ostražitý a vnímej všechny podměty v tomto růstu. Víš sám, jak zpočátku bylo těžké uvěřit, a nakonec tvá víra sílila. Někdy se ztratila neznámo kam, aby se opět vynořila a ty jsi mohl dál pokračovat na své duchovní cestě. Začal jsi žít svůj vlastní život, který má svá vlastní pravidla. Tvá pravidla, která jsou v souladu s celým nebeským světem. Vzal jsi svůj život do svých rukou a vydal se po cestě lásky a prosperity, odkud není návratu. Nemůžeš jít zpět, můžeš jít jen vpřed nebo se zastavit na této cestě a odpočinout si. Ale ty se zastavit nechceš, chceš dál pokračovat a dojít do svého cíle.

 

╰☆ 13. PROSINEC ☆╮

STAŇ SE VELITELEM A OBOHAŤ SVŮJ ŽIVOT

Vstupujeme do tebe, hovoříme skrze tebe. Ty budeš na vrcholu, zatímco ostatní budou tě následovat. Někteří neunesou tíhu svého břemene, a na své cestě odpadnou. Zbudou jen ti nejsilnější, které povedeš k nám. Neboj se o nás hovořit otevřeně, i když někteří ti nebudou zpočátku vůbec věřit. Ale ty stůj si za svým, neboť odměnou ti bude vše, co budeš žádat. Tvůj dnešní úkol je spojit se co nejvíce s námi, přijmout nás zcela do svého života, a již se od nás nikdy v budoucnu neoddělit. Pokud budeš chtít, dokážeš to. A poznáš mnoho našich krás, které ti přivedeme do tvého života. Vše však záleží jen na tobě, nutit tě k tomu nemůžeme. Je to tvá svobodná vůle, zda přítelem naším se staneš a nezavrhneš nás při první nepříjemné události.

 

╰☆ 14. PROSINEC ☆╮

VE VŠEM HLEDEJ DOBRO

Přihodilo se ti něco zlého? Neplní se snad tvé přání tak jak si přeješ? Vše je pro tvé dobro, vše je pro tvůj duchovní růst. Není špatných a dobrých věcí, neboť špatné věci vytváříš si pouze ty sám, svým myšlením a svým nastavením. Zapracuj tedy na tom, kdy hledati budeš ve špatném to dobré. Najdeš ho, pokud budeš pečlivý. Každá zkušenost, kterou v životě prožiješ, je k tvému dobru. Nechceme ti ubližovat, a ani to neděláme. Nechceme, bys trpěl déle, než je skutečně důležité. Nechceme, bys ztratil svou víru, ale pokud je skutečně pevná, tak nikam nezmizí. Chceme ti pomáhat a přivést ti do života to, co od života žádáš. Co od nás žádáš. Však nejprve ve špatném období hledej dobré, až nalezneš ho, splyne toto dobro s tvým životem.

 

╰☆ 15. PROSINEC ☆╮

ANDĚLSKÝ PLAMEN

Tvá duše byla požehnána andělským plamenem, teď je na tobě, bys tento plamen udržoval. Jsi ve své podstatě výjimečný, tak dělej výjimečné věci, kterých jsi hoden. Otevírá se ti mnoho možností, mnoho cest, tak neostýchej se následovat hlas svého srdce. Nezáleží na tom, co ostatní říkají, záleží pouze na tom, co ty sám cítíš uvnitř svého srdce a své duše. Věříš-li v lásku, pak přijde do tvého života, věříš-li ve štěstí, pak přijde a neopustí tě. Můžeš jít správnou cestou, však na ní najdeš mnoho nástrah, které prověří tvou skutečnou touhu. Hledej proto smysl svého života, hledej a nalezneš jej. Soustřeď se na sebe i na ostatní, dívej se na ostatní lidi, jako bys před sebou stál ty sám.

 

╰☆ 16. PROSINEC ☆╮

SOUSTŘEĎ SE NA SVOU MYSL

Každé slovo v tvém životě, každá myšlenka, je důležitá. Svou transformaci dokončíš právě ve své mysli. Tvé myšlenky musí být plodné, věcné a stručné. Musíš vědět, co skutečně chceš, musíš si za tím stát. Nesmíš zaváhat ani na okamžik, když něco dařit se ti nebude. To je tajemství úspěchu, to je tajemství tvého dokončení transformace. Potřebuješ ji k tomu, by se ti dařilo, by se ti splnilo vše, co si přeješ. Stále dokola se ptáš, co bys mohl ještě udělat, co děláš špatně. Copak můžeme ti říct, že tvé myšlenky nejsou čisté? Copak s tím dokážeš skutečně pracovat? Ne jeden den, musí se to stát tvou vlastní součástí. Jen tak začne se ti dařit v oblastech, ve kterých žádáš své zlepšení. Tvou špatnou náladu vycítí ostatní, a nebudou chtít při tvém rozpoložení být ti nablízku. Proto zapracuj na své mysli a zázrak přijde dřív, než si to stačíš uvědomit.

 

╰☆ 17. PROSINEC ☆╮

KONEJ VŠE TAK, BYS BYL SPOKOJEN

Nezáleží na tom, zda jsou spokojeni ostatní, důležité je, bys byl ty sám se sebou spokojen. Nic neděláš jen pro sebe, ale děláš to také pro ostatní a hlavně pro lásku. Neboť láska je v tvém životě důležitá. Pokud budeš spokojen sám se sebou, budou s tebou spokojeni i ostatní. Ano, najde se pár takových, kteří závidět ti budou, pomlouvat, ale ty nic nedej na jejich slova, neboť pokud jsi spokojen, pak je vše v pořádku. Tvůj život se spokojeností dostane hned jiný řád, budeš výkonnější, jen věřit si musíš. Nehleď proto na závistivá slova a konej vše tak, bys byl ty sám se sebou a svou prací spokojen. Pokud něco neodvíjí se podle tvých představ, nic si z toho nedělej a přemýšlej, co ještě zlepšit bys mohl. Jakmile to nalezneš, tvá spokojenost se posílí a ty budeš bezchybný.

 

╰☆ 18. PROSINEC ☆╮

NECH VŠE PLYNOUT A NEZASAHUJ DO UDÁLOSTÍ

Vše má svůj vnitřní řád, vše má svůj čas. Vše plyne tak, jak plynout má. Odhoď své starosti, nenech je vstoupit do svého života, nebo tě pohltí a ty staneš se jejich sluhou, jejich otrokem. Jsi svobodný člověk, který nemusí se nechat ovládat, proto nedovol starostem ani jiným lidem, by řídili tvůj vlastní osud, by vnucovali ti své myšlenky, by sváděli na tebe své vlastní chyby. Každý vede si svůj život podle svého, s naší pomocí, však někomu pomáháme s větší razancí, pokud vidíme také práci na sobě samém od takového člověka. Odlož svá břemena, nenes dobrovolně na svých zádech těžký kříž. Můžeš ho kdykoliv odložit, každý balvan můžeš shodit dolů na zem. Pokud to tak budeš skutečně chtít.

 

╰☆ 19. PROSINEC ☆╮

DUCHOVNÍ RŮST ŽÁDÁ SI ČINY

Jak můžeš růst, když schováváš se v koutě a jen nadáváš, jak je vše k tobě nespravedlivé? Jak ti potom máme pomáhat my, andělé, když ty sám o to nestojíš? Život, to je mnoho změn, duchovní růst žádá si činy. Proto konej ve jménu lásky, ve jménu prosperity a nehleď na překážky, které staví se ti do cesty. Možná hledáš lásku, možná tvá láska s tebou nekomunikuje. Nevzdávej se, a bojuj za to, co ve svém životě chceš. Však za štěstí, lásku a úspěch stojí za to bojovat. Bojuješ přeci za svou lepší budoucnost, ze něco, po čem toužíš. Nic ti samo nespadne do klína. Do všeho musíš vkládat den co den svou vlastní energii. I čekáním vkládáš do svého přání mnoho energie, proto i tento úkol splň s úsměvem. Zapomeň na slzy, zapomeň na bolest, soustřeď se jen na to, po čem skutečně toužíš.

 

╰☆ 20. PROSINEC ☆╮

VĚNUJ SVOU POZORNOST NÁM, ANDĚLŮM, A MY JI BUDEME VĚNOVAT TOBĚ

Žádáš naše plné vedení, žádáš naší pomoc. Jak můžeš žádat, když sám nám nevěnuješ dostatek pozornosti? Myslíš si snad, že je to naší povinností pomáhat ti ve dne v noci, když v nás nevěříš? My ti věříme, věříme, že o své přání skutečně stojíš, že stojíš o změnu svého života, že jsi ochoten obětovat cokoliv, bys byl šťastný. Teď a tady, ne někdy v příštím životě. Proto věnuj nám dostatek své pozornosti, pomáhej nám, dovol nám přiblížit se co nejvíce k tobě. Jen tak můžeme ti více a radostněji pomáhat. Nesváděj na nás své neúspěchy, ale žádej nás o odstranění těchto negativních situací. To vše můžeš, neboť jsme stále s tebou.

 

╰☆ 21. PROSINEC ☆╮

VLOŽ DO KONÁNÍ SVOU SÍLU A SVÉ SCHOPNOSTI

Máš v sobě velkou sílu, která dokáže pohnout i skálou. Máš mimořádné schopnosti, které ti byly naděleny, tak je použij pro sebe i ostatní. Chceš růst, chceš se vyvíjet, tak použij všech našich darů, které dány ti byly do vínku, které dány ti byly v průběhu tvé duchovní cesty. Neohlížej se zpět a neplýtvej těmito dary. Použij svou vnitřní sílu, nech jí zcela probudit, použij ji pro dobro své i ostatních. Zasáhneme ti do života, pokud nás o to požádáš, a ty žádáš. Chceš žít život ve štěstí a v lásce, v prosperitě a bohatství. Využij tedy svou vnitřní sílu, by vše se ti splnit mohlo v jednu chvíli.

 

╰☆ 22. PROSINEC ☆╮

CO ZASIJEŠ, TO SKLIDÍŠ

Co jsi ochotný nabídnout a dát, to dostaneš mnohonásobně. Nezáleží na to, co to bude, však věz, že pokud věnuješ cokoliv z čistého srdce, to se ti vrátí. Vrátí se ti i to zlé, pokud vydáš se touto cestou. Však není to tvá duchovní cesta, ta je čistá, a přináší mnoho krásného. Stačí jen natáhnout ruku a přijmout, co se ti nabízí. Možná jsi už zaznamenal některé dary, které dány ti byly. Možná jsi je přijal bez povšimnutí. Možná ani sis neuvědomil, co všechno ti dáváme, co jsme ochotni ti poskytnout. Tvé štědré srdce bude odměněno tím nejlepším, co v tuto chvíli právě potřebuješ. Třeba je to něco, o čem ani nevíš. Není to možná to, co žádáš, však je to skutečně to, co potřebuješ, by tvůj duchovní růst mohl postupovat dále.

 

╰☆ 23. PROSINEC ☆╮

VYUŽIJ VŠECH PŘÍLEŽITOSTÍ

Dostaneš dnes mnoho příležitostí, bys dokázal, že jsi připraven na splnění svého přání. Narození Ježíše se  blíží a ty můžeš být v tento den velice šťastný. Stačí jen chopit se nabízených příležitostí a nebát se jich. Nesmíš zaváhat ani na okamžik, neboť jen tak zasloužíš si to, o co tak dlouho žádáš. Přináším ti zázrak, ale musíš pro jeho seslání také něco udělat. Co, to poznáš sám. Neříkej, že něco udělat nemůžeš, neboť vše je na tvé vůli učinit pro své přání maximum. Třeba již nemáš žádná přání, třeba chceš jen splynout s námi, by se ti dobře dařilo. I v tomto případě sesíláme ti mnoho příležitostí, jak dařit by se ti mohlo ještě lépe, než doposud. Proto začni jednat s naší pomocí, beze strachu.

 

╰☆ 24. PROSINEC ☆╮

DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Přeješ si něco z hloubi svého srdce, již jsi zahodil všechny negativní emoce? Odpustil jsi a nehněváš se na nikoho? Prošel jsi svou cestu s pokorou? Klopýtal jsi na své kamenité cestě, ale stále ses stavěl znova a znova na nohy? Neztratil jsi svou víru? Pokud je to tak, pak splníme ti tvé přání právě dnes. Tak, jako housenka zakuklená chystá se opustit svou kuklu, a vylétnout jako krásný motýl, tak i tvé problémy a starosti zmizí a ty zrodíš se znovu v krásnějších, jasnějších barvách. Musíš být však naprosto připraven opustit svou kuklu. Pak splní se ti tvůj velký sen. Stojíme v tento den při tobě, však splnění závisí ne na jednom dni, ale na mnoha měsících tvé práce.

 

╰☆ 25. PROSINEC ☆╮

KRÁČEJ VE STOPÁCH JEŽÍŠOVÝCH

Jsi obklopen zářivým, léčivým světlem, proto nevystupuj z tohoto světla ven. Toto světlo vyléčí všechna tvá trápení a soužení, toto světlo povede tě dál za dalšími sny a touhami, za vším, co chtěl by mít ve svém životě. Vše je ale nyní na tobě. Musíš uklidit nepořádek, který se nashromáždil za celou tvou duchovní cestu, nepořádek v sobě i okolo sebe. Jen čistota může pročistit tvůj dům i tvou duši. Pak bude pro tě toto světlo velice příjemné a vystoupit z něho nebudeš chtít. Tvé nitro zračí se právě ve tvém domě, a naopak. To, co vidíš kolem sebe, to máš ve svém nitru. Nemusíš být otrokem svého bydliště ani své duše, stačí udržovat to, co skutečně chceš mít, aby se i ostatním ve tvé společnosti líbilo a rádi se k tobě vraceli.

 

╰☆ 26. PROSINEC ☆╮

VÍRA TĚ POSUNE DÁL

Je na čase, by ses posunul dál ve své víře i ve svém životě. Nepátrej po tom, proč tomu tak je, prostě to udělej. Vykonej, co cítíš uvnitř sebe a nehleď na následky. Tvá víra nyní bude velice zkoušena, ale to je normální proces v tvém postupu. Vždy, když jsi postoupil o stupínek výš na své duchovní cestě, na svém duchovním růstu, byla tvá víra zkoušena. Zpočátku můžeš mít pochybnosti, ba dokonce můžeš ztratit svou víru. Pokud se tak stane, dostaneš se v duchovním růstu na nižší pozici, tvůj vybudovaný růst přijde vniveč. Jak se tedy zachováš? Zůstaneš i nadále věrný a budeš věřit v lepší zítřky, nebo se pohroužíš do problémů a opět staneš na samém počátku své duchovní cesty?

 

╰☆ 27. PROSINEC ☆╮

VÍRA TĚ POSUNE DÁL

Je na čase, by ses posunul dál ve své víře i ve svém životě. Nepátrej po tom, proč tomu tak je, prostě to udělej. Vykonej, co cítíš uvnitř sebe a nehleď na následky. Tvá víra nyní bude velice zkoušena, ale to je normální proces v tvém postupu. Vždy, když jsi postoupil o stupínek výš na své duchovní cestě, na svém duchovním růstu, byla tvá víra zkoušena. Zpočátku můžeš mít pochybnosti, ba dokonce můžeš ztratit svou víru. Pokud se tak stane, dostaneš se v duchovním růstu na nižší pozici, tvůj vybudovaný růst přijde vniveč. Jak se tedy zachováš? Zůstaneš i nadále věrný a budeš věřit v lepší zítřky, nebo se pohroužíš do problémů a opět staneš na samém počátku své duchovní cesty?

 

╰☆ 28. PROSINEC ☆╮

PROCHÁZÍŠ DŮLEŽITOU CESTOU

Prošel jsi mnoho cest, by ses dostal až sem. Avšak ještě nejsi na samém konci, neboť tvá cesta bude pokračovat celý tvůj život. Tato cesta nikdy neskončí, však již brzy budeš umět vše a budeš již jen sbírat nové zkušenosti na této cestě. Budeš propojen s Bohem i s námi, a nic již tvou pevnou víru nezlomí. Toto je důležitý den ve tvém životě, důležitý pro tvůj budoucí život, pro tvou budoucnost. Jak se nyní nastavíš, taková tvá budoucnost bude. Věříme, že pokud jsi došel až sem, jsi připraven na krásnou budoucnost, že ponecháš si nás jako své přátele po celý svůj život a budeš na sobě i nadále pracovat. Pokud je mezi tebou a ostatními lidmi láska, harmonii a porozumění, dokončil jsi další stupeň své duchovní cesty.

 

╰☆ 29. PROSINEC ☆╮

OTEVŘI SVÉ SRDCE DOKOŘÁN

Mnoho duší rádo by bylo ve tvé blízkosti a čerpalo tvou bezmeznou, bezpodmínečnou lásku. Dovol jim tedy vstoupit do tvé blízkosti, otevři své srdce dokořán. Ve tvém srdci je dosti místa pro všechny lidi, kteří putují po své duchovní cestě a rádi by se ve tvém srdci na chvíli ohřáli a dobili energii, která jim nyní schází. Neuberou z tebe nic, spíše jen odpočinou si, jako malé miminko, které se chce uchýlit do bezpečí náruče své maminky. Jsi nyní jejich učitel, byť nemusíš vydat ani hlásku. Stačí nastavit své srdce, a lidé dobré vůle si již cestu k tobě sami najdou. Budeš je přitahovat jako magnet, a i oni mnohé ze svých zkušeností ti předají, nemusíš mít proto vůbec strach.

 

╰☆ 30. PROSINEC ☆╮

POTŘEBA LÁSKY

Dnes prostupujeme tvé ruce a nohy, stáváš se naší součástí. Kamkoliv půjdeš, kohokoliv pohladíš či jen podáš svou ruku, všude najdeš nás. Čekáš na zázrak a zázrak může přijít jen pokud se nám plně odevzdáš, pokud odevzdáš nám svá přání a nebudeš je držet u sebe. V tento den, v tento krásný čas, můžeš prožít malý zázrak, který povede k zázraku velkému. Nemluv dnes o svých přáních s lidmi, ale přijmi tato přání jako skutečnost, která se blíží a odráží v přítomnosti. Neboť minulost mizí, je jen přítomnost a krásná budoucnost. Záleží dnes jen na tobě, jak dnešní den prožiješ, zda ve štěstí, nebo v neštěstí. To vše má vliv na příchod zázraku.

 

╰☆ 31. PROSINEC ☆╮

NEDÍVEJ SE ZPĚT

Jsi na konci svého putování, jsi na konci základního duchovního růstu a zařadil ses mezi lidi, kteří postupují dále a jsou ve spojení s anděly. Nikdy se nesmíš ohlédnout zpět, nebo spadneš a svou duchovní cestou budeš muset procházet znovu. Budeš mít sice již mnoho zkušeností, ale mnohé z toho, co ses naučil, zapomeneš. Proto nedívej se jinam než vpřed, do krásného světla, které tě nyní obklopuje. Nyní již jsi připraven jít svým životem sám, bez cizí pomoci. Můžeš si své učitele nechat ve svém životě, můžete se stát dobrými přáteli, však jejich pomoc a rady ti již nebudou zapotřebí. Dospěl jsi do bodu, kdy ty sám stáváš se učitelem pro ostatní. Vykroč proto s láskou a důvěrou v sebe sama.